T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2015 YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI,
CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA)
GİDERLERİ PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
ANKARA – 2015
Faaliyetin Adı
Sayfa No
Faaliyetin Adı
Sayfa No
02-ÖZEL KALEM
1
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
8
Personel Giderleri
1
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
8
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
1
Sermaye Giderleri
8
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1
03-İÇ DENETİM HİZMETLERİ
1
20-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
12
Personel Giderleri
1
Personel Giderleri
12
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
1
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
12
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
1
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
12
04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2
23-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
13
Personel Giderleri
2
Personel Giderleri
13
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
2
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
13
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
2
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
13
Cari Transferler
3
Ekonomik İşler ve Hizmetler
13
Savunma Hizmetleri
DSİ Bilişim Projesi (E-DTR)
8
3
Yılı İçinde Bitmeyen İşler (Tarım)
13
Personel Giderleri
3
Yılı İçinde Bitmeyen İşler (Enerji)
14
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
3
Yılı İçinde Bitmeyen İşler (Hizmet)
14
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
3
Sağlık Hizmetleri
4
24-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
15
Personel Giderleri
4
Personel Giderleri
15
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
4
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
15
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
4
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
15
Cari Transferler
4
4
30-ETÜT, PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
16
Bakım-Onarım
4
Personel Giderleri
16
Makina Teçhizat ve Diğer Satın Almalar (Tarım)
5
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
16
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
16
Sermaye Giderleri
16
Sermaye Giderleri
05-PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
6
Personel Giderleri
6
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
6
Harita Genel Komutanlığı
16
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
6
Muhtelif Ölçekli Haritalar
16
Cari Transferler
7
Akım Rasat İstasyonu Tesis Teçhiz Onarım Faaliyetler
18
8
Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj İle Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma
ve Drenaj Etütleri
20
13-TEKNOLOJİ DAİRESİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Personel Giderleri
8
Planlama İhaleleri
21
Etüt ve Proje (Tarım)
16
Faaliyetin Adı
Etüt ve Proje (Enerji)
Sayfa No
Faaliyetin Adı
Sayfa No
48
32-BARAJLAR ve HES DAİRESİ BAŞKANLIĞI
211
Muhtelif Ölçekli Haritalar
48
Personel Giderleri
211
Akım Rasat İstasyonu Tesis Teçhiz Onarım Faaliyetler
49
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
211
Rasat Ücretleri
50
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
211
Planlama İhaleleri
50
Sermaye Giderleri
211
Etüt ve Proje (Hizmet)
51
Muhtelif Ölçekli Haritalar
51
Akım Rasat İstasyonu Tesis Teçhiz Onarım Faaliyetler
51
Planlama İhaleleri
52
Büyük Su İşleri
Baraj Rezervuarlarının Ağaçlandırılması
54
Etüt ve Proje (Tarım)
211
Proje Yapımı
211
Gölet ve Sulaması Proje Yapımı
215
Etüt ve Proje (Enerji)
Proje Yapımı (Enerji)
236
236
54
Etüt ve Proje (Hizmetler)
31-PROJE ve İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
56
Büyük Su İşleri
237
Personel Giderleri
56
Tamamlama Projeleri
243
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
56
Küçük Su İşleri
243
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
56
Sermaye Giderleri
56
Proje Yapımı (Hizmet)
Etüt ve Proje (Tarım)
237
237
Gölet ve Sulamaları
243
56
33-İÇMESUYU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
283
Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı
56
Personel Giderleri
283
Proje Yapımı
58
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
283
Büyük Su İşleri
84
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
283
Tamamlama Projeleri
115
Sermaye Giderleri
284
Küçük Su İşleri
119
Etüt ve Proje
284
A - Taşkın Koruma
120
B - Taşkın ve Rusubat Kontrolu
174
Büyük Su İşleri
Planlama ve Proje Yapımı (Hizmet)
292
C - Drenaj
183
Tamamlama Projeleri
304
D - Yerüstüsuyu Sulamaları
183
E - Yeraltısuyu Sulama Şebekeleri
187
34-EMLAK ve KAMULAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
305
F - Gölet Sulamaları
189
Personel Giderleri
305
İdare İmkanlarla Yapılacak İşler
200
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
305
Doğal Afetler ve Taşkın Hasarları
202
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
305
Bina ve Tesis Yapımı (Tarım)
205
Sermaye Transferleri
305
Bina ve Tesis Yapımı (Enerji)
208
Yeniden Yerleşim (DKH-Kırsalalan Planlama)
305
DSİ Drenaj Projeleri
209
Alaköprü Barajı Yeniden Yerleşim Projesi
305
Ilısu ve Yusufeli Barajı ve HES Projeleri Yeniden Yerleşim Projesi
305
Sermaye Giderleri
284
306
Faaliyetin Adı
Sayfa No
Faaliyetin Adı
Sayfa No
Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri
306
36-MAKİNA İMALAT VE DONATIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
334
Etüt ve Proje (Tarım)
306
Savunma Hizmet Alım Giderleri
334
Kamulaştırma Haritaları
306
Personel Giderleri
334
Taşınmazların Değerleme Etütleri
307
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
334
307
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
334
Kamulaştırma Haritaları
308
Cari Transferler
336
Taşınmazların Değerleme Etütleri
308
Sağlık Hizmetleri
336
308
Sermaye Giderleri
336
Etüt ve Proje (Enerji)
Etüt ve Proje (Hizmet)
Kamulaştırma Haritaları
Göl ve Baraj İçin Arazi Alım ve Kamulaştırması Giderleri
308
309
Makina Teçhizat ve Diğer Satın Almalar
Makina Teçhizat ve Diğer Satın Almalar (Tarım)
336
336
Büyük Su İşleri
309
Büro ve İşyeri Mefruşatı Alımları
336
Tesisler
319
Büro ve İşyeri Makina Teçhizat Alımları
336
Küçük Su İşleri
319
Avadanlık Alımları (Tarım)
336
2942 S.K.Geçici 6.Md. Kapsamında Yapılan Kamulaştırmalar
320
Hareketli İş Makinası Alımları (Tarım)
336
Kereste ve Kereste Ürünleri Alımları
336
35-JEOTEKNİK HİZMETLER ve YAS DAİRESİ BAŞKANLIĞI
322
Diğer Giderler
337
Personel Giderleri
322
Taşıt Kiralaması Giderleri (Tarım)
337
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
322
İş Makinası Kiralaması Gideri (Tarım)
338
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
322
338
Sermaye Giderleri
322
Malzeme Giderleri (Makina Teçhizat Alımları ve Büyük Onarımları)
(Tarım)
Haberleşme Giderleri (Posta ve Telgraf Giderleri)
339
Etüt ve Proje Toplamı
322
YAS Etütleri
322
Planlama ve Kati Proje Done Faaliyetleri (Temel ve Enjeksiyon
Sondajları) (Tarım)
324
Planlama Done ve Kati Proje Faaliyetleri (Temel ve Enjeksiyon
Sondajlar) (Enerji)
326
Planlama ve Kati Proje Done Faaliyetleri (Temel ve Enjeksiyon
Sondajlar) (Hizmet)
327
Makina Teçhizat ve Diğer Satın Almalar (Enerji)
339
Avadanlık Alımları (Enerji)
339
Menkul Sermaye Üretim Giderleri
339
Hareketli İş Makinası Alımları (Enerji)
339
Taşıt Kiralaması Giderleri (Enerji)
339
İş Makinası Kiralaması Giderleri (Enerji)
339
Malzeme Giderleri (Mak. Teç. Alımları ve Büyük Onarımları)
340
329
Müteahhitlik Hizmetleri
340
Kuyu Açılması ve Açtırılması Motopomp ve Baraka Montajı Yaptırılması
ve Satın Alınması
329
Malzeme Giderleri (İnşaat Malzemesi Giderleri)
340
YAS Sulama Tesisleri İle Sondaj Malzeme Gideri
331
Taşıt Kiralaması Giderleri (Hizmet)
340
Sondaj Makine Teçhizat Malzeme Gideri
332
İş Makinası Kiralama Giderleri (Hizmet)
340
333
Hareketli İş Makinası Alımları (Hizmet)
341
333
Malzeme Giderleri (Mak. Teç. Alımları ve Büyük Onarımları)
341
Yeraltısuyu Sulamaları
Makina Teçhizat ve Diğer Satın Almalar (Tarım)
Su Sondaj Makine ve Teçhizat Alımı
Makina Teçhizat ve Diğer Satın Almalar (Hizmet)
340
Faaliyetin Adı
Sayfa No
Akaryakıt ve Yağ Alımları
341
Akaryakıt ve Yağ Giderleri (Tarım)
341
Akaryakıt ve Yağ Giderleri (Enerji)
341
Akaryakıt ve Yağ Giderleri (Hizmet)
342
Taşıt Alımları
342
Taşıt Alımları (Tarım)
342
Taşıt Alımları (Enerji)
342
Faaliyetin Adı
Sayfa No
Etüt ve Proje (Tarım)
Ar-Ge Projeleri
Etüt ve Proje (Enerji)
Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Hizmetleri
Etüt ve Proje (Hizmet)
Yeraltısuyu ve Yüzeysel Su Kaynakları Kalite Gözlem Çalışmaları
Makina Teçhizat ve Diğer Satınalmalar (Enerji)
Laboratuvar Cihazı Alımı
362
362
363
363
365
365
366
37-İŞLETME VE BAKIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
343
Personel Giderleri
343
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
343
39-HİDROELEKTRİK ENERJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
367
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
343
Personel Giderleri
367
Sermaye Giderleri
343
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
367
Sulama İşletmeciliği
343
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
367
Ormancılık Hizmetleri (Ağaçlandırma Park ve Fidanlık Faaliyetleri)
343
Sermaye Giderleri
367
Balıkçılık Faaliyetleri
344
Bakım-Onarım (Tarım)
345
Etüd ve Proje Toplamı
Proje Yapımı (Enerji)
366
368
368
Taşkın ve Drenaj Pompa İstasyonları Enerji Giderleri
345
Sulama Onarımları
345
40-ATIKSU DAİRESİ BAŞKANLIĞI
370
Tesis Onarımları
352
Personel Giderleri
370
Taşkın ve Kurutma Tesisleri Onarımları
355
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
370
359
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
370
359
Sermaye Giderleri
370
Bakım-Onarım (Enerji)
Baraj ve HES Tesisleri Onarımı
Makina Teçhizat ve Diğer Satınalmalar (Enerji)
360
Etüd ve Proje Toplamı
Proje Yapımı (Hizmet)
Büyük Su İşleri
370
370
38-TEKNİK ARAŞTIRMA VE KALİTE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
361
Savunma Hizmetleri
361
61-BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ (1-26. Bölge Müdürlükleri)
373
Personel Giderleri
361
Personel Giderleri
373
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
361
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
387
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
361
Cari Transferler
394
Cari Transferler
362
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
395
Sağlık Hizmetleri
362
Sermaye Giderleri
362
Bakım-Onarım
362
Ormancılık Hizmetleri (Ağaçlandırma Park ve Fidanlık Faaliyetleri)
362
Etüt ve Proje Toplamı
362
371
02-ÖZEL KALEM
PERSONEL GİDERLERİ
Temel Maaşlar
Zamlar ve Tazminatlar
Sosyal Haklar
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Sağlık Primi Ödemeleri
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
1 869 000
491 000
316 000
166 000
9 000
1 04 7 4 2 01 1 1 01 1 00 1 300 002
1 04 7 4 2 01 1 2 01 1 00 1 300 003
1 04 7 4 2 01 1 4 01 1 00 1 300 001
05 02
05 02
05 02
1 04 7 4 2 02 1 6 01 1 00 1 310 001
1 04 7 4 2 02 1 6 02 1 00 1 310 002
05 02
05 02
59 000
37 000
22 000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
529 000
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
Temsil Gideri (Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar
Organizasyon Giderleri
Tanıtma Gideri (Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar,
Organizasyon Giderleri)
03-İÇ DENETİM HİZMETLERİ
50 000
5 000
107 000
1 04 7 4 2 03 3 1 01 1 00 1 320 002
1 04 7 4 2 03 3 2 01 1 00 1 320 001
1 04 7 4 2 03 6 1 01 1 00 1 320 003
05 02
05 02
05 02
367 000
1 04 7 4 2 03 6 2 01 1 00 1 320 004
05 02
PERSONEL GİDERLERİ
676 000
1 04 7 4 2 01 1 1 01 1 00 1 330 001
1 04 7 4 2 01 1 2 01 1 00 1 330 003
1 04 7 4 2 01 1 4 01 1 00 1 330 004
05 02
05 02
05 02
1 04 7 4 2 02 1 6 02 1 00 1 340 001
1 04 7 4 2 02 1 6 01 1 00 1 340 002
05 02
05 02
1 04 7 4 2 03 3 1 01 1 00 1 350 001
1 04 7 4 2 03 3 2 01 1 00 1 350 002
05 02
05 02
Temel Maaşlar
Zamlar ve Tazminatlar
Sosyal Haklar
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
Sağlık Primi Ödemeleri
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
790 000
432 000
224 000
20 000
93 000
35 000
58 000
21 000
18 000
3 000
Sayfa No :1
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında
Çalışanların Ücretleri
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Sağlık Primi Ödemeleri
İşsizlik Sigortası Fonuna
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Sağlık Primi Ödemeleri
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Sağlık Primi Ödemeleri
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
Periyodik Yayın Alımları
Kırtasiye Alımları
Diğer Yayın Alımları
Baskı ve Cilt Giderleri
Su Alımları
Elektrik Alımları
İçecek Alımları
Bahçe Malzemeleri Alımı ile Yapım ve Bakım
Giderleri
1 325 000
Yeri
Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
Temel Maaşlar
Zamlar ve Tazminatlar
Ödenekler
Sosyal Haklar
Sürekli İşçilerin Ücretleri
1 325 000
Faaliyet
Tahakkuk
PERSONEL GİDERLERİ
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
02
01
01
01
01
01
1 00 1 360 014
1 00 1 360 006
1 00 1 360 001
1 00 1 360 011
1 00 1 360 007
1 00 1 360 009
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
2
3
4
5
1
01
01
01
01
04
1 00 1 360 010
1 00 1 360 003
1 00 1 360 004
1 00 1 360 005
1 00 1 360 012
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
02 1
02 1
02 3
02 3
02 3
02 4
02 4
6
6
4
6
6
6
6
01
02
01
01
02
01
02
1 00 1 370 002
1 00 1 370 003
1 00 1 370 005
1 00 1 370 001
1 00 1 370 004
1 00 1 370 006
1 00 1 370 007
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
03 2
03 2
03 2
03 2
03 2
03 2
03 2
03 2
1
1
1
1
2
3
4
9
03
01
04
05
01
03
02
01
1 00 1 380 005
1 00 1 380 008
1 00 1 380 009
1 00 1 380 010
1 00 1 380 024
1 00 1 380 006
1 00 1 380 011
1 00 1 380 012
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
Fonksiyonel
Finansal
04-DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
4 000
1 529 000
1 557 000
10 000
127 000
1 906 000
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01
3
3
3
3
3
3
9
9
9
9
9
9
2
2
2
2
2
2
01 3
01 1
01 1
01 1
01 1
01 3
3
1
2
3
4
1
1 533 000
665 000
159 000
601 000
52 000
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
3
3
3
3
3
9
9
9
9
9
2
2
2
2
2
01 3
01 3
01 3
01 3
01 4
1
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01
01
3
3
3
3
3
3
3
9
9
9
9
9
9
9
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01
01
01
3
3
3
3
3
3
3
3
9
9
9
9
9
9
9
9
2
2
2
2
2
2
2
2
2015 YILI
NAKTİ
Ekonomik
24 478 000
8 143 000
1 287 000
352 000
225 000
60 000
410 000
229 000
7 000
4 000
12 436 000
140 000
90 000
27 000
150 000
500 000
1 600 000
6 000
10 000
Sayfa No :2
Tefrişat Bakım ve Onarım Giderleri
Büro Bakım ve Onarımı Giderleri
Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
CARİ TRANSFERLER
Memurların Öğle Yemeğine Yardım (50.000 TL
TAKK Dai.Bşk. için)
Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Aidatı Ödemesi
25 000
70 000
10 000
5 600 000
40 000
2 000
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01
3
3
3
3
3
3
9
9
9
9
9
9
2
2
2
2
2
2
03 2
03 3
03 3
03 5
03 5
03 5
9
1
2
1
1
2
50 000
22 000
10 000
600 000
40 000
2 000
43 000
344 000
1
1
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01
01
01
3
3
3
3
3
3
3
3
9
9
9
9
9
9
9
9
2
2
2
2
2
2
2
2
03 5
03 5
03 5
03 5
03 7
03 7
03 7
03 7
2
4
7
9
1
1
2
3
5 000
150 000
2 900 000
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
03
01
90
90
01
03
02
02
1 00 1 380 016
1 00 1 380 017
1 00 1 380 007
1 00 1 380 018
1 00 1 380 003
1 00 1 380 023
1 00 1 380 019
1 00 1 380 004
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
770 000
1 01 3 9 2 05 3 1 05 1 00 1 390 003
04 04
47 000
1 01 3 9 2 05 6 2 01 1 00 1 390 001
04 04
1 02 2 0 2 01 1 1 01 1 00 1 400 004
1 02 2 0 2 01 1 2 01 1 00 1 400 002
1 02 2 0 2 01 1 4 01 1 00 1 400 001
04 04
04 04
04 04
1 02 2 0 2 02 1 6 02 1 00 1 410 001
1 02 2 0 2 02 1 6 01 1 00 1 410 002
04 04
04 04
817 000
PERSONEL GİDERLERİ
117 000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
1 00 1 380 013
1 00 1 380 001
1 00 1 380 014
1 00 1 380 015
1 00 1 380 026
1 00 1 380 002
04 04
04 04
04 04
SAVUNMA HİZMETLERİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
Sağlık Primi Ödemeleri
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
90
01
01
08
04
01
Ekonomik
1 01 3 9 2 03 7 3 01 1 00 1 380 020
1 01 3 9 2 03 8 1 01 1 00 1 380 021
1 03 1 4 2 03 5 1 09 1 00 1 380 022
146 000
Temel Maaşlar
Zamlar ve Tazminatlar
Sosyal Haklar
Faaliyet
Yeri
Fonksiyonel
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
Bilgiye Abonelik ve İnternet Erişimi Giderleri
İlan Giderleri
Diğer Yargılama Giderleri
Diğer Hizmet Alımları
Büro ve İşyeri Mal ve Malzeme Alımları
Avadanlık ve Yedek Parça Alımları
Fikri Hak Alımları
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımı
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
Temizlik Hizmeti Alım Giderleri
Müteahhitlik Hizmetleri
Posta ve Telgraf Giderleri
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
56 000
58 000
3 000
24 000
9 000
15 000
5 000
Sayfa No :3
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
3 000
2 000
SAĞLIK HİZMETLERİ
653 000
PERSONEL GİDERLERİ
491 000
Temel Maaşlar
Zamlar ve Tazminatlar
Ödenekler
Sosyal Haklar
220 000
267 000
1 000
3 000
Ekonomik
Faaliyet
1 02 2 0 2 03 3 1 01 1 00 1 420 001
1 02 2 0 2 03 3 2 01 1 00 1 420 002
04 04
04 04
1
1
1
1
04
04
04
04
07
07
07
07
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
2
01 1
01 1
01 1
01 1
1
2
3
4
01
01
01
01
1 00 1 430 001
1 00 1 430 003
1 00 1 430 006
1 00 1 430 002
04
04
04
04
93 000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
Sağlık Primi Ödemeleri
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
35 000
58 000
1 07 2 1 2 02 1 6 02 1 00 1 440 001
1 07 2 1 2 02 1 6 01 1 00 1 440 002
04 04
04 04
10 000
50 000
1 07 2 1 2 03 2 6 02 1 00 1 450 001
1 07 2 1 2 03 2 6 01 1 00 1 450 003
04 04
04 04
6 000
3 000
1 07 2 1 2 03 3 1 01 1 00 1 450 004
1 07 2 1 2 03 3 2 01 1 00 1 450 002
04 04
04 04
1 07 2 1 2 05 4 9 10 1 00 1 880 001
04 04
İ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 7 1 01 3 87 1 002 006
04 04
İ
İ
İ
İ
2015
2015
2015
2015
04
04
04
04
69 000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik
Malzeme Alımı
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
CARİ TRANSFERLER
1 000
5947 Sayılı Kanun Gereği Yapılan Mali Sorumluluk
Sigortası Giderleri
SERMAYE GİDERLERİ
1 000
1 325 000
1 325 000
995 000
BAKIM-ONARIM (1987A010510) (1987 - 2018)
1 325 000
1 325 000
895 000
180 000
180 000
60 000
40 000
45 000
1 000 000
60 000
40 000
45 000
1 000 000
1 -Proje Giderleri (DSİ Genel Müdürlüğü Merkez
Sitesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından
Projelendirilmesi)
2 -Elektrik Tesisatı Giderleri
3 -Sıhhi Tesisat Giderleri
4 -İnşaat Malzemesi Giderleri
5 -Hizmet Binası (Merkez)
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
60 000
40 000
45 000
750 000
2015
2015
2015
2015
5
5
5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 7
06 7
06 7
06 7
2
2
2
7
02
03
01
01
3 87 1 002 001
3 87 1 002 002
3 87 1 002 004
3 87 1 002 003
04
04
04
04
Sayfa No :4
MAKİNA TEÇHİZAT VE DİĞER SATINALMALAR
(TARIM) (1987A010500)
Mevkuf Tutulan Ödenek (Malzeme Gideri Savunma
Hizmetleri)
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
100 000
100 000
5 04 7 4 2 06 6 2 01 2 13 1 001 004
61 61
Sayfa No :5
Sürekli İşçilerin Ücretleri
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
657 Sayılı Kanunun 4/C Maddesi Kapsamında
Çalışanların Ücretleri
Sağlık Primi Ödemeleri
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Sağlık Primi Ödemeleri
İşsizlik Sigortası Fonuna
Sağlık Primi Ödemeleri
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
İlan Giderleri
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
Yurtdışı Geçici Görev Yollukları
Mahkeme Harç ve Giderleri
Diğer Yasal Giderler
Yolcu Taşıma Giderleri
Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri
Yurtiçi Staj ve Öğrenim Giderleri
2 000
1 755 000
1 572 000
13 000
111 000
27 000
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
01 3
01 1
01 1
01 1
01 1
01 1
3
1
2
3
4
5
429 000
145 000
96 000
143 000
46 000
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
01 3
01 3
01 3
01 3
01 4
1
3
4
5
1
Faaliyet
Yeri
Geçici İşçilerin Sosyal Hakları
Temel Maaşlar
Zamlar ve Tazminatlar
Ödenekler
Sosyal Haklar
Ek Çalışma Karşılıkları
Fonksiyonel
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
PERSONEL GİDERLERİ
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
05-PERSONEL VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
02
01
01
01
01
01
1 00 1 460 018
1 00 1 460 004
1 00 1 460 005
1 00 1 460 011
1 00 1 460 006
1 00 1 460 003
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
01
01
01
01
04
1 00 1 460 008
1 00 1 460 009
1 00 1 460 010
1 00 1 460 002
1 00 1 460 012
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
Ekonomik
27 147 500
4 342 000
3 000
1 01 3 1 2 02 4 6 02 1 00 1 460 017
05 05
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
02 1
02 1
02 3
02 3
02 3
02 4
6
6
4
6
6
6
01
02
01
02
01
01
1 00 1 470 004
1 00 1 470 007
1 00 1 470 002
1 00 1 470 003
1 00 1 470 005
1 00 1 470 006
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
01
01
01
01
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
03 5
03 3
03 3
03 3
03 4
03 4
03 5
03 5
03 5
4
1
2
3
2
2
3
9
9
01
01
01
01
04
90
02
03
01
1 00 1 480 011
1 00 1 480 001
1 00 1 480 006
1 00 1 480 002
1 00 1 480 003
1 00 1 480 009
1 00 1 480 005
1 00 1 480 004
1 00 1 480 007
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
780 000
368 000
233 000
15 000
58 000
100 000
6 000
2 783 500
10 000
122 000
12 000
926 000
9 000
10 000
1 500
400 000
153 000
Sayfa No :6
Yurtdışı Staj ve Öğrenim Giderleri
CARİ TRANSFERLER
Sosyal Güvenlik Kurumuna
Kamu İşveren Sendikalarına
1 140 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
1 01 3 1 2 03 5 9 02 1 00 1 480 008
05 05
1 01 3 1 2 05 1 2 05 1 00 0 770 001
1 01 3 1 2 05 3 1 03 1 00 0 770 002
05 05
05 05
19 242 000
18 890 000
352 000
Sayfa No :7
3 593 294
19 415 500
27 013 000
2 706 706
Fonksiyonel
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
25 715 500
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
13-TEKNOLOJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
1 00 1 490 001
1 00 1 490 008
1 00 1 490 011
1 00 1 490 002
1 00 1 490 004
1 00 1 490 005
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
3 811 000
PERSONEL GİDERLERİ
Temel Maaşlar
Zamlar ve Tazminatlar
Ödenekler
Sosyal Haklar
Sürekli İşçilerin Ücretleri
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
1 285 000
1 616 000
9 000
75 000
279 000
340 000
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
95 000
21 000
91 000
01
01
01
01
01
01
3
3
3
3
3
3
9
9
9
9
9
9
01 1
01 1
01 1
01 1
01 3
01 3
1
2
3
4
1
2
01
01
01
01
01
01
1 01 3 9 2 01 3 3 01 1 00 1 490 010
1 01 3 9 2 01 3 4 01 1 00 1 490 006
1 01 3 9 2 01 3 5 01 1 00 1 490 007
13 13
13 13
13 13
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
3
3
3
3
3
9
9
9
9
9
2
2
2
2
2
02 1
02 1
02 3
02 3
02 3
6
6
4
6
6
02
01
01
02
01
1 00 1 500 002
1 00 1 500 004
1 00 1 500 003
1 00 1 500 001
1 00 1 500 005
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
1
1
1
1
01
01
01
01
3
3
3
3
9
9
9
9
2
2
2
2
03 3
03 3
03 5
03 5
1
2
2
2
01
01
04
02
1 00 1 510 001
1 00 1 510 002
1 00 1 510 005
1 00 1 510 006
13
13
13
13
13
13
13
13
583 000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
Sağlık Primi Ödemeleri
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
İşsizlik Sigortası Fonuna
Sağlık Primi Ödemeleri
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
185 000
299 000
8 000
32 000
59 000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
619 000
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
Haberleşme Cihazları Ruhsat ve Kullanım Giderleri
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
92 000
8 000
240 000
210 000
Diğer Bakım ve Onarım Giderleri
Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri
59 000
10 000
SERMAYE GİDERLERİ
25 715 500
3 593 294
19 415 500
22 000 000
2 706 706
DSİ BİLİŞİM PROJESİ (E-DTR) (2000D020110)
25 715 500
3 593 294
19 415 500
22 000 000
2 706 706
1 01 3 9 2 03 7 3 90 1 00 1 510 003
1 01 3 9 2 03 7 3 02 1 00 1 510 004
13 13
13 13
1 -01.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
2 -01.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
Bİ
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 1 2 02 2 13 4 001 051
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 5 03 2 13 4 001 036
61 01
61 01
3 -02. Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
4 -02.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
5 -03.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
50 000
6 000
50 000
50 000
6 000
50 000
5 000
6 000
50 000
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 1 2 02 2 13 4 001 021
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 5 03 2 13 4 001 014
2015 2015 6 04 7 4 2 06 1 2 02 2 13 4 001 062
61 02
61 02
61 03
Sayfa No :8
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
BİTİŞ
TARİHİ
Tahakkuk
Yeri
-03.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
-04.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
-04.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
-05.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
-5. Bölge İdare Binası Dinamik Kesintisiz Güç
kaynağı Sistemi
-05.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
-06.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
-06.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
-07.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
6 000
50 000
6 000
50 000
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
6
6
6
6
6
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 1
06 5
06 1
06 1
5
2
5
2
2
03
02
03
02
90
2 13 4 001 052
2 13 4 001 057
2 13 4 001 016
2 13 4 001 003
2 13 4 001 105
61
61
61
61
61
03
04
04
05
05
20 000
50 000
6 000
50 000
20 000
50 000
6 000
50 000
20 000
50 000
6 000
50 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
6
6
6
6
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 1
06 5
06 1
5
2
5
2
03
02
03
02
2 13 4 001 037
2 13 4 001 058
2 13 4 001 044
2 13 4 001 059
61
61
61
61
05
06
06
07
15 -07.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
16 -08.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
17 -DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Telsiz ve Role İstasyonları
Yenileme İşi
18 -DSİ 8. Bölge Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Sistem
Odası Yenileme İşi
19 -08.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
20 -09.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
21 -09.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
22 -10.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
23 -10.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
24 -11.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
25 -11.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
6 000
50 000
150 000
6 000
50 000
150 000
6 000
50 000
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 5 03 2 13 4 001 015
2015 2015 6 04 7 4 2 06 1 2 02 2 13 4 001 046
2015 2015 6 04 7 4 2 06 1 2 90 2 13 4 001 103
61 07
61 08
61 08
150 000
150 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 1 2 90 2 13 4 001 104
61 08
6 000
50 000
6 000
500 000
6 000
50 000
6 000
6 000
50 000
6 000
500 000
6 000
50 000
6 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
61
61
61
61
61
61
61
26 -12.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
27 -12.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
Bİ
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 1 2 02 2 13 4 001 022
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 5 03 2 13 4 001 041
61 12
61 12
28
29
30
31
32
33
34
35
36
50 000
6 000
50 000
6 000
6 300
50 000
50 000
6 000
50 000
50 000
6 000
50 000
6 000
6 300
50 000
50 000
6 000
50 000
50 000
6 000
50 000
6 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
61
61
61
61
61
61
61
61
61
İŞİN ADI
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-13.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
-13.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
-14.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
-14.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
-14. Bölge Hat Kira Giderleri
-14.Bölge Müşavirlik Giderleri
-15.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
-15.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
-16.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
2015 YILI
KEŞFİ
2015 YILI
NAKTİ
50 000
6 000
50 000
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Fonksiyonel
Finansal
BAŞLAMA
TARİHİ
E B İ M KODU
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Ekonomik
06 5
06 1
06 5
06 1
06 5
06 1
06 5
06 1
06 5
06 1
06 5
06 5
06 6
06 1
06 5
06 1
5
2
5
2
5
2
5
2
5
2
5
5
1
2
5
2
03
02
03
02
03
02
03
02
03
02
03
06
02
02
03
02
Faaliyet
2 13 4 001 038
2 13 4 001 004
2 13 4 001 039
2 13 4 001 031
2 13 4 001 018
2 13 4 001 032
2 13 4 001 040
2 13 4 001 033
2 13 4 001 042
2 13 4 001 034
2 13 4 001 019
2 13 4 001 060
2 13 4 001 100
2 13 4 001 047
2 13 4 001 043
2 13 4 001 017
08
09
09
10
10
11
11
13
13
14
14
14
14
15
15
16
Sayfa No :9
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
BİTİŞ
TARİHİ
Tahakkuk
Yeri
37
38
39
40
41
42
-16.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
-17.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
-17.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
-18.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
-18.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
-19.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
6
6
6
6
6
6
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 1
06 5
06 1
06 5
06 1
5
2
5
2
5
2
03
02
03
02
03
02
2 13 4 001 026
2 13 4 001 005
2 13 4 001 006
2 13 4 001 048
2 13 4 001 020
2 13 4 001 030
61
61
61
61
61
61
16
17
17
18
18
19
43
44
45
46
47
48
49
50
-19.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
-20.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
-20.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
-21.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
-21.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
-22.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
-22.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
-23.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
6
6
6
6
6
6
6
6
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 1
06 5
06 1
06 5
06 1
06 5
06 1
5
2
5
2
5
2
5
2
03
02
03
02
03
02
03
02
2 13 4 001 007
2 13 4 001 049
2 13 4 001 008
2 13 4 001 045
2 13 4 001 009
2 13 4 001 001
2 13 4 001 028
2 13 4 001 053
61
61
61
61
61
61
61
61
19
20
20
21
21
22
22
23
-23.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
-24.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
-24.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
-25.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
-25.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
-26.Bölge Müdürlüğü Bilgisayar Alımları
-26.Bölge Müdürlüğü Bilgiye Abonelik Giderleri
-Bilgisayar Alımları
-Diğer Makine Teçhizat Alımları
-Bilgisayar Yazılımı Alımları
-DSİ Network Sistemi İyileştirilmesi ve Hat Kira
Giderleri
62 -Bilgiye Abonelik Giderleri
63 -Uydu Haberleşme Giderleri
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
2 000 000
450 000
4 000 000
9 000 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
2 000 000
450 000
4 000 000
4 000 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
50 000
6 000
2 000 000
450 000
4 000 000
4 000 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
İ
İ
İ
İ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2011
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 1
06 5
06 1
06 5
06 1
06 5
06 1
06 1
06 3
06 5
5
2
5
2
5
2
5
2
2
1
5
03
02
03
02
03
02
03
02
90
01
06
2 13 4 001 010
2 13 4 001 054
2 13 4 001 011
2 13 4 001 055
2 13 4 001 029
2 13 4 001 002
2 13 4 001 012
2 13 4 001 050
2 13 4 001 056
2 13 4 001 013
2 13 4 001 024
61
61
61
61
61
61
61
36
13
13
13
23
24
24
25
25
26
26
13
13
13
13
303 000
1 200
303 000
1 200
303 000
İ
İ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 5 03 2 13 4 001 035
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 5 05 2 13 4 001 069
13 13
13 13
64 -Hat Kira Giderleri
65 -Müşavirlik Giderleri
66 -Barajların Havza Bazında Günlük Olarak
İşletilmesine Yönelik Yazılım Alımı
67 -Bilgisayar Alımları
2 000 000
4 065 000
1 500 000
2 000 000
4 065 000
200 000
2 000 000
4 065 000
İ
İ
İ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 7 90 2 13 4 001 064
2015 2015 6 04 7 4 2 06 6 1 02 2 13 4 001 061
2015 2016 6 04 7 4 2 06 3 1 01 2 13 4 001 106
13 13
13 13
37 37
70 000
70 000
İ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 1 2 02 2 13 4 001 107
38 38
İŞİN ADI
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
3 593 294
2015 YILI
KEŞFİ
2015 YILI
NAKTİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
1 406 706
1 300 000
Fonksiyonel
Finansal
BAŞLAMA
TARİHİ
E B İ M KODU
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
Ekonomik
Faaliyet
Sayfa No :10
1 000 000
1 000 000
1 000 000
745 000
12 000
Fonksiyonel
6
6
6
6
6
2
2
2
2
2
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
Ekonomik
06 3
06 5
06 5
06 1
06 5
1
5
7
2
5
01
06
90
02
03
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2 13 4 001 108
2 13 4 001 109
2 13 4 001 110
2 13 4 001 088
2 13 4 001 089
13
13
13
61
61
13
13
13
61
61
Sayfa No :11
20-TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
2 639 000
PERSONEL GİDERLERİ
2 182 000
Temel Maaşlar
Zamlar ve Tazminatlar
Ödenekler
Sosyal Haklar
Sürekli İşçilerin Ücretleri
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
1 313 000
731 000
2 000
59 000
46 000
14 000
17 000
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
Ekonomik
01 1
01 1
01 1
01 1
01 3
01 3
1
2
3
4
1
3
01
01
01
01
01
01
Faaliyet
1 00 1 520 007
1 00 1 520 001
1 00 1 520 005
1 00 1 520 004
1 00 1 520 009
1 00 1 520 010
05
05
05
05
05
05
20
20
20
20
20
20
1 04 7 4 2 01 3 5 01 1 00 1 520 008
05 20
1
1
1
1
1
05
05
05
05
05
326 000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
Sağlık Primi Ödemeleri
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
İşsizlik Sigortası Fonuna
Sağlık Primi Ödemeleri
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
116 000
192 000
2 000
6 000
10 000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
131 000
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
123 000
8 000
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
02 1
02 1
02 3
02 3
02 3
6
6
4
6
6
02
01
01
02
01
1 00 1 530 001
1 00 1 530 002
1 00 1 530 004
1 00 1 530 003
1 00 1 530 005
1 04 7 4 2 03 3 1 01 1 00 1 540 001
1 04 7 4 2 03 3 2 01 1 00 1 540 002
20
20
20
20
20
05 20
05 20
Sayfa No :12
Fonksiyonel
1
1
1
1
2
2
2
2
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
4 300 032
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
4 300 032
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
23-STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
1 00 1 550 001
1 00 1 550 002
1 00 1 550 006
1 00 1 550 005
23
23
23
23
23
23
23
23
65 559 000
2 988 000
PERSONEL GİDERLERİ
Temel Maaşlar
Zamlar ve Tazminatlar
Ödenekler
Sosyal Haklar
1 529 000
1 380 000
4 000
75 000
01
01
01
01
3
3
3
3
2
2
2
2
01 1
01 1
01 1
01 1
1
2
3
4
01
01
01
01
471 000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
Sağlık Primi Ödemeleri
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
182 000
289 000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
100 000
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
90 000
10 000
1 01 3 2 2 02 1 6 02 1 00 1 560 001
1 01 3 2 2 02 1 6 01 1 00 1 560 002
23 23
23 23
1 01 3 2 2 03 3 1 01 1 00 1 570 001
1 01 3 2 2 03 3 2 01 1 00 1 570 004
23 23
23 23
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
4 300 032
4 300 032
62 000 000
YILI İÇİNDE BİTMEYEN İŞLER (TARIM)
(2015A010100)
1 -Bilecik Merkez Selöz Göleti İnşaatı Kesin Hesap
Bedeli
2 -Sakarya Kocaali İlçe Merkezi Taşkın Koruma Kesin
Hesap Bedeli
3 -Yumurtalık Ovası Pompaj Sulaması Kesin Hesap
Bedeli
4 -Elazığ Kovancılar Ekinözü Köyü Köyiçi Deresi
Taşkın Koruma Kesin Hesap Bedeli
5 -Elazığ Kovancılar Topağaç Köyü Güneşli Mezrası
Taşkın Koruma Kesin Hesap Bedeli
6 -Silvan Projesi 2. Kısım Sulama Proje Yapımı Kesin
Hesap Bedeli
7 -Havran Barajı İnşaatı Kesin Hesap Bedeli
8 -Çanakkale-Yenice Kalkım Beldesi Sıtma Deresi
Taşkın Koruma İnşaatı Kesin Hesap Bedeli
9 -Artvin-Hopa Kemalpaşa Çamdere (Halvaşi),
Köprücü, Yeşilce Dereleri Taşkın Koruma Kesin
Hesap Bedeli
Mevkuf Tutulan Ödenek (Diğerleri)
1 238 016
1 238 016
32 000 000
67 735
67 735
67 735
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 6 014 343
61 03
4 839
4 839
4 839
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 6 014 344
61 03
413 425
413 425
413 425
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 6 014 346
31 06
25 014
25 014
25 014
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 6 014 347
61 09
91 471
91 471
91 471
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 6 014 348
61 09
392 967
392 967
392 967
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 6 014 345
31 10
191 194
28 447
191 194
28 447
191 194
28 447
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 6 014 342
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 6 014 350
61 25
61 25
22 924
22 924
22 924
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 6 014 349
61 26
30 761 984
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 6 014 003
23 23
Sayfa No :13
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
Fonksiyonel
20 000 000
YILI İÇİNDE BİTMEYEN İŞLER (ENERJİ)
(2015D000040)
Mevkuf Tutulan Ödenek (Diğerleri)
YILI İÇİNDE BİTMEYEN İŞLER (HİZMET)
(2014K050030)
1 -Melen Cumhuriyet İçmesuyu Arıtma Tesisleri İnşaatı
Kesin Hesap Bedeli
Mevkuf Tutulan Ödenek (Diğerleri)
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
20 000 000
6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 15 6 001 001
23 23
3 062 016
2015 2015 7 06 3 0 2 06 5 7 90 3 15 6 002 002
33 14
6 937 984
7 04 7 4 2 06 5 7 90 3 15 6 002 001
23 23
3 062 016
3 062 016
10 000 000
3 062 016
3 062 016
Sayfa No :14
24-HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
2 062 000
PERSONEL GİDERLERİ
1 254 000
Temel Maaşlar
Zamlar ve Tazminatlar
Ödenekler
Sosyal Haklar
547 000
662 000
2 000
43 000
1
1
1
1
2
2
2
2
01
01
01
01
3
3
3
3
9
9
9
9
Ekonomik
01 1
01 1
01 1
01 1
1
2
3
4
01
01
01
01
Faaliyet
1 00 1 580 004
1 00 1 580 001
1 00 1 580 006
1 00 1 580 005
05
05
05
05
24
24
24
24
186 000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
Sağlık Primi Ödemeleri
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
75 000
111 000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
622 000
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
Mahkeme Harç ve Giderleri
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
40 000
8 000
574 000
1 01 3 9 2 02 1 6 02 1 00 1 590 001
1 01 3 9 2 02 1 6 01 1 00 1 590 002
05 24
05 24
1 01 3 9 2 03 3 1 01 1 00 1 600 001
1 01 3 9 2 03 3 2 01 1 00 1 600 002
1 01 3 9 2 03 4 2 04 1 00 1 600 003
05 24
05 24
05 24
Sayfa No :15
62 685 277
116 777 143
118 538 000
338 274 473
Fonksiyonel
1
1
1
1
1
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
02 1
02 1
02 3
02 3
02 3
6
6
4
6
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
01 1
01 1
01 1
01 1
01 1
01 3
01 3
01 3
01 3
01 3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Faaliyet
Yeri
519 209 393
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
30-ETÜT, PLANLAMA VE TAHSİSLER DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
02
01
01
01
02
1 00 1 870 001
1 00 1 870 005
1 00 1 870 002
1 00 1 870 003
1 00 1 870 004
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
1 00 0 120 008
1 00 0 120 001
1 00 0 120 011
1 00 0 120 002
1 00 0 120 003
1 00 0 120 004
1 00 0 120 005
1 00 0 120 010
1 00 0 120 012
1 00 0 120 007
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
Ekonomik
1 777 000
Sağlık Primi Ödemeleri
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
İşsizlik Sigortası Fonuna
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Sağlık Primi Ödemeleri
534 000
871 000
33 000
215 000
124 000
10 111 000
PERSONEL GİDERLERİ
Temel Maaşlar
Zamlar ve Tazminatlar
Ödenekler
Sosyal Haklar
Ek Çalışma Karşılıkları
Sürekli İşçilerin Ücretleri
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
Sürekli İşçilerin Fazla Mesaileri
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
3 215 000
4 577 000
17 000
174 000
1 000
1 040 000
396 000
349 000
5 000
337 000
375 000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
İlan Giderleri
350 000
10 000
15 000
SERMAYE GİDERLERİ
519 209 393
62 685 277
116 777 143
106 275 000
338 274 473
ETÜT VE PROJE (TARIM) (1985A010020)
438 177 625
44 043 350
84 581 320
80 750 000
308 080 455
HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI (1985A010020)
300 000
300 000
300 000
1 -Muhtelif Ölçekli Haritalar Nirengi ve Nivelman
Değerleri
MUHTELİF ÖLÇEKLİ HARİTALAR (TARIM)
(1985A010020)
1 -01. Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
2 -02.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
300 000
300 000
300 000
15 470 500
10 843 000
2 775 000
50 000
600 000
50 000
600 000
50 000
60 000
1 04 7 4 2 03 3 1 01 1 00 0 140 003
1 04 7 4 2 03 3 2 01 1 00 0 140 001
1 04 7 4 2 03 5 4 01 1 00 0 140 002
30 30
30 30
30 30
İ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 011 001
30 30
Bİ
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 082
2015 2015 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 079
61 01
61 02
3 605 000
Sayfa No :16
3 -2. Bölge Müdürlüğü Hidrografik ve Fotoğrametrik
Harita Yapımı
4 -Marmara Gölü Hidrografik ve Fotoğrametrik Harita
Yapımı
5 -04. Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
6 -4. Bölge Müdürlüğü Hidrografik ve Fotoğrametrik
Harita Yapımı
7 -05.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
8 -06.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
9 -6. Bölge Müdürlüğü Hidrografik ve Fotoğrametrik
Harita Yapımı
10 -08.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
11 -Balık Gölü Hidrografik ve Fotoğrametrik Harita
Yapımı
12 -09.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
13 -10.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
14 -11.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
15 -11. Bölge Müdürlüğü Hidrografik ve Fotoğrametrik
Harita Yapımı
16 -12. Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
17 -13. Bölge Müdürlüğü Hidrografik ve Fotoğrametrik
Harita Yapımı
18 -15.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
19 -15.Bölge Müdürlüğü İşletme Haritası Yaptırılması
20 -17.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
21 -18.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
22 -18. Bölge Müdürlüğü 1. Grup Hidrografik ve
Fotoğrametrik Harita Yapımı
23 -18. Bölge Müdürlüğü 2. Grup Hidrografik ve
Fotogrametrik Harita Yapımı
24 -Burdur Gölü Hidrografik ve Fotogrametrik Harita
Yapımı
25 -19.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
26 -19. Bölge Müdürlüğü Hidrografik ve Fotoğrametrik
Harita Yapımı
27 -20.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
571 000
571 000
680 000
340 000
100 000
222 000
100 000
222 000
1 122 500
1 000 000
470 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
İ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 083
30 02
İ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 092
30 02
10 000
Bİ
İ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 040
2015 2015 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 084
61 04
30 04
100 000
1 000 000
240 000
100 000
100 000
Bİ
Bİ
İ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 008
2015 2015 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 009
2015 2016 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 093
61 05
61 06
30 06
250 000
300 000
250 000
300 000
100 000
Bİ
İ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 074
2015 2015 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 090
61 08
30 08
125 000
50 000
200 000
390 000
125 000
50 000
200 000
390 000
125 000
10 000
100 000
Bİ
Bİ
Bİ
İ
2015
2015
2015
2015
61
61
61
30
50 000
440 000
50 000
440 000
10 000
Bİ
İ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 102
2015 2015 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 086
61 12
30 13
40 000
600 000
30 000
50 000
750 000
40 000
60 000
30 000
50 000
375 000
40 000
60 000
30 000
10 000
375 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
İ
2015
2015
2015
2015
2015
61
61
61
61
30
510 000
255 000
255 000
İ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 095
30 18
1 070 000
570 000
500 000
İ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 096
30 18
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 015
61 19
İ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 087
30 19
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 041
61 20
50 000
50 000
470 000
470 000
150 000
150 000
340 000
230 000
50 000
50 000
540 000
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2015
2015
2016
5
5
5
5
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
01
01
01
01
01
01
01
01
01
3 13 8 012 024
3 13 8 012 013
3 13 8 012 014
3 13 8 012 085
3 13 8 012 007
3 13 8 012 032
3 13 8 012 012
3 13 8 012 039
3 13 8 012 094
09
10
11
11
15
15
17
18
18
Sayfa No :17
28 -20. Bölge Müdürlüğü Hidrografik ve Fotoğrametrik
Harita Yapımı
29 -20. Bölge Müdürlüğü 2. Grup Hidrografik ve
Fotoğrametrik Harita Yapımı
30 -21.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
31 -21. Bölge Müdürlüğü 1. Grup Hidrografik ve
Fotogrametrik Harita Yapımı
32 -21. Bölge Müdürlüğü 2. Grup Hidrografik ve
Fotogrametrik Harita Yapımı
33 -Bafa Gölü Hidrografik ve Fotogrametrik Harita
Yapımı
34 -Işıklı Gölü Hidrografik ve Fotoğrametrik Harita
Yapımı
35 -22.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
36 -Rize-Taşlıdere Deniz Çıkış Ağzı Hidrografik ve
Fotoğrametrik Harita Yapımı
37 -23. Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
38 -24.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
39 -25.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
40 -26. Bölge Müdürlüğü Hidrografik ve Fotoğrametrik
Harita Yapımı
41 -Hava Fotoğraflarından Harita Yaptırılması
(Kıymetlendirme)
42 -Muhtelif Ölçekli Harita Yapımı
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
AKIM RASAT İSTASYONU TESİS TEÇHİZ ONARIM
FAALİYETLER (TARIM) (1985A010020)
1 -02. Bölge Akım Gözlem İstasyonu Elektromekanik
Techizat Alımı
2 -02. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Techiz.Onarımı
3 -02. Bölge Akım Gözlem İstasyonu Yenileme ve
Bakım Onarımı
4 -03. Bölge Müdürlüğü Hidrometeorolojik Gözlem
İstasyonu Tesis Teçhiz Onarımı
410 000
410 000
620 000
310 000
200 000
500 000
200 000
250 000
210 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
İ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 088
30 20
310 000
İ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 097
30 20
250 000
Bİ
İ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 016
2015 2016 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 098
61 21
30 21
105 000
105 000
İ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 099
30 21
760 000
380 000
380 000
İ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 100
30 21
640 000
320 000
320 000
İ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 101
30 21
20 000
60 000
20 000
60 000
20 000
Bİ
İ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 017
2015 2015 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 091
61 22
30 22
50 000
100 000
1 000 000
310 000
50 000
100 000
1 000 000
310 000
10 000
50 000
100 000
Bİ
Bİ
Bİ
İ
2015
2015
2015
2015
61
61
61
30
50 000
50 000
1 000
İ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 012 047
30 30
200 000
200 000
100 000
200 000
99 000
1 240 000
İ
2015 2015 5
5
5
5
30
36
30
61
10 026 500
900 000
15 290 163
112 735
1 500 000
1 500 000
100 000
100 000
2 500 000
200 000
50 000
2015
2015
2015
2015
5
5
5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 1
06 3
06 3
2
2
2
2
2
2
2
2
01
01
01
01
01
90
01
01
3 13 8 012 103
3 13 8 012 018
3 13 8 012 026
3 13 8 012 089
3 13 8 012 001
3 13 8 012 075
3 13 8 012 105
3 13 8 012 006
23
24
25
26
30
30
30
61
4 700 928
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 1 2 90 3 13 8 013 046
61 02
10 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 044
61 02
2 500 000
1 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 045
61 02
200 000
20 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 038
61 03
Sayfa No :18
5 -04. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
6 -05. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
ve Teçhiz Yapımı
7 -06. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
8 -07.Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
ve Teçhiz Onarımı
9 -07.Bölge Su Kalite İzleme İstasyonu Tesis Teçhiz
Onarım Faaliyetleri
10 -08. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
11 -09. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
12 -10. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
13 -11. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
14 -Ergene Havzası Su Kirliliğinin Online İzlenmesi
15 -12. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
16 -13. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
17 -17. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
18 -18. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
19 -18. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
20 -19. Bölge Müdürlüğü Hidrometorolojik Gözlem
İstasyonu Tesis Teçhiz Onarım
21 -20. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
22 -21. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
23 -22. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
24 -Bartın Irmağı ve Yankolları Ani Taşkın Erken Uyarı
Sistemi
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
10 000
10 000
6 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 049
61 04
300 000
300 000
30 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 014
61 05
100 000
100 000
10 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 004
61 06
500 000
50 000
50 000
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 029
61 07
600 000
7 500
7 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 050
61 07
100 000
100 000
10 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 032
61 08
135 000
135 000
13 500
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 015
61 09
20 000
20 000
20 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 007
61 10
1 000 000
1 000 000
20 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 008
61 11
700 000
70 000
70 000
70 000
70 000
7 000
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 043
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 033
61 11
61 12
100 000
100 000
10 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 028
61 13
100 000
100 000
10 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 011
61 17
10 000
10 000
10 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 034
61 18
1 000
1 000
1 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 047
61 18
150 000
150 000
15 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 039
61 19
150 000
150 000
15 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 012
61 20
100 000
100 000
10 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 001
61 21
250 000
250 000
25 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 017
61 22
2 000 000
1 000
1 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 037
61 23
592 500
630 000
1 999 000
Sayfa No :19
Bİ
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
25 -24.Bölge Müdürlüğü AGİ Makine Teçhizat Alımı
26 -24.Bölge Müdürlüğü AGİ Yenileme ve Bakım
Onarım İşi
24.Bölge Müdürlüğü AGİ Yenileme ve Bakım
Onarım İşi Fiyat Farkı
27 -25. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
28 -Hidrometrik Gözlem Aletleri Alınması
29 -Hidrometeorolojik Gözlem Aletleri Alınması
30 -Onarım Giderleri (Malzeme Giderleri)
Mevkuf Tutulan Ödenek
500 000
1 294 163
94 242
500 000
1 000
1 000
1 000
1 198 921
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 020
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 023
61 24
61 24
300 000
18 493
1 000
1 000
280 507
5 04 7 4 2 06 5 9 11 3 13 8 013 023
61 24
500 000
500 000
50 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 013 019
61 25
1 500 000
400 000
100 000
1 500 000
400 000
100 000
260 000
40 000
100 000
75 000
İ
İ
İ
2015 2015 5 04
2015 2015 5 04
2015 2015 5 04
5 04
36
36
30
61
PLANLAMA ARAZİ SINIFLANDIRMA VE DRENAJ
İLE AYRINTILI ARAZİ SINIFLANDIRMA VE
DRENAJ ETÜTLERİ (1985A010020)
1 -02. Bölge Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile
Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri
2 -03. Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile
Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri
3 -04. Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile
Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri
4 -05. Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile
Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri
5 -06. Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile
Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri
6 -07. Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile
Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri
7 -08. Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile
Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri
8 -09. Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile
Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri
9 -10. Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile
Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri
10 -11. Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile
Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri
11 -12. Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile
Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri
12 -13. Bölge Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile
Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri
3 011 000
2 741 000
1 650 000
50 000
50 000
5 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 014 007
61 02
4 000
4 000
2 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 014 020
61 03
25 000
25 000
25 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 014 036
61 04
100 000
100 000
1 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 014 009
61 05
10 000
10 000
10 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 014 010
61 06
100 000
100 000
100 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 014 021
61 07
25 000
25 000
5 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 014 011
61 08
70 000
70 000
70 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 014 012
61 09
10 000
10 000
1 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 014 017
61 10
500 000
500 000
150 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 014 003
61 11
10 000
10 000
10 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 014 034
61 12
110 000
110 000
110 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 014 038
61 13
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 1
06 1
06 6
06 5
2
2
2
9
90
90
01
01
3 13 8 013 024
3 13 8 013 025
3 13 8 013 021
3 13 8 013 051
30
30
30
61
270 000
Sayfa No :20
13 -Antalya Korkuteli Osmankalfalar Arazi Drenaj
Etütleri
14 -Antalya Manavgat Beşkonak Barajı Sulaması Arazi
Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri
15 -17. Bölge Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile
Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri
16 -18. Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile
Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri
17 -19. Bölge Müdürlüğü Planlama Arazi Sınıflandırma
ve Ayrıntılı Drenaj ile Arazi Sınıflandırma ve Drenaj
Etütleri
18 -20. Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile
Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri
19 -21. Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile
Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri
20 -22.Bölge Müdürlüğü Planlama Arazi Sınıflandırma ve
Drenaj ile Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj
Etütleri
21 -24. Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile
Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri
22 -25. Planlama Arazi Sınıflandırma ve Drenaj ile
Ayrıntılı Arazi Sınıflandırma ve Drenaj Etütleri
23 -Su ve Toprak Laboratuvarı İçin Gerekli Cihaz,
Malzeme ve Kimyasal Madde Alınması
24 -Su ve Toprak Laboratuvarı İçin Gerekli Kimyasal
Ürün Alınması
25 -Su ve Toprak Laboratuvarı İçin Gerekli Laboratuvar
Gereçleri ve Malzeme Alınması
26 -Laborant Yardımcısı Hizmet Alımı
27 -Laborant Yardımcısı Hizmet Alımı
Mevkuf Tutulan Ödenek
PLANLAMA İHALELERİ (TARIM) (1985A010020)
1 -Bursa İli İnegöl İlçesi Dereleri Yerleşim Yerleri ile
Arazilerin Taşkından Korunması Master Plan Raporu
Hazırlanması
Bursa İli İnegöl İlçesi Dereleri Yerleşim Yerleri ile
Arazilerin Taşkından Korunması Master Plan Raporu
Hazırlanması Fiyat Farkı
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
100 000
10 000
10 000
90 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 014 042
61 13
200 000
20 000
20 000
180 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 014 043
61 13
7 000
7 000
7 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 014 004
61 17
50 000
50 000
50 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 014 035
61 18
40 000
40 000
40 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 014 039
61 19
100 000
100 000
50 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 014 016
61 20
100 000
100 000
1 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 014 005
61 21
50 000
50 000
50 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 014 018
61 22
100 000
100 000
100 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 014 031
61 24
100 000
100 000
100 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 014 030
61 25
100 000
100 000
100 000
İ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 1 2 90 3 13 8 014 022
36 30
25 000
25 000
25 000
İ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 1 3 04 3 13 8 014 028
36 30
25 000
25 000
25 000
İ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 2 7 01 3 13 8 014 029
36 30
200 000
800 000
200 000
800 000
200 000
İ
İ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 90 3 13 8 014 027
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 90 3 13 8 014 037
5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 014 023
36 30
30 30
61 61
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 087
61 01
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 087
61 01
383 000
404 105 962
43 930 615
60 670 820
75 125 000
135 000
74 250
60 750
60 750
37 615
13 365
24 250
24 250
299 504 527
Sayfa No :21
2 -Susurluk Havzası Master Planı Hazırlanması
Susurluk Havzası Master Planı Hazırlanması Fiyat
Farkı
3 -Uluabat Pompaj Sulaması Rehabilitasyon Planlama
Mühendislik Hizmetleri
4 -Bursa-Osmangazi Ahmetbey Göleti ve Sulaması
Planlama Mühendislik Hizmetleri
Bursa-Osmangazi Ahmetbey Göleti ve Sulaması
Planlama Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
5 -Bursa İli 1. Kısım (Yenişehir Eğerce ve İncirli)
Göletleri ve Sulamaları Planlama Mühendislik
Hizmetleri
6 -Bursa İli 2. Kısım (Mustafakemalpaşa Danakıran ve
Kuzpınarlar) Göletleri ve Sulamaları Planlama
Mühendislik Hizmetleri
7 -Bursa İli 3. Kısım (Keles Basak Avdan, Kestel
Alaçam) Göletleri ve Sulamaları Planlama
Mühendislik Hizmetleri
8 -Bursa Karacabey Yahyaköy Regülatörü ve Sulaması
Revize Planlama Mühendislik Hizmetleri
9 -01. Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması
01. Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması Fiyat Farkı
10 -01. Bölge Projeleri Ekosistem Değerlendirme Raporu
Hazırlanması
11 -01. Bölge Projeleri (Kestel Gölbaşı Barajı
Yükseltilmesi, Yenişehir Selimiye Barajı ve
Orhangazi Sölöz Barajı ve Sulamaları ile Malzeme
Ocakları) ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması
12 -Bursa Kestel Ağlaşan-Kayacık Göleti Malzeme
Ocakları ÇED veya Proje Tanıtım Dosyası
Hazırlanması
13 -01. Bölge Müdürlüğü ÇED Raporu Hazırlanması
14 -Marmara Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması
15 -Kocaeli Akmeşe Barajı ve Sulaması Planlama
Mühendislik Hizmetleri
3 350 000
827 457
67 000
12 546
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
350 000
50 000
350 000
50 000
2 933 000
764 911
Bİ
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 105
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 105
61 01
61 01
288 000
80 000
80 000
208 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 385
61 01
200 000
45 100
45 100
154 900
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 386
61 01
36 000
9 900
9 900
26 100
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 386
61 01
700 000
500
500
699 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 431
61 01
700 000
500
500
699 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 432
61 01
700 000
500
500
699 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 433
61 01
2 000 000
1 000
1 000
1 999 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 502
61 01
118 000
118 000
118 000
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 373
61 01
32 000
32 000
32 000
5 04 7 4 2 06 5 9 11 3 13 8 015 373
61 01
42 445
10 000
10 000
32 445
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 374
61 01
450 000
500
500
449 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 424
61 01
50 000
500
500
49 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 485
61 01
100 000
1 725 472
1 190 000
10 000
300 000
300 000
10 000
300 000
300 000
90 000
1 425 472
604 400
Bİ
İ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 521
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 347
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 049
61 01
30 01
61 01
285 600
Sayfa No :22
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Kocaeli Akmeşe Barajı ve Sulaması Planlama
Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
-Kocaeli Kartepe Madendere Göleti ve Sulaması
Planlama Mühendislik Hizmetleri
-Yalova İli Dereleri Yerleşim Yerleri ile Arazilerin
Taşkından Korunması Master Plan Raporu
Hazırlanması
Yalova İli Dereleri Yerleşim Yerleri ile Arazilerin
Taşkından Korunması Master Plan Raporu
Hazırlanması Fiyat Farkı
-Yalova Altınova Karadere ve Kınalı Barajları,
İçmesuyu Tesisleri ve Sulamaları Planlama
Mühendislik Hizmetleri
-Yalova Altınova Kaytazdere Göleti ve Sulaması
Planlama Mühendislik Hizmetleri
-Küçük Menderes Havzası Master Plan Raporu
Hazırlanması
-02 Bölge Göletleri Planlama Mühendislik Hizmetleri
1. kısım(İzmir-Menemen İğnedere, Manisa-Demirci
Yeşiloba, Sarıgöl Üzümovası, Sarıgöl Eziler,
Kırkağaç Alifakı, Uşak-Merkez Buğdaylı Gölet ve
SUlamaları, Dikili-Yahşibey Göleti Sulaması
Planlama Revizyonu)
-02. Bölge Baraj Alanlarında Kalan Kültür Varlıklarını
Koruma Projesi Yapımı
-02. Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması
-Manisa Selendi Selendi Barajı ve Sulaması Planlama
Mühendislik Hizmetleri
Manisa Selendi Selendi Barajı ve Sulaması Planlama
Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
-Gediz Sulamaları Rehabilitasyonu Planlama
Revizyonu Yapımı
Gediz Sulamaları Rehabilitasyonu Planlama
Revizyonu Yapımı Fiyat Farkı
-Gediz Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması
27 -Eskişehir İli Sarıcakaya Çatak Göleti Planlama
Raporu Yapımı
Eskişehir İli Sarıcakaya Çatak Göleti Planlama
Raporu Yapımı Fiyat Farkı
302 230
56 166
400 000
70 000
70 000
176 064
500
500
399 500
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 049
61 01
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 429
61 01
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 086
61 01
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 086
61 01
132 000
72 600
59 400
59 400
28 668
13 068
15 600
15 600
2 500 000
500
500
2 499 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 434
61 01
400 000
500
500
399 500
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 489
61 01
2 500 000
250 000
250 000
2 250 000
İ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 344
30 02
2 000 000
500
500
1 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 448
61 02
50 000
50 000
158 700
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 371
61 02
10 000
10 000
90 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 447
61 02
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 053
61 02
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 053
61 02
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 150
61 02
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 150
61 02
İ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 345
30 02
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 303
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 303
61 03
250 000
41 300
100 000
840 000
781 200
58 800
58 800
208 454
187 286
21 168
21 168
1 525 000
76 250
300 000
300 000
1 148 750
404 887
13 725
50 000
50 000
341 162
2 500 000
250 000
250 000
2 250 000
217 000
217 000
217 000
59 545
59 545
59 545
Bİ
Sayfa No :23
28 -Eskişehir ili Seyitgazi-Gökbahçe Göleti Planlama
Raporu Yapımı
Eskişehir ili Seyitgazi-Gökbahçe Göleti Planlama
Raporu Yapımı Fiyat Farkı
29 -Eskişehir-Seyitgazi Sulaması Yenileme Planlama
Raporu Yapımı
30 -Eskişehir-İnönü Sulaması Yenileme Planlama Raporu
Yapımı
31 -Eskişehir-Mihalıççık Kayı, Sivrihisar Memik
Göletleri Planlama Raporu Yapımı
32 -Eskişehir-Merkez Yusuflar, Yörükkırka, Seyitgazi
Bardakçı Göletleri Planlama Raporu Yapımı
33 -Eskişehir-Merkez Organize Sanayii Bölgesi Yossak
ve 1 no'lu Dereleri Taşkın Koruma Planlama Raporu
Hazırlama
34 -03.Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması
35 -Bilecik ili Ayvacık ve Bozüyük İçmesuyu Göletleri
Planlama Raporu Yapımı
36 -Bilecik-Osmaneli Ağlan, İnhisar Göletleri Planlama
Raporu Yapımı
37 -Kütahya-Simav Projesi Planlama Raporu Yapımı
Kütahya-Simav Projesi Planlama Raporu Yapımı
Fiyat Farkı
38 -Kütahya İli Merkez Yanıkhisar, Eskişehir İli Alpu
Büğdüz, Bilecik İli İnhisar Samrı Göletleri Planlama
Raporları Yapımı
Kütahya İli Merkez Yanıkhisar, Eskişehir İli Alpu
Büğdüz, Bilecik İli İnhisar Samrı Göletleri Planlama
Raporları Yapımı Fiyat Farkı
39 -Kütahya ili Simav-Örenli, Dağardı, Kızılcık Göletleri
Planlama Raporları Yapımı
Kütahya ili Simav-Örenli, Dağardı, Kızılcık Göletleri
Planlama Raporları Yapımı Fiyat Farkı
40 -Kütahya ili Hisarcık-Beyköy, Yenipınar Göletleri
Planlama Raporları Yapımı
41 -Kütahya ili Gediz-Kayacık, Merkez-Yeşilbayır,
Pazarlar-Sofular Göletleri Planlama Raporları Yapımı
229 000
22 900
206 100
206 100
60 676
4 122
56 554
56 554
1 000 000
1 000
1 000
999 000
280 000
1 000
1 000
500 000
500
600 000
Ekonomik
Faaliyet
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 314
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 314
61 03
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 389
61 03
279 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 390
61 03
500
499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 423
61 03
500
500
599 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 444
61 03
100 000
1 000
1 000
99 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 511
61 03
150 000
15 000
15 000
135 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 112
61 03
600 000
500
500
599 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 422
61 03
400 000
500
500
399 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 446
61 03
231 000
75 000
231 000
75 000
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 036
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 036
61 03
61 03
810 000
100 000
100 000
710 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 280
61 03
222 264
25 000
25 000
197 264
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 280
61 03
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 281
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 281
61 03
660 000
180 749
429 000
105 749
Bİ
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
900 000
90 000
200 000
200 000
610 000
Bİ
238 464
16 200
40 000
40 000
182 264
650 000
65 000
65 000
585 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 282
61 03
900 000
90 000
90 000
810 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 283
61 03
Sayfa No :24
42 -Kütahya ili Tavşanlı-Sekbandemirli Göleti, TavşanlıTunçbilek Göleti, Bilecik ili Merkez-Elmabahçe
Göleti, Merkez-Yukarıçaylı Göleti, Pazaryeri-Alınca
Göleti Planlama Raporları Yapımı
Kütahya ili Tavşanlı-Sekbandemirli Göleti, TavşanlıTunçbilek Göleti, Bilecik ili Merkez-Elmabahçe
Göleti, Merkez-Yukarıçaylı Göleti, Pazaryeri-Alınca
Göleti Planlama Raporları Yapımı Fiyat Farkı
43 -Kütahya ili Altıntaş-Yeşilyurt Göleti Planlama
Raporu Yapımı
44 -Kütahya ili Domaniç İlçesi İçmesuyu ve Sulama
Göletleri (Domur, Pazaralan ve Yeşilköy) Planlama
Raporları Yapımı
45 -Kütahya ili Merkez-Başören Regülatörü ve
Depolaması Planlama Raporu Yapımı
Kütahya ili Merkez-Başören Regülatörü ve
Depolaması Planlama Raporu Yapımı Fiyat Farkı
46 -Kütahya İli Porsuk ve Felent Çayları Islahı Planlama
Raporu Yapımı
47 -Kütahya-Merkez Söğüt Sulaması Yenileme Planlama
Raporu Yapımı
48 -Kütahya-Simav Karacahisar, Öreyler, Kalkan
Göletleri Planlama Raporu Yapımı
49 -Kütahya-Gediz Akkaya, Akçaalan Göletleri Planlama
Raporu Yapımı
50 -Kütahya-Merkez Suluköy, Emet- Günlüce,
Dumlupınar-Büyükaslıhanlar Göletleri Planlama
Raporu Yapımı
51 -Kütahya-Aslanapa Çömlekçi Göleti Planlama Raporu
Yapımı
52 -Kütahya-Tavşanlı Sulaması Yenileme Planlama
Raporu
53 -Kütahya-Merkez Seydiköy Göleti Planlama Raporu
Yapımı
54 -Sakarya ili Pamukova-Çilekli,Kemaliye (Deveboynu)
ve Turgutlu,Merkez-Beşevler,Kütahya ili PazarlarOrhanlar,Tavşanlı Kışlademirli,Bilecek ili SöğütSavcıbey Göletleri Planlama Mühendislik Hizmetleri
1 200 000
72 000
200 000
200 000
928 000
322 483
12 960
50 000
50 000
259 523
600 000
60 000
60 000
540 000
1 000 000
100 000
100 000
900 000
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 310
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 310
61 03
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 311
61 03
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 312
61 03
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 313
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 313
61 03
245 000
24 500
220 500
220 500
64 915
4 410
60 505
60 505
700 000
70 000
70 000
630 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 387
61 03
150 000
20 000
20 000
130 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 391
61 03
1 000 000
500
500
999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 419
61 03
600 000
500
500
599 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 420
61 03
1 000 000
500
500
999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 421
61 03
300 000
500
500
299 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 445
61 03
500 000
500
500
499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 486
61 03
300 000
500
500
299 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 494
61 03
295 820
295 820
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 044
61 03
1 593 000
1 297 180
Sayfa No :25
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
Sakarya ili Pamukova-Çilekli,Kemaliye (Deveboynu)
ve Turgutlu,Merkez-Beşevler,Kütahya ili PazarlarOrhanlar,Tavşanlı Kışlademirli,Bilecek ili SöğütSavcıbey Göletleri Planlama Mühendislik Hizmetleri
Fiyat Farkı
-Sakarya Havzası Master Planı Hazırlanması
Sakarya Havzası Master Planı Hazırlanması Fiyat
Farkı
-Sakarya-Geyve Karaçay Deresi 3. Kısım Islahı
Planlama Raporu Yapımı
-Sakarya-Sapanca Gölü Yandereleri Islahı Planlama
Raporu Yapımı
-Konya Sarayönü Beşgözler Projesi Planlama
Revizyonu
Konya Sarayönü Beşgözler Projesi Planlama
Revizyonu Fiyat Farkı
-Konya Kapalı Havzası Master Planı Hazırlanması
Konya Kapalı Havzası Master Planı Hazırlanması
Fiyat Farkı
-Konya Ilgın Pompaj ve Atlantı Sulaması Yenileme
Planlama Raporu Yapımı
-Konya İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu 1.
Kısım (Meram-Kumralı, Seydişehir-Yenice,
Doğanhisar-Çınaroba, Güneysınır-Ağaçoba)
-Konya İli Taşkın Kontrolü İstikşaf Raporu 8.Kısım
Konya İli Taşkın Kontrolü İstikşaf Raporu 8.Kısım
Fiyat Farkı
-Konya İli Taşkın Kontrolü İstikşaf Raporu 9.Kısım
Konya İli Taşkın Kontrolü İstikşaf Raporu 9.Kısım
Fiyat Farkı
-04. Bölge Taşkın Kontrolü İstikşaf Raporu 6.Kısım
04. Bölge Taşkın Kontrolü İstikşaf Raporu 6.Kısım
Fiyat Farkı
65 -Konya Bozkır Sarıot Gölü Geliştirilmesi Planlama
Raporu
66 -04.Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması
466 331
340 575
125 756
125 756
4 445 000
1 396 490
666 750
149 667
600 000
150 000
600 000
150 000
3 178 250
1 096 823
200 000
500
500
600 000
500
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 044
61 03
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 130
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 130
61 03
61 03
199 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 495
61 03
500
599 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 496
61 03
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 026
61 04
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 026
61 04
1 162 500
651 000
100 000
100 000
411 500
209 250
117 180
20 000
20 000
72 070
4 000 000
986 549
400 000
86 549
1 000 000
250 000
1 000 000
250 000
2 600 000
650 000
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 137
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 137
61 04
61 04
500 000
50 000
50 000
450 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 251
61 04
750 000
100 000
100 000
650 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 392
61 04
106 000
19 080
20 000
3 600
20 000
3 600
86 000
15 480
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 400
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 400
61 04
61 04
98 500
17 730
20 000
3 600
20 000
3 600
78 500
14 130
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 401
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 401
61 04
61 04
144 000
20 000
20 000
124 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 402
61 04
25 920
3 600
3 600
22 320
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 402
61 04
1 000 000
1 000
1 000
999 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 523
61 04
30 000
15 000
15 000
15 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 329
61 04
Sayfa No :26
67 -KOS Şube 1903-1913 yıllarına ait Arşiv Belgelerinin
Sayısallaştırma, Tasnif Ve Onarımı İle Belgeler
Işığında Kitap Ve Belgesel Yapımı
68 -Karaman İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu 1.
Kısım (Merkez-Bayır, Merkez-Çatak, Merkez İhsaniye, Başyaya Kışla-Katran)
69 -Niğde İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu 1.
Kısım (Merkez-Elmalı, Çiftlik-Asmasız, ÇiftlikSultanpınarı, Ulukışla-Emirler)
70 -Ankara-Kızılırmak Balaban Projesi (Çukurcak Barajı)
Planlama Mühendislik Hizmetleri
71 -Ankara-Çayı Projesi Planlama Mühendislik
72 -05. Bölge Projeleri Planlama Raporu Yapımı
73 -Ankara-Ayaş İlhan Barajı Planlama Raporu Yapımı
74 -Ankara İli Göletleri 1.Grup Planlama Raporu
75 -5. Bölge Göletleri Yükseltilmesi Planlama Raporu
Yapımı
76 -05.Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması
77 -Bolu, Düzce ve Kırıkkale İlleri Göletleri 1.Grup
Planlama Raporu Yapımı
78 -Çankırı Çerkeş Hacılar Projesi Planlama Mühendislik
Hizmetleri
Çankırı Çerkeş Hacılar Projesi Planlama Mühendislik
Hizmetleri Fiyat Farkı
79 -Çankırı İli Göletleri 1.Grup Planlama Raporu Yapımı
80 -Çankırı İli Dereleri 1.Kısım Taşkın ve Rusubat
Kontrolü Planlama ve Proje Yapımı
81 -Çorum-Osmancık İncesu Projesi Planlama
Mühendislik Hizmetleri
Çorum-Osmancık İncesu Projesi Planlama
Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
82 -Çorum-Dövenci Alıcık ve Mecitözü Tanrıvermiş
Projeleri Planlama Mühendislik Hizmetleri
83 -Çorum-Osmancık Gökdere Barajı Planlama
Mühendislik Hizmetleri
84 -Çorum Cemilbey Projesi Planlama Raporu Yapımı
85 -Çorum İli Göletleri 1.Grup Planlama Raporu Yapımı
500 000
50 000
725 000
75 000
800 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
450 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 524
61 04
75 000
650 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 394
61 04
80 000
80 000
720 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 393
61 04
1 000 000
1 000
1 000
999 000
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 233
61 05
750 000
500 000
500 000
4 000 000
2 000 000
75 000
1 000
500
500
500
75 000
1 000
500
500
500
675 000
499 000
499 500
3 999 500
1 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
61
61
61
61
61
50 000
1 000
1 000
49 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 138
61 05
1 500 000
500
500
1 499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 455
61 05
499 000
349 300
349 300
149 700
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 375
61 05
120 000
85 000
85 000
35 000
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 375
61 05
1 500 000
1 500 000
500
500
500
500
1 499 500
1 499 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 454
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 505
61 05
61 05
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 046
61 05
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 046
61 05
2017
2016
2016
2016
2016
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
3 13 8 015 378
3 13 8 015 388
3 13 8 015 451
3 13 8 015 452
3 13 8 015 456
05
05
05
05
05
380 000
368 600
11 400
11 400
106 202
95 925
10 277
10 277
2 000 000
1 000
1 000
1 999 000
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 171
61 05
368 000
70 000
70 000
298 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 377
61 05
1 000 000
4 000 000
500
500
500
500
999 500
3 999 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 450
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 453
61 05
61 05
Sayfa No :27
86 -Çorum-Alaca Sulaması Yenileme Planlama Raporu
Yapımı
87 -Düzce-Yığılca İlçe Merkezi Dereleri Islahı Planlama
ve Proje Yapımı
88 -Düzce İli Dereleri 1.Kısım Taşkın ve Rusubat
Kontrolü Planlama ve Proje Yapımı
89 -Kırıkkale İli Dereleri 1.Kısım Taşkın ve Rusubat
Kontrolü Planlama ve Proje Yapımı
90 -06.Bölge Madencilik Faaliyetleri Bozulan Arazilerin
Doğaya Yeniden Kazandırılması
91 -Aşağı Ceyhan Kesiksuyu Mehmetli Barajı I. II.
Merhale Sulamaları Rehabilitasyonu Planlama
Mühendislik Hizmetleri
Aşağı Ceyhan Kesiksuyu Mehmetli Barajı I. II.
