No.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
Karadağ Bayındırlık Müdürlüğü tarafından 2015 yılında gerçekleştirilecek projeler
Proje Adı
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
3.1
3.2.
3.3.
Devlet Birimlerinin Çalışması İçin İdari Alanlarının Rekonstrüksiyonu ve İnşaatı
Zlatica'da kamp inşaatı
Podgoritsa Belediyesinde "Karadağ Bilim ve Sanat Akademisi" binası
Podgoritsa Belediyesinde "Gayrimenkul İdaresi" binası
Podgoritsa Belediyesinde "Karadağ Sürdürülebilir Kalkınma ve Turizm Bakanlığı" eko
binası
Kotor Belediyesinde Savcılık binası
Podgoritsa Belediyesinde "Karadağ İçişleri Bakanlığı" eski binası
Engellilerin kamu tesislerine erişimi ve kullanımı için eylem planının yapılması
Mojkovac Belediyesinin idari binasının inşaatı
Gusinje Belediyesinin idari binasının inşaatı
Andrijevica Belediyesinin idari binasının inşaatı
Petnjica Belediyesinin idari binasının inşaatı
Podgoritsa Belediyesindeki hapishane mutfağının inşaatı ve donatılması
Cetinje Belediyesinde Devlet Savcılığı tesislerinin adaptasyonu
Danilovgrad Belediyesinde Özel Anti-Terör Birimi ile Özel Polis Birimi'nin konaklama
tesisleri
Karadağ İçişleri Bakanlığı binasının adaptasyonu
Meclis'in yeni binası
Karadağ'ın Sınır kapıları
Kültür Tesislerinin Rekonstrüksiyonu, Adaptasyonu ve İnşaatı
Podgoritsa Belediyesinde "Karadağ Müzik Merkezi"
Pljevlja Belediyesinde "Kültür Merkezi"
Cetinje Belediyesinde, Karadağ Dışişleri Bakanlığının ihtiyaçları için Eski Rus
Büyükelçiliği binasının adaptasyonu
"Đurađ Crnojević" Milli kütüphanesi
Cetinje Belediyesinde Eski Belçika Büyükelçiliği binasının adaptasyonu
Pljevlja Belediyesinde "Stražica" yerindeki anıtın iyileştirme çalışmaları
Podgoritsa Belediyesinde Körler Kütüphanesi
Kolaşin Belediyesinde Devlet Enstitüsü
Spor Tesislerinin İnşaatı ve Rekonstrüksiyonu
Berane Belediyesinde Spor Salonu
Cetinje Belediyesinde futbol stadı
Kotor Belediyesinde Spor salonu
3.4.
Zabljak ve Mojkovac Belediyelerinde yapay yüzeyli iki yardımcı futbol sahası
4.
4.1
4.2
Çevre Koruma Projeleri
Su temini, atıksu arıtma tesisleri ve çöp depoları
Şavnik Belediyesinde kanalizasyon şebekesi ile atıksu arıtma tesisi
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
2.
2.1
2.2
2.3.
Tutarı €
8.016.000
975.000
520.000
1.178.000
321.000
777.000
720.000
450.000
1.010.000
150.000
55.000
500.000
345.000
125.000
115.000
250.000
190.000
335.000
3.640.956
818.456
650.000
1.415.000
110.000
232.500
100.000
295.000
20.000
1.650.000
1.250.000
50.000
50.000
300.000
2.810.000
258.000
150.000
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.8.
5.9.
5.9.1
5.11.1.1
5.11.1.2
5.11.1.3
5.11.1.4
5.11.1.5
5.11.1.6
5.9.2
5.9.2.1.
5.9.2.2.
5.9.2.3.
5.9.2.4.
5.9.2.5.
5.9.2.6.
5.9.2.7.
5.9.2.8.
5.9.2.9.
5.9.2.10.
5.9.2.11.
5.9.2.12.
5.9.2.13.
6.
