2014 - 2015 SPOR SEZONU OKULLARARASI
KÜÇÜKLER , YILDIZLAR VE GENÇLER SATRANÇ MAHALLİ YARIŞMALARI
İLİ
ADANA
YARIŞMA ADI
2014 - 2015 SPOR SEZONU OKULLARARASI
KÜÇÜKLER , YILDIZLAR VE GENÇLER SATRANÇ MAHALLİ
YARIŞMALARI
BAŞLAMA-BİTİŞ
TARİHİ
SON BAŞVURU
TARİHİ
DÜŞÜNME SÜRESİ
20 - 21 - 22 Mart 2015
TURNUVA Hacı Bektaşi Veli Kültür Merkezi
Çukurova / Adana
YERİ
13 Mart 2015 Cuma
SİSTEM 7 Tur İsviçre Sistemi
saat 17.00
Her Kategoride Oyuncu Başına 45 +30”eklemeli tempo
ORGANİZASYON
Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
TSF Adana İl Temsilciliği
TEKNİK KONULAR:
1.
KURALLAR :
1.1. Yarışmalar; Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği, Uluslararası
Oyun Kuralları ve Yarışma Talimatları ile Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca öngörülen
hükümlere uygun olarak yapılacaktır.
1.2. Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı Okul Sporları Şube
Müdürlüğünce, Okullar arası Küçükler-Yıldızlar-Gençler Satranç Yarışmalarına ilişkin
yapılan açıklamalar esas alınır.
1.3. Mahalli yarışmalar tüm kategorilerde kız ve erkek ayrı ayrı olmak üzere İsviçre
Sistemine göre düzenlenecektir.
1.4. Mahalli yarışmalarda her kategoride uygulanacak tur sayısı ve oyun temposu mahalli
yarışmalara katılım durumuna göre İl Tertip Komitelerince belirlenecektir. Tur sayısı 7
veya 9 tur olarak, oyun temposu ise 35’+30”, 45’+30” veya 60’+30” olarak seçilmek
zorundadır.
2. KATEGORİLER :
Kategoriler (Kızlar-Erkekler)
Minikler(Mahalli)
Küçükler
Yıldızlar
Gençler
Yaş Grupları
2005 – 2006 – 2007 – 2008 Doğumlular
2003 – 2004 Doğumlular.
2001 – 2002 Doğumlular.
1997 – 1998 – 1999 – 2000 Doğumlular.
2.1. Yarışmaya katılan tüm sporcular hamle yazılımını ( notasyon ) bilmek ve yazmak
zorundadır.
2.2. Yarışmalar mahalli, grup ve Türkiye birinciliği kademelerinde, kız ve erkek sporcular
arasında ayrı ayrı olmak üzere minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde
yapılacaktır.
3. MAHALLİ YARIŞMALARA KATILIM KOŞULLARI :
3.1. Aynı okuldan kategorisinde bir önceki yıl mahalli yarışma birincisi olan öğrenci ile
Kategorilere göre İl Tertip Komitelerince belirlenerek ilan edilecek UKD puanına (Ulusal
Kuvvet Derecesi) sahip olan sporcular, Okulların kendi içinde düzenleyeceği yarışmalara
katılmadan doğrudan mahalli yarışmalara katılacaktır. Öğrenciler UKD puanlarını kendileri
belgelendirmek zorundadır.
3.2. Okullar, kendi içlerinde düzenleyecekleri yarışmalar sonucunda kategorisinde ilk üç
sırayı elde eden sporcuları mahalli yarışmalara katılmaları için belirleyecektir. Mahalli
yarışmalara katılmak üzere belirlenen 3 öğrenciye var ise aynı okuldan kategorisinde bir
önceki yıl mahalli yarışma birincisi olan öğrenci ve İl Tertip Komitelerince belirlenerek ilan
edilen UKD puanına sahip olan öğrenciler dahil edilecektir. Bu şekilde tespit edilen
sporcular Okul Sporları Satranç Açıklamaları ekinde yer alan “Okul içi Satranç Yarışmaları
Sonuç Bildirim Formu”nu düzenleyerek 13 Mart 2015 saat 17.00 ye kadar Gençlik
Hizmetleri Spor il Müdürlüğü Okul Sporları Birimine bildirmeleri gerekmektedir.
3.3. Minikler kategorisinde yarışmalar mahallinde düzenlenecektir. Bir üst kademe
yarışması olmayacaktır.
