12 MART 2015 ĠSTĠKLAL MARġI ’ NIN KABULÜ VE MEHMET AKĠF ERSOY‘U
ANMA PROGRAMI
I.
GENEL ESASLAR
1. 12 Mart İstiklal Marşı‘nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy ‘ u Anma Programı 12 Mart
2015 tarihinde saat 10.00 ‘ da Gölbaşı Belediye Konferans Salonunda yapılacaktır.
2. Programın genel koordinatörü ilçemiz Koordinatör Beden Eğitimi Öğretmeni Ayhan
DİLER dir. Gölbaşı Belediye Konferans Salonundaki törenin tertip ve düzeninden
İmam Hatip Lisesi sorumludur.
3. 12 Mart İstiklal Marşı ‘ nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy ‘ u Anma Programına,
İlçemizdeki bütün resmi kurum ve kuruluş müdürleri, sivil toplum temsilcileri ve
vatandaşlarımız davetlidir.
A. GÖLBAġI BELEDĠYE
PROGRAM:
KONFERANS
SALONUNDA
YAPILACAK
Saat 10.00 ‘ da İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan programın sunulması;
a. Açılış
b. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
c. Açılış konuşması İmam-Hatip Lisesi Müdürü Recep AKBAŞLI
yapılacaktır.
d. Günün anlam ve önemini belirten konuşma
e. Şiir; İstiklal Marşı’nı Dinlerken
f. Şiir; Bayrak
g. Şiir; İstiklal Marşı”nın on kıtası
h. Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı ‘ nın kabulü ile ilgili slayt
gösterisi
i. İstiklal Marşı ile ilgili oratoryo
j. Ödül töreni
k. Kapanış
B. GÖREV VE SORUMLULUKLAR
I.
EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜNCE:
1.Gölbaşı Belediye Konferans Salonundaki törenler esnasında Emniyet ve trafik
tedbirlerinin alınması
II.
BELEDĠYE BAġKANLIĞINCA;
1. 10 Mart 2015 Genel provalarda ve 12 Mart 2015 tarihinde saat 08.30 da Konferans
salonunda (Bilgisayar ve ses cihazı) hazır bulunduracaktır.
III. MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜNCE:
1. Programın Genel Koordinatörlüğünü ve Organizasyonunu yapmak,
2. 12 Mart 2015 Perşembe günü saat 10.00 ‘ da yapılacak olan anma programında
Gölbaşı Belediye Konferans Salonunda hazır bulundurulması.
3. Anma programının sunuculuğunu İmam Hatip Orta Okulu Görsel Sanatlar Öğretmeni
Sibel PERİ tarafından yapılacaktır.
4. Ödül töreninde Hediyelerin sunulmasında Ġmam Hatip Lisesi Beden Eğitimi
Öğretmeni Yasin KARACAER nezaretinde iki öğrenci sorumlu olacaktır.
5. Gölbaşı İmam Hatip Lisesinden 30 kişilik öğrenci grubunun katılımı.
I.
AKEDAġ BAġMÜHENDĠSLĠĞĠNCE;
1. Gölbaşı Belediye Konferans Salonundaki tören süresince elektriklerin kesilmemesi
için önlem alınmasının sağlanması,
2. İhtiyaç halinde hizmete girebilecek bir jeneratörün hazır bulundurulması.
ĠSTĠKLAL MARġI ‘ NIN KABULÜ VE MEHMET AKĠF ERSOY ‘ U ANMA
KOMĠTESĠ
20/02/2015
BAġKAN
Mehmet MUT
Tut Kaymakamı
Kaymakam V.
ÜYE
Serkan İÇÖZ
İlçe Garnizon Komutanı
Per. Binbaşı
ÜYE
İbrahim KUZPINARI
Belediye Başkan V.
ÜYE
Serdar ATAKAN
İlçe Jandarma Komutanı
ÜYE
Orhan TOR
İlçe Emniyet Müdürü
ÜYE
Aziz ÖZDUMAN
İlçe Milli Eğitim Müdürü
ÜYE
Ahmet YANIK
İlçe Halk Kütüphanesi
Müdürü
OLUR
…/02/2015
Mehmet MUT
Tut Kaymakamı
Kaymakam V.
Download

12 mart 2015 istiklal marşı ` nın kabulü ve mehmet akif ersoy`