Bilimsel Kurul
Uluslararası Bilimsel Kurul
Değerli meslektaşlarımız,
Şenol Akman
Ertuğrul Akşahin
Kemal Aktuğlu
Arman Apelyan
Mehmet Arazi
Halil Bekler
Mustafa Gökan Bilgili
Bilal Demir
Bahtiyar Demiralp
Hüseyin Demirörs
Kemal Durak
Abdullah Eren
Erden Ertürer
İrfan Esenkaya
Abdullah Göğüş
Uğur Işıklar
Özgür Karakoyun
Hakan Kınık
Vecihi Kırdemir
Mahmut Kömürcü
Metin Küçükkaya
Önder Ofluoğlu
Umut Oğuz
Güvenir Okçu
Hakan Özdemir
Ufuk Özkaya
İrfan Öztürk
Oğuz Poyanlı
Necdet Sağlam
Mustafa Seyhan
Sami Sökücü
Mehmet Subaşı
Serdar Tuncer
Tolga Tüzüner
Yalçın Yüksel
Florian Wolf (Almanya)
TOTBİD – Ortopedik Travma Şubesi adına sizleri 24-25 Nisan 2015 tarihlerinde düzenlenecek olan “Posttravmatik komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi:
Kaynamama, Deformite ve Enfeksiyon Kursu”na davet etmekten onur duyuyoruz. Bu toplantıda ülkemizden ve yurt dışından erişkin ve pediatrik travma,
travma-komplikasyonları, uzatma ve deformite cerrahisi konularında deneyimli
meslektaşlarımız görev almaktadırlar. Ayrıca toplantımız; her kursiyerin 1/1 ortoröntgenografiler üzerinde “EPF Metodu” ile deformite analizine, deformitesi olan
kemik modellerde uygulamalı çalışmasına imkan vermekte ve modeller üzerinde
pozisyon vidası yerleştirme teknikleri laboratuvarı içermektedir.
Laboratuvar günü (2.gün) ücretlidir ve katılım sınırlıdır. Birinci gün konferanslar
ve olgu tartışmaları şeklinde herkese açık ve ücretsizdir.
Katılımınız ile bilimsel düzeyinin daha da yükseleceğine inandığımız bu toplantıda
sizleri görmekten mutluluk duyacağız.
Prof. Dr. Metin KÜÇÜKKAYA
Prof. Dr. Kemal DURAK
Bu iki günlük toplantı, posttravmatik komplikasyonların önlenmesi ve tedavisine
odaklanmaktadır. Toplantının ilk günü ücretsizdir ve tüm meslektaşlarımız davetlidir.
İkinci gün ise laboratuvar çalışmalarına ayrılmıştır ve yurtiçi katılım 40 kişi ile sınırlıdır. Bu kısım, her iki kursiyere bir tane olmak üzere deformiteli kemik model,
1/1 oranında ortoröntgenografi, ve blok vidası uygulama modelleri içerdiği için
ücretlidir ve sınırlandırılmıştır. Laboratuvar çalışmaları “EPF Metodu” ile ameliyat
öncesi planlama’’ ve “Uzayabilen İntramedüller Çivileri” de içeren eksternal fiksatör sistemlerindeki teknik uygulama ve yardımcı püf noktalarını içermektedir.