4. DEĞERLENDİRME :
Şampiyona sonuçları UKD hesaplarında kullanılacaktır.
5. ÖZEL KONULAR :
5.1. Satranç Kuralları 6.7.a uyarınca hükmen yenik sayılma süresi (15) dakikadır.
Hükmen yenik sayılma süresi, başhakemin turu başlattığı andan itibaren geçerlidir.
Turlara başlangıç saatinden itibaren 15 dk. İçinde gelmeyen oyuncular hükmen yenik
sayılırlar ve o turun bitimine kadar bir sonraki turlara devam edeceklerini başhakeme
yazılı olarak bildirmedikleri takdirde eşlendirmeye alınmazlar. Turnuva süresince
eşlendirildiği halde 2 tur oynamayan sporcu turnuvadan çıkartılır. Birinci Tur eşlendirmesi
belirtilen programa göre yapılacaktır. Geç gelen sporcular ilk tur eşlendirmesine listenin
sonuna eklenerek alınacaktır. Birinci tur başladıktan sonra gelen sporcular bir sonraki
tura alınır. 2. turdan önce sıralama yenilenerek eşlendirmeye devam edilecektir. 2. tur
eşlendirmesi duyurulduktan sonra yarışmaya yeni sporcu alınmaz.
5.2. Onaylı isim listelerinde yazılı olan idareci, çalıştırıcı dışında bir başkasının yarışma
alanına girmesine, yöneticilik ve çalıştırıcılık yapmasına izin verilmeyecektir.
5.3. Yarışmaya katılan sporcular birden fazla ilde yarışmalara katılamazlar, yarışmalara
katıldıkları il dışında bir ilden yarışmaya katılamazlar.
5.4. Yarışmalara katılacak sporcuların, Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri
Yönetmeliği’nin “Lisans” başlıklı 15 inci maddesinde yer alan hükümlere istinaden
düzenlenmiş lisansa sahip olmaları gerekir.
5.5. Turnuvanın başlangıç sıralamasında "Maksimum Rating" sistemi uygulanacaktır.
Maksimum Rating, başlangıç sıralamasında sporcunun ELO ve UKD listelerindeki en
yüksek puanını dikkate alan sıralama sistemidir.
5.6. Turnuvada güncel UKD ve son ELO listesi kullanılacaktır.
5.7. Turnuvadan çıkarılan sporcular ile son turda hükmen kaybeden sporcular hiçbir ödül
alamazlar.
5.8 FIDE Satranç Kuralları 11.3.b uyarınca; bir oyun sırasında, bir oyuncunun oyun
sahasında cep telefonu, elektronik haberleşme aracı veya satranç hamleleri önerebilecek
her hangi bir cihaz bulundurması yasaktır. Tüm cep telefonları ve benzer elektronik
aletlerin tümüyle kapalı olduğu sürece oyuncunun çantasında bulundurmasına hakem izin
verebilir. Oyuncuların telefonu / elektronik haberleşme aracını içine koydukları çanta
oyun süresince görünür bir yerde olacaktır. Oyuncu bir nedenle yarışma salonu dışına
çıkarsa, çanta yarışma salonunda kalacaktır. Oyuncu çantası ile birlikte dışarıya çıkmak
durumunda kalırsa mutlaka hakeme bildirecektir. Hakem oyuncunun telefonu ile birlikte
dışarıya çıkmasına izin vermeyecektir. Bir oyuncunun hakemin izni olmaksızın bu türden
cihazları içinde bulundurduğu bir çanta taşıması yasaktır. Bu türden bir cihazı oyun
sahasında üzerinde bulundurduğu belirgin/aşikar ise söz konusu oyuncu oyunu
kaybedecektir. Rakibi kazanacaktır.
6. EŞİTLİK BOZMA:
Yarışma sonunda her derecenin eşit paylaşılması halinde ; sırası ile Buchholz–1,
Buchholz–2, Sonneborn Berger , Galibiyet Sayısı ve siyahlarla en çok oynayan ( Most
Black )
7. İTİRAZLAR::
7.1. Mahalli yarışmalarda oyun kurallarına ilişkin itirazlar için itiraz kurulu
oluşturulmayacak Başhakem kararı nihai olacaktır.
