Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce 03 Mart 2015 Tarihinde İlan Edilen Öğretim Elemanı
Alımına İlişkin Ön Değerlendirme Sonuçları
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Yüksekokulumuz birimlerinde istihdam edilmek üzere 03.03.2015
tarihinde ilan edilen kadrolar için aynı yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca ön değerlendirme sonuçlarına göre Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler Bölümü Ameliyathane Hizmetleri Programı Öğretim Görevlisi Giriş Sınavına alınacak adaylar aşağıda belirtilmiştir.
Ön Değerlendirme Tarihi :
Giriş Sınavı Tarihi :
Giriş Sınavı Saati :
Giriş Sınavı Yeri :
İlan Numarası:
18 Mart 2015 Çarşamba
20 Mart 2015 Cuma
10:30
Kapadokya Meslek Yüksekokulu - Mustafapaşa / Ürgüp / Nevşehir
29552
GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR
Sıra
No
1
Adı - Soyadı
Cem Işıktaş
ALES Puanı
4’lük Sistemde
Diploma Notu
100’lük
Sistemde
Diploma Notu*
Ön
Değerlendirme
Notu**
Açıklama***
70,00
-
80,86
73,26
Sınava Giriyor
* 4'lük sistemdeki diploma notları, 09.10.2008 tarih ve 028746 sayılı yazıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilen 4'lük
sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre dönüştürülmüştür.
** Ön değerlenlendirme notu; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca
ALES notunun %70'i ile Lisans başarı notunun %30'unun toplamından oluşur.
Açıklamalar :
1 Mezuniyet alanı uygun değil
2 ALES puanı yetersiz veya yok
3 Başvuru için aranan iş deneyimi şartı yetersiz veya yok (Lisan mezuniyetininden sonraki deneyimler kabul edilir.)
4 Başvuru için dil puanı şartı yetersiz veya yok
5 Başvuru için aranan iş deneyimi şartı uygun alanda değil
6 Başvuru belgesi eksik
7 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca giriş sınavına
girecek aday sayısı ilan edilen kadro sayısının on katıdır
8 İlan özel şartını sağlamıyor.
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce 03 Mart 2015 Tarihinde İlan Edilen Öğretim Elemanı
Alımına İlişkin Ön Değerlendirme Sonuçları
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Yüksekokulumuz birimlerinde istihdam edilmek üzere 03.03.2015
tarihinde ilan edilen kadrolar için aynı yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca ön değerlendirme sonuçlarına göre Çocuk Bakımı ve Gençlik
Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi Giriş Sınavına alınacak adaylar aşağıda belirtilmiştir.
Ön Değerlendirme Tarihi :
Giriş Sınavı Tarihi :
Giriş Sınavı Saati :
Giriş Sınavı Yeri :
İlan Numarası:
18 Mart 2015 Çarşamba
20 Mart 2015 Cuma
10:00
Kapadokya Meslek Yüksekokulu - Mustafapaşa / Ürgüp / Nevşehir
29520
GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR
Sıra
No
1
Adı - Soyadı
Hatice Cepe
ALES Puanı
4’lük Sistemde
Diploma Notu
100’lük
Sistemde
Diploma Notu*
Ön
Değerlendirme
Notu**
Açıklama***
70,70
3,31
83,90
74,66
Sınava Giriyor
* 4'lük sistemdeki diploma notları, 09.10.2008 tarih ve 028746 sayılı yazıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilen 4'lük
sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre dönüştürülmüştür.
** Ön değerlenlendirme notu; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca
ALES notunun %70'i ile Lisans başarı notunun %30'unun toplamından oluşur.
Açıklamalar :
1 Mezuniyet alanı uygun değil
2 ALES puanı yetersiz veya yok
3 Başvuru için aranan iş deneyimi şartı yetersiz veya yok (Lisan mezuniyetininden sonraki deneyimler kabul edilir.)
4 Başvuru için dil puanı şartı yetersiz veya yok
5 Başvuru için aranan iş deneyimi şartı uygun alanda değil
6 Başvuru belgesi eksik
7 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca giriş sınavına
girecek aday sayısı ilan edilen kadro sayısının on katıdır
8 İlan özel şartını sağlamıyor.
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce 03 Mart 2015 Tarihinde İlan Edilen Öğretim Elemanı
Alımına İlişkin Ön Değerlendirme Sonuçları
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Yüksekokulumuz birimlerinde istihdam edilmek üzere 03.03.2015
tarihinde ilan edilen kadrolar için aynı yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca ön değerlendirme sonuçlarına göre Tıbbi Hizmetler ve
Teknikler Bölümü Odyometri Programı Öğretim Görevlisi Giriş Sınavına alınacak adaylar aşağıda belirtilmiştir.