Merhale Sulamaları Rehabilitasyonu Planlama
Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
92 -Aşağı Ceyhan Kozan Barajı I. II. Merhale Sulamaları
Rehabilitasyonu Planlama Mühendislik Hizmetleri
Aşağı Ceyhan Kozan Barajı I. II. Merhale Sulamaları
Rehabilitasyonu Planlama Mühendislik Hizmetleri
Fiyat Farkı
93 -DSi 06. Bölge Müdürlüğü 7. Grup Göletleri Planlama
ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı
DSi 06. Bölge Müdürlüğü 7. Grup Göletleri Planlama
ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı Fiyat
Farkı
94 -DSİ 06. Bölge Müdürlüğü 9. Grup Göletleri Planlama
ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı
DSİ 06. Bölge Müdürlüğü 9. Grup Göletleri Planlama
ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı Fiyat
Farkı
95 -İmamoğlu Projesi Ek Saha Sulamaları Planlama ve
Mühendislik Hizmetleri
96 -06.Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması
97 -Asi Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması
98 -Doğu Akdeniz Havzası Master Plan Raporu
Çalışmaları
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
500 000
500
500
499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 512
61 05
350 000
500
500
349 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 506
61 05
1 500 000
500
500
1 499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 507
61 05
1 500 000
500
500
1 499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 508
61 05
1 000 000
500
500
999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 008
61 06
328 000
328 000
328 000
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 206
61 06
59 040
59 040
59 040
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 206
61 06
288 000
288 000
288 000
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 224
61 06
51 840
51 840
51 840
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 224
61 06
2 632 000
1 500 000
1 500 000
1 132 000
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 358
61 06
473 760
300 000
300 000
173 760
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 358
61 06
3 187 500
1 500 000
1 500 000
1 687 500
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 359
61 06
573 750
300 000
300 000
273 750
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 359
61 06
1 200 000
500
500
1 199 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 414
61 06
300 000
30 000
30 000
270 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 103
61 06
494 000
1 749 939
1 000
275 000
1 000
275 000
493 000
1 474 939
İ
İ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 339
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 340
30 06
30 06
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :28
99 -Mersin-Tarsus Berdan Nehri ve Yan Kolları Taşkın
Tehlike Alanlarının Belirlenmesi Mühendislik
Hizmetleri
Mersin-Tarsus Berdan Nehri ve Yan Kolları Taşkın
Tehlike Alanlarının Belirlenmesi Mühendislik
Hizmetleri Fiyat Farkı
100 -Mersin-Silifke Göksu Sağ Sahil Sulaması Planlama
Revizyonu
101 -Mersin-Erdemli Çiftepınar Barajı Planlama Raporu
102 -Mersin ili Bozyazı ve Aydıncık Gilindre Sulamaları
rehabilitasyonu planlama Raporu
103 -DSİ 6. Bölge Müdürlüğü 10. Grup Göletleri Planlama
ve Proje Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı
104 -Sabunsuyu Çatak Barajı Planlama ve Proje Yapımı
105 -Samsun-Terme Çayı ve Yan Kolları Taşkın Önleme
ve Rusubat Kontrolü Planlama Raporu
Samsun-Terme Çayı ve Yan Kolları Taşkın Önleme
ve Rusubat Kontrolü Planlama Raporu Fiyat Farkı
106 -Samsun İli 2.Grup Göl-Su Göletleri İçmesuyu ve
Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri Yapımı
(Samsun Tekkeköy Çırakman Göleti, Samsun Kavak
Mahmutbeyli Göleti, Samsun Havza Çamyatağı
Göleti)
107 -07.Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması
108 -Amasya-Merkez Ezinepazarı Kuruçayderesi,AmasyaGöynücek Sığırçay ve Efkeri Dereleri Taşkın ve
Rusubat Kontrolü Planlama Raporu
Amasya-Merkez Ezinepazarı Kuruçayderesi,AmasyaGöynücek Sığırçay ve Efkeri Dereleri Taşkın ve
Rusubat Kontrolü Planlama Raporu Fiyat Farkı
109 -Amasya İli 3. Grup Göl-Su Göletleri ve Sulamaları
Planlama Mühendislik Hizmetleri Yapımı (Amasya
Suluova Dereköy Göleti, Amasya Göynücek Sığırçayı
Göleti, Amasya Hamamözü Gökdere Göleti, Amasya
Hamamözü Gölköy Göleti)
110 -Yeşilırmak Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması
Yeşilırmak Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması
Fiyat Farkı
900 000
350 000
550 000
550 000
İ
214 000
33 708
180 292
180 292
200 000
20 000
20 000
180 000
1 200 000
1 000 000
500
500
500
500
3 000 000
500
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 031
30 06
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 031
30 06
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 333
61 06
1 199 500
999 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 412
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 413
61 06
61 06
500
2 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 415
61 06
2 475 000
Bİ
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 325
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 316
61 06
61 07
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 316
61 07
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 477
61 07
2 750 000
972 000
97 200
275 000
874 800
275 000
874 800
174 960
17 496
157 464
157 464
1 200 000
500
500
200 000
200 000
20 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 108
61 07
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 317
61 07
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 317
61 07
1 199 500
888 800
88 880
799 920
799 920
159 984
15 998
143 986
143 986
1 500 000
500
500
1 499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 476
61 07
3 270 000
588 600
100 000
20 000
100 000
20 000
3 170 000
568 600
İ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 337
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 337
30 07
30 07
Sayfa No :29
111 -Kızılırmak Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması
112 -Kızılırmak Havzası Hidrolik ve Hidrolojik Taşkın
Modellemesi Projesi
Kızılırmak Havzası Hidrolik ve Hidrolojik Taşkın
Modellemesi Projesi Fiyat Farkı
113 -Ordu-Büyükşehir Perşembe İlçe Merkezinde Yer
Alan Kozağzı ve Molla Dereleri Taşkın Tehlike
Alanları Belirlenmesi Mühendislik Hizmetleri Alım
İşi
114 -Ordu İli 2.Grup Göl-Su Göletleri İçmesuyu ve
Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri Yapımı
(Kabadüz Göleti,Mesudiye Göleti)
115 -Sinop-Dikmen Güzelceçay(Kanlıçay),AyancıkAyancık Çayı,Türkeli-Türkeli Çayı Havzaları-Yukarı
Havza Yamaç Islahı,Rüsubat Kontrolü,Taşkın
Modellemesi ve Islah Tesisleri Master Planı
Sinop-Dikmen Güzelceçay(Kanlıçay),AyancıkAyancık Çayı,Türkeli-Türkeli Çayı Havzaları-Yukarı
Havza Yamaç Islahı,Rüsubat Kontrolü,Taşkın
Modellemesi ve Islah Tesisleri Master Planı Fiyat
Farkı
116 -Tokat İli 3.Grup Göletleri Planlama Mühendislik
Hizmetleri Yapımı (Tokat Merkez Aydınca
Göleti,Tokat Merkez Güryıldız Göleti,Tokat Artova
Ağmusa Göleti,Tokat Reşadiye Büşürüm Göleti ve
Tokat Reşadiye İsmailiye Göleti)
117 -Tokat İli 4. Grup Göl-Su Göletleri ve Sulamaları
Planlama Mühendislik Hizmetleri Yapımı (Tokat
Niksar Çiçekli Göleti, Tokat Merkez Bakışlı Göleti,
Tokat Merkez Aşağıfırındere Göleti, Tokat Pazar
Çayköy Göleti, Tokat Pazar Bağlarbaşı Göleti, Tokat
Pazar Dereçaylı Göleti)
118 -Tokat-Erbaa Karayaka Projesi Sulama Sisteminin
Borulu Sisteme Dönüştürülmesi Teknik Raporu
119 -Erzurum Uzundere Çamlıyamaç Göleti ve Sulaması
Planlama Raporu
120 -Erzurum Horasan Yörükatlı Göleti ve Sulaması
Planlama Raporu
121 -08.Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması
3 816 000
648 900
275 558
350 000
373 342
350 000
373 342
3 466 000
116 802
49 600
67 202
67 202
200 000
500
500
199 500
800 000
500
500
İ
İ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 338
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 091
30 07
30 07
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 091
30 07
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 480
61 07
799 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 499
61 07
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 149
61 07
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 149
61 07
1 435 000
215 250
400 000
400 000
819 750
258 300
38 745
40 000
40 000
179 555
1 500 000
150 000
150 000
1 350 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 330
61 07
2 000 000
500
500
1 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 475
61 07
145 000
500
500
144 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 479
61 07
250 000
500
500
249 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 466
61 08
275 000
500
500
274 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 467
61 08
250 000
25 000
25 000
225 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 368
61 08
Sayfa No :30
122 -Ağrı-Tutak Projesi Planlama Revizyonu
123 -Ağrı Tutak Çırpılı Göleti ve Sulaması Planlama
Raporu
124 -Ağrı Patnos Güvercinli İçmesuyu Göleti Planlama
Raporu
125 -Çoruh Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması
126 -Erzincan İçmesuyu Projesi Dereköy Barajı Planlama
Raporu
Erzincan İçmesuyu Projesi Dereköy Barajı Planlama
Raporu Fiyat Farkı
127 -Tunceli-Çemişgezek Erkalkan Göleti ve Sulaması
Planlama ve Mühendislik Hizmetleri
Tunceli-Çemişgezek Erkalkan Göleti ve Sulaması
Planlama ve Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
128 -Tunceli-Çemişgezek Tagar Barajı ve Sulaması
Planlama Mühendislik Hizmetleri
129 -Bingöl-Sancak Barajı ve Sulaması Planlama
Mühendislik Hizmetleri
130 -Elazığ İli Gölet ve Sulamaları Planlama ve
Mühendislik Hizmetleri (Elazığ-Baskil Şefkat Göleti,
Elazığ-Merkez Karaali Göleti ve Sulamaları)
131 -Elazığ İli Gölet ve Sulamaları Planlama ve
Mühendislik Hizmetleri ( Elazığ-Sivrice Başkaynak,
Elazığ-Sivrice Gözeli Gölet ve Sulamaları)
132 -Elazığ-Maden Hazar Çevirme Kanalı ve Sulaması Ön
İnceleme Raporlarının ve Uygulama Projelerinin
Yapımı Mühendislik Hizmetleri
133 -Elazığ İli Küçük Su İşleri Ön İnceleme Raporlarının
ve Uygulama Projelerinin Hazırlanması (Karakoçan
Yeşilbelen,Yenice,Yeniköy-Palu
Bozçanak,Gemtepe,Grup Köy
Yolları,Merkez,Karasalkım,Akbulut,AkyürekAlacakaya Esenlik,Halkalı-Kovancılar
Gedikyurt,Payamlı,Gevla Çayı,Yoncalıbayır-Arıcak
La Deresi,Erimli Beldesi,Sivrice Hazar-Ağın İlçe
Merkezi)
134 -Elazığ-Uluova Gökçe Göleti ve Sulaması Planlama ve
Mühendislik Hizmetleri
135 -Elazığ-Keban Altıyaka Göleti Sulaması Planlama ve
Mühendislik Hizmetleri
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
1 480 000
300 000
200 000
500
200 000
500
1 280 000
299 500
Bİ
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 033
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 464
61 08
61 08
200 000
500
500
199 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 465
61 08
2 999 000
İ
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 332
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 152
30 08
61 08
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 152
61 08
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 362
61 09
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 362
61 09
3 000 000
700 000
373 800
1 000
326 200
1 000
326 200
150 000
68 003
81 997
81 997
189 000
189 000
189 000
34 020
34 020
34 020
750 000
500
500
749 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 416
61 09
800 000
1 000
1 000
799 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 417
61 09
700 000
500
500
699 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 427
61 09
700 000
500
500
699 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 428
61 09
2 000 000
500
500
1 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 473
61 09
1 000 000
500
500
999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 487
61 09
350 000
35 000
35 000
315 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 516
61 09
350 000
1 000
1 000
349 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 517
61 09
Bİ
Sayfa No :31
136 -09.Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
137 -Fırat Alt Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması
138 -Malatya İli Sulamaları Rehabilitasyon Planlama
Raporlarının Yapımı (Derme,Akçadağ, AkçadağSuçatı, Medik-Yazıhan, Doğanşehir, Sultansuyu,
Medik-Şahnahan, Polat)
Malatya İli Sulamaları Rehabilitasyon Planlama
Raporlarının Yapımı (Derme,Akçadağ, AkçadağSuçatı, Medik-Yazıhan, Doğanşehir, Sultansuyu,
Medik-Şahnahan, Polat) Fiyat Farkı
139 -Malatya-Yeşilyurt İnekpınarı Barajı ile Şahnahan A
ve Derme İlave Sulamalarına Su Takviyesi Planlama
ve Mühendislik Hizmetleri
Malatya-Yeşilyurt İnekpınarı Barajı ile Şahnahan A
ve Derme İlave Sulamalarına Su Takviyesi Planlama
ve Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
140 -Malatya İli Gölet ve Sulamaları Planlama ve
Mühendislik Hizmetleri (Malatya-Darende
Yukarıulupınar, Malatya-Darende Ilıca, MalatyaHekimhan Hasançelebi - Karapınar Gölet ve
Sulamaları)
141 -Malatya Aliağa Barajı ve Sulaması Planlama Raporu
Mühendislik Hizmetleri
Malatya Aliağa Barajı ve Sulaması Planlama Raporu
Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
142 -Malatya İli Gölet ve Sulamaları Planlama ve
Mühendislik Hizmetleri (Malatya-Pütürge Miryaylası,
Malatya-Pütürge-Kubbedağı Gölet ve Sulamaları)
143 -Malatya-Doğanşehir-Melet Göleti (Suçatı ve
Sultansuyu Sulamalarına Su Takviyesi) Planlama ve
Mühendislik Hizmetleri
144 -Tunceli-Çemişgezek Projesi Planlama Mühendislik
Hizmetleri
Tunceli-Çemişgezek Projesi Planlama Mühendislik
Hizmetleri Fiyat Farkı
145 -10.Bölge Müdürlüğü Göletleri ve Sulamaları
Planlama Mühendislik Hizmetleri
10.Bölge Müdürlüğü Göletleri ve Sulamaları
Planlama Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
100 000
4 635 000
1 600 000
10 000
500 000
200 000
10 000
500 000
200 000
90 000
4 135 000
1 400 000
288 000
40 000
40 000
248 000
343 000
35 000
35 000
308 000
61 740
10 000
10 000
51 740
1 050 000
1 000
1 000
1 049 000
418 000
100 000
100 000
318 000
75 240
20 000
20 000
55 240
700 000
500
500
699 500
650 000
1 000
1 000
649 000
390 000
301 881
88 119
88 119
100 000
41 562
58 438
58 438
2 331 975
511 310
500 000
500 000
1 320 665
666 231
93 500
200 000
200 000
372 731
Bİ
İ
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 204
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 334
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 363
61 09
30 09
61 09
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 363
61 09
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 364
61 09
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 364
61 09
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 365
61 09
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 379
61 09
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 379
61 09
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 426
61 09
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 518
61 09
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 165
61 09
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 165
61 09
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 116
61 10
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 116
61 10
Bİ
Bİ
Sayfa No :32
146 -10.Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması
147 -Dicle Alt Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması
Dicle Alt Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması
Fiyat Farkı
148 -10 Bölge Batman Siirt Gölet ve Sulamaları Planlama
Mühendislik Hizmetleri
149 -Mardin-Nusaybin-Cizre-İdil Projesi Planlama
Mühendislik Hizmetleri
150 -10 Bölge Mardin Gölet ve Sulamaları Planlama
Mühendislik Hizmetleri
151 -10 Bölge Şırnak Gölet ve Sulamaları Planlama
Mühendislik Hizmetleri
152 -Edirne-İpsala-Aliçopehlivan Köyü Arazileri Sulaması
Planlama Raporu
Edirne-İpsala-Aliçopehlivan Köyü Arazileri Sulaması
Planlama Raporu Fiyat Farkı
153 -Edirne 3.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu
Mühendislik Hizmetleri
Edirne 3.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu
Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
154 -Meriç-Ergene ve Kuzey Marmara (Trakya Kesimi)
Havzaları Master Plan Çalışmaları
Meriç-Ergene ve Kuzey Marmara (Trakya Kesimi)
Havzaları Master Plan Çalışmaları Fiyat Farkı
155 -Edirne-Ergene Nehri Taşkın Koruma Revize
Planlama Raporu
156 -Edirne 4.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu
157 -Edirne 5.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu
158 -Edirne-Keşan Sulaması Yenilemesi Planlama Raporu
Edirne-Keşan Sulaması Yenilemesi Planlama Raporu
Fiyat Farkı
159 -Edirne 6.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu
160 -11.Bölge Projeleri ÇED ve Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması
161 -Kırklareli-Lüleburgaz İçmesuyu Projesi Kırklareli
Kofçaz Çağlayık Barajı Planlama Raporu
162 -Kırklareli 2.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama
Raporu ve Proje Yapımı
70 000
1 000
1 000
69 000
3 890 000
700 200
328 000
72 000
328 000
72 000
1 500 000
1 000
300 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 156
61 10
3 562 000
628 200
İ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 335
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 335
30 10
30 10
1 000
1 499 000
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 307
61 10
1
1
299 999
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 115
61 10
2 000 000
1 000
1 000
1 999 000
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 308
61 10
1 000 000
1 000
1 000
999 000
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 309
61 10
433 500
41 000
41 000
392 500
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 027
61 11
78 030
9 000
9 000
69 030
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 027
61 11
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 055
61 11
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 055
61 11
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 158
61 11
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 158
61 11
2 437 110
217 113
500 000
500 000
1 719 997
609 275
39 080
150 000
150 000
420 195
5 450 000
708 500
700 000
700 000
4 041 500
1 362 500
127 530
200 000
200 000
1 034 970
2 000 000
1 000
1 000
1 999 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 190
61 11
1 500 000
1 000 000
228 000
41 040
150 000
100 000
41 000
9 000
150 000
100 000
41 000
9 000
1 350 000
900 000
187 000
32 040
Bİ
Bİ
Bİ
2014 2016 5 04
2014 2016 5 04
2014 2016 5 04
5 04
61
61
61
61
500
30 000
500
30 000
1 499 500
36 000
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 403
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 331
61 11
61 11
1 000
1 000
1 499 000
Bİ
2013 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 090
61 11
500 000
500 000
1 035 211
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 169
61 11
1 500 000
150 000
84 000
1 500 000
1 789 150
253 939
Bİ
Bİ
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
01
01
01
11
3 13 8 015 215
3 13 8 015 300
3 13 8 015 397
3 13 8 015 397
11
11
11
11
Sayfa No :33
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
Kırklareli 2.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama
Raporu ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Kırklareli 3.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama
Raporu
-Kırklareli-Babaeski Büyükmandıra Barajı ve
Sulaması Planlama Raporu
-Kırklareli-Kayalıköy Sulaması Yenilemesi Planlama
Raporu
Kırklareli-Kayalıköy Sulaması Yenilemesi Planlama
Raporu Fiyat Farkı
-Tekirdağ 2.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama
Raporu ve Proje Yapımı
Tekirdağ 2.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama
Raporu ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Tekirdağ 3.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama
Raporu
-Tekirdağ 4. Grup Gölet ve Sulamaları Planlama
Raporu
-Tekirdağ-Bıyıkali Sulaması Yenilemesi Planlama
Raporu
Tekirdağ-Bıyıkali Sulaması Yenilemesi Planlama
Raporu Fiyat Farkı
-Tekirdağ-Hayrabolu Sulaması Yenilemesi Planlama
Raporu
Tekirdağ-Hayrabolu Sulaması Yenilemesi Planlama
Raporu Fiyat Farkı
-12. Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması
-Antalya Havzası Master Plan Yapımı
Antalya Havzası Master Plan Yapımı Fiyat Farkı
173 -13.Bölge Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik
İstikşaf Raporu Yapımı 2. Kısım
13.Bölge Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik
İstikşaf Raporu Yapımı 2. Kısım Fiyat Farkı
174 -13.Bölge Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik
İstikşaf Raporu Yapımı 3. Kısım
175 -Antalya Alara Barajıı Sulaması Tarımsal Ekonomi ve
Kamulaştırma Planlama Raporu Hazırlanması
447 287
45 709
100 000
100 000
301 578
2 000 000
200 000
200 000
1 800 000
2 000 000
1 000
1 000
245 000
41 000
44 100
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 169
61 11
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 195
61 11
1 999 000
Bİ
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 301
61 11
41 000
204 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 395
61 11
9 000
9 000
35 100
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 395
61 11
2 925 430
246 000
246 000
2 679 430
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 075
61 11
526 577
54 000
54 000
472 577
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 075
61 11
2 500 000
1 000
1 000
2 499 000
Bİ
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 237
61 11
1 500 000
1 000
1 000
1 499 000
Bİ
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 299
61 11
145 000
41 000
41 000
104 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 396
61 11
26 100
9 000
9 000
17 100
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 396
61 11
233 000
41 000
41 000
192 000
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 398
61 11
41 940
9 000
9 000
32 940
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 398
61 11
Bİ
Bİ
200 000
115 999
25 000
25 000
59 001
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 327
61 12
1 527 000
581 176
152 700
34 383
250 000
50 000
250 000
50 000
1 124 300
496 793
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 176
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 176
61 13
61 13
239 900
71 970
167 930
167 930
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 372
61 13
60 167
12 955
47 212
47 212
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 372
61 13
300 000
500
500
299 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 406
61 13
200 000
500
500
199 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 408
61 13
Sayfa No :34
176 -13.Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması
177 -İstanbul Asya Yakası Muhtelif Dere Islahı II.Kısım
Planlama Raporu Hazırlanması, Proje ve
Kamulaştırma Planları Projesi Yapımı
İstanbul Asya Yakası Muhtelif Dere Islahı II.Kısım
Planlama Raporu Hazırlanması, Proje ve
Kamulaştırma Planları Projesi Yapımı Fiyat Farkı
178 -İstanbul Avrupa Yakası Muhtelif Dere Islahı II.Kısım
Planlama Raporu Hazırlanması, Proje ve
Kamulaştırma Planları Projesi Yapımı
İstanbul Avrupa Yakası Muhtelif Dere Islahı II.Kısım
Planlama Raporu Hazırlanması, Proje ve
Kamulaştırma Planları Projesi Yapımı Fiyat Farkı
179 -İstanbul Avrupa Yakası Muhtelif Dere Islahı
III.Kısım Planlama Raporu Hazırlanması, Proje ve
Kamulaştırma Planları Projesi Yapımı
İstanbul Avrupa Yakası Muhtelif Dere Islahı
III.Kısım Planlama Raporu Hazırlanması, Proje ve
Kamulaştırma Planları Projesi Yapımı Fiyat Farkı
180 -İstanbul-Çatalca Ayvalı Göleti ve Tesisleri Planlama
Raporu Hazırlanması
İstanbul-Çatalca Ayvalı Göleti ve Tesisleri Planlama
Raporu Hazırlanması Fiyat Farkı
181 -İstanbul Asya Yakası Muhtelif Dere Islahı III.Kısım
Planlama Raporu Hazırlanması, Proje ve
Kamulaştırma Planları Projesi Yapımı
İstanbul Asya Yakası Muhtelif Dere Islahı III.Kısım
Planlama Raporu Hazırlanması, Proje ve
Kamulaştırma Planları Projesi Yapımı Fiyat Farkı
182 -14.Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması
183 -Şanlıurfa Halfeti İlçesi Sulama Projesi Planlama
Mühendislik Hizmetleri
Şanlıurfa Halfeti İlçesi Sulama Projesi Planlama
Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
184 -Şanlıurfa Gölet ve Sulamaları 3.Kısım Planlama
Mühendislik Hizmetleri
185 -Şanlıurfa-Kengerli Sulaması Planlama Mühendislik
Hizmetleri
100 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
10 000
10 000
90 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 315
61 13
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 187
61 14
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 187
61 14
2013 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 203
61 14
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 203
61 14
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 239
61 14
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 239
61 14
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 240
61 14
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 240
61 14
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 241
61 14
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 241
61 14
1 540 200
410 001
400 000
400 000
730 199
300 000
39 880
50 000
50 000
210 120
2 499 775
498 000
250 000
250 000
1 751 775
500 000
96 051
50 000
50 000
353 949
1 984 200
200 000
200 000
1 784 200
357 156
40 000
40 000
317 156
184 812
184 812
40 860
40 860
40 860
1 090 305
100 000
100 000
990 305
196 255
20 000
20 000
176 255
800 000
80 000
80 000
720 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 498
61 14
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 093
61 15
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 093
61 15
227 000
42 188
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
1 625 750
65 030
750 000
750 000
810 720
293 000
11 705
150 000
150 000
131 295
200 000
200 000
1 800 000
Bİ
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 119
61 15
300 000
300 000
372 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 212
61 15
2 000 000
700 000
28 000
Sayfa No :35
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
Şanlıurfa-Kengerli Sulaması Planlama Mühendislik
Hizmetleri Fiyat Farkı
-Şanlıurfa-Siverek Kazanlı Göleti ve Sulaması
Planlama Mühendislik Hizmetleri
-Suruç Sol Sahil Ana Kanalı 2.Kısım Sulaması
Planlama Mühendislik Hizmetleri
Suruç Sol Sahil Ana Kanalı 2.Kısım Sulaması
Planlama Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
-Şanlıurfa İli Hayvan İçmesuyu Gölet Planlama ve
Mühendislik Hizmetleri
-15.Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması
-Van Kapalı Havzası Master Plan Mühendislik
Hizmetleri
Van Kapalı Havzası Master Plan Mühendislik
Hizmetleri Fiyat Farkı
-17.Bölge Müdürlüğü GÖL-SU Projesi 1.Grup
Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı
17.Bölge Müdürlüğü GÖL-SU Projesi 1.Grup
Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
-17.Bölge Müdürlüğü GÖL-SU Projesi 3.Grup
Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı
17.Bölge Müdürlüğü GÖL-SU Projesi 3.Grup
Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
-17.Bölge Müdürlüğü GÖL-SU Projesi 2.Grup
Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı
17.Bölge Müdürlüğü GÖL-SU Projesi 2.Grup
Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Muş-Murat Çayı Islahı Planlama yapımı
-17.Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması
-18.Bölge Planlama Revizyonları
-18.Bölge Taşkın Koruma ve Rusubat Kontrolü
Planlama Raporu Hazırlanması
-18.Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması
-Burdur Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması
-Sivas Gemerek Çepni Barajı ve Sulaması Planlama
Mühendislik Hizmetleri
126 000
5 040
900 000
50 000
50 000
70 960
90 000
90 000
810 000
196 000
7 840
188 160
188 160
35 280
1 411
33 869
33 869
1 500 000
500
500
50 000
50 000
500
1 499 500
1 852 000
1 405 361
446 639
446 639
500 000
299 219
200 781
200 781
2 265 000
107 167
500 000
500 000
1 657 833
407 700
100 000
100 000
307 700
2 750 000
500 000
500 000
2 250 000
495 000
50 000
50 000
445 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 212
61 15
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 242
61 15
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 380
61 15
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 380
61 15
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 488
61 15
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 117
61 15
İ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 009
30 17
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 009
30 17
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 062
30 17
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 062
30 17
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 193
30 17
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 193
30 17
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 222
30 17
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 222
30 17
İ
İ
1 665 000
116 550
200 000
200 000
1 348 450
İ
299 700
20 979
50 000
50 000
228 721
7 000 000
180 000
500
20 000
500
20 000
6 999 500
160 000
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 478
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 114
61 17
61 17
1 000 000
1 500 000
500
1 000
500
1 000
999 500
1 499 000
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 497
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 504
61 18
61 18
100 000
10 000
10 000
90 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 457
61 18
1 000 000
262 000
100 000
82 000
100 000
82 000
900 000
180 000
İ
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 342
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 003
30 18
61 19
Sayfa No :36
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
Sivas Gemerek Çepni Barajı ve Sulaması Planlama
Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
-Sivas-Suşehri Serpinti Çataloluk Barajı ve Sulaması
Ön İnceleme ve Planlama Mühendislik Hizmetleri
Sivas-Suşehri Serpinti Çataloluk Barajı ve Sulaması
Ön İnceleme ve Planlama Mühendislik Hizmetleri
Fiyat Farkı
-Sivas-Kangal Projesi Planlama Mühendislik
Hizmetleri
Sivas-Kangal Projesi Planlama Mühendislik
Hizmetleri Fiyat Farkı
-Sivas Suşehri Sulaması Rehabilitasyonu Planlama
Mühendislik Hizmetleri
Sivas Suşehri Sulaması Rehabilitasyonu Planlama
Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
-Sivas Merkez Gazibey Barajı Sulaması
Rehabilitasyonu Planlama Mühendislik Hizmetleri
Sivas Merkez Gazibey Barajı Sulaması
Rehabilitasyonu Planlama Mühendislik Hizmetleri
Fiyat Farkı
-Sivas-Kangal Mancılık,Ulaş Baharözü Göletleri ve
Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri
Sivas-Kangal Mancılık,Ulaş Baharözü Göletleri ve
Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Fiyat
Farkı
-Sivas Merkez Herekli Göleti Planlama Mühendislik
Hizmetleri
-Sivas Kangal Avşarören Göleti Planlama Mühendislik
Hizmetleri
-Sivas Ulaş Karaşar Gülbahçe Göleti Sulaması
Planlama Mühendislik Hizmetleri
Sivas Ulaş Karaşar Gülbahçe Göleti Sulaması
Planlama Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
-Sivas Gürün Çamlıca ve Sularbaşı Regülatörleri ve
Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri
Sivas Gürün Çamlıca ve Sularbaşı Regülatörleri ve
Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri Fiyat
Farkı
-Sivas Kangal Mahmudiye-Şekerpınar Barajı Planlama
Mühendislik Hizmetleri
47 160
18 000
18 000
29 160
880 000
704 000
176 000
176 000
Bİ
158 400
126 720
31 680
31 680
345 000
35 000
35 000
310 000
62 100
10 000
10 000
52 100
Bİ
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 003
61 19
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 084
61 19
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 084
61 19
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 125
61 19
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 125
61 19
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 172
61 19
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 172
61 19
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 181
61 19
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 181
61 19
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 210
61 19
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 210
61 19
140 000
14 000
126 000
126 000
25 200
2 520
22 680
22 680
140 000
14 000
126 000
126 000
25 200
2 520
22 680
22 680
240 000
240 000
240 000
43 200
43 200
43 200
750 000
75 000
75 000
675 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 263
61 19
750 000
75 000
75 000
675 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 284
61 19
105 000
105 000
105 000
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 285
61 19
18 900
18 900
18 900
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 285
61 19
118 000
118 000
118 000
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 319
61 19
21 240
21 240
21 240
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 319
61 19
1 000 000
100 000
100 000
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 320
61 19
Bİ
Bİ
Bİ
900 000
Bİ
Sayfa No :37
211 -Sivas Divriği Susuzlar Barajı ve Sulaması Planlama
Mühendislik Hizmeteleri
212 -Sivas Altınyayla Deliilyas Göleti Rehabilitasyonu
Planlama Mühendislik Hizmetleri
Sivas Altınyayla Deliilyas Göleti Rehabilitasyonu
Planlama Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
213 -Sivas Yıldızeli Yıldız Regülatörü Sulaması
Rehabilitasyonu Planlama Mühendislik Hizmetleri
214 -Sivas-Yıldızeli Kaleköy Göleti ve Sulaması Planlama
Mühendislik Hizmetleri
215 -Sivas Yıldızeli Ortaklar Göleti Planlama Mühendislik
Hizmetleri
216 -Sivas Divriği Çamşıhı Göleti Planlama Mühendislik
Hizmetleri
217 -Sivas Şarkışla Baltalar Göleti Planlama Mühendislik
Hizmetleri
218 -Sivas Gölova Kızıldağ Göleti ve Sulaması Planlama
Mühendislik Hizmetleri
219 -19. Bölge Müdürlüğü Proje ÇED veya Proje Tanıtım
Raporu Hazırlanması
220 -Kahramanmaraş-Hasanali ve Söğütlü Projeleri
Planlama Yapımı
Kahramanmaraş-Hasanali ve Söğütlü Projeleri
Planlama Yapımı Fiyat Farkı
221 -Kahramanmaraş Göksun Sulama Projesi
Rehabilitasyonu ve Salyan Barajı Planlama Raporu
Yapımı
Kahramanmaraş Göksun Sulama Projesi
Rehabilitasyonu ve Salyan Barajı Planlama Raporu
Yapımı Fiyat Farkı
222 -Ceyhan Havzası Master Plan Çalışmaları
Ceyhan Havzası Master Plan Çalışmaları Fiyat Farkı
223 -Kahramanmaraş-Kavaktepe Projesi Planlama Yapımı
Kahramanmaraş-Kavaktepe Projesi Planlama Yapımı
Fiyat Farkı
224 -Kahramanmaraş-Aksu Projesi Planlama Yapım
Kahramanmaraş-Aksu Projesi Planlama Yapım Fiyat
Farkı
1 000 000
100 000
100 000
900 000
88 000
88 000
88 000
15 840
15 840
15 840
750 000
75 000
75 000
675 000
750 000
75 000
75 000
750 000
500
750 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 321
61 19
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 322
61 19
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 322
61 19
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 323
61 19
675 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 384
61 19
500
749 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 458
61 19
500
500
749 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 459
61 19
750 000
500
500
749 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 460
61 19
750 000
500
500
749 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 474
61 19
50 000
10 000
10 000
40 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 382
61 19
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 043
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 043
61 20
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 070
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 070
61 20
1 100 000
44 000
250 000
250 000
806 000
274 729
9 789
50 000
50 000
214 940
615 000
319 800
295 200
295 200
145 690
71 628
74 062
74 062
3 640 000
1 342 595
402 500
85 800
837 200
188 324
301 875
54 338
500 000
200 569
100 625
31 462
500 000
200 569
100 625
31 462
2 302 800
953 702
990 000
237 687
39 600
7 241
200 000
50 000
200 000
50 000
750 400
180 446
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2012 2016 5
5
2011 2015 5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
01
11
01
11
3 13 8 015 144
3 13 8 015 144
3 13 8 015 162
3 13 8 015 162
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 231
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 231
61
61
61
61
20
20
20
20
61 20
61 20
Sayfa No :38
225 -Kahramanmaraş-Andırın Yeniköy ve Kirazlı, Afşin
Kaşanlı Göletleri ve Sulamaları Planlama Raporları
Yapımı
Kahramanmaraş-Andırın Yeniköy ve Kirazlı, Afşin
Kaşanlı Göletleri ve Sulamaları Planlama Raporları
Yapımı Fiyat Farkı
226 -Kahramanmaraş-Pazarcık Köseçayı ve
Doğanlıkarahasan, Çağlayancerit-Oruçpınarı Göletleri
ve Sulamaları Planlama Raporları Yapımı
Kahramanmaraş-Pazarcık Köseçayı ve
Doğanlıkarahasan, Çağlayancerit-Oruçpınarı Göletleri
ve Sulamaları Planlama Raporları Yapımı Fiyat Farkı
227 -Kahramanmaraş-Onikişubat Sisne, Dulkadiroğlu
Peynirdere, Andırın Rıfatiye, Afşin Dağlıca ile İncirli
Göletleri ve Sulamaları Planlama Raporları Yapımı
228 -Kahramanmaraş-Aşağı Andırın Sulaması
Rehabilitasyonu ve Çatak Barajı Planlama Raporu
Yapımı
229 -20.Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması
230 -Adıyaman-Göksu Araban 2.Merhale Projesi 2.Kısım
Planlama Yapımı
Adıyaman-Göksu Araban 2.Merhale Projesi 2.Kısım
Planlama Yapımı Fiyat Farkı
231 -Adıyaman-Göksu Araban Projesi II.Merhale Planlama
Yapımı
Adıyaman-Göksu Araban Projesi II.Merhale Planlama
Yapımı Fiyat Farkı
232 -Adıyaman-Kahta Teğmenli Sulaması ve Atatürk Baraj
Gölünden Pompaj Sulaması Akpınar-Atakent
Sulaması Planlama Yapımı
Adıyaman-Kahta Teğmenli Sulaması ve Atatürk Baraj
Gölünden Pompaj Sulaması Akpınar-Atakent
Sulaması Planlama Yapımı Fiyat Farkı
233 -Adıyaman-Tut Öğütlü ve Gerger Kesertaş, Gaziantepİslahiye Çubuk 1 Göletleri ve Sulamaları Planlama
Raporları Yapımı
234 -Gaziantep-İslahiye Çubuk, Kilis-Musabeyli Şenlikçe,
Adıyaman-Merkez Kuşakkaya Göletleri ve
Sulamaları Planlama Raporları Yapımı
800 000
237 472
237 472
562 528
210 646
62 528
62 528
148 118
850 000
277 050
277 050
572 950
223 812
72 950
72 950
150 862
2 200 000
500
500
2 199 500
1 500 000
500
500
1 499 500
150 000
150 000
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 269
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 269
61 20
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 270
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 270
61 20
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 469
61 20
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 522
61 20
15 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 128
61 20
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 057
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 057
61 20
2010 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 129
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 129
61 20
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 267
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 267
61 20
Bİ
790 000
308 100
481 900
481 900
206 644
85 741
120 903
120 903
820 000
541 856
278 144
278 144
237 349
97 534
139 815
139 815
400 000
100 000
100 000
300 000
105 323
25 000
25 000
80 323
1 600 000
500
500
1 599 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 470
61 20
1 000 000
277 050
277 050
722 950
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 271
61 20
Bİ
Bİ
Sayfa No :39
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
Gaziantep-İslahiye Çubuk, Kilis-Musabeyli Şenlikçe,
Adıyaman-Merkez Kuşakkaya Göletleri ve
Sulamaları Planlama Raporları Yapımı Fiyat Farkı
-Kilis-Afrin Projesi Planlama Revizyonu Yapımı
-Büyükmenderes ve Batı Akdeniz Havzaları Planlama
Mühendislik Hizmetleri 6.Kısım
Büyükmenderes ve Batı Akdeniz Havzaları Planlama
Mühendislik Hizmetleri 6.Kısım Fiyat Farkı
-Büyükmenderes Havzası Master Plan Çalışmaları
Büyükmenderes Havzası Master Plan Çalışmaları
Fiyat Farkı
-21.Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın
Rusubat İstikşaf Raporu 3.Kısım
21.Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın
Rusubat İstikşaf Raporu 3.Kısım Fiyat Farkı
-21.Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın
Rusubat İstikşaf Raporu 2.Kısım
21.Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın
Rusubat İstikşaf Raporu 2.Kısım Fiyat Farkı
-21.Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın
Rusubat İstikşaf Raporu 4.Kısım
21.Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın
Rusubat İstikşaf Raporu 4.Kısım Fiyat Farkı
-21.Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın
Rusubat İstikşaf Raporu 5.Kısım
21.Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın
Rusubat İstikşaf Raporu 5.Kısım Fiyat Farkı
-21.Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın
Rusubat İstikşaf Raporu 6.Kısım
21.Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın
Rusubat İstikşaf Raporu 6.Kısım Fiyat Farkı
-Büyük Menderes ve Batı Akdeniz Havzaları Baraj
Planlama Mühendislik Hizmetleri
-Gölhisar Acıpayam Projesi Revize Planlaması
Gölhisar Acıpayam Projesi Revize Planlaması Fiyat
Farkı
-21.Bölge GÖLSU Planlama Yapımı 3. Kısım
-21.Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın
Rusubat İstikşaf Raporu 7.Kısım
263 308
72 950
72 950
190 358
1 000 000
1 420 000
1 292 200
500
89 460
500
89 460
999 500
38 340
395 963
335 763
41 540
41 540
18 660
6 330 000
2 020 000
759 600
187 346
1 000 000
200 000
1 000 000
200 000
4 570 400
1 632 654
585 000
409 500
175 500
175 500
139 710
73 710
66 000
66 000
474 000
426 600
47 400
47 400
96 388
76 788
19 600
19 600
369 000
184 500
184 500
184 500
79 000
33 210
45 790
45 790
420 000
294 000
294 000
126 000
110 000
74 000
74 000
36 000
429 000
41 000
41 000
388 000
77 220
9 000
9 000
68 220
4 000 000
400 000
400 000
3 600 000
89 900
16 182
50 000
10 000
50 000
10 000
39 900
6 182
4 500 000
900 000
450 000
500
450 000
500
4 050 000
899 500
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 271
61 20
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 468
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 089
61 20
61 21
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 089
61 21
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 148
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 148
61 21
61 21
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 198
61 21
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 198
61 21
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 202
61 21
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 202
61 21
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 276
61 21
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 276
61 21
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 277
61 21
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 277
61 21
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 278
61 21
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 278
61 21
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 279
61 21
İ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 292
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 292
30 21
30 21
Bİ
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 376
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 461
61 21
61 21
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :40
247 -21.Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma ve Taşkın
Rusubat İstikşaf Raporu 8.Kısım
248 -21.Bölge GÖLSU Planlama Yapımı 4. Kısım
249 -21.Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması
250 -Aşağı Dalaman Projesi İçmesuyu Temini ve Dalaman
Ovası Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri
Aşağı Dalaman Projesi İçmesuyu Temini ve Dalaman
Ovası Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri
Fiyat Farkı
251 -Batı Akdeniz Havzası 1.Kısım Baraj Planlama
Mühendislik Hizmetleri
Batı Akdeniz Havzası 1.Kısım Baraj Planlama
Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
252 -Batı Akdeniz Havzası Master Plan Raporu
Hazırlanması
Batı Akdeniz Havzası Master Plan Raporu
Hazırlanması Fiyat Farkı
253 -Trabzon İli Taşkın Tehlike Alanları Belirlenmesi
Çalışmaları
Trabzon İli Taşkın Tehlike Alanları Belirlenmesi
Çalışmaları Fiyat Farkı
254 -Doğu Karadeniz Havza Master Plan Raporu
Hazırlanması
Doğu Karadeniz Havza Master Plan Raporu
Hazırlanması Fiyat Farkı
255 -22. Bölge Müdürlüğü Gölet ve Sulama Planlama
Raporu Hazırlanması 2. Kısım
256 -22. Bölge Müdürlüğü Gölet ve Sulama Planlama
Raporu Hazırlanması 3. Kısım
257 -Doğu Karadeniz - Alt Havza Islah Projesi 1. Kısım
258 -Doğu Karadeniz - Alt Havza Islah Projesi 2. Kısım
259 -Doğu Karadeniz - Alt Havza Islah Projesi 3. Kısım
260 -Yeşilırmak - Alt Havza Islah Projesi 1. Kısım
261 -Çoruh - Alt Havza Islah Projesi 1. Kısım
262 -22.Bölge Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik
İstikşaf Raporu Yapımı 4.Kısım
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
900 000
500
500
899 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 462
61 21
4 000 000
50 000
500
1 000
500
1 000
3 999 500
49 000
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 463
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 166
61 21
61 21
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 102
61 21
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 102
61 21
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 207
61 21
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 207
61 21
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 341
30 21
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 341
30 21
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 216
61 22
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 216
61 22
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 254
61 22
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 254
61 22
1 244 000
957 880
286 120
286 120
365 387
271 507
93 880
93 880
2 167 500
671 925
1 046 902
1 046 902
448 673
748 122
128 697
453 098
453 098
166 327
2 286 000
350 000
350 000
1 936 000
411 480
164 592
164 592
246 888
Bİ
İ
805 000
402 500
402 500
402 500
Bİ
144 900
72 450
72 450
72 450
2 400 000
350 000
350 000
2 050 000
432 000
216 000
216 000
216 000
2 000 000
500 000
500 000
1 500 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 255
61 22
1 000 000
500
500
999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 438
61 22
150 000
250 000
400 000
250 000
500
500
500
500
500
500
500
500
149 500
249 500
399 500
249 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
61
61
61
61
300 000
190 000
500
1 000
500
1 000
299 500
189 000
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 443
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 509
Bİ
2017
2017
2017
2017
5
5
5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
01
01
01
01
3 13 8 015 439
3 13 8 015 440
3 13 8 015 441
3 13 8 015 442
22
22
22
22
61 22
61 22
Sayfa No :41
263 -22. Bölge Projeleri ÇED ve Proje Tanıtım Dosyası
Hazırlanması
264 -22. Bölge Projeleri ÇED ve Proje Tanıtım Dosyası
Hazırlanması Harç Bedeli
265 -Bayburt İli Gölet ve Sulama Planlama Raporu ve
Projeleri Hazırlanması 1.Kısım
Bayburt İli Gölet ve Sulama Planlama Raporu ve
Projeleri Hazırlanması 1.Kısım Fiyat Farkı
266 -Bayburt İli Gölet ve Sulama Planlama Raporu ve
Projeleri Hazırlanması 2. Kısım
Bayburt İli Gölet ve Sulama Planlama Raporu ve
Projeleri Hazırlanması 2. Kısım Fiyat Farkı
267 -Bayburt İli Taşkın Tehlike Alanları Belirlenmesi
Çalışmaları
Bayburt İli Taşkın Tehlike Alanları Belirlenmesi
Çalışmaları Fiyat Farkı
268 -Giresun İli Gölet ve Sulama Planlama Raporu ve
Projeleri Hazırlanması 2.Kısım
Giresun İli Gölet ve Sulama Planlama Raporu ve
Projeleri Hazırlanması 2.Kısım Fiyat Farkı
269 -Giresun İli Gölet ve Sulama Planlama Raporu ve
Projeleri Hazırlanması 3.Kısım
Giresun İli Gölet ve Sulama Planlama Raporu ve
Projeleri Hazırlanması 3.Kısım Fiyat Farkı
270 -Giresun İli Taşkın Tehlike Alanları Belirlenmesi
Çalışmaları
Giresun İli Taşkın Tehlike Alanları Belirlenmesi
Çalışmaları Fiyat Farkı
271 -Gümüşhane İli Gölet ve Sulama Planlama Raporu ve
Projeleri Hazırlanması 2.Kısım
Gümüşhane İli Gölet ve Sulama Planlama Raporu ve
Projeleri Hazırlanması 2.Kısım Fiyat Farkı
272 -Gümüşhane İli Gölet ve Sulama Planlama Raporu ve
Projeleri Hazırlanması 3. Kısım
Gümüşhane İli Gölet ve Sulama Planlama Raporu ve
Projeleri Hazırlanması 3. Kısım Fiyat Farkı
273 -Gümüşhane İli Taşkın Tehlike Alanları Belirlenmesi
Çalışmaları
Gümüşhane İli Taşkın Tehlike Alanları Belirlenmesi
Çalışmaları Fiyat Farkı
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
100 000
10 000
10 000
90 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 252
61 22
100 000
10 000
10 000
90 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 253
61 22
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 146
61 22
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 146
61 22
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 214
61 22
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 214
61 22
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 227
61 22
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 227
61 22
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 147
61 22
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 147
61 22
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 200
61 22
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 200
61 22
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 205
61 22
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 205
61 22
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 100
61 22
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 100
61 22
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 220
61 22
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 220
61 22
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 236
61 22
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 236
61 22
2 200 000
1 870 000
330 000
330 000
567 543
477 543
90 000
90 000
1 350 000
1 255 500
94 500
94 500
307 749
282 749
25 000
25 000
705 000
352 500
352 500
352 500
152 450
63 450
89 000
89 000
2 000 000
1 740 000
260 000
260 000
522 083
444 083
78 000
78 000
707 000
300 000
300 000
407 000
210 000
75 000
75 000
135 000
Bİ
Bİ
Bİ
820 000
410 000
410 000
410 000
147 800
73 800
74 000
74 000
2 580 000
1 195 231
650 000
650 000
734 769
631 900
281 900
200 000
200 000
150 000
1 380 000
1 131 600
248 400
248 400
317 636
255 136
62 500
62 500
480 000
72 000
408 000
408 000
86 460
12 960
73 500
73 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :42
274 -Gümüşhane-Tersun Barajı ve Sulaması Revize
Planlama Raporu Yapımı
Gümüşhane-Tersun Barajı ve Sulaması Revize
Planlama Raporu Yapımı Fiyat Farkı
275 -Aydıntepe-Çayıryolu (2. Merhale) Çamur Sulaması
Planlama Revizyonu Yapımı
Aydıntepe-Çayıryolu (2. Merhale) Çamur Sulaması
Planlama Revizyonu Yapımı Fiyat Farkı
276 -Rize İli Taşkın Tehlike Alanları Belirlenmesi
Çalışmaları
Rize İli Taşkın Tehlike Alanları Belirlenmesi
Çalışmaları Fiyat Farkı
277 -Kastamonu İli Göletleri Ön İnceleme Mühendislik
Hizmetleri 2. Kısım
Kastamonu İli Göletleri Ön İnceleme Mühendislik
Hizmetleri 2. Kısım Fiyat Farkı
278 -Kastamonu İli Karaçomak ve Germeçtepe Barajları
Gövde Yükseltilmesi Planlama Raporu Hazırlanması
279 -Kastamonu İli Göletleri Ön İnceleme Mühendislik
Hizmetleri
Kastamonu İli Göletleri Ön İnceleme Mühendislik
Hizmetleri Fiyat Farkı
280 -Kastamonu Gokırmak Daday Goncalar Projesi
Planlama Raporu Mühendislik Hizmetleri
Kastamonu Gokırmak Daday Goncalar Projesi
Planlama Raporu Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
281 -Kastamonu İli Taşkın Tehlike Alanları Belirlenmesi
Çalışmaları
282 -Kastamonu İli Dereleri Taşkın Rusubat Kontrolü
4.Kısım İstikşaf Raporu Hazırlanması
283 -23. Bölge Muhtelif İstikşaf Raporu Hazırlanması
284 -Kastamonu İli Göletleri Planlama Raporları
Hazırlanması 3.Kısım
285 -Kastamonu İli ve ilçeleri Yukarı Havza Islahı İstikşaf
Raporu Hazırlanması
286 -23.Bölge Müdürlüğü Planlama Revizyonları
287 -23. Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması 3.Kısım
325 000
39 000
286 000
286 000
59 020
7 020
52 000
52 000
400 000
188 000
212 000
212 000
80 000
33 840
46 160
46 160
795 000
397 500
397 500
397 500
161 550
71 550
90 000
90 000
1 700 000
788 820
500 000
500 000
411 180
520 000
220 291
100 000
100 000
199 709
1 000
1 000
1 499 000
1 500 000
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 258
61 22
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 258
61 22
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 293
61 22
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 293
61 22
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 199
61 22
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 199
61 22
2011 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 018
61 23
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 018
61 23
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 048
61 23
Bİ
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 120
61 23
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 120
61 23
2010 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 121
61 23
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 121
61 23
Bİ
Bİ
Bİ
1 470 000
801 951
668 049
668 049
310 025
124 025
186 000
186 000
95 000
95 000
95 000
20 000
20 000
20 000
1 000 000
1 000
1 000
999 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 229
61 23
500 000
1 000
1 000
499 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 348
61 23
200 000
2 500 000
20 000
1 000
20 000
1 000
180 000
2 499 000
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 349
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 353
61 23
61 23
300 000
500
500
299 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 491
61 23
300 000
250 000
500
1 000
500
1 000
299 500
249 000
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 493
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 234
61 23
61 23
Bİ
Sayfa No :43
288 -Batı Karadeniz Havzası Master Plan Raporu
Hazırlanması
Batı Karadeniz Havzası Master Plan Raporu
Hazırlanması Fiyat Farkı
289 -Bartın İli Dereleri Taşkın ve Rusubat Konrolü 4.
Kısım İstikşaf Raporu Hazırlanması
Bartın İli Dereleri Taşkın ve Rusubat Konrolü 4.
Kısım İstikşaf Raporu Hazırlanması Fiyat Farkı
290 -Bartın İli Taşkın Tehlike Alanları Belirlenmesi
Çalışmaları
291 -Bartın İli Gökırmak Arıt Çayı ve Yan Dereleri Islahı
Planlama Raporu Hazırlanması
292 -Karabük İli Göletleri Ön İnceleme Mühendislik
Hizmetleri 2. Kısım
Karabük İli Göletleri Ön İnceleme Mühendislik
Hizmetleri 2. Kısım Fiyat Farkı
293 -Karabük İli Göletleri Ön İnceleme Mühendislik
Hizmetleri
Karabük İli Göletleri Ön İnceleme Mühendislik
Hizmetleri Fiyat Farkı
294 -Filyos Çayı Taşkın Koruma Projesi Kılıçlar Sel
Kapanı Planlama Raporu Mühendislik Hizmetleri
Filyos Çayı Taşkın Koruma Projesi Kılıçlar Sel
Kapanı Planlama Raporu Mühendislik Hizmetleri
Fiyat Farkı
295 -Karabük İli Taşkın Tehlike Alanları Belirlenmesi
Çalışmaları
296 -Karabük İli Dereleri Taşkın ve Rusubat Kontrolü
4.Kısım İstikşaf Raporu Hazırlanması
297 -Karabük İli Göletleri Planlama Raporları
Hazırlanması 3.Kısım
298 -Zonguldak İli Dereleri Taşkın ve Rusubat Kontrolü 3.
Kısım İstikşaf Raporu Hazırlanması
Zonguldak İli Dereleri Taşkın ve Rusubat Kontrolü 3.
Kısım İstikşaf Raporu Hazırlanması Fiyat Farkı
299 -Zonguldak İli Taşkın Tehlike Alanları Belirlenmesi
Çalışmaları
300 -Zonguldak İli Göletleri Planlama Raporları
Hazırlanması 2. Kısım
1 970 000
150 000
150 000
1 820 000
354 600
40 000
40 000
314 600
İ
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 336
30 23
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 336
30 23
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 173
61 23
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 173
61 23
260 000
130 000
130 000
130 000
60 000
23 400
36 600
36 600
1 000 000
1 000
1 000
999 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 219
61 23
500 000
500
500
499 500
İ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 510
30 23
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 014
61 23
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 014
61 23
2011 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 069
61 23
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 069
61 23
2010 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 071
61 23
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 071
61 23
985 000
300 425
300 000
300 000
384 575
295 000
62 447
179 052
179 052
53 501
1 290 000
666 524
200 000
200 000
423 476
390 000
125 718
60 000
60 000
204 282
333 000
321 614
11 386
11 386
88 436
84 713
3 723
3 723
1 500 000
1 000
1 000
1 499 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 218
61 23
500 000
1 000
1 000
499 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 350
61 23
1 500 000
1 000
1 000
1 499 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 370
61 23
98 320
98 320
98 320
Bİ
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 020
61 23
17 700
17 700
17 700
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 020
61 23
1 500 000
1 000
1 000
1 499 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 225
61 23
265 000
1 000
1 000
264 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 354
61 23
Bİ
Bİ
Sayfa No :44
301 -Zonguldak İli ve ilçeleri Yukarı Havza Islahı İstikşaf
Raporu Hazırlanması
302 -Kars Çayı ve Yan Kolları Taşkın Master Plan Yapımı
Kars Çayı ve Yan Kolları Taşkın Master Plan Yapımı
Fiyat Farkı
303 -Kars Çayı Havzası II.Merhale Projesi Alabalık Barajı
ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri
Kars Çayı Havzası II.Merhale Projesi Alabalık Barajı
ve Sulaması Planlama Mühendislik Hizmetleri Fiyat
Farkı
304 -Kars Kağızman Barajı ve Sulaması Planlama
Mühendislik Hizmetleri
Kars Kağızman Barajı ve Sulaması Planlama
Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
305 -Susuz Barajı ve Sulaması Planlama Mühendislik
Hizmetleri
306 -24.Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması
307 -Aşağı Aras Havzası Projesi Tuzluca Barajı ÇED
Raporu Hazırlatılması
Aşağı Aras Havzası Projesi Tuzluca Barajı ÇED
Raporu Hazırlatılması Fiyat Farkı
308 -24.Bölge Projeleri Proje Tanıtım Dosyası Raporu
Hazırlattırılması
309 -Ardahan Kura Projesi , Göle ve Hanak Ovaları
Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri
Ardahan Kura Projesi , Göle ve Hanak Ovaları
Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri Fiyat
Farkı
310 -Ardahan Kura Nehri ve Yan Kolları Taşkın Master
Plan Yapımı
Ardahan Kura Nehri ve Yan Kolları Taşkın Master
Plan Yapımı Fiyat Farkı
311 -Aras Havzası Master Plan Çalışmaları
Aras Havzası Master Plan Çalışmaları Fiyat Farkı
312 -Iğdır Ovası Planlama Revizyonu Mühendislik
Hizmetleri
313 -Tuzluca Barajı Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme
Proje Yapımı
300 000
500
500
299 500
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 492
61 23
1 613 500
480 000
447 708
106 387
1 165 792
373 613
1 165 792
373 613
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 047
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 047
61 24
61 24
1 200 000
852 000
348 000
348 000
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 085
61 24
300 000
175 355
124 645
124 645
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 085
61 24
390 000
280 800
109 200
109 200
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 189
61 24
100 000
64 606
35 394
35 394
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 189
61 24
1 500 000
1 000
1 000
1 499 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 357
61 24
100 000
10 000
10 000
90 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 185
61 24
73 000
73 000
73 000
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 235
61 24
17 000
17 000
17 000
5 04 7 4 2 06 5 9 11 3 13 8 015 235
61 24
100 000
10 000
10 000
90 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 405
61 24
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 040
61 24
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 040
61 24
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 064
61 24
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 064
61 24
30 24
30 24
61 24
61 24
Bİ
2 925 000
1 725 750
614 750
614 750
584 500
650 000
444 530
162 211
162 211
43 259
1 649 000
245 000
600 000
600 000
804 000
500 000
63 007
381 993
381 993
55 000
1 705 000
306 900
2 000 000
40 632
200 000
50 000
1 000
200 000
50 000
1 000
1 464 368
256 900
1 999 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 213
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 213
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 381
1 000
1 000
499 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 407
500 000
Bİ
İ
Sayfa No :45
314 -Balıkesir Erdek-Gönen-Susurluk Göletleri (Erdek2,
Gönen-Koçbayır, Gönen-Muratlar, Susurluk-Dereköy,
Susurluk-Ümiteli) Planlama Mühendislik Hizmetleri
Balıkesir Erdek-Gönen-Susurluk Göletleri (Erdek2,
Gönen-Koçbayır, Gönen-Muratlar, Susurluk-Dereköy,
Susurluk-Ümiteli) Planlama Mühendislik Hizmetleri
Fiyat Farkı
315 -Balıkesir Kepsut Projesi ve Çanakkale Menderes Çayı
Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri
Balıkesir Kepsut Projesi ve Çanakkale Menderes Çayı
Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
316 -25. Bölge Müdürlüğü Taşkın ve Rusubat Kontrolüne
Yönelik 1. Kısım İstikşaf Raporu Hazırlanması İşi
25. Bölge Müdürlüğü Taşkın ve Rusubat Kontrolüne
Yönelik 1. Kısım İstikşaf Raporu Hazırlanması İşi
Fiyat Farkı
317 -Balıkesir Dursunbey Gönen Sındırgı Göletleri
(Dursunbey Su Çıktı Sulaması, Gönen-Geyikli,
Sındırgı-Yusufçam) Planlama Mühendislik Hizmetleri
Balıkesir Dursunbey Gönen Sındırgı Göletleri
(Dursunbey Su Çıktı Sulaması, Gönen-Geyikli,
Sındırgı-Yusufçam) Planlama Mühendislik Hizmetleri
Fiyat Farkı
318 -Balıkesir Gölcük Projesi ve Çanakkale Atikhisar
Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri
Balıkesir Gölcük Projesi ve Çanakkale Atikhisar
Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
319 -Balıkesir Balya-Gönen-Manyas-Marmara Göletleri
(Balya-Mancılık, Gönen-Ömerler, Marmara-Topağaç)
Planlama Mühendislik Hizmetleri
320 -Balıkesir Dursunbey-Kepsut-Merkez-SavaştepeSındırgı Göletleri (Dursunbey-Hamzacık, DursunbeyKüçükler, Kepsut-Bükdere, Merkez-Bağalan,
Savaştepe-Kapu, Sındırgı-Büyükdağdere) Planlama
Mühendislik Hizmetleri
321 -Balıkesir İvrindi-Savaştepe-Sındırgı-Susurluk
Göletleri (İvrindi-Evciler, Savaştepe-Karaçam
Sulaması, Sındırgı-Osmanlar, Susurluk-Balıklıdere,
Susurluk-Reşadiye) Planlama Mühendislik Hizmetleri
1 830 000
457 500
600 000
600 000
772 500
329 400
82 350
125 000
125 000
122 050
620 000
31 000
100 000
100 000
489 000
111 600
5 580
25 000
25 000
81 020
238 000
193 000
193 000
45 000
102 840
87 840
87 840
15 000
500 000
100 000
100 000
400 000
90 000
25 000
25 000
65 000
650 000
100 000
100 000
550 000
142 300
25 000
25 000
117 300
4 000 000
400 000
400 000
3 600 000
1 280 000
358 400
358 400
3 750 000
500
500
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 050
61 25
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 050
61 25
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 170
61 25
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 170
61 25
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 179
61 25
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 179
61 25
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 182
61 25
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 182
61 25
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 183
61 25
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 183
61 25
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 264
61 25
921 600
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 265
61 25
3 749 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 410
61 25
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :46
322 -Balıkesir Gönen-Ayvalık (Gönen İlçesi-Gönen Çayı,
Ayvalık İlçesi-Nikita Deresi) Aplikasyona Müstenit
Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik İstikşaf
Raporu Hazırlanması İşi
323 -25.Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması
324 -Kuzey Ege Havzası Master Plan Raporu Hazırlanması
325 -Çanakkale Ezine-Lapseki-Merkez Göletleri (EzineGeyikli, Lapseki-Çavuş, Lapseki-Güreci, MerkezKemal Musa) Planlama Mühendislik Hizmetleri
Çanakkale Ezine-Lapseki-Merkez Göletleri (EzineGeyikli, Lapseki-Çavuş, Lapseki-Güreci, MerkezKemal Musa) Planlama Mühendislik Hizmetleri Fiyat
Farkı
326 -Çanakkale Bayramiç Çan Yenice Göletleri
(Bayramiç-Çavuşlu, Bayramiç-Karaköy, Çan-Karlı,
Çan-Yaykın, Yenice-Kovancı, Yenice-Yukarıinova)
Planlama Mühendislik Hizmetleri
Çanakkale Bayramiç Çan Yenice Göletleri
(Bayramiç-Çavuşlu, Bayramiç-Karaköy, Çan-Karlı,
Çan-Yaykın, Yenice-Kovancı, Yenice-Yukarıinova)
Planlama Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
327 -Çanakkale Ayvacık-Biga-Çan-Yenice Göletleri
(Ayvacık-Kısacık, Biga-Sarıca, Çan-Dondurma,
Yenice-Çukuroba, Yenice-Haydaroba, YeniceSofular, Yenice-Umurlar) Planlama Mühendislik
Hizmetleri
Çanakkale Ayvacık-Biga-Çan-Yenice Göletleri
(Ayvacık-Kısacık, Biga-Sarıca, Çan-Dondurma,
Yenice-Çukuroba, Yenice-Haydaroba, YeniceSofular, Yenice-Umurlar) Planlama Mühendislik
Hizmetleri Fiyat Farkı
328 -Çanakkale Bayramiç-Çan-Gelibolu-Yenice Göletleri
(Bayramiç-Yanıklar, Çan-Dereoba, GeliboluBayramiç, Gelibolu-Yülüce, Yenice-Çınarcık)
Planlama Mühendislik Hizmetleri
329 -26.Bölge Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik
3.Kısım İstikşaf Raporu Hazırlanması
26.Bölge Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik
3.Kısım İstikşaf Raporu Hazırlanması Fiyat Farkı
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
4 250 000
500
500
4 249 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 484
61 25
150 000
10 000
10 000
140 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 095
61 25
2 499 000
İ
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 346
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 051
30 25
61 25
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 051
61 25
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 209
61 25
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 209
61 25
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 266
61 25
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 266
61 25
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 411
61 25
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 259
61 26
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 015 259
61 26
2 500 000
1 304 000
260 800
1 000
1 043 200
1 000
1 043 200
234 720
46 944
187 776
187 776
1 110 000
1 110 000
1 110 000
199 800
199 800
199 800
1 475 000
338 660
338 660
1 136 340
265 500
74 340
74 340
191 160
3 500 000
350 000
350 000
3 150 000
84 860
84 860
84 860
15 275
15 275
15 275
Bİ
Bİ
Sayfa No :47
330 -26. Bölge Sulama Göletleri Planlama Raporu
Hazırlanması
331 -Artvin-Şavşat Erikli ve Meydancık Köyleri Sulama
Kanalı Planlama Raporu Hazırlanması
332 -Artvin İl Sınırları Dahilinde Taşkın ve Rusubat
Kontrolüne Yönelik İstikşaf Raporu Hazırlanması
333 -Artvin İli Taşkın Tehlike Haritaları Yapımı ve
Mühendislik Hizmetleri
334 -26.Bölge Projeleri ÇED veya Proje Tanıtım Raporu
Hazırlanması
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
ETÜT VE PROJE (ENERJİ) (1986D090020)
MUHTELİF ÖLÇEKLİ HARİTALAR (ENERJİ)
(1986D090020)
1 -03.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
2 -04. Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
3 -05.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
4 -06.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
5 -07.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
6 -08.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
7 -09.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
8 -10.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
9 -11.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
10 -13.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
11
12
13
14
15
16
17
18
-14.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
-17.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
-20.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
-21.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
-22.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
-23.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
-24.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
-25. Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
600 000
60 000
60 000
540 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 383
61 26
800 000
80 000
80 000
720 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 399
61 26
250 000
500
500
249 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 482
61 26
950 000
95 000
95 000
855 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 483
61 26
50 000
500
500
49 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 481
61 26
5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 083
5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 015 082
5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 015 168
30 30
61 61
61 61
2 218 652
12 217 028
433 000
12 116 832
2 652 832
7 965 000
6 825 000
1 499 000
3 027 000
3 027 000
3 300 000
100 000
50 000
300 000
1 000 000
150 000
10 000
50 000
12 000
50 000
100 000
100 000
50 000
300 000
1 000 000
150 000
10 000
50 000
12 000
50 000
100 000
100 000
20 000
100 000
200 000
150 000
10 000
50 000
1 000
10 000
50 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
3 13 8 017 007
3 13 8 017 028
3 13 8 017 008
3 13 8 017 009
3 13 8 017 029
3 13 8 017 039
3 13 8 017 011
3 13 8 017 022
3 13 8 017 018
3 13 8 017 042
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
03
04
05
06
07
08
09
10
11
13
50 000
25 000
100 000
100 000
25 000
100 000
50 000
250 000
50 000
25 000
100 000
100 000
25 000
100 000
50 000
250 000
50 000
25 000
30 000
50 000
25 000
10 000
30 000
100 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
6
6
6
6
6
6
6
6
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
2
2
2
2
2
2
2
2
01
01
01
01
01
01
01
01
3 13 8 017 013
3 13 8 017 014
3 13 8 017 001
3 13 8 017 002
3 13 8 017 003
3 13 8 017 020
3 13 8 017 004
3 13 8 017 024
61
61
61
61
61
61
61
61
14
17
20
21
22
23
24
25
Sayfa No :48
19 -Deriner Barajı ve HES Projesi Köy Yolları Yapımı
( Çoruh Ana Kolu Sağ Sahil Grup Köy Yolları)
İnşaatı ve İkmal İnşaatı İşleri Uydu Görüntüsü Alımı)
20 -Muhtelif Ölçekli Harita Yapımı
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
AKIM RASAT İSTASYONU TESİS TEÇHİZ ONARIM
FAALİYETLER (ENERJİ) (1986D090020)
1 -04. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
2 -05. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
ve Teçhiz Yapımı
3 -06. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
4 -07. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
5 -08. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
6 -09. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
7 -10. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
8 -11. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
9 -12. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
10 -13. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
11 -14. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
12 -17. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
13 -18. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
14 -20. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
15 -21. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 000
5 000
5 000
İ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 017 044
30 26
500 000
500 000
495 000
200 000
1 589 000
İ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 017 005
6 04 7 4 2 06 1 2 90 3 13 8 017 033
6 04 7 4 2 06 3 2 01 3 13 8 017 006
30 30
36 30
61 61
2 518 500
2 518 500
825 000
68 000
68 000
30 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 018 035
61 04
200 000
200 000
10 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 018 009
61 05
30 000
30 000
10 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 018 021
61 06
150 000
150 000
50 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 018 010
61 07
200 000
200 000
59 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 018 032
61 08
50 000
50 000
40 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 018 020
61 09
25 500
25 500
1 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 018 003
61 10
100 000
100 000
10 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 018 004
61 11
5 000
5 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 018 033
61 12
300 000
300 000
30 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 018 036
61 13
30 000
30 000
10 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 018 027
61 14
100 000
100 000
50 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 018 005
61 17
50 000
50 000
40 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 018 034
61 18
150 000
150 000
40 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 018 019
61 20
150 000
150 000
40 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 018 017
61 21
Sayfa No :49
16 -22. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
17 -23. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
18 -24. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
19 -25. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
20 -26.Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
21 -Hidrometrik Gözlem Aletleri Alınması
22 -Haberleşme Giderleri
Mevkuf Tutulan Ödenek
RASAT ÜCRETLERİ (1986D090020)
1 -03. Bölge Rasat Ücretleri
2 -04. Bölge Rasat Ücretleri
3 -06. Bölge Rasat Ücretleri
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-07. Bölge Rasat Ücretleri
-08. Bölge Rasat Ücretleri
-09. Bölge Rasat Ücretleri
-13. Bölge Rasat Ücretleri
-14. Bölge Rasat Ücretleri
-15. Bölge Rasat Ücretleri
-17. Bölge Rasat Ücretleri
-19. Bölge Rasat Ücretleri
-22. Bölge Rasat Ücretleri
Mevkuf Tutulan Ödenek
PLANLAMA İHALELERİ (ENERJI) (1986D090020)
1 -Ilısu Barajı Biyolojik Çeşitlilik Koruma Tedbirlerinin
Uygulanması ve İzlenmesi
2 -Adıyaman-Büyükçay Barajı ve HES Projesi Planlama
Yapımı
Adıyaman-Büyükçay Barajı ve HES Projesi Planlama
Yapımı Fiyat Farkı
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
50 000
50 000
40 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 018 008
61 22
300 000
300 000
30 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 018 023
61 23
30 000
30 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 018 011
61 24
100 000
100 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 018 001
61 25
30 000
30 000
10 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 018 041
61 26
350 000
50 000
350 000
50 000
175 000
50 000
100 000
İ
İ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 1 2 90 3 13 8 018 028
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 5 90 3 13 8 018 013
6 04 7 4 2 06 7 2 90 3 13 8 018 025
36 30
30 30
36 30
1 568 500
1 568 500
1 700 000
56 000
200 000
250 000
56 000
200 000
250 000
56 000
200 000
250 000
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 2 1 90 3 13 8 029 017
2015 2015 6 04 7 4 2 06 2 1 90 3 13 8 029 013
2015 2015 6 04 7 4 2 06 2 1 90 3 13 8 029 006
61 03
61 04
61 06
160 000
150 000
202 500
20 000
10 000
30 000
350 000
110 000
30 000
160 000
150 000
202 500
20 000
10 000
30 000
350 000
110 000
30 000
160 000
150 000
202 500
20 000
10 000
15 000
350 000
110 000
30 000
146 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
851 000
1 000 000
1 000
1 000
5 002 832
2 652 832
1 500 000
1 198 000
1 018 300
179 700
179 700
238 236
183 294
54 942
54 942
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 2
06 2
06 2
06 2
06 2
06 2
06 2
06 2
06 2
06 2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
3 13 8 029 021
3 13 8 029 005
3 13 8 029 011
3 13 8 029 019
3 13 8 029 002
3 13 8 029 015
3 13 8 029 001
3 13 8 029 016
3 13 8 029 010
3 13 8 029 014
07
08
09
13
14
15
17
19
22
61
1 499 000
1 499 000
İ
2015 2017 6 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 019 019
30 16
Bİ
2011 2015 6 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 019 001
61 20
6 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 019 001
61 20
Sayfa No :50
3 -Rize İyidere ve Solaklı Havzası HES Projelerinin
Çevresel Etkilerinin Araştırılması ve
Değerlendirilmesi Raporu Hazırlanması
Rize İyidere ve Solaklı Havzası HES Projelerinin
Çevresel Etkilerinin Araştırılması ve
Değerlendirilmesi Raporu Hazırlanması Fiyat Farkı
4 -Filyos Havzası Taşkın Koruma Projesi Aktaş Barajı
ve HES Planlama Mühendislik Hizmetleri
Filyos Havzası Taşkın Koruma Projesi Aktaş Barajı
ve HES Planlama Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
ETÜT VE PROJE (HİZMET) (1998K050010)
MUHTELİF ÖLÇEKLİ HARİTALAR (HİZMET)
(1998K050010)
1 -04. Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
2 -05.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
3 -06.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
4 -09.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
5 -10.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
6 -11.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
7 -12.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
8 -14.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
9 -17.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
10 -20.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
11 -22.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
12 -24.Bölge Müdürlüğü Muhtelif Ölçekli Haritalar
13 -Muhtelif Ölçekli Harita Yapımı
Mevkuf Tutulan Ödenek
AKIM RASAT İSTASYONU TESİS TEÇHİZ ONARIM
FAALİYETLER (HİZMET) (1998K050010)
1 -01. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
2 -04. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
735 500
647 976
87 524
87 524
58 813
46 337
12 476
12 476
990 000
633 600
356 400
356 400
282 283
123 325
158 958
35 097 836
4 014 012
Ekonomik
Faaliyet
2011 2015 6 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 019 002
30 22
6 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 019 002
30 22
2011 2015 6 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 019 005
61 23
158 958
6 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 019 005
61 23
49 000
100 000
6 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 019 018
6 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 019 006
30 30
61 61
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
30
61
15 479 924
11 700 000
2 190 000
2 190 000
1 750 000
50 000
200 000
1 000 000
130 000
20 000
100 000
10 000
150 000
20 000
90 000
120 000
50 000
250 000
50 000
200 000
1 000 000
130 000
20 000
100 000
10 000
150 000
20 000
90 000
120 000
50 000
250 000
10 000
20 000
250 000
130 000
10 000
10 000
10 000
150 000
20 000
20 000
120 000
30 000
250 000
720 000
İ
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
15 603 900
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
İ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
06 3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
3 13 8 021 016
3 13 8 021 007
3 13 8 021 001
3 13 8 021 002
3 13 8 021 013
3 13 8 021 014
3 13 8 021 003
3 13 8 021 004
3 13 8 021 005
3 13 8 021 006
3 13 8 021 008
3 13 8 021 009
3 13 8 021 010
3 13 8 021 011
04
05
06
09
10
11
12
14
17
20
22
24
30
61
2 839 470
19 470
2 820 000
1 850 000
169 470
19 470
150 000
50 000
Bİ
2014 2015 7 06 3 0 2 06 5 9 01 3 13 8 022 015
61 01
300 000
50 000
Bİ
2015 2015 7 06 3 0 2 06 5 9 01 3 13 8 022 028
61 04
300 000
Sayfa No :51
3 -05. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
ve Teçhiz Yapımı
4 -06. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
5 -07. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
6 -08. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
7 -09. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
8 -10. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
9 -11. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
10 -12. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
11 -13. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
12 -14. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
13 -15. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
14 -17. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
15 -18. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
16 -20. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
17 -21. Bölge Hidrometeorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
18 -22. Bölge Hidrometorolojik Gözlem İstasyonu Tesis
Teçhiz Onarımı
19 -Hidrometerolojik Gözlem Aletleri Satın Alınması
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
PLANLAMA İHALELERİ (HİZMET) (1998K050010)
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
200 000
200 000
20 000
Bİ
2015 2015 7 06 3 0 2 06 5 9 01 3 13 8 022 018
61 05
30 000
30 000
20 000
Bİ
2015 2015 7 06 3 0 2 06 5 9 01 3 13 8 022 016
61 06
600 000
600 000
40 000
Bİ
2015 2015 7 06 3 0 2 06 5 9 01 3 13 8 022 024
61 07
200 000
200 000
50 000
Bİ
2015 2015 7 06 3 0 2 06 5 9 01 3 13 8 022 025
61 08
40 000
40 000
30 000
Bİ
2015 2015 7 06 3 0 2 06 5 9 01 3 13 8 022 005
61 09
30 000
30 000
20 000
Bİ
2015 2015 7 06 3 0 2 06 5 9 01 3 13 8 022 006
61 10
100 000
100 000
50 000
Bİ
2015 2015 7 06 3 0 2 06 5 9 01 3 13 8 022 008
61 11
5 000
5 000
Bİ
2015 2015 7 06 3 0 2 06 5 9 01 3 13 8 022 026
61 12
25 000
25 000
25 000
Bİ
2015 2015 7 06 3 0 2 06 5 9 01 3 13 8 022 031
61 13
30 000
30 000
20 000
Bİ
2015 2015 7 06 3 0 2 06 5 9 01 3 13 8 022 010
61 14
10 000
10 000
10 000
Bİ
2015 2015 7 06 3 0 2 06 5 9 01 3 13 8 022 037
61 15
50 000
50 000
40 000
Bİ
2015 2015 7 06 3 0 2 06 5 9 01 3 13 8 022 011
61 17
400 000
400 000
65 000
Bİ
2015 2015 7 06 3 0 2 06 5 9 01 3 13 8 022 001
61 18
150 000
150 000
20 000
Bİ
2015 2015 7 06 3 0 2 06 5 9 01 3 13 8 022 019
61 20
150 000
150 000
40 000
Bİ
2015 2015 7 06 3 0 2 06 5 9 01 3 13 8 022 012
61 21
150 000
150 000
50 000
Bİ
2015 2015 7 06 3 0 2 06 5 9 01 3 13 8 022 003
61 22
200 000
200 000
İ
2015 2015 7 06 3 0 2 06 5 9 01 3 13 8 022 038
7 06 3 0 2 06 3 2 01 3 13 8 022 033
7 06 3 0 2 06 3 2 01 3 13 8 022 032
30 30
30 30
61 61
250 000
1 000 000
30 068 366
3 994 542
10 469 924
8 100 000
15 603 900
Sayfa No :52
1 -İzmir İçmesuyu Projesi Süngüllü Barajı Planlama
Mühendislik Hizmetleri
2 -İzmir İçmesuyu Projesi Sinancılar Barajı Planlama
Mühendislik Hizmetleri
3 -Manisa İçmesuyu Projesi Çıkrıkçı Barajı Planlama
Mühendislik Hizmetleri
4 -Amasya-Merzifon ve Havza İlçeleri İçmesuyu Temini
Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri
Amasya-Merzifon ve Havza İlçeleri İçmesuyu Temini
Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri Fiyat Farkı
5 -Tekirdağ-Çerkezköy Ambardere Regülatörü ve YAS
Besleme Planlama Raporu
Tekirdağ-Çerkezköy Ambardere Regülatörü ve YAS
Besleme Planlama Raporu Fiyat Farkı
6 -Tekirdağ-Çorlu Çerkezköy İçmesuyu Projesi
Kömürköy Kızılağaç ve Balaban Barajları Planlama
Raporu
7 -Meriç Nehri Tekirdağ-Çorlu İçme ve Kullanma Suyu
Temini Projesi Planlama Raporu ve Mühendislik
Hizmetleri
8 -Isparta İli ve İlçeleri İçmesuyu Master Plan
Hazırlanması
9 -Acıpayam Akdere Barajı İKES ve Sulaması Planlama
Raporu
10 -Muğla-Yatağan Projesi Muğla, Yatağan ve Ula
Yöreleri İçmesuyu Temini Planlama Mühendislik
Hizmetleri
Muğla-Yatağan Projesi Muğla, Yatağan ve Ula
Yöreleri İçmesuyu Temini Planlama Mühendislik
Hizmetleri Fiyat Farkı
11 -Muğla-Milas Bodrum Projesi Planlama Mühendislik
Hizmetleri
Muğla-Milas Bodrum Projesi Planlama Mühendislik
Hizmetleri Fiyat Farkı
12 -Trabzon-Karakaya Barajı Planlama Raporu
Hazırlanması
Trabzon-Karakaya Barajı Planlama Raporu
Hazırlanması Fiyat Farkı
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2 000 000
200 000
1 000
1 800 000
Bİ
2015 2016 7 06 3 0 2 06 5 1 01 3 13 8 023 022
61 02
2 000 000
1 000
1 000
1 999 000
Bİ
2015 2016 7 06 3 0 2 06 5 1 01 3 13 8 023 023
61 02
2 000 000
200 000
1 000
1 800 000
Bİ
2015 2016 7 06 3 0 2 06 5 1 01 3 13 8 023 024
61 02
Bİ
2011 2015 7 06 3 0 2 06 5 1 01 3 13 8 023 009
61 07
7 06 3 0 2 06 5 1 11 3 13 8 023 009
61 07
2014 2015 7 06 3 0 2 06 5 1 01 3 13 8 023 008
61 11
7 06 3 0 2 06 5 1 11 3 13 8 023 008
61 11
995 000
626 850
368 150
368 150
205 000
112 833
92 167
92 167
348 500
348 500
348 500
87 125
87 125
87 125
3 000 000
1 000
1 000
2 999 000
Bİ
2014 2017 7 06 3 0 2 06 5 1 01 3 13 8 023 012
61 11
4 000 000
100
100
3 999 900
Bİ
2014 2017 7 06 3 0 2 06 5 1 01 3 13 8 023 016
61 11
1 500 000
150 000
500
1 350 000
Bİ
2015 2017 7 06 3 0 2 06 5 1 01 3 13 8 023 027
61 18
898 000
250 000
250 000
648 000
Bİ
2014 2016 7 06 3 0 2 06 5 1 01 3 13 8 023 018
61 21
Bİ
2012 2015 7 06 3 0 2 06 5 1 01 3 13 8 023 005
61 21
7 06 3 0 2 06 5 1 11 3 13 8 023 005
61 21
2014 2016 7 06 3 0 2 06 5 1 01 3 13 8 023 014
61 21
7 06 3 0 2 06 5 1 11 3 13 8 023 014
61 21
2014 2015 7 06 3 0 2 06 5 1 01 3 13 8 023 020
61 22
7 06 3 0 2 06 5 1 11 3 13 8 023 020
61 22
Bİ
1 971 500
1 439 195
532 305
532 305
614 141
366 446
247 695
247 695
1 320 000
600 000
100 000
720 000
396 000
108 000
108 000
288 000
860 000
860 000
100 000
200 000
200 000
50 000
Bİ
Bİ
Sayfa No :53
13 -Filyos Havzası Yerleşimleri İçmesuyu Planlama
Raporu Mühendislik Hizmetleri (Çaycuma,
Gökçebey, Devrek İlçeleri ve Belde Merkezleri)
Filyos Havzası Yerleşimleri İçmesuyu Planlama
Raporu Mühendislik Hizmetleri (Çaycuma,
Gökçebey, Devrek İlçeleri ve Belde Merkezleri) Fiyat
Farkı
14 -Balıkesir Küçükkuyu-Dikili Arası Sahil Şeridi Su
Temin Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri
Balıkesir Küçükkuyu-Dikili Arası Sahil Şeridi Su
Temin Projesi Planlama Mühendislik Hizmetleri Fiyat
Farkı
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
1 184 000
441 401
742 599
250 000
300 000
79 452
220 548
75 000
5 245 000
786 750
4 458 250
1 000 000
944 100
141 615
802 485
Bİ
Ekonomik
Faaliyet
2012 2015 7 06 3 0 2 06 5 1 01 3 13 8 023 001
61 23
7 06 3 0 2 06 5 1 11 3 13 8 023 001
61 23
2013 2015 7 06 3 0 2 06 5 1 01 3 13 8 023 006
61 25
200 000
7 06 3 0 2 06 5 1 11 3 13 8 023 006
61 25
100 000
4 186 458
7 06 3 0 2 06 5 1 01 3 13 8 023 013
7 06 3 0 2 06 5 1 01 3 13 8 023 003
30 30
61 61
2014 2015 6 04 2 2 2 06 9 9 01 3 02 0 002 020
61 05
6 04 2 2 2 06 9 9 11 3 02 0 002 020
61 05
Bİ
BÜYÜK SU İŞLERİ
33 817 100
11 975 083
8 750 899
7 000 000
13 091 118
BARAJ REZERVUARLARININ
AĞAÇLANDIRILMASI PROJESİ (2002D020050)
(2002 - 2016)
1 -TAKK Dairesi Başkanlığı Rekreasyon Alanı Peyzaj
İşleri
TAKK Dairesi Başkanlığı Rekreasyon Alanı Peyzaj
İşleri Fiyat Farkı
2 -Çorum-Hitit Gökpınar Barajı Çevre Düzenlemesi ve
Peyzaj İşleri
3 -Kırıkkale Kapulukaya Barajı Rezervuarı
Ağaçlandırması ve Erozyon Kontrolu İkmali
Kırıkkale Kapulukaya Barajı Rezervuarı
Ağaçlandırması ve Erozyon Kontrolu İkmali Fiyat
Farkı
4 -Atatürk Barajı Havzası Diyarbakır İli Çüngüş İlçesi
Malkaya Köyü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu
Atatürk Barajı Havzası Diyarbakır İli Çüngüş İlçesi
Malkaya Köyü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu
Fiyat Farkı
5 -Çetintepe Barajı Havzası Kahramanmaraş Düzbağ
Kasabası Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Projesi
Çetintepe Barajı Havzası Kahramanmaraş Düzbağ
Kasabası Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrol Projesi
Fiyat Farkı
33 817 100
11 975 083
8 750 899
7 000 000
13 091 118
4 053 376
397 514
3 655 862
1 095 000
71 552
1 023 448
9 000 000
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
500
8 999 500
Bİ
2015 2017 6 04 7 4 2 06 9 9 01 3 02 0 002 021
61 05
Bİ
2011 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 02 0 002 015
61 05
6 04 7 4 2 06 5 7 91 3 02 0 002 015
61 05
2011 2015 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 02 0 002 002
61 10
6 04 7 4 2 06 5 7 91 3 02 0 002 002
61 10
2011 2015 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 02 0 002 013
61 20
6 04 7 4 2 06 5 7 91 3 02 0 002 013
61 20
3 513 000
1 309 818
1 500 000
1 500 000
703 182
925 000
270 246
450 000
450 000
204 754
1 175 210
1 162 376
12 834
12 834
318 446
314 280
4 166
4 166
4 768 219
4 513 383
254 836
254 836
1 467 902
1 437 195
30 707
30 707
Bİ
Bİ
Sayfa No :54
6 -Manyas Barajı Yukarı Havza Ağaçlandırılması ve
Erozyon Kontrolü
Manyas Barajı Yukarı Havza Ağaçlandırılması ve
Erozyon Kontrolü Fiyat Farkı
Mevkuf Tutulan Ödenek
5 871 010
1 882 418
1 467 753
1 467 753
2 520 839
1 629 937
616 301
350 793
350 793
662 843
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2 928 911
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2011 2017 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 02 0 002 004
61 25
6 04 7 4 2 06 5 7 91 3 02 0 002 004
61 25
6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 02 0 002 014
61 61
Sayfa No :55
2 260 000
3 100 000
9 000
122 000
155 000
50 000
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
55 000
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
01 1
01 1
01 1
01 1
01 3
01 3
1
2
3
4
1
3
01
01
01
01
01
01
1 00 0 150 002
1 00 0 150 003
1 00 0 150 001
1 00 0 150 004
1 00 0 150 006
1 00 0 150 010
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
1 04 7 4 2 01 3 5 01 1 00 0 150 008
31 31
1
1
1
1
1
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
02 1
02 1
02 3
02 3
02 3
6
6
4
6
6
01
02
01
01
02
1 00 0 160 001
1 00 0 160 004
1 00 0 160 002
1 00 0 160 003
1 00 0 160 005
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
1
1
1
1
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
03 3
03 3
03 4
03 5
1
2
3
4
01
01
90
01
1 00 0 170 001
1 00 0 170 002
1 00 0 170 006
1 00 0 170 003
31
31
31
31
31
31
31
31
5
5
5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
9
9
9
9
01
01
01
01
3 13 8 025 019
3 13 8 025 030
3 13 8 025 008
3 13 8 025 027
61
61
61
61
02
04
05
05
997 000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Sağlık Primi Ödemeler
İşsizlik Sigortası Fonuna
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Sağlık Primi Ödemeleri
580 000
360 000
5 000
33 000
19 000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
245 500
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
Diğer Vergi, Resim ve Harçlar ve Benzeri Giderler
İlan Giderleri
APLİKASYONA MÜSTENİT KATİ PROJE YAPIMI
(1985A010020)
1 -02. Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı
2 -4. Bölge Aplikasyon Müstenit Kati Proje Yapımı
3 -05. Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı
4 -05. Bölge Aplikasyona Müstenit Gölet Kati Proje
Yapımı
5 -06.Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı 2.
