ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2015/311-2031
Bursa, 25/03/2015
5. ÇİN-AVRASYA EXPO 2015 MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HK.
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ
ÜYELERİNE SİRKÜLER NO:144
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nden alınan bir yazıda; 05 – 09
Ağustos 2015 tarihleri arasında Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin (SUÖB) başkenti Urumçi’de
bu yıl beşinci defa “5. Çin - Avrasya Fuarı” adıyla düzenlenecek olan ve bölge liderlerinin
yanı sıra ülkemizden de Bakanlar düzeyinde üst düzey katılımın plânlandığı fuarın Milli
Katılım organizasyonunun bu yıl yeniden Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
tarafından gerçekleştirileceği belirtilmektedir.
Yazıda devamla, “Anılan bölgenin Türkiye için taşımakta olduğu özel anlamın yanı
sıra Orta ve Batı Asya ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesinin arzu edildiği bu dönemde, söz
konusu fuarın anılan pazara girmek isteyen firmalar için büyük bir imkân yaratacağı
düşünülmektedir.
Diğer taraftan, söz konusu etkinlik, tarafımızdan salt bir ticari bir organizasyon olarak
değerlendirilmeyerek ülkemizin etkin tanıtımı ve Türk ve Türkiye imajının anılan bölgede
etkin olarak sunulabilmesi hedeflenmiştir.
Bu çerçevede, fuar katılım bedeli nakliye ve gümrük hizmetleri dahil 450.-Abd Doları
/ m² ; (her m² ye 5 kg havayolu gidiş - 5 kg havayolu dönüş hakkı) nakliye ve gümrük
hizmetleri hariç 300.-Abd Doları/ m² olarak belirlenmiştir.
Fuara milli katılım kapsamında katılacak olan firmalarımız T.C. Ekonomi Bakanlığı
tarafından onay verilmesi durumunda 2009/5 sayılı Tebliğ kapsamında, destek olarak yurt dışı
milli fuar katılımlarına sağlanan teşviklerden yararlandırılacaklardır.” denilmektedir.
Fuara katılmak isteyen firmalarımızın ekte yer alan başvuru formunu doldurarak en
geç 27 Mart 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliğinin ([email protected]) e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
Ek : Kayıt Formu ( 2 sayfa )
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/5_CIN_Avrasya_Kayit_Formu.pdf
AYRITILI BİLGİ İÇİN
Başak Gökçeoğlu-Uzman
www.oaib.org.tr
Tel: 0.312.447.27.40
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

Sirküler No: 144 __ 5. ÇİN-AVRASYA EXPO 2015 MİLLİ KATILIM