Ön Değerlendirme Tarihi :
Giriş Sınavı Tarihi :
Giriş Sınavı Saati :
Giriş Sınavı Yeri :
İlan Numarası:
18 Mart 2015 Çarşamba
20 Mart 2015 Cuma
10:30
Kapadokya Meslek Yüksekokulu - Mustafapaşa / Ürgüp / Nevşehir
29551
GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Adı - Soyadı
Bahar Aydın
Elif Gezer Aslan
Tayfun Ceylan
Serap Niğdelioğlu
Esin Gülnaz Canlı
Gözde Şahingöz
Çağrı Balcı
Bülent Karadeniz
Rukiye Durak
Ali Kıyak
Hatice Toğaç
Burak Özcan
Rahime Aktaş
ALES Puanı
4’lük Sistemde
Diploma Notu
100’lük
Sistemde
Diploma Notu*
Ön
Değerlendirme
Notu**
Açıklama***
81,17
75,38
83,95
73,73
76,61
70,20
77,79
70,61
73,84
77,20
73,78
74,79
73,13
3,36
3,89
3,77
3,06
3,45
2,58
3,47
2,72
2,59
2,37
2,91
85,06
97,43
74,94
94,63
78,06
87,16
66,86
65,55
87,63
70,13
67,10
61,96
74,56
82,34
82,00
81,25
80,00
77,05
75,29
74,51
69,09
77,98
75,08
71,78
70,94
73,56
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
6
6
6
6
3
* 4'lük sistemdeki diploma notları, 09.10.2008 tarih ve 028746 sayılı yazıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilen 4'lük
sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre dönüştürülmüştür.
** Ön değerlenlendirme notu; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca
ALES notunun %70'i ile Lisans başarı notunun %30'unun toplamından oluşur.
Açıklamalar :
1 Mezuniyet alanı uygun değil
2 ALES puanı yetersiz veya yok
3 Başvuru için aranan iş deneyimi şartı yetersiz veya yok (Lisan mezuniyetininden sonraki deneyimler kabul edilir.)
4 Başvuru için dil puanı şartı yetersiz veya yok
5 Başvuru için aranan iş deneyimi şartı uygun alanda değil
6 Başvuru belgesi eksik
7 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca giriş sınavına
girecek aday sayısı ilan edilen kadro sayısının on katıdır
8 İlan özel şartını sağlamıyor.
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce 03 Mart 2015 Tarihinde İlan Edilen Öğretim Elemanı
Alımına İlişkin Ön Değerlendirme Sonuçları
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Yüksekokulumuz birimlerinde istihdam edilmek üzere 03.03.2015
tarihinde ilan edilen kadrolar için aynı yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca ön değerlendirme sonuçlarına göre Yönetim ve Organizasyon
Bölümü Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi Giriş Sınavına alınacak adaylar aşağıda belirtilmiştir.
Ön Değerlendirme Tarihi :
Giriş Sınavı Tarihi :
Giriş Sınavı Saati :
Giriş Sınavı Yeri :
İlan Numarası:
18 Mart 2015 Çarşamba
20 Mart 2015 Cuma
10:00
Kapadokya Meslek Yüksekokulu - Mustafapaşa / Ürgüp / Nevşehir
29523
GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR
Sıra
No
1
Adı - Soyadı
Kemal Erkan Ünal
ALES Puanı
4’lük Sistemde
Diploma Notu
100’lük
Sistemde
Diploma Notu*
70,00
-
63,32
Ön
Değerlendirme
Notu**
68,00
Açıklama***
Sınava Giriyor
* 4'lük sistemdeki diploma notları, 09.10.2008 tarih ve 028746 sayılı yazıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilen 4'lük
sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre dönüştürülmüştür.
** Ön değerlenlendirme notu; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca
ALES notunun %70'i ile Lisans başarı notunun %30'unun toplamından oluşur.
Açıklamalar :
1 Mezuniyet alanı uygun değil
2 ALES puanı yetersiz veya yok
3 Başvuru için aranan iş deneyimi şartı yetersiz veya yok (Lisan mezuniyetininden sonraki deneyimler kabul edilir.)
4 Başvuru için dil puanı şartı yetersiz veya yok
5 Başvuru için aranan iş deneyimi şartı uygun alanda değil
6 Başvuru belgesi eksik
7 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca giriş sınavına
girecek aday sayısı ilan edilen kadro sayısının on katıdır.
8 İlan özel şartını sağlamıyor.
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce 03 Mart 2015 Tarihinde İlan Edilen Öğretim Elemanı
Alımına İlişkin Ön Değerlendirme Sonuçları
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Yüksekokulumuz birimlerinde istihdam edilmek üzere 03.03.2015
tarihinde ilan edilen kadrolar için aynı yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca ön değerlendirme sonuçlarına göre Yönetim ve Organizasyon
Bölümü Sağlık Turizmi İşletmeciliği Programı Öğretim Görevlisi Giriş Sınavına alınacak adaylar aşağıda belirtilmiştir.
