ULUSLARARASI KATILIMLI
III. EGE KOMPOZİT MALZEMELER
SEMPOZYUMU
ÖZET YAZIM KURALLARI
BİLDİRİ BAŞLIĞI (TIMES NEW ROMAN, 14 PUNTO, KALIN)
YazarA1 (Ad Soyad), YazarB2 (Ad Soyad), YazarC3 (Ad Soyad) (Times New Roman,
12 Punto, Kalın)
1, Adres (Üniversite, Bölüm), (Times New Roman, Italik, 10 Punto, Normal)
2, Adres (Üniversite, Bölüm), (Times New Roman, Italik, 10 Punto, Normal)
3, Adres (Üniversite, Bölüm), (Times New Roman, Italik, 10 Punto, Normal)
Sorumlu yazarın e-posta adresi
Sempozyuma gönderilecek bildiri özetleri; İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmalıdır.
Başlıkta kısaltmalar kullanılmamalıdır.
Yazarlar: Yazarların açık isimleri ad ve soyadı açık yazılarak 12 punto kalın yazılmalıdır.
Adresler: Yazarların adresleri ve sorumlu yazarın e-posta adresi 10 punto italik olarak
verilmelidir.
Özet: Materyal, metot (deneysel kısım), bulgular, tartışma ve sonuçlar kısmını içerecek
şekilde; 12 punto, 1,5 satır aralığı, sağa sola yaslı olarak hazırlanmalı ve en fazla 300
kelimeden oluşmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Özetten sonra en fazla dört ya da beş kelimeden oluşmalı, 10 punto
yazı büyüklüğünde ve küçük harflerle yazılmalıdır.
Download

tımes new roman, 14 punto, kalın