6.1
6.2
Şavnik Belediyesinde transfer istasyonu ile mevcut olan çöp deposunun iyileştirme
102.000
çalışmaları
Plav Belediyesinde kanalizasyon şebekesi
90.000
Berane Belediyesinde "Vasove Vode" yerinde mevcut olan katı atık depo sahasının
250.000
iyileştirme çalışmaları
Rozaje Belediyesinde Kanalizasyon şebekesi
85.000
Pljevlja Belediyesinde Kanalizasyon şebekesi
290.000
Tivat Belediyesinde su temini sisteminin iyileştirilmesi için rezervuar inşaatı
150.000
Zabljak Belediyesinde geri dönüşüm tesisi ile transfer istasyonunun inşaatı
770.000
Zabljak Belediyesinde çöp deposunun iyileştirme çalışmaları
50.000
Herceg Novi Belediyesinde Mejdez yerinde hidroteknik tünelinin rekonstrüksiyonu ve
615.000
iyileştirme çalışmaları
Yerel Altyapı İnşaatı
6.144.000
Bukovica yerinin altyapı inşaatı
517.000
Bijelo Polje Belediyesinde pazar yerinin rekonstrüksiyonu
1.067.500
Kolaşin ve Mojkovac Belediyelerinde Tara Nehri yanında gezi alanlarının inşaatı
60.000
Durmitor yolunun asfaltlanması
200.000
Andrijevica Belediyesinde "Krkori" su temini sistemi
612.000
Rozaje Belediyesinin Lovnica köyünde su temini sisteminin inşaatı
165.000
Altyapı sorunlarının çözülmesinde yerel yönetimlerine yardımın sunulması
3.522.500
Yerel Yollar
267.000
2,0 km Gusinje Belediyesi
103.000
0,5 km Berane Belediyesi
26.500
2,0 km Petnjica Belediyesi
3.000
2,0 km Pljevlja Belediyesi
103.000
0,5 km Zabljak Belediyesi
26.500
3,0 km Herceg Novi Belediyesi
5.000
Şehir İçi Yollar
3.255.500
Rozaje Belediyesinde şehir içi yolun rekonstrüksiyonu
53.000
Berane Belediyesinde şehir içi yolun rekonstrüksiyonu
27.500
Bijelo Polje Belediyesinde şehir içi yol
402.000
Plav Belediyesinde şehir içi yol
262.000
Andrijevica Belediyesinde şehir içi yol - ana meydanın rekonstrüksiyonu
365.000
Mojkovac Belediyesinde şehir içi yol
53.000
Pljevlja Belediyesinde şehir içi yol
550.000
Danilovgrad Belediyesinde şehir içi yol
103.500
Cetinje Belediyesinde şehir içi yol
458.000
Nikşiç Belediyesinde şehir içi yol
461.500
Bar Belediyesinde şehir içi yol
50.000
Podgoritsa Belediyesinde şehir içi yol
270.000
Ulcinj Belediyesinde şehir içi yol
200.000
Sağlık Tesislerinin İnşaatı ve Rekonstrüksiyonu
Podgoritsa Belediyesinde Kan Transfüzyon Merkezi
Berane Belediyesinde Poliklinik ve Acil Merkezi
1.824.077
542.000
390.000
6.3
6.4.
6.5.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
Belediyelerden tesislerin satın alımı
Sağlık çalışanlarının barınma ihtiyaçlarına yönelik finansman kaynağı
Bijelo Polje Belediyesi hastanesinin iç hastalıkları bölümünün rekonstrüksiyonu
Sosyal Güvenlik Tesislerinin İnşaatı ve Rekonstrüksiyonu
Rozaje Belediyesinde Engelli Gündüz Bakımevi Merkezi
Podgoritsa Belediyesinde "Ljuboviç" çocuk ve gençler gündüz bakımevi
Podgoritsa Belediyesinde huzurevi
7.4.
Sosyal yardımından faydalanan kişilerin barınma sorunlarının çözülmesi
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
8.3.4.
8.3.5.
8.3.6.
8.3.7.
8.3.8.
8.4.