Kısım
6 -07.Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı
2
2
2
2
2
2
Faaliyet
5 751 000
Temel Maaşlar
Zamlar ve Tazminatlar
Ödenekler
Sosyal Haklar
Sürekli İşçilerin Ücretleri
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
ETÜT VE PROJE (TARIM) (1985A010020)
1
1
1
1
1
1
Ekonomik
3 280 549 500 3 435 688 500 21 800 302 237
PERSONEL GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
Fonksiyonel
Yeri
6 481 637 802
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
31 569 890 105
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
31-PROJE VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
187 000
25 000
7 500
26 000
31 569 890 105
6 481 637 802
400 268 894
91 263 119
82 159 590
107 250 000
219 160 185
24 653 383
1 808 640
1 875 596
2 250 000
13 283 147
60 000
150 000
50 000
50 000
60 000
150 000
50 000
50 000
540 000
1 350 000
450 000
450 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
600 000
1 500 000
500 000
500 000
3 280 549 500 3 428 695 000 21 800 302 237
2016
2016
2016
2016
3 000 000
692 660
200 000
200 000
2 107 340
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 025 028
61 06
1 000 000
319 742
50 000
50 000
630 258
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 025 009
61 07
Sayfa No :56
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
7 -08. Bölge Müdürlüğü Aplikasyona Müstenit Kati
Proje Yapımı
8 -09. Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı
9 -10.Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı
150 000
1 000
1 000
149 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 025 002
61 08
50 000
400 000
1 000
4 000
1 000
4 000
49 000
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 025 033
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 025 017
61 09
61 10
10 -11. Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı 2.
Kısım
11. Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı 2.
Kısım Fiyat Farkı
11 -11. Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı 3.
Kısım
11. Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı 3.
Kısım Fiyat Farkı
12 -11. Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı 4.
Kısım
13 -12.Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı
14 -13.Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı
635 078
565 078
70 000
70 000
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 025 005
61 11
114 314
101 714
12 600
12 600
5 04 7 4 2 06 5 9 11 3 13 8 025 005
61 11
427 584
100 000
100 000
327 584
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 025 023
61 11
76 965
25 000
25 000
51 965
5 04 7 4 2 06 5 9 11 3 13 8 025 023
61 11
2 000 000
1 000
1 000
1 999 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 025 029
61 11
Bİ
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 025 018
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 025 010
61 12
61 13
5 04 7 4 2 06 5 9 11 3 13 8 025 010
61 13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
13.Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı
Fiyat Farkı
-14.Bölge Proje ve Kamulaştırma Planları Proje
Yapımı
-15.Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı
-17.Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı
-18.Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı
-19. Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı
-20.Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı
-21.Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı
-22.Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı
-23.Bölge Aplikasyona Müstenit Kati Proje Yapımı
-24.Bölge Müdürlüğü Aplikasyona Müstenit Proje
Yapımı
24.Bölge Müdürlüğü Aplikasyona Müstenit Proje
Yapımı Fiyat Farkı
-24.Bölge Müdürlüğü Aplikasyona Müstenit Proje
Yapımı
Mevkuf Tutulan Ödenek
Bİ
2 000 000
114 000
54 700
20 000
59 300
20 000
59 300
25 250
9 846
15 404
15 404
500 000
1 000
1 000
499 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 025 032
61 14
500 000
1 500 000
5 000 000
100 000
400 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
374 892
50 000
150 000
50 000
10 000
40 000
100 000
100 000
100 000
319 892
450 000
1 350 000
55 000
50 000
150 000
50 000
10 000
40 000
100 000
100 000
100 000
319 892
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2013
61
61
61
61
61
61
61
61
61
85 300
9 900
75 400
75 400
10 000
10 000
100 000
374 404
90 000
900 000
900 000
900 000
90 000
Bİ
2016
2016
2015
2016
2015
2016
2016
2016
2015
5
5
5
5
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
9
9
9
9
9
9
9
9
9
01
01
01
01
01
01
01
01
01
3 13 8 025 011
3 13 8 025 012
3 13 8 025 016
3 13 8 025 001
3 13 8 025 013
3 13 8 025 003
3 13 8 025 014
3 13 8 025 020
3 13 8 025 022
15
17
18
19
20
21
22
23
24
5 04 7 4 2 06 5 9 11 3 13 8 025 022
61 24
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 025 034
61 24
5 04 7 4 2 06 5 9 01 3 13 8 025 007
61 61
Sayfa No :57
PROJE YAPIMI (1985A010020)
1 -Bursa-Karacabey Yeşildere Barajı Sulaması Revize
Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı
Bursa-Karacabey Yeşildere Barajı Sulaması Revize
Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı
Fiyat Farkı
2 -Bursa Kestel Ağlaşan Kayacık Göleti Sulaması Proje
Yapımı
Bursa Kestel Ağlaşan Kayacık Göleti Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
3 -Bursa Orhaneli Akalan Göleti Sulaması
Rehabilitasyonu Teknik Rapor Hazırlanması ve Proje
Yapımı
Bursa Orhaneli Akalan Göleti Sulaması
Rehabilitasyonu Teknik Rapor Hazırlanması ve Proje
Yapımı Fiyat Farkı
4 -Bursa-Mustafakemalpaşa Kestelek Pompaj Sulaması
Proje Yapımı
5 -01. Bölge Müdürlüğü Tesisleri Proje Yapımı
6 -Bursa-Karacabey Gölecik Barajı Sulaması Proje
Yapımı
7 -Bursa-Gemlik Umurbey Pompaj Sulaması Proje
Yapımı
8 -Bursa İnegöl Ortaköy ve Hamamlı Regülatörleri ve
Sulamaları Revize Planlama Mühendislik Hizmetleri
ve Proje Yapımı
9 -Bursa-Karacabey Gölecik Barajı Sulaması Proje
Yapımı
10 -Bursa-Gemlik Umurbey Pompaj Sulaması Proje
Yapımı
11 -Bursa-Mustafakemalpaşa Sulaması Yenileme Proje
Yapımı
12 -Kocaeli-Karamürsel Avcıdere ve İhsaniye Barajları
Sulaması Proje Yapımı
13 -Kocaeli-Karamürsel Avcıdere ve İhsaniye Barajları
Sulaması Proje Yapımı
14 -Kocaeli-Karamürsel Avcıdere ve İhsaniye Barajları
Sulaması Proje Yapımı
375 615 511
89 454 479
798 000
782 040
80 283 994
105 000 000
205 877 038
15 960
15 960
192 986
187 946
5 040
5 040
91 000
70 980
20 020
20 020
17 910
12 930
4 980
4 980
74 000
5 180
68 820
68 820
18 720
953
17 767
17 767
400 000
500
500
399 500
3 000 000
800 000
500
500
500
500
150 000
500
1 500 000
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
KEŞFİ
Tahakkuk
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
E B İ M KODU
Finansal
2015 YILI
NAKTİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 089
61 01
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 089
61 01
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 334
61 01
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 334
61 01
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 411
61 01
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 411
61 01
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 555
61 01
2 999 500
799 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 556
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 558
61 01
61 01
500
149 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 560
61 01
500
500
1 499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 561
61 01
2 000 000
500
500
1 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 574
61 01
300 000
500
500
299 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 577
61 01
4 000 000
500
500
3 999 500
İ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 579
31 01
1 200 000
500
500
1 199 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 557
61 01
1 200 000
500
500
1 199 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 564
61 01
1 200 000
500
500
1 199 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 573
61 01
Bİ
Bİ
Sayfa No :58
15 -İzmir - Beydağ Barajı İlave Su Temini Planlama
Raporu ve Proje Yapımı
İzmir - Beydağ Barajı İlave Su Temini Planlama
Raporu ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
16 -İzmir Bakırçay Kınık Projesi - Kınık Sol Sahil
Sulaması Sevişler Barajı İletim Hattı Proje Yapımı
İzmir Bakırçay Kınık Projesi - Kınık Sol Sahil
Sulaması Sevişler Barajı İletim Hattı Proje Yapımı
Fiyat Farkı
17 -İzmir Ödemiş Rahmanlar Sulaması Proje Yapımı
İzmir Ödemiş Rahmanlar Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
18 -İzmir-Bayındır Uladı Sulaması Proje Yapımı
İzmir-Bayındır Uladı Sulaması Proje Yapımı Fiyat
Farkı
19 -İzmir İli Taşkın Koruma Projeleri 2. Kısım
20 -2. Bölge Müdürlüğü Tesisleri Proje Yapımı
21 -Manisa Kelebek Sulaması Proje Yapımı
Manisa Kelebek Sulaması Proje Yapımı Fiyat Farkı
22 -02. Bölge Gölet Sulamaları Proje Yapımı 20. Kısım
(Manisa-Alaşehir-Horzumalayaka, KırkağaçÇobanlar, Kula-Emre, Uşak-Eşme-Eşmeli, SivaslıKaraboyalık)
02. Bölge Gölet Sulamaları Proje Yapımı 20. Kısım
(Manisa-Alaşehir-Horzumalayaka, KırkağaçÇobanlar, Kula-Emre, Uşak-Eşme-Eşmeli, SivaslıKaraboyalık) Fiyat Farkı
23 -Manisa ili Taşkın Koruma Projeleri Yapımı 2. Kısım
Manisa ili Taşkın Koruma Projeleri Yapımı 2. Kısım
Fiyat Farkı
24 -Manisa-Salihli Yeşilkavak Sulaması Proje Yapımı
Manisa-Salihli Yeşilkavak Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
25 -Manisa İli Taşkın Koruma Projeleri 3. Kısım
26 -Uşak İli Taşkın Koruma Projeleri Yapımı 1. Kısım
27 -Uşak Merkez Mesudiye-Altıntaş ve Eşme Alahabalı
Gölet Sulamaları Proje Yapımı
242 250
242 250
253 725
185 895
67 830
67 830
310 000
235 600
74 400
74 400
60 459
42 408
18 051
18 051
310 000
53 942
102 300
18 414
207 700
35 528
207 700
35 528
238 000
42 840
238 000
42 840
238 000
42 840
500 000
700 000
295 000
88 980
173 900
14 750
2 655
156 510
500
500
280 250
86 325
17 390
500
500
280 250
86 325
17 390
45 214
28 172
17 042
17 042
305 000
54 900
250 100
54 900
250 100
54 900
158 000
28 440
158 000
28 440
158 000
28 440
600 000
400 000
300 000
500
100 000
500
500
100 000
500
Bİ
599 500
300 000
299 500
Faaliyet
61 02
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 121
61 02
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 239
61 02
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 239
61 02
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 319
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 319
61 02
61 02
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 409
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 409
61 02
61 02
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04
2015 2016 5 04
2014 2015 5 04
5 04
2014 2015 5 04
61
61
61
61
61
Bİ
54 900
Ekonomik
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 121
Bİ
499 500
699 500
Fonksiyonel
Yeri
1 032 750
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
1 275 000
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
1
01
01
01
11
01
3 13 8 026 503
3 13 8 026 570
3 13 8 026 280
3 13 8 026 280
3 13 8 026 304
02
02
02
02
02
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 304
61 02
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 412
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 412
61 02
61 02
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 417
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 417
61 02
61 02
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 502
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 413
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 498
61 02
61 02
61 02
Sayfa No :59
28 -Uşak ili Taşkın Koruma Projeleri 2. Kısım
29 -Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü 31. Şube, 32. Şube ve
34. Şube Tesisleri Deprem Tahkiki ve İyileştirmesi
Proje Yapımı
Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü 31. Şube, 32. Şube ve
34. Şube Tesisleri Deprem Tahkiki ve İyileştirmesi
Proje Yapımı Fiyat Farkı
30 -Eskişehir-Merkez Gündüzler Barajı Sulaması Proje
Yapımı
Eskişehir-Merkez Gündüzler Barajı Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
31 -Eskişehir Sulaması Rehabilitasyon Projesi Yapımı
Eskişehir Sulaması Rehabilitasyon Projesi Yapımı
Fiyat Farkı
32 -Bilecik-Gölpazarı Akçay Barajı Sulaması Proje
Yapımı
Bilecik-Gölpazarı Akçay Barajı Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
33 -Bilecik-Pazaryeri Dereköy Barajı Sulaması Proje
Yapımı
Bilecik-Pazaryeri Dereköy Barajı Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
34 -Bilecik-Gölpazarı Demirhanlar Göleti Sulaması Proje
Yapımı
Bilecik-Gölpazarı Demirhanlar Göleti Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
35 -Bilecik-Söğüt Savcıbey Göleti Sulaması Proje Yapımı
Bilecik-Söğüt Savcıbey Göleti Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
36 -Bilecik-Söğüt Hamitabat-Tuzaklı Köprüsü Proje
Yapımı
37 -Kütahya-Gediz Muratdağı Göleti Sulaması Proje
Yapımı
Kütahya-Gediz Muratdağı Göleti Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
38 -Kütahya-Tavşanlı Kışlademirli Göleti Sulaması Proje
Yapımı
Kütahya-Tavşanlı Kışlademirli Göleti Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
700 000
196 000
97 310
500
98 690
500
98 690
47 516
17 516
30 000
30 000
89 000
89 000
89 000
21 300
21 300
21 300
699 500
Bİ
Bİ
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 501
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 177
61 02
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 177
61 03
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 262
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 262
61 03
1 238 000
222 840
247 600
44 568
990 400
178 272
990 400
178 272
İ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 281
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 281
31 03
31 03
82 620
20 655
61 965
61 965
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 057
61 03
18 984
4 134
14 850
14 850
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 057
61 03
73 000
3 650
69 350
69 350
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 376
61 03
17 257
657
16 600
16 600
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 376
61 03
72 190
20 500
20 500
51 690
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 377
61 03
12 994
4 500
4 500
8 494
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 377
61 03
35 500
8 500
35 500
8 500
35 500
8 500
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 378
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 378
61 03
61 03
60 000
500
500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 598
61 03
193 400
193 400
193 400
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 360
61 03
46 600
46 600
46 600
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 360
61 03
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 361
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 361
61 03
55 000
11 000
44 000
44 000
13 200
1 980
11 220
11 220
Bİ
59 500
Bİ
Bİ
Sayfa No :60
39 -Kütahya-Merkez Başören Regülatörü ve Sulaması
Proje Yapımı
40 -Kütahya-Merkez Kapan Çayı Sel Kapanı Proje
Yapımı
41 -Sakarya-Seyfiler Karasu Arası Pompaj Sulamaları
Proje Yapımı
Sakarya-Seyfiler Karasu Arası Pompaj Sulamaları
Proje Yapımı Fiyat Farkı
42 -Sakarya-Pamukova Ahiler Barajı Sulaması Proje
Yapımı
Sakarya-Pamukova Ahiler Barajı Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
43 -Sakarya-Pamukova-Çilekli Göleti Sulaması Proje
Yapımı
Sakarya-Pamukova-Çilekli Göleti Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
44 -Sakarya-Pamukova Kemaliye (Deveboynu) Göleti
Sulaması Proje Yapımı
Sakarya-Pamukova Kemaliye (Deveboynu) Göleti
Sulaması Proje Yapımı Fiyat Farkı
45 -Sakarya-Merkez Beşevler Göleti Sulaması Proje
Yapımı
Sakarya-Merkez Beşevler Göleti Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
46 -Sakarya-Geyve Doğantepe Göleti Sulaması Proje
Yapımı
Sakarya-Geyve Doğantepe Göleti Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
47 -Eskişehir 3.Bölge Müdürlüğü 32.Şube Tesisleri
Güçlendirme Projesi Yapımı
Eskişehir 3.Bölge Müdürlüğü 32.Şube Tesisleri
Güçlendirme Projesi Yapımı Fiyat Farkı
48 -Sakarya-Merkez Elmalı Göleti Sulaması Proje Yapımı
Sakarya-Merkez Elmalı Göleti Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
49 -Sakarya-Ferizli Nalköy Göleti Sulaması (İlave
Sahalar Pompaj Sulaması) Proje Yapımı
Sakarya-Ferizli Nalköy Göleti Sulaması (İlave
Sahalar Pompaj Sulaması) Proje Yapımı Fiyat Farkı
200 000
500
500
44 840
44 840
Ekonomik
Faaliyet
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 496
61 03
44 840
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 549
61 03
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 217
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 217
61 03
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 362
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 362
61 03
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 363
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 363
61 03
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 364
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 364
61 03
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 365
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 365
61 03
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 366
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 366
61 03
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 386
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 386
61 03
715 000
393 250
321 750
321 750
185 351
88 451
96 900
96 900
147 000
147 000
147 000
35 000
35 000
35 000
46 800
46 800
46 800
11 200
11 200
11 200
38 000
38 000
38 000
9 100
9 100
9 100
99 000
99 000
99 000
23 700
23 700
23 700
199 500
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
54 000
10 800
43 200
43 200
Bİ
13 000
1 944
11 056
11 056
34 000
34 000
34 000
7 000
7 000
7 000
45 000
10 800
45 000
10 800
45 000
10 800
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 464
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 464
61 03
61 03
44 500
44 500
44 500
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 472
61 03
8 010
8 010
8 010
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 472
61 03
Bİ
Sayfa No :61
50 -Sakarya ili Sakarya Nehri Çıkış Ağzı Mahmuz
Yapıları Proje Yapımı
51 -Konya-Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları Proje Yapımı
Konya-Apa Hotamış 1,2,3 Sulamaları Proje Yapımı
Fiyat Farkı
52 -Konya-Hotamış Sulamaları Proje Yapımı
Konya-Hotamış Sulamaları Proje Yapımı Fiyat Farkı
53 -Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları Proje Yapımı
Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları Proje Yapımı Fiyat
Farkı
54 -Konya Ovası 5,6 Sulamaları Proje Yapımı
Konya Ovası 5,6 Sulamaları Proje Yapımı Fiyat Farkı
55 -Konya-Karadağ 1, 2, 3, 4 Sulamaları Proje Yapımı
Konya-Karadağ 1, 2, 3, 4 Sulamaları Proje Yapımı
Fiyat Farkı
56 -Beyşehir Kıreli Pompaj Sulaması Proje Yapımı
Beyşehir Kıreli Pompaj Sulaması Proje Yapımı Fiyat
Farkı
57 -Konya Beyşehir Eğitim Tesisleri Proje Yapımı
58 -Aksaray-Mamasın Barajı Sulaması Proje Yapımı
Aksaray-Mamasın Barajı Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
59 -Göksu Havzası Yamaç Arazilerinin Sulanması Projesi
Planlama Raporu ve Proje Yapımı
Göksu Havzası Yamaç Arazilerinin Sulanması Projesi
Planlama Raporu ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
60 -Ankara-Etlik Eğitim Tesisleri Proje Yapımı
Ankara-Etlik Eğitim Tesisleri Proje Yapımı Fiyat
Farkı
61 -DSİ Genel Müdürlüğü Deprem Güçlendirme Proje
Yapımı
62 -Ankara-Beypazarı Uruş Barajı Sulaması Proje Yapımı
63 -Bolu ve Düzce Ovaları Sulaması Şebeke
Rehabilitasyonu Planlama Raporu ve Proje Yapımı
Bolu ve Düzce Ovaları Sulaması Şebeke
Rehabilitasyonu Planlama Raporu ve Proje Yapımı
Fiyat Farkı
400 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
500
500
399 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 495
61 03
4 699
Bİ
2011 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 013
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 013
61 04
61 04
Bİ
2010 2015 5
5
2011 2015 5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
01
11
01
11
3 13 8 026 015
3 13 8 026 015
3 13 8 026 021
3 13 8 026 021
61
61
61
61
04
04
04
04
2012 2016 5
5
2012 2016 5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
01
11
01
11
3 13 8 026 095
3 13 8 026 095
3 13 8 026 140
3 13 8 026 140
61
61
61
61
04
04
04
04
1 765 000
566 447
1 100 301
401 447
660 000
165 000
664 699
165 000
2 124 000
800 000
1 590 000
582 023
1 444 320
655 989
1 470 750
547 023
679 680
144 011
119 250
35 000
679 680
144 011
119 250
35 000
1 300 000
353 860
2 050 000
674 368
286 000
67 860
369 000
90 414
660 000
150 000
660 000
150 000
660 000
150 000
660 000
150 000
354 000
136 000
1 021 000
433 954
Bİ
300 000
75 000
300 000
75 000
1 170 000
275 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 289
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 289
61 04
61 04
450 000
1 470 000
350 000
500 000
Bİ
Bİ
50 000
50 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 329
61 04
2 151 000
872 229
1 828 350
774 879
322 650
97 350
322 650
97 350
Bİ
2010 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 136
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 136
61 04
61 04
815 000
285 250
529 750
529 750
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 113
61 04
151 595
51 345
100 250
100 250
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 113
61 04
77 400
20 000
77 400
20 000
77 400
20 000
İ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 287
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 287
31 05
31 05
750 000
500
500
749 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 572
61 05
1 499 500
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 594
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 052
61 05
61 05
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 052
61 05
1 500 000
2 400 000
1 644 000
500
756 000
500
756 000
690 931
423 334
267 597
267 597
Sayfa No :62
64 -Bolu-Seben Taşlıyayla Göleti Sulaması Proje Yapımı
Bolu-Seben Taşlıyayla Göleti Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
65 -Bolu-Tekke Barajı Sulaması Proje Yapımı
66 -Çankırı-Koyunbaba Barajı Sulaması Proje Yapımı
Çankırı-Koyunbaba Barajı Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
67 -Çankırı-Devrez Kızlaryolu Barajı Sulaması Proje
Yapımı
68 -Çorum Sungurlu İlçe Merkezi Dereleri Islahı
Planlama ve Proje Yapımı
69 -Çorum Obruk Dutludere Sol Sahil Osmancık Pompaj
Sulaması Proje Yapımı
70 -Çorum Göletleri (Alaca Seyitnizam, Alaca
İbrahimköy, Mecitözü Söğütyolu ve Ortaköy
Kızılhamza) Sulamaları Proje Yapımı
71 -Çorum-Tımarlı Pompaj Sulamaları Proje Yapımı
72 -Çorum-Sungurlu Göleti Sulaması Proje Yapımı
73 -Çorum-İncesu Göleti Sulaması Proje Yapımı
74 -Düzce-Efteni Gölü Islahı Proje Yapımı
Düzce-Efteni Gölü Islahı Proje Yapımı Fiyat Farkı
75 -Kırıkkale-Gelingüllü Projesi Çerikli Sulaması Proje
Yapımı
76 -Seyhan Nehri Regülatör Köprü ve Akdeniz Arasını
Düzenleme Projesi Yapımı
77 -Adana-Körkün Sulaması Proje Yapımı
78 -Adana-Kozan Sulama Rehabilitasyonu ve İyileştirme
Proje Yapımı
79 -Adana-ASO IV. Merhale Projesi 6YP Pompaj
Sulaması Proje Yapımı
80 -Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması S1
Kanalı ve Şebekesi Proje Yapımı
Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması S1
Kanalı ve Şebekesi Proje Yapımı Fiyat Farkı
81 -Adana-Misis 2.Merhale Projesi Pompaj Sulaması
Proje Yapımı
Adana-Misis 2.Merhale Projesi Pompaj Sulaması
Proje Yapımı Fiyat Farkı
475 000
106 273
228 000
41 693
247 000
64 580
247 000
64 580
500
500
842 800
220 911
842 800
220 911
5 000 000
500
500
800 000
100 000
325 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 225
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 225
61 05
61 05
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 548
61 05
İ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 248
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 248
31 05
31 05
4 999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 595
61 05
100 000
700 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 282
61 05
1 000
1 000
324 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 325
61 05
2 000 000
200 000
200 000
1 800 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 468
61 05
1 500 000
1 000 000
500 000
496 000
131 680
2 000 000
500
1 000
500
471 200
127 216
200 000
500
1 000
500
471 200
127 216
200 000
1 499 500
999 000
499 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2014
2015
2014
1 800 000
Bİ
5
5
5
5
5
2014 2016 5
61
61
61
61
61
61
900 000
1
1
899 999
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 038
61 06
550 000
1 600 000
1
1
1
1
549 999
1 599 999
Bİ
İ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 042
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 079
61 06
31 06
400 000
1 000
1 000
399 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 137
61 06
Bİ
2010 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 142
61 06
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 142
61 06
2008 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 161
61 06
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 161
61 06
5 000 000
980 000
246 000
137 200
25 089
24 800
4 464
2 229 000
1 763 300
465 700
465 700
1 106 594
806 594
300 000
300 000
347 000
76 340
270 660
270 660
206 770
26 770
180 000
180 000
4 999 500
Bİ
2016
2017
2017
2015
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
11
01
3 13 8 026 583
3 13 8 026 588
3 13 8 026 589
3 13 8 026 305
3 13 8 026 305
3 13 8 026 151
05
05
05
05
05
05
Sayfa No :63
82 -Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması S2
Kanalı ve Şebekesi Proje Yapımı
Aşağı Seyhan Yedigöze İmamoğlu Sulaması S2
Kanalı ve Şebekesi Proje Yapımı Fiyat Farkı
83 -Aşağı Ceyhan Kesiksuyu Mehmetli Barajı I ve II.
Merhale Rehabilitasyonu Proje Yapımı
84 -KKTC Güzelyurt Ovası Sulaması Proje Yapımı
KKTC Güzelyurt Ovası Sulaması Proje Yapımı Fiyat
Farkı
85 -KKTC Orta Mesarya Ovası Sulaması Proje Yapımı
KKTC Orta Mesarya Ovası Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
86 -Hatay-Amik-Afrin Sulama Tesisleri Proje Yapımı
2.Ünite
Hatay-Amik-Afrin Sulama Tesisleri Proje Yapımı
2.Ünite Fiyat Farkı
87 -Hatay-Aşağı Ceyhan Aslantaş 3.Merhale Projesi P1
ve P2 Pompaj Sulaması Proje Yapımı
Hatay-Aşağı Ceyhan Aslantaş 3.Merhale Projesi P1
ve P2 Pompaj Sulaması Proje Yapımı Fiyat Farkı
88 -Hatay-Amik-Afrin Sulaması I. Ünite Takviye
Tesisleri ve Regülatör Proje Yapımı
Hatay-Amik-Afrin Sulaması I. Ünite Takviye
Tesisleri ve Regülatör Proje Yapımı Fiyat Farkı
89 -Hatay Tahtaköprü Barajı Sulaması Proje Yapımı
90 -Mersin-Silifke Göksu Sağ Sahil Cazibe Sulaması
Proje Yapımı
Mersin-Silifke Göksu Sağ Sahil Cazibe Sulaması
Proje Yapımı Fiyat Farkı
91 -Mersin-Anamur-Alaköprü Barajı Sulaması Poje
Yapımı
Mersin-Anamur-Alaköprü Barajı Sulaması Poje
Yapımı Fiyat Farkı
92 -Mersin-Sorgun Barajı Sulaması Proje Yapımı
Mersin-Sorgun Barajı Sulaması Proje Yapımı Fiyat
Farkı
93 -Mersin Pamukluk Barajı Sulama Proje Yapımı
Mersin Pamukluk Barajı Sulama Proje Yapımı Fiyat
Farkı
985 500
985 500
1 184 050
534 050
650 000
650 000
1
1
2 500 000
769 000
138 420
415 260
136 718
578 000
104 040
Bİ
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 191
61 06
İ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 414
31 06
353 740
1 702
İ
2014 2015 5 04 7 4 8 06 5 1 01 3 13 8 026 461
5 04 7 4 8 06 5 1 11 3 13 8 026 461
31 06
31 06
578 000
104 040
İ
2014 2015 5 04 7 4 8 06 5 1 01 3 13 8 026 462
5 04 7 4 8 06 5 1 11 3 13 8 026 462
31 06
31 06
İ
2012 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 138
31 06
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 138
31 06
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 162
61 06
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 162
61 06
2008 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 178
61 06
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 178
61 06
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 212
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 029
31 06
61 06
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 029
61 06
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 060
61 06
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 060
61 06
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 076
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 076
61 06
61 06
Bİ
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 139
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 139
61 06
61 06
2 499 999
700 000
700 000
3 919 100
2 123 613
136 402
200 000
200 000
1 787 211
412 000
197 760
214 240
214 240
159 938
59 938
100 000
100 000
544 000
152 320
391 680
391 680
369 195
85 715
283 480
283 480
5 000 000
457 000
100 000
150 000
100 000
150 000
4 900 000
307 000
175 000
40 000
40 000
135 000
999 000
199 800
799 200
799 200
265 248
35 964
229 284
229 284
150 000
40 000
150 000
40 000
389 928
250 000
389 928
250 000
1 087 072
473 677
Faaliyet
61 06
570 900
1 477 000
723 677
Ekonomik
2010 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 191
5 190 000
600 000
180 000
Fonksiyonel
Yeri
1 204 500
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2 190 000
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
Bİ
İ
Bİ
Bİ
450 000
140 000
Sayfa No :64
94 -Mersin-Silifke Göksu Deltası Kıyı Erozyonu Önleme
Proje Yapımı
Mersin-Silifke Göksu Deltası Kıyı Erozyonu Önleme
Proje Yapımı Fiyat Farkı
95 -Mersin-Mezitli Erçel Değirmençay Barajı Sulaması
Proje Yapımı
96 -Mersin Gülnar Sipahili Barajı Sulaması Proje Yapımı
97 -Mersin-Pamukluk Barajı Pompaj Sulaması Proje
Yapımı
98 -Osmaniye Kadirli Savrun Barajı Sulaması Proje
Yapımı
99 -Samsun Ladik Projesi İbi ve Havza Ovaları Sulaması
Proje Yapımı
Samsun Ladik Projesi İbi ve Havza Ovaları Sulaması
Proje Yapımı Fiyat Farkı
100 -Samsun Bafra Ovası Sulaması 2.Kısım Proje Yapımı
Samsun Bafra Ovası Sulaması 2.Kısım Proje Yapımı
Fiyat Farkı
101 -19 Mayıs Barajı Sulaması Proje Yapımı
19 Mayıs Barajı Sulaması Proje Yapımı Fiyat Farkı
102 -07.Bölge Tesislerinin Depreme Karşı İyileştirilmesi
Proje Yapımı
103 -Samsun-Asarcık Armutlu Göleti Sulaması Proje
Yapımı
104 -Amasya-Aydınca Barajı Sulaması Proje Yapımı
Amasya-Aydınca Barajı Sulaması Proje Yapımı Fiyat
Farkı
105 -Sinop-Boyabat Ilıksu Göleti Sulaması Proje Yapımı
106 -Aşağı Çekerek Projesi Zile,Maşat,Reşadiye,Çekerek
ve Mamure Ovaları Sulaması Proje Yapımı
Aşağı Çekerek Projesi Zile,Maşat,Reşadiye,Çekerek
ve Mamure Ovaları Sulaması Proje Yapımı Fiyat
Farkı
107 -Tokat-Turhal Gülüt Sulaması Proje Yapımı
108 -Tokat-Erbaa Sokutaş Göleti Sulaması Proje Yapımı
109 -Tokat-Niksar Arpaören Göleti Sulaması Proje Yapımı
110 -Tokat-Sulusaray Çime Göleti Sulaması Proje Yapımı
228 000
136 800
91 200
91 200
Bİ
59 624
24 624
35 000
35 000
650 000
500
500
649 500
700 000
500 000
70 000
50 000
70 000
50 000
1 500 000
150 000
150 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 179
61 06
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 179
61 06
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 355
61 06
630 000
450 000
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 356
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 384
61 06
61 06
1 350 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 276
61 06
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 044
61 07
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 044
61 07
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 053
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 053
61 07
61 07
61 07
61 07
61 07
600 000
330 000
270 000
270 000
110 000
59 400
50 600
50 600
340 000
60 000
35 700
24 480
304 300
35 520
304 300
35 520
560 000
100 000
500 000
200 000
50 000
50 000
200 000
50 000
50 000
360 000
50 000
450 000
Bİ
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 307
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 307
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 339
130 000
500
500
129 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 521
61 07
150 000
69 000
150 000
69 000
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 048
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 048
61 07
61 07
250 000
2 225 000
500
300 000
500
300 000
249 500
1 925 000
Bİ
İ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 527
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 171
61 07
31 07
400 500
75 000
75 000
325 500
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 171
31 07
1 000 000
250 000
110 000
100 000
500
500
100 000
500
500
900 000
249 500
109 500
Bİ
Bİ
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 173
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 523
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 524
61 07
61 07
61 07
110 000
500
500
109 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 525
61 07
600 000
150 000
450 000
81 000
Sayfa No :65
111 -Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması Proje Yapımı
Erzurum Hınıs Başköy Barajı Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
112 -Erzurum Ovası Karasu Çayı Yatak Tanzimi Planlama
ve Proje Yapımı
Erzurum Ovası Karasu Çayı Yatak Tanzimi Planlama
ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
113 -Erzurum (Kuzgun Daphan I.Merhale) Karasu Ovası
Sulaması Proje Yapımı
114 -Erzurum Narman Projesi Şehitler Barajı Sulaması
Proje Yapımı
Erzurum Narman Projesi Şehitler Barajı Sulaması
Proje Yapımı Fiyat Farkı
115 -Erzurum Pasinler Tımar Regülatörü ve Sulaması
Proje Yapımı
Erzurum Pasinler Tımar Regülatörü ve Sulaması
Proje Yapımı Fiyat Farkı
116 -Erzurum Pasinler Söylemez Barajı Sulaması Proje
Yapımı
Erzurum Pasinler Söylemez Barajı Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
117 -Erzurum Çat Yavi Sulaması Proje Yapımı
118 -Erzurum Oltu İlçe Merkezi Oltu Çayı Rehabilitasyonu
Proje Yapımı
119 -Ağrı Yazıcı Projesi Ekincik Ovası Sulaması Proje
Yapımı
Ağrı Yazıcı Projesi Ekincik Ovası Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
120 -Ağrı Aydıntepe Barajı Sulaması Proje Yapımı
Ağrı Aydıntepe Barajı Sulaması Proje Yapımı Fiyat
Farkı
121 -Erzincan Turnaçayırı Barajı Sulaması Proje Yapımı
Erzincan Turnaçayırı Barajı Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
122 -Erzincan-Kemah Özdamar Regülatör Sulaması Proje
Yapımı
123 -Erzincan Ballı Barajı Sulaması Proje Yapımı
124 -Elazığ Kanatlı Sulaması Proje Yapımı
1 800 000
490 000
180 000
40 369
400 000
100 000
400 000
100 000
238 000
119 000
119 000
119 000
50 000
21 420
28 580
28 580
1
1
3 000 000
1 220 000
349 631
2 999 999
320 000
192 000
128 000
128 000
70 000
39 810
30 190
30 190
149 250
104 476
44 774
44 774
33 000
23 466
9 534
9 534
2 050 000
205 000
200 000
200 000
1 645 000
400 000
36 900
50 000
50 000
313 100
70 000
97 900
70 000
97 900
630 000
700 000
97 900
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
İ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 046
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 046
31 08
31 08
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 067
61 08
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 067
61 08
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 146
61 08
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 183
61 08
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 183
61 08
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 240
61 08
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 240
61 08
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 278
31 08
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 278
31 08
İ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 299
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 478
31 08
61 08
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 188
61 08
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 188
61 08
Bİ
İ
800 000
520 000
280 000
280 000
230 000
134 401
95 599
95 599
1 850 000
350 000
185 000
33 300
200 000
50 000
200 000
50 000
1 465 000
266 700
İ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 255
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 255
31 08
31 08
1 625 000
310 000
178 750
33 505
400 000
100 000
400 000
100 000
1 046 250
176 495
İ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 251
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 251
31 08
31 08
111 480
50 000
50 000
61 480
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 481
61 08
350 000
578 000
500
262 000
500
262 000
349 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 504
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 019
61 08
61 09
316 000
Sayfa No :66
Elazığ Kanatlı Sulaması Proje Yapımı Fiyat Farkı
125 -Elazığ İli Küçük Su İşleri Proje Yapımı (Kovancılar
Kapıaçmaz, Palu Beyhan, Alacakaya, Baskil, Merkez
Sedeftepe-Hoş-Kıraç-Güzelyalı, Maden Durmuştepe,
Merkez Gümüşkavak, Merkez Sarıgül, Palu Akyürek,
Palu Büyükçaltı, Palu Küçükçaltı, Palu Bölükelma,
Palu Atikköy, Palu Kırkbulak)
Elazığ İli Küçük Su İşleri Proje Yapımı (Kovancılar
Kapıaçmaz, Palu Beyhan, Alacakaya, Baskil, Merkez
Sedeftepe-Hoş-Kıraç-Güzelyalı, Maden Durmuştepe,
Merkez Gümüşkavak, Merkez Sarıgül, Palu Akyürek,
Palu Büyükçaltı, Palu Küçükçaltı, Palu Bölükelma,
Palu Atikköy, Palu Kırkbulak) Fiyat Farkı
126 -Elazığ Uluova Sulaması Rehabilitasyonu Uygulama
Projeleri Yapımı
Elazığ Uluova Sulaması Rehabilitasyonu Uygulama
Projeleri Yapımı Fiyat Farkı
127 -Elazığ-Karakoçan Sarıcan Göleti Sulaması Proje ve
Kamulaştırma Planlarının Yapımı
Elazığ-Karakoçan Sarıcan Göleti Sulaması Proje ve
Kamulaştırma Planlarının Yapımı Fiyat Farkı
128 -Bingöl-Yedisu Sulaması Planlama Raporu ve Proje
Yapımı
Bingöl-Yedisu Sulaması Planlama Raporu ve Proje
Yapımı Fiyat Farkı
129 -Bingöl-Genç Sulaması Proje ve Kamulaştırma
Planlarının Yapım İkmali
Bingöl-Genç Sulaması Proje ve Kamulaştırma
Planlarının Yapım İkmali Fiyat Farkı
130 -Bingöl İli Küçük Su İşleri Proje Yapımı (GençMeşedalı Murat Nehri)
Bingöl İli Küçük Su İşleri Proje Yapımı (GençMeşedalı Murat Nehri) Fiyat Farkı
131 -Bingöl-Merkez Çapakçur Çayı Islahı ve Rekreasyon
Alanı Düzenlenmesi Proje Yapımı
Bingöl-Merkez Çapakçur Çayı Islahı ve Rekreasyon
Alanı Düzenlenmesi Proje Yapımı Fiyat Farkı
132 -Malatya-Yoncalı İsale Tüneli ve Sulaması Proje ve
Kamulaştırma Planlarının Yapımı
112 630
83 000
112 630
83 000
240 000
99 298
140 702
140 702
2 245 000
269 400
400 000
400 000
1 575 600
600 000
48 492
100 000
100 000
451 508
244 000
65 600
65 600
178 400
43 920
14 400
14 400
29 520
364 000
364 000
364 000
90 000
90 000
90 000
339 000
130 515
208 485
208 485
150 000
23 493
126 507
126 507
182 000
27 000
155 000
155 000
32 760
4 860
27 900
27 900
81 950
81 950
81 950
14 751
14 751
14 751
250 000
250 000
1 370 000
205 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
914 500
İ
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
37 370
1 087 000
Fonksiyonel
Tahakkuk
150 000
1 170 000
2015 YILI
NAKTİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2015 YILI
KEŞFİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 019
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 308
61 09
61 09
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 308
61 09
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 372
61 09
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 372
61 09
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 477
61 09
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 477
61 09
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 055
61 09
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 055
61 09
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 351
61 09
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 351
61 09
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 375
61 09
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 375
61 09
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 415
61 09
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 415
61 09
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 031
31 09
Sayfa No :67
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
Malatya-Yoncalı İsale Tüneli ve Sulaması Proje ve
Kamulaştırma Planlarının Yapımı Fiyat Farkı
-Derme Çerkezyazısı Sulaması Borulu Şebeke
Filtreleme ve Tahliye Yapıları Proje Yapımı
Derme Çerkezyazısı Sulaması Borulu Şebeke
Filtreleme ve Tahliye Yapıları Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Malatya Boztepe Sulaması ENH Uygulama Projeleri
Yapımı
-Tunceli-Merkez Batman Köprüsü Fizibilite
Çalışmaları ve Projelendirilmesi
Tunceli-Merkez Batman Köprüsü Fizibilite
Çalışmaları ve Projelendirilmesi Fiyat Farkı
-Diyarbakır-Ergani Barajı Sulaması ve Çermik Kale
Sulaması Proje Yapımı
Diyarbakır-Ergani Barajı Sulaması ve Çermik Kale
Sulaması Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Silvan Projesi P5 Pompaj Sulaması Proje Yapımı
Silvan Projesi P5 Pompaj Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
-Hani Güçlü Göleti Sulaması ve Veysel Karani Göleti
Sulaması Proje Yapımı
Hani Güçlü Göleti Sulaması ve Veysel Karani Göleti
Sulaması Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Kralkızı-Dicle P6 Pompaj Sulaması Planlama
Revizyonu ve Proje Yapımı
Kralkızı-Dicle P6 Pompaj Sulaması Planlama
Revizyonu ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Kralkızı-Dicle P3 Pompaj Sulaması 1. ve 2.Kısım
Proje Yapımı
Kralkızı-Dicle P3 Pompaj Sulaması 1. ve 2.Kısım
Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Kralkızı-Dicle P4 Pompaj Sulaması Planlama
Revizyonu ve Proje Yapımı
Kralkızı-Dicle P4 Pompaj Sulaması Planlama
Revizyonu ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Garzan Projesi Sulaması Batman Ünitesi Proje
Yapımı
246 600
40 503
56 250
56 250
115 000
115 000
115 000
25 000
25 000
25 000
300 000
1
1
149 847
57 000
7 000
50 000
50 000
25 000
9 815
15 185
15 185
1 290 000
180 600
400 000
400 000
709 400
400 000
49 863
100 000
100 000
250 137
2 727 000
1 241 867
1 881 630
856 867
845 370
385 000
845 370
385 000
138 469
41 000
41 000
97 469
24 924
9 000
9 000
15 924
1 146 000
332 340
813 660
813 660
500 000
101 229
398 771
398 771
2 394 000
766 080
400 000
400 000
1 227 920
2 497 577
225 496
100 000
100 000
2 172 081
1 068 000
829 836
238 164
238 164
593 193
461 193
132 000
132 000
250 000
250 000
2 500 000
Faaliyet
31 09
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 416
61 09
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 416
61 09
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 459
61 09
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 338
61 09
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 338
61 09
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 106
31 10
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 106
31 10
İ
2010 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 185
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 185
31 10
31 10
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 381
61 10
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 381
61 10
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 388
31 10
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 388
31 10
2010 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 390
31 10
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 390
31 10
2009 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 391
31 10
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 391
31 10
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 367
31 10
İ
İ
İ
İ
2 250 000
Ekonomik
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 031
Bİ
299 999
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
İ
Sayfa No :68
143 -Mardin 102 Şube Müdürlüğü İdare ve Hizmet
Binaları ile Sosyal Tesisler Proje Yapımı
144 -Siirt 104 Şube Müdürlüğü İdare ve Hizmet Binaları
ile Sosyal Tesisleri Proje Yapımı
145 -Garzan Projesi Sulaması Garzan Ünitesi Proje Yapımı
146 -Edirne-Korucuköy Barajı Sulaması Proje Yapımı
Edirne-Korucuköy Barajı Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
147 -Edirne-Çakmak Barajı Sulaması Kati Proje Yapımı
Edirne-Çakmak Barajı Sulaması Kati Proje Yapımı
Fiyat Farkı
148 -Keşan Sulaması Yenilemesi Proje Yapımı
149 -Edirne-Meriç Sulaması Proje Yapımı
Edirne-Meriç Sulaması Proje Yapımı Fiyat Farkı
150 -Süloğlu Sulaması Rahabilitasyonu Proje Yapımı
Süloğlu Sulaması Rahabilitasyonu Proje Yapımı Fiyat
Farkı
151 -Meriç Nehri Yatak Islahı Proje Yapımı
Meriç Nehri Yatak Islahı Proje Yapımı Fiyat Farkı
152 -Edirne-Enez Yamaç Arazileri Sulaması Proje Yapımı
Edirne-Enez Yamaç Arazileri Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
153 -Çömlekköy Barajı Sulaması Proje Yapımı
Çömlekköy Barajı Sulaması Proje Yapımı Fiyat Farkı
154 -Tunca Nehri Islahı ve Köprüleri Proje Yapımı
Tunca Nehri Islahı ve Köprüleri Proje Yapımı Fiyat
Farkı
155 -11. Bölge Gölsu 3. Grup Proje Yapımı (Uzunköprü
Gazihalil Göleti Sulaması,Keşan Yenimuhacir Göleti
Sulaması,Edirne Merkez Keramettin Göleti
Sulaması,Meriç Merkez Göleti Sulaması)
11. Bölge Gölsu 3. Grup Proje Yapımı (Uzunköprü
Gazihalil Göleti Sulaması,Keşan Yenimuhacir Göleti
Sulaması,Edirne Merkez Keramettin Göleti
Sulaması,Meriç Merkez Göleti Sulaması) Fiyat Farkı
156 -Tunca Regülatörü Proje Yapımı
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
600 000
1 000
1 000
599 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 077
61 10
600 000
1 000
1 000
599 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 096
61 10
3 500 000
1 260 000
302 400
37 800
6 912
350 000
300 000
75 000
350 000
300 000
75 000
3 150 000
922 200
220 488
İ
Bİ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 368
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 041
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 041
31 10
61 11
61 11
4 373 750
1 137 250
946 297
245 552
500 000
200 000
500 000
200 000
2 927 453
691 698
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 112
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 112
61 11
61 11
600 000
1 564 900
500 016
940 000
225 600
1 000
577 010
111 115
300 000
75 000
1 000
577 010
111 115
300 000
75 000
599 000
987 890
388 901
188 000
34 379
Bİ
Bİ
452 000
116 221
Bİ
2014 2016 5
2011 2015 5
5
2013 2016 5
5
61
61
61
61
61
370 000
70 033
221 500
40 347
42 033
11 000
42 033
11 000
106 467
18 686
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 290
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 290
61 11
61 11
1 050 000
289 000
105 000
19 200
300 000
75 000
300 000
75 000
645 000
194 800
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 309
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 309
61 11
61 11
690 000
124 200
169 000
30 420
100 000
25 000
33 800
6 084
590 000
99 200
Bİ
135 200
24 336
100 000
25 000
33 800
6 084
2014 2016 5
5
2014 2015 5
5
61
61
61
61
120 000
108 000
12 000
12 000
21 600
19 440
2 160
2 160
10 000
10 000
89 000
Bİ
Bİ
79 000
Bİ
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01
01
11
01
11
01
11
01
11
3 13 8 026 120
3 13 8 026 163
3 13 8 026 163
3 13 8 026 186
3 13 8 026 186
3 13 8 026 315
3 13 8 026 315
3 13 8 026 420
3 13 8 026 420
11
11
11
11
11
11
11
11
11
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 421
61 11
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 421
61 11
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 452
61 11
Sayfa No :69
157 -Çanakkale-Gelibolu Evreşe Kavak Ovası Sulaması
Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı
Çanakkale-Gelibolu Evreşe Kavak Ovası Sulaması
Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
158 -Kayalıköy Sulaması Yenilemesi Proje Yapımı
159 -11. Bölge Gölsu 4. Grup Proje Yapımı (Kırklareli
Merkez Üsküp Göleti Sulaması,Tekirdağ Malkara
Karacahalil Göleti Sulaması)
11. Bölge Gölsu 4. Grup Proje Yapımı (Kırklareli
Merkez Üsküp Göleti Sulaması,Tekirdağ Malkara
Karacahalil Göleti Sulaması) Fiyat Farkı
160 -Hayrabolu Sulaması Yenilemesi Proje Yapımı
161 -Bıyıkali Sulaması Yenilemesi Proje Yapımı
162 -Çıkrıkçı Barajı Sulaması Proje Yapımı
Çıkrıkçı Barajı Sulaması Proje Yapımı Fiyat Farkı
163 -Kayseri-Bahçelik Sulamaları Bünyan-Sarıoğlan-Tacin
Ünitesi Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı
Kayseri-Bahçelik Sulamaları Bünyan-Sarıoğlan-Tacin
Ünitesi Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı Fiyat
Farkı
164 -Kayseri-Kovalı Barajı Sulaması Borulu Şebeke Proje
Yapımı
Kayseri-Kovalı Barajı Sulaması Borulu Şebeke Proje
Yapımı Fiyat Farkı
165 -Kayseri 12. Bölge Müdürlüğü Tesislerinin Deprem
Tahkiki ve Güçlendirmesi Projelerinin Yapımı
Kayseri 12. Bölge Müdürlüğü Tesislerinin Deprem
Tahkiki ve Güçlendirmesi Projelerinin Yapımı Fiyat
Farkı
166 -Kayseri-Yamula Projesi Kalaba-Seyfe Sulaması Proje
Yapımı
167 -Kayseri-Melikgazi Kıranardı Göleti Sulaması Proje
Yapımı
168 -Kırşehir-Mucur Kargın Göleti Sulaması Borulu
Şebeke Proje Yapımı
169 -Kırşehir Savcılı Büyükoba Göleti Sulaması Borulu
Şebeke Proje Yapımı
170 -Yozgat-Yahyasaray Barajı Sulaması Borulu Şebeke
Proje Yapımı
40 570
40 570
755 626
725 626
30 000
30 000
2 700 000
70 000
63 000
1 000
7 000
1 000
7 000
12 600
11 340
1 260
1 260
1 800 000
150 000
300 000
72 000
1 728 000
195 000
35 659
1 036 273
1 000
1 000
105 000
36 341
691 727
1 000
1 000
105 000
36 341
691 727
1 248 143
578 874
669 269
669 269
574 000
568 260
5 740
5 740
128 340
127 015
1 325
1 325
348 000
283 620
64 380
64 380
92 126
72 939
19 187
19 187
15 700 000
200 000
200 000
15 500 000
115 000
500
500
105 000
500
160 000
665 000
538 650
Bİ
2 699 000
1 799 000
149 000
İ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2 053 860
Fonksiyonel
Tahakkuk
2 094 430
2015 YILI
NAKTİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2015 YILI
KEŞFİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2010 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 125
61 11
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 125
61 11
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 199
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 419
31 11
61 11
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 419
61 11
2014 2016 5 04
2014 2016 5 04
2013 2015 5 04
5 04
2007 2015 5 04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
1
01
01
01
11
01
3 13 8 026 143
3 13 8 026 197
3 13 8 026 316
3 13 8 026 316
3 13 8 026 016
61
61
61
61
61
11
11
11
11
12
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 016
61 12
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 123
61 12
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 123
61 12
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 221
61 12
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 221
61 12
İ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 425
31 12
114 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 541
61 12
500
104 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 539
61 12
500
500
159 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 540
61 12
20 713
20 713
105 637
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 215
61 12
Bİ
Bİ
Sayfa No :70
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
Yozgat-Yahyasaray Barajı Sulaması Borulu Şebeke
Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Yozgat-İnandık Barajı Sulaması Proje Yapımı
Yozgat-İnandık Barajı Sulaması Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Yozgat-Yerköy Delice Sulaması Proje Yapımı
Yozgat-Yerköy Delice Sulaması Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Yozgat-Akdağmadeni Bahçecik Barajı Sulaması Proje
Yapımı
-Yozgat-Gelingüllü Projesi Paşaköy Gurubu Sulaması
Borulu Şebeke Proje Yapımı
-Yozgat 123.Şube Müdürlüğü Tesisleri Proje Yapımı
Yozgat 123.Şube Müdürlüğü Tesisleri Proje Yapımı
Fiyat Farkı
-Yozgat-Sarıkaya Kanlıdere Göleti Sulaması Borulu
Şebeke Proje Yapımı
-Antalya Küçük Aksu Barajı Sulaması Proje ve
Kamulaştırma Planı Yapımı
Antalya Küçük Aksu Barajı Sulaması Proje ve
Kamulaştırma Planı Yapımı Fiyat Farkı
-Antalya İli Dereleri Taşkın Koruma Proje Yapımı
Antalya İli Dereleri Taşkın Koruma Proje Yapımı
Fiyat Farkı
-Antalya-Alanya Alara Çayı Taşkın Koruma Proje ve
Kamulaştırma Plan Yapımı
Antalya-Alanya Alara Çayı Taşkın Koruma Proje ve
Kamulaştırma Plan Yapımı Fiyat Farkı
-Antalya-Kumluca İlçesi Akmaz ve Yapraklı Dereleri
Taşkın Koruma Proje Yapımı
Antalya-Kumluca İlçesi Akmaz ve Yapraklı Dereleri
Taşkın Koruma Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Antalya-Karpuz Çayı Islahı Proje ve Kamulaştırma
Planı Yapımı
Antalya-Karpuz Çayı Islahı Proje ve Kamulaştırma
Planı Yapımı Fiyat Farkı
-Antalya-Köprüçay Islahı Proje Yapımı
Antalya-Köprüçay Islahı Proje Yapımı Fiyat Farkı
124 546
119 865
4 681
4 681
495 000
99 761
123 750
22 628
371 250
77 133
371 250
77 133
231 000
55 000
231 000
55 000
231 000
55 000
1 750 000
250 000
250 000
800 000
100 000
100 000
144 900
34 631
144 900
34 631
144 900
34 631
100 000
500
500
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 215
61 12
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 263
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 263
61 12
61 12
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 422
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 422
61 12
61 12
1 500 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 423
61 12
700 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 424
61 12
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 450
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 450
61 12
61 12
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 538
61 12
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 001
61 13
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 001
61 13
99 500
550 000
165 000
385 000
385 000
93 500
37 202
56 298
56 298
468 000
216 778
414 554
97 292
53 446
119 486
53 446
119 486
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 081
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 081
61 13
61 13
364 000
200 200
163 800
163 800
Bİ
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 100
61 13
190 081
55 787
134 294
134 294
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 100
61 13
645 000
548 250
96 750
96 750
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 130
61 13
336 819
163 419
173 400
173 400
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 130
61 13
240 000
216 000
24 000
24 000
2009 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 155
61 13
181 968
56 028
125 940
125 940
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 155
61 13
264 500
122 516
132 250
26 053
132 250
96 463
132 250
96 463
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 181
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 181
61 13
61 13
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :71
183 -Antalya Alanya Yeniköy Barajı Sulaması Proje ve
Kamulaştırma Planı Yapımı
Antalya Alanya Yeniköy Barajı Sulaması Proje ve
Kamulaştırma Planı Yapımı Fiyat Farkı
184 -Antalya Finike Kapıçay Barajı Sulaması Proje ve
Kamulaştırma Planı Yapımı
Antalya Finike Kapıçay Barajı Sulaması Proje ve
Kamulaştırma Planı Yapımı Fiyat Farkı
185 -Antalya İli Dereleri Taşkın Koruma Proje ve
Kamulaştırma Planları Yapımı 2.Kısım
Antalya İli Dereleri Taşkın Koruma Proje ve
Kamulaştırma Planları Yapımı 2.Kısım Fiyat Farkı
186 -Antalya Kaş Kasaba Kıbrıs Barajı Sulaması Proje ve
Kamulaştırma Planı Yapımı
Antalya Kaş Kasaba Kıbrıs Barajı Sulaması Proje ve
Kamulaştırma Planı Yapımı Fiyat Farkı
187 -13. Bölge Müdürlüğü Tesislerinin Depreme Karşı
Güçlendirme Projelerinin Yapımı
13. Bölge Müdürlüğü Tesislerinin Depreme Karşı
Güçlendirme Projelerinin Yapımı Fiyat Farkı
188 -Antalya Muratpaşa Düden Taşkın Koruma Proje ve
Kamulaştırma Planı Yapımı
Antalya Muratpaşa Düden Taşkın Koruma Proje ve
Kamulaştırma Planı Yapımı Fiyat Farkı
189 -Antalya-Manavgat Çardak Barajı Sulaması Proje ve
Kamulaştırma Planı Yapımı
Antalya-Manavgat Çardak Barajı Sulaması Proje ve
Kamulaştırma Planı Yapımı Fiyat Farkı
190 -Antalya Manavgat Yavrudoğan Barajı Sulaması Proje
ve Kamulaştırma Planı Yapımı
Antalya Manavgat Yavrudoğan Barajı Sulaması Proje
ve Kamulaştırma Planı Yapımı Fiyat Farkı
191 -Antalya-Akseki İlçesi Cevizli Beldesi Taşkın Koruma
Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı
Antalya-Akseki İlçesi Cevizli Beldesi Taşkın Koruma
Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı Fiyat Farkı
192 -13.Bölge Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik
Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı 1.Kısım
193 -13.Bölge Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik
Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı 2.Kısım
254 000
76 200
177 800
177 800
96 672
17 029
79 643
79 643
487 000
316 550
170 450
170 450
185 352
57 885
127 467
127 467
756 000
113 400
642 600
642 600
189 605
20 412
169 193
169 193
600 000
150 000
450 000
450 000
228 360
27 429
200 931
200 931
158 750
158 750
158 750
60 420
60 420
60 420
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 231
61 13
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 231
61 13
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 232
61 13
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 232
61 13
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 233
61 13
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 233
61 13
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 254
61 13
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 254
61 13
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 292
61 13
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 292
61 13
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 295
61 13
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 295
61 13
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 298
61 13
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 298
61 13
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 311
61 13
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 311
61 13
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 426
61 13
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 426
61 13
159 000
31 800
127 200
127 200
60 515
7 075
53 440
53 440
242 000
72 600
169 400
169 400
57 850
16 224
41 626
41 626
195 000
136 500
58 500
58 500
74 217
30 602
43 615
43 615
145 000
36 250
108 750
108 750
36 366
6 525
29 841
29 841
2 000 000
200 000
200 000
1 800 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 428
61 13
2 000 000
200 000
200 000
1 800 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 429
61 13
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :72
194 -Antalya-Kaş Eşen Çayı Taşkın Koruma Proje ve
Kamulaştırma Planı Yapımı
Antalya-Kaş Eşen Çayı Taşkın Koruma Proje ve
Kamulaştırma Planı Yapımı Fiyat Farkı
195 -Antalya-Demre Çayı ve Yan Kolları Taşkın Koruma
Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı
196 -Antalya-Korkuteli Deresi Taşkın Koruma Proje ve
Kamulaştırma Planı Yapımı
197 -Antalya Finike Sulaması Yenileme Proje Yapımı
198 -Antalya Küçük Aksu Barajı Sulaması 2.Kısım Proje
Yapımı
199 -Antalya Aksu 1. ve 2. Merhale Sulamaları Yenileme
Proje Yapımı
200 -Antalya Korkuteli Kozağacı Göleti Sulaması
Yenileme Proje Yapımı
201 -Antalya Korkuteli Yelten Göleti Sulaması Yenileme
Proje Yapımı
202 -İstanbulRiva,Pot,Kilyos,Ağva,Sungurlu,Uzundere,Kınıklı
Dereleri Mahmuz Yapısı Projeleri Yapımı
203 -İstanbul-Çatalca Ayvalı Göleti Proje Yapımı
204 -Şanlıurfa-Birecik Hobap Pompaj Sulaması Proje
Yapımı
Şanlıurfa-Birecik Hobap Pompaj Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
205 -Şanlıurfa-Hilvan Siverek Projesi Pompaj Sulaması
Proje Yapımı
Şanlıurfa-Hilvan Siverek Projesi Pompaj Sulaması
Proje Yapımı Fiyat Farkı
206 -Yukarı Harran Ovası Şebeke İçi Ek Saha Sulaması
Proje Yapımı
Yukarı Harran Ovası Şebeke İçi Ek Saha Sulaması
Proje Yapımı Fiyat Farkı
207 -Suruç Ovası Pompaj Sulaması Pompa İstasyonları
Proje Yapımı
Suruç Ovası Pompaj Sulaması Pompa İstasyonları
Proje Yapımı Fiyat Farkı
208 -Suruç Ovası Pompaj Sulaması Tahliye ve Drenaj
Kanalları Açılması Proje Yapımı
284 000
102 500
102 500
181 500
51 120
22 500
22 500
28 620
1 250 000
125 000
125 000
1 125 000
1 250 000
125 000
125 000
1 500 000
400 000
500
500
5 500 000
Ekonomik
Faaliyet
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 430
61 13
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 430
61 13
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 431
61 13
1 125 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 432
61 13
500
500
1 499 500
399 500
İ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 482
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 550
31 13
61 13
500
500
5 499 500
İ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 551
31 13
250 000
500
500
249 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 552
61 13
100 000
500
500
99 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 553
61 13
825 000
150 000
150 000
675 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 448
61 14
499 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 493
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 069
61 14
61 15
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 069
61 15
2008 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 134
61 15
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 134
61 15
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 354
61 15
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 354
61 15
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 403
61 15
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 403
61 15
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 404
31 15
500 000
700 000
105 000
500
595 000
500
595 000
126 000
18 900
107 100
107 100
5 343 000
3 807 956
500 000
500 000
1 035 044
3 010 979
1 841 558
300 000
300 000
869 421
135 000
121 500
13 500
13 500
35 898
21 870
14 028
14 028
1 250 000
792 875
457 125
457 125
302 284
142 718
159 566
159 566
1 190 000
238 000
952 000
952 000
Bİ
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
Bİ
Bİ
İ
Sayfa No :73
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
Suruç Ovası Pompaj Sulaması Tahliye ve Drenaj
Kanalları Açılması Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması 2.Kısım Şebeke
Proje Yapımı 2.Ünite
Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması 2.Kısım Şebeke
Proje Yapımı 2.Ünite Fiyat Farkı
-Şanlıurfa-Bozova Yaylak Ovası Ek Saha Sulaması ve
Tahliye Kanalları Proje Yapımı
-Gölet Pompa Tesisleri Proje Yapımı
-Mardin-Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 3.Kısım
Şebekesi Proje Yapımı
Mardin-Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 3.Kısım
Şebekesi Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Mardin Depolaması Pompaj Sulaması 1.Kademe
Proje Yapımı
Mardin Depolaması Pompaj Sulaması 1.Kademe
Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Mardin Depolaması Pompaj Sulaması 3.Kademe
Proje Yapımı
Mardin Depolaması Pompaj Sulaması 3.Kademe
Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Viranşehir Pompaj Sulaması 1.Kademe Proje Yapımı
Viranşehir Pompaj Sulaması 1.Kademe Proje Yapımı
Fiyat Farkı
-Mardin-Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 1.Kısım
Şebekesi Proje Yapımı
Mardin-Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 1.Kısım
Şebekesi Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Mardin-Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2.Kısım
Şebekesi Proje Yapımı
Mardin-Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2.Kısım
Şebekesi Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Proje Yapımı
Mardin Depolaması Cazibe Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
-Mardin Depolaması Pompaj Sulaması 2.Kademe
Proje Yapımı
Mardin Depolaması Pompaj Sulaması 2.Kademe
Proje Yapımı Fiyat Farkı
214 280
43 521
170 759
170 759
1 192 700
178 905
450 000
450 000
563 795
441 382
39 804
52 650
52 650
348 928
75 000
75 000
1 093 000
675 000
1 168 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 404
31 15
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 406
31 15
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 406
31 15
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 463
61 15
Bİ
İ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 474
2009 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 392
61 15
31 15
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 392
31 15
2011 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 393
31 15
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 393
31 15
2010 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 394
31 15
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 394
31 15
İ
750 000
1 338 000
1 190 820
75 000
147 180
75 000
147 180
537 572
482 572
55 000
55 000
1 150 000
103 500
300 000
300 000
746 500
577 990
31 508
73 600
73 600
472 882
1 660 000
149 400
750 000
750 000
760 600
1 193 399
48 062
100 500
100 500
1 044 837
1 671 000
781 452
1 236 540
578 452
434 460
203 000
434 460
203 000
İ
2010 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 395
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 395
31 15
31 15
1 448 000
1 274 240
173 760
173 760
İ
2009 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 396
31 15
523 677
460 836
62 841
62 841
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 396
31 15
1 373 000
1 208 240
164 760
164 760
2009 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 397
31 15
520 048
457 643
62 405
62 405
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 397
31 15
1 730 000
740 218
750 820
323 218
979 180
417 000
979 180
417 000
İ
2009 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 398
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 398
31 15
31 15
1 539 000
592 823
946 177
946 177
İ
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 399
31 15
723 992
238 921
485 071
485 071
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 399
31 15
İ
İ
İ
Sayfa No :74
220 -Van Erciş Pay Sulaması Proje Yapımı
Van Erciş Pay Sulaması Proje Yapımı Fiyat Farkı
221 -Van İli Başkale İlçesi Taşkın Koruma Tesisleri Proje
Yapımı
Van İli Başkale İlçesi Taşkın Koruma Tesisleri Proje
Yapımı Fiyat Farkı
222 -Van İli Erciş İlçesi Taşkın Koruma Tesisleri Proje
Yapımı
Van İli Erciş İlçesi Taşkın Koruma Tesisleri Proje
Yapımı Fiyat Farkı
223 -Van İli Merkez İlçesi Taşkın Koruma Tesisleri Proje
Yapımı
Van İli Merkez İlçesi Taşkın Koruma Tesisleri Proje
Yapımı Fiyat Farkı
224 -DSİ (Van) 17. Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji 14.
Bölge Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri XIV. Bölge
Müdürlüğü ve Orman İşletmeleri Bölge Müdürlüğü
Hizmet Binaları Proje Yapımı
225 -Muş İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı 2.
Kısım
226 -Bitlis İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı 2.
Kısım
227 -Van İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı 2.
Kısım
228 -Van İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı 3.
Kısım
229 -Van İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı 4.
Kısım
230 -Hakkari İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı
2.Kısım
231 -Van-Merkez Akköprü Deresi Taşkın Koruma Proje
Yapımı
232 -Bitlis Tatvan Göllü Göleti Sulaması Proje Yapımı
Bitlis Tatvan Göllü Göleti Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
233 -Bitlis İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı
Bitlis İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı Fiyat
Farkı
234 -Hakkari-Dilimli Barajı Sulaması Proje Yapımı
1 447 000
430 000
40 000
234 250
26 883
40 000
10 000
10 000
10 000
60 000
60 000
60 000
15 000
15 000
15 000
115 000
115 000
115 000
30 000
30 000
30 000
1 750 000
175 000
175 000
1 575 000
500 000
500
500
500 000
500
700 000
Faaliyet
Yeri
Ekonomik
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 159
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 159
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 456
31 17
31 17
61 17
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 456
61 17
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 457
61 17
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 457
61 17
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 458
61 17
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 458
61 17
İ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 480
31 17
499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 486
61 17
500
499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 487
61 17
500
500
699 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 488
61 17
700 000
500
500
699 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 489
61 17
500 000
500
500
499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 490
61 17
500 000
500
500
499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 494
61 17
1 000 000
500
500
999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 530
61 17
138 000
35 000
58 000
35 000
58 000
35 000
80 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 408
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 408
61 17
61 17
80 000
21 000
80 000
21 000
80 000
21 000
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 454
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 454
61 17
61 17
676 200
676 200
İ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 090
31 17
303 800
İ
Fonksiyonel
Tahakkuk
2015 YILI
NAKTİ
234 250
26 883
40 000
980 000
1 212 750
403 117
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :75
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
Hakkari-Dilimli Barajı Sulaması Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Hakkari İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı
Hakkari İli Taşkın Koruma Tesisleri Proje Yapımı
Fiyat Farkı
-Alparslan II.Barajı Muş Ovası Sulaması Planlama
Revizyonu ve Proje Yapımı
Alparslan II.Barajı Muş Ovası Sulaması Planlama
Revizyonu ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Isparta İli Sulamaları Rehabilitasyonu Proje Yapımı
Isparta İli Sulamaları Rehabilitasyonu Proje Yapımı
Fiyat Farkı
-Isparta İli Sulamaları Rehabilitasyonu Proje Yapımı 2.
Kısım
Isparta İli Sulamaları Rehabilitasyonu Proje Yapımı 2.
