Müdürlüğümüzce; "4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ
KURSU " açılacaktır.
4-6 YAŞ ÇOCUK ETKİNLİKLERİ
PROGRAMINA İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR
ALAN: ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
MESLEK ELEMANI TANIMI
Çocuğun gelişim özelliklerine ve yaşına
uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlayan ve etkinlikleri yapabilen kişidir.
KURSA KATILMA KOŞULLARI:
1. Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere
sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, kazandıkları yeterlikler
doğrultusunda eğitim alanında çalışabilirler.
KURS SÜRESİ:296 Ders Saattir.
KURSA KATILMAK İSTEYENLER;
1. 6 MART 2015 tarihine kadar bizzat kendileri Merkez Halk Eğitimi Merkez
Müdürlüğü Kurs Kayıt Bürosuna kayıtlarını yaptırabilirler.
2.Kurslar hafta içi olacaktır.
3.Kurs yeri ve açılacak sınıf sayısı kursiyer sayısına göre belirlenecektir.
4.Kursa katılabilmek için kursiyerlerimiz 14 yaşını bitirmiş olmalıdır.
Download

"4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ KURSU " açılacaktır.