Amaç ve hedefler
• Posttravmatik komplikasyonların önlenmesi ve tedavisi
• “Uzayabilen intramedüller çivilerin” uygulamalarındaki deformite analizi,
planlanması ve uygulama teknikleri
• Akıllı eksternal fiksatör için bilgisayar programı kullanımı
• Pozisyon vidasının doğru uygulaması
Format
• İnteraktif konferanslar
• Diz çevresi deformitelerinin analizi ve osteotomilerinin planlaması – “EPF
Metodu”
• Kemik modeller üzerinde “İntramedüller Çiviler” ile uzatma ve deformite düzeltilmesi
• Kemik modeler üzerinde “Retrograd Çivi Üzerinden Uzatma” (LORN) tekniğinin uygulanması
• Model üzerinde “Pozisyon Vidası” uygulaması çalışması
1.Gün
24 Nisan 2015: Kaynamama ve Enfeksiyon
16:00 - 16:15 Diz çevresi osteotomileri Mehmet Arazi
16:15 - 16:30 Proksimal tibia medial açık kama osteotomisine kamalı plak
uygulaması İrfan Esenkaya
08:00 - 08:30
16:30 - 17:30
Açılış
İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü: Çavlan Çiftçi
Toplantı Başkanlarıı: Metin Küçükkaya, Kemal Durak
TOTBİD Ortopedik Travma Şubesi Başkanı: Mehmet Subaşı
TOTBİD Başkanı: Sait Ada
Kaynamama
I. OTURUM Yönetici: Ünal Kuzgun, Ayhan Nedim Kara
08:30 - 08:45 08:45 - 09:00
09:00 - 09:15
09:15 - 09:30
09:30 - 09:45
09:45 - 10:00
10:00 - 10:15 Kaynamama: Mekanizma, nedenleri, sınıflama, temel prensipler
Vecihi Kırdemir
İM çivilemede kanal daraltıcı teknikler Oğuz Poyanlı
Alt ekstremite kaynamamalarında çivi değişimi Güvenir Okçu
Kaynamama tedavisinde “Sandöviç tekniği” Abdullah Göğüş
Kaynamamanın uyarılmasında biyolojik yöntemler
Mustafa Gökhan Bilgili
Femurda kaynama sorunları Necdet Sağlam
Tartışma
10:15 - 10:45 Kahve arası (CorelDRAW Olgu Sunumu)
II. OTURUM Yönetici: Metin Türkmen, Yavuz Kabukçuoğlu
10:45 - 11:00 11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
Humerus proksimal uç kırıkları kaynamamaları ve diğer
komplikasyonları Şenol Akman
Humerus Kaynamamaları Yalçın Yüksel
Önkol kırıklarında kaynama sorunları Halil Bekler
Radius distal uç kırıklarında kabul edilebilir sınırlar ve kötü
kaynamanın tedavisi Mahmut Kömürcü
Tibia kaynamamaları Mehmet Subaşı
Tibia proksimal eklem içi kırıklarının tedavisinde
komplikasyonların önlenmesi Tolga Tüzüner
Vaka sunumu ve tartışması
Moderatör: Kemal Durak
Hüseyin Demirörs, Erden Ertürer, Cebrail Alekberov
Mustafa Seyhan, Bahtiyar Demiralp, Hakan Özdemir
2. Gün
25 Nisan 2015: Deformite ve Kısalık Cerrahisi
08:15 - 08:30
08:30 - 08:45
08:45 - 09:00
09:00 - 09:15
09:15 - 09:30
09:30 - 10:00
Genel bilgiler, klinik muayene ve kabul edilebilir sınırlar
Hakan Kınık
Çocuk deformitelerinde kabul edilebilir sınırlar-remodeling
Abdullah Eren
Deformitelerin radyolojik değerlendirilmesi; Direk grafiler,
BT, EOS Umut Yavuz
Deformite analizi, normal standartlar (CORA metodu)
Özgür Karakoyun
Deformitelerin plak ile düzeltilmesinde genel prensipler
Metin Küçükkaya
Sirküler fiksatörlerle deformite düzeltilmesinde genel prensipler
Mahir Gülşen
10:00 - 10:20 Kahve arası
10:20 - 12:00 Çizim laboratuarı - End Point First (EPF) metod Florian Wolf
12:00 - 12:45 Öğle yemeği
VI. OTURUM Yönetici: İrfan Öztürk, Ufuk Özkaya
Enfeksiyon
12:45 - 13:00
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
Uzayabilen İntramedüller çiviler: Femur Metin Küçükkaya
Uzayabilen İntramedüller çiviler: Tibia Sami Sökücü
Uzayabilen çivilerin rehabilitasyon özellikleri Arman Apelyan