Kısım Fiyat Farkı
-Isparta Şarkikaraağaç Pompaj Sulaması
Rehabilitasyonu Proje Yapımı
Isparta Şarkikaraağaç Pompaj Sulaması
Rehabilitasyonu Proje Yapımı Fiyat Farkı
-18.Bölge Sulamaları Yenileme Proje Yapımı
-18.Bölge Tesislerinin Depreme Karşı Risk
Analizlerinin Yapılması
-18.Bölge Baraj ve Göletleri Su Kaçakları Önleme
Proje Yapımı
-Isparta Gönen, Keçiborlu Sulaması Proje Yapımı
-Isparta Senirkent Pompa İstasyonları Güneş Elektrik
Santralı Uygulama Projeleri Yapımı
-Afyonkarahisar-Çay Barajı Sulaması Proje Yapımı
Afyonkarahisar-Çay Barajı Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
-Afyonkarahisar Dinar Karakuyu Pompaj Sulaması
Rehabilitasyonu Proje Yapımı
Afyonkarahisar Dinar Karakuyu Pompaj Sulaması
Rehabilitasyonu Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Afyonkarahisar İli Taşkın Koruma ve Rusubat
Kontrolü Planlama Raporu ve Proje Yapımı 2. Kısım
133 770
68 263
99 000
25 000
65 507
65 507
99 000
25 000
99 000
25 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 090
31 17
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 455
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 455
61 17
61 17
İ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 024
31 17
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 024
31 17
4 175 000
668 000
600 000
600 000
2 907 000
1 377 750
173 011
200 000
200 000
1 004 739
1 000 000
323 256
893 200
275 545
106 800
47 711
106 800
47 711
Bİ
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 101
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 101
61 18
61 18
299 000
248 230
50 770
50 770
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 210
61 18
53 879
44 681
9 198
9 198
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 210
61 18
1 319 000
250 000
250 000
1 069 000
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 241
61 18
237 420
50 000
50 000
187 420
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 241
61 18
3 000 000
300 000
500
500
500
500
2 999 500
299 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 505
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 506
61 18
61 18
100 000
500
500
99 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 509
61 18
1 000 000
600 000
500
500
500
500
999 500
599 500
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 545
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 547
61 18
61 18
168 950
30 411
168 950
30 411
168 950
30 411
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 073
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 073
61 18
61 18
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 205
61 18
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 205
61 18
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 226
61 18
430 000
374 100
55 900
55 900
77 400
67 338
10 062
10 062
253 000
101 200
151 800
151 800
Bİ
Bİ
Sayfa No :76
248
249
250
251
252
253
254
Afyonkarahisar İli Taşkın Koruma ve Rusubat
Kontrolü Planlama Raporu ve Proje Yapımı 2. Kısım
Fiyat Farkı
-Afyonkarahisar İli Taşkın Koruma ve Rusubat
Kontrolü Planlama Raporu ve Proje Yapımı 3. Kısım
Afyonkarahisar İli Taşkın Koruma ve Rusubat
Kontrolü Planlama Raporu ve Proje Yapımı 3. Kısım
Fiyat Farkı
-Afyonkarahisar İli Taşkın Koruma ve Rusubat
Kontrolü Planlama Raporu ve Proje Yapımı 1. Kısım
(Sultandağı- Dereçine Kasabası , Sultandağı Üçkuyu
Kasabası , Şuhut Dadak Köyü , Şinanpaşa-Tazlar
Köyü , Emirdağ Tezköy Köyü , Emirdağ Dereköy
Köyü)
Afyonkarahisar İli Taşkın Koruma ve Rusubat
Kontrolü Planlama Raporu ve Proje Yapımı 1. Kısım
(Sultandağı- Dereçine Kasabası , Sultandağı Üçkuyu
Kasabası , Şuhut Dadak Köyü , Şinanpaşa-Tazlar
Köyü , Emirdağ Tezköy Köyü , Emirdağ Dereköy
Köyü) Fiyat Farkı
-Afyonkarahisar Köy Yolları Dereyatağı Geçişleri
Köprü Projesi Yapımı 1. Kısım
Afyonkarahisar Köy Yolları Dereyatağı Geçişleri
Köprü Projesi Yapımı 1. Kısım Fiyat Farkı
-Afyonkarahisar İli Sulamaları Rehabilitasyonu Proje
Yapımı 1. Kısım
Afyonkarahisar İli Sulamaları Rehabilitasyonu Proje
Yapımı 1. Kısım Fiyat Farkı
-Burdur İli Sulamaları Rehabilitasyonu Proje Yapımı
Burdur İli Sulamaları Rehabilitasyonu Proje Yapımı
Fiyat Farkı
-Burdur İli Taşkın Koruma ve Rusubat Kontrolü
Planlama Raporu ve Proje Yapımı 1. Kısım
Burdur İli Taşkın Koruma ve Rusubat Kontrolü
Planlama Raporu ve Proje Yapımı 1. Kısım Fiyat
Farkı
-Burdur İli Taşkın Koruma ve Rusubat Kontrolü
Planlama Raporu ve Proje Yapımı 2. Kısım
45 540
18 216
27 324
27 324
286 900
200 830
86 070
86 070
51 642
36 149
15 493
15 493
97 000
38 800
58 200
58 200
24 155
5 919
18 236
18 236
245 000
208 250
36 750
36 750
44 100
37 485
6 615
6 615
390 000
62 400
327 600
327 600
111 411
11 411
100 000
100 000
938 000
287 755
606 023
159 643
331 977
128 112
331 977
128 112
321 000
321 000
321 000
57 780
57 780
57 780
209 400
209 400
349 000
139 600
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 226
61 18
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 227
61 18
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 227
61 18
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 252
61 18
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 252
61 18
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 322
61 18
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 322
61 18
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 348
61 18
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 348
61 18
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 086
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 086
61 18
61 18
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 370
61 18
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 370
61 18
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 371
61 18
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :77
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
Burdur İli Taşkın Koruma ve Rusubat Kontrolü
Planlama Raporu ve Proje Yapımı 2. Kısım Fiyat
Farkı
-Konya Akşehir İlçesi Taşkın Koruma ve Rusubat
Kontrolü Planlama Raporu ve Proje Yapımı 1. Kısım
Konya Akşehir İlçesi Taşkın Koruma ve Rusubat
Kontrolü Planlama Raporu ve Proje Yapımı 1. Kısım
Fiyat Farkı
-Sivas-Yıldızeli Nevruz Sulaması Proje Yapımı
Sivas-Yıldızeli Nevruz Sulaması Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Sivas-Kangal Kocakurt Sulaması Proje Yapımı
Sivas-Kangal Kocakurt Sulaması Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Sivas 4 Eylül Barajı Mansap Düzenlemesi Proje
Yapım
-Sivas Şarkışla Yapıaltın Sulaması Yenileme Proje
Yapımı
-Sivas Gemerek Sulaması Proje Yapımı
-Sivas Yıldızeli Kemerkaya Sulaması Proje Yapımı
-Sivas Şarkışla Bozkurt Sulaması Proje Yapımı
-Sivas Kangal Akçakale Sulaması Proje Yapımı
-Sivas Gemerek Göksu Regülatörü Sulaması Yenileme
Proje Yapımı
-Kahramanmaraş-Menzelet Sulaması 2-3.Kısım
Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı
Kahramanmaraş-Menzelet Sulaması 2-3.Kısım
Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Kahramanmaraş-Elbistan Sarsap Göleti Sulaması
Proje Yapımı
Kahramanmaraş-Elbistan Sarsap Göleti Sulaması
Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Kahramanmaraş-Geben Sulaması Proje Yapımı
Kahramanmaraş-Geben Sulaması Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Kahramanmaraş-Kalealtı Sulaması Planlama
Revizyonu ve Proje Yapımı
62 820
25 128
37 692
37 692
260 000
260 000
260 000
46 800
46 800
46 800
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 371
61 18
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 228
61 18
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 228
61 18
940 000
230 000
582 800
144 828
357 200
85 172
357 200
85 172
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 033
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 033
61 19
61 19
594 000
115 000
343 035
71 499
250 965
43 501
250 965
43 501
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 223
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 223
61 19
61 19
1 000 000
100 000
100 000
900 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 293
61 19
550 000
75 000
75 000
475 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 435
61 19
1 500 000
500 000
1 000 000
1 500 000
750 000
150 000
50 000
100 000
150 000
75 000
150 000
50 000
100 000
150 000
75 000
1 350 000
450 000
900 000
1 350 000
675 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
61
61
61
61
61
İ
3 690 000
1 549 800
850 000
850 000
1 290 200
1 209 249
554 901
114 750
114 750
539 598
147 500
125 375
22 125
22 125
65 494
58 729
6 765
6 765
790 000
261 198
513 500
176 660
276 500
84 538
276 500
84 538
613 000
281 980
331 020
331 020
2016
2016
2016
2017
2016
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
1
01
01
01
01
01
3 13 8 026 436
3 13 8 026 437
3 13 8 026 438
3 13 8 026 439
3 13 8 026 440
19
19
19
19
19
2011 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 007
31 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 007
31 20
2008 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 008
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 008
61 20
Bİ
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 040
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 040
61 20
61 20
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 064
61 20
Bİ
Sayfa No :78
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
Kahramanmaraş-Kalealtı Sulaması Planlama
Revizyonu ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Kahramanmaraş-Kartalkaya Sol Sahil Sulaması
Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı
Kahramanmaraş-Kartalkaya Sol Sahil Sulaması
Planlama Revizyonu ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Kahramanmaraş-Karakuz Barajı Sulaması Proje
Yapımı
Kahramanmaraş-Karakuz Barajı Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
-Kahramanmaraş-Adatepe Barajı Sulaması Proje
Yapımı
Kahramanmaraş-Adatepe Barajı Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
-Kahramanmaraş-Kavaktepe Barajı Sulaması Proje
Yapımı
Kahramanmaraş-Kavaktepe Barajı Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
-Kahramanmaraş-Kartalkaya Sağ Sahil Sulaması
Rehabilitasyon Planlama Revizyonu Teknik Raporu
ve Proje Yapımı
Kahramanmaraş-Kartalkaya Sağ Sahil Sulaması
Rehabilitasyon Planlama Revizyonu Teknik Raporu
ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Kahramanmaraş-Pazarcık Kızkapanlı Sulaması Proje
Yapımı
-20.Bölge Müdürlüğü Tesisleri ile 202. ve Şube
Tesislerinin Depreme Karşı Risk Analizlerinin
Yapılması
-Adıyaman Atatürk Baraj Gölünden Pompaj Sulaması
Bebek-1 ile Aslanoğlu Ünitelerinin Planlama
Revizyonu ve Proje Yapımı
Adıyaman Atatürk Baraj Gölünden Pompaj Sulaması
Bebek-1 ile Aslanoğlu Ünitelerinin Planlama
Revizyonu ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Adıyaman-Çelikhan Sulaması Proje Yapımı
Adıyaman-Çelikhan Sulaması Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Adıyaman-Koçali Barajı Sulaması Proje Yapımı
146 184
63 212
82 972
82 972
915 000
366 000
549 000
549 000
219 966
82 357
137 609
137 609
1 330 000
798 000
532 000
532 000
328 672
195 199
133 473
133 473
2 595 000
519 000
800 000
800 000
1 276 000
654 317
133 471
200 000
200 000
320 846
690 000
200 000
200 000
490 000
172 952
50 000
50 000
122 952
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Ekonomik
Faaliyet
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 064
61 20
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 065
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 065
61 20
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 075
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 075
61 20
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 085
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 085
61 20
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 167
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 167
61 20
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 270
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 270
61 20
1 057 000
63 420
200 000
200 000
793 580
260 642
11 597
50 000
50 000
199 045
1 200 000
500
500
1 199 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 512
61 20
300 000
500
500
299 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 543
61 20
Bİ
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 006
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 006
61 20
İ
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 009
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 009
31 20
31 20
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 061
61 20
1 190 000
416 500
773 500
773 500
300 175
110 431
189 744
189 744
594 000
160 023
305 553
71 833
288 447
88 190
288 447
88 190
1 663 000
83 150
1 579 850
1 579 850
Bİ
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Sayfa No :79
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
Adıyaman-Koçali Barajı Sulaması Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Adıyaman-Gömükan Barajı Sulaması Proje Yapımı
Adıyaman-Gömükan Barajı Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
-Adıyaman-Besni Barajı Sulaması Proje Yapımı
Adıyaman-Besni Barajı Sulaması Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Adıyaman 203. Şube Tesisleri Proje Yapımı
Adıyaman 203. Şube Tesisleri Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Adıyaman-Gölbaşı Pompaj Sulaması Proje Yapımı
-Adıyaman-Büyükçay Barajı Sulaması Proje Yapımı
-Adıyaman-Atatürk Baraj Gölünden Pompaj Sulaması
Bebek-2 ile Durak Ünitelerinin Planlama Revizyonu
ve Proje Yapımı
-Adıyaman Göletleri ve YÜS Sulamaları Proje Yapımı
Adıyaman Göletleri ve YÜS Sulamaları Proje Yapımı
Fiyat Farkı
-Samsat Pompaj Sulaması 2. Kısım Planlama
Revizyonu ve Proje Yapımı
Samsat Pompaj Sulaması 2. Kısım Planlama
Revizyonu ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Adıyaman-Besni Keysun ve Kizilin Sulamaları Proje
Yapımı
-Gaziantep-Ballıkaya Barajı Sulaması Proje Yapımı
Gaziantep-Ballıkaya Barajı Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
-Gaziantep P2 Pompaj Sulaması 2. Kısım Proje
Yapımı
Gaziantep P2 Pompaj Sulaması 2. Kısım Proje
Yapımı Fiyat Farkı
-Gaziantep-Kayacık Sol Sahil Sulaması Proje Yapımı
Gaziantep-Kayacık Sol Sahil Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
-Gaziantep-Nizip Hancağız Sulaması Rehabilitasyon
Planlama Revizyonu Teknik Raporu ve Proje Yapımı
417 229
18 747
398 482
398 482
1 350 000
330 882
877 500
212 337
472 500
118 545
472 500
118 545
200 000
45 386
70 000
12 801
130 000
32 585
71 500
17 922
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 061
61 20
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 062
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 062
61 20
61 20
130 000
32 585
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 324
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 324
61 20
61 20
71 500
17 922
71 500
17 922
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 340
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 340
61 20
61 20
1 500 000
1 500 000
1 200 000
1 000
150 000
120 000
1 000
150 000
120 000
Bİ
İ
Bİ
2013 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 342
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 357
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 358
61 20
31 20
61 20
144 000
37 000
144 000
37 000
144 000
37 000
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 373
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 373
61 20
61 20
İ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 401
31 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 401
31 20
İ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 544
31 20
1 499 000
1 350 000
1 080 000
1 150 000
92 000
200 000
200 000
858 000
285 505
20 313
50 000
50 000
215 192
500
500
4 599 500
4 600 000
145 000
32 247
58 000
10 440
87 000
21 807
87 000
21 807
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 110
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 110
61 20
61 20
1 160 000
638 000
522 000
522 000
İ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 118
31 20
280 145
152 434
127 711
127 711
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 118
31 20
398 000
99 760
398 000
99 760
398 000
99 760
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 238
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 238
61 20
61 20
640 000
237 472
237 472
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 244
61 20
402 528
Sayfa No :80
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
Gaziantep-Nizip Hancağız Sulaması Rehabilitasyon
Planlama Revizyonu Teknik Raporu ve Proje Yapımı
Fiyat Farkı
-Gaziantep-Araban Sulaması Proje Yapımı
-Gaziantep-Yavuzeli Sulaması Proje Yapımı
-Kilis-Musabeyli Sulaması Proje Yapımı
Kilis-Musabeyli Sulaması Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Aydın-Çine Sulaması Proje Yapımı
Aydın-Çine Sulaması Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Aşağı Büyük Menderes Nehri Islahı Proje Yapımı
-Aşağı Büyük Menderes Nehri Islahı Sanat Yapıları
Proje Yapımı 1.Kısım
Aşağı Büyük Menderes Nehri Islahı Sanat Yapıları
Proje Yapımı 1.Kısım Fiyat Farkı
-Aydın-Koçarlı Karacaören Göleti Sulaması Proje
Yapımı
-Denizli-Karakıran-Kabaağaç Sulaması Proje Yapımı
Denizli-Karakıran-Kabaağaç Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
-Denizli-Buldan Ovası Sulaması Proje Yapımı
Denizli-Buldan Ovası Sulaması Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Denizli İli Taşkın Koruma İstikşaf Raporu ve Proje
Yapımı 1.Kısım
Denizli İli Taşkın Koruma İstikşaf Raporu ve Proje
Yapımı 1.Kısım Fiyat Farkı
-Denizli-Çürüksu Sağ Sahil Sulaması Rehabilitasyonu
Proje Yapımı
Denizli-Çürüksu Sağ Sahil Sulaması Rehabilitasyonu
Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Denizli-Honaz Ovası Sulaması Proje Yapımı
Denizli-Honaz Ovası Sulaması Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Muğla-Dalaman Ovası Sulaması Proje Yapımı
Muğla-Dalaman Ovası Sulaması Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Muğla-Seki Barajı Sulaması Proje Yapımı
168 517
62 528
62 528
105 989
4 500 000
3 350 000
500 000
124 565
846 000
220 496
434 000
375 000
131 250
500
500
250 000
62 722
190 350
52 396
100 000
243 750
4 499 500
3 349 500
250 000
61 843
655 650
168 100
500
500
250 000
62 722
190 350
52 396
100 000
243 750
83 000
23 625
59 375
59 375
500
500
100 000
99 500
Ekonomik
Faaliyet
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 244
İ
İ
Bİ
Bİ
334 000
Fonksiyonel
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04
2015 2017 5 04
2011 2015 5 04
5 04
2013 2015 5 04
5 04
2014 2016 5 04
2014 2015 5 04
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
1
1
1
1
01
01
01
11
01
11
01
01
3 13 8 026 513
3 13 8 026 514
3 13 8 026 195
3 13 8 026 195
3 13 8 026 087
3 13 8 026 087
3 13 8 026 441
3 13 8 026 442
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
61 20
31
31
61
61
61
61
61
61
20
20
20
20
21
21
21
21
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 442
61 21
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 537
61 21
345 000
100 000
225 630
40 613
119 370
59 387
119 370
59 387
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 256
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 256
61 21
61 21
430 000
78 000
369 800
66 564
60 200
11 436
60 200
11 436
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 274
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 274
61 21
61 21
480 000
312 000
168 000
168 000
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 275
61 21
88 160
56 160
32 000
32 000
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 275
61 21
248 500
34 790
213 710
213 710
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 343
61 21
59 656
6 262
53 394
53 394
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 343
61 21
236 000
51 493
202 960
36 533
33 040
14 960
33 040
14 960
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 347
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 347
61 21
61 21
994 000
370 994
99 400
20 594
447 300
175 200
447 300
175 200
İ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 317
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 317
31 21
31 21
323 900
116 604
207 296
207 296
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 318
61 21
Bİ
447 300
175 200
Sayfa No :81
Muğla-Seki Barajı Sulaması Proje Yapımı Fiyat Farkı
306 -22.Bölge Müdürlüğü Yukarı Havza Islahı İstikşaf ve
Kati Proje Yapımı
22.Bölge Müdürlüğü Yukarı Havza Islahı İstikşaf ve
Kati Proje Yapımı Fiyat Farkı
307 -22.Bölge Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik
İstikşaf Raporu Yapımı 3.Kısım
22.Bölge Taşkın ve Rusubat Kontrolüne Yönelik
İstikşaf Raporu Yapımı 3.Kısım Fiyat Farkı
308 -Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bayburt İli Kampus
Alanı Proje Yapımı
309 -Gümüşhane-Sadak Sulaması Proje Yapımı
Gümüşhane-Sadak Sulaması Proje Yapımı Fiyat Farkı
310 -Gümüşhane İli Taşkın ve Rusubat Kontrolü İstikşaf
ve Kati Proje Yapımı
Gümüşhane İli Taşkın ve Rusubat Kontrolü İstikşaf
ve Kati Proje Yapımı Fiyat Farkı
311 -Gümüşhane-Tersun Sulaması Proje Yapımı
312 -Gümüşhane-Çamur Sulaması Proje Yapımı
313 -Rize İli Taşkın ve Rusubat Kontrolü İstikşaf ve Kati
Proje Yapımı
Rize İli Taşkın ve Rusubat Kontrolü İstikşaf ve Kati
Proje Yapımı Fiyat Farkı
314 -23.Bölge Müdürlüğü Tesis Proje Yapımı
315 -Kastamonu Obrucak Barajı Sulaması Proje Yapımı
Kastamonu Obrucak Barajı Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
316 -Bartın Irmağı ve Yan Kolları Islahı Proje Yapımı
Bartın Irmağı ve Yan Kolları Islahı Proje Yapımı
Fiyat Farkı
317 -Kirazlıköprü Barajı Sulaması Proje Yapımı
318 -Bartın Kozcağız Barajı Sulaması Proje Yapımı
319 -Karabük 234 Şube Tesisleri Proje Yapımı
Karabük 234 Şube Tesisleri Proje Yapımı Fiyat Farkı
320 -Kars Çayı Havzası Projesi Kars Barajı Sulaması Proje
Yapımı
74 100
1 670 000
20 989
835 000
53 111
835 000
53 111
835 000
345 690
152 690
193 000
193 000
524 000
262 000
262 000
262 000
95 160
47 160
48 000
48 000
500
500
155 030
28 882
238 000
155 030
28 882
238 000
43 000
43 000
43 000
600 000
1 500 000
129 900
60 000
150 000
129 900
60 000
150 000
129 900
23 382
23 382
23 382
1 500 000
1 300 000
338 000
1 000
250 000
50 000
1 000
250 000
50 000
293 000
67 947
293 000
132 053
293 000
132 053
15 027
1 000
1 000
69 873
20 000
600 000
1 000
1 000
69 873
20 000
600 000
500 000
419 000
76 397
238 000
586 000
200 000
1 000 000
1 000 000
84 900
20 000
2 900 000
263 970
47 515
754 000
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 234
61 22
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 335
61 22
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 335
61 22
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 597
61 22
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 028
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 028
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 246
61 22
61 22
61 22
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 246
61 22
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 312
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 321
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 242
61 22
61 22
61 22
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 242
61 22
Bİ
İ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 039
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 104
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 104
61 23
31 23
31 23
Bİ
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 035
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 035
61 23
61 23
Bİ
Bİ
Bİ
2014 2016 5 04
2014 2016 5 04
2014 2015 5 04
5 04
2012 2016 5 04
61
61
61
61
31
Bİ
1 499 000
1 050 000
288 000
999 000
999 000
1 546 000
Faaliyet
61 21
61 22
Bİ
540 000
1 350 000
Ekonomik
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 318
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 234
Bİ
499 500
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
Bİ
Bİ
İ
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
1
01
01
01
11
01
3 13 8 026 249
3 13 8 026 345
3 13 8 026 237
3 13 8 026 237
3 13 8 026 025
23
23
23
23
24
Sayfa No :82
Kars Çayı Havzası Projesi Kars Barajı Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
321 -Selim Barajı Sulaması Proje Yapımı
Selim Barajı Sulaması Proje Yapımı Fiyat Farkı
800 000
188 062
200 000
200 000
575 000
140 000
86 250
15 772
488 750
124 228
488 750
124 228
322 -Digor Barajı Sulaması Proje Yapımı
Digor Barajı Sulaması Proje Yapımı Fiyat Farkı
323 -Ardahan 243.Şube Müdürlüğü Tesisleri Proje Yapımı
324 -Iğdır Tuzluca Ünlendi Barajı Sulaması Proje Yapımı
Iğdır Tuzluca Ünlendi Barajı Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
325 -Balıkesir-İvrindi Gökçeyazı Projesi İvrindi ve
Gökçeyazı Ovaları Sulaması Proje Yapımı
Balıkesir-İvrindi Gökçeyazı Projesi İvrindi ve
Gökçeyazı Ovaları Sulaması Proje Yapımı Fiyat Farkı
326 -Balıkesir-Manyas II.Merhale Projesi Manyas Ovası
Sol Sahil Sulaması ve Bereketli Ovası Sulaması Proje
Yapımı
Balıkesir-Manyas II.Merhale Projesi Manyas Ovası
Sol Sahil Sulaması ve Bereketli Ovası Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
327 -Balıkesir-Bigadiç İlyaslar Projesi Bigadiç İlyaslar
Ovaları Sulaması Proje Yapımı
Balıkesir-Bigadiç İlyaslar Projesi Bigadiç İlyaslar
Ovaları Sulaması Proje Yapımı Fiyat Farkı
328 -25.Bölge Müdürlüğü Tesislerinin Deprem Etüdü
329 -Balıkesir-Karesi Çay Deresi Taşkın Koruma Proje
Yapımı
Balıkesir-Karesi Çay Deresi Taşkın Koruma Proje
Yapımı Fiyat Farkı
330 -Balıkesir-Dursunbey Suçıktı Sulaması Proje Yapımı
331 -Çanakkale-Çan Altıkulaç Göleti Sulaması Proje
Yapımı
332 -Deriner Barajı Seyir Terası ve İskele Projesi Yapımı
333 -Kemer Köprü Tip Projelerinin Hazırlanması
Kemer Köprü Tip Projelerinin Hazırlanması Fiyat
Farkı
Mevkuf Tutulan Ödenek
120 000
21 600
300 000
835 000
98 530
120 000
21 600
30 000
250 000
50 000
120 000
21 600
30 000
250 000
50 000
411 938
270 000
585 000
48 530
720 000
648 000
72 000
72 000
129 600
116 640
12 960
12 960
1 980 000
1 584 000
396 000
396 000
356 400
285 120
71 280
71 280
120 000
120 000
120 000
35 000
35 000
35 000
265 000
88 900
75 000
88 900
75 000
88 900
16 002
16 002
16 002
100 000
180 000
500
500
500
500
99 500
179 500
25 000
46 480
8 366
25 000
46 480
8 366
225 000
250 000
116 200
20 916
69 720
12 550
10 620 795
Ekonomik
Faaliyet
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 025
31 24
İ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 349
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 349
31 24
31 24
İ
2014 2015 5
5
2014 2016 5
2014 2016 5
5
31
31
61
31
31
Bİ
İ
Bİ
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
1
01
11
01
01
11
3 13 8 026 445
3 13 8 026 445
3 13 8 026 353
3 13 8 026 444
3 13 8 026 444
24
24
24
24
24
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 070
61 25
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 070
61 25
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 124
61 25
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 124
61 25
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 446
61 25
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 446
61 25
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 447
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 473
61 25
61 25
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 473
61 25
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 515
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 516
61 25
61 25
Bİ
İ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 475
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 344
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 026 344
61 26
31 31
31 31
5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 098
31 31
Bİ
Bİ
190 000
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
Bİ
Sayfa No :83
Mevkuf Tutulan Ödenek
BÜYÜK SU İŞLERİ
BURSA-İNEGÖL PROJESİ (1993A010100) (1993 2018)
1 -Babasultan Barajı Sulaması
Babasultan Barajı Sulaması Fiyat Farkı
BURSA-KARACABEY YEŞİLDERE I. MERHALE
PROJESİ (2011A010070) (2011 - 2018)
1 -Karacabey-Yeşildere Barajı
Karacabey-Yeşildere Barajı Fiyat Farkı
BURSA-YENİŞEHİR I.MERHALE PROJESİ
(1991A010070) (1991 - 2016)
1 -Boğazköy Barajı Sulaması
Boğazköy Barajı Sulaması Fiyat Farkı
EMET-ORHANELİ I.MERHALE PROJESİ
(1995A010140) (1995 - 2018)
1 -Mustafakemal Paşa Güllüce Sulaması
Mustafakemal Paşa Güllüce Sulaması Fiyat Farkı
2 -Mustafakemalpaşa Döllük Sulaması ve Devecikonağı
Pompaj Sulaması
Mustafakemalpaşa Döllük Sulaması ve Devecikonağı
Pompaj Sulaması Fiyat Farkı
İZNİK II.MERHALE PROJESİ (1993A010350) (1993 2015)
1 -Orhangazi 2. Pompa İstasyonu Pompa Elektrik
Aksamı Satın Alınması, Montajı ve Enerji Nakil Hattı
Mevkuf Tutulan Ödenek
KARACABEY-GÖLECİK PROJESİ (2015A010140)
(2015 - 2019)
1 -Gölecik Barajı
AKHİSAR-GÖRDES PROJESİ (1986A010110) (1986 2017)
1 -Gördes Sol Sahil Sulaması
Gördes Sol Sahil Sulaması Fiyat Farkı
2 -Gördes Sağ Sahil Sulaması
15 127 994
24 164 366 409
5 171 698 230
29 110 754
9 686 011
5 000 000
5 000 000
23 842 000
5 268 754
7 758 063
1 927 948
3 900 000
1 100 000
3 900 000
1 100 000
33 999 530
2 999 544
6 000 000
6 000 000
27 277 954
6 721 576
2 490 756
508 788
4 800 000
1 200 000
4 800 000
1 200 000
88 908 091
50 645 226
13 000 000
13 000 000
64 882 827
24 025 264
38 341 832
12 303 394
9 000 000
4 000 000
9 000 000
4 000 000
17 540 995
7 721 870
65 842 689
57 820 180
6 000 000
6 000 000
2 022 509
39 412 712
14 515 625
9 326 911
38 077 545
13 850 792
4 647 065
1 335 167
664 833
3 100 000
1 335 167
664 833
3 100 000
1 579 846
2 587 441
1 244 778
900 000
900 000
442 663
2 372 260
2 372 260
7 700 000
2 372 260
2 372 260
1 700 000
185 000 000
100 000
100 000
185 000 000
100 000
100 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 026 097
61 61
Bİ
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 002 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 93 0 002 001
61 01
61 01
Bİ
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 001 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 11 0 001 002
61 01
61 01
Bİ
2011 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 002 003
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 91 0 002 003
61 01
61 01
Bİ
2008 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 95 0 003 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 95 0 003 001
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 95 0 003 003
61 01
61 01
61 01
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 95 0 003 003
61 01
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 2 90 3 93 0 003 006
61 01
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 003 007
61 61
İ
2015 2019 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 15 0 001 001
32 01
Bİ
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 003 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 86 0 003 002
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 003 003
61 02
61 02
61 02
2 482 640 959 2 561 174 000 16 510 027 220
14 424 743
12 183 937
2 240 806
24 999 986
19 987 198
5 012 788
25 262 865
Bİ
Bİ
6 000 000
144 671 979
22 604 960
17 000 000
17 000 000
22 647 779
7 957 181
60 467 019
17 668 529
4 936 431
4 979 250
3 020 750
4 500 000
4 979 250
3 020 750
4 500 000
184 900 000
184 900 000
105 067 019
55 967 019
Bİ
Sayfa No :84
Gördes Sağ Sahil Sulaması Fiyat Farkı
3 -Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirilmesi 1.
Kısım
BAKIRÇAY-KINIK PROJESİ (1986A010100) (1986 2016)
1 -Kınık Sağ Sahil Sulaması
Kınık Sağ Sahil Sulaması Fiyat Farkı
2 -Kınık Sol Sahil Sulaması İletim Hattı İkmali (*)
23 600 000
30 000 000
1 500 000
3 000 000
1 500 000
3 000 000
22 100 000
27 000 000
167 849 860
75 922 379
20 000 000
20 000 000
70 862 124
26 987 736
70 000 000
56 746 322
19 176 057
12 900 000
7 099 999
1
12 900 000
7 099 999
1
* 2 - Kınık Sol Sahil Sulaması İletim Hattı İkmali : Bakırçay-Kınık Projesinin tutarı revize edildikten sonra ihale edilecektir.
182 758 499
5 000 000
5 000 000
BAYINDIR-ERGENLİ PROJESİ (2013A010220) (2013
- 2018)
1 -Ergenli Barajı
114 932 962
4 000 000
4 000 000
Ergenli Barajı Fiyat Farkı
39 825 537
999 000
999 000
2 -Ergenli Sulaması
28 000 000
1 000
1 000
İZMİR-KEMALPAŞA (YİĞİTLER BARAJI VE
SULAMASI) PROJESİ (2011A010080) (2011 - 2018)
1 -Yiğitler Barajı
Mevkuf Tutulan Ödenek
110 000 000
1
100 000
110 000 000
1
1
99 999
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 86 0 003 003
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 003 006
61 02
61 02
2011 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 001 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 86 0 001 001
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 001 005
61 02
61 02
31 02
2014 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 023 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 13 0 023 001
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 023 004
61 02
61 02
61 02
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 009 001
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 009 003
32 02
32 32
71 927 481
1 215 802
711 680
69 999 999
Bİ
İ
177 758 499
110 932 962
38 826 537
27 999 000
Bİ
Bİ
109 999 999
109 999 999
İ
(*) DSİ, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Kemalpaşa Organize Sanayi (KOS) Bölge Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde Yiğitler Barajı ve sanayi suyu iletim tesisleri inşa maliyetinin yüzde yüzü, KOS Bölgesi
Müdürlüğü tarafından finanse edilecektir.
6 000 000
900 000
600 000
5 100 000
İZMİR-SEFERİHİSAR SULAMASI İLETİM HATTI
REHABİLİTASYONU PROJESİ (2015A010150) (2015 2016)
1 -İzmir Seferihisar Sulaması İletim Hattı Yenileme
5 400 000
600 000
600 000
4 800 000 Bİ 2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 15 0 003 001 61 02
2 -İzmir Seferihisar Sulaması İletim Hattı Yenileme
600 000
300 000
300 000 Bİ 2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 15 0 003 002 61 02
(Seferihisar Belediyesi Katkısı)
(*) Proje maliyetinin %10'u Seferihisar Belediyesi tarafından karşılanacak olup, toplama dahil değildir.
KÜÇÜKMENDERES BEYDAĞ PROJESİ
(1991A010080) (1991 - 2018)
1 -Ödemiş Beydağ Sulaması
Ödemiş Beydağ Sulaması Fiyat Farkı
2 -Beydağ İlave Su Temini - 1. Kademe (Tasavra Çayı)
(*)
190 554 853
123 545 306
25 000 000
25 000 000
119 366 000
61 188 853
10 000 000
85 007 521
38 537 785
15 000 000
9 999 999
1
15 000 000
9 999 999
1
42 009 547
19 358 479
12 651 069
9 999 999
Bİ
Bİ
2010 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 003 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 91 0 003 002
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 003 006
61 02
61 02
61 02
* 2 - Beydağ İlave Su Temini - 1. Kademe (Tasavra Çayı) : Küçükmenderes Beydağ Projesinin tutarı revize edildikten sonra ihale edilecektir.
Sayfa No :85
13 512 768
5 562 000
5 562 000
12 350 450
6 724 318
10 843 762
2 669 006
1 506 688
4 055 312
1 506 688
4 055 312
7 620 581
3 620 581
4 000 000
3 000 000
5 815 094
1 805 487
2 893 231
727 350
2 921 863
1 078 137
2 200 000
800 000
36 776 641
1 299 935
3 000 000
3 000 000
11 035 800
4 740 841
21 000 000
1 033 598
266 337
2 000 000
999 000
1 000
2 000 000
999 000
1 000
26 500 000
1 425 000
MANİSA-SARIGÖL SULAMASI
REHABİLİTASYONU PROJESİ (2015A010160) (2015 2016)
1 -Manisa Sarıgöl Sulaması Yenilemesi
23 850 000
100 000
2 -Manisa Sarıgöl Sulaması Yenileme (Sulama Birliği
2 650 000
1 325 000
Katkısı)
(*) Proje maliyetinin %10'u Sarıgöl Sulama Birliği tarafından karşılanacak olup, toplama dahil değildir.
100 000
MANİSA-GÜNEŞLİ PROJESİ (2010A010080) (2010 2015)
1 -Gördes Güneşli Sulaması
Gördes Güneşli Sulaması Fiyat Farkı
MANİSA-KELEBEK PROJESİ (2013A010150) (2013 2017)
1 -Kelebek Barajı
Kelebek Barajı Fiyat Farkı
2 -Kelebek Sulaması
ÖDEMİŞ AKTAŞ PROJESİ (2009A010050) (2009 2015)
1 -Ödemiş Aktaş Barajı
Ödemiş Aktaş Barajı Fiyat Farkı
2 -Ödemiş Aktaş Sulaması
Ödemiş Aktaş Sulaması Fiyat Farkı
100 000
76 888 645
42 334 645
34 554 000
34 554 000
35 831 691
30 804 500
7 799 690
2 452 764
24 661 565
11 274 141
5 047 179
1 351 760
11 170 126
19 530 359
2 752 511
1 101 004
11 170 126
19 530 359
2 752 511
1 101 004
Faaliyet
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 10 0 003 003
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 10 0 003 003
61 02
61 02
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 10 0 005 003
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 10 0 005 003
61 02
61 02
Bİ
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 008 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 13 0 008 001
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 008 003
61 02
61 02
61 02
Bİ
İ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 15 0 004 001
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 15 0 004 002
61 02
31 02
Bİ
2010 2015 5
5
2013 2015 5
5
61
61
61
61
32 476 706
8 002 202
3 475 504
20 999 000
25 075 000
23 750 000
1 325 000
Bİ
ALTINTAŞ I.MERHALE PROJESİ (1991A010110)
(1991 - 2017)
1 -Beşkarış Sulaması
Beşkarış Sulaması Fiyat Farkı
2 -Beşkarış Sulaması 2. Kısım
72 602 211
38 669 286
20 932 925
8 000 000
41 315 052
11 287 159
20 000 000
30 314 612
8 354 674
11 000 440
2 932 485
7 000 000
750 000
250 000
7 000 000
13 000 000
BEYLİKOVA PROJESİ (1995A010200) (1995 - 2016)
10 399 992
399 992
4 600 000
6 000 000
5 400 000
3 416 800
983 192
331 798
68 194
3 085 002
914 998
3 085 002
914 998
1 -Beylikova Seddeleri Su Kaçaklarının Önlenmesi
Beylikova Seddeleri Su Kaçaklarının Önlenmesi Fiyat
Farkı
Ekonomik
Yeri
19 074 768
KÜÇÜKMENDERES-BAYINDIR PROJESİ
(2010A010060) (2010 - 2015)
1 -Bayındır Burgaz (Zeytinova) Sulaması
Bayındır Burgaz (Zeytinova) Sulaması Fiyat Farkı
Fonksiyonel
Tahakkuk
2015 YILI
NAKTİ
E B İ M KODU
Finansal
2015 YILI
KEŞFİ
İŞİN ADI
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
3 09 0 002 002
3 09 0 002 002
3 09 0 002 003
3 09 0 002 003
02
02
02
02
13 000 000
Bİ
Bİ
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 004 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 91 0 004 001
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 004 005
61 03
61 03
61 03
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 95 0 004 003
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 95 0 004 003
61 03
61 03
Sayfa No :86
2 -Beylikova Cazibe Sulaması 2.Kısım
Mevkuf Tutulan Ödenek
ESKİŞEHİR-YUKARI SAKARYA ISLAHI VE
SULAMASI (YARALI POMPAJ SULAMASI)
PROJESİ (2012A010100) (2012 - 2017)
1 -Eskişehir Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması Projesi
(Yaralı Pompaj Sulamaları)
Eskişehir Yukarı Sakarya Islahı ve Sulaması Projesi
(Yaralı Pompaj Sulamaları) Fiyat Farkı
ESKİŞEHİR-YUKARI SAKARYA ISLAHI VE
SULAMASI 2. MERHALE (GÖKPINAR BARAJI VE
SULAMASI) PROJESİ (2015A010170) (2015 - 2019)
1 -Gökpınar Barajı
KÜTAHYA-ASLANAPA-KUREYŞLER PROJESİ
(2011A010090) (2011 - 2017)
1 -Aslanapa-Kureyşler Barajı
Aslanapa-Kureyşler Barajı Fiyat Farkı
2 -Aslanapa-Kureyşler Barajı Gölü Altında Kalacak
Kültür Varlıklarının Korunması, Belgelenmesi ve
Kültürel Varlıkların Taşınması
Aslanapa-Kureyşler Barajı Gölü Altında Kalacak
Kültür Varlıklarının Korunması, Belgelenmesi ve
Kültürel Varlıkların Taşınması Fiyat Farkı
3 -Aslanapa-Kureyşler Barajı Sulaması
4 -Aslanapa-Kureyşler Barajı Gölü Altında Kalacak
Kültür Varlıklarının Korunması, Belgelenmesi ve
Kültürel Varlıkların Taşınması 2. Kısım
KARAMAN II.MERHALE PROJESİ (KOP)
(1991A010130) (1991 - 2016)
1 -İbrala Sulaması İkmali
Mevkuf Tutulan Ödenek
KONYA - ÇUMRA 2-B MERHALE PROJESİ (KOP)
(2009A010070) (2009 - 2018)
1 -Seydişehir Cazibe Sulaması
Seydişehir Cazibe Sulaması Fiyat Farkı
2 -Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması İkmal
Seydişehir Suğla Cazibe Sulaması İkmal Fiyat Farkı
6 000 000
600 000
600 000
1 400 000
5 400 000
18 420 781
3 591 842
3 000 000
3 000 000
13 986 985
2 859 288
2 160 000
2 160 000
8 967 697
4 433 796
732 554
840 000
840 000
2 861 242
100 000
100 000
140 000 000
140 000 000
100 000
100 000
139 900 000
5 000 000
5 000 000
19 900 000
4 999 000
1 826 649
1 880 000
3 930 129
1 041 569
1 800 697
1 068 871
785 080
79 303
1 068 871
785 080
79 303
448 255
381 509
66 746
66 746
20 000 000
2 900 000
2 000 000
1 000 000
2 000 000
1 000 000
15 000 000
1 500 000
9 800 000
15 000 000
1 500 000
1 500 000
8 300 000
20 000 000
20 000 000
43 192 960
22 287 867
21 840 000
5 678 400
38 317 925
20 162 902
4 875 035
2 124 965
10 000 000
3 000 000
4 875 035
2 124 965
10 000 000
3 000 000
Faaliyet
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 95 0 004 006
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 95 0 004 004
61 03
61 61
Bİ
2013 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 12 0 020 002
61 03
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 12 0 020 002
61 03
Bİ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 15 0 034 001
61 03
Bİ
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 010 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 11 0 010 002
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 010 003
61 03
61 03
61 03
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 11 0 010 003
61 03
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 010 004
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 010 006
61 03
61 03
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 005 004
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 005 002
61 04
61 61
Bİ
2010 2015 5
5
2014 2016 5
5
61
61
61
61
139 900 000
7 153 904
58 480 827
Ekonomik
11 828 939
32 053 904
92 999 227
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
18 000 000
1 900 000
13 500 000
13 500 000
14 518 400
11 840 000
2 678 400
Bİ
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
3 09 0 004 003
3 09 0 004 003
3 09 0 004 004
3 09 0 004 004
04
04
04
04
Sayfa No :87
KONYA-ÇUMRA II.MERHALE PROJESİ (KOP)
(1974A010550) (1974 - 2017)
1 -BSA Kanalı (Mavi Boğaz) 2.Kısım
BSA Kanalı (Mavi Boğaz) 2.Kısım Fiyat Farkı
2 -BSA Kanalı (Mavi Boğaz) 2. Kısım inşaatı Enerji
Nakil Hattı
BSA Kanalı (Mavi Boğaz) 2. Kısım inşaatı Enerji
Nakil Hattı Fiyat Farkı
3 -BSA Kanalı Çift Taraflı Tel Çit Yapımı
KONYA-İVRİZ SAĞ VE SOL SAHİL SULAMASI
REHABİLİTASYONU PROJESİ (KOP) (2011A010100)
(2011 - 2018)
1 -Ereğli-İvriz Sağ Sahil Sulaması Yenileme
Mevkuf Tutulan Ödenek
NİĞDE GEBERE II.MERHALE PROJESİ (KOP)
(1991A010140) (1991 - 2015)
1 -Niğde Bahçeleri Sulaması ve Yenilenmesi
Niğde Bahçeleri Sulaması ve Yenilenmesi Fiyat Farkı
333 000 001
1 026 562 011
528 562 010
165 000 000
165 000 000
102 500 000
29 782 020
86 758 875
22 434 621
188 865 514
67 655 673
16 626 347
44 019 701
10 173 794
150 945 507
23 680 000
8 695 000
22 200 000
7 800 000
20 525 000
23 680 000
8 695 000
22 200 000
7 800 000
20 525 000
11 164 327
4 460 673
20 539 174
4 460 827
17 395 007
48 451 980
36 371 987
6 100 000
6 100 000
5 979 993
58 932 117
17 593 176
96 773 173
32 274 693
56 666 623
15 529 219
270 000 000
56 935 515
16 589 778
86 316 295
27 731 571
12 788 808
2 407 034
1 996 602
1 003 398
10 456 878
4 543 122
43 877 815
13 122 185
1 000 000
1 996 602
1 003 398
10 456 878
4 543 122
43 877 815
13 122 185
1 000 000
39 137 837
25 946 951
1 500 000
1 500 000
23 051 250
9 487 587
59 959
20 497 245
5 449 706
1 010 000
390 000
59 959
1 010 000
390 000
59 959
39 041
39 041
39 041
6 500 000
1 000
1 000
300 000 000
1
100 000
300 000 000
1
1
99 999
6 030 690
1 030 690
5 000 000
3 500 000
4 957 800
1 072 890
799 337
231 353
4 158 463
841 537
3 000 000
500 000
Bİ
Bİ
Bİ
2012 2016 5
5
2012 2016 5
5
2012 2016 5
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
Ekonomik
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
Faaliyet
3 10 0 006 001
3 10 0 006 001
3 10 0 006 002
3 10 0 006 002
3 10 0 006 003
61
61
61
61
61
04
04
04
04
04
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 10 0 006 003
Bİ
Bİ
Bİ
269 000 000
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Finansal
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Tahakkuk
KONYA-ÇUMRA III. MERHALE PROJESİ (KOP)
(2010A010090) (2010 - 2020)
1 -Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli
Afşar-Bağbaşı Hadimi Tüneli Fiyat Farkı
2 -Afşar Hadimi Barajı
Afşar Hadimi Barajı Fiyat Farkı
3 -Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ)
Kanalı
Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ)
Kanalı Fiyat Farkı
4 -Bozkır Barajı
Bozkır Barajı Fiyat Farkı
5 -Hotamış Depolaması
Hotamış Depolaması Fiyat Farkı
6 -Bozkır-Hadim Relokasyon Yolu
Bozkır-Hadim Relokasyon Yolu Fiyat Farkı
7 -Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
İ
2011 2015 5
5
2011 2015 5
5
2014 2015 5
5
2015 2018 5
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
90
3 10 0 006 004
3 10 0 006 004
3 10 0 006 005
3 10 0 006 005
3 10 0 006 007
3 10 0 006 007
3 10 0 006 009
61 04
61
61
61
61
61
61
31
04
04
04
04
04
04
04
11 690 886
1 544 005
3 647 881
Bİ
2011 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 74 0 001 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 74 0 001 001
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 74 0 001 004
61 04
61 04
61 04
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 74 0 001 004
61 04
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 74 0 001 007
61 04
Bİ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 021 001
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 021 003
61 04
61 61
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 006 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 91 0 006 001
61 04
61 04
Bİ
6 499 000
299 999 999
299 999 999
Sayfa No :88
BOLU-GEREDE DÖRTDİVAN PROJESİ
(2013A010160) (2014 - 2019)
1 -Tekke Barajı
Tekke Barajı Fiyat Farkı
46 654 927
29 176 849
8 000 000
8 000 000
9 478 078
23 371 630
6 812 553
12 470 744
4 000 000
22 286 353
6 412 553
387 030
90 913
1 085 277
400 000
5 200 000
1 314 723
1 085 277
400 000
5 200 000
1 314 723
84 880 850
5 000 000
5 000 000
69 880 850
15 000 000
4 000 000
1 000 000
4 000 000
1 000 000
Bİ
6 883 714
2 594 364
65 880 850
14 000 000
125 985 377
68 447 276
16 000 000
16 000 000
80 985 377
45 000 000
44 500 083
23 947 193
10 000 000
6 000 000
10 000 000
6 000 000
ÇANKIRI-ACIÇAY I.MERHALE PROJESİ
(2010A010250) (2010 - 2018)
1 -Acıçay-Koyunbaba Barajı
Acıçay-Koyunbaba Barajı Fiyat Farkı
2 -Koyunbaba Barajı Sulaması
169 962 139
42 962 139
9 000 000
9 000 000
28 497 595
16 464 544
125 000 000
27 282 079
15 680 060
1 215 516
784 484
7 000 000
1 215 516
784 484
7 000 000
118 000 000
39 979 319
21 083 743
7 000 000
7 000 000
11 895 576
18 087 306
5 496 437
13 894 556
2 501 020
16 443 469
4 640 274
1 643 837
856 163
3 500 000
1 000 000
1 643 837
856 163
3 500 000
1 000 000
9 000 000
9 000 000
KIZILIRMAK VADİ SULAMALARI I.MERHALE
PROJESİ (1985A010130) (1985 - 2018)
1 -Tımarlı Sulaması 2. Kısım
KOÇHİSAR PROJESİ (YHGP) (1986A010160) (1986 2018)
1 -Koçhisar Sulaması
Koçhisar Sulaması Fiyat Farkı
OBRUK-DUTLUDERE PROJESİ (YHGP)
(2010A010100) (2010 - 2017)
145 000 000
145 000 000
2011 2015 5
5
2013 2016 5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
Ekonomik
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
Faaliyet
3 11 0 023 002
3 11 0 023 002
3 11 0 023 003
3 11 0 023 003
61
61
61
61
05
05
05
05
79 880 850
ÇANKIRI KIZILIRMAK HAMZALI PROJESİ
(2009A010090) (2009 - 2016)
1 -Çankırı Kızılırmak Hamzalı Sulaması
Çankırı Kızılırmak Hamzalı Sulaması Fiyat Farkı
KIRIKKALE SULAKYURT PROJESİ (2010A010260)
(2010 - 2017)
1 -Sulakyurt Barajı
Sulakyurt Barajı Fiyat Farkı
2 -Sulakyurt Barajı Sulaması
Sulakyurt Barajı Sulaması Fiyat Farkı
Bİ
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Finansal
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Tahakkuk
ANKARA-KALECİK I.MERHALE PROJESİ
(2011A010110) (2011 - 2017)
1 -Ankara-Kalecik Barajı
Ankara-Kalecik Barajı Fiyat Farkı
2 -Kalecik Cazibe Sulaması
Kalecik Cazibe Sulaması Fiyat Farkı
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
2014 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 017 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 13 0 017 001
61 05
61 05
Bİ
2010 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 09 0 005 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 09 0 005 001
61 05
61 05
Bİ
2010 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 10 0 008 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 10 0 008 001
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 10 0 008 003
61 05
61 05
61 05
2011 2015 5
5
2014 2017 5
5
61
61
61
61
41 538 101
26 485 294
15 052 807
118 000 000
Bİ
Bİ
10 394 556
1 501 020
Bİ
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
3 10 0 001 001
3 10 0 001 001
3 10 0 001 003
3 10 0 001 003
05
05
05
05
136 000 000
9 000 000
9 000 000
136 000 000
79 589 253
5 843 453
7 000 000
7 000 000
66 745 800
63 989 253
15 600 000
4 950 177
893 276
5 600 000
1 400 000
5 600 000
1 400 000
67 056 856
23 215 326
13 000 000
13 000 000
53 439 076
13 306 724
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 85 0 001 002
61 05
İ
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 005 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 86 0 005 001
31 05
31 05
30 841 530
Sayfa No :89
ADANA AŞAĞI CEYHAN MİSİS 2. MERHALE
PROJESİ (2011A010130) (2011 - 2016)
1 -Adana Misis 2.Merhale Cazibe Sulaması
Adana Misis 2.Merhale Cazibe Sulaması Fiyat Farkı
AMİK-AFRİN (REYHANLI BARAJI VE SULAMASI)
PROJESİ (1995A010320) (1995 - 2020)
1 -Reyhanlı Barajı Yeniden Yerleşim (Altyapı)
2 -Reyhanlı Barajı
Reyhanlı Barajı Fiyat Farkı
3 -Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri 1.Kısım (Karasu
Regülatörü ve Derivasyon Kanalı Yapımı)
4 -Reyhanlı Barajı Takviye Tesisleri 2.Kısım (Afrin
Çayı Davutlar Regülatörü-Boğaören Regülatörü-Afrin
Derivasyonu-Asi Derivasyonu)
5 -Reyhanlı Barajı Sulaması 1. Kısım
AŞAĞI CEYHAN ASLANTAŞ III.MERHALE
PROJESİ (1993A010410) (1993 - 2017)
1 -Erzin-Dörtyol P1 ve P2 Pompaj Sulaması
AŞAĞI GÖKSU II.MERHALE PROJESİ
(1992A010070) (1992 - 2018)
1 -Göksu Sağ Sahil Cazibe Sulaması ve Drenajı, Drenaj
Pompa Binası
AŞAĞI SEYHAN IV.MERHALE SULAMASI VE
DRENAJI PROJESİ (1991A010150) (1991 - 2018)
1 -8 YP 1 Sahası Sulama Tesisleri (2.Ünite)
8 YP 1 Sahası Sulama Tesisleri (2.Ünite) Fiyat Farkı
2 -Sulama ve Drenaj Kanallarının TCK Geçiş Yapıları
İmalat İşleri
3 -8 YP 2 Sahası Sulama Tesisleri (2.Ünite)
8 YP 2 Sahası Sulama Tesisleri (2.Ünite) Fiyat Farkı
14 726 634
5 547 406
2 425 334
515 952
7 000 000
3 454 550
1 572 509
971 941
7 000 000
3 454 550
1 572 509
971 941
1 000
1 000
50 881 405
14 468 621
7 000 000
7 000 000
37 826 640
13 054 765
11 330 361
3 138 260
4 806 230
2 193 770
4 806 230
2 193 770
552 068 404
74 242 340
22 000 000
22 000 000
12 000 000
86 701 711
48 366 693
125 000 000
51 936 240
22 306 100
1 000
15 399 298
6 596 702
1 000
1 000
15 399 298
6 596 702
1 000
1 000
39 851 120
12 000 000
3 997 843
1 487 893
9 720 000
70 000 000
18 124 486
2 998 044
Bİ
Bİ
9 719 000
Fonksiyonel
2011 2016 5
5
2014 2015 5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
Ekonomik
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Finansal
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Tahakkuk
1 -Çorum-Obruk Dutludere Sulaması
Çorum-Obruk Dutludere Sulaması Fiyat Farkı
2 -Çorum-Obruk Dutludere Dodurga Pompaj Sulamaları
Çorum-Obruk Dutludere Dodurga Pompaj Sulamaları
Fiyat Farkı
3 -Çorum-Obruk Dutludere Kınalıtaş Pompaj Sulaması
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
3 10 0 011 002
3 10 0 011 002
3 10 0 011 003
3 10 0 011 003
61
61
61
61
05
05
05
05
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 10 0 011 004
61 05
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 022 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 11 0 022 001
61 06
61 06
11 999 000
19 366 173
19 463 891
124 999 000
Bİ
Bİ
Bİ
2013 2016 5
2009 2016 5
5
2015 2016 5
61
61
61
61
1 000
69 999 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 95 0 007 005
61 06
209 999 000
İ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 95 0 007 007
31 06
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 005 004
61 06
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 92 0 001 004
61 06
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 007 001
61 06
Bİ
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 91 0 007 001
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 007 002
61 06
61 06
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 007 004
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 91 0 007 004
61 06
61 06
29 412 784
21 690 049
7 722 735
455 826 064
210 000 000
1 000
1 000
20 000 000
4 000 000
4 000 000
20 000 000
4 000 000
4 000 000
25 000 000
3 000 000
3 000 000
25 000 000
3 000 000
3 000 000
22 000 000
8 121 339
132 802 346
89 681 007
35 000 000
35 000 000
43 880 140
37 133 302
6 746 838
6 746 838
13 619 620
100 000
10 366 458
3 253 162
100 000
3 253 162
100 000
22 345 792
6 594 894
2 974 454
844 893
13 000 000
4 000 000
13 000 000
4 000 000
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
90
91
90
3 95 0 007 001
3 95 0 007 003
3 95 0 007 003
3 95 0 007 004
06
06
06
06
16 000 000
16 000 000
22 000 000
6 371 338
1 750 001
Bİ
Sayfa No :90
4 -7 YP 1 Sahası Sulama Tesisleri (2.Ünite)
7 YP 1 Sahası Sulama Tesisleri (2.Ünite) Fiyat Farkı
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
35 841 058
10 420 842
30 257 158
8 104 742
5 583 900
2 316 100
5 583 900
2 316 100
202 558 758
141 838 977
22 238 707
20 000 000
12 742 741
4 028 344
37 439 396
13 156 608
11 175 986
3 256 392
13 280 218
3 656 608
1 566 755
771 952
5 712 164
2 137 836
50 000
50 000
5 712 164
2 137 836
18 447 014
7 362 164
Bİ
92 778 922
79 132 100
5 827 305
5 827 305
7 819 517
Bİ
2011 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 09 0 013 004
61 06
İmamoğlu Sulaması İletim Kanalı Fiyat Farkı
4 -İmamoğlu Sulaması TCK Yol Geçişleri
42 362 747
50 000
31 337 673
6 172 695
50 000
6 172 695
50 000
4 852 379
Bİ
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 09 0 013 004
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 09 0 013 005
61 06
61 06
AŞAĞI SEYHAN YEDİGÖZE İMAMOĞLU
SULAMASI 2. MERHALE PROJESİ (2014A010150)
(2014 - 2018)
1 -İmamoğlu Sulaması 2. Kısım
190 000 000
3 000 000
3 000 000
190 000 000
3 000 000
3 000 000
187 000 000
İ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 14 0 009 001
31 06
19 428 535
İ
2008 2015 5
5
2013 2016 5
5
2015 2016 5
32
32
31
31
61
AŞAĞI SEYHAN YEDİGÖZE İMAMOĞLU
SULAMASI 1. MERHALE PROJESİ (2009A010100)
(2009 - 2018)
1 -İmamoğlu Sulaması 1.Kısım
İmamoğlu Sulaması 1.Kısım Fiyat Farkı
2 -İmamoğlu Sulaması S1 Anakanal ve Şebekesi
İmamoğlu Sulaması S1 Anakanal ve Şebekesi Fiyat
Farkı
3 -İmamoğlu Sulaması İletim Kanalı
BÜYÜK KARAÇAY PROJESİ (2008A010080) (2008 2018)
1 -Büyük Karaçay Barajı
Büyük Karaçay Barajı Fiyat Farkı
2 -Büyük Karaçay Sulaması
Büyük Karaçay Sulaması Fiyat Farkı
3 -Büyük Karaçay Barajı Cebri Boru ve Vana Odası
HATAY-ASİ NEHRİ DOSTLUK BARAJI VE
SULAMASI PROJESİ (2011A010120) (2011 - 2018)
1 -Asi Nehri Dostluk Barajı Slurry Trench Yapılması
Asi Nehri Dostluk Barajı Slurry Trench Yapılması
Fiyat Farkı
HATAY-GÖNENÇAY PROJESİ (2013A010110) (2013 2018)
1 -Hatay Gönençay Barajı
MERSİN SORGUN BARAJI VE SULAMASI PROJESİ
(2011A010140) (2011 - 2018)
58 366 765
22 938 230
16 000 000
16 000 000
14 414 300
8 495 001
20 431 984
7 025 480
8 000 000
9 899 396
5 003 434
6 310 489
1 724 911
4 514 904
3 491 567
6 000 000
1 992 529
1 000
4 514 904
3 491 567
6 000 000
1 992 529
1 000
10 555 602
100 000
100 000
8 282 801
2 272 801
75 000
25 000
75 000
25 000
95 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
6 000 000
6 000 000
95 000 000
144 192 698
9 000 000
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 007 005
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 91 0 007 005
61 06
61 06
Bİ
2011 2015 5
5
2013 2016 5
5
61
61
61
61
38 481 074
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
3 09 0 013 001
3 09 0 013 001
3 09 0 013 003
3 09 0 013 003
06
06
06
06
187 000 000
8 121 495
3 308 040
7 999 000
İ
Bİ
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
3 08 0 002 001
3 08 0 002 001
3 08 0 002 002
3 08 0 002 002
3 08 0 002 004
06
06
06
06
06
10 455 602
8 207 801
2 247 801
Bİ
2011 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 008 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 11 0 008 001
61 06
61 06
Bİ
2015 2019 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 029 002
61 06
90 000 000
90 000 000
129 192 698
Sayfa No :91
1 -Mersin-Sorgun Barajı
Mersin-Sorgun Barajı Fiyat Farkı
2 -Mersin Sorgun Barajı Sulaması
MERSİN-AKSIFAT PROJESİ (2013A010120) (2013 2018)
1 -Mersin Aksıfat Barajı
Mersin Aksıfat Barajı Fiyat Farkı
2 -Mersin Aksıfat Barajı İçmesuyu Rolekasyonu
MERSİN-ANAMUR ALAKÖPRÜ SULAMASI
PROJESİ (2015A010180) (2015 - 2018)
1 -Mersin Anamur Alaköprü Sulaması
MERSİN-TARSUS (PAMUKLUK) PROJESİ
(2009A010110) (2009 - 2018)
1 -Mersin Pamukluk Barajı Sulama İletim kanalı ve
Tesisleri
2 -Mersin-Pamukluk Barajı Sulaması
3 -Pamukluk Barajı İkmali
47 597 485
11 596 213
69 999 000
58 883 094
15 309 604
70 000 000
6 785 609
2 214 391
4 500 000
1 499 000
1 000
4 500 000
1 499 000
1 000
43 387 524
11 719 992
7 000 000
7 000 000
29 899 000
5 488 524
9 888 990
1 831 002
5 650 000
1 349 000
5 650 000
1 349 000
8 000 000
1 000
1 000
100 000 000
100 000
100 000
Faaliyet
2013 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 011 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 11 0 011 001
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 011 003
61 06
61 06
61 06
24 667 532
14 360 010
2 308 522
İ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 030 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 13 0 030 001
32 06
32 06
7 999 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 030 003
61 06
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 15 0 009 001
61 06
99 900 000
100 000
100 000
295 834 002
16 000 000
16 000 000
110 000 000
8 199 000
8 199 000
101 801 000
İ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 09 0 014 002
31 06
150 000 000
35 834 002
1 000
7 800 000
1 000
7 800 000
149 999 000
28 034 002
İ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 09 0 014 003
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 09 0 014 004
31 06
61 06
58 500 000
Bİ
1997 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 003 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 97 0 003 002
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 003 003
61 07
61 07
61 07
2013 2017 5
5
2015 2017 5
2015 2017 5
61
61
61
61
10 682 620
8 000 000
8 000 000
682 325
16 500 295
60 000 000
473 138
10 209 482
209 187
6 290 813
1 500 000
209 187
6 290 813
1 500 000
AŞAĞI ÇEKEREK I.MERHALE PROJESİ (YHGP)
(1990A010430) (1990 - 2018)
1 -Geldingen Ovası Sulaması 2.Kısım
Geldingen Ovası Sulaması 2.Kısım Fiyat Farkı
2 -Geldingen Ovası Sulaması 3.Kısım
3 -Geldingen Ovası Sulaması S0 Anakanalı 2.Kısım
115 514 096
5 448 721
12 000 000
12 000 000
30 535 262
9 978 834
60 000 000
15 000 000
4 141 187
1 307 534
8 000 000
2 499 000
1 000
1 500 000
8 000 000
2 499 000
1 000
1 500 000
AYDINCA PROJESİ (YHGP) (2010A010120) (2010 2018)
1 -Aydınca Barajı
Aydınca Barajı Fiyat Farkı
2 -Aydınca Barajı Sulaması
93 746 536
11 286 039
7 000 000
7 000 000
31 580 760
12 165 776
50 000 000
8 717 874
2 568 165
4 500 000
1 500 000
1 000 000
4 500 000
1 500 000
1 000 000
1 -Alpu Barajı
Alpu Barajı Fiyat Farkı
2 -Alpu Barajı Sulaması
Bİ
Ekonomik
100 000 000
77 182 620
ALPU PROJESİ (YHGP) (1997A010060) (1997 - 2018)
Bİ
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
99 900 000
279 834 002
58 500 000
Bİ
98 065 375
18 394 075
6 172 300
59 999 000
13 500 000
Bİ
Bİ
Bİ
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
90
3 90 0 002 001
3 90 0 002 001
3 90 0 002 004
3 90 0 002 006
07
07
07
07
75 460 497
18 362 886
8 097 611
49 000 000
Bİ
Bİ
2011 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 10 0 013 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 10 0 013 002
2014 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 10 0 013 003
61 07
61 07
61 07
Sayfa No :92
GÜZELCE PROJESİ (YHGP) (1995A010340) (1995 2018)
1 -Güzelce Barajı Sulaması
LADİK (İBİ VE HAVZA OVALARI SULAMASI)
PROJESİ (DOKAP) (2015A010190) (2015 - 2018)
1 -Ladik İbi ve Havza Ovaları Sulama Şebekesi
6 000 000
Ekonomik
Faaliyet
3 90 0 001 002
3 90 0 001 002
3 90 0 001 003
3 90 0 001 003
3 90 0 001 004
61
61
31
31
61
07
07
07
07
07
208 691 346
172 691 346
30 000 000
30 000 000
14 038 625
4 106 540
2 982 600
180 563 581
7 000 000
6 346 025
1 799 140
2 225 900
162 320 281
7 692 600
2 307 400
756 700
18 243 300
1 000 000
7 692 600
2 307 400
756 700
18 243 300
1 000 000
265 672 049
19 437 106
11 000 000
11 000 000
18 982 784
6 689 265
9 010 955
3 089 579
4 000 000
2 000 000
4 000 000
2 000 000
5 971 829
1 599 686
Bİ
2011 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 008 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 91 0 008 002
61 07
61 07
42 818 000
5 894 762
3 000 000
3 000 000
33 923 238
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 008 003
61 07
7 182 000
1 441 810
1 000 000
1 000 000
4 740 190
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 91 0 008 003
61 07
150 000 000
40 000 000
1 000
999 000
1 000
999 000
149 999 000
39 001 000
Bİ
Bİ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 008 004
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 008 005
61 07
61 07
67 000 000
4 000 000
4 000 000
63 000 000
67 000 000
4 000 000
4 000 000
Bİ
2014 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 95 0 008 003
61 07
80 000 000
100 000
100 000
Bİ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 15 0 035 001
61 07
Bİ
2013 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 014 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 11 0 014 002
61 07
61 07
Bİ
2014 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 94 0 002 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 94 0 002 002
61 07
61 07
100 000
100 000
SAMSUN-19 MAYIS PROJESİ (DOKAP) (YHGP)
(2011A010160) (2011 - 2018)
1 -19 Mayıs (Dağköy) Barajı
19 Mayıs (Dağköy) Barajı Fiyat Farkı
26 852 000
4 999 928
10 000 000
10 000 000
20 326 276
6 525 724
3 387 902
1 612 026
8 000 000
2 000 000
8 000 000
2 000 000
SARAYDÜZÜ PROJESİ (1994A010460) (1994 - 2018)
41 603 956
6 498 892
8 000 000
8 000 000
32 803 494
8 800 462
5 430 744
1 068 148
6 000 000
2 000 000
6 000 000
2 000 000
1 -Saraydüzü Barajı Sulaması
Saraydüzü Barajı Sulaması Fiyat Farkı
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Finansal
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Tahakkuk
BAFRA OVASI SULAMASI PROJESİ (DOKAP)
(YHGP) (1990A010420) (1990 - 2018)
1 -Kızılırmak Islahı
Kızılırmak Islahı Fiyat Farkı
2 -Bafra Ovası Sol Sahil Sulaması
Bafra Ovası Sol Sahil Sulaması Fiyat Farkı
3 -Bafra Ovası Sağ Sahil Tarım Arazilerine Ulaşım Yolu
ve Drenaj İşleri
ÇARŞAMBA OVASI SULAMASI VE DRENAJI
PROJESİ (DOKAP) (YHGP) (1991A010170) (1991 2018)
1 -Çarşamba Ovası Sol Sahil Yüzeysel Drenajı İkmali
Çarşamba Ovası Sol Sahil Yüzeysel Drenajı İkmali
Fiyat Farkı
2 -Çarşamba Ovası Sağ Sahil 2.Kısım Yüzeysel Drenajı
İkmali ile 2m Kotu Altı Arazisinin Pompalı Drenajı
Çarşamba Ovası Sağ Sahil 2.Kısım Yüzeysel Drenajı
İkmali ile 2m Kotu Altı Arazisinin Pompalı Drenajı
Fiyat Farkı
3 -Çarşamba Ovası Sağ Sahil Sulaması 1.Kısım İkmali
4 -Yeşilırmak Islahı İkmali (1.Kısım)
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
80 000 000
Bİ
İ
6 000 000
Bİ
2013 2015 5
5
1996 2015 5
5
2014 2016 5
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
235 234 943
63 000 000
79 900 000
79 900 000
11 852 072
8 938 374
2 913 698
27 105 064
21 372 750
5 732 314
Sayfa No :93
TOKAT-TURHAL GÜLÜT PROJESİ (YHGP)
(2011A010150) (2013 - 2018)
1 -Turhal Barajı
Turhal Barajı Fiyat Farkı
VEZİRKÖPRÜ PROJESİ (DOKAP) (YHGP)
(1993A010420) (1993 - 2016)
1 -Vezirköprü Ovası Sulaması 2. Kısım
AĞRI-YAZICI PROJESİ (DAP) (1991A010200) (1991 2018)
1 -Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması
Ağrı Ovası Yazıcı Sulaması Fiyat Farkı
2 -Ağrı Ekincik Ovası Sulaması
10 999 998
68 894 650
19 929 998
7 455 522
3 544 476
35 000 000
15 000 000
15 000 000
62 824 650
11 000 000
4 000 000
11 000 000
4 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
346 650 250
242 293 916
31 000 000
31 000 000
9 650 250
295 000 000
42 000 000
7 941 396
234 352 520
909 000
30 090 999
1
909 000
30 090 999
1
50 439 128
12 385 522
30 000 000
799 854
30 556 481
41 999 999
2 000 000
2 000 000
4 000 000
9 990 000
1 000
1 999 000
1 000
1 999 000
ERZİNCAN ÇAYIRLI I.MERHALE PROJESİ (DAP)
(2010A010270) (2010 - 2018)
1 -Erzincan-Turnaçayırı Barajı
Erzincan-Turnaçayırı Barajı Fiyat Farkı
43 237 155
11 391 647
8 447 000
8 447 000
33 787 155
9 450 000
9 223 322
2 168 325
6 285 652
2 161 348
6 285 652
2 161 348
120 388 919
4 888 919
10 000 000
10 000 000
115 000 000
4 175 000
1 213 919
9 500 000
369 148
130 852
105 500 000
3 805 852
1 083 067
9 500 000
369 148
130 852
31 207 351
15 692 673
7 000 000
7 000 000
8 514 678
24 464 361
6 742 990
11 750 088
3 942 585
4 651 244
2 348 756
4 651 244
2 348 756
88 610 170
2 920 090
9 190 080
9 000 000
2 810 170
800 000
85 000 000
2 313 087
607 003
497 083
192 997
8 500 000
497 083
2 917
8 500 000
ERZURUM-PALANDÖKEN PROJESİ (DAP)
(1997A010070) (1997 - 2017)
1 -Sakalıkesik Ovası Gez Tahliye Kanalı
Sakalıkesik Ovası Gez Tahliye Kanalı Fiyat Farkı
2 -Sakalıkesik Ovası Sulaması 2.Kısım
İ
2013 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 012 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 11 0 012 001
32 07
32 07
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 006 005
61 07
İ
İ
1997 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 010 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 91 0 010 002
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 010 004
31 08
31 08
31 08
İ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 008 002
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 008 003
31 08
61 08
İ
2013 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 10 0 007 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 10 0 007 001
32 08
32 08
İ
Bİ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 84 0 001 002
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 84 0 001 004
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 84 0 001 004
31 08
61 08
61 08
Bİ
2012 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 002 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 11 0 002 001
61 08
61 08
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 004 003
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 97 0 004 003
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 004 005
61 08
61 08
31 08
73 356 334
13 990 000
ERZURUM NARMAN 1. MERHALE PROJESİ (DAP)
(2011A010170) (2011 - 2018)
1 -Narman-Şehitler Barajı
Narman-Şehitler Barajı Fiyat Farkı
Faaliyet
30 000 000
DEMİRDÖVEN PROJESİ (DAP) (1986A010210) (1986
- 2017)
1 -Pasinler Regülatör Sulaması 2.Kısım
2 -Pasinler Tımar Regülatör Sulaması
ERZURUM (KUZGUN DAPHAN I.MERHALE)
PROJESİ (DAP) (1984A010240) (1984 - 2020)
1 -Ortabahçe Sulaması
2 -Daphan Ovası Sulaması Yandereleri Islahı
Daphan Ovası Sulaması Yandereleri Islahı Fiyat Farkı
Ekonomik
Yeri
88 824 648
Fonksiyonel
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
35 000 000
2015 YILI
NAKTİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
11 990 000
3 999 000
7 991 000
23 398 508
18 278 181
5 120 327
105 500 000
8 063 029
451 649
76 500 000
76 500 000
İ
Sayfa No :94
HINIS I.MERHALE PROJESİ (DAP) (1995A010370)
(1995 - 2019)
1 -Başköy Barajı ve Tesisleri
Başköy Barajı ve Tesisleri Fiyat Farkı
2 -Başköy Barajı Göl Alanında Kalan Telekominikasyon
ve ENH Relokasyon Yapım İşi
PAZARYOLU PROJESİ (DAP) (1995A010380) (1995 2015)
1 -Pazaryolu Barajı Tamamlaması
Pazaryolu Barajı Tamamlaması Fiyat Farkı
2 -Pazaryolu Sulaması
Pazaryolu Sulaması Fiyat Farkı
BİNGÖL-GENÇ PROJESİ (DAP) (2011A010180) (2011
- 2017)
1 -Bingöl-Genç Sulaması
BİNGÖL-GÖZELER PROJESİ (DAP) (1991A010230)
(1991 - 2016)
1 -Gözeler Sulaması
Gözeler Sulaması Fiyat Farkı
2 -Bingöl-Gülbahar Barajı Rezervuar İçinde Kalan Köy
Ulaşım Yolları Rölekasyonu
ELAZIĞ-KANATLI PROJESİ (DAP) (2012A010120)
(2012 - 2018)
1 -Elazığ-Kanatlı Barajı ve Tesisleri
Elazığ-Kanatlı Barajı ve Tesisleri Fiyat Farkı
2 -Elazığ-Kanatlı Sulaması
3 -Elazığ-Kanatlı Sulaması TCK Hattı Yolgeçişleri
KUZOVA POMPAJ SULAMASI PROJESİ (DAP)
(1991A010210) (1991 - 2019)
1 -Elazığ Kuzova P20 Pompa İstasyonu Mekanik ve
Elektrik Teçhizatı
2 -Kuzova Pompaj Sulaması 1.Kısım İkmali (Ziyarettepe
Pompa İstasyonu)
Mevkuf Tutulan Ödenek
121 104 338
59 103 642
11 000 000
11 000 000
51 000 696
2 463 713
117 140 625
1 500 000
1 482 462
57 621 180
281 314
10 717 686
1 000
281 314
10 717 686
1 000
9 371 323
6 122 011
3 249 312
1 100 000
3 685 559
1 027 080
3 598 050
1 060 634
3 536 571
926 756
1 286 595
372 089
148 988
100 324
2 311 455
688 545
148 988
100 324
650 475
200 213
15 000 000
2 000 000
2 000 000
15 000 000
2 000 000
2 000 000
20 228 916
2 000 000
2 000 000
11 128 916
3 100 000
6 000 000
1 100 000
300 000
600 000
1 100 000
300 000
600 000
170 841 790
5 000 000
5 000 000
56 741 790
20 000 000
94 000 000
100 000
4 000 000
998 000
1 000
1 000
4 000 000
998 000
1 000
1 000
52 741 790 Bİ 2013 2018 5
19 002 000
5
93 999 000 Bİ 2015 2018 5
99 000 PRO 2015 2017 5
8 249 000
16 293 753
6 261 753
1 783 000
2 000 000
6 293 753
6 261 753
32 000
32 000
1 751 000
1 751 000
10 000 000
217 000
699 937
48 801 759
1 499 000
İ
Bİ
Bİ
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
KEŞFİ
Tahakkuk
2015 YILI
NAKTİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
E B İ M KODU
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
1997 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 95 0 009 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 95 0 009 002
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 95 0 009 004
32 08
32 08
61 08
2012 2015 5
5
2012 2015 5
5
61
61
61
61
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
3 95 0 010 001
3 95 0 010 001
3 95 0 010 003
3 95 0 010 003
08
08
08
08
13 000 000
13 000 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 003 001
61 09
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 012 003
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 91 0 012 003
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 012 008
61 09
61 09
61 09
18 228 916
10 028 916
2 800 000
5 400 000
Bİ
165 841 790
8 249 000
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
90
3 12 0 021 001
3 12 0 021 001
3 12 0 021 003
3 12 0 021 004
61
61
61
61
09
09
09
09
İ
2002 2015 5 04 7 4 2 06 5 2 90 3 91 0 011 003
36 09
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 011 005
61 09
5 04 7 4 2 06 5 2 90 3 91 0 011 004
36 36
Sayfa No :95
MALATYA-KAPIKAYA PROJESİ (DAP)
(1994A010500) (1994 - 2017)
1 -Kapıkaya Turgut Özal Barajı Sulaması
Kapıkaya Turgut Özal Barajı Sulaması Fiyat Farkı
MALATYA-KURUÇAY PROJESİ (DAP)
(1994A010490) (1994 - 2018)
1 -Boztepe Sulaması
Boztepe Sulaması Fiyat Farkı
2 -Malatya-Boztepe Elektromekanik Teçhizatı
3 -Malatya-Boztepe ENH Hattı
4 -Boztepe Sulaması TCK Hattı Yolgeçişleri
MALATYA-YONCALI PROJESİ (DAP) (1994A010480)
(1994 - 2019)
1 -Yoncalı Barajı İkmali
Yoncalı Barajı İkmali Fiyat Farkı
2 -Malatya-Yoncalı Sulaması İsale Tüneli
TUNCELİ-AKPAZAR PROJESİ (DAP) (2013A010170)
(2013 - 2018)
1 -Tunceli-Akpazar Pompaj Sulaması I. Kısım TCK
Hattı Yolgeçişleri
2 -Akpazar Ovası Pompaj Sulaması 1.Kısım
Akpazar Ovası Pompaj Sulaması 1.Kısım Fiyat Farkı
BATMAN II.MERHALE PROJESİ (GAP)
(1986A010230) (1986 - 2017)
1 -Batman Barajı Ağaçlandırılması ve Site Parkı 2.Kısım
2 -Protokollu İşler
3 -Batman Sağ ve Sol Sahil Sulamaları 2.Kısım (*)
Mevkuf Tutulan Ödenek
45 744 963
29 725 211
6 000 000
6 000 000
10 019 752
35 744 963
10 000 000
23 444 565
6 280 646
4 400 000
1 600 000
4 400 000
1 600 000
181 974 000
13 989 373
15 000 000
15 000 000
126 224 000
40 000 000
10 000 000
5 000 000
750 000
11 071 861
2 917 512
11 000 000
3 997 000
1 000
1 000
1 000
11 000 000
3 997 000
1 000
1 000
1 000
193 630 000
3 501 000
20 000 000
20 000 000
63 630 000
3 501 000
17 000 000
17 000 000
43 129 000
2 999 000
1 000
2 999 000
1 000
22 001 000
104 999 000
5 000 000
5 000 000
10 578 459
1 000
1 000
3 700 000
1 299 000
3 700 000
1 299 000
80 750 000
750 001
4 000 000
250 000
250 000
1 000
500 000
80 000 000
500 000
1
1 000
1
3 997 999
25 000 000
105 000 000
22 577 435
6 998 976
100 000
16 977 435
5 500 000
5 880 000
1 118 976
* 3 - Batman Sağ ve Sol Sahil Sulamaları 2.Kısım : Batman II. Merhale Projesinin tutarı revize edildikten sonra ihale edilecektir.
