TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
(Genel Müdürlük)
Mart 2015
SIRA
NO
1
2
3
4
5
6
HİZMETİN ADI
Perakende Satışlar
(Pirinç, mercimek,
fındık yağı gibi
mamullerin satışı.)
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
Belge istenmemektedir.
Toptan ürün satışlarında;
Toptan Ürün Satışları
1- Fatura bilgileri
(Buğday, arpa, çavdar, 2- Yetki belgesi.
yulaf, mısır, çeltik,
Gerekmesi halinde, önceden duyurulmak kaydıyla;
pirinç, mercimek ve
1- Fiili tüketim belgesi
benzeri diğer ürünler.) 2- Elektrik enerjisi tüketim miktarı belgesi
3- İhtiyaç duyulabilecek diğer belgeler
İhaleli Hububat ve
1- Yetki belgesi
Bakliyat Satışları
2- İmza sirküleri
(Buğday, arpa, çavdar, 3- İhtiyaç duyulabilecek diğer belgeler
yulaf, mısır, çeltik ve
benzeri diğer ürünler.)
Hububat ve Bakliyat
İhracat ve İthalatı
(Buğday, arpa, çavdar, İhale şartnamesinde belirtilen belgeler
yulaf, mısır, pirinç ve
benzeri diğer ürünler.)
Peşin ve Vadeli Fındık 1-Fatura bilgileri
ve Mamulleri Toptan
2-Yetki belgesi
Satışları
3- İhtiyaç duyulabilecek diğer belgeler.
(Kabuklu fındık, ham
ve rafine fındık yağı ve
diğer fındık ürünleri.)
1- Fatura bilgileri
2- Yetki belgesi
Fındık Küspesi Toptan 3- Yem imalatçısı veya yemini kendisi üretenlerden bu durumu
Satışı (peşin)
gösterir belge (Sanayi Odası veya Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden
alınır.)
İLGİLİ BİRİM
1-Ticaret Dairesi Başkanlığı
2-Fındık İşleri Dairesi
Başkanlığı
Ticaret Dairesi Başkanlığı
HİZMETİN TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)
2 dakika
1 gün
(Bu süre, işlemlerin tamamlanma
süresidir. Malın teslimat süresi,
sözleşme şartlarına göre
değişmektedir.)
Ticaret Dairesi Başkanlığı
İhale sürecine bağlı olarak hizmetin
tamamlanma süresi
değişebilmektedir.
Ticaret Dairesi Başkanlığı
İhale sürecine bağlı olarak hizmetin
tamamlanma süresi
değişebilmektedir.
Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı
Fındık İşleri Dairesi Başkanlığı
3 gün
(Bu süre, işlemlerin tamamlanma
süresidir. Malın teslimat süresi,
sözleşme şartlarına göre değişir.)
3 gün
(Bu süre, işlemlerin tamamlanma
süresidir. Malın teslimat süresi,
sözleşme şartlarına göre değişir.)
1
4- Taahhütname (Tedarikçilerden)
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
BİRİMİ
İLK MÜRACAAT YERİ
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
TİCARET DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
e-posta
: Ender YENEN
: Şube Müdürü
: Müdafa Cad. No 18 Kızılay /Ankara
: 0312 416 31 30
: 0312 416 34 00
:
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
e-posta
: Cihan SOYALP
: Daire Başkanı
: Müdafa Cad. No 18 Kızılay /Ankara
: 0312 416 31 29
: 0312 416 34 00
: [email protected]
FINDIK İŞLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
e-posta
: Enver ŞİMŞEK
: Şube Müdürü
: Müdafa Cad. No 18 Kızılay /Ankara
: 0312 416 32 80
: 0312 416 34 00
: [email protected]
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
e-posta
: Mustafa BAHAR
: Daire Başkanı
: Müdafa Cad. No 18 Kızılay /Ankara
: 0312 416 32 74
: 0312 416 34 00
: [email protected]
2
Download

Genel Müdürlük