7.2. Mahalli yarışmalarda oyun kuralları dışında yer alan hususlarda itirazlar Spor Genel
Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği’nin “İtirazlar” başlıklı 19 uncu maddesinde
yer alan hükümlere istinaden İl Tertip Komitelerine yapılacaktır. İtiraz için yarışmanın
yapıldığı il müdürlüğü hesabına 250 TL. ücret yatırılır. İtirazın kabulü halinde bu ücret
iade edilir, reddedilmesi halinde il müdürlüğünün ilgili hesabına gelir olarak kaydedilir.
İtirazlar, tertip komitesince en geç iki iş günü içerisinde karara bağlanır
8. ÖDÜLLER:
Mahalli yarışmalarda ödüllendirmeler Okul Sporları Satranç Açıklamalarının 5 inci
maddesinde yer alan hükümlere istinaden yapılır. ( İlk Dört Sporcuya Madalya ve Başarı
Belgesi )
9. BİLDİRİM:
6.1 Yarışmaya katılan tüm sporcu ve yöneticiler bu yönergeyi kabul etmiş sayılır.
6.2. FIDE Satranç Kuralları 6.7.a uyarınca geç kalma süresi 15 ( Onbeş ) dakikadır )
Satranç tahtasının başına, hükmen yenik sayılma süresinden sonra gelen bir oyuncu
oyunu kaybeder. Bu süre hakemin turu başlattığı andan itibaren hesaplanır.
6.3. FIDE Satranç Kuralları 9.1.b maddesi geçerlidir.
10.
İLETİŞİM :
GHSİM Okul Sporları Sorumlusu : Nida KAYA 0 322 459 65 70
( Dahili 103 )
TSF Adana İl temsilciliği koordinatör : Bekir DEĞER
( [email protected]/ 0 505 575 07 73 )
Web adresleri :
http://adana.gsb.gov.tr/
----------- http://www.adana.tsf.org.tr/
https://okulsporbilgi.gsb.gov.tr/Login.aspx
Programda ve tur sayısında güncelleme yapılırsa son başvuru tarihi
sonrası http://adana.gsb.gov.tr/
ve http://www.adana.tsf.org.tr/ resmi
sitesinden duyuru yayımlanacaktır.
11.
PROGRAM :
TÜM KATEGORİLER
TARİH
Lisans , yoklama
Teknik Toplantı
SAAT
15.00 – 17.30
17.30
1. Tur Eşlendirmenin
Duyurulması
1. TUR
20 Mart 2015 Cuma
18.00
18.30
2.
TUR
3.
TUR
4.
TUR
5
TUR
10.00
6.
TUR
13.00
7.
TUR
Ödül Töreni
10.00
21 Mart 2015
Cumartesi
22 Mart 2015 Pazar
13.00
16.00
16.00
18.30
NOT: OKULLARIN İNTERNET ÜZERİNDEN OKUL SPORLARI BİLGİ
YÖNETİM SİSTEMİ PORTALI ÜZERİNDEN MÜSABAKA KATILIM
BAŞVURUSU YAPMASI ZORUNLUDUR.
LİSANSLAR OKUL SPORLARI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ
ÜZERİNDEN OKULLARIN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMELERİ
TARAFINDAN
ÇIKARILACAKTIR.
LİSANSI
BULUNMAYAN
SPORCULAR MÜSABAKALARA ALINMAYACAKTIR.
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
ADANA
OKUL İÇİ SATRANÇ YARIŞMALARI
SONUÇ BİLDİRİM FORMU
OKUL ADI
:
İLÇESİ
:
OKUL TEL
:
OKUL FAX
:
OKULİÇİ SATRANÇ YARIŞMASINA KATILAN TOPLAM ÖĞRENCİ SAYISI :
MAHALLİ YARIŞMALARA KATILACAK ÖĞRENCİ BİLGİ FORMU
SIRA
NO
ADISOYADI
CİNSİYETİ
DOĞUM
TARİHİ VE
YERİ
TC KİMLİK NO
OKUL İÇİ
YARIŞMA
SONUCU
1
1
2
2
3
3
2013 - 2014
4
İL BİRİNCİSİ
UKD PUANI
5
6
7
8
9
10
Not : Bu formun okul müdürlüğü tarafından her kategori için ayrı ayrı
doldurularak, ilan edilen sonuç bildirim tarihine kadar İl Tertip Komitesine ibraz
edilmesi zorunludur.
Download

okullararası küçükler,yıldızlar ve gençler satranç müsabakaları 20