TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.43
Ekonomik Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
GİDERLER HESABI
630
01
630
01
01
630
01
01
01
630
01
01
01
630
01
01
02
630
630
01
01
02
01
01
03
630
01
01
03
630
01
01
04
630
630
01
01
04
01
01
05
630
01
01
05
630
01
02
630
01
01
01
01
01
02
01
630
01
02
01
01
630
01
02
01
04
630
01
02
02
630
01
02
02
630
01
03
630
01
03
01
630
01
03
01
01
03
03
04
01
Yılı : 2014
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
213.673.947,88
600
GELİRİN TÜRÜ
GELİRLER HESABI
Cari Yıl (N)
192.726.482,23
PERSONEL GİDERLERİ
86.447.235,27
600 03
MEMURLAR
83.368.572,95
600 03
01
Temel Maaşlar
34.290.368,50
600 03
01
01
Temel Maaşlar
34.290.368,50
600 03
01
01
01
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
4.893,25
Zamlar ve Tazminatlar
18.912.684,35
600 03
600 03
01
01
02
Kitap,Yayın vb. Satış Gelirleri
1.515,00
01
01
99
Diğer Mal Satış Gelirleri
7.675,00
600 03
01
02
600 03
600 03
01
02
03
Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri
01
02
04
600 03
600 03
01
02
10
Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet
Gelirleri
Sportif Faaliyet Gelirleri
01
02
29
600 03
01
02
30
Zamlar ve Tazminatlar
18.912.684,35
Ödenekler
16.480.929,47
Ödenekler
16.480.929,47
Sosyal Haklar
1.538.811,59
Sosyal Haklar
1.538.811,59
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
13.278.474,82
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
13.013.468,01
Mal Satış Gelirleri
Hizmet Gelirleri
Ek Çalışma Karşılıkları
12.145.779,04
600 03
01
02
31
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen
Gelirler
Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet
Gelirleri
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
Ek Çalışma Karşılıkları
12.145.779,04
600 03
01
02
32
Yaz Okulu Gelirleri
783.331,13
600 03
01
02
33
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
01
02
37
Kantin Kafeterya İşletme Gelirleri
Ücretler
773.331,13
600 03
600 03
01
02
38
Yurt Yatak Ücreti Gelirleri
02
99
Diğer hizmet gelirleri
574.857,80
600 03
600 03
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel
Ücretleri
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin
Ücretleri
Zamlar ve Tazminatlar
06
600 03
06
01
01
10.000,00
600 03
06
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin
Zam ve Tazminatları
İŞÇİLER
06
01
331.571,99
600 03
600 03
09
Ücretler
216.078,38
600 03
09
09
Sürekli İşçilerin Ücretleri
216.078,38
600 03
09
09
47.054,77
600 04
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
01
630
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sosyal Haklar
198.473,33
10.000,00
600 04
13/03/2015 14:55
Kira Gelirleri
12.999.384,76
2.503,80
150,00
10.000,00
663.795,50
398.098,60
8.621.567,40
2.216.481,68
272.177,00
0,00
92.862,64
721.748,14
193.143,61
Taşınmaz Kiraları
193.143,61
01
Lojman Kira Gelirleri
108.503,09
99
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Diğer Gelirler
99
Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel
Gelirler
01
14.083,25
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
84.640,52
71.863,20
71.863,20
71.863,20
153.473.766,21
896.639,15
Sayfa 1 / 12
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.43
Ekonomik Kodlar
GİDERİN TÜRÜ
630
630
01
03
03
01
01
03
03
02
630
01
03
04
630
630
01
03
04
01
03
05
630
01
03
05
630
01
04
630
01
04
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
Fazla Mesailer
01
01
Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
01
04
01
04
630
01
04
01
05
630
01
04
01
90
630
01
05
630
01
05
01
630
01
05
01
630
02
04
Ekonomik Kodlar
46.924,77
600 04
01
01
600 04
600 04
01
01
02
Cari
Cari Yıl (N)
896.639,15
130,00
2.353,24
01
AB' den Alınan Bağış ve Yardımlar
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil
İdarelerden Alınan Bağış ve
2.353,24
896.639,15
149.633.000,00
Cari
109.983.000,00
Hazine yardımı
109.983.000,00
600 04
02
01
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
66.085,60
600 04
02
01
1.446.766,08
600 04
02
02
1.446.766,08
600 04
600 04
02
02
03
600 04
03
01
600 04
03
01
516.993,12
600 04
04
Ücret ve Diğer Ödemeler
516.993,12
600 04
04
01
Öğrenci Harçlıkları
516.993,12
600 04
600 04
04
01
04
600 04
04
600 04
04
02
600 04
04
02
01
Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar
2.232,00
04
02
02
Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar
6.792,20
04
02
03
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve
Yardımlar
Proje Yardımları
2.712,00
657 S.K. 4/C Kaps.Çalışanlara Yapılacak
Ödemeler
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin
Ücretleri
Diğer Geçici Personele Yapılacak
Ödemeler
Diğer Personel
422.350,00
381.876,78
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet
Primi Giderleri
14.495.508,37
Memurlar
13.981.526,64
Kişilerden alınan Bağış ve Yadımlar
15.595,00
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve
Yardımlar
Sermaye
1.432.440,00
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
8.643.028,95
630
630
02
01
06
02
Sağlık Primi Ödemeleri
5.338.497,69
600 04
600 04
02
02
Sözleşmeli Personel
149.896,83
600 04
05
630
02
02
04
İşsizlik Sigortası Fonuna
4.169,47
600 04
05
01
630
02
02
04
İşsizlik Sigortası Fonuna
4.169,47
05
01
630
02
02
06
630
630
02
02
06
02
02
06
01
02
Sağlık Primi Ödemeleri
600 05
01
4.948,88
2.513.843,20
03
06
600 05
334.628,89
02
01
140.778,48
Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar
01
02
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
334.628,89
01
630
01
Cari
1.054.072,00
06
145.727,36
334.628,89
Kurumlardan alınan Bağış ve Yadımlar
01
Sosyal Güvenlik Kurumuna
39.650.000,00
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve
Yardımlar
01
02
600 04
600 05
Hazine yardımı
2.502.107,00
630
13.981.526,64
03
39.650.000,00
Cari
01
13/03/2015 14:55
01
Sermaye
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım
ve Bağışlar
02
Sosyal Güvenlik Kurumuna
01
642.539,30
630
01
GELİRİN TÜRÜ
66.085,60
Ücretler
630
Cari Yıl (N)
Ödül ve İkramiyeler
GEÇİCİ PERSONEL
01
Yılı : 2014
11
95.654,97
Cari
95.654,97
YÖK Yurtdışı Destekleri
95.654,97
Diğer Gelirler
09
11.736,20
22.836.386,53
Faiz Gelirleri
1.014.347,55
Diğer Faizler
1.014.347,55
Sayfa 2 / 12
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.43
Ekonomik Kodlar
630
630
02
02
GİDERİN TÜRÜ
03
03
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İşçiler
04
630
630
02
03
04
02
03
06
630
02
03
06
630
02
04
630
02
04
04
630
630
02
04
04
02
04
06
630
02
04
06
630
630
02
04
06
02
05
630
02
05
06
630
02
05
06
630
03
630
03
İşsizlik Sigortası Fonuna
01
01
İşsizlik Sigortası Fonuna
Yılı : 2014
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
72.683,73
6.460,90
02
06
275.465,32
600 05
03
İşsizlik Sigortası Fonuna
6.054,82
600 05
03
02
İşsizlik Sigortası Fonuna
6.054,82
03
02
03
09
09
99
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
3.220.511,48
Para Cezaları
40.270,97
İdari Para Cezaları
5.270,97
Diğer İdari Para Cezaları
5.270,97
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
228.263,02
600 05
03
02
Sağlık Primi Ödemeleri
600 05
09
600 05
09
01
600 05
600 05
09
01
03
İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları
09
01
06
Kişilerden Alacaklar
600 05
600 05
09
01
19
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri
09
01
99
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli
Gelirler
41.147,48
15.935,85
Sosyal Güvenlik Kurumuna
15.935,85
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
15.935,85
23.736.606,80
7.889.428,34
3.099,00
02
01
03
Periyodik Yayın Alımları
25.852,81
03
02
01
05
Baskı ve Cilt Giderleri
03
02
01
90
630
03
02
02
Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi
Alımları
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
25.913,51
630
630
03
02
02
01
Su Alımları
25.857,83
03
02
02
02
Temizlik Malzemesi Alımları
630
03
02
03
Enerji Alımları
13/03/2015 14:55
99
249.943,60
318,60
600 11
99
600 11
99
00
600 11
99
00
610
610 03
610 03
01
610 03
01
Diğer Para Cezaları
35.000,00
Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para
Cezaları
Diğer Çeşitli Gelirler
35.000,00
Diğer Çeşitli Gelirler
600 11
Büro Malzemesi Alımları
630
630
16
01
02
03
0,00
3.220.511,48
3.220.511,48
269.410,50
01
3.563,68
1.010.783,87
Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar
Sosyal Güvenlik Kurumuna
01
02
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
600 05
442.636,70
03
Diğer Faizler
66.222,83
Kırtasiye Alımları
630
630
99
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
01
01
09
02
06
721.850,71
02
01
600 05
600 05
Cari Yıl (N)
6.460,90
Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları
03
Mevduat Faizleri
02
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme
Alımları
630
Kişilerden Alacaklar Faizleri
03
600 05
600 05
01
02
01
01
09
600 05
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
02
09
01
66.222,83
Diğer Personel
03
01
Sosyal Güvenlik Kurumuna
Geçici Personel
630
600 05
600 05
GELİRİN TÜRÜ
00
18.561.256,53
18.561.256,53
6.105,00
168.153,31
4.999.690,00
13.387.308,22
Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri
3.137.854,67
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
3.137.854,67
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
3.137.854,67
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri Gelirleri
3.137.854,67
İNDİRİM, İADE VE ISKONTOLAR
HESABI
438.816,51
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
438.816,51
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
437.544,88
55,68
2.378.005,73
01
Mal Satış Gelirleri
197,25
Sayfa 3 / 12
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.43
Ekonomik Kodlar
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
Yılı : 2014
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
610 03
610 03
01
01
01
02
610 03
01
02
04
610 03
01
02
29
1.367.091,58
610 03
01
02
30
01
02
31
1.173.542,48
610 03
610 03
Kurs, Toplantı, Seminer, Eğitim vb. Faaliyet
Gelirleri
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen
Gelirler
Sınav, Kayıt ve Bunlara İlişkin Diğer Hizmet
Gelirleri
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
01
02
32
Yaz Okulu Gelirleri
610 03
610 03
01
02
33
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
01
02
99
Diğer hizmet gelirleri
610 03
06
610 03
06
01
610 03
06
01
630
630
03
02
03
01
03
02
03
02
Akaryakıt ve Yağ Alımları
630
630
03
02
03
03
Elektrik Alımları
2.233.255,77
03
02
04
Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları
3.006.254,06
630
03
02
04
Yiyecek Alımları (Bedelen İaşe Dahil)
3.006.254,06
630
03
02
06
Özel Malzeme Alımları
630
03
02
06
01
01
630
03
02
06
03
630
03
02
06
04
630
03
02
06
90
630
03
02
07
630
03
02
07
630
03
02
09
630
03
02
09
01
630
03
02
09
90
630
03
03
630
03
03
01
630
03
03
01
630
03
03
02
630
630
03
03
02
03
03
03
630
03
03
03
630
03
03
06
630
03
03
06
01
630
630
03
03
06
02
03
04
12
01
01
01
Yakacak Alımları
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve
Temrinlik Malzeme Alıml
Zirai Malzeme ve İlaç Alımları
Canlı Hayvan Alım, Bakım ve Diğer
Giderleri
Diğer Özel Malzeme Alımları
122.693,57
22.056,39
160.000,00
29.100,50
4.448,60
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal,
Malzeme ve Hizmet Alımla
389,40
Güvenlik ve Savunmaya Yönelik MakineTeçhizat Büyük Onarımla
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi
Alımları
389,40
Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve
Bakım Giderleri
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi
Alımları
Yolluklar
389.923,35
01
150,00
7.103,50
5.225,00
381.294,84
37.464,29
3.360,00
2.750,00
1.271,63
Taşınmaz Kiraları
1.271,63
Lojman Kira Gelirleri
1.271,63
NET GELİR TOPLAMI :
192.287.665,72
2.631.193,03
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
654.245,74
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
195.062,54
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
195.062,54
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
223.184,07
223.184,07
1.558.700,68
7.526,02
Profesör Uzman ve Memur Mübadele
Giderleri
Öğrenci Mübadele Giderleri
1.551.174,66
Görev Giderleri
185.144,17
13/03/2015 14:55
Kira Gelirleri
197,25
437.347,63
210.595,46
654.245,74
Uluslararası Profesör Uzman, Memur ve
Öğrenci Mübadele Gide
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
Hizmet Gelirleri
Cari Yıl (N)
179.327,89
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
01
GELİRİN TÜRÜ
Sayfa 4 / 12
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.43
Ekonomik Kodlar
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
Yılı : 2014
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
Yasal Giderler
143.016,73
Mahkeme Harç ve Giderleri
143.016,73
630
03
04
02
630
630
03
04
02
03
04
03
630
03
04
03
02
630
03
04
03
90
630
03
04
04
630
03
04
04
630
03
05
630
03
05
01
630
630
03
05
01
01
Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri
03
05
01
02
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
10.362,76
630
03
05
01
03
70.000,00
630
03
05
01
04
630
630
03
05
01
08
Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve
Donanım Hariç)
Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmet
İhaleleri Dahil)
Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
2.549.726,27
03
05
01
09
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
4.493.896,85
630
03
05
01
90
630
03
05
02
Diğer Müşavir Firma ve Kişilere
Ödemeler
Haberleşme Giderleri
630
03
05
02
01
Posta ve Telgraf Giderleri
630
630
03
05
02
02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
03
05
02
03
630
03
05
03
Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet
abonelik ücretleri dahi
Taşıma Giderleri
630
03
05
03
01
630
630
03
05
03
02
Taşımaya İlişkin Beslenme,
Barındırma Giderleri
Yolcu Taşıma Giderleri
03
05
03
03
Yük Taşıma Giderleri
4.071,00
630
630
03
05
03
04
Geçiş Ücretleri
2.705,00
03
05
03
90
Diğer Taşıma Giderleri
630
03
05
04
630
03
05
04
04
Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve
Benzeri Giderler
03
işletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri
Giderler
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri
Giderler
Kültür Varlıkları Alımı ve Korunması
Giderleri
Kültür Varlıkları Alımı
Hizmet Alımları
Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler
01
Cari Yıl (N)
10.131,74
7.807,08
2.324,66
31.995,70
31.995,70
9.736.552,04
7.776.951,25
160.374,53
144.067,11
348.523,73
132.960,81
3.477,30
124.899,26
4.584,25
91.429,54
73.393,54
6.667,00
4.593,00
Tarifeye Bağlı Ödemeler
134.063,79
İlan Giderleri
117.042,13
13/03/2015 14:55
GELİRİN TÜRÜ
Sayfa 5 / 12
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.43
Ekonomik Kodlar
05
04
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
02
Yılı : 2014
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
03
03
05