46 496 570
5 000 000
5 000 000
ÇERMİK-KALE PROJESİ (GAP) (2013A010230) (2013
- 2019)
1 -Kale Barajı
36 861 500
3 500 000
3 500 000
Kale Barajı Fiyat Farkı
9 635 070
1 500 000
1 500 000
7 900 398
2 119 354
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2011 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 94 0 005 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 94 0 005 002
61 09
61 09
2013 2016 5
5
2015 2016 5
2015 2016 5
2015 2016 5
31
31
61
61
61
152 984 627
104 152 139
İ
33 085 488
9 999 000 Bİ
4 999 000 Bİ
749 000 PRO
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
91
90
90
90
3 94 0 004 002
3 94 0 004 002
3 94 0 004 004
3 94 0 004 005
3 94 0 004 006
09
09
09
09
09
170 129 000
Bİ
2013 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 94 0 003 002
61 09
İ
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 94 0 003 002
2015 2019 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 94 0 003 006
61 09
31 09
99 000 PRO 2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 028 001
61 09
7 397 435
3 082 024
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 028 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 13 0 028 002
61 09
61 09
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 009 002
61 10
PRO 2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 009 004
79 999 999
İ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 009 007
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 009 006
61 10
31 10
61 61
79 999 999
41 496 570
33 361 500
8 135 070
İ
2013 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 024 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 13 0 024 001
32 10
32 10
Sayfa No :96
DİYARBAKIR-ERGANİ PROJESİ (GAP)
(2012A010110) (2012 - 2018)
1 -Ergani Barajı
Ergani Barajı Fiyat Farkı
KRALKIZI-DİCLE II.MERHALE PROJESİ (GAP)
(1997A010110) (1997 - 2018)
1 -Kralkızı-Dicle P-3 Pompaj Sulaması (Şebeke
+Anakanal)
Mevkuf Tutulan Ödenek
KRALKIZI-DİCLE I.MERHALE PROJESİ (GAP)
(1985A010170) (1985 - 2018)
1 -Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 1.Kısım P5 Pompa
İstasyonu Mekanik ve Elektrik Teçhizatı Temin ve
Montajı (2.Ünite)
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 1.Kısım P5 Pompa
İstasyonu Mekanik ve Elektrik Teçhizatı Temin ve
Montajı (2.Ünite) Fiyat Farkı
2 -Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 2.Kısım Şebeke
Yapımı
3 -Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3.Kısım Şebeke
Yapımı
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3.Kısım Şebeke
Yapımı Fiyat Farkı
4 -Kralkızı-Dicle Pompaj Sulaması 1.Kısım (P2-P5)
Kralkızı-Dicle Pompaj Sulaması 1.Kısım (P2-P5)
Fiyat Farkı
5 -Protokollu İşler
6 -Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3.Kısım Anakanal
İkmali
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 3.Kısım Anakanal
İkmali Fiyat Farkı
7 -Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4.Kısım Anakanal
İkmali
Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4.Kısım Anakanal
İkmali Fiyat Farkı
8 -Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4.Kısım Şebeke
Yapımı
5 000 000
5 000 000
13 750 200
15 890 000
2 860 200
4 000 000
1 000 000
4 000 000
1 000 000
370 000 000
1
1 000 000
370 000 000
1
1
184 000 000
11 890 000
1 860 200
222 271 921
184 041 000
5 362 152
5 327 406
34 746
2 261 332
2 255 078
6 254
140 000 000
Faaliyet
İ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 12 0 022 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 12 0 022 002
32 10
32 10
İ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 005 002
31 10
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 005 003
61 61
2010 2015 5 04 7 4 2 06 5 2 90 3 85 0 002 014
36 10
5 04 7 4 2 06 5 2 91 3 85 0 002 014
36 10
369 999 999
369 999 999
999 999
632 919 732
Ekonomik
Yeri
18 750 200
Fonksiyonel
Tahakkuk
2015 YILI
NAKTİ
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
E B İ M KODU
Finansal
2015 YILI
KEŞFİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
226 606 811
İ
17 900 000
17 900 000
122 100 000
İ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 85 0 002 003
31 10
İ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 85 0 002 004
31 10
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 85 0 002 004
31 10
1994 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 85 0 002 005
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 85 0 002 005
31 10
31 10
56 642 000
18 334 749
22 656 000
22 656 000
15 651 251
20 000 000
5 155 549
9 344 000
9 344 000
5 500 451
849 325
198 502 581
595 071
148 756 835
254 254
49 745 746
254 254
49 745 746
1 500 000
57 313 273
571 163
30 377 394
100 000
26 935 879
100 000
26 935 879
828 837 PRO 1999 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 85 0 002 012
İ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 85 0 002 013
61 10
31 10
18 457 590
7 393 469
11 064 121
11 064 121
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 85 0 002 013
31 10
23 818 956
2 920 525
20 898 431
20 898 431
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 85 0 002 018
31 10
5 685 251
584 682
5 100 569
5 100 569
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 85 0 002 018
31 10
20 000 000
20 000 000
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 85 0 002 019
31 10
98 527 272
İ
İ
78 527 272
İ
Sayfa No :97
9 -Kralkızı-Dicle Pompaj Sulaması 1.Kısım Dere
4 000 000
1-2-3-4 Tahliye Kanallarının Açılması
3 158 909 488
SİLVAN I.MERHALE PROJESİ (GAP) (2010A010130)
(2010 - 2018)
1 -Silvan Proje Müdürlüğü Mefruşat Alımları
1 500 000
2 -Silvan Barajı (Silvan Barajı Güvenlik Personeli
2 000 000
Taşıması)
3 -Babakaya Güvenlik Tesisleri Elektrik Alımları
2 000 000
4 -Silvan Barajı İletim Kanalı 1.Kısım (Babakaya Tüneli
2 000 000
+İletim Kanalı) Personel Taşınması
5 -Pamukçay Barajı Sulaması
54 300 000
Pamukçay Barajı Sulaması Fiyat Farkı
17 389 565
6 -Silvan Barajı İletim Kanalı 1.Kısım (Babakaya Tüneli
155 559 288
+İletim Kanalı)
Silvan Barajı İletim Kanalı 1.Kısım (Babakaya Tüneli
40 000 000
+İletim Kanalı) Fiyat Farkı
7 -Silvan Barajı İletim Kanalı 2.Kısım (Silvan Tüneli)
147 183 596
Silvan Barajı İletim Kanalı 2.Kısım (Silvan Tüneli)
50 000 000
Fiyat Farkı
8 -Silvan Barajı Daimi Güvenlik Tesisleri
12 850 000
Silvan Barajı Daimi Güvenlik Tesisleri Fiyat Farkı
3 100 000
9 -Kuruçay Barajı
9 776 300
Kuruçay Barajı Fiyat Farkı
1 759 734
10 -Kıbrıs Barajı
26 000 000
11 -Silvan Barajı
168 304 163
Silvan Barajı Fiyat Farkı
57 500 000
12 -Karacalar Barajı
15 000 000
13 -Ambar Barajı
31 912 282
Ambar Barajı Fiyat Farkı
10 000 000
14 -Bulaklıdere Barajı
50 000 000
15 -Ambar Barajı Sulaması
169 211 280
Ambar Barajı Sulaması Fiyat Farkı
41 000 000
16 -Silvan Barajı İletim Kanalı 1.Kısım(Babakaya Tüneli
22 500 000
+İletim Kanalı) Güvenlik Tesisleri
Silvan Barajı İletim Kanalı 1.Kısım(Babakaya Tüneli
2 435 796
+İletim Kanalı) Güvenlik Tesisleri Fiyat Farkı
1 000
240 590 702
262 999 500
1 000
3 999 000
Faaliyet
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 85 0 002 021
61 10
Bİ
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 1 1 01 3 10 0 014 035
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 90 3 10 0 014 018
61 10
61 10
Bİ
Bİ
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 4 03 3 10 0 014 022
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 6 02 3 10 0 014 021
61 10
61 10
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 10 0 014 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 10 0 014 001
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 10 0 014 002
61 10
61 10
31 10
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 10 0 014 002
31 10
2011 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 10 0 014 003
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 10 0 014 003
31 10
31 10
2012 2016 5
5
2013 2016 5
5
2015 2018 5
2011 2017 5
5
2015 2018 5
2011 2016 5
5
2015 2018 5
2013 2016 5
5
2013 2015 5
61
61
32
32
61
32
32
61
32
32
61
31
31
61
94 941
300 000
600 000
30 873 424
7 816 141
6 973 547
23 426 576
9 573 424
29 000 000
8 000 000
5 907 000
10 000 000
119 585 741
1 821 839
11 000 000
5 000 000
27 178 161
28 657 103
9 708 564
36 795 000
13 703 496
16 795 000
8 703 496
81 731 493
26 587 940
İ
12 152 019
2 337 239
620 000
275 000
4 400 000
1 100 000
1 000
33 660 000
10 840 000
1 000
9 600 000
3 900 000
1 000
24 605 000
10 395 000
15 221 269
77 981
487 761
5 376 300
659 734
25 999 000
86 931 181
32 309 096
14 999 000
8 498 926
1 377 907
49 999 000
110 507 098
19 305 863
Bİ
24 099 182
6 299 137
7 278 731
620 000
275 000
4 400 000
1 100 000
1 000
33 660 000
10 840 000
1 000
9 600 000
3 900 000
1 000
34 605 000
15 395 000
15 221 269
1 657 064
778 732
778 732
13 813 356
4 722 093
Ekonomik
260 000 000 2 655 319 286
1 500 000
2 000 000
47 712 982
14 350 904
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
1 605 059
1 400 000
İ
İ
Bİ
İ
Bİ
İ
Bİ
İ
Bİ
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
90
91
90
90
91
90
90
91
90
3 10 0 014 004
3 10 0 014 004
3 10 0 014 006
3 10 0 014 006
3 10 0 014 008
3 10 0 014 010
3 10 0 014 010
3 10 0 014 011
3 10 0 014 012
3 10 0 014 012
3 10 0 014 013
3 10 0 014 014
3 10 0 014 014
3 10 0 014 015
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 10 0 014 015
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
61 10
Sayfa No :98
400 000
1 000
1 000
3 526 000
774 000
1 000
1
1 389 999 999
İ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 10 0 014 030
31 10
310 000 000
1
1
309 999 999
İ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 10 0 014 031
31 10
220 000 000
1
1
219 999 999
İ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 10 0 014 032
31 10
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 10 0 014 033
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 10 0 014 019
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 10 0 014 034
31 31
32 32
61 61
18 000 000
18 000 000
6 619 950
2 103 306
214 931 714
64 670 588
1 960 706
562 550
18 516 201
5 453 457
4 659 244
1 540 756
9 074 724
2 725 276
4 659 244
1 540 756
9 074 724
2 725 276
200 600 000
15 000 000
15 000 000
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
91
90
10
10
10
10
10
10
1
26 492 914
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
61
61
61
61
61
61
1 390 000 000
288 325 558
2
2
2
2
2
2
3 10 0 014 016
3 10 0 014 023
3 10 0 014 024
3 10 0 014 025
3 10 0 014 025
3 10 0 014 026
22 -Silvan Sağ Sahil Cazibe Anakanalı 1. Kısım
(Km:0+000-36+180)
23 -Silvan Sağ Sahil Cazibe Anakanalı 2. Kısım
(Km::36+180-68+442)
24 -Silvan Sağ Sahil Cazibe Anakanalı 3. Kısım
(Km:68+442-97+655)
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
3 512 942
74 760 299
7 220 259
4
4
4
4
4
4
Faaliyet
30 000 000
55 000 000
44 000 000
10 627 484
3 000 000
3 000 000
GELİBOLU-GÖKBÜET PROJESİ (1993A010430)
(1993 - 2018)
1 -Evreşe-Kavak Ovası Sulaması
9 377 564 PRO 2013 2017 5 04 7
54 999 000 Bİ 2015 2018 5 04 7
43 999 000 Bİ 2015 2018 5 04 7
7 101 484 Bİ 2013 2016 5 04 7
2 226 000
5 04 7
2 999 000 Bİ 2015 2018 5 04 7
Ekonomik
Yeri
400 000
1 000
1 000
3 526 000
774 000
1 000
Fonksiyonel
Finansal
2015 YILI
NAKTİ
-Protokollü İşler
-Kuruçay Barajı Sulaması
-Başlar Barajı Sulaması
-Başlar Barajı
Başlar Barajı Fiyat Farkı
21 -Babakaya Güvenlik Tesisleri Diğer Giderler
AŞ. İPSALA (HAMZADERE BARAJI VE
KOYUNTEPE REGÜLATÖRÜ) PROJESİ
(1995A010420) (1995 - 2018)
1 -Koyuntepe Regülatörü
Koyuntepe Regülatörü Fiyat Farkı
2 -Hamzadere Barajı Sulaması
Hamzadere Barajı Sulaması Fiyat Farkı
20 222 436
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Tahakkuk
17
18
19
20
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
243 832 644
Bİ
187 340 789
56 491 855
Bİ
2013 2015 5
5
2013 2018 5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
3 95 0 011 002
3 95 0 011 002
3 95 0 011 003
3 95 0 011 003
61
61
61
61
11
11
11
11
185 600 000
190 000 000
14 000 000
14 000 000
176 000 000
2 -Çokal Barajı Dolusavak Mansabı Yatak
Düzenlenmesi
KIRKLARELİ PROJESİ (1984A010180) (1984 - 2015)
10 600 000
1 000 000
1 000 000
9 600 000
27 033 991
3 367 991
23 666 000
23 666 000
1 -Kırklareli-Kızılcıkdere Sulaması
Kırklareli-Kızılcıkdere Sulaması Fiyat Farkı
2 -Kırklareli Kayalıköy Barajı Sulaması Kanalet
Deplasmanı
Kırklareli Kayalıköy Barajı Sulaması Kanalet
Deplasmanı Fiyat Farkı
20 862 222
5 441 428
590 005
2 291 872
645 778
344 023
18 570 350
4 795 650
245 982
18 570 350
4 795 650
245 982
140 336
86 318
54 018
54 018
İ
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 007 003
31 11
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 007 007
61 11
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 84 0 003 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 84 0 003 002
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 84 0 003 003
61 11
61 11
61 11
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 84 0 003 003
61 11
Bİ
Sayfa No :99
15 869 909
14 391 346
POYRALI PROJESİ (2010A010140) (2010 - 2016)
1 -Kırklareli-Çayırdere Barajı
Kırklareli-Çayırdere Barajı Fiyat Farkı
2 -Çayırdere Barajı Sulaması 2.kısım
3 -Çayırdere Barajı İkmali (*)
15 000 000
15 000 000
14 635 548
2 498 476
4 844 560
4 844 560
7 048 310
4 917 660
851 516
1 654 440
1 654 440
2 411 704
18 963 826
7 232 625
9 466 763
3 053 154
6 153 200
2 347 800
6 153 200
2 347 800
3 343 863
1 831 671
145 595 854
39 461 610
20 000 000
20 000 000
17 964 832
16 314 670
787 726
787 726
862 436
7 456 656
4 960 481
326 961
326 961
2 169 214
37 850 001
12 670 102
13 932 108
3 344 213
8 496 894
2 844 294
8 496 894
2 844 294
15 420 999
6 481 595
5 000 000
596 400
147 725
1 500 000
300 000
5 000 000
596 400
147 725
1 500 000
300 000
5 000 000
5 000 000
50 000 000
1 324 000
330 263
15 000 000
3 000 000
727 600
182 538
90 000 000
90 000 000
5 000 000
5 000 000
65 209 981
17 010 250
6 666 000
6 666 000
20 831 656
10 878 325
8 500 000
25 000 000
11 857 117
5 153 133
4 054 000
1 761 999
850 000
1
4 054 000
1 761 999
850 000
1
1
1 000 000
* 3 - Çayırdere Barajı İkmali : Poyralı Projesinin tutarı revize edildikten sonra ihale edilecektir.
25 000 000
TUNCA PROJESİ (2009A010120) (2009 - 2019)
Bİ
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
45 505 457
Fonksiyonel
Tahakkuk
MERİÇ ÇAKMAK I.MERHALE PROJESİ
(2007A010070) (2007 - 2018)
1 -Çakmak Barajı Yaklaşım Kanalı P2B Pompa
İstasyonu ve ENH
Çakmak Barajı Yaklaşım Kanalı P2B Pompa
İstasyonu ve ENH Fiyat Farkı
2 -Çakmak Barajı İkmali
Çakmak Barajı İkmali Fiyat Farkı
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
MERİÇ TAŞKIN PROJESİ (1964A010080) (1964 2018)
1 -Meriç-Ergene İletim Kanalı P1 Pompa İstasyonu ile
ENH ve Sanat Yapıları
Meriç-Ergene İletim Kanalı P1 Pompa İstasyonu ile
ENH ve Sanat Yapıları Fiyat Farkı
2 -Meriç Nehri İpsala Sedde ve Drenaj Kanalları İkmali
Meriç Nehri İpsala Sedde ve Drenaj Kanalları İkmali
Fiyat Farkı
3 -Meriç Nehri Yatak Temizliği ve Tahkimatı
4 -A3 Drenaj Kanalı Pompa İstasyonu
A3 Drenaj Kanalı Pompa İstasyonu Fiyat Farkı
5 -Meriç Nehri Tunca Yan Kol Sanat Yapıları
6 -Ergene Nehri Anakol ve Yan Kolları Sanat Yapıları
7.Kısım
MERİÇ-EDİRNE PROJESİ (2014A010160) (2014 2018)
1 -Meriç Edirne Sulaması
2015 YILI
NAKTİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 07 0 002 002
61 11
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 07 0 002 002
61 11
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 07 0 002 003
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 07 0 002 003
61 11
61 11
Bİ
2011 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 64 0 001 003
61 11
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 64 0 001 003
61 11
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 64 0 001 004
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 64 0 001 004
61 11
61 11
45 000 000
Bİ
Bİ
13 500 000
2 700 000
Bİ
Bİ
2014 2016 5
2013 2015 5
5
2014 2016 5
2015 2016 5
61
61
61
61
61
Bİ
2015 2019 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 14 0 012 001
61 11
Bİ
2010 2016 5
5
2015 2016 5
2015 2016 5
61
61
61
61
86 134 244
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
90
91
90
90
3 64 0 001 005
3 64 0 001 007
3 64 0 001 007
3 64 0 001 010
3 64 0 001 012
11
11
11
11
11
85 000 000
85 000 000
41 533 731
4 920 539
3 963 193
7 650 000
24 999 999
Bİ
Bİ
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
90
3 10 0 015 001
3 10 0 015 001
3 10 0 015 005
3 10 0 015 006
11
11
11
11
24 999 999
Sayfa No :100
1 -Tunca Barajı
Mevkuf Tutulan Ödenek
25 000 000
1
1
999 999
110 000 000
100 000
100 000
AKDAĞMADENİ-BAHÇECİK PROJESİ
(2015A010200) (2015 - 2019)
1 -Bahçecik Barajı
110 000 000
100 000
100 000
BAHÇELİK PROJESİ (1995A010440) (1995 - 2018)
387 415 415
52 418 415
29 000 000
35 000 000
58 307 440
23 107 975
210 000 000
90 000 000
6 000 000
40 819 297
11 599 118
17 488 143
11 508 857
1 000
1 000
1 000
17 488 143
11 508 857
1 000
1 000
1 000
6 000 000
327 749 476
83 663 013
32 000 000
32 000 000
520 000
166 634 458
53 452 005
49 172 603
15 644 694
500 000
42 207 113
13 949 715
20 000
6 000 000
2 000 000
6 965 490
1 694 979
20 000
6 000 000
2 000 000
6 965 490
1 694 979
23 288 000
8 422 273
8 996 138
16 714 350
6 627 200
3 040 104
6 573 650
1 795 073
5 956 034
6 573 650
1 795 073
5 956 034
1 619 305
624 531
994 774
994 774
1 -Köprübaşı-Ekrek Sulaması
Köprübaşı-Ekrek Sulaması Fiyat Farkı
2 -Bünyan- Sarıoğlan Sulaması
3 -Bünyan Elbaşı-Karadayı Sulaması
4 -Anailetim ve Sulamaları Tamamlama
Mevkuf Tutulan Ödenek
DEVELİ II.MERHALE PROJESİ (1990A010370) (1990
- 2018)
1 -Develi Ovası YAS Kuyu Açılması
2 -Develi Ovası Sol Sahil Sulamaları
Develi Ovası Sol Sahil Sulamaları Fiyat Farkı
3 -Kayseri-Gümüşören Barajı
Kayseri-Gümüşören Barajı Fiyat Farkı
4 -Develi Ovası Sağ Sahil Sulaması 1.Kısım
Develi Ovası Sağ Sahil Sulaması 1.Kısım Fiyat Farkı
5 -Develi Ovası Sağ Sahil YAS Sulamaları İkmali
(Motopomp Temini ve Montajı, ENH, Borulu
Şebeke)
Develi Ovası Sağ Sahil YAS Sulamaları İkmali
(Motopomp Temini ve Montajı, ENH, Borulu
Şebeke) Fiyat Farkı
DOYDUK PROJESİ (1986A010280) (1986 - 2016)
1 -Doyduk Sulaması
Doyduk Sulaması Fiyat Farkı
2 -Doyduk Barajı Yol Relokasyonu İkmali
20 080 188
366 078
9 000 000
9 000 000
15 104 021
3 927 045
1 049 122
309 108
56 970
6 500 000
1 450 878
1 049 122
6 500 000
1 450 878
1 049 122
24 999 999
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
İ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 09 0 015 001
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 09 0 015 003
32 11
32 32
İ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 15 0 013 001
32 12
2011 2015 5
5
2015 2018 5
2015 2018 5
2015 2017 5
5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
91
90
90
90
90
3 95 0 012 005
3 95 0 012 005
3 95 0 012 006
3 95 0 012 008
3 95 0 012 012
3 95 0 012 011
61
61
31
61
61
61
12
12
12
12
12
61
2011 2015 5
2013 2018 5
5
2011 2015 5
5
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
90
91
90
91
3 90 0 004 002
3 90 0 004 003
3 90 0 004 003
3 90 0 004 004
3 90 0 004 004
61
61
61
61
61
12
12
12
12
12
109 900 000
109 900 000
305 997 000
Bİ
209 999 000
89 999 000
5 999 000
İ
Bİ
Bİ
212 086 463
160 634 458
51 452 005
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 90 0 004 006
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 90 0 004 006
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 90 0 004 008
61 12
61 12
61 12
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 90 0 004 008
61 12
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 010 005
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 86 0 010 005
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 010 006
61 12
61 12
61 12
10 714 110
8 294 913
2 419 197
Bİ
Bİ
Sayfa No :101
264 397
GELİNGÜLLÜ PROJESİ (1985A010190) (1985 - 2018)
1 729 454
1 365 057
100 000
100 000
1 -Yerköy Grubu Aşağı Sekili Sulaması İkmali ve
Deliceırmak Islahı (Kaya Ocağından Taş Nakli ve
Irmak Islahına İlişkin Toplu Makine Çalışması İçin)
Yerköy Grubu Aşağı Sekili Sulaması İkmali ve
Deliceırmak Islahı (Kaya Ocağından Taş Nakli ve
Irmak Islahına İlişkin Toplu Makine Çalışması İçin)
Fiyat Farkı
YAMULA PROJESİ (2009A010130) (2009 - 2016)
1 465 639
1 365 057
82 000
82 000
18 582
18 000
18 000
245 815
263 815
70 488 083
37 864 352
22 000 000
22 000 000
1 -Yamula Barajı Mansap Cazibe ve Pompaj Sulaması
Yamula Barajı Mansap Cazibe ve Pompaj Sulaması
Fiyat Farkı
2 -Yamula Barajı Mansap Cazibe ve Pompaj Sulaması
ENH Hattı
Yamula Barajı Mansap Cazibe ve Pompaj Sulaması
ENH Hattı Fiyat Farkı
YOZGAT MUSABEYLİ PROJESİ (2007A010060)
(2007 - 2016)
1 -Musabeyli Sulaması
Musabeyli Sulaması Fiyat Farkı
2 -Musabeyli Sulaması 2.Kısım
51 099 112
19 039 319
27 876 611
9 658 089
16 816 423
5 163 577
16 816 423
5 163 577
288 273
275 684
12 589
12 589
61 379
53 968
7 411
7 411
20 178 083
13 975 391
3 300 000
3 300 000
11 793 395
3 384 688
5 000 000
11 190 723
2 784 668
602 672
600 020
2 097 308
602 672
600 020
2 097 308
ALANYA II.MERHALE PROJESİ (1994A010510)
(1994 - 2017)
1 -Dim Barajı Sulaması İkmali
Dim Barajı Sulaması İkmali Fiyat Farkı
34 273 152
7 400 114
6 000 000
6 000 000
24 824 824
9 448 328
5 834 999
1 565 115
4 000 000
2 000 000
4 000 000
2 000 000
5 000 000
5 000 000
ALANYA-YENİKÖY PROJESİ (2014A010140) (2014 2018)
1 -Antalya-Alanya Yeniköy Barajı
ANTALYA-AKSU ÇAYI TAŞKIN KORUMA PROJESİ
(2011A010190) (2011 - 2018)
1 -Antalya Aksu Çayı Taşkın Koruma
Antalya Aksu Çayı Taşkın Koruma Fiyat Farkı
ANTALYA-KORKUTELİ SULAMASI
REHABİLİTASYONU PROJESİ (2011A010260) (2011 2015)
60 000 000
5 000 000
5 000 000
182 095 244
60 000 000
46 995 061
17 000 000
17 000 000
124 450 003
57 645 241
35 790 743
11 204 318
11 000 000
6 000 000
11 000 000
6 000 000
53 285 405
32 720 718
20 564 687
20 000 000
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 85 0 003 003
61 12
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 85 0 003 003
61 12
Bİ
2011 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 09 0 016 003
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 09 0 016 003
61 12
61 12
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 09 0 016 004
61 12
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 09 0 016 004
61 12
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 07 0 003 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 07 0 003 001
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 07 0 003 004
61 12
61 12
61 12
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 94 0 006 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 94 0 006 001
61 13
61 13
Bİ
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 14 0 021 001
61 13
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 013 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 11 0 013 001
61 13
61 13
10 623 731
6 406 078
4 217 653
2 902 692
Bİ
2 902 692
Bİ
20 873 038
14 989 825
5 883 213
55 000 000
55 000 000
118 100 183
77 659 260
40 440 923
Sayfa No :102
1 -Antalya-Korkuteli Sulaması Rehabilitasyonu
Antalya-Korkuteli Sulaması Rehabilitasyonu Fiyat
Farkı
2 -Antalya-Korkuteli Sulaması Rehabilitasyonu (Sulama
Birliği Katkısı)
Antalya-Korkuteli Sulaması Rehabilitasyonu (Sulama
Birliği Katkısı) Fiyat Farkı
Mevkuf Tutulan Ödenek
33 305 919
10 654 642
22 401 530
6 559 031
10 904 389
4 095 611
6 661 184
3 186 574
3 474 610
2 663 660
573 583
2 090 077
10 904 389
4 095 611
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 024 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 11 0 024 001
61 13
61 13
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 024 003
61 13
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 11 0 024 003
61 13
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 024 004
61 61
Bİ
2013 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 12 0 023 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 12 0 023 001
61 13
61 13
Bİ
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 09 0 017 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 09 0 017 002
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 09 0 017 005
61 13
61 13
61 13
Bİ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 15 0 015 001
61 13
Bİ
2010 2015 5
5
2012 2015 5
5
5
32
32
61
61
32
Bİ
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 006 002
61 15
İ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 006 004
31 15
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 97 0 006 004
31 15
5 000 000
(*) Proje maliyetinin %20'si Korkuteli Sulama Birliği tarafından karşılanacak olup, toplama dahil değildir.
ANTALYA-KÜÇÜK AKSU PROJESİ (2012A010130)
(2012 - 2019)
1 -Küçük Aksu Barajı
Küçük Aksu Barajı Fiyat Farkı
GAZİPAŞA II.MERHALE PROJESİ (2009A010140)
(2009 - 2018)
1 -Antalya-Gazipaşa Ovası Sulaması
Antalya-Gazipaşa Ovası Sulaması Fiyat Farkı
2 -Gökçeler Barajı İkmali
KAŞ-KASABA PROJESİ (2015A010210) (2015 - 2018)
1 -Kıbrıs Barajı
79 829 539
5 000 000
7 000 000
7 000 000
57 822 352
22 007 187
3 902 767
1 097 233
4 500 000
2 500 000
4 500 000
2 500 000
122 862 777
8 645 489
11 000 000
11 000 000
45 579 771
17 347 661
59 935 345
6 698 825
1 946 664
4 000 000
2 000 000
5 000 000
4 000 000
2 000 000
5 000 000
8 000 000
8 000 000
80 000 000
8 000 000
8 000 000
117 262 997
100 262 997
17 000 000
20 000 000
54 976 209
28 199 529
26 788 998
7 298 261
53 368 773
26 806 965
15 597 732
4 489 527
1 607 436
1 392 564
11 191 266
2 808 734
1 607 436
1 392 564
11 191 266
2 808 734
3 000 000
1 879 436 984
AŞAĞI FIRAT II.MERHALE PROJESİ (GAP)
(1997A010120) (1997 - 2020)
1 -Şanlıurfa-Harran Ovaları Sulaması İkmali ve Tahliye
65 229 047
Kanalı Derinleştirilmesi 2.Kısım
2 -Mardin Ceylanpınar Ovaları Sulamaları Aşağı Mardin
59 333 780
Ana Kanalı 3.Kısım İkmali
Mardin Ceylanpınar Ovaları Sulamaları Aşağı Mardin
16 133 012
Ana Kanalı 3.Kısım İkmali Fiyat Farkı
160 031 010
202 841 000
MANAVGAT HAVZASI TAŞKIN ÖNLEME PROJESİ
(2009A010190) (2009 - 2016)
1 -Naras Barajı
Naras Barajı Fiyat Farkı
2 -Naras Barajı Sulaması
Naras Barajı Sulaması Fiyat Farkı
Mevkuf Tutulan Ödenek
80 000 000
67 829 539
49 419 585
18 409 954
103 217 288
34 880 946
13 400 997
54 935 345
72 000 000
72 000 000
İ
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
3 09 0 018 002
3 09 0 018 002
3 09 0 018 003
3 09 0 018 003
3 09 0 018 004
13
13
13
13
32
210 000 000 1 516 564 974
10 000 000
10 000 000
57 504 590
1 829 190
1 829 190
15 144 778
988 234
988 234
55 229 047
Sayfa No :103
3 -Şanlıurfa ve Harran Ovaları Tahliye Kanalları
Üzerindeki Sanat Yapıları
Şanlıurfa ve Harran Ovaları Tahliye Kanalları
Üzerindeki Sanat Yapıları Fiyat Farkı
4 -Şanlıurfa ve Harran Ovaları Sulaması Kuyu Açılması
ve Sisteme Yerleştirilmesi 4.Kısım
5 -Mardin-Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulama
(MC1,MC2,MC3) Şebekesi ENH
6 -Paşabağı Sulaması 1.Kısım
7 -Yukarı Harran Ovası Şebeke İçi Ek Saha Sulaması
8 -Viranşehir Pompaj Sulaması 1.Kademe
9 -Viranşehir Pompaj Sulaması 2.Kademe
10 -Mardin Depolaması Cazibe Sulaması
11 -Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 1.Kısım
Şebeke
Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 1.Kısım
Şebeke Fiyat Farkı
12 -Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 3.Kısım
Şebeke
Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 3.Kısım
Şebeke Fiyat Farkı
13 -Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2.Kısım
Şebeke
Mardin Ceylanpınar Ovaları Cazibe Sulaması 2.Kısım
Şebeke Fiyat Farkı
14 -YAS Besleme Bentleri
YAS Besleme Bentleri Fiyat Farkı
15 -Mardin Depolaması
Mardin Depolaması Fiyat Farkı
Mevkuf Tutulan Ödenek
SURUÇ OVASI POMPAJ SULAMASI PROJESİ (GAP)
(1999A010070) (1999 - 2018)
1 -Suruç Ovası Pompaj Sulaması P1 Pompa İstasyonu
Pompa Mekanik ve Elektirik Teçhizat Temini ve
Montajı
2015 YILI
NAKTİ
8 748 000
4 153 847
4 594 153
4 594 153
3 006 624
1 245 524
1 761 100
1 761 100
7 000 000
700 000
700 000
6 300 000
52 500 000
10 000 000
10 000 000
6 500 000
12 000 000
250 000 000
290 000 000
290 000 000
160 000 000
10 894 176
1 500 000
1 500 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
35 000 000
72 090 143
2 410 355
117 685 540
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
KEŞFİ
Tahakkuk
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
E B İ M KODU
Finansal
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 006 022
61 15
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 97 0 006 022
61 15
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 006 024
61 15
42 500 000
İ
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 006 029
31 15
1 500 000
1 500 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
35 000 000
5 000 000
10 500 000
249 000 000
289 000 000
289 000 000
114 105 824
Bİ
Bİ
İ
İ
İ
İ
2014
2015
2015
2015
2015
2012
61
61
31
31
31
31
16 212 000
16 212 000
53 467 788
12 534 341
35 000 000
35 000 000
70 151 199
28 755 453
2 465 630
8 778 000
8 778 000
17 511 823
145 500 000
28 033 542
35 000 000
35 000 000
82 466 458
34 717 880
5 418 275
8 778 000
8 778 000
20 521 605
18 688 000
5 839 134
187 408 949
48 301 422
15 608 572
4 617 380
3 079 428
1 221 754
18 985 106
4 914 035
3 079 428
1 221 754
18 985 106
4 914 035
7 159 000
869 446 379
456 361 795
67 516 001
90 000 000
19 403 826
19 220 776
183 050
İ
İ
Bİ
168 423 843
43 387 387
Bİ
2016
2016
2018
2018
2018
2017
5
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
90
3 97 0 006 030
3 97 0 006 031
3 97 0 006 032
3 97 0 006 033
3 97 0 006 001
3 97 0 006 003
15
15
15
15
15
15
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 97 0 006 003
31 15
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 006 005
31 15
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 97 0 006 005
31 15
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 006 007
31 15
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 97 0 006 007
31 15
2013 2015 5
5
2014 2017 5
5
5
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
3 97 0 006 013
3 97 0 006 013
3 97 0 006 014
3 97 0 006 014
3 97 0 006 028
61
61
61
61
61
15
15
15
15
61
345 568 583
İ
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 2 90 3 99 0 004 012
36 15
Sayfa No :104
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Suruç Ovası Pompaj Sulaması P1 Pompa İstasyonu
Pompa Mekanik ve Elektirik Teçhizat Temini ve
Montajı Fiyat Farkı
-Suruç Ovası TP2 Pompaj Sulaması
-Taşbasan Sol Sahil 1.Kısım Şebeke
Taşbasan Sol Sahil 1.Kısım Şebeke Fiyat Farkı
-Taşbasan Sol Sahil 2.Kısım Şebeke
Taşbasan Sol Sahil 2.Kısım Şebeke Fiyat Farkı
-Taşbasan Sağ Sahil Şebeke
Taşbasan Sağ Sahil Şebeke Fiyat Farkı
-Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı
2.Kısım
Suruç Ovası Pompaj Sulaması Ana İletim Kanalı
2.Kısım Fiyat Farkı
-Suruç Ovası P2 Pompaj Sulaması
-Suruç Ovası P3 Pompaj Sulaması
-Suruç Ovası TP3 Pompaj Sulaması
-Suruç Ovası Pompaj Sulaması SCADA ve
Otomasyon Sisteminin Kurulması
-Taşbasan Depolaması Rolekasyon Yolu Protokol
Bedeli
Mevkuf Tutulan Ödenek
ŞANLIURFA-BOZOVA POMPAJ SULAMALARI
PROJESİ (GAP) (1999A010080) (1999 - 2018)
1 -Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması 2.Kısım Şebeke
1.Ünite
Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması 2.Kısım Şebeke
1.Ünite Fiyat Farkı
2 -Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması Günışık Ana
Kanal
Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması Günışık Ana
Kanal Fiyat Farkı
3 -Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması 2.Kısım Ana
Kanal
Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması 2.Kısım Ana
Kanal Fiyat Farkı
4 -Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması 3.Kısım Şebekesi
32 950
50 000 000
38 734 414
15 950 453
85 917 917
29 375 480
76 203 463
21 113 060
153 412 570
29 489 566
11 407 178
75 532 307
24 091 691
63 983 520
14 731 793
149 622 313
1
9 244 848
4 543 275
10 385 610
5 283 789
12 219 943
6 381 267
3 790 257
1
9 244 848
4 543 275
10 385 610
5 283 789
12 219 943
6 381 267
3 790 257
63 735 625
60 688 030
3 047 595
3 047 595
165 000 000
40 000 000
90 000 000
2 000 000
1
1
1
1 431 413
1
1
1
1 431 413
10 972 000
10 972 000
10 972 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
5 04 7 4 2 06 5 2 91 3 99 0 004 012
49 999 999
Bİ
İ
İ
İ
Bİ
164 999 999
39 999 999
89 999 999
568 587
174 242 704
98 578 479
110 000 000
84 481 405
8 170 470
38 000 000
38 000 000
38 310 935
30 856 583
2 329 529
10 852 550
10 852 550
17 674 504
37 001 389
34 991 139
2 010 250
2 010 250
14 992 722
13 392 722
1 600 000
1 600 000
44 877 065
32 305 374
12 571 691
12 571 691
22 608 908
16 092 828
6 516 080
6 516 080
57 450 000
38 694 493
12 999 653
12 999 653
2017
2017
2017
2016
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
90
90
91
90
91
90
91
90
3 99 0 004 001
3 99 0 004 007
3 99 0 004 007
3 99 0 004 008
3 99 0 004 008
3 99 0 004 009
3 99 0 004 009
3 99 0 004 016
36 15
61
31
31
31
31
31
31
61
15
15
15
15
15
15
15
15
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 99 0 004 016
61 15
5
5
5
5
61
61
61
61
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 99 0 004 032
61 15
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 99 0 004 027
61 61
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 99 0 003 001
61 15
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 99 0 003 001
61 15
2010 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 99 0 003 002
31 15
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 99 0 003 002
31 15
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 99 0 003 004
31 15
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 99 0 003 004
31 15
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 99 0 003 005
61 15
22 699 999
356 708 550
2015 2017 5
2011 2015 5
5
2011 2015 5
5
2011 2015 5
5
2008 2015 5
Yeri
7 594 621
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
7 627 571
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
90
90
90
3 99 0 004 018
3 99 0 004 019
3 99 0 004 022
3 99 0 004 031
15
15
15
15
83 887 367
Bİ
İ
İ
5 755 854
Bİ
Sayfa No :105
Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması 3.Kısım Şebekesi
Fiyat Farkı
5 -Günışık Pompa İstasyonları Pompa Mekanik-Elektrik
Teçhizatı Temini ve Montajı
Günışık Pompa İstasyonları Pompa Mekanik-Elektrik
Teçhizatı Temini ve Montajı Fiyat Farkı
6 -Şanlıurfa-Bozova Pompaj Sulaması BP 2-2 Ana
Kanal Botaş Petrol Boru Hattı ve TCK Yol Geçişi
Yatay Sondaj Yapımları
Mevkuf Tutulan Ödenek
ERCİŞ-PAY PROJESİ (DAP) (1993A010090) (1993 2018)
1 -Morgedik Barajı ve Tesisleri
Morgedik Barajı ve Tesisleri Fiyat Farkı
2 -Morgedik Barajı Göl Alanı İçinde Kalan ENHların
Deplase Edilmesi
Morgedik Barajı Göl Alanı İçinde Kalan ENHların
Deplase Edilmesi Fiyat Farkı
3 -Pay Sulaması
4 -Pay-Morgedik Barajı Ulaşım Yolunun İyileştirilmesi
5 -Van-Erciş Pay Sulaması Regülatörü
Mevkuf Tutulan Ödenek
HAKKARİ-YÜKSEKOVA PROJESİ (DAP)
(1993A010440) (1993 - 2018)
1 -Dilimli Barajı
Dilimli Barajı Fiyat Farkı
2 -Dilimli Barajı Köy Yolları Rölekasyonu
Dilimli Barajı Köy Yolları Rölekasyonu Fiyat Farkı
3 -Dilimli Barajı Yüksekova-Esendere Rölekasyon Yolu
Mevkuf Tutulan Ödenek
MUŞ-KARASU YATAK ISLAHI PROJESİ (DAP)
(2011A010200) (2011 - 2018)
1 -Muş-Karasu Yatak Islahı 3.Kısım (km
20+405-63+515 km)
20 594 854
12 062 442
6 186 338
6 186 338
16 782 173
13 731 955
3 050 218
3 050 218
5 063 451
2 471 752
2 591 699
2 591 699
2 200 000
2 200 000
22 000 000
2 346 074
Bİ
19 800 000
Bİ
11 421 521
273 453 925
59 948 925
4 056 000
7 000 000
1 754 423
60 696 612
425 601
1 620 200
57 830 835
421 941
134 223
2 865 777
3 660
134 223
2 865 777
3 660
77 289
75 949
1 340
1 340
1 000
650 000
400 000
1 000
650 000
400 000
2 944 000
199 999 000
5 850 000
3 600 000
13 500 000
200 000 000
6 500 000
4 000 000
182 801 437
158 501 437
10 800 000
20 000 000
364 326
164 282 367
2 550 240
604 504
15 000 000
355 588
156 291 105
1 571 817
282 927
8 738
7 991 262
978 423
321 577
1 500 000
8 738
7 991 262
978 423
321 577
1 500 000
9 200 000
52 795 829
17 000 000
17 000 000
52 795 829
17 000 000
17 000 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 99 0 003 005
61 15
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 99 0 003 010
61 15
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 99 0 003 010
61 15
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 99 0 003 022
61 15
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 99 0 003 008
61 61
1997 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 008 003
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 93 0 008 003
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 008 004
32 17
32 17
61 17
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 93 0 008 004
61 17
209 449 000
İ
Bİ
İ
Bİ
İ
İ
Bİ
13 500 000
Bİ
2015 2017 5 04
2014 2016 5 04
2014 2016 5 04
5 04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
90
90
90
3 93 0 008 005
3 93 0 008 006
3 93 0 008 008
3 93 0 008 007
31
61
31
61
17
17
17
61
1993 2015 5
5
2014 2015 5
5
2014 2016 5
5
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
90
3 93 0 009 001
3 93 0 009 001
3 93 0 009 004
3 93 0 009 004
3 93 0 009 005
3 93 0 009 006
32
32
61
61
61
61
17
17
17
17
17
61
04
04
04
04
04
04
35 795 829
35 795 829
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 020 002
61 17
Sayfa No :106
8 999 000
23 503 000
6 753 430
26 000 000
7 317 222
1 681 778
8 000 000
2 400 000
2 600 000
8 000 000
2 400 000
2 600 000
120 000 000
1
100 000
120 000 000
1
1
99 999
119 999 999
23 690 000
330 000
BURDUR-KARAMANLI SULAMASI
REHABİLİTASYONU PROJESİ (2015A010220) (2015 2017)
1 -Karamanlı Sulaması Yenileme
21 390 000
100 000
2 -Karamanlı Sulaması Yenileme (Karamanlı Belediyesi
2 300 000
230 000
Katkısı)
(*) Proje maliyetinin %10'u Karamanlı Belediyesi tarafından karşılanacak olup, toplama dahil değildir.
100 000
23 360 000
5 000 000
150 000
BURDUR-KOZAĞACI SULAMASI
REHABİLİTASYONU PROJESİ (2015A010230) (2015 2017)
1 -Kozağacı Sulaması Yenileme
4 500 000
100 000
2 -Kozağacı Sulaması Yenilemesi (Kozağacı Belediyesi
500 000
50 000
Katkısı)
(*) Proje maliyetinin %10'u Kozağacı Belediyesi tarafından karşılanacak olup, toplama dahil değildir.
8 185 778
2 671 652
23 400 000
21 290 000
2 070 000
100 000
4 850 000
4 400 000
450 000
SANDIKLI-YAVAŞLAR PROJESİ (2013A010180)
(2013 - 2018)
1 -Yavaşlar Barajı
Yavaşlar Barajı Fiyat Farkı
2 -Afyonkarahisar Sandıklı Yavaşlar Barajı Sulaması
41 343 461
1 999 675
7 000 000
7 000 000
21 207 668
5 135 793
15 000 000
1 659 079
340 596
5 300 000
1 699 000
1 000
5 300 000
1 699 000
1 000
14 248 589
3 096 197
14 999 000
PUSAT-ÖZEN PROJESİ (1995A010470) (1995 - 2017)
68 300 000
55 844 605
10 286 000
10 286 000
2 169 395
53 550 000
14 750 000
43 908 097
11 936 508
8 035 937
2 250 063
8 035 937
2 250 063
48 450 000
3 742 751
5 000 000
5 000 000
14 450 000
4 000 000
2 982 791
759 960
3 999 000
1 000 000
3 999 000
1 000 000
1 -Pusat-Özen Sulaması 2.Kısım
Pusat-Özen Sulaması 2.Kısım Fiyat Farkı
SİVAS-KANGAL-KOCAKURT PROJESİ
(2013A010200) (2013 - 2018)
1 -Kocakurt Barajı
Kocakurt Barajı Fiyat Farkı
Faaliyet
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 003 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 13 0 003 001
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 003 002
61 18
61 18
61 18
Bİ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 68 0 001 001
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 68 0 001 002
61 18
61 61
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 15 0 032 001
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 15 0 032 002
61 18
61 18
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 15 0 033 001
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 15 0 033 002
61 18
61 18
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 018 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 13 0 018 001
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 018 003
61 18
61 18
61 18
Bİ
2012 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 95 0 013 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 95 0 013 002
61 19
61 19
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 019 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 13 0 019 001
61 19
61 19
Bİ
119 999 999
100 000
100 000
Bİ
Ekonomik
Yeri
34 257 430
1 -Atabey Ovası Sulaması Yenilemesi
Mevkuf Tutulan Ödenek
56 256 430
Fonksiyonel
Tahakkuk
13 000 000
ATABEY PROJESİ (1968A010100) (1968 - 2018)
2015 YILI
KEŞFİ
Finansal
13 000 000
AFYONKARAHİSAR-ÇAY PROJESİ (2013A010250)
(2013 - 2017)
1 -Çay Barajı
Çay Barajı Fiyat Farkı
2 -Afyonkarahisar-Çay Barajı Sulaması
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
E B İ M KODU
BİTİŞ
TARİHİ
2015 YILI
NAKTİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
32 343 786
1 605 966
563 429
Bİ
39 707 249
7 468 209
2 240 040
Sayfa No :107
2 -Sivas Kangal Kocakurt Sulaması
30 000 000
1 000
1 000
29 999 000
61 19
6 564 781
2 892 590
39 999 000
Bİ
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 015 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 11 0 015 001
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 015 003
61 19
61 19
61 19
62 999 000
İ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 015 005
31 19
TCK 2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 015 001
61 20
18 999 929
10 000 000
10 000 000
28 955 300
9 500 000
40 000 000
14 640 519
4 359 410
7 750 000
2 248 000
1 000
7 750 000
2 248 000
1 000
63 000 000
1 000
1 000
ADATEPE PROJESİ (1991A010290) (1991 - 2019)
200 115 000
10 000 000
10 000 000
1 -Adatepe Barajı (TCK Hattı Kesişimi İmalatları
Yapımı)
2 -Adatepe Sulaması 1. Kısım
3 -Adatepe Sulaması 2. Kısım (Cazibe+P1+P2)
115 000
115 000
115 000
120 000 000
80 000 000
9 884 000
1 000
9 884 000
1 000
110 116 000
79 999 000
49 638 759
ADIYAMAN-KAHTA (SAMSAT POMPAJ
SULAMASI) PROJESİ (GAP) (1997A010080) (1997 2018)
1 -Samsat Pompaj Sulaması 2.Kısım (Şebeke+Anakanal)
Mevkuf Tutulan Ödenek
GAZİANTEP P2 POMPAJ SULAMASI PROJESİ
(GAP) (2012A010060) (2012 - 2018)
1 -Gaziantep P2 Pompaj Sulaması 1. Kısım
Gaziantep P2 Pompaj Sulaması 1. Kısım Fiyat Farkı
GAZİANTEP-ARDIL PROJESİ (GAP) (2011A010220)
(2011 - 2018)
112 455 371
190 115 000
77 638 788
18 000 029
10 000 000
10 000 000
62 000 000
15 638 788
13 556 846
4 443 183
7 994 313
2 005 687
7 994 313
2 005 687
123 993 364
5 000 000
5 000 000
98 149 750
25 843 614
3 957 863
1 042 137
3 957 863
1 042 137
80 000 000
1 000
2 500 000
80 000 000
1 000
1 000
2 499 000
79 999 000
7 860 993
53 774 403
33 913 410
12 000 000
12 000 000
42 994 003
10 780 400
26 995 877
6 917 533
9 593 176
2 406 824
9 593 176
2 406 824
62 580 546
6 174 582
7 000 000
7 000 000
Faaliyet
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 019 003
141 455 300
ADIYAMAN-KAHTA (KOÇALİ BARAJI VE
SULAMASI) PROJESİ (GAP) (2013A010240) (2013 2019)
1 -Koçali Barajı
Koçali Barajı Fiyat Farkı
Ekonomik
Bİ
SİVAS-YILDIZELİ-NEVRUZ PROJESİ (2011A010210)
(2011 - 2018)
1 -Nevruz Barajı
Nevruz Barajı Fiyat Farkı
2 -Sivas Yıldızeli Nevruz Sulaması Su Alma Yapısı ve
İletim Hattı
3 -Sivas Yıldızeli Nevruz Sulaması
ADIYAMAN-GÖKSU ARABAN I. MERHALE
(ÇETİNTEPE BARAJI) PROJESİ (GAP)
(2010A010160) (2010 - 2019)
1 -Çetintepe Barajı
Çetintepe Barajı Fiyat Farkı
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
40 448 841
9 189 918
İ
Bİ
2014 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 015 005
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 015 007
31 20
61 20
İ
2012 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 10 0 017 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 10 0 017 002
32 20
32 20
İ
2014 2019 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 025 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 13 0 025 001
32 20
32 20
İ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 007 003
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 007 002
31 20
61 61
İ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 12 0 013 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 12 0 013 001
31 20
31 20
118 993 364
94 191 887
24 801 477
79 999 000
6 404 950
1 456 043
49 405 964
Sayfa No :108
1 -Ardıl Barajı
Ardıl Barajı Fiyat Farkı
2 -Ardıl Barajı Sulaması
GÖMÜKAN PROJESİ (GAP) (2015A010240) (2015 2019)
1 -Gömükan Barajı
KAYACIK PROJESİ (GAP) (1986A010390) (1986 2018)
1 -Doğanpınar Barajı Rezervuar Alanında Kalacak
Tarihi Eserlerin Kurtarılması
2 -Doğanpınar Barajı
Doğanpınar Barajı Fiyat Farkı
3 -Kayacık Sulaması (TCK Hattı Kesişimi İmalatları
Yapımı)
4 -Kayacık Sulaması İkmali
Kayacık Sulaması İkmali Fiyat Farkı
5 -Kayacık Sulaması Yargılama Giderleri
6 -Kayacık Barajı Yargılama Giderleri
KİLİS-MUSABEYLİ PROJESİ (GAP) (2013A010210)
(2013 - 2018)
1 -Musabeyli Barajı
Musabeyli Barajı Fiyat Farkı
ORTA CEYHAN KARTALKAYA II.MERHALE
PROJESİ (1986A010380) (1986 - 2018)
1 -Pazarcık ve Sireşanlı Pompaj Sulaması
Pazarcık ve Sireşanlı Pompaj Sulaması Fiyat Farkı
ORTA CEYHAN MENZELET II.MERHALE PROJESİ
(GAP) (1993A010480) (1993 - 2018)
1 -Kılavuzlu Sulaması Ana Kanalı 1.Kısım
Kılavuzlu Sulaması Ana Kanalı 1.Kısım Fiyat Farkı
2 -Kılavuzlu Sulaması 2. Kısım (Cazibe+P4,P5,P6)
3 -Kılavuzlu Sulaması 1.Kısım ARMADAŞ Doğalgaz
Hattı Geçişi
21 865 980
5 714 566
35 000 000
4 753 381
1 421 201
200 000 000
200 000 000
4 796 588
1 203 412
1 000 000
4 796 588
1 203 412
1 000 000
12 316 011
3 089 953
34 000 000
100 000
100 000
Bİ
Bİ
İ
2015 2019 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 15 0 018 001
32 20
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 012 002
61 20
2012 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 012 003
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 86 0 012 003
TCK 2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 012 006
61 20
61 20
61 20
199 900 000
100 000
100 000
20 000 000
20 000 000
1 000 000
358 000
500 000
500 000
142 000
Bİ
68 819 700
18 158 953
295 000
26 571 985
7 439 494
13 525 626
3 365 203
295 000
13 525 626
3 365 203
295 000
28 722 089
7 354 256
Bİ
1 974 722
387 893
1 586 829
1 586 829
695 900
700 000
28 230
96 788
304 844
599 112
100 000
28 230
599 112
100 000
28 230
65 135 529
5 000 000
5 000 000
51 559 500
13 576 029
3 957 863
1 042 137
3 957 863
1 042 137
5 000 000
5 000 000
2 887 500
12 146 217
701 344
9 332 373
2 186 156
2 813 844
2 186 156
2 813 844
399 847 017
36 357 658
65 000 000
65 000 000
184 890 453
64 951 564
150 000 000
5 000
28 086 058
8 271 600
39 979 071
10 015 929
15 000 000
5 000
39 979 071
10 015 929
15 000 000
5 000
Faaliyet
61 20
61 20
61 20
35 159 004
10 033 717
Ekonomik
2012 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 016 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 11 0 016 001
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 016 003
91 672 505
15 033 717
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
199 900 000
36 513 501
295 156
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 012 007
61 20
Bİ
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 86 0 012 007
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 012 009
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 012 011
61 20
61 20
32 20
Bİ
2014 2019 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 022 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 13 0 022 001
61 20
61 20
İ
1998 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 011 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 86 0 011 002
31 20
31 20
İ
2013 2016 5
5
2015 2018 5
2015 2015 5
31
31
31
61
60 135 529
47 601 637
12 533 892
298 489 359
116 825 324
46 664 035
135 000 000
İ
Bİ
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
90
3 93 0 011 005
3 93 0 011 005
3 93 0 011 012
3 93 0 011 013
20
20
20
20
Sayfa No :109
BÜYÜK MENDERES-CİNDERE PROJESİ
(1991A010310) (1991 - 2017)
1 -Yenicekent İletim Kanalı
Yenicekent İletim Kanalı Fiyat Farkı
2 -Buldan Sulaması
3 -Karakıran Kabaağaç Sulaması
Mevkuf Tutulan Ödenek
ÇİNE PROJESİ (1990A010070) (1990 - 2018)
1 -Koçarlı Bağarası Sulaması 1.Kısım
Koçarlı Bağarası Sulaması 1.Kısım Fiyat Farkı
2 -Gökbel Barajı
Gökbel Barajı Fiyat Farkı
3 -Koçarlı Bağarası Sulaması 2.Kısım (*)
2015 YILI
NAKTİ
26 513 478
20 783 478
5 730 000
6 230 000
15 780 000
5 414 676
3 938 719
1 380 083
13 051 562
3 643 113
3 237 331
851 472
2 728 438
1 771 563
701 388
528 611
2 728 438
1 771 563
701 388
528 611
500 000
93 321 633
8 278 878
10 000 000
10 000 000
35 000 000
18 986 432
6 986 568
21 493 900
7 952 100
1 955 895
513 274
4 608 619
1 201 090
1
3 500 000
1 099 999
3 400 000
1 100 000
1
3 500 000
1 099 999
3 400 000
1 100 000
34 999 999
13 530 537
5 373 295
13 485 281
5 651 010
Bİ
Bİ
2 459 858
738 000
738 000
1 721 858
Bİ
442 775
162 000
162 000
280 775
160 000 000
100 000
100 000
160 000 000
100 000
100 000
149 796 575
100 997 575
5 799 000
17 000 000
74 228 199
27 568 376
74 044 883
26 952 692
183 316
615 684
183 316
615 684
4 000 000
1 000 000
4 000 000
1 000 000
11 201 000
38 000 000
10 000 000
379 632 331
22 683 528
17 000 000
17 000 000
69 489 558
25 415 458
27 600 000
11 165 253
170 000 000
8 684 736
2 272 195
9 112 668
2 613 929
7 967 550
3 032 450
3 417 168
1 583 831
1
7 967 550
3 032 450
3 417 168
1 583 831
1
Bİ
Bİ
2012 2015 5
5
2013 2015 5
5
5
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
3 12 0 004 001
3 12 0 004 001
3 12 0 004 003
3 12 0 004 003
3 12 0 004 004
61
61
61
61
61
21
21
21
21
61
2015 2017 5
2013 2016 5
5
2013 2017 5
5
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
90
91
90
91
3 86 0 013 001
3 86 0 013 002
3 86 0 013 002
3 86 0 013 005
3 86 0 013 005
61
61
61
61
61
21
21
21
21
21
Fonksiyonel
Finansal
2015 YILI
KEŞFİ
Yeri
AKÇAY-BOZDOĞAN PROJESİ (1986A010400) (1986 2018)
1 -Yenipazar-Dalama Sulaması Yenileme (Katkı Paylı)
2 -Dalama Sulaması
Dalama Sulaması Fiyat Farkı
3 -Bozdoğan Ovası Sulaması 1.Kısım Sağ Sahil İkmali
Bozdoğan Ovası Sulaması 1.Kısım Sağ Sahil İkmali
Fiyat Farkı
4 -Bozdoğan Ovası Sulaması 1.Kısım Sol Sahil Filtre ve
Enerji Tesislerinin Yapımı
Bozdoğan Ovası Sulaması 1.Kısım Sol Sahil Filtre ve
Enerji Tesislerinin Yapımı Fiyat Farkı
AŞAĞI DALAMAN PROJESİ (1995A010500) (1995 2018)
1 -Dalaman Ovası Sulaması
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
E B İ M KODU
Tahakkuk
ACIPAYAM-AKALAN PROJESİ (2012A010070) (2012
- 2015)
1 -Akalan Barajı
Akalan Barajı Fiyat Farkı
2 -Akalan Ovası Sulaması
Akalan Ovası Sulaması Fiyat Farkı
Mevkuf Tutulan Ödenek
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Ekonomik
Faaliyet
75 042 755
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 013 008
61 21
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 86 0 013 008
61 21
İ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 95 0 014 001
31 21
İ
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 016 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 91 0 016 002
31 21
31 21
Bİ
Bİ
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 016 003
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 016 005
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 016 004
61 21
61 21
61 61
2013 2016 5
5
2012 2016 5
5
2015 2018 5
31
31
61
61
31
159 900 000
159 900 000
43 000 000
34 000 000
9 000 000
339 948 803
52 837 272
20 110 813
15 070 164
6 967 493
169 999 999
İ
Bİ
İ
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
3 90 0 005 002
3 90 0 005 002
3 90 0 005 003
3 90 0 005 003
3 90 0 005 006
21
21
21
21
21
Sayfa No :110
4 -Çine Sulaması
5 -Çine Sulaması Drenaj Kanalları
45 962 062
30 000 000
998 000
1 000
* 3 - Koçarlı Bağarası Sulaması 2.Kısım : Çine Projesinin tutarı revize edildikten sonra ihale edilecektir.
72 806 787
36 943 613
10 000 001
ÇÜRÜKSU-AKBAŞ PROJESİ (2009A010150) (2009 2016)
1 -Aydınlar Akbaş Barajı İkmali
33 305 150
28 089 338
5 215 812
Aydınlar Akbaş Barajı İkmali Fiyat Farkı
10 239 330
7 755 142
2 484 188
2 -Honaz Ovası Sulaması
7 351 037
887 336
1 825 000
Honaz Ovası Sulaması Fiyat Farkı
1 911 270
211 797
475 000
3 -İletim Tüneli, Su Alma Yapısı ve Şev Stabilitesi
20 000 000
1
Sağlanması (*)
Mevkuf Tutulan Ödenek
998 000
1 000
44 964 062
29 999 000
12 000 000
5 215 812
2 484 188
1 825 000
475 000
1
1 -Derince Barajı
Derince Barajı Fiyat Farkı
2 -Milas Ovası Sulaması İkmali
Milas Ovası Sulaması İkmali Fiyat Farkı
3 -Selimiye Ovası Sulaması
Selimiye Ovası Sulaması Fiyat Farkı
TAVAS PROJESİ (1993A010540) (1993 - 2015)
1 -Tavas Ovası Sulaması
Tavas Ovası Sulaması Fiyat Farkı
YATAĞAN II. MERHALE (GİRME BARAJI VE
SULAMASI) PROJESİ (2012A010090) (2012 - 2018)
1 -Girme Barajı
Girme Barajı Fiyat Farkı
2 -Girme Sulaması
46 897 656
12 421 000
12 421 000
27 935 120
12 891 222
7 974 384
4 662 639
4 243 143
1 612 148
26 694 395
12 060 947
3 813 061
973 962
2 660 181
695 110
1 240 725
830 275
4 161 323
3 688 677
1 582 962
917 038
1 240 725
830 275
4 161 323
3 688 677
1 582 962
917 038
20 014 792
3 849 792
16 165 000
16 165 000
14 495 757
5 519 035
3 063 467
786 325
11 432 290
4 732 710
11 432 290
4 732 710
52 504 468
7 998 949
6 000 000
6 000 000
28 882 802
10 656 198
12 965 468
6 053 662
1 945 287
2 922 268
1 077 732
2 000 000
2 922 268
1 077 732
2 000 000
Faaliyet
Bİ
Bİ
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 90 0 005 007
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 90 0 005 010
61 21
61 21
Bİ
2013 2015 5
5
2013 2016 5
5
2015 2016 5
61
61
61
61
61
4 638 701
1 224 473
19 999 999
Bİ
Bİ
1 999 999
59 318 656
Ekonomik
25 863 173
* 3 - İletim Tüneli, Su Alma Yapısı ve Şev Stabilitesi Sağlanması : Çürüksü-Akbaş Projesinin tutarı revize edildikten sonra ihale edilecektir.
19 096 133
2 000 000
2 000 000
17 096 133
KARACASU-DANDALAZ PROJESİ (1993A010500)
(1993 - 2018)
1 -Yenice Ovası Sulaması
9 096 133
1 000 000
1 000 000
8 096 133
2 -Karacasu Barajı Dolusavak Kapakları Tamamlanması
10 000 000
1 000 000
1 000 000
9 000 000
MİLAS PROJESİ (1991A010320) (1991 - 2016)
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
3 09 0 019 001
3 09 0 019 001
3 09 0 019 004
3 09 0 019 004
3 09 0 019 006
21
21
21
21
21
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 09 0 019 005
61 61
Bİ
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 013 004
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 013 005
61 21
61 21
Bİ
2010 2015 5
5
2013 2015 5
5
2013 2015 5
5
61
61
61
61
61
61
Bİ
Bİ
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
3 91 0 017 001
3 91 0 017 001
3 91 0 017 002
3 91 0 017 002
3 91 0 017 006
3 91 0 017 006
21
21
21
21
21
21
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 014 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 93 0 014 002
61 21
61 21
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 12 0 006 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 12 0 006 001
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 12 0 006 003
61 21
61 21
61 21
38 505 519
19 906 872
7 633 179
10 965 468
Bİ
Sayfa No :111
98 586 310
124 583 581
18 997 271
7 000 000
7 000 000
1 -Boğalar Seki Barajı
Boğalar Seki Barajı Fiyat Farkı
2 -Seki Ovası Sulaması
20 882 219
7 701 362
36 000 000
14 855 090
4 142 181
2 483 928
916 071
3 600 000
2 483 928
916 071
3 600 000
3 543 201
2 643 110
32 400 000
Bİ
3 -Boğalar Seki Barajı İkmali (*)
60 000 000
1
1
59 999 999
YUKARI EŞEN PROJESİ (2012A010080) (2012 - 2018)
* 3 - Boğalar Seki Barajı İkmali : Yukarı Eşen Projesinin tutarı revize edildikten sonra ihale edilecektir.
51 234 984
37 985 412
8 915 000
AYDINTEPE-ÇAYIRYOLU II.MERHALE PROJESİ
(DOKAP) (1993A010110) (1993 - 2016)
1 -Demirözü Sulaması
40 395 490
30 337 286
7 150 000
Demirözü Sulaması Fiyat Farkı
10 839 494
7 648 126
1 765 000
YUKARI KELKİT (SADAK BARAJI VE SULAMASI)
PROJESİ (DOKAP) (2009A010160) (2009 - 2018)
1 -Sadak Barajı Sulaması
2 -Sadak Barajı Rölekasyon Yolu Korkuluk Yapımı
BARTIN KIŞLA SEL KAPANI PROJESİ (ZBK)
(2013A010130) (2013 - 2018)
1 -Bartın Kışla Sel Kapanı
Bartın Kışla Sel Kapanı Fiyat Farkı
BARTIN-KOZCAĞIZ I.MERHALE PROJESİ (ZBK)
(2011A010230) (2011 - 2018)
1 -Kozcağız Barajı
Kozcağız Barajı Fiyat Farkı
DEVREKANİ-KULAKSIZLAR PROJESİ
(1994A010570) (1994 - 2016)
1 -Kulaksızlar Sulaması
Kulaksızlar Sulaması Fiyat Farkı
FİLYOS ÇAYI TAŞKIN KORUMA PROJESİ (DA)
(ZBK) (1994A010610) (1994 - 2019)
1 -Filyos Çayı Taşkın Koruma 3.Kısım
Filyos Çayı Taşkın Koruma 3.Kısım Fiyat Farkı
2 -Filyos Çayı Taşkın Koruma 4.Kısım
FİLYOS HAVZASI TAŞKIN KORUMA (ANDIRAZ
BARAJI) PROJESİ (2013A010100) (2013 - 2018)
8 915 000
7 150 000
1 765 000
51 000 000
7 000 000
7 000 000
50 000 000
1 000 000
6 500 000
500 000
6 500 000
500 000
Ekonomik
Faaliyet
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 12 0 012 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 12 0 012 001
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 12 0 012 003
61 21
61 21
61 21
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 12 0 012 004
61 21
Bİ
2011 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 015 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 93 0 015 002
61 22
61 22
İ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 09 0 020 003
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 09 0 020 006
31 22
61 22
Bİ
2013 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 032 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 13 0 032 002
61 23
61 23
Bİ
2013 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 018 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 11 0 018 001
61 23
61 23
Bİ
2011 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 94 0 008 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 94 0 008 001
61 23
61 23
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 94 0 009 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 94 0 009 002
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 94 0 009 004
61 23
61 23
61 23
4 334 572
2 908 204
1 426 368
44 000 000
43 500 000
500 000
27 897 740
4 999 767
5 000 000
5 000 000
22 897 740
5 000 000
3 960 568
1 039 199
3 750 000
1 250 000
3 750 000
1 250 000
80 889 335
3 591 632
7 000 000
7 000 000
64 197 885
16 691 450
2 950 322
641 310
5 250 000
1 750 000
5 250 000
1 750 000
55 997 563
14 300 140
34 591 264
19 904 013
8 000 000
8 000 000
6 687 251
27 891 264
6 700 000
15 645 257
4 258 756
6 540 000
1 460 000
6 540 000
1 460 000
32 026 745
10 276 745
4 000 000
4 000 000
9 110 516
2 916 229
20 000 000
7 767 676
2 509 069
1 342 840
407 160
2 250 000
1 342 840
407 160
2 250 000
1
4 000 000
285 000 000
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
17 897 973
15 187 172
2 710 801
70 297 703
5 706 007
981 244
17 750 000
17 750 000
Bİ
284 999 999
Sayfa No :112
1 -Kastamonu Andıraz Barajı
Mevkuf Tutulan Ödenek
FİLYOS HAVZASI TAŞKIN KORUMA I. MERHALE
(ARAÇ BARAJI) PROJESİ (2015A010250) (2015 2020)
1 -Araç Barajı
KASTAMONU-GÖKIRMAK-OBRUCAK PROJESİ
(2011A010240) (2011 - 2019)
1 -Obrucak Barajı
Obrucak Barajı Fiyat Farkı
KİRAZLIKÖPRÜ PROJESİ (DA) (ZBK) (1995A010570)
(1995 - 2018)
1 -Kirazlıköprü Barajı İkmali
Kirazlıköprü Barajı İkmali Fiyat Farkı
IĞDIR YENİLEME PROJESİ (DAP) (2012A010140)
(2012 - 2018)
1 -Doğu Iğdır İletim Kanalı
Doğu Iğdır İletim Kanalı Fiyat Farkı
IĞDIR-TUZLUCA PROJESİ (DAP) (2013A010190)
(2013 - 2020)
1 -Ünlendi Barajı
Ünlendi Barajı Fiyat Farkı
2 -Ünlendi Barajı ENH Geçişleri
3 -Ünlendi Barajı Telekon Hattı Geçişi
4 -İçmesuları ve Sulama Hatları Geçişleri
KARS ÇAYI HAVZASI I.MERHALE PROJESİ (DAP)
(2009A010180) (2009 - 2020)
1 -Kars Barajı Ağaçlandırma ve Rekreasyon Sahası
2 -Kars Barajı Köy Yolları Rölekasyonu
3 -Kars Barajı
Kars Barajı Fiyat Farkı
4 -Kars Barajı Sulaması İletim Hattı
Kars Barajı Sulaması İletim Hattı Fiyat Farkı
285 000 000
1
1
3 999 999
130 000 000
100 000
100 000
130 000 000
284 999 999
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
İ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 031 001
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 031 002
32 23
32 32
Bİ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 15 0 020 001
61 23
Bİ
2012 2019 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 017 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 11 0 017 001
61 23
61 23
Bİ
2013 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 95 0 015 003
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 95 0 015 003
61 23
61 23
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 12 0 024 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 12 0 024 001
61 24
61 24
İ
32 24
32 24
61 24
129 900 000
100 000
100 000
129 900 000
28 961 406
7 341 556
7 000 000
7 000 000
14 619 850
21 451 406
7 510 000
5 678 891
1 662 665
5 250 000
1 750 000
5 250 000
1 750 000
58 377 060
7 000 000
7 000 000
46 331 000
12 046 060
5 250 000
1 750 000
5 250 000
1 750 000
10 522 515
4 097 335
51 377 060
41 081 000
10 296 060
35 238 075
11 550 589
7 000 000
7 000 000
27 966 726
7 271 349
9 001 526
2 549 063
5 000 000
2 000 000
5 000 000
2 000 000
42 323 594
368 846
7 000 000
7 000 000
34 935 249
6 288 345
300 000
295 986
72 860
5 000 000
1 997 000
1 000
5 000 000
1 997 000
1 000
29 639 263
4 218 485
299 000
Bİ
2013 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 026 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 13 0 026 001
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 026 004
1 000
1 000
1 000
1 000
299 000
499 000
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 026 005
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 026 006
61 24
61 24
30 663 414
12 000 000
12 000 000
19 935 824
7 005 569
3 131 356
590 665
1 000
1 500 000
4 000 000
1 499 000
3 500 000
1 500 000
1 000
1 500 000
4 000 000
1 499 000
3 500 000
1 500 000
Bİ
Bİ
İ
2015 2018 5 04
2015 2016 5 04
2010 2016 5 04
5 04
2014 2016 5 04
5 04
61
61
32
32
31
31
300 000
500 000
208 109 018
3 000 000
15 000 000
32 000 007
12 200 000
123 651 704
22 257 307
16 687 486
13 965 200
2 722 286
34 954 748
165 445 604
2 999 000
13 500 000
8 064 183
3 695 431
117 020 348
20 166 642
İ
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
90
90
91
90
91
3 09 0 021 001
3 09 0 021 004
3 09 0 021 005
3 09 0 021 005
3 09 0 021 007
3 09 0 021 007
24
24
24
24
24
24
Sayfa No :113
KARS-SELİM PROJESİ (DAP) (1994A010470) (1994 2018)
1 -Selim Barajı Sulaması
2 -Bayburt Barajı Sulaması İkmal İnşaatı Yargılama
Gideri
ALTINOVA PROJESİ (1990A010090) (1990 - 2015)
1 -Altınova Dikili Ovası Sulaması İkmali
Altınova Dikili Ovası Sulaması İkmali Fiyat Farkı
Mevkuf Tutulan Ödenek
BALIKESİR-İVRİNDİ-GÖKÇEYAZI PROJESİ
(2011A010250) (2011 - 2018)
1 -Balıkesir-Ardıçtepe Barajı
Balıkesir-Ardıçtepe Barajı Fiyat Farkı
2 -Balıkesir-İvrindi Gökçeyazı Ovaları Sulaması
BİGADİÇ-İLYASLAR PROJESİ (2015A010260) (2015 2020)
1 -Adalı Barajı
BİGA-TAŞOLUK PROJESİ (1993A010530) (1993 2018)
1 -Çanakkale Biga Taşoluk Sulaması İletim Tüneli
İkmali
Çanakkale Biga Taşoluk Sulaması İletim Tüneli
İkmali Fiyat Farkı
2 -Çanakkale-Biga Taşoluk Sulaması
Çanakkale-Biga Taşoluk Sulaması Fiyat Farkı
GÖNEN PROJESİ (1976A010280) (1976 - 2015)
1 -Tahirova Sulaması İkmali
Tahirova Sulaması İkmali Fiyat Farkı
MANYAS II.MERHALE PROJESİ (1993A010520)
(1993 - 2018)
1 -Manyas Ovası Sağ Sahil Sulaması
Manyas Ovası Sağ Sahil Sulaması Fiyat Farkı
2 -Balıkesir-Manyas Ovası Sol Sahil Sulaması ve
Bereketli Ovası Sulaması
3 -Manyas Ovası Sağ Sahil Sulaması 2.Kısım
5 000 000
5 000 000
45 016 992
50 000 000
16 992
4 983 008
16 992
4 983 008
16 992
12 150 000
750 000
11 400 000
17 400 000
9 678 992
2 471 008
631 088
118 912
9 047 904
2 352 096
9 047 904
2 352 096
6 000 000
84 515 259
19 798 993
7 000 000
7 000 000
22 271 273
8 243 986
54 000 000
14 890 197
4 908 796
4 147 290
1 852 710
1 000 000
4 147 290
1 852 710
1 000 000
85 000 000
100 000
100 000
85 000 000
100 000
100 000
45 016 992
Ekonomik
Faaliyet
İ
İ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 94 0 010 008
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 94 0 010 009
31 24
31 24
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 90 0 006 004
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 90 0 006 004
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 90 0 006 005
61 25
61 25
61 61
Bİ
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 019 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 11 0 019 001
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 11 0 019 003
61 25
61 25
61 25
İ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 15 0 021 001
32 25
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 017 001
61 25
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 93 0 017 001
61 25
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 017 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 93 0 017 002
61 25
61 25
İ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 76 0 002 004
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 76 0 002 004
31 25
31 25
Bİ
61 25
61 25
31 25
61 25
57 716 266
3 233 786
1 482 480
53 000 000
84 900 000
84 900 000
113 891 829
50 996 794
12 000 000
12 000 000
38 790 468
33 671 612
5 118 856
5 118 856
9 729 822
7 848 678
1 881 144
1 881 144
53 648 000
11 723 539
7 402 659
2 073 845
3 000 000
2 000 000
3 000 000
2 000 000
27 452 507
15 290 507
12 162 000
12 162 000
19 797 367
7 655 140
11 732 574
3 557 933
8 064 793
4 097 207
8 064 793
4 097 207
559 295 724
114 297 724
61 999 000
33 000 000
83 758 474
60 537 250
320 000 000
69 595 056
44 702 668
14 163 418
15 834 582
32 000 000
663 418
335 582
32 000 000
288 000 000
İ
2010 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 016 004
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 93 0 016 004
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 016 005
1 000
1 000
94 999 000
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 016 009
95 000 000
Yeri
50 016 992
Fonksiyonel
Tahakkuk
2015 YILI
NAKTİ
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
E B İ M KODU
Finansal
2015 YILI
KEŞFİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
50 895 035
43 245 341
7 649 694
382 999 000
Sayfa No :114
471 158
400 000
2 000 000
2 479 788
621 931
400 000
183 556
41 211
246 391
250 000
100 000
50 000
250 000
100 000
50 000
1 600 000
306 199 274
114 549 276
21 750 000
44 000 000
31 290 605
10 994 072
98 000 000
50 000 000
31 725 709
15 480 334
30 712 008
10 570 671
8 924 913
1 381 130
578 597
423 401
10 000 000
5 000 000
1
1
578 597
423 401
10 000 000
5 000 000
1
1
51 626 677
17 081 877
48 679 366
14 281 188
2 947 311
2 800 689
2 947 311
2 800 689
2 046 232
480 720
103 609
Bİ
Bİ
174 359 694
33 239 849
65 271 000
KÜÇÜKMENDERES PROJESİ (1975A010200)
9 335 099
7 924 386
1 410 713
1 410 713
1 -Küçükmenderes Ana Yatak Düzenlemesi 1.Kısım
Küçükmenderes Ana Yatak Düzenlemesi 1.Kısım
Fiyat Farkı
AŞAĞI SAKARYA I.MERHALE PROJESİ
(1975A010200)
1 -Sakarya Nehri Kıyı Tahkimleri 3. Kısım
Sakarya Nehri Kıyı Tahkimleri 3. Kısım Fiyat Farkı
2 -Sakarya Nehri Kıyı Tahkimleri 4. Kısım
7 448 050
1 887 049
6 527 571
1 396 815
920 479
490 234
920 479
490 234
6 015 411
2 513 011
3 400
3 400
2 001 267
514 144
3 500 000
1 999 267
513 744
2 000
400
1 000
2 000
400
1 000
DARIDERE İLAVE SAHALARI SULAMASI
(1975A010200)
1 -Darıdere İlave Sahaları Sulaması Tamamlama
Darıdere İlave Sahaları Sulaması Tamamlama Fiyat
Farkı
5 397 554
5 147 634
249 920
249 920
4 446 540
951 014
4 245 810
901 824
200 730
49 190
200 730
49 190
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
90
3 92 0 002 007
3 92 0 002 007
3 92 0 002 010
3 92 0 002 003
61
61
61
32
15
15
15
32
2008 2015 5
5
2014 2017 5
2015 2017 5
2008 2017 5
5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
91
90
90
90
91
3 08 0 003 002
3 08 0 003 002
3 08 0 003 007
3 08 0 003 008
3 08 0 003 003
3 08 0 003 003
32
32
61
61
32
32
10
10
10
10
17
17
Ekonomik
Faaliyet
169 899 998
İ
88 000 000
45 000 000
22 800 795
14 099 203
Bİ
Bİ
İ
İ
2008 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 08 0 003 006
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 08 0 003 006
32 17
32 17
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 08 0 003 001
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 08 0 003 009
32 32
32 32
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 002 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 86 0 002 001
61 02
61 02
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 130 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 13 0 130 001
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 130 003
61 03
61 03
61 03
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 146 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 13 0 146 001
61 03
61 03
18 251 998
3 998 002
331 197 275
2014 2016 5
5
2014 2016 5
5
Fonksiyonel
Finansal
2 630 561
3 501 719
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
TAMAMLAMA PROJELERİ (1975A010200)
2015 YILI
NAKTİ
Yeri
SU ŞİŞİRME BENTLERİ PROJESİ (GAP, DAP)
(2008A010070) (2008 - 2017)
1 -Şırnak-Musatepe ve Çetintepe Barajları
Şırnak-Musatepe ve Çetintepe Barajları Fiyat Farkı
2 -Şırnak Uludere-Ballı Barajları İkmali
3 -Şırnak Kavşaktepe Barajı İkmali
4 -Hakkari-Çocuktepe ve Gölgeliyamaç Barajları
Hakkari-Çocuktepe ve Gölgeliyamaç Barajları Fiyat
Farkı
5 -Hakkari-Beyyurdu ve Aslandağ Barajları
Hakkari-Beyyurdu ve Aslandağ Barajları Fiyat Farkı
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Tahakkuk
BARAJLARIN REHABİLİTASYONU PROJESİ
(1992A010080) (1992 - 2018)
1 -Atatürk Barajı ve HES Ölçüm İşleri
Atatürk Barajı ve HES Ölçüm İşleri Fiyat Farkı
2 -Atatürk Barajı Ölçümleri Tamamlayıcı İşler
Mevkuf Tutulan Ödenek
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
123 597 732
3 499 000
3 499 000
Bİ
Bİ
Sayfa No :115
1 448 000
HASANLAR PROJESİ (1975A010200)
7 226 010
5 447 465
330 545
330 545
1 -Kütahya-Hasanlar Sulaması
Kütahya-Hasanlar Sulaması Fiyat Farkı
2 -Kütahya Hasanlar Sulaması Tarla İçi Yollarının
Teşkil Edilmesi
3 -Kütahya-Hasanlar Barajı Rölekasyon Yolu Üst Yapı
İşleri
ORTA SAKARYA II.MERHALE PROJESİ
(1975A010200)
1 -Orta Sakarya Vadi Pompaj Sulaması 3.Kısım Elektrik
Bedeli
PORSUK I.MERHALE PROJESİ (1975A010200)
4 821 378
954 632
1 350 000
4 574 098
873 367
247 280
81 265
1 000
247 280
81 265
1 000
1 349 000
1 000
1 000
99 000
4 740 000
1 000
1 000
1 -Eskişehir Sulama Kanalları Korkuluk Yapılması
4 740 000
1 000
1 000
5 000 000
1 000
1 000
AMİK-TAHTAKÖPRÜ I.MERHALE PROJESİ
(1975A010200)
1 -Asi Nehri Tevsii İkmal
AŞAĞI CEYHAN ASLANTAŞ I.MERHALE PROJESİ
(1975A010200)
1 -Adana-Ceyhan BS6 Kanalı Üzerinde Köprü Yapımı
ve Emniyet Tedbirlerinin Alınması
2 -Osmaniye Cevdetiye Regülatörü-Hamis Çayı Mansap
Düzenlemesi
3 -Osmaniye AS0-BS0 İsale Kanallarının (Beton ve
Korkulukları) Yenilenmesi 2. Kısım
Osmaniye AS0-BS0 İsale Kanallarının (Beton ve
Korkulukları) Yenilenmesi 2. Kısım Fiyat Farkı
AŞAĞI SEYHAN I-II.MERHALE YENİLEME
PROJESİ (1975A010200)
1 -Aşağı Seyhan Ovası Sulama Kanallarının Emniyet
Tedbirlerinin Alınması İkmali
LADİK-DERİNÖZ PROJESİ (DOKAP) (YHGP)
(1975A010200)
1 -Ladik Göl Alanında Kalan Yolun Rölekasyonu
Ladik Göl Alanında Kalan Yolun Rölekasyonu Fiyat
Farkı
100 000
900 000
51 569
848 431
900 000
51 569
848 431
5 000 000
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 09 0 003 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 09 0 003 001
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 09 0 003 005
61 03
61 03
61 03
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 09 0 003 006
61 03
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 4 03 3 86 0 004 004
61 03
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 14 0 044 001
61 03
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 65 0 001 005
61 06
4 739 000
4 739 000
4 999 000
1 000
1 000
1 471 730
1 471 729
3 000 000
1 000
1 000
2 999 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 131 004
61 06
3 500 000
1 000
1 000
3 499 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 131 001
61 06
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 131 002
61 06
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 13 0 131 002
61 06
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 006 004
61 06
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 86 0 007 003
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 86 0 007 003
61 07
61 07
10 087 340
2 117 610
2 789 125
1 719 395
1 069 730
1 069 729
798 215
398 215
400 000
400 000
10 000 000
1 000
1 000
10 000 000
1 000
1 000
3 031 066
2 431 066
600 000
600 000
2 174 000
857 066
1 964 691
466 375
209 309
390 691
209 309
390 691
4 999 000
6 498 000
9 999 000
9 999 000
Sayfa No :116
BİNGÖL I- II.MERHALE PROJESİ (DAP)
(1975A010200)
1 -Bingöl-Gayt Göynük Sulama Şebekelerinin Deprem
Hasarları Rehabilitasyonu 2. Kısım
Bingöl-Gayt Göynük Sulama Şebekelerinin Deprem
Hasarları Rehabilitasyonu 2. Kısım Fiyat Farkı
2 -Bingöl-Gayt Sulamaları Karayolu Geçişleri ve Sanat
Yapıları
DARENDE-GÖKPINAR PROJESİ (DAP)
(1975A010200)
1 -Darende Pompa İstasyonu Elektromekanik Teçhizat
Temin ve Montajı
2 -Darende-Gökpınar Sulaması
Darende-Gökpınar Sulaması Fiyat Farkı
999 000
2 635 000
885 461
750 539
750 509
1 035 000
617 825
417 175
417 175
600 000
267 636
332 364
332 334
1 000
1 000
501 300
501 000
1 300
1 000
199 744
300 256
199 744
300 256
1 000 000
103 374 005
100 624 005
2 250 000
2 037 589
99 086 416
1 837 845
98 786 160
MALATYA-ÇAT PROJESİ (DAP) (1975A010200)
20 000 000
1 000
1 000
1 -Malatya-Derme Çerkezyazısı Sulaması Borulu
Şebeke Filtreleme ve Tahliye Yapıları
GARZAN-KOZLUK PROJESİ (GAP) (1975A010200)
20 000 000
1 000
1 000
2 478 000
2 478 000
2 478 000
1 -Garzan Kozluk Sulama Kanalları Yenilenmesi 2.