Ön Değerlendirme Tarihi :
Giriş Sınavı Tarihi :
Giriş Sınavı Saati :
Giriş Sınavı Yeri :
İlan Numarası:
18 Mart 2015 Çarşamba
20 Mart 2015 Cuma
10:00
Kapadokya Meslek Yüksekokulu - Mustafapaşa / Ürgüp / Nevşehir
29549
GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
Adı - Soyadı
Mustafa Çelik
Ebru Kemer
Bengü Tüjen
Duygu Mahmutoğulları
Kevser Özyaşar
Ferda Bektaş
ALES Puanı
4’lük Sistemde
Diploma Notu
100’lük
Sistemde
Diploma Notu*
Ön
Değerlendirme
Notu**
Açıklama***
77,77
72,32
75,13
71,33
72,97
54,05
3,08
3,29
3,91
3,36
-
78,53
83,43
97,90
85,06
80,12
71,00
78,00
75,65
81,96
75,45
75,12
59,14
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
6
6
6
2,6
* 4'lük sistemdeki diploma notları, 09.10.2008 tarih ve 028746 sayılı yazıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilen 4'lük
sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre dönüştürülmüştür.
** Ön değerlenlendirme notu; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca
ALES notunun %70'i ile Lisans başarı notunun %30'unun toplamından oluşur.
Açıklamalar :
1 Mezuniyet alanı uygun değil
2 ALES puanı yetersiz veya yok
3 Başvuru için aranan iş deneyimi şartı yetersiz veya yok (Lisan mezuniyetininden sonraki deneyimler kabul edilir.)
4 Başvuru için dil puanı şartı yetersiz veya yok
5 Başvuru için aranan iş deneyimi şartı uygun alanda değil
6 Başvuru belgesi eksik
7 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca giriş sınavına
girecek aday sayısı ilan edilen kadro sayısının on katıdır
8 İlan özel şartını sağlamıyor.
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce 03 Mart 2015 Tarihinde İlan Edilen Öğretim Elemanı
Alımına İlişkin Ön Değerlendirme Sonuçları
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş
Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Yüksekokulumuz birimlerinde istihdam edilmek üzere 03.03.2015
tarihinde ilan edilen kadrolar için aynı yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca ön değerlendirme sonuçlarına göre Sosyal Hizmet ve
Danışmanlık Bölümü Sosyal Hizmetler Programı Öğretim Görevlisi Giriş Sınavına alınacak adaylar aşağıda belirtilmiştir.
Ön Değerlendirme Tarihi :
Giriş Sınavı Tarihi :
Giriş Sınavı Saati :
Giriş Sınavı Yeri :
İlan Numarası:
18 Mart 2015 Çarşamba
20 Mart 2015 Cuma
10:00
Kapadokya Meslek Yüksekokulu - Mustafapaşa / Ürgüp / Nevşehir
29522
GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLAR
Sıra
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Adı - Soyadı
Erkan Tamtürk
Bülent Özçelik
Mustafa Karahöyük
Gürdal Tut
Hatice Koçar
Hasan Hüseyin Akkoca
Elvan Dürbin
Arzu Yıldırım
Deniz Gökçe Karahan
Çağrı Alagöz
Recep Şeyhanoğlu
Elif Ekinci
Atakan Erdeğer
Zeynep Semiha Sağ
ALES Puanı
4’lük Sistemde
Diploma Notu
100’lük
Sistemde
Diploma Notu*
Ön
Değerlendirme
Notu**
Açıklama***
93,01
86,76
74,78
78,08
73,50
75,61
74,09
70,00
73,74
73,84
72,59
72,71
73,31
58,36
2,79
3,56
3,03
2,63
2,63
2,62
2,33
2,27
3,14
2,22
2,75
71,76
67,61
89,73
66,73
77,36
68,03
68,03
77,09
67,80
61,03
59,63
79,93
58,46
70,83
86,64
81,02
79,27
74,68
74,66
73,34
72,27
72,13
71,96
70,00
68,70
74,88
68,86
62,10
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
Sınava Giriyor
7
8
6
2
* 4'lük sistemdeki diploma notları, 09.10.2008 tarih ve 028746 sayılı yazıyla Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilen 4'lük
sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları tablosuna göre dönüştürülmüştür.
** Ön değerlenlendirme notu; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca
ALES notunun %70'i ile Lisans başarı notunun %30'unun toplamından oluşur.
Açıklamalar :
1 Mezuniyet alanı uygun değil
2 ALES puanı yetersiz veya yok
3 Başvuru için aranan iş deneyimi şartı yetersiz veya yok (Lisan mezuniyetininden sonraki deneyimler kabul edilir.)
4 Başvuru için dil puanı şartı yetersiz veya yok
5 Başvuru için aranan iş deneyimi şartı uygun alanda değil
6 Başvuru belgesi eksik
7 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca giriş sınavına
girecek aday sayısı ilan edilen kadro sayısının on katıdır
8 İlan Özel Şartını sağlamıyor.
Download

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya