KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ / KIRKLARELI UNIVERSITY
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / FACULTY OF ENGINEERING
DERS TANITIM FORMU / SYLLABUS
2014-2015 Bahar Yarıyılı / Spring Semester
Dersin Kodu-Adı / Course Code-Name
Bölüm / Department
INS13208 Akışkanlar Mekaniği / Fluid Mechanics
İnşaat Mühendisliği / Civil Engineering
Türü / Type
T+U / L+P
Zorunlu
3+0
Yarıyılı / Semester
Kredisi / Local Credits
Dersin Programı / Course Schedule
4
3
Dersin Dili / Course Language
Türkçe
4
AKTS Kredisi / ECTS Credits
Dersi Veren / Instructor
Dersin Yardımcısı / Assistant
Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR
Arş. Gör. Mustafa Utku YILMAZ
[email protected]
[email protected]
http://personel.klu.edu.tr/utkuyilmaz
Salı 09.30-12.20
Duyurular / Announcements
Dersin İçeriği / Contents
Hafta /
Week
Tarih / Date
Konular / Topics
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17.02.2015
24.02.2015
03.03.2015
10.03.2015
17.03.2015
24.03.2015
31.03.2015
07.04.2015
14.04.2015
21.04.2015
28.04.2015
05.05.2015
12.05.2015
19.05.2015
26.05.2015
Giriş ve temel birimler, sıvıların özellikleri
Hidrostatik
Durgun haldeki sıvılar için Euler denge denklemleri
Manometreler ve uygulamaları
Düzlem ve eğri yüzeylere gelen basınç kuvveti
Rölatif olarak sükunette bulunan cisimler
Akışkanların kinematiği ve akış tipleri
Süreklilik denklemleri
Yarıyıl İçi Sınavı
Euler hareket denklemleri
Enerji denklemi ve uygulamaları
Potansiyel akımlar, uygulamalar
İmpuls-momentum denklemi, uygulamalar
Modelleme ve boyut analizi
Tabii akışkanların dinamiği
Yarıyıl İçi Başarı Değerlendirme Unsurları /
Midterm Evaluation Criteria
Yarıyıl İçi Başarı Notuna Katkısı /
Faaliyet /
Adet /
Contribution to the Midterm Grade
Item
Number
Kısa
25%
Sınavlar /
2
Quizzes
Yarıyıl İçi
75%
Sınavı /
1
Midterms
Adı / Title
Hidrolik
Hidrolik Problemleri
Akışkanlar Mek. ve Hidrolik Prob.
Açıklamalar /
Explanations
1. Kısa Sınav
2. Kısa Sınav
Yarıyıl Sonu Başarı Değerlendirme Unsurları /
Final Evaluation Criteria
Yarıyıl İçi Başarısı /
Yarıyıl Sonu Başarısı /
Midterm Grade
Final Grade
Kaynak Kitaplar / References
Yazar(lar) / Author(s)
M. Sümer, İ. Ünsal, M. Bayazıt
Aydeniz Sığıner, B. Mutlu Sümer
C. Ilgaz, M. Emin Karahan, Atıl Bulu
40%
60%
Yayınevi / Publisher
Birsen Yayınevi
Birsen Yayınevi
Çağlayan Kitabevi
Download

INS13208 Ders Tanıtım Formu