05
630
03
05
05
01
630
630
03
05
05
02
Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması
Giderleri
Taşıt Kiralaması Giderleri
03
05
05
03
İş Makinası Kiralaması Giderleri
03
05
05
05
Hizmet Binası Kiralama Giderleri
03
05
05
06
Lojman Kiralama Giderleri
13.200,00
630
630
03
05
05
08
Yüzer Taşıt Kiralaması Giderleri
16.992,00
03
05
05
10
630
630
03
05
05
12
Bilgisayar ve Bilgisayar Sistemleri ve
Yazılımları Kiralamas
Personel Servisi Kiralama Giderleri
03
05
05
90
Diğer Kiralama Giderleri
630
03
05
09
630
630
03
05
09
02
Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
03
05
09
03
Kurslara Katılma Giderleri
21.627,14
630
03
05
09
04
61.955,90
630
03
05
09
90
Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi
Giderleri
Diğer Hizmet Alımları
630
03
06
630
03
06
01
630
03
06
01
630
03
06
02
630
03
06
02
630
03
07
630
03
07
01
630
03
07
01
02
630
03
07
01
03
630
03
07
01
04
630
03
07
01
90
630
03
07
02
630
630
Kiralar
Diğer Hizmet Alımları
Temsil ve Tanıtma Giderleri
01
01
565.756,19
14.160,00
106.360,90
49.613,40
262,00
843,69
359.836,28
4.487,92
1.035.390,46
2.045,45
949.761,97
195.897,73
Temsil Giderleri
168.274,59
Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri
Tanıtma Giderleri
168.274,59
Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım,
Bakım ve Onarım Giderleri
27.623,14
27.623,14
1.497.625,58
Menkul Mal Alım Giderleri
998.486,62
Büro ve İşyeri Makine ve Techizat
Alımları
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
(Bakım sözl.bağımsiz olara
Yangından Korunma Malzemeleri
Alımları
Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme
Alımları
Gayri Maddi Hak Alımları
772.339,00
13/03/2015 14:55
Cari Yıl (N)
17.021,66
630
630
Sigorta Giderleri
GELİRİN TÜRÜ
30.000,00
26.147,62
170.000,00
5.310,00
Sayfa 6 / 12
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.43
Ekonomik Kodlar
07
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
02
01
07
02
02
07
03
Yılı : 2014
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
03
630
03
630
03
630
630
03
07
03
01
Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
24.932,22
03
07
03
02
308.301,62
630
630
03
07
03
03
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım
Giderleri
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri
03
07
03
04
İş Makinası Onarım Giderleri
630
630
03
07
03
90
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
03
08
630
03
08
01
630
03
08
01
01
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
104.472,14
630
630
03
08
01
02
Okul Bakım ve Onarımı Giderleri
927.181,86
03
08
01
03
Hastane Bakım ve Onarımı Giderleri
220.271,93
630
03
08
01
90
630
03
08
03
Diğer Hizmet Binası Bakım ve Onarım
Giderleri
Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı
Giderleri
630
03
08
03
630
03
08
09
630
03
08
09
630
05
630
05
01
630
05
01
02
630
630
05
01
02
05
03
630
05
03
01
630
05
03
01
03
Kamu İşveren Sendikalarına
630
630
05
03
01
05
Memurların Öğle Yemeğine Yardım
05
06
Bakım ve Onarım Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım
Giderleri
Hizmet Binası Bakım ve Onarım
Giderleri
01
01
05
0,00
493.828,96
23.001,46
16.118,66
121.475,00
1.600.765,91
1.281.740,99
29.815,06
302.684,28
Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı
Giderleri
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve
Onarım Giderleri
302.684,28
Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve
Onarım Giderleri
Cari Transferler
16.340,64
1.898.430,05
Görev Zararları
1.407.617,35
16.340,64
Sosyal Güvenlik Kurumlarına
1.407.617,35
Sosyal Güvenlik Kurumu'na
1.407.617,35
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
Yapılan Transferler
483.133,74
Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara
483.133,74
Yurtdışına Yapılan Transferler
13/03/2015 14:55
Cari Yıl (N)
5.310,00
630
Bilgisayar Yazılım Alımları ve
Yapımları
Fikri Hak Alımları
GELİRİN TÜRÜ
2.100,00
481.033,74
7.678,96
Sayfa 7 / 12
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.43
Ekonomik Kodlar
630
05
06
02
630
05
06
02
630
11
630
11
99
630
11
99
00
630
11
99
00
630
13
630
13
01
630
13
01
01
630
13
01
01
630
13
01
02
630
13
01
02
630
13
01
03
630
13
01
03
630
13
01
04
630
13
01
04
630
13
01
05
630
630
13
01
05
13
02
630
13
02
01
630
13
02
01
630
14
630
14
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
01
00
00
00
00
00
Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı
Ödemeleri
Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri
7.678,96
3.182.321,41
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri
Giderleri
3.182.321,41
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri
Giderleri
Amortisman Giderleri
3.182.321,41
75.999.096,22
565.748,03
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin
Amortisman Giderleri
Binaların Amortisman Giderleri
565.748,03
7.898.948,00
Binaların Amortisman Giderleri
7.898.948,00
Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman
Giderleri
30.821.207,48
Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman
Giderleri
Taşıtların Amortisman Giderleri
30.821.207,48
767.117,74
767.117,74
Demirbaşların Amortisman Giderleri
35.946.074,97
Demirbaşların Amortisman Giderleri
35.946.074,97
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Amortisman Giderleri
1.011.229,10
Hakların Amortisman Giderleri
Kırtasiye Malzemeleri
13/03/2015 14:55
Cari Yıl (N)
77.010.325,32
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlerinin
Amortisman Giderleri
Taşıtların Amortisman Giderleri
GELİRİN TÜRÜ
3.182.321,41
Diğer Değer ve Miktar Değişimleri
Giderleri
İlk Madde ve Malzeme Giderleri
01
Ekonomik Kodlar
7.678,96
Hakların Amortisman Giderleri
00
Cari Yıl (N)
Uluslararası Kuruluşlara Yapılan
Ödemeler
Maddi Duran Varlıklar Amortisman
Giderleri
00
Yılı : 2014
1.011.229,10
1.011.229,10
6.421.764,55
828.923,56
Sayfa 8 / 12
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.43
Ekonomik Kodlar
630
14
01
00
630
630
14
01
00
14
02
630
14
02
00
630
14
02
00
630
14
03
630
14
03
00
630
630
14
03
00
14
04
630
14
04
00
630
14
04
00
630
14
05
630
14
05
00
630
630
14
05
00
14
06
630
14
06
00
630
14
06
00
630
14
07
630
14
07
00
630
630
14
07
00
14
08
630
14
08
00
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
00
00
00
00
00
00
00
Yılı : 2014
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
Kırtasiye Malzemeleri
828.923,56
Kırtasiye Malzemeleri
828.923,56
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta
Kullanılan Tüketim Malzeme
40.057,79
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta
Kullanılan Tüketim Malzeme
40.057,79
Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta
Kullanılan Tüketim Malzeme
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
40.057,79
720.777,17
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
720.777,17
Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri
Cari Yıl (N)
720.777,17
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
1.256.835,61
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
1.256.835,61
Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar
1.256.835,61
Temizleme Ekipmanları
247.762,38
Temizleme Ekipmanları
247.762,38
Temizleme Ekipmanları
247.762,38
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye
Malzemeleri
630.321,73
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye
Malzemeleri
630.321,73
Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye
Malzemeleri
Yiyecek
630.321,73
16.318,68
Yiyecek
16.318,68
Yiyecek
16.318,68
İçecek
6.867,91
İçecek
6.867,91
13/03/2015 14:55
GELİRİN TÜRÜ
Sayfa 9 / 12
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.43
Ekonomik Kodlar
630
630
14
08
00
14
09
630
14
09
00
630
14
09
00
630
14
10
630
14
10
00
630
630
14
10
00
14
11
630
14
11
00
630
14
11
00
630
14
12
630
14
12
00
630
630
14
12
00
14
13
630
14
13
00
630
14
13
00
630
14
14
630
14
14
00
630
630
14
14
00
14
15
630
14
15
00
630
14
15
00
630
14
16
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
00
00
00
00
00
00
00
00
İçecek
Yılı : 2014
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
32.095,39
Canlı Hayvanlar
32.095,39
Canlı Hayvanlar
32.095,39
Zirai Maddeler
98.111,85
Zirai Maddeler
98.111,85
Zirai Maddeler
98.111,85
Yem
29.245,60
Yem
29.245,60
29.245,60
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
954.990,14
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
954.990,14
Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri
954.990,14
Yedek Parçalar
1.146.942,46
Yedek Parçalar
1.146.942,46
Yedek Parçalar
1.146.942,46
Nakil Vasıtaları Lastikleri
2.828,46
Nakil Vasıtaları Lastikleri
2.828,46
Nakil Vasıtaları Lastikleri
2.828,46
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı
Yayınlar
1.485,83
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı
Yayınlar
1.485,83
Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı
Yayınlar
Spor Malzemeleri Grubu
1.485,83
13/03/2015 14:55
Cari Yıl (N)
6.867,91
Canlı Hayvanlar
Yem
GELİRİN TÜRÜ
114.043,90
Sayfa 10 / 12
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu : 38.43
Ekonomik Kodlar
630
14
16
00
630
630
14
16
00
14
17
630
14
17
00
630
14
17
00
630
14
99
630
14
99
00
630
630
14
99
00
630
20
02
630
20
02
09
630
20
02
09
630
30
630
30
06
630
30
06
630
630
30
06
05
30
06
07
630
30
06
07
630
99
630
99
99
630
99
99
00
630
99
99
00
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GİDERİN TÜRÜ
00
00
00
20
90
05
09
00
Cari Yıl (N)
Ekonomik Kodlar
Spor Malzemeleri Grubu
114.043,90
Spor Malzemeleri Grubu
114.043,90
Basınçlı Ekipmanlar
7.527,92
Basınçlı Ekipmanlar
7.527,92
Basınçlı Ekipmanlar
286.628,17
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
286.628,17
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
286.628,17
Silinen Alacaklardan Kaynaklanan
Giderler
7.794,24
Kişilerden Alacaklardan Silinenler
7.794,24
Diğer Mevzuat Hükümleri Gereğince
Silinenler
7.794,24
Fazla veya Yersiz Olarak Kaydedilen
Alacaklar ve Faizleri
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
7.794,24
377.246,71
Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler
377.246,71
Diğer Giderler
10.779,30
366.467,41
Diğer Giderler
366.467,41
Diğer Giderler
96.715,16
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
96.715,16
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
96.715,16
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Gideler
96.715,16
13/03/2015 14:55
Cari Yıl (N)
10.779,30
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
GİDERLER TOPLAMI :
GELİRİN TÜRÜ
7.527,92
Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
09
Yılı : 2014
213.673.947,88
Sayfa 11 / 12
TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU
Kurum Kodu : 38.43
Adı :
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GİDERLER TOPLAMI( A)
213.673.947,88
GELİRLER TOPLAMI( B)
192.726.482,23
İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C)
13/03/2015 14:55
438.816,51
Yılı : 2014
Ekonomik Kodlar
NET GELİR ( D= B- C)
192.287.665,72
GELİRİN TÜRÜ
FAALİYET SONUCU D - A
Cari Yıl (N)
−21.386.282,16
Sayfa 12 / 12
Download

tablo 1.13 faaliyet sonuçları tablosu 630 213.673.947,88 630 630