8.5.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
Eğitim Tesislerinin İnşaatı ve Rekonstrüksiyonu
Cetinje Belediyesinde Sanat Akademisi
Podgoritsa Belediyesi Karadağ Üniversitesinin Spor salonu
Avrupa Merkez Bankası (AMB) kredisi ile kreşlerin inşaatı
Podgoritsa Belediyesinde "Stari aerodrom" yerinde kreş
Podgoritsa Belediyesinde "Zagoric" yerinde kreş
Bar Belediyesinde kreş
Ulcinj Belediyesinde kreş
Pljevlja Belediyesinde kreş
Podgoritsa Belediyesinde VI Blok yerinde kreş
Tuzi yerinde kreş
Zabljak Belediyesinde bulunan kreşin rekonstrüksiyonu
Nikşiç Belediyesinde "Braca Vucinic" öğrenci yurdu
Herceg Novi Belediyesinde "Savina" yerindeki "Milan Vukovic" ilk ve ortaokulun
rekonstrüksiyonu
Nikşiç Belediyesi Spor ve Beden Eğitimi Fakültesinde spor salonu inşaatı
Podgoritsa Belediyesi Karadağ Üniversitesi Teknik Fakültesi binasının
rekonstrüksiyonuna yönelik ana proje yapımı
"Golubovci " yerinde meslek lisesi
"Gukama" yerinde ilk ve ortaokulu
Nikşiç Belediyesinde "Tehnopolis" yenilikçi ve girişimci merkezi
Turizm Tekliflerinin Geliştirilmesi
Kolaşin Belediyesinde "Biogradska gora" milli parkında bulunan apartmanlar ve
restorantların inşaatı
Bijelo Polje Belediyesinde "Djaloviça" mağarasının iyileştirme çalışmaları
Mojkovac Belediyesinde "Vragodo Vrioca - Zarski katun" yolu
Kolaşin Belediyesinde "Kolašin 1600" Kayak merkezi
Birincil elektrik enerjisi altyapısı
"Kolašin 1450"- "Kolašin 1600" yerlerinde 2,3 km'lik yol
Baz istasyonu
Telekomünikasyon altyapısı
İkincil elektrik enerjisi altyapısı
Park yeri
Teleferik
Kayak pistleri
522.077
350.000
20.000
1.911.144
392.100
19.500
500.000
999.544
6.679.000
1.915.000
2.145.000
227.000
120.000
215.000
5.000
15.000
18.000
5.000
20.000
95.000
0
20.000
50.000
500.000
400.000
929.000
8.639.900
285.000
282.900
25.000
4.050.000
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.
9.14.
10.
10.1
Koruma ve diğer ekipmanlar
Mekanizasyon
Yapay kar makinesi
Akümülasyon
Su girişi
Bijelo Polje Belediyesinde Cmiljaca yerinde kayak merkezi
Birincil elektrik enerjisi altyapısı
Ravna rijeka - Jasikovac yerinde 5,5 km'lik yol
Jasikovac-Cmiljača yerinde 8,5 km'lik yol
Baz istasyonu
Telekomünikasyon altyapısı
İkincil elektrik enerjisi altyapısı
Park yeri
Teleferik
Kayak pistleri
Koruma ve diğer ekipmanlar
Mekanizasyon
Yapay kar makinesi
Akümülasyon
Su girişi
Rozaje Belediyesinde turizmin geliştirilmesi
Rozaje Belediyesinde Rožaje -Štedin yerinde 7 km'lik yerel yolun rekonstrüksiyonu
Danilovgrad Belediyesinde Ponikvica gölünün yeniden canlandırılması
Turizmin geliştirilmesi amacıyla: planlama belgeleri, fizibilite çalışmaları ve çevre
üzerindeki etki değerlendirilmesinin yapılması amacı ile detaylı projelerin
hazırlanması
Deniz uçakları
Balkanlar'da ilk matbaanın kopyası
Zabljak Belediyesinde Kuru bakla
"Lesendro", "Žabljak Crnojevića" ve "Goražda" kaleleri
Golf Akademisi
Podgoritsa Belediyesinde "Galeb" kayak klübü
Zabljak Belediyesinde "Durmior" oteli
"Virpazar - Bar" treni
Eski Bar'ın yeniden canlandırılması
"Crmnica" mağara
Dinlenme tesisinin altyapı inşaatı
"Vucje" kayak merkezine yönelik akümülasyon tankı inşaatı
Kotor Belediyesinde bulunan eski hapishanenin rekonstrüksiyonu
Cetinje Belediyesinde Virgin Filarmosa simgesinin yerinin değiştirilmesi
"Meyve" evi ve kuća "Şarap" evi
IPA fonlarından ortaklaşa finanse edilecek projeler
Berane Belediyesinde atıksu arıtma tesisi, kanalizasyon şebekesi ve su temini
sisteminin düzenlenmesi
1.850.000
300.000
210.000
8.000
578.000
86.000
255.000
110.000
100.000
500.000
462.000
193.500
10.2
10.3
10.4
11.
Cetinje Belediyesinde ˝Vrtijeljka˝ ve Bar Belediyesinde ˝Ćafe˝ çöp depolarının
iyileştirme çalışmaları
Demiryolu hattı üzerindeki hasarların tamir edilmesi
"Trebesica" trafodaki iyileştirme çalışmaları
Sellerin Zararlarının Karşılanması
156.000
4.500
108.000
420.000
TOPLAM DEĞER 42.197.077
Download

No. Proje Adı Tutarı € 1. Devlet Birimlerinin Çalışması İçin İdari