Download

(I) sayılı listedeki mallara ilişkin ÖTV Uygulama Genel Tebliği