Uzatma ve deformite cerrahisi sonrası skarlara kozmetik
yaklaşım Serdar Tuncer
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00 14:00 - 14:15
14:15 - 14:30 Ortopedik enfeksiyonların patogenezi ve tanısında yenilikler
Uğur Işıklar
Posttravmatik enfeksiyonlarda debridman ve tedavi teknikleri
Hakan Kınık
Kablo ile kemik transport tekniği Metin Küçükkaya
Kemik defektlerinin tedavisinde “Masquelet ” tekniği
Ertuğrul Akşahin
İlizarov ile kemik transportunda karşılaşılan sorunlar
Kemal Aktuğlu
14:30 - 15:00 Kahve arası (CorelDRAW Olgu Sunumu)
Kötü Kaynama - Kaynamama
13:45 - 14:00 Kahve arası
14:00 - 14:30 Kemik laboratuarı - Retrograd çivi üzerinden uzatma tekniği
(3 Schanz çivisi tekniği)
Mehmet Arazi, Özgür Karakoyun
14:30 - 15:00 Model üzerinde pozisyon vidası uygulaması çalışması
Oğuz Poyanlı
15:00
Kapanış
IV. OTURUM Yönetici: Atilla Parmaksızoğlu, Ercan Çetinus
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
Kötü kaynamaya yol açan sık yapılan hatalar Ufuk Özkaya
Posttravmatik komplikasyonların önlenmesi ve tedavisinde
unilateral fiksatörler Önder Ofluoğlu
Posttravmatik komplikasyonların önlenmesi ve tedavisinde akıllı
eksternal fiksatörler Özgür Karakoyun
Posttravmatik kısalık ve deformitelerin tedavisinde kombine
teknikler Bilal Demir
SPONSORLAR
08:00 - 08:15 Kahvaltı
Deformite ve Kısalık Cerrahisi
V. OTURUM Yönetici: Abdullah Eren, Hakan Kınık
12:15 - 13:15 Öğle yemeği
III. OTURUM Yönetici: Cevdet Avkan, Mehmet Akif Güleç
www.posttrauma.net
www.posttrauma.net
İletişim - TOTBİD
Emre Aktuna
Tel: 0312 436 11 40
Faks: 0312 436 27 16
E-posta: [email protected]
Invited Faculty
International Faculty
Dear Colleagues
Şenol Akman
Ertuğrul Akşahin
Kemal Aktuğlu
Arman Apelyan
Mehmet Arazi
Halil Bekler
Mustafa Gökan Bilgili
Bilal Demir
Bahtiyar Demiralp
Hüseyin Demirörs
Kemal Durak
Abdullah Eren
Erden Ertürer
İrfan Esenkaya
Abdullah Göğüş
Uğur Işıklar
Özgür Karakoyun
Hakan Kınık
Vecihi Kırdemir
Mahmut Kömürcü
Metin Küçükkaya
Önder Ofluoğlu
Umut Oğuz
Güvenir Okçu
Hakan Özdemir
Ufuk Özkaya
İrfan Öztürk
Oğuz Poyanlı
Necdet Sağlam
Mustafa Seyhan
Sami Sökücü
Mehmet Subaşı
Serdar Tuncer
Tolga Tüzüner
Yalçın Yüksel
Florian Wolf (Germany)
On behalf of the Turkish Society of Orthopaedics and Traumatology - Trauma
Branch, we are proud to invite you to our course entitled “Prevention & Treatment of Posttraumatic Complications; Nonunion, Malunion, and Infection”. The
Course will be held between April 24-25, 2015, in our lovely city Istanbul. In
addition to national experienced deformity and trauma surgeons; a well known
international faculty will also share their experience with us in limb deformities,
nonunions, limb length discrepancies and other related topics. As you can see in
the program there will be also some unique hands-on workshops. We are looking forward to seeing you in our high level course and the most recommended
touristic city in Turkey.
Prof. Dr. Metin KÜÇÜKKAYA
Prof. Dr. Kemal DURAK
With best wishes
This is a two day course focusing the prevention and treatment of posttraumatic
complications. The course objectives include addressing the principles of deformity correction with clinical and radiological evaluation, preoperative planning,
and tips & tricks on application of lengthening nails and various external fixator
systems.
Aims & Objectives
• At the end of the course the participans will understand: Prevention and
treatment of posttraumatic complications
• The principles of planning for lengthening of the femur or tibia with and
without deformity correction using lengthening nails
Format
•
•
•
•
Interactive lectures
Drawing lab for analysis & planning of osteotomies around the knee
Bone lab for lengthening and deformity correction with intramedullary nails
Bone lab for lengthening over retrograde nail (LORN) technique
Day 1
April 24, 2015: Nonunion & Infection
08:00 - 08:30
Nonunion
Opening
Rector of the Istanbul Bilim University: Çavlan Çiftçi
Chairmen of the meeting: Metin Küçükkaya, Kemal Durak
President of TOTBİD Orthopaedic Trauma Branch: Mehmet
Subaşı
President of TOTBİD: Sait Ada
I. SESSION Moderator: Ünal Kuzgun, Ayhan Nedim Kara
08:30 - 08:45
08:45 - 09:00
09:00 - 09:15
09:15 - 09:30
09:30 - 09:45
09:45 - 10:00
10:00 - 10:15
Nonunion: Mechanism, etiology, classification, basic principles
Vecihi Kırdemir
Canal diameter reducing techniques in long bones Oğuz Poyanlı
Exchange nailing for delayed & nonunions Güvenir Okçu
“Sandwich technique” in the treatment of nonunions
Abdullah Göğüş
Biological methods of stimulation of fracture nonunion
Mustafa Gökhan Bilgili
Union problems in the femur Necdet Sağlam
Discussion
10:15 - 10:45 Coffee Break (CorelDRAW Case Presentation)
II. SESSION Moderator: Metin Türkmen, Yavuz Kabukçuoğlu
10:45 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
Proximal humeral fractures, nonunions and other complications
Şenol Akman
Humeral nonunion Yalçın Yüksel
Union problems in forearm fractures Halil Bekler
Acceptable limits of distal radius fractures and treatment of
malunion Mahmut Kömürcü
Tibial nonunions Mehmet Subaşı
Prevention of complications in the treatment of proximal tibial
intra-articular fractures Tolga Tüzüner
12:15 - 13:15 Lunch
Infection
III. SESSION Moderator: Cevdet Avkan, Mehmet Akif Güleç
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
Innovations in the pathogenesis and diagnosis of orthopedic
infections Uğur Işıklar
Debridement and treatment techniques in posttraumatic infection
Hakan Kınık
Cable bone transport technique Metin Küçükkaya
“Masquelet” technique in the treatment of bone defects
Ertuğrul Akşahin
Problems with the Ilizarov bone transport Kemal Aktuğlu
16:15 - 16:30
16:30 - 17:30
Wedge plate applications to the proximal tibia medial opening
wedge osteotomy İrfan Esenkaya
Case Presentation and Discussion
Moderator: Kemal Durak
Debators: Hüseyin Demirörs, Erden Ertürer,
Cebrail Alekberov, Mustafa Seyhan, Bahtiyar Demiralp,
Hakan Özdemir
2. Day
April 25, 2015: Deformity Correction and
Lengthening Surgery
www.posttrauma.net
SPONSORS
08:00 - 08:15 Breakfast
V. SESSION Moderator: Abdullah Eren, Hakan Kınık
08:15 - 08:30 Preoperative evaluation, clinical examination and acceptable
limits
Hakan Kınık
08:30 - 08:45 Acceptable limits in children’s deformities-remodeling
Abdullah Eren
08:45 - 09:00 Radiologic evaluation of deformity; Plain radiography, BT, EOS
Umut Yavuz
09:00 - 09:15 Deformity analysis, normal standards (CORA method)
Özgür Karakoyun
09:15 - 09:30 Principles plate correction of the deformities
Metin Küçükkaya
09:30 - 10:00 Principles for the correction of deformity with circular
fixator Mahir Gülşen
10:00 - 10:20 Coffee Break
10:20 - 12:00 Drawing lab - End Point First (EPF) method Florian Wolf
12:00 - 12:45 Lunch
12:45 - 13:00
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 13:45
VI. SESSION Moderator: İrfan Öztürk, Ufuk Özkaya
Lengthening nails: Femur Metin Küçükkaya
Lengthening nails: Tibia Sami Sökücü
Rehabilitation of patients with lenghthening nails.
Arman Apelyan
Cosmetic approach to scar after lengthening and deformity
correction surgery
Serdar Tuncer
13:45 - 14:00 Coffee Break
14:00 - 14:30 Bone lab - Lengthening over retrograde 3 Schanz pin
technique
Mehmet Arazi, Özgür Karakoyun
14:30 - 15:00 Coffee Break (CorelDRAW Case Presentation)
Malunion & Nonunion
IV. SESSION Moderator: Atilla Parmaksızoğlu, Ercan Çetinus
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:45
15:45 - 16:00
16:00 - 16:15
Common mistakes that lead to malunion Ufuk Özkaya
Unilateral external fixator for the treatment and prevention of
post-traumatic complications Önder Ofluoğlu
Computer assisted external fixator in the prevention and treatment
of post-traumatic complications Özgür Karakoyun
Combined techniques for the treatment of Posttraumatic
shortening and deformity Bilal Demir
Osteotomies around the knee Mehmet Arazi
14:30 - 15:00 Position screw on the model application work
Oğuz Poyanlı
15:00
Closing
www.posttrauma.net
Contact - TOTBİD
Emre Aktuna
Tel: +90312 436 11 40
Fax: +90312 436 27 16
E-mail: [email protected]
Download

Bilimsel program için lütfen tıklayınız.