Kısım
Garzan Kozluk Sulama Kanalları Yenilenmesi 2.
Kısım Fiyat Farkı
SARIOĞLAN PROJESİ (1975A010200)
1 878 000
1 878 000
1 878 000
600 000
600 000
600 000
10 000 000
1 000
1 000
10 000 000
1 000
1 000
1 -Sarıoğlan Sulaması Anatahliye ve Drenaj Kanalı
Tamamlama
UZUNLU PROJESİ (1975A010200)
1 -Uzunlu Barajı Tamamlama
Uzunlu Barajı Tamamlama Fiyat Farkı
AŞAĞI FIRAT I.MERHALE PROJESİ (GAP)
(1975A010200)
1 -Şanlıurfa ve Harran Ovaları Sulaması Kuyu Açılması
ve Sisteme Yerleştirilmesi 2.Kısım ENH ile Elektrik
Mekanik Teçhizat Temini ve Montajı
Şanlıurfa ve Harran Ovaları Sulaması Kuyu Açılması
ve Sisteme Yerleştirilmesi 2.Kısım ENH ile Elektrik
Mekanik Teçhizat Temini ve Montajı Fiyat Farkı
12 418 709
10 418 709
2 000 000
2 000 000
9 384 400
3 034 309
7 872 829
2 545 880
1 511 571
488 429
1 511 571
488 429
12 779 465
8 514 648
4 264 817
4 264 817
6 102 169
6 086 875
15 294
15 294
942 483
927 777
14 706
14 706
Bİ
999 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 133 003
61 09
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 13 0 133 003
61 09
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 133 006
61 09
İ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 2 90 3 91 0 013 003
36 09
İ
1995 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 013 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 91 0 013 002
31 09
31 09
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 84 0 002 005
61 09
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 14 0 041 001
61 10
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 14 0 041 001
61 10
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 90 0 003 005
61 12
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 145 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 13 0 145 001
61 12
61 12
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 0 001 006
61 15
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 77 0 001 006
61 15
2 248 700
2 248 700
19 999 000
19 999 000
9 999 000
9 999 000
Sayfa No :117
2 -Şanlıurfa ve Harran Ovaları Sulaması Kuyu Açılması
ve Sisteme Yerleştirilmesi 3.Kısım ENH ile Elektrik
Mekanik Teçhizat Temini ve Montajı
Şanlıurfa ve Harran Ovaları Sulaması Kuyu Açılması
ve Sisteme Yerleştirilmesi 3.Kısım ENH ile Elektrik
Mekanik Teçhizat Temini ve Montajı Fiyat Farkı
ERCİŞ-KOÇKÖPRÜ PROJESİ (DAP) (1975A010200)
1 -Koçköprü Barajı Onarım Tüneli Enjeksiyonu İkmali
VAN-ENGİL II.MERHALE PROJESİ (DAP)
(1975A010200)
1 -Gürpınar Sulaması 2.Kısım (Tersiyerler) İkmali
Gürpınar Sulaması 2.Kısım (Tersiyerler) İkmali Fiyat
Farkı
SENİRKENT II.MERHALE PROJESİ (1975A010200)
4 860 000
1 271 183
3 588 817
3 588 817
874 813
228 813
646 000
646 000
1 200 000
1 000
1 000
1 200 000
1 000
1 000
2 364 849
2 364 849
2 364 849
1 874 849
490 000
1 874 849
490 000
1 874 849
490 000
1 263 625
200 000
200 000
1 -Senirkent Ovası Sulaması Yenileme İkmali
1 263 625
200 000
200 000
TOKMACIK-ÇALTI PROJESİ (1975A010200)
11 163 908
7 142 820
1 522 088
1 522 088
6 730 510
1 933 398
5 572 327
1 570 493
1 158 183
362 905
1 158 183
362 905
1 000
1 000
1 -Tokmaçık-Çaltı Pompaj Sulaması ve Drenajı İkmali
Tokmaçık-Çaltı Pompaj Sulaması ve Drenajı İkmali
Fiyat Farkı
2 -Tokmacık-Çaltı Pompaj Sulaması ve Drenajı İkmali
2.Kısım
ŞARKIŞLA-KANAK PROJESİ (1975A010200)
1 -Kanak Sulaması
Kanak Sulaması Fiyat Farkı
2 500 000
10 475 615
9 975 615
500 000
500 000
8 519 099
1 956 516
8 290 473
1 685 142
228 626
271 374
228 626
271 374
1 000
1 000
ULAŞ-KARACALAR PROJESİ (1975A010200)
1 000 000
1 -Sivas Ulaş Karacalar Sulaması Tamamlama
1 000 000
1 000
1 000
500 000
50 000
50 000
AYVALI PROJESİ (1975A010200)
1 -Ayvalı Barajı Dipsavak Vana Odası Tadilatı
500 000
50 000
50 000
6 500 000
650 000
650 000
SULAMA PROJELERİNDE ENERJİ GİDERLERİ ARGE PROJESİ (1975A010200)
1 -Sulama Projelerinde Enerji Giderleri AR-GE
6 500 000
AŞAĞI BÜYÜK MENDERES PROJESİ (1975A010200)
26 826 779
199 072
650 000
650 000
5 097 000
5 097 000
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 0 001 007
61 15
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 77 0 001 007
61 15
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 134 002
61 17
İ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 118 003
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 13 0 118 003
31 17
31 17
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 120 006
61 18
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 94 0 007 003
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 94 0 007 003
61 18
61 18
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 94 0 007 005
61 18
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 10 0 002 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 10 0 002 001
61 19
61 19
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 14 0 042 001
61 19
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 10 0 016 003
61 20
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 15 0 037 001
61 20
1 199 000
1 199 000
1 063 625
1 063 625
2 499 000
2 499 000
999 000
999 000
450 000
450 000
5 850 000
5 850 000
21 530 707
Sayfa No :118
1 -Büyük Menderes Nehri Canlı İksa Tahkimatı
Büyük Menderes Nehri Canlı İksa Tahkimatı Fiyat
Farkı
2 -Gölemezli - Sarayköy ve Çürüksu Sulamaları Ana
Tahliye Kanalı (Büyük Menderes-Çürüksu Çayı
Yatağı) Düzenlenmesi
Gölemezli - Sarayköy ve Çürüksu Sulamaları Ana
Tahliye Kanalı (Büyük Menderes-Çürüksu Çayı
Yatağı) Düzenlenmesi Fiyat Farkı
ÇİNE-KARPUZLU PROJESİ (1975A010200)
239 126
56 946
168 705
30 367
70 421
26 579
70 421
26 579
22 483 650
4 000 000
4 000 000
18 483 650
4 047 057
1 000 000
1 000 000
3 047 057
1 500 000
1 000
1 000
1 -Karpuzlu Sulaması Değirmendere ve Kocaçay Sanat
Yapıları
ÇİVRİL-IŞIKLI BAKLAN PROJESİ (1975A010200)
1 500 000
1 000
1 000
1 499 000
100 000
1 000
1 000
99 000
1 -Baklan Ovası Sulaması Denizli-Uşak Bölünmüş Yol
Güzergahı Boru Hattı Deplasesi
ÇÜRÜKSU-GÖKPINAR PROJESİ (1975A010200)
100 000
1 000
1 000
1 -Çürüksu Sol Sahil Ana Kanalı ve Böceli Regülatörü
Sulama Tesisleri Yenilenmesi
Çürüksu Sol Sahil Ana Kanalı ve Böceli Regülatörü
Sulama Tesisleri Yenilenmesi Fiyat Farkı
GÖLHİSAR ACIPAYAM I.MERHALE PROJESİ
(1975A010200)
1 -Acıpayam Ovası Sulaması 2.Kısım
2 -Dalaman Çayı Islahı Yenilenmesi 2.Kısım
TRABZON-AKÇAABAT SÖĞÜTLÜ VADİSİ ISLAHI
PROJESİ (DOKAP) (1975A010200)
1 -Trabzon-Akçaabat Söğütlü Vadisi Islahı
Trabzon-Akçaabat Söğütlü Vadisi Islahı Fiyat Farkı
5 075 000
1 000 000
4 075 000
4 075 000
4 151 293
787 349
3 363 944
3 363 944
923 707
212 651
711 056
711 056
24 981 700
1 001 000
1 001 000
20 000 000
4 981 700
1 000
1 000 000
1 000
1 000 000
12 828 140
9 966 623
2 861 517
1 000 000
9 748 003
3 080 137
7 567 593
2 399 030
2 180 410
681 107
990 000
10 000
Ekonomik
Faaliyet
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 66 0 001 005
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 66 0 001 005
61 21
61 21
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 66 0 001 007
61 21
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 66 0 001 007
61 21
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 079 006
61 21
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 66 0 002 003
61 21
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 137 003
61 21
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 13 0 137 003
61 21
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 126 005
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 126 006
61 21
61 21
Bİ
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 10 0 018 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 10 0 018 002
61 22
61 22
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 089 002
61 61
1 499 000
99 000
23 980 700
19 999 000
3 981 700
34 741 430
MEVKUF TUTULAN ÖDENEK (1975A010200)
Mevkuf Tutulan Ödenek
KÜÇÜK SU İŞLERİ (1977A010320)
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
34 741 430
6 144 139 430
1 001 901 664
561 079 520
575 000 000 4 581 158 246
Sayfa No :119
TAŞKIN KORUMA (1977A010320)
DSİ 01. (BURSA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Bursa-İnegöl Edebey Köyü Tepeardı ve Ninepınarı
Dereleri Islahı
2 -Bursa-İznik Kırandere Islahı
3 -Kocaeli-Dilovası Dilderesi Islahı
Kocaeli-Dilovası Dilderesi Islahı Fiyat Farkı
4 -Yalova-Çınarcık Esenköy Esendere Islahı İkmali
Yalova-Çınarcık Esenköy Esendere Islahı İkmali
Fiyat Farkı
5 -Yalova-Termal Kadıköy Beldesi Kızılcık Deresi
Islahı
DSİ 02. (İZMIR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -İzmir-Küçükmenderes Havzası 4.Kısım (Ödemiş
Yeşilköy Çiftlik Mahallesi, Bucak Köyü Yerleşim
Yeri Karahayıt Deresi, Çamlıca Köyü Yerleşim Alanı
Kedikavak ve Boğazdere, Kaymakçı Eselli Çaylı ve
Diğer Köy Arazilerinin Değirmenlik, Çınarlı, Gavur
ve Koyak dereleri
İzmir-Küçükmenderes Havzası 4.Kısım (Ödemiş
Yeşilköy Çiftlik Mahallesi, Bucak Köyü Yerleşim
Yeri Karahayıt Deresi, Çamlıca Köyü Yerleşim Alanı
Kedikavak ve Boğazdere, Kaymakçı Eselli Çaylı ve
Diğer Köy Arazilerinin Değirmenlik, Çınarlı, Gavur
ve Koyak dereleri Fiyat Farkı
2 -İzmir-Küçükmenderes Ana Yatak Şevlerinin
Tahkimatı
İzmir-Küçükmenderes Ana Yatak Şevlerinin
Tahkimatı Fiyat Farkı
3 -02. Bölge Müdürlüğü Taşkın Koruma Yapıları
Korkuluk Yapımı
4 -İzmir-Bayındır Yusuflu Arpacılar Deresi
5 -Manisa-Soma İlçe Merkezi Bakırçay 2. Kısım
6 -Uşak-Merkez Dokuzsele Deresi
Uşak-Merkez Dokuzsele Deresi Fiyat Farkı
7 -Uşak Merkez Bozkuş, İkisaray, Kılcan Köyleri ve
Uşak Havaalanı
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
4 062 034 177
672 885 833
300 893 353
20 102 027
4 150 749
1 712 347
1 712 347
240 000
240 000
2 160 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 510
61 01
Bİ
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 486
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 193
61 01
61 01
Bİ
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 193
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 784
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 784
61 01
61 01
61 01
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 511
61 01
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 382
61 02
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 382
61 02
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 612
61 02
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 612
61 02
2 400 000
300 000 000 3 088 254 991
14 238 931
3 000 000
8 665 933
2 600 372
500
800 000
500
800 000
2 999 500
5 265 561
2 497 157
778 000
160 937
723 287
695 449
131 641
300 000
82 551
29 296
300 000
82 551
29 296
1 473 870
260 000
260 000
2 340 000
2 600 000
73 378 507
8 036 040
6 014 943
6 014 943
2 978 830
589 711
2 389 119
2 389 119
774 496
151 672
622 824
622 824
10 337 200
4 752 588
1 000 000
1 000 000
4 584 612
3 234 660
1 239 436
500 000
500 000
1 495 224
3 000 000
500
500
2 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 213
61 02
10 000 000
10 000 000
14 100 800
4 952 521
5 000 000
500
500
1 000 000
500 000
500
500
500
1 000 000
500 000
500
9 999 500
9 999 500
12 036 206
4 214 482
4 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04
2015 2016 5 04
2013 2016 5 04
5 04
2015 2016 5 04
61
61
61
61
61
1 064 594
238 039
59 327 524
Bİ
Bİ
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
90
90
91
90
4 15 1 000 214
4 15 1 000 212
4 13 1 000 475
4 13 1 000 475
4 15 1 000 218
02
02
02
02
02
Sayfa No :120
8 -Uşak Banaz İlçe Merkezinin Banaz Çayı
9 -Uşak Karahallı İlçe Merkezinin Boyalıdere Yankolu
DSİ 03. (ESKIŞEHIR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Eskişehir-Çifteler Bardakçı Suyu Kanalı Islahı
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Eskişehir-Çifteler Bardakçı Suyu Kanalı Islahı Fiyat
Farkı
-Eskişehir-Alpu Bahçecik Köyü
Eskişehir-Alpu Bahçecik Köyü Fiyat Farkı
-Eskişehir-Merkez Avlamış Köyü
Eskişehir-Merkez Avlamış Köyü Fiyat Farkı
-Eskişehir-Mihalıçcık Kayı Köyü
Eskişehir-Mihalıçcık Kayı Köyü Fiyat Farkı
-Eskişehir-Mihalıçcık Koyunağılı Köyü
Eskişehir-Mihalıçcık Koyunağılı Köyü Fiyat Farkı
-Eskişehir-Sarıcakaya Alpagut Köyü Yukarı Havza
Islahı
-Eskişehir-Seyitgazi Yukarı Söğüt Köyü
Eskişehir-Seyitgazi Yukarı Söğüt Köyü Fiyat Farkı
-Eskişehir-Mahmudiye Seydi Suyu Islahı
-Bilecik-Yenipazar İlçe Merkezi
Bilecik-Yenipazar İlçe Merkezi Fiyat Farkı
-Bilecik-Pazaryeri Ahmetler Köyü
Bilecik-Pazaryeri Ahmetler Köyü Fiyat Farkı
-Bilecik-Merkez Karasu Çayı 3.Kısım Islahı
Bilecik-Merkez Karasu Çayı 3.Kısım Islahı Fiyat
Farkı
-Bilecik-Bozüyük Kocadere Islahı 2.Kısım
Bilecik-Bozüyük Kocadere Islahı 2.Kısım Fiyat Farkı
-Bilecik-Vezirhan Köprüsü
-Bilecik-Söğüt Hamitabat-Tuzaklı Köprüsü Yapımı
-Kütahya-Dumlupınar Küçükaslıhanlar Köyü
Kütahya-Dumlupınar Küçükaslıhanlar Köyü Fiyat
Farkı
-Kütahya-Çavdarhisar Afşar Köyü
6 000 000
3 000 000
500
500
500
500
69 550 713
10 983 828
4 883 185
4 883 185
1 582 554
1 506 846
75 708
75 708
398 940
378 940
20 000
20 000
469 797
101 798
181 223
47 343
316 748
83 485
239 363
64 215
300 000
445 983
83 548
177 843
46 443
308 706
80 485
237 259
63 615
23 814
18 250
3 380
900
8 042
3 000
2 104
600
1 000
23 814
18 250
3 380
900
8 042
3 000
2 104
600
1 000
155 763
40 078
1 246 800
493 227
126 193
325 725
68 242
3 022 500
813 216
153 235
39 606
430 701
109 692
308 912
63 742
741 600
220 216
2 528
472
200 000
62 526
16 501
16 813
4 500
450 000
150 000
2 528
472
200 000
62 526
16 501
16 813
4 500
450 000
150 000
5 400 000
1 512 000
800 000
2 000 000
205 904
50 200
163 449
32 655
500 000
100 000
1 000
500
42 455
17 545
500 000
100 000
1 000
500
42 455
17 545
303 713
288 524
15 189
15 189
5 999 500
2 999 500
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 220
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 222
61 02
61 02
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 132
61 03
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 132
61 03
53 683 700
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
299 000
Bİ
Bİ
1 046 800
Bİ
Bİ
Bİ
1 830 900
443 000
Bİ
4 900 000
1 412 000
799 000
1 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2014 2015 5
5
2013 2015 5
5
2013 2015 5
5
2013 2015 5
5
2015 2016 5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
90
91
90
4 13 1 000 148
4 13 1 000 148
4 13 1 000 362
4 13 1 000 362
4 13 1 000 383
4 13 1 000 383
4 13 1 000 384
4 13 1 000 384
4 13 1 000 582
61
61
61
61
61
61
61
61
61
03
03
03
03
03
03
03
03
03
2013 2015 5
5
2014 2016 5
2012 2015 5
5
2014 2015 5
5
2013 2016 5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
90
91
90
91
90
91
4 13 1 000 619
4 13 1 000 619
4 14 1 000 463
4 12 1 000 060
4 12 1 000 060
4 13 1 000 514
4 13 1 000 514
4 13 1 000 653
4 13 1 000 653
61
61
61
61
61
61
61
61
61
03
03
03
03
03
03
03
03
03
2014 2016 5
5
2015 2016 5
2015 2016 5
2011 2015 5
5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
91
90
90
90
91
4 13 1 000 790
4 13 1 000 790
4 14 1 000 490
4 15 1 000 437
4 12 1 000 018
4 12 1 000 018
61
61
61
61
61
61
03
03
03
03
03
03
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 175
61 03
Sayfa No :121
Kütahya-Çavdarhisar Afşar Köyü Fiyat Farkı
17 -Kütahya-Tavşanlı Balıköy Kasabası ve Arazisi
Kütahya-Tavşanlı Balıköy Kasabası ve Arazisi Fiyat
Farkı
18 -Kütahya-Merkez Şehiriçi Dereleri 1. Kısım
19 -Kütahya-Gediz Cebrail Beldesi
Kütahya-Gediz Cebrail Beldesi Fiyat Farkı
20 -Kütahya-Hisarcık Kurtdere, Aşağı Yoncağaç ve
Yukarı Yoncaağaç, Emet Gürpınar
Kütahya-Hisarcık Kurtdere, Aşağı Yoncağaç ve
Yukarı Yoncaağaç, Emet Gürpınar Fiyat Farkı
21 -Kütahya-Gediz Güzüngülü, Simav Beyce ve Merkez
Seydiköy
Kütahya-Gediz Güzüngülü, Simav Beyce ve Merkez
Seydiköy Fiyat Farkı
22 -Kütahya-Gediz İlçesi Ilıca Köy Termal Merkezi
Derbent Çayı Islahı
Kütahya-Gediz İlçesi Ilıca Köy Termal Merkezi
Derbent Çayı Islahı Fiyat Farkı
23 -Kütahya-Gediz Yağmurlar Köyü
Kütahya-Gediz Yağmurlar Köyü Fiyat Farkı
24 -Kütahya-Merkez Güllüdere Köyü ve Arazileri
25
26
27
28
29
30
31
32
Kütahya-Merkez Güllüdere Köyü ve Arazileri Fiyat
Farkı
-Kütahya-Tavşanlı Kocaçay Çayı Islahı
-Kütahya-Altıntaş Zafertepe Çalköy Tarihi Milli Park
Geçiş Köprüsü
-Kütahya-Tavşanlı Elmaağacı, Burhan, Köseler
İkmali, Kışlademirli, Derecik, Demirbilek İkmali
-Kütahya-Simav İlçe Merkezi ve Eynal, Pazarlar
Sofular İkmali, Gediz Yenikent
-Kütahya-Hisarcık İlçe Merkezi, Emet Kabaklar
-Kütahya-Merkez Kapan Çayı Sel Kapanı
-Sakarya-Hendek İlçesi Uludere
Sakarya-Hendek İlçesi Uludere Fiyat Farkı
-Sakarya-Akyazı Pazar Köyü
66 409
239 792
54 810
60 704
225 302
48 442
5 705
14 490
6 368
5 705
14 490
6 368
4 000 000
324 133
65 009
994 703
303 407
59 735
370 127
1 000
20 726
5 274
624 576
1 000
20 726
5 274
624 576
237 722
76 722
161 000
161 000
948 958
799 602
149 356
149 356
226 793
193 293
33 500
33 500
593 297
593 297
593 297
154 250
154 250
154 250
245 956
67 990
222 554
245 956
67 990
222 554
55 668
55 668
55 668
2 700 000
700 000
270 000
70 000
270 000
70 000
2 430 000
630 000
2 000 000
500
500
2 500 000
500
1 500 000
7 000 000
1 161 964
330 054
669 713
500
500
218 802
91 097
3 610
289 065
79 321
222 554
43 109
11 331
943 162
238 957
666 103
Bİ
3 999 000
Bİ
Bİ
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 175
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 044
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 044
61 03
61 03
61 03
2015 2017 5
2013 2015 5
5
2014 2015 5
61
61
61
61
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
90
91
90
4 13 1 000 086
4 13 1 000 116
4 13 1 000 116
4 13 1 000 174
03
03
03
03
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 174
61 03
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 588
61 03
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 588
61 03
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 595
61 03
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 595
61 03
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 627
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 627
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 667
61 03
61 03
61 03
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 667
61 03
Bİ
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 462
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 491
61 03
61 03
1 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 049
61 03
500
2 499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 050
61 03
500
500
218 802
91 097
3 610
1 499 500
6 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04
2015 2016 5 04
2012 2015 5 04
5 04
2013 2015 5 04
61
61
61
61
61
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
90
90
91
90
4 15 1 000 053
4 15 1 000 303
4 12 1 000 144
4 12 1 000 144
4 13 1 000 451
03
03
03
03
03
Sayfa No :122
Sakarya-Akyazı Pazar Köyü Fiyat Farkı
33 -Sakarya-Geyve İlçe Merkezi ve Arazilerinin İncik
Deresi
Sakarya-Geyve İlçe Merkezi ve Arazilerinin İncik
Deresi Fiyat Farkı
34 -Sakarya- Adapazarı İlçesi Göktepe Mahallesi
Arışburun Deresi
35 -Sakarya-Pamukova İlçesi İsabalı Mahallesi Akseki
Deresi
36 -Sakarya-Serdivan İlçesi Serdivan Deresi
37 -Sakarya-Hendek İlçesi Hendek Organize Sanayi
Bölgesi ve Kargalıhanbaba Mahallesi Kargalı Deresi
38 -Sakarya-Akyazı İlçe Merkezi Karacasu Kanalı
39 -Sakarya-Hendek İlçe Merkezi Uludere 2. kısım
40 -Sakarya-Geyve Karaçay Deresi 3.Kısım Islahı
DSİ 04. (KONYA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Konya-Hadim Bademli Kasabası
2
3
4
5
6
7
8
9
Konya-Hadim Bademli Kasabası Fiyat Farkı
-Konya-Derebucak Çamlık Kasabası
Konya-Derebucak Çamlık Kasabası Fiyat Farkı
-Konya-Beyşehir Yeşildağ Kasabası
Konya-Beyşehir Yeşildağ Kasabası Fiyat Farkı
-Konya-Hadim Bağbaşı Kasabası
Konya-Hadim Bağbaşı Kasabası Fiyat Farkı
-Konya-Sarayönü İlçesi Ladik Kasabası
Konya-Sarayönü İlçesi Ladik Kasabası Fiyat Farkı
-Konya-Hadim Korualan Kasabası Taşkın Koruma
İkmali
Konya-Hadim Korualan Kasabası Taşkın Koruma
İkmali Fiyat Farkı
-Konya-Beyşehir Gölü Kıyı İyileştirilmesi
Konya-Beyşehir Gölü Kıyı İyileştirilmesi Fiyat Farkı
-Seydişehir İlçe Merkezi 1. Kısım
-Hadim İlçesi Çiftepınar Mahallesi Güzle Yaylası
178 810
798 661
177 910
732 213
900
66 448
900
66 448
210 000
151 709
58 291
58 291
700 000
500
500
699 500
200 000
500
500
3 600 000
2 100 000
500
500
5 000 000
5 300 000
4 000 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 451
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 782
61 03
61 03
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 782
61 03
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 058
61 03
199 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 084
61 03
500
500
3 599 500
2 099 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 086
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 103
61 03
61 03
500
500
500
500
500
500
4 999 500
5 299 500
3 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 106
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 118
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 459
61 03
61 03
61 03
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 228
61 04
204 651 582
32 944 310
23 421 357
15 921 357
1 371 660
241 305
1 130 355
1 130 355
328 340
7 230 000
1 901 546
3 947 555
1 182 891
1 895 350
650 822
3 845 500
1 000 000
1 033 650
79 692
6 861 614
1 781 546
3 908 570
1 162 891
1 601 415
450 822
397 659
106 107
211 705
248 648
368 386
120 000
38 985
20 000
293 935
200 000
1 447 841
452 160
821 945
248 648
368 386
120 000
38 985
20 000
293 935
200 000
447 841
452 160
821 945
434 351
56 253
378 098
378 098
7 289 000
2 000 930
3 500 000
732 500
2 516 620
483 203
2 618 000
882 000
350 000
292 000
1 118 000
882 000
350 000
292 000
Bİ
148 285 915
2 000 000
441 733
Bİ
2013 2015
Bİ
2013 2015
Bİ
2013 2015
Bİ
2013 2016
Bİ
2013 2015
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
91
90
91
90
91
90
91
90
91
90
4 12 1 000 228
4 13 1 000 008
4 13 1 000 008
4 13 1 000 505
4 13 1 000 505
4 13 1 000 576
4 13 1 000 576
4 13 1 000 586
4 13 1 000 586
4 13 1 000 597
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 597
2 154 380
635 727
3 150 000
440 500
Bİ
Bİ
Bİ
2014 2016 5
5
2014 2016 5
2014 2016 5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
90
4 13 1 000 797
4 13 1 000 797
4 14 1 000 492
4 14 1 000 493
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
61 04
61
61
61
61
04
04
04
04
Sayfa No :123
Hadim İlçesi Çiftepınar Mahallesi Güzle Yaylası
Fiyat Farkı
10 -Konya Beyşehir Yunuslar Köyü
11 -Konya Ereğli Merkez
131 850
58 000
58 000
73 850
700 000
18 000 000
500
500
500
500
699 500
17 999 500
12
13
14
15
16
17
2 500 000
3 900 000
6 000 000
5 300 000
1 100 000
13 000 000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
18 -Konya Bozkır Kildere Köyü
19 -Konya Halkapınar İvriz Mahallesi Karasu ve Hadırlı
Dereleri
20 -Konya-Seydişehir Kuran Köyü
21 -Konya-Seydişehir Kumluca Köyü
22 -Aksaray-Merkez Gözlükuyu Köyü ve Arazileri
Aksaray-Merkez Gözlükuyu Köyü ve Arazileri Fiyat
Farkı
23 -Aksaray-Merkez Altınkaya Kasabası
Aksaray-Merkez Altınkaya Kasabası Fiyat Farkı
24 -Aksaray-Merkez Acıpınar Kasabası
Aksaray-Merkez Acıpınar Kasabası Fiyat Farkı
25 -Aksaray-Sarıyahşi İlçesi
2 500 000
1 300 000
500
500
2 800 000
4 400 000
1 193 894
510 403
Aksaray-Sarıyahşi İlçesi Fiyat Farkı
26 -Aksaray Merkez Taşpınar Kasabası
27
28
29
30
31
32
33
34
-Konya Taşkent Çetmi Kasabası
-Konya Ilgın Mahmuthisar Köyü
-Konya Sarayönü İlçe Merkez
-Konya Emirgazi İlçesi
-Konya Yunak İlçesi Hatırlı Köyü
-Konya Cihanbeyli Kelhasan Kasabası
-Aksaray Gülağaç İlçe Merkez
-Aksaray Merkez Bağlıkaya Kasabası 1. Kısım
-Aksaray Merkez Yuva Kasabası
-Karaman-Gödet Deresi
Karaman-Gödet Deresi Fiyat Farkı
-Karaman Sarıveliler İlçe Merkez
-Karaman Başyayla İlçe Merkez
-Karaman Sarıveliler Göktepe Kasabası
-Niğde-Merkez Kayırlı Kasabası
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 493
61 04
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 141
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 144
61 04
61 04
2 499 500
3 899 500
5 999 500
5 299 500
1 099 500
12 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
61
61
61
61
61
61
500
500
2 499 500
1 299 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 412
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 420
61 04
61 04
500
500
231 832
88 168
2 799 500
4 399 500
962 062
422 235
500
500
231 832
88 168
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04
2015 2016 5 04
2008 2015 5 04
5 04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
90
90
91
4 15 1 000 479
4 15 1 000 481
4 09 1 000 004
4 09 1 000 004
61
61
61
61
04
04
04
04
2 934 737
742 578
2 272 718
578 172
1 865 000
1 633 006
394 309
996 499
254 390
775 816
1 301 731
348 269
1 276 219
323 782
1 089 184
801 731
348 269
776 219
323 782
589 184
Bİ
Bİ
2013 2015 5
5
2013 2015 5
5
2013 2015 5
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
4 13 1 000 228
4 13 1 000 228
4 13 1 000 270
4 13 1 000 270
4 13 1 000 557
61
61
61
61
61
04
04
04
04
04
522 861
7 500 000
212 043
310 818
500
310 818
500
7 499 500
Bİ
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 557
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 171
61 04
61 04
500
500
500
2 000 000
700 000
500
500
500
250 819
500
500
500
1 000 000
700 000
500
500
500
250 819
5 699 500
9 999 500
799 500
3 320 768
779 233
9 499 500
6 499 500
2 699 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2012
2017
2017
2016
2016
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2013
2017
2017
2017
2015
61
61
61
61
61
61
61
61
61
5 700 000
10 000 000
800 000
7 255 500
2 088 329
9 500 000
6 500 000
2 700 000
1 618 354
1 934 732
609 096
1 367 535
Bİ
2017
2017
2017
2017
2016
2016
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
91
90
90
90
90
4 15 1 000 145
4 15 1 000 147
4 15 1 000 157
4 15 1 000 159
4 15 1 000 406
4 15 1 000 408
4 15 1 000 175
4 15 1 000 416
4 15 1 000 418
4 12 1 000 120
4 12 1 000 120
4 15 1 000 185
4 15 1 000 189
4 15 1 000 203
4 13 1 000 478
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
Sayfa No :124
DSİ 05. (ANKARA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Ankara-Mogan Gölü Sel Kapanı
Ankara-Mogan Gölü Sel Kapanı Fiyat Farkı
2 -Ankara-Keçiören İlçe Merkezi Çubuk Çayı Islahı
Ankara-Keçiören İlçe Merkezi Çubuk Çayı Islahı
Fiyat Farkı
3 -Ankara-Çubuk İlçe Merkezi Çubuk Çayı Taşkın
Koruma Rehabilitasyonu ve 2.Kısım Islahı
Ankara-Çubuk İlçe Merkezi Çubuk Çayı Taşkın
Koruma Rehabilitasyonu ve 2.Kısım Islahı Fiyat Farkı
4 -Ankara-51.Şube Taşkın Koruma Tesisleri Korkuluk
Yapımı
5 -Ankara-Haymana İlçesi Yaprakbayırı Köyü Yerleşim
Yeri ve Arazilerinin Köyiçi (Asi, Ağıl, Pilli, Kol)
Dereleri
6 -Ankara-Ayaş İlçe Merkezi Yerleşim Yeri Taşkın
Tesisleri Rehabilitasyonu
7 -Bolu-Dörtdivan İlçe Merkezi Ulusu Deresi 2.Kısım ve
Eğrice Deresi
Bolu-Dörtdivan İlçe Merkezi Ulusu Deresi 2.Kısım ve
Eğrice Deresi Fiyat Farkı
8 -Bolu-Merkez Çamyayla Köyü Seben Deresi
Bolu-Merkez Çamyayla Köyü Seben Deresi Fiyat
Farkı
Faaliyet
Tahakkuk
Yeri
Niğde-Merkez Kayırlı Kasabası Fiyat Farkı
35 -Niğde-İl Merkezi
Niğde-İl Merkezi Fiyat Farkı
36 -Niğde-Merkez Azatlı Kasabası Küllüce (Göğüs)
Deresi 2.Kısım
Niğde-Merkez Azatlı Kasabası Küllüce (Göğüs)
Deresi 2.Kısım Fiyat Farkı
37 -Niğde-Çamardı Burç Kasabası
Niğde-Çamardı Burç Kasabası Fiyat Farkı
38 -Niğde Merkez İçmeli Kasabası
39 -Niğde Çiftlik İlçe Merkez
40 -Niğde-Ulukışla Başmakçı Köyü
E B İ M KODU
BİTİŞ
TARİHİ
4 13 1 000 478
4 13 1 000 519
4 13 1 000 519
4 13 1 000 556
61
61
61
61
04
04
04
04
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
2015 YILI
KEŞFİ
2015 YILI
NAKTİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
393 305
19 336 000
5 050 000
787 675
324 124
1 846 001
339 275
349 295
69 181
3 200 000
800 000
438 380
69 181
700 000
800 000
438 380
14 289 999
3 910 725
252 325
90 704
161 621
161 621
1 314 350
359 436
2 000 000
7 500 000
3 400 000
450 324
123 462
864 026
235 974
500
500
500
864 026
235 974
500
500
500
310 905 876
49 499 625
15 828 899
15 828 899
4 790 690
950 000
1 913 775
360 716
700 000
200 000
700 000
200 000
2 176 915
389 284
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 225
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 225
61 05
61 05
17 800 000
5 926 391
12 532 921
3 734 527
1 600 000
400 000
1 600 000
400 000
3 667 079
1 791 864
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 160
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 160
61 05
61 05
2 442 155
2 294 240
147 915
147 915
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 161
61 05
728 600
700 600
28 000
28 000
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 161
61 05
1 500 000
150 000
150 000
1 350 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 440
61 05
1 800 000
1 000
1 000
1 799 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 456
61 05
2 500 000
500
500
2 499 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 442
61 05
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 407
61 05
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 407
61 05
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 444
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 444
61 05
61 05
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
Bİ
Bİ
Fonksiyonel
5
2014 2016 5
5
2013 2015 5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
Finansal
İŞİN ADI
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2
2
2
2
Ekonomik
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
91
90
91
90
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 556
Bİ
1 999 500
7 499 500
3 399 500
Bİ
Bİ
Bİ
2013 2015 5
5
2015 2017 5
2015 2017 5
2015 2017 5
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
91
90
90
90
4 13 1 000 659
4 13 1 000 659
4 15 1 000 205
4 15 1 000 207
4 15 1 000 413
61 04
61
61
61
61
61
04
04
04
04
04
245 577 352
1 240 435
108 596
500 000
500 000
631 839
379 160
29 160
200 000
200 000
150 000
843 980
214 084
461 361
120 770
382 619
93 314
382 619
93 314
Bİ
Sayfa No :125
9 -Bolu-53.Şube Taşkın Koruma Tesisleri Korkuluk
Yapımı
Bolu-53.Şube Taşkın Koruma Tesisleri Korkuluk
Yapımı Fiyat Farkı
10 -Bolu-Merkez Borazanlar Mahallesi Borazanlar Deresi
2. Kısım
11 -Bolu-Göynük Kuyupınar, Demirhanlar, Ahmetbeyler
Köyleri
12 -Bolu-Göynük İlçe Merkezi Çaybahçe, Kemer ve
Göynük Dereleri
13 -Bolu-Mudurnu Taşkesti Beldesi
14 -Çankırı-Özlü Kasabası Purçay Deresi
15 -Çankırı-Kurşunlu Sivricek Beldesi Yerleşim Yeri ve
Arazilerinin Köy Deresi
16 -Çankırı-52.Şube Taşkın Koruma Tesisleri Korkuluk
Yapımı
17 -Çankırı-Şabanözü İlçe Merkezi Sanı Çayı 2. Kısım
18 -Çankırı İl Merkezi Yeni Hükümet Konağı Yeri Ağıl
Deresi Deplasesi
19 -Çorum-Osmancık İlçe Merkezi Gemici Mahallesi
Kavaközü Deresi
20 -Çorum-Merkez Sülüklü Deresi İkmali ve Fitne Deresi
Deplasesi
21 -Çorum-Osmancık İlçe Merkezi Kuzey Yamaç Suları
Çorum-Osmancık İlçe Merkezi Kuzey Yamaç Suları
Fiyat Farkı
22 -Çorum-Sungurlu Çulhalı Köyü Delikli ve Karamınaltı
Dereleri
23 -Çorum-Bayat İlçe Merkezi Yerleşim Yeri ve
Arazilerinin Bayat Çayı
24 -Çorum-Osmancık Gecek Köyü Yerleşim Yerinin
Kiren Deresi
Çorum-Osmancık Gecek Köyü Yerleşim Yerinin
Kiren Deresi Fiyat Farkı
25 -Çorum-Merkez Güney Köyü Köm Deresi
26 -Çorum-54.Şube Taşkın Koruma Tesisleri Korkuluk
Yapımı
717 756
51 773
400 000
400 000
265 983
129 196
9 319
100 000
100 000
19 877
3 400 000
500
500
3 399 500
1 000 000
500
500
5 500 000
500
4 000 000
550 000
1 200 000
Ekonomik
Faaliyet
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 442
61 05
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 442
61 05
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 224
61 05
999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 225
61 05
500
5 499 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 439
61 05
500
1 000
1 000
500
1 000
1 000
3 999 500
549 000
1 199 000
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 440
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 048
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 492
61 05
61 05
61 05
1 000 000
300 000
300 000
700 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 441
61 05
800 000
4 000 000
500
500
500
500
799 500
3 999 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 223
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 438
61 05
61 05
700 000
1 000
1 000
699 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 007
61 05
4 500 000
1 000
1 000
4 499 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 110
61 05
4 359 110
1 200 000
800 000
250 000
800 000
250 000
3 559 110
950 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 234
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 234
61 05
61 05
1 400 000
1 000
1 000
1 399 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 235
61 05
4 800 000
500 000
500 000
4 300 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 774
61 05
494 330
494 330
494 330
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 785
61 05
125 000
125 000
125 000
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 785
61 05
650 000
4 000 000
1 000
400 000
1 000
400 000
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 196
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 443
61 05
61 05
649 000
3 600 000
Bİ
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
Bİ
Sayfa No :126
27 -Çorum-Obruk Barajı Mansap Düzenlemesi ve
Kızılırmak Osmancık Geçişi 1. Kısım
(km:3+000-8+000 arası)
28 -Çorum-Uğurludağ İlçe Merkezi Kızıldere ve
Kurudere
29 -Düzce-Asarsuyu Deresi Islahı
Düzce-Asarsuyu Deresi Islahı Fiyat Farkı
30 -Düzce-Merkez Koçyazı Mahallesi Ev ve Arazilerinin
Karaca Deresi ve Yandereleri
Düzce-Merkez Koçyazı Mahallesi Ev ve Arazilerinin
Karaca Deresi ve Yandereleri Fiyat Farkı
31 -Düzce-Merkez Kabalak Köyü Hamidiye Deresi
Düzce-Merkez Kabalak Köyü Hamidiye Deresi Fiyat
Farkı
32 -Düzce-Kaynaşlı İlçe Merkezi Yandereleri
33 -Düzce-Efteni Gölü Islahı
34 -Düzce-Akçakoca İlçe Merkezi Orhanlı, Haciz ve
Sarma Dereleri
Düzce-Akçakoca İlçe Merkezi Orhanlı, Haciz ve
Sarma Dereleri Fiyat Farkı
35 -Düzce-Yığılca İlçe Merkezi Ahmetçiler Deresi
Düzce-Yığılca İlçe Merkezi Ahmetçiler Deresi Fiyat
Farkı
36 -Düzce-Merkez Karacahacımusa Deresi Mansap Kısmı
Islahı
Düzce-Merkez Karacahacımusa Deresi Mansap Kısmı
Islahı Fiyat Farkı
37 -Düzce-55.Şube Taşkın Koruma Tesisleri Korkuluk
Yapımı
Düzce-55.Şube Taşkın Koruma Tesisleri Korkuluk
Yapımı Fiyat Farkı
38 -Düzce-Uğursuyu Deresi Islahı İkmali
39 -Düzce-Gölyaka Aksu Deresi Islahı İkmali
40 -Düzce-Büyük Melen Çayı Islahı 2. Kısım
41 -Düzce-Küçük Melen Çayı Islahı 2. Kısım
42 -Düzce-Asarsuyu Deresi Islahı 2. Kısım
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
90 000 000
500
500
89 999 500
Bİ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 184
61 05
300 000
500
500
299 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 229
61 05
Bİ
2010 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 10 1 000 021
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 10 1 000 021
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 087
61 05
61 05
61 05
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 087
61 05
17 706 032
7 962 867
2 483 478
15 192 784
6 325 766
273 348
800 000
200 000
700 000
800 000
200 000
700 000
1 713 248
1 437 101
1 510 130
630 711
62 889
300 000
300 000
267 822
1 455 226
261 941
410 000
90 000
410 000
90 000
1 045 226
171 941
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 140
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 140
61 05
61 05
7 000 000
40 000 000
3 509 490
700 000
1 000
457 548
6 300 000
39 999 000
3 051 942
700 000
1 000
457 548
Bİ
Bİ
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 141
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 203
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 490
61 05
61 05
61 05
1 460 957
876 376
584 581
584 581
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 490
61 05
246 000
54 000
246 000
54 000
948 615
161 031
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 560
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 560
61 05
61 05
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 658
61 05
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 658
61 05
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 444
61 05
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 444
61 05
5
5
5
5
5
61
61
61
61
61
1 194 615
215 031
3 995 000
1 154 619
700 000
700 000
2 140 381
1 053 893
244 143
200 000
200 000
609 750
348 561
82 000
82 000
266 561
62 741
18 000
18 000
44 741
10 000 000
4 023 354
10 000 000
10 000 000
10 000 000
1 000 000
900 000
500
500
500
1 000 000
900 000
500
500
500
9 000 000
3 123 354
9 999 500
9 999 500
9 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2014
2014
2015
2015
2015
2017
2016
2017
2018
2018
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
4 14 1 000 464
4 14 1 000 465
4 15 1 000 188
4 15 1 000 195
4 15 1 000 204
05
05
05
05
05
Sayfa No :127
43 -Kırıkkale-56.Şube Taşkın Koruma Tesisleri Korkuluk
Yapımı
Kırıkkale-56.Şube Taşkın Koruma Tesisleri Korkuluk
Yapımı Fiyat Farkı
44 -Kırıkkale-Balışeyh Işıklar Köyü Çukurtarla Deresi
DSİ 06. (ADANA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Adana-Pozantı Kamışlı ve Köy Arazisi Karadere
Islahı
2 -Adana-Kozan Turunçlu ve Karacaören Köyü Arazisi
3 -Adana-Merkezi Baklalı Köyü Arazisi
4 -Adana-Kozan Turunçlu ve Küçükidem Köyü ile
Ortaköy Mahallesi Arazileri
5 -Adana-İmamoğlu İlçe Merkezi Çepelce Deresi Kıyı
Erozyonlarından Korunması
Adana-İmamoğlu İlçe Merkezi Çepelce Deresi Kıyı
Erozyonlarından Korunması Fiyat Farkı
6 -Adana-Karataş İlçe Merkezi 2.Kısım
7 -Adana-İmamoğlu Ayvalı Sokutaş Köyü ve Arazisi
8 -Adana-İmamoğlu Ağzıkara Köyü Arazisi
9 -Adana-Karaisalı Çakallı Köyü Dağılgan Yöre Arazisi
10 -Adana-Karaisalı Torunsolaklı Köyü
11 -Adana-Seyhan (TD-8 Kanalı) Deresi Islahı
12 -Adana-Ceyhan İlçe Merkezi Ceyhan Nehri Kıyı
Erozyonu 2.Kısım Islahı
13 -Adana-Pozantı İlçesi Çakıt Çayı Kıyı Oyulması
İkmali
14 -Hatay-Antakya Asi Nehri Yan Dereleri (Hanna Deresi
Islahı) 2.Kısım
Hatay-Antakya Asi Nehri Yan Dereleri (Hanna Deresi
Islahı) 2.Kısım Fiyat Farkı
15 -Hatay-İskenderun Sarıseki Beldesi Derebani Deresi
Islahı
Hatay-İskenderun Sarıseki Beldesi Derebani Deresi
Islahı Fiyat Farkı
16 -Hatay-Merkez Kuzeytepe Deresi Islahı
Hatay-Merkez Kuzeytepe Deresi Islahı Fiyat Farkı
509 400
509 400
509 400
91 692
91 692
91 692
1 000 000
Bİ
Ekonomik
Faaliyet
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 445
61 05
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 445
61 05
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 441
61 05
500
500
17 218 075
17 218 075
2 750 000
275 000
275 000
2 475 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 028
61 06
1 500 000
550 000
4 000 000
150 000
55 000
400 000
150 000
55 000
400 000
1 350 000
495 000
3 600 000
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 111
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 113
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 204
61 06
61 06
61 06
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 269
61 06
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 269
61 06
5
5
5
5
5
5
5
61
61
61
61
61
61
61
310 973 962
38 732 359
999 500
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
255 023 528
6 035 341
5 327 939
707 402
707 402
1 734 566
1 464 566
270 000
270 000
2 500 000
300 000
300 000
100 000
130 000
10 000 000
7 000 000
250 000
30 000
30 000
10 000
13 000
1 000
500
250 000
30 000
30 000
10 000
13 000
1 000
500
2 250 000
270 000
270 000
90 000
117 000
9 999 000
6 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
500 000
500
500
499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 482
61 06
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 037
61 06
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 037
61 06
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 094
61 06
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 094
61 06
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 190
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 190
61 06
61 06
6 399 399
4 361 620
800 000
800 000
1 237 779
2 002 676
1 132 564
200 000
200 000
670 112
461 865
377 402
84 463
84 463
132 132
97 132
35 000
35 000
4 624 335
1 293 428
3 014 195
733 428
700 000
150 000
700 000
150 000
Bİ
910 140
410 000
Bİ
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
90
90
4 13 1 000 657
4 14 1 000 006
4 14 1 000 009
4 14 1 000 010
4 14 1 000 016
4 14 1 000 494
4 15 1 000 451
06
06
06
06
06
06
06
Sayfa No :128
17 -Hatay-İskenderun Karayılan Kasabası Kaplan ve
Arapdereleri 2.Kısım
18 -Hatay-Reyhanlı Akpınar Köyü Arazisi
19 -Hatay-Samandağ Tavuklu Köyü Arazisi Küçük
Karaçay Deresi
20 -Hatay-Hassa Tiyek Çayı Islahı
Hatay-Hassa Tiyek Çayı Islahı Fiyat Farkı
21 -Hatay-Arsuz Zilli Çayı Islahı
Hatay-Arsuz Zilli Çayı Islahı Fiyat Farkı
22 -Hatay-Kırıkhan İlçesi Kurtlusoğuksu Deresi 2.Kısım
Hatay-Kırıkhan İlçesi Kurtlusoğuksu Deresi 2.Kısım
Fiyat Farkı
23 -Hatay-Merkez İlçesi Karlısu Beldesi Karaksi Çayı ve
Küçükçay Deresi
Hatay-Merkez İlçesi Karlısu Beldesi Karaksi Çayı ve
Küçükçay Deresi Fiyat Farkı
24 -Hatay-Merkez Arpalı Deresi Islahı
25 -Hatay-Dörtyol Kurudere Islahı 2.Kısım
26 -Hatay-Kırıkhan Başpınar Köyü Arazisi
27 -Hatay-Samandağ Değirmenbaşı Büyükçat Köyü
Arazisi Büyükkaraçay Deresi
28 -Hatay-Dörtyol Payas Çayı Kuşaklama
Hatay-Dörtyol Payas Çayı Kuşaklama Fiyat Farkı
29 -Hatay-İskenderun Karaçalılık Deresi Islahı
Hatay-İskenderun Karaçalılık Deresi Islahı Fiyat
Farkı
30 -Hatay-İskenderun Azganlık Beldesi Suluca Deresi
Islahı
Hatay-İskenderun Azganlık Beldesi Suluca Deresi
Islahı Fiyat Farkı
31 -Hatay-İskenderun İlçesi Sarıseki Beldesi Mersin Çayı,
Kelle ve Derebani Dereleri Islahı 2.Kısım
Hatay-İskenderun İlçesi Sarıseki Beldesi Mersin Çayı,
Kelle ve Derebani Dereleri Islahı 2.Kısım Fiyat Farkı
32 -Hatay-Merkez Serinyol Beldesi Bedirge Deresi
33 -Hatay-Dörtyol Payas Çayı Islahı
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
350 000
35 000
35 000
315 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 012
61 06
650 000
4 000 000
65 000
400 000
65 000
400 000
585 000
3 600 000
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 013
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 014
61 06
61 06
Bİ
2013 2015 5
5
2013 2015 5
5
2013 2016 5
5
61
61
61
61
61
61
1 553 200
434 067
1 717 127
471 885
1 492 600
427 877
1 422 060
374 538
1 472 824
371 885
421 667
107 877
131 140
59 529
244 303
100 000
500 000
150 000
131 140
59 529
244 303
100 000
500 000
150 000
570 933
170 000
Bİ
1 988 510
195 629
500 000
500 000
1 292 881
Bİ
599 399
49 399
150 000
150 000
400 000
12 000 000
1 500 000
450 000
1 000
150 000
45 000
1 000
150 000
45 000
11 999 000
1 350 000
405 000
1 000 000
100 000
100 000
500 000
150 000
500 000
150 000
Bİ
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
4 13 1 000 022
4 13 1 000 022
4 13 1 000 035
4 13 1 000 035
4 13 1 000 098
4 13 1 000 098
06
06
06
06
06
06
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 112
61 06
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 112
61 06
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 120
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 213
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 214
61 06
61 06
61 06
900 000
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 215
61 06
500 000
150 000
500 000
150 000
628 919
203 959
1 642 350
407 011
Bİ
2013 2016 5
5
2013 2016 5
5
61
61
61
61
Bİ
6 476 464
1 856 007
2 142 350
557 011
5 347 545
1 502 048
1 747 190
254 746
500 000
500 000
992 444
515 980
65 980
150 000
150 000
300 000
505 600
51 115
454 485
454 485
153 000
12 763
140 237
140 237
800 000
500 000
800 000
500 000
4 720 924
6 391 285
04
04
04
04
04
04
Bİ
Bİ
3 920 924
5 891 285
Bİ
Bİ
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
4 13 1 000 345
4 13 1 000 345
4 13 1 000 450
4 13 1 000 450
06
06
06
06
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 460
61 06
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 460
61 06
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 663
61 06
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 663
61 06
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 005
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 011
61 06
61 06
Sayfa No :129
Hatay-Dörtyol Payas Çayı Islahı Fiyat Farkı
34 -Hatay-İskenderun İlçesi Karapelit Köyü Şekere
Deresi Yukarı Havza 2.Kısım
35 -Hatay Payas Çayı 2. Kısım Islahı
36 -Hatay- İskenderun Yarıkkaya Deresi 2.Kısım Islahı
37 -Hatay-İskenderun Aşkarbeyli Feyezan Kanalı 3.Kısım
Deresi Islahı
38 -Hatay-Kırıkhan Yılanlı Deresi Islahı
39 -Hatay-Yayladağ Kureyşi Deresi Islahı
40 -Hatay-Yayladağ Ağrımaz Deresi Islahı
41 -Hatay Arsuz Hacıahmetli , Höyük , Avcılarsuyu
Dereleri Islahı
42 -Hatay-Dörtyol Altınçağ Kasabası Deliçay Deresi
Islahı 2.Kısm
43 -Mersin-Erdemli Kargıcak Deresi Islahı
Mersin-Erdemli Kargıcak Deresi Islahı Fiyat Farkı
44 -Mersin-Bozyazı Gözce Köyü Arazileri
Mersin-Bozyazı Gözce Köyü Arazileri Fiyat Farkı
45 -Mersin-Bozyazı Yuva Deresi Islahı 2.Kısım
46 -Mersin-Mezitli Tece Deresi Islahı
47 -Mersin-Mut İlçesi Irmaklı Köyü Göksu Nehri
48 -Mersin-Silifke Merkez Soğanlı Deresi
49 -Mersin-Erdemli Alata Deresi 3.Kısım Islahı
50 -Mersin-Erdemli Akdeniz Mahallesi Madenler Çayı
2.Kısım
Mersin-Erdemli Akdeniz Mahallesi Madenler Çayı
2.Kısım Fiyat Farkı
51 -Mersin-Anamur İlçesi Sultan Çayı ve Denize Çıkış
Yapısı
Mersin-Anamur İlçesi Sultan Çayı ve Denize Çıkış
Yapısı Fiyat Farkı
52 -Mersin-Merkez Efrenk Deresi Islahı 2.Kısım
53 -Mersin-Gülnar Sipahili Köyü Arazilerinin Babadıl
Deresi
54 -Mersin-Erdemli Lamas Çayı 2.Kısım
55 -Mersin Anamur Bahçe Mahallesi Kuşaklama Kanalı
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
1 901 000
2 000 000
150 000
200 000
150 000
200 000
1 751 000
1 800 000
Bİ
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 011
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 019
61 06
61 06
9 000 000
500
500
8 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 170
61 06
2 500 000
10 000 000
500
500
500
500
2 499 500
9 999 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 176
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 182
61 06
61 06
2 000 000
2 200 000
900 000
15 000 000
500
500
500
500
500
500
500
500
1 999 500
2 199 500
899 500
14 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
61
61
61
61
5 000 000
500
500
4 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 415
61 06
227 516
50 000
800 000
200 000
1 000
350 000
120 000
227 516
50 000
800 000
200 000
1 000
350 000
120 000
Bİ
7 275 060
2 451 089
5 684 000
3 150 000
1 080 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2013 2015 5
5
2013 2016 5
5
2014 2016 5
2015 2016 5
2015 2016 5
61
61
61
61
61
61
61
225 000
310 000
400 000
2 025 000
2 790 000
984 328
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 107
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 257
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 288
61 06
61 06
61 06
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 288
61 06
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 562
61 06
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 562
61 06
1 456 300
385 110
8 778 132
2 824 302
5 685 000
3 500 000
1 200 000
1 228 784
335 110
703 072
173 213
2016
2016
2016
2017
5
5
5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
91
90
91
90
90
90
4 15 1 000 186
4 15 1 000 191
4 15 1 000 193
4 15 1 000 312
4 13 1 000 005
4 13 1 000 005
4 13 1 000 025
4 13 1 000 025
4 13 1 000 030
4 13 1 000 038
4 13 1 000 099
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
06
2 250 000
3 100 000
1 588 000
203 672
225 000
310 000
400 000
490 590
56 907
100 000
100 000
333 683
3 489 200
416 593
400 000
400 000
2 672 607
1 408 200
110 322
100 000
100 000
1 197 878
8 000 000
2 624 500
1 000
1 000
1 000
1 000
7 999 000
2 623 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 002
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 003
61 06
61 06
7 000 000
1 500 000
700 000
500
700 000
500
6 300 000
1 499 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 007
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 055
61 06
61 06
Bİ
Sayfa No :130
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
DSİ 07. (SAMSUN) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Samsun-Alaçam Gökçeboğaz Köyü Arazisi
Samsun-Alaçam Gökçeboğaz Köyü Arazisi Fiyat
Farkı
2 -Samsun-19 Mayıs İlçe Merkezi Engiz Çayı 2.Kısım
3 -Samsun-Tekkeköy Balcalı Köyü Arazisi Balcalı
Deresi
Samsun-Tekkeköy Balcalı Köyü Arazisi Balcalı
Deresi Fiyat Farkı
4 -Samsun-Havza İlçe Merkezi Havza Deresi Islah
Tesisleri İkmali
500
500
500
500
700 000
8 999 500
3 999 500
5 999 500
999 500
355 221
2 137 608
1 709 183
300 000
300 000
128 425
650 000
6 000 000
65 000
600 000
65 000
600 000
585 000
5 400 000
1 300 000
400 000
14 000 000
130 000
40 000
1 000
130 000
40 000
1 000
3 000 000
300 000
9 000 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2012
2016
2016
2016
2016
2016
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
Ekonomik
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
Faaliyet
Yeri
5 636 581
500
500
500
500
700 000
Fonksiyonel
Tahakkuk
9 000 000
4 000 000
6 000 000
1 000 000
6 691 802
2015 YILI
NAKTİ
Finansal
-Mersin Silifke Avşar Deresi
-Mersin Mut Beci Deresi Islahı
-Mersin Anamur Melleç Deresi Islahı
-Mersin-Tarsus Nacarlı Deresi Islahı
-Osmaniye-Bahçe İlçesi Kocadere, Bekdemir (Bilalik)
Harami ve Kar Deresi
Osmaniye-Bahçe İlçesi Kocadere, Bekdemir (Bilalik)
Harami ve Kar Deresi Fiyat Farkı
-Osmaniye-Düziçi Kuru Dere ve Yelli Dere
-Osmaniye-Merkez Cebeli Çardak Köyü Arazisi
Kurtuluş Mahallesi Eşe ve Gökbekir Dereleri 2.Kısım
-Osmaniye-Düziçi Kötü Dere
-Osmaniye-Toprakkale Kışla Galalı Deresi
-Osmaniye-Merkez Fakıuşağı Mahallesi Hopur, Akyar
ve Kürtül ve Merkez Karacalar Köyü Çulluk
(Çultuğun) Dereleri Islahı
-Osmaniye-Merkez Dereli Köyü ve Arazileri Murtluca
Deresi
-Osmaniye-Kadirli İlçesi Çukurköprü Köyü Sumbas
Çayı
-Osmaniye-Kadirli Harkaçtığı Köyü Savrun Çayı (5
Km)
-Osmaniye - Merkez Karaçay Deresi 3.Kısım
-Osmaniye Merkez Karacaören Kuşaklama Kanalı
2.Kısım
-Osmaniye-Kadirli İncehalik ve Aktaş Deresi Islahı
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
BİTİŞ
TARİHİ
56
57
58
59
60
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BAŞLAMA
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
4 15 1 000 181
4 15 1 000 192
4 15 1 000 199
4 15 1 000 333
4 12 1 000 031
61
61
61
61
61
06
06
06
06
06
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 031
61 06
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 026
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 029
61 06
61 06
1 170 000
360 000
13 999 000
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 031
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 104
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 211
61 06
61 06
61 06
300 000
2 700 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 246
61 06
1 000
1 000
8 999 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 258
61 06
1 000 000
100 000
100 000
900 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 013
61 06
13 000 000
7 000 000
500
500
500
500
12 999 500
6 999 500
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 163
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 164
61 06
61 06
14 999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 167
61 06
15 000 000
500
500
20 840 494
16 840 494
1 375 954
247 672
200 000
50 000
200 000
50 000
1 175 954
197 672
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 105
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 105
61 07
61 07
1 500 000
753 000
1 000
200 000
1 000
200 000
1 499 000
553 000
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 106
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 108
61 07
61 07
197 000
50 000
50 000
147 000
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 108
61 07
8 000 000
1 000
1 000
7 999 000
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 212
61 07
253 626 133
21 750 779
211 034 860
Bİ
Sayfa No :131
12 -Samsun-Salıpazarı İlçe Merkezinin Terme Çayı ve
Yeşildere Deresi
13 -Samsun-Atakum İlçe Merkezinin Değirmenderesi ve
Elemini Dereleri
Samsun-Atakum İlçe Merkezinin Değirmenderesi ve
Elemini Dereleri Fiyat Farkı
14 -Samsun-Büyükşehir İlkadım ve Atakum İlçe
Merkezinin Kürtün Irmağı
15 -Samsun-Vezirköprü Kuruçay Köyü Alpağanönü
Mahallesi Arazisinin Kocaçay Deresi
16 -Samsun-Havza İlçe Merkezinin Tersakan Irmağı (2.
Kısım)
17 -Samsun-Kavak Sarıalan Hatap Deresi 2. Kısım
18 -Samsun-Bafra Yeniköy Arazilerinin Höbekdağı
Deresi
19 -Samsun Büyükşehir-Alaçam İlçe Merkezi Uluçay
Irmağı (2. Kısım)
20 -Samsun-Ladik İlçe Merkezi ve Arazilerinin Ladik ve
Kösürelik Dereleri (2.Kısım)
2 000 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
3 431 429
849 895
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
4 967 110
1 314 214
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
5 -Samsun-19 Mayıs İlçe Merkezi Engiz Çayı 3.Kısım
Samsun-19 Mayıs İlçe Merkezi Engiz Çayı 3.Kısım
Fiyat Farkı
6 -Samsun-Vezirköprü Darıçay Köyü Dere Mahallesi ve
Arazilerinin Değirmenderesi Taşkın ve Kıyı
Oyuntularından Korunması
7 -Samsun-Yakakent Küplüağzı Köyü Arazisi Celevit
Deresi
Samsun-Yakakent Küplüağzı Köyü Arazisi Celevit
Deresi Fiyat Farkı
8 -Samsun-19 Mayıs Kuşkayası Köyü Kaluk Deresi
Samsun-19 Mayıs Kuşkayası Köyü Kaluk Deresi
Fiyat Farkı
9 -Samsun-Yakakent Gümenez Deresi
Samsun-Yakakent Gümenez Deresi Fiyat Farkı
10 -Samsun-Bafra Kuşluğan Terzili Köyleri
Samsun-Bafra Kuşluğan Terzili Köyleri Fiyat Farkı
11 -Samsun-Bafra Kozağzı Köyü
İŞİN ADI
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
800 000
300 000
200 000
300 000
735 681
164 319
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 277
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 277
61 07
61 07
1 000
1 000
1 999 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 452
61 07
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 470
61 07
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 470
61 07
645 290
348 153
297 137
297 137
196 062
93 199
102 863
102 863
514 148
114 632
260 981
71 587
253 167
43 045
253 167
43 045
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 471
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 471
61 07
61 07
1 988 818
519 190
3 357 700
994 944
800 000
1 315 705
342 303
917 250
240 993
673 113
176 887
500 000
150 000
1 000
273 113
176 887
200 000
150 000
1 000
Bİ
1 940 450
603 951
799 000
Bİ
Bİ
2013 2015 5
5
2013 2016 5
5
2015 2016 5
61
61
61
61
61
5 500 000
550 000
550 000
4 950 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 118
61 07
2 548 400
300 000
300 000
2 248 400
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 431
61 07
657 600
75 000
75 000
582 600
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 431
61 07
8 000 000
800 000
800 000
7 200 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 504
61 07
1 500 000
500
500
1 499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 313
61 07
2 000 000
500
500
1 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 324
61 07
500 000
600 000
500
500
500
500
499 500
599 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 330
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 389
61 07
61 07
7 000 000
500
500
6 999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 390
61 07
4 000 000
500
500
3 999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 461
61 07
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
4 13 1 000 499
4 13 1 000 499
4 13 1 000 553
4 13 1 000 553
4 13 1 000 554
07
07
07
07
07
Sayfa No :132
21 -Samsun-Kavak Köseli Köyü Marsullu Mahallesinin
Kurudere Deresi
22 -Samsun-Atakum Yanbey Deresi
23 -Samsun-Canik Mert Irmağı Islahı 1.Kısım
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
500 000
500
500
499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 470
61 07
1 500 000
10 000 000
500
500
500
500
1 499 500
9 999 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 471
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 472
61 07
61 07
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 354
61 07
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 354
61 07
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 386
61 07
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 386
61 07
24 -Amasya-Göynücek Çaykışla Köyünün Güllüçukur
Deresi
Amasya-Göynücek Çaykışla Köyünün Güllüçukur
Deresi Fiyat Farkı
25 -Amasya-Gümüşhacıköy Sarayözü Köyü Sarayözü
Deresi
Amasya-Gümüşhacıköy Sarayözü Köyü Sarayözü
Deresi Fiyat Farkı
26 -Amasya-Gümüşhacıköy Pusacık Köyü Pusacık Deresi
Amasya-Gümüşhacıköy Pusacık Köyü Pusacık Deresi
Fiyat Farkı
27 -Amasya-Gümüşhacıköy Köseler Köyü Sazak Deresi
915 555
204 535
711 020
711 020
225 796
36 816
188 980
188 980
767 000
200 000
200 000
567 000
233 000
100 000
100 000
133 000
300 000
75 000
300 000
75 000
615 988
165 778
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 594
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 594
61 07
61 07
650 000
500
500
649 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 356
61 07
28 -Amasya- Merzifon İlçe Merkezi Kuruçay
(Muşruf,Oluksuz,Kurpatan ve Paşa Dereleri)
29 -Amasya-Merkez Toklucak (Oluz) Köyünün Mecitözü
Çayı (2.Kısım)
30 -Amasya-Göynücek Damlaçimen Beldesinin
Çoraklığın Deresi
31 -Amasya-Merzifon Cavundur Köyünün Büyükdere
Deresi
32 -Amasya-Hamamözü İlçe Merkezi Bulmuş Deresi
2.Kısım
33 -Amasya-Merkez Musa Köy İmampınar ve Keziğin
Dereleri
34 -Amasya-Merkez Sarılar Köyü Arazisi Taşlığın Deresi
(2.Kısım)
35 -Amasya-Göynücek Gaffarlı Köyü ve Arazilerinin
İpekgölü Deresi
36 -Amasya-Belmebük Köyü Bağırsak Deresi İkmali
37 -Amasya Belmebük Köyü Kuruağıl Deresi İkmali
38 -Ordu-Kabataş İlçe Merkezi Aybastı (Eceli) Çayı
2.Kısım
Ordu-Kabataş İlçe Merkezi Aybastı (Eceli) Çayı
2.Kısım Fiyat Farkı
5 000 000
500
500
4 999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 357
61 07
500 000
500
500
499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 358
61 07
1 000 000
500
500
999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 359
61 07
800 000
500
500
799 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 360
61 07
1 200 000
500
500
1 199 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 361
61 07
550 000
500
500
549 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 363
61 07
1 250 000
500
500
1 249 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 364
61 07
60 000
500
500
59 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 368
61 07
100 000
100 000
1 664 000
500
500
332 577
99 500
99 500
831 423
500
500
832 577
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 493
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 494
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 098
61 07
61 07
61 07
536 000
226 776
309 224
309 224
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 098
61 07
945 000
246 000
29 012
5 222
Bİ
Sayfa No :133
39 -Ordu-Merkez Karacaömer Köyü Şahincili Mahallesi
Kayacık Deresi 2.Kısım
Ordu-Merkez Karacaömer Köyü Şahincili Mahallesi
Kayacık Deresi 2.Kısım Fiyat Farkı
40 -Ordu-Ünye Gölevi ve Göbü Köyü Arazisi Cüri Deresi
İkmali
Ordu-Ünye Gölevi ve Göbü Köyü Arazisi Cüri Deresi
İkmali Fiyat Farkı
41 -Ordu-Fatsa İlçe Merkezi Bolaman Irmağı
Ordu-Fatsa İlçe Merkezi Bolaman Irmağı Fiyat Farkı
42 -Ordu-Merkez Akçatepe ve Turnasuyu Çırcıp ve
Karkın Dereleri
43 -Ordu-Perşembe Aziziye ve Çaytepe Köyleri Caka
Deresi
44 -Ordu-Perşembe Efirli Köyünün Efirli (Eledere) Deresi
Taşkın ve Kıyı Oyuntularından Korunması
Ordu-Perşembe Efirli Köyünün Efirli (Eledere) Deresi
Taşkın ve Kıyı Oyuntularından Korunması Fiyat
Farkı
45 -Ordu-Perşembe Kırlı Beldesi Akçaova Avcı Deresi
Ordu-Perşembe Kırlı Beldesi Akçaova Avcı Deresi
Fiyat Farkı
46 -Ordu-Mesudiye Yeşilce Beldesi Hamur ve Kürecik
Dereleri 2.Kısım
Ordu-Mesudiye Yeşilce Beldesi Hamur ve Kürecik
Dereleri 2.Kısım Fiyat Farkı
47 -Ordu-İkizce İlçe Merkezi Akçay Deresi 3.Kısım
Ordu-İkizce İlçe Merkezi Akçay Deresi 3.Kısım Fiyat
Farkı
48 -Ordu-Mesudiye İlçe Merkezinin Melet Irmağı
2.Kısım
Ordu-Mesudiye İlçe Merkezinin Melet Irmağı
2.Kısım Fiyat Farkı
49 -Ordu-Merkez Uzunisa, Kökenli Köyleri Civil Irmağı
1 342 000
553 630
788 370
388 370
411 220
149 590
261 630
261 630
3 427 234
1 085 318
500 000
200 000
1 841 916
1 152 941
294 868
150 000
150 000
708 073
3 646 208
981 324
1 700 000
2 440 040
690 154
708 790
291 170
1 000
308 790
291 170
1 000
497 378
Bİ
1 699 000
1 000
1 000
50 -Ordu- Ünye Tabakhane Deresi 3.Kısım İkmali
51 -Ordu- Ünye Tabakhane Deresi 4.Kısım Islahı
52 -Ordu- Perşembe Kovanlı Köyünün Büyükağız Deresi
(2. Kısım)
800 000
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 027
61 07
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 027
61 07
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 088
61 07
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 088
61 07
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 183
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 183
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 195
61 07
61 07
61 07
799 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 197
61 07
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 387
61 07
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 387
61 07
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 434
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 434
61 07
61 07
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 435
61 07
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 435
61 07
Bİ
2 499 085
1 267 486
600 000
200 000
631 599
710 770
342 369
150 000
150 000
218 401
939 507
160 493
320 008
91 610
619 499
68 883
319 499
68 883
776 000
300 000
100 000
476 000
200 000
75 000
75 000
125 000
346 900
330 950
164 000
36 000
164 000
36 000
182 900
294 950
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 158
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 158
61 07
61 07
1 838 610
300 000
100 000
1 538 610
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 178
61 07
330 950
75 000
75 000
255 950
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 178
61 07
3 000 000
500
500
2 999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 376
61 07
12 000 000
12 000 000
500 000
500
500
500
500
500
500
11 999 500
11 999 500
499 500
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 377
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 378
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 381
61 07
61 07
61 07
Sayfa No :134
53 -Ordu- Fatsa Bolaman Kasabasının Çalışlar Deresi
(2.Kısım)
54 -Ordu- Mesudiye Güzle Köyü Sivrice Mahallesinin
Derin (Muzamana) Deresi
55 -Ordu- Merkez Gerce Köyünün Turnasuyu Irmağı ve
Yan Kolu (Poyra) Deresi
56 -Ordu Çatalpınar ilçe Merkezinin Keş Deresi
57 -Ordu-Merkez Melet Irmağı Islahı
58 -Sinop-Ayancık İlçe Merkezi Ayancık Çayı 2.Kısım
59 -Sinop-Durağan İlçe Merkezi Akbel Çayı İkmali
Sinop-Durağan İlçe Merkezi Akbel Çayı İkmali Fiyat
Farkı
60 -Sinop-Türkeli Kasabası Tacahmet, Karabey,
Ayazköy, Ayancık ve Topağaç Köyü Arazileri
Sinop-Türkeli Kasabası Tacahmet, Karabey,
Ayazköy, Ayancık ve Topağaç Köyü Arazileri Fiyat
Farkı
61 -Sinop-Gerze Mahmuttırı ve Yaykıl Köyleri Arazisi
İkmali (2.Kısım)
Sinop-Gerze Mahmuttırı ve Yaykıl Köyleri Arazisi
İkmali (2.Kısım) Fiyat Farkı
62 -Sinop-Merkez Zincirlikuyu Deresi
Sinop-Merkez Zincirlikuyu Deresi Fiyat Farkı
63 -Sinop-Durağan Yandak ve Yalnızkavak Köyleri ve
İlçe Merkezi Arazileri İkmali
Sinop-Durağan Yandak ve Yalnızkavak Köyleri ve
İlçe Merkezi Arazileri İkmali Fiyat Farkı
64 -Sinop-Saraydüzü Asarcıkkazaklı Köyünün Asarcık
Çayı ve Temiz Deresi
65 -Sinop-Ayancık Tarakçı Köyünün Gebelit ve Tarakçı
Dereleri
66 -Sinop-Gerze İlçe Merkezinin Gürleyik (Gerze) Deresi
67 -Sinop-Ayancık Çaylıoğlu Köyünün Çaylıoğlu Deresi
68 -Sinop-Erfelek İlçe Merkezinin Karasu Deresi (3.
Kısım)
69 -Tokat-Almus Gölgeli Kasabası Özdere Deresi Islahı
Tokat-Almus Gölgeli Kasabası Özdere Deresi Islahı
Fiyat Farkı
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
500 000
500
500
499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 383
61 07
600 000
500
500
599 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 387
61 07
300 000
500
500
299 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 388
61 07
3 000 000
10 000 000
4 500 000
2 499 365
649 635
500
500
450 000
500 000
150 000
500
500
450 000
500 000
150 000
2 999 500
9 999 500
4 050 000
1 203 238
295 869
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2013
2013
61
61
61
61
61
9 000 000
900 000
900 000
8 100 000
Bİ
2013 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 209
61 07
2 340 000
200 000
200 000
2 140 000
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 209
61 07
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 292
61 07
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 292
61 07
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 320
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 320
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 577
61 07
61 07
61 07
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 577
61 07
796 127
203 766
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
90
90
90
91
4 15 1 000 483
4 15 1 000 490
4 13 1 000 092
4 13 1 000 208
4 13 1 000 208
07
07
07
07
07
1 138 791
858 340
280 451
280 451
316 095
228 813
87 282
87 282
663 000
172 380
1 288 900
208 384
55 048
454 616
117 332
300 000
454 616
117 332
300 000
988 900
335 114
75 000
75 000
260 114
800 000
500
500
799 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 371
61 07
5 000 000
500
500
4 999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 372
61 07
1 100 000
1 000 000
4 000 000
500
500
500
500
500
500
1 099 500
999 500
3 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 373
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 374
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 375
61 07
61 07
61 07
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 617
61 07
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 617
61 07
1 712 001
1 626 380
85 621
85 621
500 586
474 118
26 468
26 468
Bİ
2016
2017
2016
2016
Bİ
Bİ
Sayfa No :135
70 -Tokat-Almus Kolköy Köyü Köyderesi Islahı
Tokat-Almus Kolköy Köyü Köyderesi Islahı Fiyat
Farkı
71 -Tokat-Erbaa Tanoba Kasabası Çarşağın (Kavaklık)
Deresi Islahı
Tokat-Erbaa Tanoba Kasabası Çarşağın (Kavaklık)
Deresi Islahı Fiyat Farkı
72 -Tokat-Zile İlçe Merkezinin Dereboğazı Deresi Taşkın
2.Kısım
Tokat-Zile İlçe Merkezinin Dereboğazı Deresi Taşkın
2.Kısım Fiyat Farkı
73 -Tokat-Artova Çelikli Kasabasının Kurtyatağı ve
Köyiçi Dereleri
Tokat-Artova Çelikli Kasabasının Kurtyatağı ve
Köyiçi Dereleri Fiyat Farkı
74 -Tokat-Zile İlçe Merkezi Kazanlar ve Gezir Dereleri
Islahı
75 -Tokat-Turhal Boyacılar, Yeşilırmak Mahallesi
Gökdere Deresi Islahı
76 -Tokat-Niksar İlçe Merkezi Kuru ve Emirdoğan
Dereleri Islahı
77 -Tokat-Başçiftlik İlçe Merkezi Karacaören Mahallesi
Hıra ve Kocaoluk Dereleri Islahı
78 -Tokat-Yeşilyurt İlçe Merkezi Erikli Yan ve Yassıören
Dereleri Islahı
79 -Tokat-Erbaa İlçe Merkezi İmbat Deresi Islahı (3.
Kısım)
80 -Tokat-Merkez Yeşilırmak Islahı Taş Tahkimatı
81 -Tokat-Merkez Geyras Mahallesi Çetintaş Deresi
Islahı
82 -Tokat-Reşadiye İlçe Merkezi Ulu Deresi Islahı
83 -Tokat-Zile Boldacı Köyünün Çubukboğazı ve Yan
Kolları
84 -Tokat-Sulusaray İlçe Merkezi Köy Deresi Islahı
85 -Tokat-Merkez Güzeldere Köyünün Kırkgöz Deresi
86 -Tokat-Pazar Üzümören Kasabasının Rahat Deresi
87 -Tokat-Artova Ulusulu Köyünün Çetin Deresi
689 000
199 320
668 330
191 121
20 670
8 199
20 670
8 199
2 930 170
574 000
574 000
2 356 170
527 431
126 000
126 000
401 431
749 960
574 000
574 000
175 960
134 993
126 000
126 000
8 993
678 911
82 000
82 000
596 911
122 204
18 000
18 000
104 204
7 000 000
700 000
700 000
6 300 000
7 000 000
700 000
700 000
3 000 000
300 000
1 500 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 618
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 618
61 07
61 07
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 625
61 07
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 625
61 07
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 136
61 07
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 136
61 07
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 479
61 07
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 479
61 07
Bİ
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 495
61 07
6 300 000
Bİ
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 496
61 07
300 000
2 700 000
Bİ
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 497
61 07
150 000
150 000
1 350 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 498
61 07
2 500 000
250 000
250 000
2 250 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 499
61 07
12 000 000
1 000
1 000
11 999 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 500
61 07
12 000 000
800 000
1 000
80 000
1 000
80 000
11 999 000
720 000
Bİ
Bİ
2014 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 501
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 502
61 07
61 07
1 500 000
2 000 000
150 000
500
150 000
500
1 350 000
1 999 500
Bİ
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 503
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 336
61 07
61 07
4 000 000
1 000 000
500 000
750 000
500
500
500
500
500
500
500
500
3 999 500
999 500
499 500
749 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
61
61
61
61
Bİ
Bİ
2017
2017
2016
2017
5
5
5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
90
90
90
4 15 1 000 337
4 15 1 000 338
4 15 1 000 339
4 15 1 000 340
07
07
07
07
Sayfa No :136
88 -Tokat-Niksar Gökçeli Beldesinin Gökçeli Deresi (2.
Kısım)
89 -Tokat-Erbaa İsmetpaşa Mahallesi Killik Deresi İkmali
2.Kısım
DSİ 08. (ERZURUM) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Erzurum-Horasan Kemerli Köyü
Erzurum-Horasan Kemerli Köyü Fiyat Farkı
2 -Erzurum-Pasinler Otlukkapı ve Altınbaşak Köyleri
Kurdi Çayı
Erzurum-Pasinler Otlukkapı ve Altınbaşak Köyleri
Kurdi Çayı Fiyat Farkı
3 -Erzurum-Tekman Katranlı ve Yiğitler Köyleri
Erzurum-Tekman Katranlı ve Yiğitler Köyleri Fiyat
Farkı
4 -Erzurum-Tortum Katıklı Çayı 3.Kısım
Erzurum-Tortum Katıklı Çayı 3.Kısım Fiyat Farkı
5 -Erzurum-Horasan Akçataş ve Alagöz Köyleri
6
7
8
9
10
11
Erzurum-Horasan Akçataş ve Alagöz Köyleri Fiyat
Farkı
-Erzurum-İspir Alacabük, Cibali, İncesu ve Petekli
Köyleri
Erzurum-İspir Alacabük, Cibali, İncesu ve Petekli
Köyleri Fiyat Farkı
-Erzurum-Aşkale Büyükgeçit, Çiftlik ve Taşağıl
Köyleri
Erzurum-Aşkale Büyükgeçit, Çiftlik ve Taşağıl
Köyleri Fiyat Farkı
-Erzurum-Horasan Akçatoprak, Çamurlu, Yeşilözü
Köyleri ve Kırkgözeler Karacuha Köyleri Aras Nehri
2.Kısım
-Erzurum-Oltu Çengelli, Dağdibi, İriağaç, Toklu ve
Ünlükaya Köyleri ve Arazileri
-Erzurum-Pasinler Çiçekli, Çöğender ve Tepecik
Köyleri
Erzurum-Pasinler Çiçekli, Çöğender ve Tepecik
Köyleri Fiyat Farkı
-Erzurum-Karayazı Karasu ve Çakmaközü Köyleri
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
500 000
500
500
499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 348
61 07
500 000
500
500
499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 355
61 07
Bİ
2010 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 10 1 000 019
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 10 1 000 019
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 051
61 08
61 08
61 08
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 051
61 08
142 056 721
23 368 986
12 091 967
12 091 967
537 790
156 000
3 599 443
451 121
126 784
3 179 300
1
1
420 143
1
1
420 143
106 595 768
880 000
721 750
158 250
158 250
1 376 101
370 000
1 217 473
305 303
158 628
64 697
158 628
64 697
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 055
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 055
61 08
61 08
1 137 186
275 000
1 941 132
963 269
215 201
1 760 806
173 917
59 799
180 326
173 917
59 799
180 326
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 061
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 061
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 075
61 08
61 08
61 08
590 000
519 842
70 158
70 158
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 075
61 08
1 568 761
1 172 952
395 809
395 809
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 078
61 08
440 000
289 691
150 309
150 309
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 078
61 08
2 205 204
2 104 270
100 934
100 934
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 083
61 08
610 000
557 790
52 210
52 210
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 083
61 08
12 000 000
300 000
300 000
11 700 000
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 180
61 08
7 484 030
500 000
500 000
6 984 030
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 342
61 08
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 352
61 08
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 352
61 08
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 412
61 08
86 668
29 215
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
4 142 315
762 089
400 000
400 000
2 980 226
1 000 000
151 915
100 000
100 000
748 085
330 000
330 000
2 970 000
3 300 000
Bİ
Sayfa No :137
12 -Erzurum-Aşkale Dağyurdu Köyü
Erzurum-Aşkale Dağyurdu Köyü Fiyat Farkı
13 -Erzurum-Narman Kilimli Köyü ve Merkez Ekrek
Çayı
Erzurum-Narman Kilimli Köyü ve Merkez Ekrek
Çayı Fiyat Farkı
14 -Erzurum-Merkez Karagöbek ve Dereboğaz 2.Kısım
Köyleri
Erzurum-Merkez Karagöbek ve Dereboğaz 2.Kısım
Köyleri Fiyat Farkı
15 -Erzurum-Şenkaya Aktaş, Timurkışla ve Yünören
Penek 3.Kısım Köyleri
Erzurum-Şenkaya Aktaş, Timurkışla ve Yünören
Penek 3.Kısım Köyleri Fiyat Farkı
16 -Erzurum-Hınıs Yelpiz, Bayır, Bellitaş ve Ovaçevirme
Köyleri
17 -Erzurum-İspir İlçe Merkezi Şehir Deresi
Rehabilitasyonu
Erzurum-İspir İlçe Merkezi Şehir Deresi
Rehabilitasyonu Fiyat Farkı
18 -Erzurum-Oltu İlçe Merkezi F Tipi Cezaevi 2.Kısım
19 -Erzurum Aşkale Yaylımlı Köyü
20 -Erzurum İspir Avcı Köyü
21 -Erzurum İspir Yağlı ve Yaylacık Köyleri
22 -Erzurum Karayazı Turnagöl Köyü Güllüçimen
Mahallesi
23 -Erzurum Oltu İlçe Merkezi Rehabilitasyonu
24 -Erzurum Şenkaya Evbakan Köyü
25 -Erzurum Şenkaya Değirmenli ve Yoğurtçular Köyleri
İkmali
26 -Erzurum Pasinler İlçe Merkezi Rehabilitasyonu
27 -Erzurum Hınıs Parmaksız Köyü 2. Kısım
28 -Erzurum Çat Karabey Köyü
29 -Erzurum Çat Ağaköy Köyönü Deresi
30 -Erzurum Narman İlçe Merkezi Devehan Deresi 2.
Kısım İkmali
31 -Erzurum Narman Demirdağ Köyü
108 773
31 000
1 270 390
59 062
15 339
658 239
49 711
15 661
612 151
49 711
15 661
612 151
288 000
134 338
153 662
153 662
518 265
186 983
331 282
331 282
147 000
47 601
99 399
99 399
923 300
276 905
646 395
646 395
255 000
65 734
189 266
189 266
500 000
500 000
22 000 000
Bİ
Ekonomik
Faaliyet
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 426
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 426
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 432
61 08
61 08
61 08
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 432
61 08
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 438
61 08
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 438
61 08
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 457
61 08
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 457
61 08
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 483
61 08
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 646
61 08
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 646
61 08
5
5
5
5
5
61
61
61
61
61
Bİ
Bİ
Bİ
21 500 000
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
819 285
262 537
556 748
556 748
235 000
65 408
169 592
169 592
758 970
1 100 000
600 000
1 200 000
500 000
200 000
500
500
500
500
200 000
500
500
500
500
558 970
1 099 500
599 500
1 199 500
499 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
6 000 000
400 000
825 000
500
500
500
500
500
500
5 999 500
399 500
824 500
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 236
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 239
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 241
61 08
61 08
61 08
6 700 000
650 000
350 000
900 000
300 000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
6 699 500
649 500
349 500
899 500
299 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
61
61
61
61
61
400 000
500
500
399 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 248
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
4 14 1 000 185
4 15 1 000 231
4 15 1 000 232
4 15 1 000 233
4 15 1 000 234
4 15 1 000 242
4 15 1 000 244
4 15 1 000 245
4 15 1 000 246
4 15 1 000 247
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
61 08
Sayfa No :138
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
32 -Erzurum Horasan Gerek Köyü
33 -Erzurum Horasan Aktaşlar Köyü
34 -Erzurum Uzundere Dikyar Pulur Mahallesi Pulur
Dere 2. Kısım
35 -Erzurum Uzundere İlçe Merkezi Tortum Çayı Islahı
1.Kısım
36 -Erzurum İspir İlçesi Cankurtaran,Taşbaşı ve Halilpaşa
Köyleri
37 -Erzurum İspir İlçesi Duru ve Koç Köyleri
38 -Erzurum Oltu İlçesi Başaklı, Büyükorcuk ve Özdere
Köyleri
39 -Erzurum Uzundere İlçesi Altınçanak, Çağlayan ve
Kirazlı Köyleri
40 -Ağrı-Merkez Şeryan Çayı
Ağrı-Merkez Şeryan Çayı Fiyat Farkı
41 -Ağrı-Patnos Çakırbey Deresi 2.Kısım
Ağrı-Patnos Çakırbey Deresi 2.Kısım Fiyat Farkı
42 -Ağrı-Eleşkirt İlçe Merkezi Alakış Deresi 2.Kısım ve
Yücekapı Beldesi Çetinsu Köyü
Ağrı-Eleşkirt İlçe Merkezi Alakış Deresi 2.Kısım ve
Yücekapı Beldesi Çetinsu Köyü Fiyat Farkı
43 -Ağrı-Merkez Tezeren ve Yakınca Köyleri
1 200 000
1 150 000
700 000
500
500
500
500
500
500
1 199 500
1 149 500
699 500
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 249
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 250
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 251
61 08
61 08
61 08
4 000 000
500
500
3 999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 252
61 08
1 450 000
500
500
1 449 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 475
61 08
1 320 000
1 600 000
500
500
500
500
1 319 500
1 599 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 476
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 477
61 08
61 08
1 190 000
500
500
1 189 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 478
61 08
Bİ
2013 2016 5
5
2013 2015 5
5
2014 2016 5
61
61
61
61
61
Ağrı-Merkez Tezeren ve Yakınca Köyleri Fiyat Farkı
-Ağrı-Taşlıçay Kumluca Köyü
Ağrı-Taşlıçay Kumluca Köyü Fiyat Farkı
-Ağrı-Diyadin İlçe Merkezi Göl Mahallesi Kuru Dere
Ağrı-Diyadin İlçe Merkezi Göl Mahallesi Kuru Dere
Fiyat Farkı
-Ağrı-Taşlıçay Aşağı Dumanlı Köyü İkmali
-Ağrı Doğubeyazıt Tanıktepe Köyü
-Ağrı Eleşkirt Değirmenoluğu Köyü Şamyan Deresi
-Ağrı Eleşkirt Aydoğdu Köyü
-Erzincan-İliç Balkaya Köyü 2.Kısım
Erzincan-İliç Balkaya Köyü 2.Kısım Fiyat Farkı
-Erzincan-Üzümlü Bayırbağ Beldesi TOKİ Meskenleri
44
45
46
47
48
49
50
51
5 350 000
1 640 000
379 955
90 000
5 531 994
2 607 990
615 770
256 230
52 149
795 243
580 000
220 000
123 725
37 851
350 000
580 000
220 000
123 725
37 851
350 000
2 162 010
804 230
1 350 000
158 656
100 000
100 000
1 091 344
1 989 296
150 000
150 000
1 839 296
550 000
1 184 772
270 000
1 162 150
305 000
50 000
558 131
142 738
390 000
110 000
500 000
626 641
127 262
235 582
51 250
50 000
558 131
142 738
390 000
110 000
536 568
143 750
Bİ
125 000
500
500
500
244 078
92 426
195 000
145 000
599 500
1 799 500
1 099 500
186 507
47 574
388 872
125 000
500
500
500
244 078
92 426
195 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
389 530
Bİ
270 000
600 000
1 800 000
1 100 000
430 585
140 000
973 402
Bİ
4 386 751
Bİ
Bİ
Bİ
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
4 13 1 000 187
4 13 1 000 187
4 13 1 000 253
4 13 1 000 253
4 13 1 000 300
08
08
08
08
08
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 300
61 08
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 449
61 08
5
2014 2015 5
5
2014 2016 5
5
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
91
90
91
90
91
4 13 1 000 449
4 13 1 000 463
4 13 1 000 463
4 13 1 000 498
4 13 1 000 498
61
61
61
61
61
08
08
08
08
08
2014
2015
2015
2015
2013
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
91
90
4 14 1 000 400
4 15 1 000 254
4 15 1 000 255
4 15 1 000 256
4 13 1 000 295
4 13 1 000 295
4 13 1 000 306
61
61
61
61
61
61
61
08
08
08
08
08
08
08
2016
2016
2016
2016
2015
5
5
5
5
5
5
2013 2016 5
Sayfa No :139
Erzincan-Üzümlü Bayırbağ Beldesi TOKİ Meskenleri
Fiyat Farkı
52 -Erzincan-Refahiye Alapınar, Keçegöz ve Yurtbaşı
Köyleri
Erzincan-Refahiye Alapınar, Keçegöz ve Yurtbaşı
Köyleri Fiyat Farkı
53 -Erzincan-Üzümlü Deresi 3.Kısım
54 -Erzincan Üzümlü Geyikli Mahallesi
Erzincan Üzümlü Geyikli Mahallesi Fiyat Farkı
55 -Erzincan İliç Büyükarmutlu Köyü
Erzincan İliç Büyükarmutlu Köyü Fiyat Farkı
56 -Erzincan Merkez Cevizli Köyü
57 -Erzincan Refahiye Kayı Köyü Kagın ve Koylavaz
Dere
DSİ 09. (ELAZIĞ) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Elazığ-Merkez Yenikapı Köyü
Elazığ-Merkez Yenikapı Köyü Fiyat Farkı
2 -Elazığ-Merkez Gümüşkavak Mahallesi
3 -Elazığ-Maden Işıktepe, Çitli Köyleri
Elazığ-Maden Işıktepe, Çitli Köyleri Fiyat Farkı
4 -Elazığ-Arıcak Üçocak Beldesi Merivan Çayı ve
Çobançeşme (Rızvan) Çayı
Elazığ-Arıcak Üçocak Beldesi Merivan Çayı ve
Çobançeşme (Rızvan) Çayı Fiyat Farkı
5 -Elazığ-Merkez Sarıkamış Kuşhane Köyleri
Elazığ-Merkez Sarıkamış Kuşhane Köyleri Fiyat
Farkı
6 -Elazığ-Arıcak Bükardi Beldesi
Elazığ-Arıcak Bükardi Beldesi Fiyat Farkı
7 -Elazığ-Keban-Denizli Köyü
8 -Elazığ-Merkez-Korucu Köyü
Elazığ-Merkez-Korucu Köyü Fiyat Farkı
9 -Elazığ-Merkez Sedeftepe,Hoş,Kıraç ve Güzelyalı
Köyleri Islahı 1.Kısım
10 -Elazığ-Maden Durmuştepe ve Altıntarla Köyü
305 000
97 889
70 000
70 000
137 111
1 468 915
677 886
160 000
160 000
631 029
450 000
171 783
55 000
55 000
223 217
750 000
164 000
36 000
189 969
46 000
500
500
750 000
164 000
36 000
189 969
46 000
500
500
6 750 000
748 490
128 248
4 496 133
10 597 332
10 597 332
335 001
120 000
30 000 000
1 679 478
600 000
4 996 946
54 000
335 001
120 000
1 000
600 000
150 000
800 000
335 001
120 000
1 000
600 000
150 000
800 000
29 999 000
1 079 478
450 000
4 142 946
1 900 000
95 821
200 000
200 000
1 604 179
500 000
150 000
500 000
150 000
1 034 193
370 000
599 283
257 474
148 416
183 652
62 532
500
599 283
257 474
148 416
183 652
62 532
500
410 098
64 343
9 999 500
500
500
499 500
7 500 000
912 490
164 248
189 969
46 000
1 200 000
1 200 000
151 806 197
1 534 193
520 000
799 283
300 000
148 416
593 750
126 875
10 000 000
500 000
200 000
42 526
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
1 199 500
1 199 500
Bİ
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 306
61 08
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 439
61 08
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 439
61 08
2015 2017 5
2014 2016 5
5
2014 2015 5
5
2015 2017 5
2015 2017 5
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
90
90
91
90
91
90
90
4 14 1 000 352
4 14 1 000 466
4 14 1 000 466
4 14 1 000 467
4 14 1 000 467
4 15 1 000 257
4 15 1 000 258
61
61
61
61
61
61
61
08
08
08
08
08
08
08
2013 2015 5
5
2015 2017 5
2013 2016 5
5
2013 2016 5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
91
90
90
91
90
4 13 1 000 293
4 13 1 000 293
4 13 1 000 302
4 13 1 000 311
4 13 1 000 311
4 13 1 000 391
61
61
61
61
61
61
09
09
09
09
09
09
136 712 732
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 391
61 09
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 392
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 392
61 09
61 09
Bİ
Bİ
2013 2015 5
5
2015 2015 5
2015 2016 5
5
2015 2017 5
61
61
61
61
61
61
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 035
Bİ
Bİ
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
91
90
90
91
90
4 13 1 000 485
4 13 1 000 485
4 14 1 000 468
4 14 1 000 469
4 14 1 000 469
4 15 1 000 033
09
09
09
09
09
09
61 09
Sayfa No :140
11 -Elazığ-Merkez Sarıgül Köyü ile Elazığ-Baskil İlçe
Merkezi
12 -Elazığ-Palu Beyhan Belde Merkezi,Akyürek Köyü
Yaylacık Mezrası ile Alacakaya İlçe Merkezi
13 -Elazığ-Arıcak Kayahisar Köyü
14 -Elazığ-Kovancılar Karınca Köyü
15 -Bingöl-Solhan Oymapınar Köyü Ev ve Arazileri
Kolhorib Deresi ve Yandereleri
Bingöl-Solhan Oymapınar Köyü Ev ve Arazileri
Kolhorib Deresi ve Yandereleri Fiyat Farkı
16 -Bingöl-Merkez Altınışık Köyü Ev ve Arazileri
Haziran Deresi, Vaşkin Deresi ve Yandereleri
Bingöl-Merkez Altınışık Köyü Ev ve Arazileri
Haziran Deresi, Vaşkin Deresi ve Yandereleri Fiyat
Farkı
17 -Bingöl-Merkez Sancak Beldesi Yeşilova Mahallesi
Ev ve Arazileri Dizik Deresi ve Yan Dereleri 2.Kısım
Bingöl-Merkez Sancak Beldesi Yeşilova Mahallesi
Ev ve Arazileri Dizik Deresi ve Yan Dereleri 2.Kısım
Fiyat Farkı
18 -Bingöl-Merkez Sancak Beldesi Oğuldere Köyü
Arazileri Kilise Deresi
19 -Bingöl-Karlıova Karabalçık ve Devecik Köyleri
Göynük Çayı ve Yan Dereleri
20 -Bingöl-Adaklı İlçesi Ev ve Arazileri Gökçeli Deresi
21 -Bingöl-Genç Meşedalı Ardıçdibi ve Sürekli Köyleri
22 -Bingöl-Solhan İlçesi Ev ve Arazileri Solhan Çayı ve
Yan Dereleri 3.Kısım
23 -Bingöl-Merkez Bilaloğlu Köyünün Ev Ve Arazilerini
Köyiçi Deresi
24 -Bingöl-Genç Şehittepe Ve Dereköy Köylerine Ait
Tarımsal Arazilerin Şehittepe (Şin) Deresi 2.Kısım
25 -Bingöl-Genç Servi Beldesi Fatih Mahallesine Ait
Tarımsal Arazilerin Güvere Ve Tuverehan Dereleri
26 -Bingöl-Merkez Dikme Köyü Haserek Kayak Evi
Tesisleri ve Arazisinin Uzun Deresi
27 -Bingöl-Merkez Çapakçur Çayı
28 -Erzincan-Kemaliye Aşağıumutlu Köyü
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
4 000 000
500
500
3 999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 036
61 09
5 300 000
500
500
5 299 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 039
61 09
330 000
160 000
548 140
500
500
548 140
500
500
548 140
329 500
159 500
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 061
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 062
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 385
61 09
61 09
61 09
209 000
209 000
209 000
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 385
61 09
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 512
61 09
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 512
61 09
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 607
61 09
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 607
61 09
709 289
238 000
471 289
471 289
Bİ
270 000
61 054
208 946
208 946
199 996
199 996
199 996
60 000
60 000
60 000
1 170 000
1 000
1 000
1 169 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 608
61 09
3 770 000
1 000
1 000
3 769 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 012
61 09
4 770 000
32 650 000
3 802 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
4 769 000
32 649 000
3 801 000
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 018
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 246
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 258
61 09
61 09
61 09
935 000
500
500
934 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 018
61 09
1 500 000
500
500
1 499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 019
61 09
1 800 000
500
500
1 799 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 020
61 09
480 000
500
500
479 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 021
61 09
7 500 000
166 484
500
166 484
500
166 484
7 499 500
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 038
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 373
61 09
61 09
Bİ
Sayfa No :141
1 -Diyarbakır-Silvan İlçe Merkezi Dereleri
Diyarbakır-Silvan İlçe Merkezi Dereleri Fiyat Farkı
2 -Diyarbakır-Hazro İlçesi Dadaş Köyü Fetlika Deresi
3 -Diyarbakır-Çınar İlçesi Çakmak Deresi 2.Kısım
Fonksiyonel
160 000
158 821
1 179
1 179
3 733 000
2 656 480
1 076 520
1 076 520
1 000 000
294 706
705 294
705 294
469 745
90 200
90 200
379 545
84 554
19 800
19 800
64 754
420 000
635 000
125 000
600 000
15 400 000
500
500
500
500
1 540 000
500
500
500
500
1 540 000
419 500
634 500
124 500
599 500
13 860 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
720 000
500
500
719 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 022
61 09
460 000
500
500
459 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 023
61 09
320 000
500
500
319 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 024
61 09
600 000
500
500
599 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 032
61 09
Bİ
2013 2016 5
5
2014 2015 5
2015 2016 5
61
61
61
61
124 035 922
36 896 104
9 684 241
9 684 241
2 017 000
800 000
160 000
1 000 000
623 024
172 110
500 000
130 000
160 000
1 000
500 000
130 000
160 000
1 000
Bİ
Bİ
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
91
90
91
90
91
90
09
09
09
09
09
09
60 000
310 346
3 000
500 000
150 000
155 280
Bİ
4
4
4
4
4
4
61
61
61
61
61
61
60 000
310 346
3 000
500 000
150 000
155 280
Bİ
7
7
7
7
7
7
4 13 1 000 373
4 13 1 000 171
4 13 1 000 171
4 13 1 000 446
4 13 1 000 446
4 13 1 000 614
119 000
177 000
145 216
1 309
252 200
473 005
248 691
04
04
04
04
04
04
Faaliyet
60 000
429 346
180 000
1 118 221
400 000
407 480
Bİ
5
2013 2015 5
5
2013 2016 5
5
2014 2015 5
Ekonomik
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Finansal
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Tahakkuk
Erzincan-Kemaliye Aşağıumutlu Köyü Fiyat Farkı
29 -Malatya-Yeşilyurt Derme Çayı
Malatya-Yeşilyurt Derme Çayı Fiyat Farkı
30 -Malatya-Kuluncak İlçe Merkezi
Malatya-Kuluncak İlçe Merkezi Fiyat Farkı
31 -Malatya-Hekimhan İlçesi Güzelyurt Kasabası Çerme
Deresi
Malatya-Hekimhan İlçesi Güzelyurt Kasabası Çerme
Deresi Fiyat Farkı
32 -Malatya-Darende İlçe Merkezi Ev ve Arazilerinin
Tohma Çayı 2.Kısım
Malatya-Darende İlçe Merkezi Ev ve Arazilerinin
Tohma Çayı 2.Kısım Fiyat Farkı
33 -Malatya-Darende İlçesi Gedikağzı Şuul Deresi
2.Kısım
Malatya-Darende İlçesi Gedikağzı Şuul Deresi
2.Kısım Fiyat Farkı
34 -Malatya-Hekimhan Çanakpınar Köyü
35 -Malatya-Hekimhan İlçe Merkezi 3. Kısım
36 -Malatya-Kuluncak İlçe Merkezi Boğaziçi Mah.
37 -Malatya-Darende Çınar Köyü
38 -Tunceli-Ovacık Munzur Çayı, Havçor ve Kızık
Dereleri
39 -Tunceli-Hozat Türktaner ve Çaytaşı Köyleri İbrahim
Taner Mezrası Köyiçi Dereleri
40 -Tunceli-Mazgirt Akpazar Beldesi Kepektaşı
Mahallesi Mahalle İçi Deresi
41 -Tunceli-Merkez Çemçeli Köyü Rabat (Örtülü)
Mezrası Köyiçi Deresi
42 -Tunceli-Çemişgezek Erkalkan Köyü Köy içi Deresi 2.
Kısım
DSİ 10. (DIYARBAKIR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 614
61 09
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 017
61 09
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 017
61 09
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 244
61 09
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 244
61 09
5
5
5
5
5
61
61
61
61
61
2016
2016
2016
2016
2016
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
4 15 1 000 012
4 15 1 000 013
4 15 1 000 014
4 15 1 000 015
4 14 1 000 015
09
09
09
09
09
77 455 577
893 976
497 890
999 000
Bİ
Bİ
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
90
4 13 1 000 143
4 13 1 000 143
4 14 1 000 288
4 14 1 000 290
10
10
10
10
Sayfa No :142
4 -Diyarbakır-Ergani İlçesi Bozyer Köyü Boğaz Çayı
5 -Diyarbakır-Dicle İlçesi Başköy Köyü Bahçelievler
Mezrası
6 -Diyarbakır-Bismil Tepe Beldesi İncir Pınarı Deresi
İkmali
7 -Diyarbakır-Hani İlçesi Uzunlar Köyü
8 -Diyarbakır-Hani İlçesi Yukarı Turallı Köyü Sultanik
ve Turallı Dereleri
9 -Diyarbakır-Dicle İlçesi Döger Köyü
10 -Diyarbakır-Silvan İlçesi Bahçe Köyü
11 -Diyarbakır-Kulp İlçesi Başbuğ Köyü Aşağı Mahalle
12 -Diyarbakır-Çüngüş İlçesi Hindibaba Köyü
13 -Diyarbakır-Silvan İlçesi Odabaşı Köyü Dere Yatağı
14 -Diyarbakır-Sur İlçesi Konacık Köyü Akkanat Mezrası
15 -Diyarbakır Çüngüş Yukarışeyhler Çınarköy
16 -Diyarbakır-Kulp Koçkar Köyü Derebaşı Mahallesi
17 -Diyarbakır-Çınar İlçesi Çataltarla Köyü
18 -Diyarbakır-Ergani İlçesi Kesentaş Köyü
19 -Diyarbakır-Dicle İlçesi Kocaalan Köyü
20 -Batman-Batman Çayı Islahı
Batman-Batman Çayı Islahı Fiyat Farkı
21 -Batman-İl Merkezi İkmali
22 -Batman-Merkez İluh ve Avşo Dereleri
23 -Batman-Beşiri İlçe Merkezi Kandiladızan Deresi
24 -Batman-Kozluk İlçesi Ganisermi ve Ganikodik
Dereleri
25 -Batman-Beşiri İlçesi Asmedere Köyü
26 -Mardin-Kızıltepe İlçe Merkezi Gümüş, Gündük 1 ve
Gündük 2 Dereleri
Mardin-Kızıltepe İlçe Merkezi Gümüş, Gündük 1 ve
Gündük 2 Dereleri Fiyat Farkı
27 -Mardin-Kabala Beldesi
Mardin-Kabala Beldesi Fiyat Farkı
28 -Mardin-Nusaybin İlçe Merkezi Çağ 2.Kısım
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
230 000
550 000
1 000
1 000
1 000
1 000
229 000
549 000
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 303
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 309
61 10
61 10
700 000
70 000
70 000
630 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 310
61 10
400 000
550 000
1 000
1 000
1 000
1 000
399 000
549 000
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 312
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 313
61 10
61 10
950 000
160 000
160 000
850 000
1 000 000
200 000
100 000
500 000
800 000
900 000
530 000
44 704 400
11 795 600
1 200 000
12 000 000
1 000
1 000
1 000
1 000
500
500
500
500
500
500
500
3 750 000
1 250 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
500
500
500
500
500
500
500
3 750 000
1 250 000
1 000
1 000
949 000
159 000
159 000
849 000
999 500
199 500
99 500
499 500
799 500
899 500
529 500
24 849 467
5 043 159
1 199 000
11 999 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2011
Bİ
Bİ
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2015 2016 5
2015 2017 5
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
31
31
61
61
500
500
500
500
399 500
999 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 160
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 162
61 10
61 10
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 165
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 199
61 10
61 10
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 199
61 10
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 317
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 317
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 394
61 10
61 10
61 10
16 104 933
5 502 441
400 000
1 000 000
900 000
10 327 000
7 750 232
500
800 000
500
800 000
899 500
1 776 768
3 795 893
2 072 659
200 000
200 000
1 523 234
1 422 000
344 261
4 347 000
384 773
81 487
502 513
400 000
150 000
600 000
400 000
150 000
600 000
637 227
112 774
3 244 487
Bİ
Bİ
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2018
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
91
90
90
4 14 1 000 314
4 14 1 000 315
4 14 1 000 316
4 14 1 000 318
4 15 1 000 139
4 15 1 000 142
4 15 1 000 149
4 15 1 000 153
4 15 1 000 198
4 15 1 000 453
4 15 1 000 455
4 11 1 000 011
4 11 1 000 011
4 13 1 000 600
4 14 1 000 305
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Sayfa No :143
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Mardin-Nusaybin İlçe Merkezi Çağ 2.Kısım Fiyat
Farkı
29 -Mardin-Derik Düztaş Köyü Diben Deresi
Mardin-Derik Düztaş Köyü Diben Deresi Fiyat Farkı
1 400 000
162 626
200 000
200 000
1 037 374
333 001
76 275
296 820
73 455
9 180
2 820
9 180
2 820
27 001
30 -Mardin-Yeşilli İlçesi Çay Deresi İkmali
Mardin-Yeşilli İlçesi Çay Deresi İkmali Fiyat Farkı
31 -Mardin-Ömerli İlçe Merkezi Mazruna Deresi
32 -Mardin-Midyat İlçesi Söğütlü Beldesi 2.Kısım
33 -Siirt-Şirvan İlçesi Cevizlik Köyü Puvak ve Manoşkan
Dereleri
Siirt-Şirvan İlçesi Cevizlik Köyü Puvak ve Manoşkan
Dereleri Fiyat Farkı
34 -Siirt-Baykan İlçesi Kasımlı Köyü
35 -Siirt-Kurtalan İlçesi Cazıvarı Deresi
36 -Siirt-Eruh İlçesi Savaşköy
37 -Siirt-Şirvan İlçesi Ormanbağı
38 -Şırnak-Silopi Çalışkan Beldesi Hişet Deresi
Şırnak-Silopi Çalışkan Beldesi Hişet Deresi Fiyat
Farkı
39 -Şırnak-Uludere Ortaköy Köyü
Şırnak-Uludere Ortaköy Köyü Fiyat Farkı
1 689 000
629 126
1 200 000
700 000
346 000
1 577 776
360 349
262 960
111 224
268 777
120 000
500
83 040
111 224
268 777
120 000
500
83 040
97 935
52 276
45 659
45 659
220 000
1 100 000
300 000
300 000
720 000
280 000
1 000
1 000
500
500
200 000
50 000
1 000
1 000
500
500
200 000
50 000
219 000
1 099 000
299 500
299 500
520 000
230 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2013
990 000
330 000
250 000
50 000
250 000
50 000
740 000
280 000
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 454
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 454
61 10
61 10
40 -Şırnak-Uludere Ortasu Köyü
Şırnak-Uludere Ortasu Köyü Fiyat Farkı
41 -Şırnak-Beytüşşebap Bolağaç Köyü Kocakadın Deresi
Şırnak-Beytüşşebap Bolağaç Köyü Kocakadın Deresi
Fiyat Farkı
42 -Şırnak-Uludere İlçesi Andaç Köyü 2.Kısım
43 -Şırnak-Beytüşşebap İlçesi Ayvalık Köyü
44 -Şırnak-Beytuşşebap İlçesi Akçayol Köyü Kocakadın
Deresi
45 -Şırnak-Cizre İlçesi Koçbey Köyü Bangestin Deresi
46 -Şırnak-Uludere İlçesi İnceler Köyü TOKİ Alanı
Şırnak-Uludere İlçesi İnceler Köyü TOKİ Alanı Fiyat
Farkı
47 -Şırnak-Balveren Beldesi Cevizlipınar Deresi
498 678
127 040
315 000
86 493
51 287
18 715
28 539
13 000
51 287
18 715
28 539
13 000
Bİ
2013 2015 5
5
2013 2015 5
5
61
61
61
61
2 200 000
370 000
1 100 000
1 000
37 000
1 000
1 000
37 000
1 000
2 199 000
333 000
1 099 000
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 291
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 307
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 308
61 10
61 10
61 10
660 000
529 000
95 220
1 000
90 000
20 000
1 000
90 000
20 000
659 000
439 000
75 220
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 311
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 470
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 470
61 10
61 10
61 10
300 000
500
500
299 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 148
61 10
447 391
108 325
286 461
73 493
1 080 000
699 500
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 394
61 10
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 423
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 423
61 10
61 10
Bİ
2013 2015 5
5
2015 2016 5
2015 2016 5
2013 2015 5
61
61
61
61
61
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2016
2016
2016
2016
2016
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
91
90
90
90
4 13 1 000 569
4 13 1 000 569
4 14 1 000 317
4 15 1 000 173
4 13 1 000 650
10
10
10
10
10
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 650
61 10
5
5
5
5
5
5
61
61
61
61
61
61
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
91
90
91
90
91
4 14 1 000 289
4 14 1 000 292
4 15 1 000 178
4 15 1 000 183
4 13 1 000 340
4 13 1 000 340
4 13 1 000 481
4 13 1 000 481
4 13 1 000 647
4 13 1 000 647
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Sayfa No :144
48 -Şırnak-Silopi İlçesi Çalışkan Beldesi Hişet Deresi
2.Kısım
49 -Şırnak-Uludere İlçesi Hilal Beldesi Deresi
50 -Şırnak-Beytüşşebap İlçesi Boğazören Köyü
Kocakadın Deresi
51 -Şırnak-Beytüşşebap İlçesi Bolağaç köyü Kocakadın
Deresi 2. Kısım
DSİ 11. (EDIRNE) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Edirne-1.Grup Taşkın Koruma (Merkez-Helvacı
Dere, Süloğlu-Geçkinli Köyünün Reseli Dere
(Revize), Uzunköprü-Sığrcılı Köyü Yerleşim Alanı
Sığrcılı Dere)
Edirne-1.Grup Taşkın Koruma (Merkez-Helvacı
Dere, Süloğlu-Geçkinli Köyünün Reseli Dere
(Revize), Uzunköprü-Sığrcılı Köyü Yerleşim Alanı
Sığrcılı Dere) Fiyat Farkı
2 -Edirne-4.Grup Taşkın Koruma
Edirne-4.Grup Taşkın Koruma Fiyat Farkı
3 -Edirne-5.Grup Taşkın Koruma
Edirne-5.Grup Taşkın Koruma Fiyat Farkı
4 -Edirne-2.Grup Taşkın Koruma (Uzunköprü-Sipahi ve
Gazimehmet Köyleri ve Arazilerinin Ova Dere,
Meriç-Küçükaltıağaç Köyünün Köydere, MeriçKarahamza Köyü Yerleşim Alanının Köy Deresi,
Meriç-Kavaklı Köyü Yerleşim Alanının Köy Deresi)
Edirne-2.Grup Taşkın Koruma (Uzunköprü-Sipahi ve
Gazimehmet Köyleri ve Arazilerinin Ova Dere,
Meriç-Küçükaltıağaç Köyünün Köydere, MeriçKarahamza Köyü Yerleşim Alanının Köy Deresi,
Meriç-Kavaklı Köyü Yerleşim Alanının Köy Deresi)
Fiyat Farkı
5 -Edirne-3.Grup Taşkın Koruma (Keşan-Seydiköy
Yerleşim Alanının Köy Deresi, Keşan-Küçükdoğanca
Köyünün Köy İçi Deresi, Keşan-Türkmen Köyü
Yerleşim Alanının Köy Deresi, Keşan-Mercan Köyü
Yerleşim Alanının Köy Deresi, İpsala Kocahıdır
Beldesinin Hamzader
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
1 000 000
500
500
999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 150
61 10
300 000
300 000
500
500
500
500
299 500
299 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 154
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 190
61 10
61 10
650 000
500
500
649 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 454
61 10
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 163
61 11
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 163
61 11
213 346 867
24 317 490
11 653 518
11 653 518
3 440 600
643 376
476 024
476 024
177 375 859
2 321 200
894 556
167 561
123 976
123 976
603 019
14 471 088
3 800 000
22 849 205
4 112 857
2 690 749
1 646 451
403 460
1 121 154
278 613
2 418 051
804 020
195 980
1 000 000
300 000
272 698
804 020
195 980
1 000 000
300 000
272 698
12 020 617
3 200 560
20 728 051
3 534 244
977 148
700 328
276 820
276 820
5 778 447
2 560 918
600 000
600 000
Bİ
Bİ
Bİ
2 617 529
Bİ
2013 2016 5
5
2013 2017 5
5
2013 2015 5
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
4 13 1 000 525
4 13 1 000 525
4 13 1 000 526
4 13 1 000 526
4 13 1 000 541
61
61
61
61
61
11
11
11
11
11
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 541
61 11
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 631
61 11
Sayfa No :145
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Edirne-3.Grup Taşkın Koruma (Keşan-Seydiköy
Yerleşim Alanının Köy Deresi, Keşan-Küçükdoğanca
Köyünün Köy İçi Deresi, Keşan-Türkmen Köyü
Yerleşim Alanının Köy Deresi, Keşan-Mercan Köyü
Yerleşim Alanının Köy Deresi, İpsala Kocahıdır
Beldesinin Hamzader Fiyat Farkı
-Edirne-6.Grup Taşkın Koruma
-Kırklareli-Merkez İnece Beldesi Kazımpaşa
Mahallesi Yenibağlık Deresi
Kırklareli-Merkez İnece Beldesi Kazımpaşa
Mahallesi Yenibağlık Deresi Fiyat Farkı
-Kırklareli-Merkez Dokuzhöyük ve Karahalil Köyleri
Arazilerinin Teke Dere
Kırklareli-Merkez Dokuzhöyük ve Karahalil Köyleri
Arazilerinin Teke Dere Fiyat Farkı
-Kırklareli-Lüleburgaz Umurca Köyü ve Arazilerinin
Kavak Dere
Kırklareli-Lüleburgaz Umurca Köyü ve Arazilerinin
Kavak Dere Fiyat Farkı
-Kırklareli-2.Grup Taşkın Koruma
Kırklareli-2.Grup Taşkın Koruma Fiyat Farkı
-Kırklareli-1.Grup Taşkın Koruma (Merkez-Kavaklı
Beldesi Yerleşim Alanı Karahıdır Deresi (İncidere),
Merkez-Karahıdır ve Bademlik Mahallelerinin İnci
Dere, Demirköy-Sivriler Köyü Longoz Orman
Fidanlığı Bulanık Dere, Pınarhisar-Cevizköy Köy İçi
Deresi
Kırklareli-1.Grup Taşkın Koruma (Merkez-Kavaklı
Beldesi Yerleşim Alanı Karahıdır Deresi (İncidere),
Merkez-Karahıdır ve Bademlik Mahallelerinin İnci
Dere, Demirköy-Sivriler Köyü Longoz Orman
Fidanlığı Bulanık Dere, Pınarhisar-Cevizköy Köy İçi
Deresi Fiyat Farkı
-Kırklareli-3.Grup Taşkın Koruma
-Tekirdağ-Çerkezköy Pınarca Deresi
Tekirdağ-Çerkezköy Pınarca Deresi Fiyat Farkı
-Tekirdağ-Çorlu Kumluca Dere ve Yankolu Sinan
Dede Deresi
1 560 181
753 759
150 000
150 000
656 422
15 000 000
1 644 644
197 612
1 000
398 949
1 000
398 949
14 999 000
1 048 083
296 036
37 388
101 051
101 051
157 597
6 426 202
781 250
781 250
5 644 952
1 156 716
218 750
218 750
937 966
2 246 727
672 288
465 758
465 758
1 108 681
584 273
177 892
134 242
134 242
272 139
7 367 490
1 326 148
14 189 881
1 444 171
305 828
864 522
600 000
150 000
800 000
600 000
150 000
800 000
5 323 319
870 320
12 525 359
2 554 179
210 876
200 000
200 000
2 143 303
15 000 000
4 272 627
1 054 500
6 660 002
2 883 098
706 548
3 305 088
1 000
445 516
154 484
700 000
1 000
445 516
154 484
700 000
14 999 000
944 013
193 468
2 654 914
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 631
61 11
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 294
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 057
61 11
61 11
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 057
61 11
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 073
61 11
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 073
61 11
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 079
61 11
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 079
61 11
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 251
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 251
2013 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 527
61 11
61 11
61 11
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 527
61 11
2015 2017 5
2012 2016 5
5
2012 2016 5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
90
91
90
4 14 1 000 296
4 12 1 000 076
4 12 1 000 076
4 12 1 000 131
61
61
61
61
11
11
11
11
Sayfa No :146
Tekirdağ-Çorlu Kumluca Dere ve Yankolu Sinan
Dede Deresi Fiyat Farkı
15 -Tekirdağ-3.Grup Taşkın Koruma
16 -Tekirdağ-1.Grup Taşkın Koruma (Merkez-Naipköy
Yerleşim Alanı Köy İçi Deresi (Naipköy Dere),
Malkara Müstecep Köyünün ve Arazilerinin
Köyderesi, Çerkezköy Kızılpınar Beldesi Yerleşim
Alanı Domuz ve Demirhan Dereleri, Çerkezköy İlçesi
Karağaç Beldesi Y
Tekirdağ-1.Grup Taşkın Koruma (Merkez-Naipköy
Yerleşim Alanı Köy İçi Deresi (Naipköy Dere),
Malkara Müstecep Köyünün ve Arazilerinin
Köyderesi, Çerkezköy Kızılpınar Beldesi Yerleşim
Alanı Domuz ve Demirhan Dereleri, Çerkezköy İlçesi
Karağaç Beldesi Y Fiyat Farkı
17 -Tekirdağ-2.Grup Taşkın Koruma (Saray-Beyazköy
Beldesinin Vişne Dere, Hayrabolu-Çerkezmüsellim
Beldesinin Koca Dere, Hayrabolu-Aydınlar Köyünün
Köy Deresi, Hayrabolu-Umurcu Köyünün Çiftlik
Dere ve Kavak Dereleri)
Tekirdağ-2.Grup Taşkın Koruma (Saray-Beyazköy
Beldesinin Vişne Dere, Hayrabolu-Çerkezmüsellim
Beldesinin Koca Dere, Hayrabolu-Aydınlar Köyünün
Köy Deresi, Hayrabolu-Umurcu Köyünün Çiftlik
Dere ve Kavak Dereleri) Fiyat Farkı
18 -Tekirdağ-4.Grup Taşkın Koruma
19 -Tekirdağ Marmaraereğlisi Dereağzı Mahallesi Bağlar
Deresi İkmali
DSİ 12. (KAYSERI) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Kayseri-Tomarza Kapıkaya Akmezar Güzelce
Köyleri İkmali
2 -Nevşehir İl Merkezi Meskun Mahali ile, Göre, Nar,
Sulusaray Kasabaları ve Çardak, Güvercinlik Köyleri
3 -Yozgat-Boğazlıyan Yenikışla Köyünün Ören Deresi
Yozgat-Boğazlıyan Yenikışla Köyünün Ören Deresi
Fiyat Farkı
4 -Yozgat-Akdağmadeni Paşabey Köyünün Üzümlü
Deresi Yan Kolu
5 -Yozgat-Aydıncık Kazankaya ve Kıyıkışla Köyleri
2 467 998
835 299
200 000
200 000
1 432 699
30 000 000
11 698 334
438 656
1 000
784 941
1 000
784 941
29 999 000
10 474 737
3 158 551
120 181
215 059
215 059
2 823 311
8 192 990
1 121 107
786 930
786 930
6 284 953
1 474 738
303 265
213 070
213 070
958 403
15 000 000
1 000 000
1 000
100 000
1 000
100 000
14 999 000
900 000
10 733 828
1 024 781
1 024 781
9 709 047
480 000
1 000
1 000
3 100 000
500
367 413
66 134
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 131
61 11
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 267
2013 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 402
61 11
61 11
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 402
61 11
2013 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 403
61 11
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 403
61 11
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 295
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 327
61 11
61 11
479 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 403
61 12
500
3 099 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 447
61 12
150 000
27 000
150 000
27 000
217 413
39 134
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 405
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 405
61 12
61 12
86 000
8 600
8 600
77 400
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 406
61 12
209 000
20 900
20 900
188 100
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 408
61 12
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :147
6 -Yozgat-Sorgun Doğankent Arazileri Çayırlık ve
Dedefakılı Deresi
Yozgat-Sorgun Doğankent Arazileri Çayırlık ve
Dedefakılı Deresi Fiyat Farkı
7 -Yozgat-Yerköy Susuz Köyü, Kurudere ve Yan Kolu
Yozgat-Yerköy Susuz Köyü, Kurudere ve Yan Kolu
Fiyat Farkı
8 -Yozgat-Kadışehri Kabalı Köyü
9 -Yozgat Şefaatli İlçe Merkezinin Kanak Çayı, Karasu
ve Karan Dereleri
10 -Yozgat Akdağmadeni Boğazköy Köyünün Çatak
Arazilerinin Aydındede Deresi
DSİ 13. (ANTALYA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Antalya Alanya Alara Çayı 1. Kısım
Antalya Alanya Alara Çayı 1. Kısım Fiyat Farkı
2 -Antalya-Kumluca İlçe Merkezi Akmaz ve Yapraklı
Dereleri
Antalya-Kumluca İlçe Merkezi Akmaz ve Yapraklı
Dereleri Fiyat Farkı
3 -Antalya Demre Köşkerler Köyü Sakar Deresi
4 -Antalya Döşemealtı Dağbeli Özdere Deresi
5 -Antalya Manavgat Çolaklı Şarlavuk Deresi 1.Kısım
6 -Antalya Alanya Demirtaş Kelce Deresi
7 -Antalya Manavgat Karpuz Çayı Islahı 2.Kısım
DSİ 14. (İSTANBUL) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -İstanbul-Sazlıdere Barajı Mansap Kanalı Islahı
2 -İstanbul-Silivri Değirmenköy (Araplı Dere Kınıklı)
Kesit Düzenleme ve Temizliği
3 -İstanbul-Çatalca Karasu Deresi Anakol ve Yankolu
Ayvalı Deresi Islahı
4 -İstanbul-Sarıyer Kilyos (Zekeriyaköy) Deresi Anakol
ve Yankolu Uskumru Deresi Islahı
DSİ 15. (ŞANLIURFA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Şanlıurfa-Cavsak Deresi 2.Kısım
Şanlıurfa-Cavsak Deresi 2.Kısım Fiyat Farkı
433 205
433 205
433 205
Bİ
77 977
77 977
77 977
257 711
46 388
257 711
46 388
257 711
46 388
260 000
5 000 000
500
500
500
500
350 000
500
500
48 641 938
1 272 500
1 272 500
3 997 518
719 553
2 338 397
500 000
270 000
400 000
500 000
270 000
400 000
3 497 518
449 553
1 938 397
586 470
100 000
100 000
486 470
10 000 000
13 000 000
8 000 000
4 000 000
6 000 000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
9 999 500
12 999 500
7 999 500
3 999 500
5 999 500
234 900 000
409 000
409 000
4 050 000
4 050 000
1 000
406 000
1 000
406 000
189 000 000
1 000
37 800 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 409
61 12
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 409
61 12
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 410
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 410
61 12
61 12
259 500
4 999 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 443
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 445
61 12
61 12
349 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 450
61 12
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 080
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 080
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 101
61 13
61 13
61 13
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 101
61 13
5
5
5
5
5
61
61
61
61
61
47 369 438
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
4 049 000
3 644 000
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 016
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 192
61 14
61 14
1 000
188 999 000
Bİ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 001
61 14
1 000
1 000
37 799 000
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 008
61 14
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 198
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 198
61 15
61 15
48 056 183
12 545 885
3 509 500
3 509 500
2 182 151
1 443 996
1 694 413
411 913
300 000
138 960
300 000
138 960
2016
2016
2016
2016
2016
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
4 15 1 000 006
4 15 1 000 007
4 15 1 000 008
4 15 1 000 009
4 15 1 000 010
13
13
13
13
13
234 491 000
32 000 798
187 738
893 123
Sayfa No :148
Tahakkuk
BİTİŞ
TARİHİ
E B İ M KODU
2 428 030
760 764
1 664 414
459 919
300 000
114 180
300 000
114 180
463 616
186 665
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 095
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 095
61 15
61 15
7 316 787
2 970 422
300 000
300 000
4 046 365
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 259
61 15
Şanlıurfa-Cavsak Deresi 3.Kısım Fiyat Farkı
4 -Şanlıurfa-Bozova Taşkın Koruma
Şanlıurfa-Bozova Taşkın Koruma Fiyat Farkı
5 -Şanlıurfa-Birecik Taşkın Koruma
Şanlıurfa-Birecik Taşkın Koruma Fiyat Farkı
6 -Şanlıurfa-Akçakale Taşkın Koruma
2 536 314
4 142 082
1 576 476
2 990 512
1 138 189
2 929 170
895 779
114 180
400 000
152 240
326 000
123 900
300 000
114 180
400 000
152 240
326 000
123 900
300 000
1 526 355
3 742 082
1 424 236
2 664 512
1 014 289
1 525 298
5
2013 2016 5
5
2013 2016 5
5
2013 2016 5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
91
90
91
90
91
90
4 13 1 000 259
4 13 1 000 431
4 13 1 000 431
4 13 1 000 484
4 13 1 000 484
4 13 1 000 517
61
61
61
61
61
61
15
15
15
15
15
15
114 180
300 000
114 180
297 000
112 180
500
500
500
500
500
114 180
300 000
114 180
297 000
112 180
500
500
500
500
500
597 738
825 826
314 309
1 153 090
438 056
1 499 500
1 999 500
2 999 500
3 499 500
999 500
5
2013 2016 5
5
2013 2016 5
5
2015 2016 5
2015 2017 5
2015 2017 5
2015 2017 5
2015 2016 5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
91
90
91
90
91
90
90
90
90
90
4 13 1 000 517
4 13 1 000 531
4 13 1 000 531
4 13 1 000 611
4 13 1 000 611
4 15 1 000 309
4 15 1 000 423
4 15 1 000 425
4 15 1 000 426
4 15 1 000 473
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
7 635 601
7 635 601
1 000
1 000
27 310
44 848
267 914
75 086
1 544 643
401 607
33 709
15 000
297 049
1 000
1 000
27 310
44 848
267 914
75 086
1 544 643
401 607
33 709
15 000
297 049
2014 2016 5
5
2010 2015 5
5
2012 2015 5
5
2013 2015 5
5
2013 2015 5
5
2013 2015 5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
90
91
90
91
90
4 09 1 000 003
4 09 1 000 003
4 10 1 000 033
4 10 1 000 033
4 12 1 000 211
4 12 1 000 211
4 13 1 000 037
4 13 1 000 037
4 13 1 000 261
4 13 1 000 261
4 13 1 000 265
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
7
8
9
10
11
12
13
Şanlıurfa-Akçakale Taşkın Koruma Fiyat Farkı
-Şanlıurfa-Viranşehir Duali Deresi
Şanlıurfa-Viranşehir Duali Deresi Fiyat Farkı
-Şanlıurfa-Hilvan Korçik Deresi
Şanlıurfa-Hilvan Korçik Deresi Fiyat Farkı
-Şanlıurfa-Siverek Kıyıcık Mahallesi
-Şanlıurfa Merkez Sırrın Deresi Mansap
-Ceylanpınar Aşağı ve Yukarı Doruklu Köyü
-Viranşehir Eyyüpnebi Satıcık ve Sakalar Köyleri
-Şanlıurfa-Merkez Yenice Mahallesi 1.Kısım
DSİ 17. (VAN) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Van-Çaldıran Salhane Köyü İkmali
Van-Çaldıran Salhane Köyü İkmali Fiyat Farkı
2 -Van-Saray Kurucan
Van-Saray Kurucan Fiyat Farkı
3 -Van-Özalp Boğazkesen Köyü
Van-Özalp Boğazkesen Köyü Fiyat Farkı
4 -Van-Karasu Çayı Yatak Islahı 2.Kısım
Van-Karasu Çayı Yatak Islahı 2.Kısım Fiyat Farkı
5 -Van-Gürpınar Geraf ve Kezi Dereleri
Van-Gürpınar Geraf ve Kezi Dereleri Fiyat Farkı
6 -Van-Erçek Yalnızağaç Köyü Köyiçi Deresi
1 103 872
1 007 087
2 647 180
807 135
2 348 815
801 495
1 500 000
2 000 000
3 000 000
3 500 000
1 000 000
295 169
1 521 354
378 646
898 725
251 259
60 557 667
18 547 901
93 000
30 000
94 500
63 000
829 435
197 373
7 962 881
2 243 969
413 282
87 496
297 049
67 190
18 152
561 521
122 287
6 418 238
1 842 362
379 573
72 496
2015 YILI
NAKTİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2 -Şanlıurfa-Ceylanpınar Taşkın Koruma İkmali 2.Kısım
Şanlıurfa-Ceylanpınar Taşkın Koruma İkmali 2.Kısım
Fiyat Farkı
3 -Şanlıurfa-Cavsak Deresi 3.Kısım
2015 YILI
KEŞFİ
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
İŞİN ADI
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
34 374 165
92 000
29 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :149
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Van-Erçek Yalnızağaç Köyü Köyiçi Deresi Fiyat
Farkı
-Van-Merkez İstasyon Seyrantepe Mahalleri
Van-Merkez İstasyon Seyrantepe Mahalleri Fiyat
Farkı
-Bitlis-Merkez Dereağzı Köyü
Bitlis-Merkez Dereağzı Köyü Fiyat Farkı
-Bitlis-İl Merkezi Bitlis Çayı
Bitlis-İl Merkezi Bitlis Çayı Fiyat Farkı
-Bitlis-Mutki İlçesi Cevizliçeşme ve Sinor Dereleri
Bitlis-Mutki İlçesi Cevizliçeşme ve Sinor Dereleri
Fiyat Farkı
-Bitlis-Ahlat Güzelsu Köyü
Bitlis-Ahlat Güzelsu Köyü Fiyat Farkı
-Bitlis-Adilcevaz Aydınlar Beldesi Karsuyu ve
Kopdak Dereleri
Bitlis-Adilcevaz Aydınlar Beldesi Karsuyu ve
Kopdak Dereleri Fiyat Farkı
-Hakkari-Merkez Küçük Babişk Deresi
Hakkari-Merkez Küçük Babişk Deresi Fiyat Farkı
-Hakkari-Çukurca İlçe Merkezi Beytunk Deresi
Hakkari-Çukurca İlçe Merkezi Beytunk Deresi Fiyat
Farkı
-Hakkari-Yüksekova İlçesi Esendere Köyü Köyiçi
Deresi
Hakkari-Yüksekova İlçesi Esendere Köyü Köyiçi
Deresi Fiyat Farkı
-Hakkari-Merkez Serink Deresi
Hakkari-Merkez Serink Deresi Fiyat Farkı
-Hakkari-Merkez Serink Deresi 2.Kısım
-Muş-Merkez Yoncalı Öz Köyü
Muş-Merkez Yoncalı Öz Köyü Fiyat Farkı
-Muş-Bulanık İlçe Merkezi Körsu Deresi
Muş-Bulanık İlçe Merkezi Körsu Deresi Fiyat Farkı
-Muş-Merkez Çarçayı
50 000
50 000
50 000
3 498 028
629 645
410 000
90 000
410 000
90 000
147 500
33 802
6 652 403
1 730 597
826 205
215 795
130 560
29 393
2 891 063
713 577
227 873
35 524
16 940
4 409
400 000
90 000
598 332
180 271
16 940
4 409
400 000
90 000
598 332
180 271
389 162
221 000
1 226 639
290 381
190 000
1 190 123
98 781
31 000
36 516
98 781
31 000
36 516
360 000
347 445
12 555
12 555
137 163
126 053
11 110
11 110
52 000
285 056
74 115
35 000
183 398
27 510
17 000
73 000
35 000
17 000
73 000
35 000
973 039
82 000
175 147
12 133 699
2 184 066
1 401 000
1 037 594
415 513
4 490 062
1 200 000
3 776 654
621 224
311 362
1 453 895
261 701
3 088 028
539 645
3 361 340
927 020
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 265
61 17
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 073
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 073
61 17
61 17
Bİ
2011 2015 5
5
2011 2016 5
5
2012 2015 5
5
61
61
61
61
61
61
Bİ
Bİ
Bİ
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
4 11 1 000 043
4 11 1 000 043
4 11 1 000 044
4 11 1 000 044
4 12 1 000 117
4 12 1 000 117
17
17
17
17
17
17
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 323
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 323
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 578
61 17
61 17
61 17
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 578
61 17
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 266
61 17
28 658
11 605
Bİ
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 266
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 528
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 528
61 17
61 17
61 17
82 000
891 039
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 054
61 17
18 000
18 000
157 147
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 054
61 17
410 000
90 000
200 000
416 370
104 151
600 000
200 000
500 000
410 000
90 000
200 000
416 370
104 151
600 000
200 000
500 000
11 723 699
2 094 066
1 201 000
Bİ
2 436 167
738 299
3 276 654
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2014 2016 5
5
2014 2016 5
2012 2015 5
5
2013 2016 5
5
2014 2016 5
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
90
91
90
91
90
4 14 1 000 480
4 14 1 000 480
4 14 1 000 505
4 12 1 000 246
4 12 1 000 246
4 13 1 000 274
4 13 1 000 274
4 14 1 000 063
61
61
61
61
61
61
61
61
17
17
17
17
17
17
17
17
Sayfa No :150
Muş-Merkez Çarçayı Fiyat Farkı
21 -Muş-Korkut İlçe Merkezi Şeyhali Deresi
22 -Muş-Korkut İlçesi Karakale ve Suluk Dereleri
DSİ 18. (ISPARTA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Isparta-Gelendost Bağıllı Kasabası 2.Kısım
Isparta-Gelendost Bağıllı Kasabası 2.Kısım Fiyat
Farkı
2 -Isparta-Gelendost İlçe Merkezi
Isparta-Gelendost İlçe Merkezi Fiyat Farkı
3 -Isparta-Yalvaç Sücüllü Kasabası 2.Kısım
Isparta-Yalvaç Sücüllü Kasabası 2.Kısım Fiyat Farkı
4 -Isparta-Şarkikaraağaç İlçe Merkezi
Isparta-Şarkikaraağaç İlçe Merkezi Fiyat Farkı
5 -Isparta-Eğirdir İlçe Merkezi 2.Kısım
Isparta-Eğirdir İlçe Merkezi 2.Kısım Fiyat Farkı
6 -Isparta-181.Şube Müdürlüğü Taşkın Koruma
Tesislerine Korkuluk Yapılması
Isparta-181.Şube Müdürlüğü Taşkın Koruma
Tesislerine Korkuluk Yapılması Fiyat Farkı
7 -Isparta-Aksu Yılanlı Köyü
Isparta-Aksu Yılanlı Köyü Fiyat Farkı
8 -Isparta-Eğirdir Ağılköy Köyü
Isparta-Eğirdir Ağılköy Köyü Fiyat Farkı
9 -Isparta-Sütçüler Kasımlar Kasabası
Isparta-Sütçüler Kasımlar Kasabası Fiyat Farkı
10 -Isparta-Sütçüler Belence Köyü
Isparta-Sütçüler Belence Köyü Fiyat Farkı
11 -Isparta-Senirkent Büyükkabaca Kasabası
Isparta-Senirkent Büyükkabaca Kasabası Fiyat Farkı
12 -Isparta-Yalvaç Mısırlı Köyü
Isparta-Yalvaç Mısırlı Köyü Fiyat Farkı
13 -Isparta-Sütçüler İlçe Merkezi Yandereleri 2.Kısım
Isparta-Sütçüler İlçe Merkezi Yandereleri 2.Kısım
Fiyat Farkı
679 798
1 700 000
1 550 000
150 000
500
500
150 000
500
500
529 798
1 699 500
1 549 500
Bİ
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 063
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 285
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 287
61 17
61 17
61 17
251 511 472
37 149 657
36 954 063
36 954 063
1 012 456
271 331
989 614
261 127
22 842
10 204
22 842
10 204
Bİ
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 11 1 000 051
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 11 1 000 051
61 18
61 18
1 246 500
390 579
85 555
26 807
1 840 150
439 796
283 587
88 859
179 645
Bİ
2013 2015 5
5
2013 2015 5
5
2014 2015 5
5
2013 2015 5
5
2013 2015 5
61
61
61
61
61
61
61
61
61
1 246 500
390 579
995 247
248 632
1 840 150
439 796
763 884
217 418
5 731 255
480 297
128 559
5 551 610
1 246 500
390 579
85 555
26 807
1 840 150
439 796
283 587
88 859
179 645
1 476 128
1 419 838
56 290
56 290
632 000
151 048
437 000
136 930
275 000
86 169
500 000
200 000
727 728
189 209
624 605
149 281
1 441 704
344 567
632 000
151 048
437 000
136 930
275 000
86 169
500 000
200 000
727 728
189 209
624 605
149 281
1 441 704
344 567
632 000
151 048
437 000
136 930
275 000
86 169
1 892 000
452 188
727 728
189 209
624 605
149 281
1 441 704
344 567
909 692
221 825
177 407 752
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
90
91
90
4 13 1 000 001
4 13 1 000 001
4 13 1 000 154
4 13 1 000 154
4 13 1 000 179
4 13 1 000 179
4 13 1 000 247
4 13 1 000 247
4 13 1 000 279
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 279
Bİ
Bİ
Bİ
1 392 000
252 188
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2014 2015 5
5
2013 2015 5
5
2013 2015 5
5
2014 2016 5
5
2014 2015 5
5
2014 2015 5
5
2014 2015 5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
90
91
90
91
90
91
90
91
4 13 1 000 282
4 13 1 000 282
4 13 1 000 283
4 13 1 000 283
4 13 1 000 286
4 13 1 000 286
4 13 1 000 287
4 13 1 000 287
4 13 1 000 456
4 13 1 000 456
4 13 1 000 580
4 13 1 000 580
4 13 1 000 590
4 13 1 000 590
18
18
18
18
18
18
18
18
18
61 18
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Sayfa No :151
14 -Isparta-Yalvaç Dedeçam Kasabası ve Arazisi 2.Kısım
Isparta-Yalvaç Dedeçam Kasabası ve Arazisi 2.Kısım
Fiyat Farkı
15 -Isparta-Yalvaç Özgüney Kasabası
185 320
44 291
717 974
Isparta-Yalvaç Özgüney Kasabası Fiyat Farkı
16 -Isparta-Şarkikaraağaç Çaltı Köyü 3.Kısım
Isparta-Şarkikaraağaç Çaltı Köyü 3.Kısım Fiyat Farkı
17 -Isparta-Yenişarbademli İlçe Merkezi ve Arazisi
18 -Isparta-Atabey İlçe Merkezi Akçay Deresi
Isparta-Atabey İlçe Merkezi Akçay Deresi Fiyat Farkı
160 439
127 628
39 991
5 000 000
2 161 875
389 138
19 -Isparta-İl Merkezi, Kayı, Deregüme ve Yakaören
Köyleri 2.Kısım
20 -Isparta- Keçiborlu Kozluca Köyü
21 -Isparta -Yalvaç Ayvalı Köyü ve Arazisi
22 -Isparta-Uluborlu Dereköy Köyü
23 -Afyonkarahisar-Merkez Erkmen Kasabası
Afyonkarahisar-Merkez Erkmen Kasabası Fiyat Farkı
24 -Afyonkarahisar-Sinanpaşa Çayhisar Köyü
Afyonkarahisar-Sinanpaşa Çayhisar Köyü Fiyat Farkı
25 -Afyonkarahisar-Sandıklı İlçe Merkezi
Afyonkarahisar-Sandıklı İlçe Merkezi Fiyat Farkı
26 -Afyonkarahisar-Merkez Değirmenayvalı Kasabası
Afyonkarahisar-Merkez Değirmenayvalı Kasabası
Fiyat Farkı
27 -Afyonkarahisar-Emirdağ Gedikevi Köyü
28
29
30
31
Afyonkarahisar-Emirdağ Gedikevi Köyü Fiyat Farkı
-Afyonkarahisar-Hocalar Uluköy Köyü
Afyonkarahisar-Hocalar Uluköy Köyü Fiyat Farkı
-Afyonkarahisar-Sinapaşa Akören Kasabası
Afyonkarahisar-Sinapaşa Akören Kasabası Fiyat
Farkı
-Afyonkarahisar-Emirdağ Adayazı Kasabası
-Afyonkarahisar-Emirdağ Bademli Köyü
Afyonkarahisar-Emirdağ Bademli Köyü Fiyat Farkı
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
185 320
44 291
185 320
44 291
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 776
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 776
61 18
61 18
396 273
321 701
321 701
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 777
61 18
83 552
76 887
127 628
39 991
1 000
400 000
389 138
76 887
127 628
39 991
1 000
400 000
389 138
5
2013 2015 5
5
2015 2016 5
2014 2016 5
5
61
61
61
61
61
61
20 000 000
500
1 750 000
700 000
5 000 000
1 639 000
394 016
1 579 000
377 381
3 249 300
778 343
1 540 000
441 514
Bİ
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
91
90
91
90
90
91
4 13 1 000 777
4 13 1 000 786
4 13 1 000 786
4 14 1 000 439
4 14 1 000 474
4 14 1 000 474
18
18
18
18
18
18
4 999 000
1 761 875
Bİ
Bİ
500
19 999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 001
61 18
500
500
500
49 170
22 036
500 000
100 000
800 000
200 000
370 370
116 052
500
500
500
49 170
22 036
500 000
100 000
800 000
200 000
370 370
116 052
1 749 500
699 500
4 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2011
1 079 000
277 381
2 449 300
578 343
Bİ
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
305 000
305 000
305 000
72 895
780 800
186 611
2 258 000
587 080
72 895
780 800
186 611
424 504
194 889
72 895
780 800
186 611
424 504
194 889
510 000
630 947
150 796
510 000
630 947
150 796
5 100 000
630 947
150 796
1 589 830
371 980
1 169 630
325 462
1 833 496
392 191
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
4 590 000
Bİ
Bİ
2016
2016
2017
2015
5
5
5
5
5
2014 2016 5
5
2014 2016 5
5
2013 2015 5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
91
90
91
90
91
90
91
4 15 1 000 004
4 15 1 000 005
4 15 1 000 392
4 11 1 000 023
4 11 1 000 023
4 13 1 000 009
4 13 1 000 009
4 13 1 000 133
4 13 1 000 133
4 13 1 000 165
4 13 1 000 165
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 229
61 18
5
2014 2015 5
5
2014 2015 5
5
61
61
61
61
61
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
91
90
91
90
91
4 13 1 000 229
4 13 1 000 232
4 13 1 000 232
4 13 1 000 239
4 13 1 000 239
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 243
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 248
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 248
18
18
18
18
18
61 18
61 18
61 18
Sayfa No :152
Tahakkuk
BİTİŞ
TARİHİ
E B İ M KODU
5 794 000
3 724 383
600 000
600 000
1 469 617
1 610 449
961 955
200 000
200 000
448 494
2 437 350
582 527
1 300 000
707 000
211 093
500 000
100 000
130 000
507 272
158 949
1 937 350
482 527
1 170 000
Bİ
199 728
52 144
500 000
100 000
130 000
507 272
158 949
1 100 000
1 213 913
316 087
110 000
78 904
23 193
110 000
78 904
23 193
990 000
1 135 009
292 894
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 572
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 634
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 634
61 18
61 18
61 18
1 600 000
596 345
142 526
1 500 000
2 500 000
695 913
166 323
160 000
596 345
142 526
150 000
250 000
695 913
166 323
160 000
596 345
142 526
150 000
250 000
695 913
166 323
1 440 000
Bİ
Bİ
1 350 000
2 250 000
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2016 5
2014 2015 5
5
2015 2016 5
2015 2016 5
2014 2015 5
5
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
90
90
91
90
90
90
91
4 13 1 000 778
4 13 1 000 779
4 13 1 000 779
4 13 1 000 780
4 13 1 000 781
4 13 1 000 787
4 13 1 000 787
61
61
61
61
61
61
61
18
18
18
18
18
18
18
43 -Afyonkarahisar-İscehisar Cevizli Köyü
Afyonkarahisar-İscehisar Cevizli Köyü Fiyat Farkı
44 -Afyonkarahisar-Sultandağı Üçkuyu Kasabası
Afyonkarahisar-Sultandağı Üçkuyu Kasabası Fiyat
Farkı
45 -Afyonkarahisar-İhsaniye Üçlerkayası Köyü
Afyonkarahisar-İhsaniye Üçlerkayası Köyü Fiyat
Farkı
46 -Afyonkarahisar-Sinanpaşa Tazlar Köyü
Afyonkarahisar-Sinanpaşa Tazlar Köyü Fiyat Farkı
47 -Afyonkarahisar-Şuhut Dadak Köyü
Afyonkarahisar-Şuhut Dadak Köyü Fiyat Farkı
48 -Afyonkarahisar-Şuhut Ortapınar Köyü
49 -Afyonkarahisar-Şuhut Balçikhisar Kasabası
739 430
176 724
1 449 075
346 329
739 430
176 724
500 000
100 000
739 430
176 724
500 000
100 000
2014 2015 5
5
2014 2016 5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
4 13 1 000 788
4 13 1 000 788
4 13 1 000 789
4 13 1 000 789
61
61
61
61
18
18
18
18
339 350
81 105
339 350
81 105
339 350
81 105
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 792
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 792
61 18
61 18
259 030
61 908
698 185
148 518
1 600 000
7 500 000
259 030
61 908
307 365
73 460
160 000
750 000
259 030
61 908
307 365
73 460
160 000
750 000
Bİ
2014 2015 5
5
2014 2015 5
5
2015 2016 5
2014 2017 5
61
61
61
61
61
61
390 820
75 058
2015 YILI
NAKTİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
949 075
246 329
Bİ
Bİ
1 440 000
6 750 000
Bİ
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
32 -Afyonkarahisar-183.Şube Müdürlüğü Taşkın Koruma
Tesislerine Korkuluk Yapılması
Afyonkarahisar-183.Şube Müdürlüğü Taşkın Koruma
Tesislerine Korkuluk Yapılması Fiyat Farkı
33 -Afyonkarahisar-Sultandağı İlçe Merkezi
Afyonkarahisar-Sultandağı İlçe Merkezi Fiyat Farkı
34 -Afyonkarahisar-İhsaniye Gazlıgöl Kasabası İkmali
35 -Afyonkarahisar-Çobanlar Göynük Köyü İkmali
Afyonkarahisar-Çobanlar Göynük Köyü İkmali Fiyat
Farkı
36 -Afyonkarahisar-Sandıklı Alamescit Köyü
37 -Afyonkarahisar-Sinanpaşa Serban Kasabası İkmali
Afyonkarahisar-Sinanpaşa Serban Kasabası İkmali
Fiyat Farkı
38 -Afyonkarahisar-Bolvadin Yürükkaracaören Köyü
39 -Afyonkarahisar-Emirdağ Tezköy Köyü
Afyonkarahisar-Emirdağ Tezköy Köyü Fiyat Farkı
40 -Afyonkarahisar-Hocalar Kozluca Köyü
41 -Afyonkarahisar-Şuhut Koçyatağı Köyü
42 -Afyonkarahisar-İscehisar Konarı Köyü
Afyonkarahisar-İscehisar Konarı Köyü Fiyat Farkı
2015 YILI
KEŞFİ
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
İŞİN ADI
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 281
61 18
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 281
61 18
2014 2016 5
5
2015 2016 5
2013 2015 5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
90
91
90
91
90
91
90
90
4 13 1 000 508
4 13 1 000 508
4 13 1 000 533
4 13 1 000 561
4 13 1 000 561
4 13 1 000 793
4 13 1 000 793
4 13 1 000 794
4 13 1 000 794
4 13 1 000 795
4 14 1 000 169
61
61
61
61
61
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Sayfa No :153
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
50 -Afyonkarahisar-Şuhut Akyuva Köyü
51 -Afyonkarahisar-Köy Yolları Dereyatağı Geçişleri
Köprü Yapımı
52 -Afyonkarahisar-Sultandağı Dereçine Kasabası
521 625
10 000 000
150 000
1 000 000
150 000
1 000 000
371 625
9 000 000
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 170
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 179
61 18
61 18
4 500 000
450 000
450 000
4 050 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 473
61 18
53
54
55
56
57
58
-Afyonkarahisar-Bayat Derbent Kasabası
-Afyonkarahisar-İşcehisar İlçe Merkezi
-Afyonkarahisar-Sinanpaşa Kılıçarslan Kasabası
-Afyonkarahisar-Dinar Tatarlı Kasabası
-Afyonkarahisar Taşkın Koruma 1. Grup
-Afyonkarahisar Taşkın Koruma 2. Grup
485 782
8 077 000
1 970 405
4 740 000
10 522 000
6 546 000
125 000
900 000
500 000
500 000
1 100 000
700 000
125 000
900 000
500 000
500 000
1 100 000
700 000
360 782
7 177 000
1 470 405
4 240 000
9 422 000
5 846 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
5
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
90
4 14 1 000 514
4 14 1 000 515
4 14 1 000 516
4 14 1 000 517
4 15 1 000 259
4 15 1 000 260
61
61
61
61
61
61
18
18
18
18
18
18
59
60
61
62
63
64
65
-Afyonkarahisar Taşkın Koruma 3. Grup
-Afyonkarahisar Taşkın Koruma 4. Grup
-Afyonkarahisar Taşkın Koruma 5. Grup
-Afyonkarahisar Taşkın Koruma 6. Grup
-Afyonkarahisar Taşkın Koruma 7. Grup
-Afyonkarahisar Taşkın Koruma 8. Grup
-Burdur-Bucak İlçe Merkezi 2.Kısım
Burdur-Bucak İlçe Merkezi 2.Kısım Fiyat Farkı
-Burdur-Gölhisar İlçe Merkezi 2.Kısım
Burdur-Gölhisar İlçe Merkezi 2.Kısım Fiyat Farkı
-Burdur-Merkez Büğdüz Kasabası
Burdur-Merkez Büğdüz Kasabası Fiyat Farkı
-Burdur-Merkez Bayındır Köyü
Burdur-Merkez Bayındır Köyü Fiyat Farkı
-Burdur-Merkez Güneyyayla Köyü
Burdur-Merkez Güneyyayla Köyü Fiyat Farkı
-Burdur-Bucak Anbahan Köyü
Burdur-Bucak Anbahan Köyü Fiyat Farkı
6 705 000
4 500 000
10 000 000
3 200 000
3 600 000
5 200 000
1 889 000
475 175
4 970 000
1 370 860
1 500 051
371 263
593 625
167 332
470 110
127 709
192 750
46 067
700 000
500
500
500
500
500
475 086
183 339
351 146
135 510
173 403
54 334
114 858
35 989
125 882
39 444
192 750
46 067
700 000
500
500
500
500
500
475 086
183 339
351 146
135 510
173 403
54 334
114 858
35 989
125 882
39 444
192 750
46 067
6 005 000
4 499 500
9 999 500
3 199 500
3 599 500
5 199 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2012
2016
2016
2017
2016
2016
2017
2015
Bİ
2012 2015
Bİ
2013 2015
Bİ
2013 2015
Bİ
2013 2015
Bİ
2014 2015
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
90
90
91
90
91
90
91
90
91
90
91
90
91
4 15 1 000 261
4 15 1 000 428
4 15 1 000 429
4 15 1 000 430
4 15 1 000 431
4 15 1 000 432
4 12 1 000 015
4 12 1 000 015
4 12 1 000 038
4 12 1 000 038
4 13 1 000 316
4 13 1 000 316
4 13 1 000 348
4 13 1 000 348
4 13 1 000 548
4 13 1 000 548
4 13 1 000 551
4 13 1 000 551
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
300 000
100 000
800 000
100 000
500 000
300 000
100 000
800 000
100 000
500 000
528 969
159 749
240 191
225 933
1 136 900
Bİ
2013 2016 5
5
2013 2016 5
5
2014 2016 5
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
4 13 1 000 565
4 13 1 000 565
4 13 1 000 610
4 13 1 000 610
4 13 1 000 791
61
61
61
61
61
18
18
18
18
18
66
67
68
69
70
71 -Burdur-Merkez İlyas Köyü
Burdur-Merkez İlyas Köyü Fiyat Farkı
72 -Burdur-Ağlasun İlçe Merkezi
Burdur-Ağlasun İlçe Merkezi Fiyat Farkı
73 -Burdur-Tefenni İlçe Merkezi
1 132 050
329 893
1 785 000
518 013
1 636 900
1 413 914
291 836
4 618 854
1 235 350
1 326 648
316 929
478 767
131 343
344 228
88 265
303 081
70 144
744 809
192 080
Bİ
Bİ
Sayfa No :154
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2 340 000
1 599 500
Bİ
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 798
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 452
61 18
61 18
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 238
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 250
61 19
61 19
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 250
61 19
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
500
500
500
500
500
500
816 480
230 397
500
500
500
500
500
500
816 480
230 397
260 000
500
260 000
500
2 063 520
572 922
1 068 313
431 742
431 742
750 000
455 700
421 278
1 000
34 422
1 000
34 422
119 000
105 580
13 420
13 420
1 000
100 000
1 000
1 000
63 401
9 999
1 000
200 000
500
500
500
500
1 000
100 000
1 000
1 000
63 401
9 999
1 000
200 000
500
500
500
500
2 000 000
1 000 000
500 000
1 500 000
491 600
123 255
3 000 000
897 000
500 000
1 500 000
1 000 000
500 000
428 199
113 256
5
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
5
5
5
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
Faaliyet
Yeri
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
1 200 000
250 000
4 000 000
5 000 000
2 500 000
12 600 000
2 880 000
803 319
20 086 555
8
9
10
11
12
13
1 199 500
249 500
3 999 500
4 999 500
2 499 500
12 599 500
291 219
749 500
1 599 500
1 199 500
799 500
799 500
DSİ 19. (SIVAS) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
3
4
5
6
7
2016
2016
2016
2016
2016
100 000
500
500
500
500
500
2 600 000
1 600 000
Sivas-Gürün Sarıca Köyü Tökler Mahallesi Fiyat
Farkı
-Sivas-Deliilyas Göleti Mansap Düzenlemesi
-Sivas-Divriği Akmeşe Köyü
-Sivas-Hafik Besinli Köyü
-Sivas-Hafik İlçe Merkezi Gölayağı Deresi 2.Kısım
-Sivas-Zara Beypınarı Köyü
Sivas-Zara Beypınarı Köyü Fiyat Farkı
-Sivas-Yıldızeli İlçe Merkezi Kümbet Deresi
-Sivas-Yıldızeli Kalın Beldesi 2.Kısım
-Sivas Zara Korkut Köyü
-Sivas Zara Ütükyurdu
-Sivas Gürün Yukarı Ayvalı Köyü
-Sivas Zara Culhaali Köyü
2015
2015
2015
2015
2015
100 000
500
500
500
500
500
86 -Konya-Akşehir Karahüyük Kasabası
87 -Konya-Akşehir Gedil Köyü
1 -Sivas-Akıncılar İlçe Merkezi Su Deresi
2 -Sivas-Gürün Sarıca Köyü Tökler Mahallesi
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
391 219
750 000
1 600 000
1 200 000
800 000
800 000
Fonksiyonel
Tahakkuk
-Burdur-Bucak Taşyayla Köyü 2.Kısım
-Burdur-Merkez İğdeli Köyü
-Burdur Merkez Gökçebağ Köyü Arazileri
-Burdur Bucak İlçe Merkezi 4. kısım
-Burdur-Gölhisar Hisarardı Köyü
-Burdur-Gölhisar Elmalıyurt Köyü
-Konya-Akşehir Gölçayır Kasabası
Konya-Akşehir Gölçayır Kasabası Fiyat Farkı
2015 YILI
NAKTİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
Finansal
79
80
81
82
83
84
85
Burdur-Tefenni İlçe Merkezi Fiyat Farkı
-Burdur - Çavdır Karaköy Köyü
-Burdur- Merkez Bereket ve Kökez Köyleri
-Burdur- Yeşilova Büyükyaka Köyü
-Burdur- Yeşilova Doğanbaba Köyü 2.Kısım
-Burdur-Tefenni Beyköy 2. Kısım
2015 YILI
KEŞFİ
BİTİŞ
TARİHİ
74
75
76
77
78
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
E B İ M KODU
BAŞLAMA
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
91
90
90
90
90
90
4 13 1 000 791
4 15 1 000 262
4 15 1 000 264
4 15 1 000 265
4 15 1 000 266
4 15 1 000 268
61
61
61
61
61
61
18
18
18
18
18
18
90
90
90
90
90
90
90
91
4 15 1 000 393
4 15 1 000 396
4 15 1 000 456
4 15 1 000 458
4 15 1 000 492
4 15 1 000 495
4 13 1 000 002
4 13 1 000 002
61
61
61
61
61
61
61
61
18
18
18
18
18
18
18
18
Ekonomik
18 586 500
749 000
1 999 000
900 000
499 000
1 499 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2013
2016
2016
2016
2016
2015
2 999 000
697 000
499 500
1 499 500
999 500
499 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
91
90
90
90
90
90
90
4 13 1 000 321
4 13 1 000 357
4 13 1 000 370
4 13 1 000 420
4 13 1 000 615
4 13 1 000 615
4 14 1 000 093
4 14 1 000 434
4 15 1 000 401
4 15 1 000 402
4 15 1 000 403
4 15 1 000 404
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
Sayfa No :155
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
20 -Sivas Divriği Atmalıoğlu Köyü
DSİ 20. (KAHRAMANMARAŞ) BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Kahramanmaraş-Pazarcık Sakarkaya Köyü Arazileri
Üngüt Çayı
Kahramanmaraş-Pazarcık Sakarkaya Köyü Arazileri
Üngüt Çayı Fiyat Farkı
2 -Kahramanmaraş-Türkoğlu İlçe Merkezi İmalı Çayı,
Kanlı Dere ve Kuru Dere
Kahramanmaraş-Türkoğlu İlçe Merkezi İmalı Çayı,
Kanlı Dere ve Kuru Dere Fiyat Farkı
3 -Kahramanmaraş-İl Merkezinin Domuz (Boğaz)
Deresi
Kahramanmaraş-İl Merkezinin Domuz (Boğaz)
Deresi Fiyat Farkı
4 -Kahramanmaraş-Türkoğlu Beyoğlu Kasabası
Arazileri Sarılar ve İnönü Deresi
Kahramanmaraş-Türkoğlu Beyoğlu Kasabası
Arazileri Sarılar ve İnönü Deresi Fiyat Farkı
5 -Kahramanmaraş-Merkez Şehiriçi Kanuni Deresi
Kahramanmaraş-Merkez Şehiriçi Kanuni Deresi Fiyat
Farkı
6 -Kahramanmaraş-Türkoğlu Çakallıçullu Köyünün
Kutluk Deresi
Kahramanmaraş-Türkoğlu Çakallıçullu Köyünün
Kutluk Deresi Fiyat Farkı
7 -Kahramanmaraş-Çağlayancerit Helete (Düzbağ)
Kasabası Yalankoz Deresi
Kahramanmaraş-Çağlayancerit Helete (Düzbağ)
Kasabası Yalankoz Deresi Fiyat Farkı
1 000 000
500
500
500
500
500
500
499 500
999 500
999 500
499 500
749 500
999 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 427
61 19
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 138
61 20
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 138
61 20
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 364
61 20
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 364
61 20
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 447
61 20
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 447
61 20
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 521
61 20
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 521
61 20
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
Ekonomik
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
90
Faaliyet
Yeri
500
500
500
500
500
500
Fonksiyonel
Tahakkuk
500 000
1 000 000
1 000 000
500 000
750 000
1 000 000
2015 YILI
NAKTİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
Finansal
-Sivas Kangal Sacayağı Köyü
-Sivas Doğanşar Yavşancık Köyü
-Sivas Tutmaç Göleti Mansap Düzenlemesi
-Sivas Hafik Ekingölü Köyü
-Sivas Merkez Emirhan Köyü
-Sivas İmranlı Boğanak Köyü
2015 YILI
KEŞFİ
BİTİŞ
TARİHİ
14
15
16
17
18
19
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
E B İ M KODU
BAŞLAMA
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
4 15 1 000 405
4 15 1 000 409
4 15 1 000 411
4 15 1 000 417
4 15 1 000 421
4 15 1 000 422
61
61
61
61
61
61
19
19
19
19
19
19
500
500
94 096 773
9 663 036
12 345 287
12 345 287
1 017 926
685 129
332 797
332 797
259 238
175 821
83 417
83 417
1 305 135
367 524
937 611
937 611
326 598
93 019
233 579
233 579
1 468 978
352 126
1 116 852
1 116 852
368 206
97 712
270 494
270 494
2 630 000
971 922
1 658 078
1 658 078
718 881
305 996
412 885
412 885
1 170 368
292 795
616 377
158 513
553 991
134 282
553 991
134 282
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 544
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 544
61 20
61 20
879 355
151 169
728 186
728 186
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 620
61 20
217 791
35 268
182 523
182 523
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 620
61 20
723 400
251 119
472 281
472 281
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 672
61 20
182 207
63 828
118 379
118 379
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 672
61 20
72 088 450
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :156
8 -Kahramanmaraş-Türkoğlu Şekeroba Kasabası
Meskun Mahal Kar Deresi ve Kolları ile Öz Deresi
2.Kısım
Kahramanmaraş-Türkoğlu Şekeroba Kasabası
Meskun Mahal Kar Deresi ve Kolları ile Öz Deresi
2.Kısım Fiyat Farkı
9 -Kahramanmaraş-Afşin 204.Şube Taşkın Koruma
Tesislerine Korkuluk ve Kanal Taban Kaplaması
10 -Kahramanmaraş-Elbistan İlçe Merkezinin Söğütlü
Çayı
11 -Kahramanmaraş-Merkez Domuz (Boğaz), İğdeliöz
(Kazmamusluğu) ve Ağcalı Dereleri
12 -Kahramanmaraş-Dulkadiroğlu İlçesi Güzelyurt
Mahallesi Masil Dere, Karaçay1, Karaçay2 ve Kuru
Dere
13 -Kahramanmaraş-Çağlayancerit İlçesi Helete (Düzbağ)
Mahallesi Kuru Deresi
14 -Adıyaman-İl Merkezi Kuşaklama Kanalı
15 -Adıyaman-İl Merkezi Beşpınar Mevkii Ziyaret Çayı
Adıyaman-İl Merkezi Beşpınar Mevkii Ziyaret Çayı
Fiyat Farkı
16 -Adıyaman-Besni Çakırhöyük Kasabasının Keysun
Çayı 2. Kısım
17 -Adıyaman-Merkez Taşgedik Köyünün Haydaran
Deresi
18 -Adıyaman-Kahta İlçe Merkezinin Kahta ve Değirmen
Dereleri
19 -Gaziantep-Nurdağı Sakçagözü Kasabası Yenipınar
Deresi
Gaziantep-Nurdağı Sakçagözü Kasabası Yenipınar
Deresi Fiyat Farkı
20 -Gaziantep-Nizip İlçesi Nizip Çayı 2.Kısım
Gaziantep-Nizip İlçesi Nizip Çayı 2.Kısım Fiyat Farkı
21 -Gaziantep-İslahiye İlçe Merkezi Çerçili, İslahiye ve
Değirmencik Dereleri
Gaziantep-İslahiye İlçe Merkezi Çerçili, İslahiye ve
Değirmencik Dereleri Fiyat Farkı
22 -Gaziantep-Oğuzeli İlçe Merkezi Sacır Deresi
1 448 000
395 786
395 786
1 052 214
381 270
104 214
104 214
277 056
4 000 000
500
500
3 999 500
15 000 000
500
500
7 000 000
500
2 000 000
700 000
Ekonomik
Faaliyet
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 449
61 20
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 449
61 20
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 269
61 20
14 999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 270
61 20
500
6 999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 272
61 20
500
500
1 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 278
61 20
500
500
699 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 279
61 20
1 000
474 944
125 056
1 000
474 944
125 056
4 999 000
3 524 593
952 307
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 623
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 374
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 374
61 20
61 20
61 20
1 000 000
500
500
999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 275
61 20
800 000
500
500
799 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 277
61 20
4 500 000
500
500
4 499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 487
61 20
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 178
61 20
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 178
61 20
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 404
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 404
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 503
61 20
61 20
61 20
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 503
61 20
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 530
61 20
5 000 000
4 402 683
1 159 262
403 146
81 899
989 973
584 948
405 025
405 025
251 093
153 186
97 907
97 907
2 458 106
741 927
3 837 796
1 257 139
329 245
87 926
479 749
120 251
639 665
479 749
120 251
639 665
721 218
292 431
3 110 205
1 417 260
21 114
160 335
160 335
1 235 811
12 990 599
1 788 796
1 200 000
1 200 000
10 001 803
Bİ
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :157
23
24
25
26
27
Gaziantep-Oğuzeli İlçe Merkezi Sacır Deresi Fiyat
Farkı
-Gaziantep-Nizip Uluyatır Kasabası Yerleşim Yeri
Akdere 2. Kısım
-Gaziantep-Nurdağı İlçe Merkezi Başpınar, Çukurun,
Kızıldere Dereleri 2. Kısım
-Gaziantep-Nurdağı İlçesi İncirli Mahallesi Karaharap
Deresi
-Kilis-İl Merkezi Alifakı Deresi Kuşaklama Kanalı
Kilis-İl Merkezi Alifakı Deresi Kuşaklama Kanalı
Fiyat Farkı
-Kilis-Kışla Deresi 2. Kısım
DSİ 21. (AYDIN) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Aydın-İli Taşkın Koruma 2.Kısım (Koçarlı Cincin
Köyü Çaydere Arazileri, Bozdoğan Çamlıdere Köyü
Köyiçi Deresi)
Aydın-İli Taşkın Koruma 2.Kısım (Koçarlı Cincin
Köyü Çaydere Arazileri, Bozdoğan Çamlıdere Köyü
Köyiçi Deresi) Fiyat Farkı
2 -Aydın-İli Taşkın Koruma 4.Kısım
Aydın-İli Taşkın Koruma 4.Kısım Fiyat Farkı
3 -Aydın-Aşağı Büyük Menderes Nehri ve Yan Kolları
Yatak Islahı
Aydın-Aşağı Büyük Menderes Nehri ve Yan Kolları
Yatak Islahı Fiyat Farkı
4 -Aydın-Koçarlı Boydere Köyü
5 -Aydın-Söke Yeşilköy Deresi
6 -Aydın-Çine Bahçearası Kocadere Islahı
7 -Aydın-Koçarlı Dedeköy Kumbahçe Deresi, Sulu Dere
ve Biley Dere
8 -Aydın-Köşk Köşk Çayı
9 -Aydın-Buharkent Merkez Pamuklu ve Bıçıklı deresi
10 -Aydın-Nazilli Dallıca Deresi
11 -Aydın-Kuyucak Kargılı Deresi
12 -Denizli-Honaz Aşağıdağdere Köyünün Dağdere
Denizli-Honaz Aşağıdağdere Köyünün Dağdere Fiyat
Farkı
4 568 438
300 000
3 797 248
2 000 000
500
500
1 999 500
1 500 000
500
500
700 000
500
127 366
31 558
479 749
120 251
500
500
199 652 429
29 268 258
15 657 561
15 657 561
3 054 200
2 256 022
798 178
798 178
685 530
486 151
199 379
199 379
4 365 300
1 309 735
18 914 567
2 613 742
686 291
600 000
150 000
700 000
600 000
150 000
700 000
1 151 558
473 444
18 214 567
3 404 622
150 000
150 000
3 254 622
2 184 150
2 279 095
1 566 613
746 150
500 000
500 000
400 000
200 000
500 000
500 000
400 000
200 000
1 684 150
1 779 095
1 166 613
546 150
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2014
2014
2014
4 000 000
6 500 000
11 150 000
3 000 000
547 000
168 809
500
500
500
500
408 923
141 079
500
500
500
500
408 923
141 079
3 999 500
6 499 500
11 149 500
2 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2014
1 000 000
138 077
27 730
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
Fonksiyonel
Tahakkuk
2015 YILI
NAKTİ
300 000
1 993 000
696 488
471 190
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 530
61 20
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 273
61 20
1 499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 274
61 20
500
699 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 282
61 20
479 749
120 251
1 385 885
544 679
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 350
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 350
61 20
61 20
999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 460
61 20
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 479
61 21
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 479
61 21
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 518
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 518
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 598
61 21
61 21
61 21
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 598
61 21
2016
2016
2016
2016
5
5
5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
90
90
90
4 14 1 000 481
4 14 1 000 482
4 14 1 000 507
4 14 1 000 508
61
61
61
61
21
21
21
21
2016
2016
2017
2016
2015
5
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
91
4 15 1 000 286
4 15 1 000 292
4 15 1 000 305
4 15 1 000 307
4 13 1 000 109
4 13 1 000 109
61
61
61
61
61
61
21
21
21
21
21
21
154 726 610
Bİ
Bİ
Sayfa No :158
13 -Denizli-İli Taşkın Koruma 1.Kısım (Çameli-Belevi ve
İmamlar Köyü ve Arazilerinin Turkan ve Kapız
Dereleri 1.Kısım, Bozkurt-İnceler Kasabası
Hacıahmet Deresi 1.Kısım)
Denizli-İli Taşkın Koruma 1.Kısım (Çameli-Belevi ve
İmamlar Köyü ve Arazilerinin Turkan ve Kapız
Dereleri 1.Kısım, Bozkurt-İnceler Kasabası
Hacıahmet Deresi 1.Kısım) Fiyat Farkı
14 -Denizli-İli Taşkın Koruma 2.Kısım (Çivril-Yeniköy
Köyü ve Arazilerinin Kuru Dere, Çameli-Sofular
Köyü ve Arazileri Kuru Deresi, AcıpayamGümüşköyü Alıçlıalan Deresi)
Denizli-İli Taşkın Koruma 2.Kısım (Çivril-Yeniköy
Köyü ve Arazilerinin Kuru Dere, Çameli-Sofular
Köyü ve Arazileri Kuru Deresi, AcıpayamGümüşköyü Alıçlıalan Deresi) Fiyat Farkı
15 -Denizli-İli Taşkın Koruma 3.Kısım (Çivril-Küfi Çayı
Derivasyonu, Çivril-Gümüşsu Akçay Islahı 1.Kısım)
Denizli-İli Taşkın Koruma 3.Kısım (Çivril-Küfi Çayı
Derivasyonu, Çivril-Gümüşsu Akçay Islahı 1.Kısım)
Fiyat Farkı
16 -Denizli-İli Taşkın Koruma 4.Kısım
Denizli-İli Taşkın Koruma 4.Kısım Fiyat Farkı
17 -Denizli-Acıpayam ve Serinhisar Ovası Ana Tahliye
Kanalı Sanat Yapıları 1.Kısım
18 -Denizli-Acıpayam ve Serinhisar Ovası Ana Tahliye
Kanalı Sanat Yapıları 2.Kısım
19 -Denizli-Merkez Korucuk ve Akhan Mahalleleri
Gökpınar Çayı 2.Kısım
20 -Denizli-Baklan İlçe Merkezi Tilki Deresi
21 -Denizli-Honaz Karaçay Kasabası Tarın, Söğüt ve
Çağırboğazı Dereleri İkmali
22 -Muğla-İli Taşkın Koruma 4.Kısım
Muğla-İli Taşkın Koruma 4.Kısım Fiyat Farkı
23 -Muğla-Merkez Karamuğla Deresi 2.Kısım
Muğla-Merkez Karamuğla Deresi 2.Kısım Fiyat Farkı
400 000
400 000
851 809
822 827
474 636
100 000
100 000
248 191
749 690
280 065
469 625
469 625
180 283
69 906
110 377
110 377
10 248 750
7 481 036
800 000
800 000
1 967 714
2 913 241
2 304 586
200 000
200 000
408 655
8 265 200
2 154 383
5 000 000
7 100 593
1 525 545
600 000
150 000
500 000
600 000
150 000
500 000
564 607
478 838
4 500 000
Bİ
6 000 000
500
500
6 000 000
500
5 000 000
1 500 000
1 680 225
400 000
2 740 334
953 666
620 134
142 131
460 349
112 889
Bİ
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
1 876 691
Fonksiyonel
Tahakkuk
3 128 500
2015 YILI
NAKTİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2015 YILI
KEŞFİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 310
61 21
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 310
61 21
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 371
61 21
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 371
61 21
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 555
61 21
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 555
61 21
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 558
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 558
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 506
61 21
61 21
61 21
5 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 293
61 21
500
5 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 294
61 21
500
500
500
500
4 999 500
1 499 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 295
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 308
61 21
61 21
400 000
150 000
300 000
75 000
400 000
150 000
300 000
75 000
660 091
107 869
1 979 985
765 777
Bİ
2013 2016 5
5
2013 2016 5
5
61
61
61
61
Bİ
Bİ
Bİ
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
4 13 1 000 124
4 13 1 000 124
4 13 1 000 331
4 13 1 000 331
21
21
21
21
Sayfa No :159
24 -Muğla-İli Taşkın Koruma 1.Kısım (Merkez-Gazeller
Köyü Kurudere, Kavaklıdere-Çayboyu Beldesi
Gökçay Deresi)
Muğla-İli Taşkın Koruma 1.Kısım (Merkez-Gazeller
Köyü Kurudere, Kavaklıdere-Çayboyu Beldesi
Gökçay Deresi) Fiyat Farkı
25 -Muğla-İli Taşkın Koruma 2.Kısım (KöyceğizZeytinalanı Harmandere 2.Kısım, Yatağan-Katrancı
Köyü Köyiçi Deresi)
Muğla-İli Taşkın Koruma 2.Kısım (KöyceğizZeytinalanı Harmandere 2.Kısım, Yatağan-Katrancı
Köyü Köyiçi Deresi) Fiyat Farkı
26 -Muğla-Fethiye Söğütlüdere ve Çayan Köyü ve
Arazilerinin Yukarı Akçay
27 -Muğla-Fethiye Merkez Çerçi ve Üzümlü Deresi
28 -Muğla-Fethiye Girmeler Köyü Sarı Dere 2.Kısım
29 -Muğla-Köyceğiz İlçe Merkezi Kargıcak Deresi
2.Kısım
30 -Muğla-Seydikemer Eşen Çayı 1.Kısım
31 -Muğla-Fethiye Murt Deresi 2.Kısım
32 -Muğla-Köyceğiz Toparlar Karadere
DSİ 22. (TRABZON) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Trabzon-Arsin, Araklı Yanbolu Vadisi Islahı
Trabzon-Arsin, Araklı Yanbolu Vadisi Islahı Fiyat
Farkı
2 -Trabzon-Vakfıkebir Tonya Fol Deresi Islahı
Trabzon-Vakfıkebir Tonya Fol Deresi Islahı Fiyat
Farkı
3 -Trabzon-Merkez Şehiriçi Dereleri Islahı 2.Kısım
Trabzon-Merkez Şehiriçi Dereleri Islahı 2.Kısım
Fiyat Farkı
4 -Trabzon-Yomra İlçe Merkezi Yomra Deresi
Trabzon-Yomra İlçe Merkezi Yomra Deresi Fiyat
Farkı
5 -Trabzon-Araklı Karadere Vadisi Islahı
Trabzon-Araklı Karadere Vadisi Islahı Fiyat Farkı
6 -Trabzon-Araklı Küçükdere Deresi
883 518
478 450
405 068
405 068
Bİ
328 166
133 234
194 932
194 932
2 278 974
400 000
400 000
1 878 974
841 026
150 000
150 000
691 026
28 000 000
2 800 000
2 800 000
25 200 000
1 566 640
998 915
2 799 610
500 000
500 000
700 000
500 000
500 000
700 000
5 342 710
25 000 000
10 000 000
1 000 000
500
500
1 000 000
500
500
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 494
61 21
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 494
61 21
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 495
61 21
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 495
61 21
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 235
61 21
1 066 640
498 915
2 099 610
Bİ
Bİ
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 240
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 483
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 484
61 21
61 21
61 21
4 342 710
24 999 500
9 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 485
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 300
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 301
61 21
61 21
61 21
Bİ
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 11 1 000 068
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 11 1 000 068
61 22
61 22
Bİ
575 505 349
193 779 888
47 612 745
24 112 745
6 184 908
1 940 355
5 571 628
1 786 854
613 280
153 501
213 280
153 501
334 112 716
14 144 387
3 842 020
11 877 194
3 267 019
1 200 000
500 000
1 200 000
500 000
1 067 193
75 001
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 043
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 043
61 22
61 22
5 281 992
1 266 885
1 142 029
231 885
800 000
200 000
300 000
200 000
3 339 963
835 000
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 196
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 196
61 22
61 22
5 645 947
1 332 496
4 910 689
1 148 496
735 258
184 000
335 258
184 000
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 205
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 205
61 22
61 22
17 165 459
4 761 530
4 995 713
15 467 027
4 278 025
625 986
1 698 432
483 505
600 000
498 432
483 505
300 000
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 210
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 210
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 177
61 22
61 22
61 22
3 769 727
Bİ
Sayfa No :160
Trabzon-Araklı Küçükdere Deresi Fiyat Farkı
7 -Trabzon-Değirmendere Vadisi Islahı 2.Kısım
Trabzon-Değirmendere Vadisi Islahı 2.Kısım Fiyat
Farkı
8 -Trabzon-Hayrat İlçesi Balaban Beldesi Balaban ve
Baltacı Dereleri Islahı
Trabzon-Hayrat İlçesi Balaban Beldesi Balaban ve
Baltacı Dereleri Islahı Fiyat Farkı
9 -Trabzon-Of Solaklı Vadisi Taşkın Koruma,
Rehabilitasyon ve Çevre Düzenlemesi
Trabzon-Of Solaklı Vadisi Taşkın Koruma,
Rehabilitasyon ve Çevre Düzenlemesi Fiyat Farkı
10 -Trabzon-Yomra İlçe Merkezi Şana Deresi Islahı
2.Kısım
Trabzon-Yomra İlçe Merkezi Şana Deresi Islahı
2.Kısım Fiyat Farkı
11 -Trabzon-Arsin İlçe Merkezi Yerleşim Yerleri ve
Arazileri Irmakoğlu, Yeşilce, Kendirli, Harmanlı
Dereleri İkmali
Trabzon-Arsin İlçe Merkezi Yerleşim Yerleri ve
Arazileri Irmakoğlu, Yeşilce, Kendirli, Harmanlı
Dereleri İkmali Fiyat Farkı
12 -Trabzon-Beşikdüzü Şalpazarı Ağasar Vadisi 2.Kısım
Trabzon-Beşikdüzü Şalpazarı Ağasar Vadisi 2.Kısım
Fiyat Farkı
13 -Trabzon-Beşikdüzü İlçe Merkezi Dereleri 2.Kısım
Trabzon-Beşikdüzü İlçe Merkezi Dereleri 2.Kısım
Fiyat Farkı
14 -Trabzon-Sürmene Çamburnu Sargona Deresi ve
Tersane Dereleri ile Yazlık ve Soğukpınar Köyü
Gelincik Deresinin Islahı 2.Kısım
Trabzon-Sürmene Çamburnu Sargona Deresi ve
Tersane Dereleri ile Yazlık ve Soğukpınar Köyü
Gelincik Deresinin Islahı 2.Kısım Fiyat Farkı
15 -Trabzon-Çarşıbaşı İlçe Merkezinin Çarşıbaşı,
Taşlıtepe ve Kaldırım Dereleri İkmali
16 -Trabzon-Manahos Vadisi Islahı İkmali
Trabzon-Manahos Vadisi Islahı İkmali Fiyat Farkı
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
1 250 000
11 790 335
2 950 000
154 860
1 290 912
262 152
175 000
800 000
200 000
175 000
300 000
200 000
920 140
9 699 423
2 487 848
Bİ
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 177
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 202
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 202
61 22
61 22
61 22
8 895 311
2 527 165
700 000
300 000
5 668 146
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 210
61 22
2 225 000
629 964
150 000
150 000
1 445 036
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 210
61 22
40 913 493
8 596 319
1 600 000
300 000
30 717 174
2013 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 222
61 22
10 250 000
1 897 823
400 000
400 000
7 952 177
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 222
61 22
7 437 000
2 433 366
700 000
300 000
4 303 634
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 245
61 22
1 860 000
565 391
175 000
175 000
1 119 609
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 245
61 22
916 523
861 547
54 976
54 976
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 422
61 22
274 038
260 038
14 000
14 000
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 422
61 22
4 297 388
1 155 901
2 648 557
740 900
600 000
150 000
300 000
150 000
1 048 831
265 001
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 500
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 500
61 22
61 22
2 736 801
693 146
854 850
223 145
400 000
100 000
200 000
100 000
1 481 951
370 001
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 502
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 502
61 22
61 22
4 188 900
600 000
200 000
3 588 900
Bİ
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 095
61 22
1 050 000
150 000
150 000
900 000
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 095
61 22
6 332 300
700 000
200 000
5 632 300
Bİ
2014 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 253
61 22
2 348 500
422 730
328 000
72 000
246 000
54 000
2 020 500
350 730
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 486
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 486
61 22
61 22
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :161
17 -Trabzon-Akçaabat Şinik Beldesi
18 -Trabzon-Çarşıbaşı İlçe Merkezi Yan Dereleri
19 -Bayburt-Merkez Yoncalı Köyü Orsor Çayı ve Sandes
Deresi İkmali
Bayburt-Merkez Yoncalı Köyü Orsor Çayı ve Sandes
Deresi İkmali Fiyat Farkı
20 -Bayburt-Merkez Zahit Mahallesi Dağardı Mevkii
Bayburt-Merkez Zahit Mahallesi Dağardı Mevkii
Fiyat Farkı
21 -Bayburt-Demirözü Beşpınar Lori ve Çallı Dereleri
İkmali
Bayburt-Demirözü Beşpınar Lori ve Çallı Dereleri
İkmali Fiyat Farkı
22 -Bayburt-Merkez Helva Köyü
Bayburt-Merkez Helva Köyü Fiyat Farkı
23 -Bayburt-Merkez Kaleardı Mahallesi
Bayburt-Merkez Kaleardı Mahallesi Fiyat Farkı
24 -Bayburt-Aydıntepe Yerleşim Yerlerinin Kozlak
(Gavnez) Deresi
Bayburt-Aydıntepe Yerleşim Yerlerinin Kozlak
(Gavnez) Deresi Fiyat Farkı
25 -Bayburt-Merkez Yeniköy Köyü
5 700 000
3 400 000
597 417
26 -Bayburt-Merkez İlçesi Yolaltı Köyü
27 -Bayburt-Merkez Örence Köyü Demirtaş Deresi
İkmali
28 -Giresun-Dereli İlçesi Tepeköknarlı, Çağlayan Köyü,
Karakaya Mahallesi ve Yağmurca Köyü Yerleşim
Yerlerinin Aksu Çayı
Giresun-Dereli İlçesi Tepeköknarlı, Çağlayan Köyü,
Karakaya Mahallesi ve Yağmurca Köyü Yerleşim
Yerlerinin Aksu Çayı Fiyat Farkı
29 -Giresun-Merkez Batlama Vadisi Islahı 2.Kısım
Giresun-Merkez Batlama Vadisi Islahı 2.Kısım Fiyat
Farkı
30 -Giresun-Bulancak İlçe Merkezi Beşoğlan Bulancak
Karadere ve İncüvez Dereleri
Giresun-Bulancak İlçe Merkezi Beşoğlan Bulancak
Karadere ve İncüvez Dereleri Fiyat Farkı
474 847
500
500
122 570
500
500
122 570
5 699 500
3 399 500
159 763
139 734
20 029
20 029
1 147 501
287 728
279 261
70 727
868 240
217 001
168 240
217 001
983 955
467 715
516 240
216 240
263 933
133 933
130 000
130 000
1 476 346
315 551
1 129 000
260 773
1 710 000
1 348 809
283 551
304 292
54 773
669 092
127 537
32 000
824 708
206 000
800 000
127 537
32 000
324 708
206 000
200 000
240 908
402 141
141 141
200 000
200 000
61 000
600 000
1 000
1 000
599 000
1 600 000
3 500 000
500
500
500
500
1 599 500
3 499 500
Bİ
Bİ
Bİ
912 948
312 948
2 265 632
2 036 631
229 001
229 001
7 870 929
2 935 641
1 200 000
300 000
3 735 288
1 970 000
731 878
300 000
300 000
938 122
17 019 920
14 744 404
800 000
300 000
1 475 516
4 500 000
3 933 768
200 000
200 000
366 232
Faaliyet
61 22
61 22
61 22
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 162
61 22
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 126
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 126
61 22
61 22
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 291
61 22
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 291
61 22
Bİ
8 098 545
Ekonomik
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 119
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 120
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 162
Bİ
9 011 493
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
2014 2015 5
5
2013 2015 5
5
2014 2016 5
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
4 13 1 000 318
4 13 1 000 318
4 13 1 000 355
4 13 1 000 355
4 13 1 000 574
61
61
61
61
61
22
22
22
22
22
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 574
61 22
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 103
61 22
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 121
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 122
61 22
61 22
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 009
61 22
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 009
61 22
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 045
61 22
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 045
61 22
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 200
61 22
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 200
61 22
Bİ
Bİ
Sayfa No :162
31 -Giresun-Merkez Aksu Deresi Yan Kolları, Kama
Deresi ile Keşap Güney Köyü Kargı Deresi
Giresun-Merkez Aksu Deresi Yan Kolları, Kama
Deresi ile Keşap Güney Köyü Kargı Deresi Fiyat
Farkı
32 -Giresun-Espiye Adabükü Mahallesi ve Hacıköy Köyü
Yerleşim Yeri ve Arazilerinin Güzlük Deresi
Giresun-Espiye Adabükü Mahallesi ve Hacıköy Köyü
Yerleşim Yeri ve Arazilerinin Güzlük Deresi Fiyat
Farkı
33 -Giresun-Görele Çömlekçi Vadisi Islahı
Giresun-Görele Çömlekçi Vadisi Islahı Fiyat Farkı
34 -Giresun-Alucra İlçesi Suyurdu ve Karabörk Köyleri
Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazilerinin Bağırsak,
Moran ve Erikkavak Dereleri
Giresun-Alucra İlçesi Suyurdu ve Karabörk Köyleri
Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazilerinin Bağırsak,
Moran ve Erikkavak Dereleri Fiyat Farkı
35 -Giresun-Dereli Akkaya Köyü Camiyanı Mahallesi
İkmali
Giresun-Dereli Akkaya Köyü Camiyanı Mahallesi
İkmali Fiyat Farkı
36 -Giresun-Merkez Mesudiye, Demirci ve Homurlu
Köyleri Yavşan Deresi
Giresun-Merkez Mesudiye, Demirci ve Homurlu
Köyleri Yavşan Deresi Fiyat Farkı
37 -Giresun-Çanakçı İlçe Merkezi ile Karabörk Belde
Merkezi İkmali
Giresun-Çanakçı İlçe Merkezi ile Karabörk Belde
Merkezi İkmali Fiyat Farkı
38 -Giresun-Espiye Karadona Vadisi Islahı 1.Kısım
39 -Giresun-Keşap İlçe Merkezinin Kesiş, Uğurca, Keşap,
Asarkaya ve Sol Dereleri ve Yan Dereleri
40 -Giresun-Piraziz İlçe Merkezi Yerleşim Yerleri, Abdal,
Çayırağzı ve Karalık Dereleri
41 -Giresun-Çanakçı Görele Çayı Vadisi Sel Kapanı
42 -Gümüşhane-Kelkit İlçe Merkezi Arazileri ile Kaş
Beldesi 1.Kısım
7 806 468
1 425 781
325 781
2 251 597
1 916 877
334 720
334 720
2 646 546
1 313 788
600 000
200 000
732 758
685 108
351 108
150 000
150 000
184 000
11 695 317
2 925 000
13 244 316
2 887 925
611 536
7 157 925
1 000 000
250 000
1 600 000
200 000
250 000
300 000
7 807 392
2 063 464
4 486 391
3 100 000
1 553 941
400 000
400 000
1 146 059
1 047 064
881 506
165 558
165 558
276 378
243 434
32 944
32 944
6 814 409
5 318 641
360 034
360 034
1 135 734
1 800 000
1 379 857
62 840
62 840
357 303
2 983 000
386 354
400 000
200 000
2 196 646
750 000
91 070
125 000
125 000
533 930
8 000 000
10 000 000
800 000
500
800 000
500
7 200 000
9 999 500
11 000 000
500
500
500
596 190
500
296 190
5 000 000
5 992 800
5 396 610
1 846 449
Bİ
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
11 078 698
Fonksiyonel
Tahakkuk
2015 YILI
NAKTİ
E B İ M KODU
Finansal
2015 YILI
KEŞFİ
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 278
61 22
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 278
61 22
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 294
61 22
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 294
61 22
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 319
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 319
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 339
61 22
61 22
61 22
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 339
61 22
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 369
61 22
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 369
61 22
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 375
61 22
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 375
61 22
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 609
61 22
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 609
61 22
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 472
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 124
61 22
61 22
10 999 500
Bİ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 125
61 22
4 999 500
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 127
2009 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 09 1 000 002
61 22
61 22
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :163
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Gümüşhane-Kelkit İlçe Merkezi Arazileri ile Kaş
Beldesi 1.Kısım Fiyat Farkı
-Gümüşhane-Kelkit Deredolu Beldesinin Komun ve
Boğazın Dereleri ile Özlüce Köyünün Balahor Deresi
Gümüşhane-Kelkit Deredolu Beldesinin Komun ve
Boğazın Dereleri ile Özlüce Köyünün Balahor Deresi
Fiyat Farkı
-Gümüşhane-Merkez Şehiriçi Dereleri
Gümüşhane-Merkez Şehiriçi Dereleri Fiyat Farkı
-Gümüşhane-Kelkit Söğütlü Beldesi
Gümüşhane-Kelkit Söğütlü Beldesi Fiyat Farkı
-Gümüşhane-Merkez Arzular Beldesi
Gümüşhane-Merkez Arzular Beldesi Fiyat Farkı
-Gümüşhane-Kelkit İlçe Merkezi Arazileri ile Kaş
Beldesi 2.Kısım
-Gümüşhane-Merkez Erdemler Köyü
Gümüşhane-Merkez Erdemler Köyü Fiyat Farkı
-Gümüşhane-Merkez Tekke Kasabası Yandereleri
İkmali
Gümüşhane-Merkez Tekke Kasabası Yandereleri
İkmali Fiyat Farkı
-Gümüşhane-Köse Gökçeköy Köyü
Gümüşhane-Köse Gökçeköy Köyü Fiyat Farkı
-Gümüşhane-Merkez Sarıca 2.Kısım
Gümüşhane-Merkez Sarıca 2.Kısım Fiyat Farkı
-Gümüşhane-Merkez Akocak Köyü
Gümüşhane-Merkez Akocak Köyü Fiyat Farkı
-Gümüşhane-Torul Atalar Köyü
-Gümüşhane-Kelkit Akdağ Köyünün Tuzla ve Çatlar
Dereleri İkmali
-Gümüşhane-Şiran Koyunbaba Köyü
-Rize-Derepazarı İlçe Merkezi ve Tarım Arazilerinin
Eriklimanı ve Tersane Dereleri 2.Kısım
Rize-Derepazarı İlçe Merkezi ve Tarım Arazilerinin
Eriklimanı ve Tersane Dereleri 2.Kısım Fiyat Farkı
Tahakkuk
E B İ M KODU
BİTİŞ
TARİHİ
2 263 914
2 113 913
150 001
150 001
4 633 200
3 543 413
1 089 787
389 787
1 499 161
1 238 661
260 500
260 500
28 479 215
7 000 000
2 798 606
747 880
11 345 294
10 219 222
2 373 828
1 968 953
539 879
2 081 373
1 000 000
250 000
829 653
208 001
800 000
200 000
250 000
429 653
208 001
300 000
17 259 993
4 376 172
8 463 921
Bİ
2012 2016 5
5
2013 2015 5
5
2013 2016 5
2 840 000
20 000 000
462 755
200 000
1 000
200 000
1 000
2 177 245
19 999 000
Bİ
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 221
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 359
61 22
61 22
1 334 272
347 460
667 881
449 249
125 459
400 000
100 000
667 881
200 000
100 000
267 881
485 023
122 001
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 360
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 360
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 390
61 22
61 22
61 22
170 000
170 000
170 000
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 390
61 22
1 225 884
310 000
717 224
189 293
1 044 893
188 081
1 300 000
2 200 000
600 000
150 000
224 528
56 000
400 000
100 000
500
500
200 000
150 000
224 528
56 000
200 000
100 000
500
500
644 893
88 081
1 299 500
2 199 500
Bİ
Bİ
Bİ
2014 2016 5
5
2013 2015 5
5
2014 2016 5
5
2015 2016 5
2015 2016 5
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 496
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 006
61 22
61 22
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 006
61 22
492 696
133 293
2015 YILI
KEŞFİ
2015 YILI
NAKTİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
625 884
160 000
Bİ
Bİ
540 000
5 799 783
2 097 541
500
800 000
500
200 000
539 500
2 902 242
1 400 000
514 237
200 000
200 000
685 763
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
Finansal
İŞİN ADI
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 09 1 000 002
61 22
2010 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 10 1 000 026
61 22
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 10 1 000 026
61 22
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
90
91
90
91
90
91
90
90
4 12 1 000 227
4 12 1 000 227
4 13 1 000 046
4 13 1 000 046
4 13 1 000 221
4 13 1 000 458
4 13 1 000 458
4 13 1 000 539
4 13 1 000 539
4 14 1 000 100
4 14 1 000 100
4 15 1 000 128
4 15 1 000 135
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Sayfa No :164
57 -Rize-Merkez Şehiriçi Dereleri (Değirmendere ve
Müftü Dereleri)
Rize-Merkez Şehiriçi Dereleri (Değirmendere ve
Müftü Dereleri) Fiyat Farkı
58 -Rize-Çayeli Yenihisar Deresi Köyiçi Deresi
Rize-Çayeli Yenihisar Deresi Köyiçi Deresi Fiyat
Farkı
59 -Rize-Merkez Gündoğdu Beldesi Gündoğdu Deresi
İkmali
Rize-Merkez Gündoğdu Beldesi Gündoğdu Deresi
İkmali Fiyat Farkı
60 -Rize-Fırtına Vadisi Islahı (Memba ve Mansap
Tedbirleri)
Rize-Fırtına Vadisi Islahı (Memba ve Mansap
Tedbirleri) Fiyat Farkı
61 -Rize-Merkez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere Vadisi
Islahı 5.Kısım
Rize-Merkez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere Vadisi
Islahı 5.Kısım Fiyat Farkı
62 -Rize-Çayeli İlçesi Limanköy Mahallesi Hamuda
Deresi
Rize-Çayeli İlçesi Limanköy Mahallesi Hamuda
Deresi Fiyat Farkı
63 -Rize-Ardeşen İlçesi Kahveciler, Cami, Kuzey ve Baş
Mahalleleri Dolana Deresi
Rize-Ardeşen İlçesi Kahveciler, Cami, Kuzey ve Baş
Mahalleleri Dolana Deresi Fiyat Farkı
64 -Rize-Merkez Şehiriçi Dereleri (Dalyan ve Paşakuyu
Dereleri)
65 -Rize-Merkez Şehiriçi Dereleri (Kale ve Hamam
Dereleri)
Rize-Merkez Şehiriçi Dereleri (Kale ve Hamam
Dereleri) Fiyat Farkı
66 -Rize-Merkez Yenikasar Köyünün Karagun Deresi
Rize-Merkez Yenikasar Köyünün Karagun Deresi
Fiyat Farkı
67 -Rize-Merkez Kendirli Beldesi Elmalı Deresi ve
Yankolları
68 -Rize-Pazar Hemşin Deresi 2.Kısım
600 000
200 000
1 197 425
1 164 841
714 841
150 000
150 000
300 000
478 897
114 066
425 004
100 566
53 893
13 500
53 893
13 500
4 634 272
533 843
800 000
300 000
3 300 429
1 175 000
149 059
200 000
200 000
825 941
14 920 000
1 195 272
1 200 000
300 000
12 524 728
3 750 000
304 135
300 000
300 000
3 145 865
34 895 328
4 208 743
1 600 000
300 000
29 086 585
8 725 000
796 279
400 000
400 000
7 528 721
520 000
405 923
114 077
114 077
113 276
84 275
29 001
29 001
5 000 358
777 471
800 000
200 000
3 422 887
1 250 000
153 950
200 000
200 000
896 050
1 000
1 000
19 999 000
20 000 000
Bİ
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2 697 391
Fonksiyonel
Tahakkuk
4 494 816
2015 YILI
NAKTİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2015 YILI
KEŞFİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 237
61 22
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 237
61 22
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 060
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 060
61 22
61 22
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 074
61 22
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 074
61 22
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 190
61 22
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 190
61 22
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 353
61 22
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 353
61 22
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 445
61 22
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 445
61 22
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 455
61 22
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 455
61 22
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 545
61 22
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 566
61 22
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 566
61 22
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 573
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 573
61 22
61 22
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
7 140 000
3 527 909
800 000
300 000
2 812 091
1 836 451
951 152
200 000
200 000
685 299
189 630
50 000
189 630
50 000
189 630
50 000
14 000 000
500
500
13 999 500
Bİ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 129
61 22
3 500 000
500
500
3 499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 130
61 22
Sayfa No :165
69 -Rize-Pazar İlçe Merkezi Yan Dereleri
70 -Rize-Çayeli Yenihisar Deresi Köyiçi Deresi İkmali
DSİ 23. (KASTAMONU) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Kastamonu-Doğanyurt İlçe Merkezi Meset,
Kavlandüzü ve Karaşlı Dereleri 2.Kısım
Kastamonu-Doğanyurt İlçe Merkezi Meset,
Kavlandüzü ve Karaşlı Dereleri 2.Kısım Fiyat Farkı
2 -Kastamonu-Abana İlçe Merkezi Ezine Çayı
Kastamonu-Abana İlçe Merkezi Ezine Çayı Fiyat
Farkı
3 -Kastamonu-Taşköprü İlçe Merkezi Kuru Çay, Kaba
Dere ve Kurudere 1
Kastamonu-Taşköprü İlçe Merkezi Kuru Çay, Kaba
Dere ve Kurudere 1 Fiyat Farkı
4 -Kastamonu-Azdavay İlçesi Saray ve Kayaoğlu
Köylerinin Köyiçi Dereleri
Kastamonu-Azdavay İlçesi Saray ve Kayaoğlu
Köylerinin Köyiçi Dereleri Fiyat Farkı
5 -Kastamonu-Pınarbaşı İlçe Merkezi Zarı Çayı
Kastamonu-Pınarbaşı İlçe Merkezi Zarı Çayı Fiyat
Farkı
6 -Kastamonu-Daday İlçe Merkezi Daday Çayı
Kastamonu-Daday İlçe Merkezi Daday Çayı Fiyat
Farkı
7 -Kastamonu-Çatalzeytin İlçe Merkezi Çatalzeytin Çayı
Kastamonu-Çatalzeytin İlçe Merkezi Çatalzeytin Çayı
Fiyat Farkı
8 -Kastamonu-Azdavay İlçe Merkezi
Kastamonu-Azdavay İlçe Merkezi Fiyat Farkı
9 -Kastamonu-Karaçomak Deresi Islahı 2.Kısım
10 -Kastamonu-Araç İlçesi İğdir Beldesi Çengel Deresi
Kastamonu-Araç İlçesi İğdir Beldesi Çengel Deresi
Fiyat Farkı
11 -Kastamonu-Merkez Dereberçin Köyü Dereberçin
Çayı
12 -Kastamonu-Taşköprü Duruca Köyü Seyitler
Mahallesi
2 000 000
500 000
500
500
500
500
1 999 500
499 500
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 131
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 133
61 22
61 22
Bİ
2010 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 10 1 000 020
61 23
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 10 1 000 020
61 23
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 101
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 101
61 23
61 23
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 102
61 23
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 102
61 23
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 103
61 23
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 103
61 23
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 151
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 151
61 23
61 23
324 392 187
40 051 756
14 779 465
14 779 465
2 593 080
1 435 968
400 000
400 000
757 112
1 500 000
875 618
120 000
120 000
504 382
2 943 903
1 000 000
245 815
89 525
400 000
120 000
400 000
120 000
2 298 088
790 475
2 993 390
2 729 539
263 851
263 851
822 000
788 251
33 749
33 749
666 285
382 885
200 000
200 000
83 400
174 000
82 938
50 000
50 000
41 062
3 032 727
950 463
2 820 355
862 835
212 372
87 628
212 372
87 628
7 576 000
1 969 760
510 711
600 000
150 000
600 000
150 000
6 465 289
1 819 760
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 151
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 151
61 23
61 23
1 972 000
512 720
318 700
80 319
300 000
75 000
300 000
75 000
1 353 300
357 401
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 156
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 156
61 23
61 23
5 888 000
1 059 840
9 250 000
1 721 468
473 716
999 756
199 064
600 000
150 000
1 000 000
204 703
60 032
600 000
150 000
1 000 000
204 703
60 032
4 288 244
710 776
8 250 000
Bİ
2014 2016 5
5
2014 2016 5
2013 2015 5
5
61
61
61
61
61
7 000 000
500
500
6 999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 067
61 23
2 000 000
500
500
1 999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 071
61 23
1 516 765
413 684
269 560 966
Bİ
Bİ
Bİ
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
91
90
90
91
4 13 1 000 379
4 13 1 000 379
4 13 1 000 542
4 13 1 000 552
4 13 1 000 552
23
23
23
23
23
Sayfa No :166
13 -Kastamonu Merkez Yukarıbatak Köyü Gülveren
Mahallesi
14 -Kastamonu-Araç Çaykaşı Köyü Soğanlıdere
Mahallesi Değirmenderesi
15 -Kastamonu-Azdavay Yumacık Köyü Büyük Dere
16 -Kastamonu-Devrekani İlçe Merkezi İsmailbey Deresi
İkmali
17 -Bartın-Merkez Gecen Köyü Aygır Deresi
Bartın-Merkez Gecen Köyü Aygır Deresi Fiyat Farkı
18 -Bartın-Ulus Zafer Köyü Kumluca Çayı 2.Kısım
Bartın-Ulus Zafer Köyü Kumluca Çayı 2.Kısım Fiyat
Farkı
19 -Bartın-Merkez Gökçekıran Köyü Büyükdere
Bartın-Merkez Gökçekıran Köyü Büyükdere Fiyat
Farkı
20 -Bartın-Ulus Kumluca Beldesi Kumluca Çayı ve
Yandereleri
21 -Bartın-Amasra Çakraz Köyü Büyükdere
22 -Bartın-Merkez Kavallar Mahallesi Subalığı Deresi
2.Kısım
Bartın-Merkez Kavallar Mahallesi Subalığı Deresi
2.Kısım Fiyat Farkı
23 -Bartın Merkez Kutlubey Yazıcılar Köyü Ana Deresi
24 -Bartın-Ulus İlçe Merkezi Ulus Çayı ve Çerçi Deresi
25 -Bartın-Ulus Abdipaşa Beldesi Yeşilpazar Mah.
1,2,3,4,5 Nolu Kuru Dereler
26 -Bartın-Merkez Gerişkatırcı Köyü Gerişkatırcı Deresi
27 -Bartın-Amasra İlçe Merkezi Horhor, Kestaneli,
Hisaönü ve Kayaaltı Dereleri
28 -Bartın-Kurucaşile İlçe Merkezi 1 ve 2 Nolu Dereler
29 -Bartın-Ulus Ulukaya Köyü Budamış Mahallesi
Budamış Çayı
30 -Bartın-Merkez Kayacık, Subalığı, 2 Nolu, 3 Nolu,
Balamba ve Hasan Dereleri
31 -Karabük-İl Merkezi Adatepe Mahallesi Dökecek 1 ve
2 Dereleri 2.Kısım
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2 000 000
500
500
1 999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 283
61 23
600 000
500
500
599 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 304
61 23
3 000 000
2 000 000
500
500
500
500
2 999 500
1 999 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 399
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 488
61 23
61 23
2013 2016 5
5
2013 2016 5
5
61
61
61
61
7 083 000
1 900 000
1 416 721
368 347
4 616 027
1 306 097
1 145 151
297 122
600 000
200 000
200 000
52 000
600 000
200 000
200 000
52 000
1 866 973
393 903
71 570
19 225
Bİ
2 233 050
650 000
1 964 999
551 520
175 050
60 000
175 050
60 000
93 001
38 480
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 070
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 070
61 23
61 23
450 000
450 000
4 050 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 071
61 23
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 094
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 622
61 23
61 23
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 622
61 23
4 500 000
Bİ
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
4 13 1 000 068
4 13 1 000 068
4 13 1 000 069
4 13 1 000 069
23
23
23
23
400 000
1 698 101
829 077
1 000
250 000
1 000
250 000
399 000
619 024
441 899
210 119
50 000
50 000
181 780
29 000 000
15 000 000
4 300 000
500
500
500
500
500
500
28 999 500
14 999 500
4 299 500
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 034
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 042
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 043
61 23
61 23
61 23
1 500 000
3 000 000
500
500
500
500
1 499 500
2 999 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 046
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 047
61 23
61 23
2 300 000
1 500 000
500
500
500
500
2 299 500
1 499 500
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 048
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 060
61 23
61 23
10 000 000
500
500
9 999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 063
61 23
36 603
36 603
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 033
61 23
1 429 138
1 392 535
Sayfa No :167
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Karabük-İl Merkezi Adatepe Mahallesi Dökecek 1 ve
2 Dereleri 2.Kısım Fiyat Farkı
-Karabük-İl Merkezi Atatürk Mahallesi Aksöke 1-2-3
Dereleri
-Karabük-Safranbolu Alabaş Köyü Dokuzgeçit Deresi
Karabük-Safranbolu Alabaş Köyü Dokuzgeçit Deresi
Fiyat Farkı
-Karabük-Safranbolu İlçesi Karıt, Navsaklar,
Kuzyakaköseler, Satköy Köylerinin Araç Çayı
Karabük-Safranbolu İlçesi Karıt, Navsaklar,
Kuzyakaköseler, Satköy Köylerinin Araç Çayı Fiyat
Farkı
-Karabük-Yenice İlçesi Yortanpazarı Beldesi
Akmanlar Köyü Kelemen Deresi
Karabük-Yenice İlçesi Yortanpazarı Beldesi
Akmanlar Köyü Kelemen Deresi Fiyat Farkı
-Karabük-Merkez Karabük Köyü Soğanlı Çayı
Karabük-Merkez Karabük Köyü Soğanlı Çayı Fiyat
Farkı
-Karabük-Safranbolu İlçesi Araç Çayı Islahı
Karabük-Safranbolu İlçesi Araç Çayı Islahı Fiyat
Farkı
-Karabük-Merkez İlçesi Kahyalar Köyü Pirinçlik
Mahallesi Küçükçay Deresi
Karabük-Merkez İlçesi Kahyalar Köyü Pirinçlik
Mahallesi Küçükçay Deresi Fiyat Farkı
-Karabük-Eskipazar İlçe Merkezi Eskipazar Çayı
İkmali
Karabük-Eskipazar İlçe Merkezi Eskipazar Çayı
İkmali Fiyat Farkı
-Karabük-Yenice İlçe Merkezinin İncedere
Karabük-Yenice İlçe Merkezinin İncedere Fiyat Farkı
-Karabük-Merkez Hanköy Evarkası Deresi
Karabük-Merkez Hanköy Evarkası Deresi Fiyat Farkı
-Karabük-Merkez Kurtuluş Mahallesi Gökdere
Karabük-Merkez Kurtuluş Mahallesi Gökdere Fiyat
Farkı
-Karabük-Yenice Kelemen Deresi
352 849
342 849
10 000
10 000
1 000
1 000
999 000
200 000
55 000
200 000
55 000
6 551 520
148 000
1 703 395
1 000 000
1 182 132
308 000
349 012
90 607
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 033
61 23
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 032
61 23
633 120
162 393
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 034
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 034
61 23
61 23
148 000
6 403 520
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 041
61 23
52 000
52 000
1 651 395
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 041
61 23
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 303
61 23
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 303
61 23
1 824 000
1 285 231
400 000
400 000
138 769
474 240
338 375
100 000
100 000
35 865
500 000
150 000
500 000
150 000
7 095 000
1 825 000
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 472
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 472
61 23
61 23
150 000
38 999
150 000
38 999
276 386
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 473
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 473
61 23
61 23
1 346 400
37 000
37 000
1 309 400
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 488
61 23
350 064
13 000
13 000
337 064
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 488
61 23
700 000
700 000
2 420 033
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 570
61 23
126 000
126 000
559 350
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 570
61 23
95 460
33 540
548 750
175 000
250 000
50 000
95 460
33 540
548 750
175 000
250 000
50 000
375 072
84 855
832 000
144 760
Bİ
350 000
350 000
3 150 000
Bİ
7 595 000
1 975 000
2 780 597
757 612
3 807 500
2 354 211
718 613
687 467
685 350
1 283 645
333 748
548 750
175 000
1 082 000
194 760
3 500 000
813 113
215 353
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2013 2016 5
5
2014 2015 5
5
2014 2016 5
5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
4 13 1 000 645
4 13 1 000 645
4 14 1 000 415
4 14 1 000 415
4 14 1 000 417
4 14 1 000 417
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 489
61
61
61
61
61
61
23
23
23
23
23
23
61 23
Sayfa No :168
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
54
55
56
57
58
59
60
18 000 000
5 000 000
2 000 000
3 500 000
500
500
500
500
500
500
500
500
17 999 500
4 999 500
1 999 500
3 499 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2017
2016
2016
2017
5
5
5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
90
90
90
4 15 1 000 085
4 15 1 000 088
4 15 1 000 091
4 15 1 000 093
61
61
61
61
23
23
23
23
2 000 000
1 250 000
2 000 000
2 000 000
2 000 000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
1 999 500
1 249 500
1 999 500
1 999 500
1 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2017
2017
2017
2017
2016
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
4 15 1 000 094
4 15 1 000 095
4 15 1 000 096
4 15 1 000 098
4 15 1 000 099
61
61
61
61
61
23
23
23
23
23
Bİ
2011 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 11 1 000 063
61 23
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 11 1 000 063
61 23
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
2015 YILI
KEŞFİ
2015 YILI
NAKTİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
Fonksiyonel
Finansal
Yeri
53
Tahakkuk
48
49
50
51
52
-Karabük Yenice İlçe Merkezi Yenice Çayı Islahı
-Karabük Merkez Cumayanı Köyü Kızıl Dere
-Karabük-Yenice Gökbel Mahallesi Balıkısık Deresi
-Karabük-Yenice Değirmenyanı Köyü Bostancılar
Kadıoğlu Deresi
-Karabük-Yenice Kayadibi Gelecek Deresi
-Karabük-Eskipazar Deresoplan Köyü
-Karabük-Eskipazar Deresemail Köyü
-Karabük-Merkez Armeşe Deresi
-Karabük-Merkez Dökecek Deresi Kapullu Tersip
Bendi İkmali
-Zonguldak-Ereğli İlçe Merkezi Kabasakal,
Sarıkorkmaz ve Kocaali Dereleri 2.Kısım
Zonguldak-Ereğli İlçe Merkezi Kabasakal,
Sarıkorkmaz ve Kocaali Dereleri 2.Kısım Fiyat Farkı
-Zonguldak-Gökçebey Merkez Yenice Çayı
Zonguldak-Gökçebey Merkez Yenice Çayı Fiyat
Farkı
-Zonguldak-Alaplı Çayköy ve Mollabey Mahallesi
Alaplı Çayı ve Yankolu
Zonguldak-Alaplı Çayköy ve Mollabey Mahallesi
Alaplı Çayı ve Yankolu Fiyat Farkı
-Zonguldak-Merkez Acılık Menba Dereleri (Üzülmez
Deresi ve Kokaksu Deresi)
-Zonguldak-Karadeniz Ereğli Penceş Menba Dereleri
(Sakindere, Alkaya, Güldere)
-Zonguldak-Merkez Karaman Beldesi Karamanlar
Mahallesi Çay Deresi
Zonguldak-Merkez Karaman Beldesi Karamanlar
Mahallesi Çay Deresi Fiyat Farkı
-Zonguldak-Merkez Beycuma Beldesi Karadere
Zonguldak-Merkez Beycuma Beldesi Karadere Fiyat
Farkı
-Zonguldak-Çaycuma İlçesi Çay Mahallesi Temizlik
(Cevizlik) Deresi 2.Kısım
Zonguldak-Çaycuma İlçesi Çay Mahallesi Temizlik
(Cevizlik) Deresi 2.Kısım Fiyat Farkı
BİTİŞ
TARİHİ
44
45
46
47
BAŞLAMA
TARİHİ
İŞİN ADI
E B İ M KODU
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
Ekonomik
Faaliyet
2 428 950
660 210
400 000
400 000
1 368 740
632 050
164 068
120 000
120 000
347 982
4 975 350
1 740 000
1 841 077
605 720
300 000
100 000
300 000
100 000
2 834 273
1 034 280
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 056
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 056
61 23
61 23
1 375 434
719 506
600 000
600 000
55 928
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 108
61 23
329 360
158 288
150 000
150 000
21 072
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 108
61 23
6 600 000
1 000
1 000
6 599 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 062
61 23
2 500 000
1 000
1 000
2 499 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 067
61 23
1 951 600
50 000
50 000
1 901 600
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 442
61 23
507 416
13 000
13 000
494 416
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 442
61 23
1 465 779
330 398
1 223 272
328 898
4 228
1 500
4 228
1 500
238 279
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 468
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 468
61 23
61 23
2 544 745
384 883
150 000
150 000
2 009 862
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 491
61 23
662 255
105 628
39 000
39 000
517 627
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 491
61 23
Sayfa No :169
61 -Zonguldak-Devrek Ataköy Karasu (Uzunöz) Deresi
Zonguldak-Devrek Ataköy Karasu (Uzunöz) Deresi
Fiyat Farkı
62 -Zonguldak-Kozlu Beldesi Kozlu Deresi 2.Kısım
İkmali
Zonguldak-Kozlu Beldesi Kozlu Deresi 2.Kısım
İkmali Fiyat Farkı
63 -Zonguldak-Merkez Beycuma Beldesi Karadere Üst
Havza Çalışmaları ve Çaycuma İlçesi Sünnetler,
Tabakhane, Seban Dereleri
Zonguldak-Merkez Beycuma Beldesi Karadere Üst
Havza Çalışmaları ve Çaycuma İlçesi Sünnetler,
Tabakhane, Seban Dereleri Fiyat Farkı
64 -Zonguldak-Alaplı Kocaman Deresi ve Ereğli İlçesi
Çay Köy Güller ve Köroğlu ile Mollabey Köyü
Karabulak Deresi ile Ereğli Armutluca Köyü
65 -Zonguldak-Çaycuma İlçesi Perşembe Deresi
66 -Zonguldak-Ereğli İlçesi Gülüç Çayı 2. Kısım
67 -Zonguldak-Gökçebey İlçesi Bakacakkadı Beldesi 1
Nolu Kurudere
68 -Zonguldak-Devrek İlçesi Karakoçlu Köyü Çaylarla
Deresi ve Sofular Köyü Çengeri Deresi
69 -Zonguldak-Devrek İlçe Merkezi Devrek Çayı Islahı
DSİ 24. (KARS) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Kars-Sarıkamış Kızılçubuk Deresi
Kars-Sarıkamış Kızılçubuk Deresi Fiyat Farkı
2 -Kars-Digor Varlı Köyü
Kars-Digor Varlı Köyü Fiyat Farkı
3 -Kars-Merkez Dikme Köyü Yanıkçayır Deresi 2.Kısım
Kars-Merkez Dikme Köyü Yanıkçayır Deresi 2.Kısım
Fiyat Farkı
4 -Kars-Arpaçay İlçe Merkezi
Kars-Arpaçay İlçe Merkezi Fiyat Farkı
5 -Kars-Kars Çayı, Bülbül Deresi ve Taşlıharman Deresi
6 -Ardahan-Kura Nehri 2.Kısım
Ardahan-Kura Nehri 2.Kısım Fiyat Farkı
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
1 729 500
311 310
200 000
50 000
200 000
50 000
1 529 500
261 310
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 520
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 520
61 23
61 23
2 363 000
300 000
300 000
2 063 000
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 602
61 23
425 340
100 000
100 000
325 340
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 602
61 23
1 969 500
246 000
246 000
1 723 500
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 487
61 23
354 510
54 000
54 000
300 510
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 1 000 487
61 23
3 664 520
600 000
600 000
3 064 520
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 488
61 23
7 200 000
22 200 000
950 000
500
500
500
500
500
500
7 199 500
22 199 500
949 500
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 076
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 077
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 079
61 23
61 23
61 23
3 200 000
500
500
3 199 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 081
61 23
22 000 000
500
500
21 999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 448
61 23
2014 2016 5
5
2013 2016 5
5
2013 2016 5
5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
4 13 1 000 142
4 13 1 000 142
4 13 1 000 297
4 13 1 000 297
4 13 1 000 307
4 13 1 000 307
61
61
61
61
61
61
24
24
24
24
24
24
2014 2016 5
5
2015 2017 5
2013 2016 5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
90
4 13 1 000 411
4 13 1 000 411
4 13 1 000 640
4 13 1 000 410
61
61
61
61
24
24
24
24
Bİ
42 132 801
6 203 803
3 260 689
3 260 689
8 781 480
1 580 666
1 045 690
400 000
491 756
110 000
3 751 789
885 157
626 877
170 444
1 000 000
250 000
318 327
190 362
200 000
50 000
1 000 000
250 000
318 327
190 362
200 000
50 000
4 029 691
445 509
100 486
39 194
291 756
60 000
Bİ
400 000
100 000
1 000
600 000
2 744 692
680 000
19 999 000
3 110 974
Bİ
150 000
818 007
3 144 692
780 000
20 000 000
4 324 220
613 246
400 000
100 000
1 000
600 000
1 124 297
156 290
150 000
32 668 309
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 410
61 24
Sayfa No :170
7 -Ardahan-Posof Caksu Deresi
DSİ 25. (BALIKESIR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Balıkesir-Merkez Yandereleri 4.Kısım
Balıkesir-Merkez Yandereleri 4.Kısım Fiyat Farkı
2 -Balıkesir-Gömeç Kemalpaşa Deresi
Balıkesir-Gömeç Kemalpaşa Deresi Fiyat Farkı
3 -Balıkesir-Edremit İlçe Merkezi ve Arazilerinin,
Kanlıdere ve Ağıllıdere İkmali
Balıkesir-Edremit İlçe Merkezi ve Arazilerinin,
Kanlıdere ve Ağıllıdere İkmali Fiyat Farkı
4 -Balıkesir-Erdek Ocaklar Beldesi Turanlar Köyü
Değirmen Deresi
Balıkesir-Erdek Ocaklar Beldesi Turanlar Köyü
Değirmen Deresi Fiyat Farkı
5 -Balıkesir - Karesi Çay Deresi
6 -Balıkesir - Susurluk İlçesi Ev ve Arazilerinin Hatap
Deresi
7 -Balıkesir - Burhaniye Pelitköy Ev ve Arazilerinin
Hayıttarla ( Sülüklü ) Deresi
8 -Bandırma 6. Ana Jet Üs Komutanlığı Pist Etrafı Hara,
Çetinazmak, Eğri Dere Üzerindeki Sanat Yapıları
9 -Çanakkale-Çan Kocabaşçayı (Kocaçay) ve Yan
Kolları Şarlak, Sarıoluk, Domuz ve Dede Dereleri
Çanakkale-Çan Kocabaşçayı (Kocaçay) ve Yan
Kolları Şarlak, Sarıoluk, Domuz ve Dede Dereleri
Fiyat Farkı
10 -Çanakkale-Biga Merkez Kocabaş Çayı ve Kolları
Islahı
Çanakkale-Biga Merkez Kocabaş Çayı ve Kolları
Islahı Fiyat Farkı
11 -Çanakkale-Eceabat Kilye Deresi
Çanakkale-Eceabat Kilye Deresi Fiyat Farkı
12 -Çanakkale-Gökçeada İlçesi Kuzulimanı Aksu Deresi
Çanakkale-Gökçeada İlçesi Kuzulimanı Aksu Deresi
Fiyat Farkı
13 -Çanakkale-Biga Gümüşçay Beldesi Hoşap Çayı
350 000
1 000
1 000
349 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 401
61 24
183 768 070
38 535 251
10 870 697
10 870 697
13 108 128
3 590 226
10 864 952
2 982 385
2 243 176
607 841
2 243 176
607 841
134 362 122
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 159
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 159
61 25
61 25
1 475 557
584 926
6 931 053
1 371 156
399 380
1 762 491
104 401
185 546
800 000
104 401
185 546
800 000
Bİ
4 368 562
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 378
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 378
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 639
61 25
61 25
61 25
4 825 008
519 509
200 000
200 000
4 105 499
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 639
61 25
1 870 475
1 503 888
82 662
82 662
283 925
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 643
61 25
600 000
390 694
37 338
37 338
171 968
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 643
61 25
20 000 000
15 000 000
500
500
500
500
19 999 500
14 999 500
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 134
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 463
61 25
61 25
8 000 000
500
500
7 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 464
61 25
16 000 000
500
500
15 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 485
61 25
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 256
61 25
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 256
61 25
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 260
61 25
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 260
61 25
12 175 425
10 267 169
1 908 256
1 908 256
3 534 388
2 942 644
591 744
591 744
26 892 000
2 074 162
1 500 000
1 500 000
23 317 838
11 411 511
417 876
550 000
550 000
10 443 635
2 886 962
750 000
1 344 983
333 554
500 000
200 000
275 733
60 000
2 386 962
550 000
1 069 250
273 554
500 000
200 000
275 733
60 000
2 697 375
535 697
420 000
420 000
1 741 678
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2014 2016 5
5
2013 2015 5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
4 13 1 000 417
4 13 1 000 417
4 13 1 000 489
4 13 1 000 489
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 506
61
61
61
61
25
25
25
25
61 25
Sayfa No :171
Çanakkale-Biga Gümüşçay Beldesi Hoşap Çayı Fiyat
Farkı
14 -Çanakkale-Ayvacık Küçükkuyu Beldesi Ilıca Deresi
Çanakkale-Ayvacık Küçükkuyu Beldesi Ilıca Deresi
Fiyat Farkı
15 -Çanakkale-Lapseki İlçesi Yeniceköy Akyar ve Suluca
Köyü Sümbüllü Dereleri
16 -Çanakkale-Biga İlçesi Kuruoba Köyü Böcekli
(Kavak), Hacıpehlivanlı Köyü Değirmen, Örtülüce
Köyü Köyiçi, Güvemalan Köyü Mare (Güvemalan)
Dereleri
17 -Çanakkale - Ezine İlçesi Merkez Akçin, Üsküfçü
(Küçükçay), Dalyan Köyü Yağnacı Dereleri 1.Kısım
18 -Çanakkale - Bayramiç İlçesi Karamenderes Çayı
1.Kısım
DSİ 26. (ARTVIN) ÇORUH BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ
1 -Artvin-Hopa İlçe Merkezinin Liman, Orta Hopa 1-2,
Naşeni, Balıklı ve Amcise Dereleri
Artvin-Hopa İlçe Merkezinin Liman, Orta Hopa 1-2,
Naşeni, Balıklı ve Amcise Dereleri Fiyat Farkı
2 -Artvin-Ardanuç İlçe Merkezi ile Köylerinin Tarım
Arazileri
Artvin-Ardanuç İlçe Merkezi ile Köylerinin Tarım
Arazileri Fiyat Farkı
3 -Artvin-Merkez Sarıbudak, Çimenli ve Hızarlı Köyleri,
Borçka Çifteköprü Köyü
Artvin-Merkez Sarıbudak, Çimenli ve Hızarlı Köyleri,
Borçka Çifteköprü Köyü Fiyat Farkı
4 -Artvin-Şavşat Meydancık Beldesi, Şavşat Tepeköy
Bahçecik Mahallesi ve Köprüyaka Köyü, Şavşat
Erikli Köyü Agara Mahallesi
Artvin-Şavşat Meydancık Beldesi, Şavşat Tepeköy
Bahçecik Mahallesi ve Köprüyaka Köyü, Şavşat
Erikli Köyü Agara Mahallesi Fiyat Farkı
5 -Artvin-Şavşat Merkez Elmalı Köyü ve Armutlu
Mahallesi Tigirat Deresi İkmali
Artvin-Şavşat Merkez Elmalı Köyü ve Armutlu
Mahallesi Tigirat Deresi İkmali Fiyat Farkı
6 -Artvin-Hopa İlçesi Eşmekaya ve Sugören Köyleri
1 691 281
314 279
100 000
100 000
1 277 002
1 675 779
889 439
687 980
158 185
400 000
100 000
400 000
100 000
587 799
631 254
3 500 000
500
500
7 000 000
500
5 000 000
10 000 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 506
61 25
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 584
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 584
61 25
61 25
3 499 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 112
61 25
500
6 999 500
Bİ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 114
61 25
500
500
4 999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 116
61 25
500
500
9 999 500
Bİ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 117
61 25
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 042
61 26
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 042
61 26
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 176
61 26
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 176
61 26
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 177
61 26
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 177
61 26
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 1 000 188
61 26
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 1 000 188
61 26
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 017
61 26
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 017
61 26
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 103
61 26
93 564 418
30 895 682
11 183 364
7 133 364
4 464 631
3 662 206
802 425
402 425
51 485 372
1 500 000
1 006 598
493 402
493 402
8 155 220
6 035 238
1 200 000
350 000
919 982
2 120 780
1 560 899
400 000
400 000
159 881
3 851 588
2 571 751
1 279 837
379 837
923 377
679 567
243 810
243 810
3 176 513
736 039
800 000
300 000
1 640 474
667 058
198 856
200 000
200 000
268 202
1 377 036
291 255
1 085 781
385 781
358 964
58 467
300 497
300 497
8 400 646
6 865 932
480 781
280 781
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
1 053 933
Bİ
Sayfa No :172
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Artvin-Hopa İlçesi Eşmekaya ve Sugören Köyleri
Fiyat Farkı
-Artvin-Borçka İlçesi İçkale Deresi Havzasında
Bulunan Köylerin İçkale Deresi 2.Kısım ile Çaylı
Köyünün Çaylı Deresi
Artvin-Borçka İlçesi İçkale Deresi Havzasında
Bulunan Köylerin İçkale Deresi 2.Kısım ile Çaylı
Köyünün Çaylı Deresi Fiyat Farkı
-Artvin-Yusufeli İlçesi Morkaya Köyü Tortum Çayı
Artvin-Yusufeli İlçesi Morkaya Köyü Tortum Çayı
Fiyat Farkı
-Artvin-Arhavi Konaklı ve Kemerköprü Köylerinin
Sidere Deresi İkmali
Artvin-Arhavi Konaklı ve Kemerköprü Köylerinin
Sidere Deresi İkmali Fiyat Farkı
-Artvin-Yusufeli İlçesi Altıparmak ve Taşkıran
Köyleri
Artvin-Yusufeli İlçesi Altıparmak ve Taşkıran
Köyleri Fiyat Farkı
-Artvin-Merkez Ortaköy Köyü Yerleşim Yerleri ve
Tarım Arazilerinin Ortaköy Deresi (Berta) ve Yan
Dereleri
-Artvin-Hopa Yoldere, Koyuncular ve Yukarı Sundura
Köylerinin Sundura Deresi, Yoldere ve Koyuncular
Deresi
-Artvin-Şavşat İlçesi Dereiçi Köyü ve Arazilerinin
Meydancık Çayı, Çağlayan Deresi ve Agara Deresi
2.Kısım
-Artvin-Borçka İlçesi Demirciler Köyü Ormanlı ve
Elmalı Mahallelerinin Azura ve Elmalı
Dereleri,Borçka Merkez Mahallesi Taşlıtarla
Mevkiindeki Arazi ve Yerleşim Birimlerinin
Napaşman Deresi
-Artvin-Ardanuç İlçesi Torbalı Köyü ve Tarım
Arazilerinin Eşkinar Deresi
-Artvin-Arhavi İlçesi Yolgeçen Köyü Tarım
Arazilerinin Lome Deresi
-Artvin 26.Bölge Taşkın Koruma Tesislerine Korkuluk
Yapılması
302 700
302 700
498 017
8 199 724
2 938 996
350 000
350 000
4 910 728
2 132 276
615 117
120 000
120 000
1 397 159
2 148 728
558 669
240 200
59 556
350 000
120 000
350 000
120 000
1 558 528
379 113
1 578 077
847 530
730 547
430 547
410 300
209 216
201 084
201 084
2 491 038
98 500
350 000
150 000
2 042 538
500 000
20 476
120 000
120 000
359 524
3 744 793
450 000
450 000
3 294 793
8 000 000
800 000
800 000
2 535 000
500
11 500 000
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2 199 283
Fonksiyonel
Tahakkuk
3 000 000
2015 YILI
NAKTİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2015 YILI
KEŞFİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 103
61 26
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 175
61 26
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 175
61 26
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 289
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 289
61 26
61 26
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 469
61 26
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 469
61 26
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 654
61 26
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 1 000 654
61 26
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 252
61 26
7 200 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 1 000 264
61 26
500
2 534 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 092
61 26
500
500
11 499 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 100
61 26
5 000 000
500
500
4 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 101
61 26
4 770 000
500
500
4 769 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 102
61 26
2 000 000
500
500
1 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 302
61 26
Bİ
Bİ
Sayfa No :173
Mevkuf Tutulan Ödenek (GAP)
5 000 000
Mevkuf Tutulan Ödenek (GAP)
1 -Bursa-Karacabey Kurşunlu Köyü Kurşunlu Deresi
Islahı
2 -Bursa-Karacabey Çamlıca Köyü Hocanın Deresi
Islahı
3 -Bursa-Mustafakemalpaşa Ocaklı Köyü Tokmak ve
Ocaklı Dereleri Islahı
4 -Bursa-Merkez İğdir Köyü İğdir Deresi Islahı
5 -Kocaeli-Gölcük Hisardere Islahı
Kocaeli-Gölcük Hisardere Islahı Fiyat Farkı
Yeri
Faaliyet
5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 1 000 489
31 31
33 156 647
5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 1 000 205
61 61
527 346 053
53 368 222
42 222 514
60 000 000
431 755 317
14 185 240
5 401 224
1 675 000
1 675 000
7 109 016
750 000
75 000
75 000
675 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 083
61 01
2 000 000
200 000
200 000
1 800 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 084
61 01
2 500 000
250 000
250 000
2 250 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 085
61 01
1 350 000
794 009
240 007
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 086
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 2 000 005
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 2 000 005
61 01
61 01
61 01
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 030
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 022
61 02
61 02
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 2 000 022
61 02
1 500 000
5 836 575
1 598 665
4 292 566
1 108 658
150 000
750 000
250 000
150 000
750 000
250 000
DSİ 02. (İZMIR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
8 221 556
3 788 924
2 433 632
2 433 632
1 -İzmir-Bergama Alibeyli Köyü TRK 2.Kısım
2 -Manisa-Bakırçay Havzası Taşkın ve Rusubat
Kontrolu 1.Kısım (Kırkağaç Yan Dereleri, Soma ve
Kırkağaç İlçeleri ile Turgutalp Beldelerinin Bakırçay
Yan Dereleri)
Manisa-Bakırçay Havzası Taşkın ve Rusubat
Kontrolu 1.Kısım (Kırkağaç Yan Dereleri, Soma ve
Kırkağaç İlçeleri ile Turgutalp Beldelerinin Bakırçay
Yan Dereleri) Fiyat Farkı
DSİ 05. (ANKARA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
2 000 000
4 983 910
2 946 830
1 000
2 037 080
1 000
2 037 080
1 237 646
842 094
395 552
395 552
1 -Ankara-Çamlıdere İlçesi Eşik Deresi Erozyon
Rusubat Kontrolü
2 -Bolu-Göynük Kayabaşı Köyü Kurudereler
3 -Çorum-Osmancık Karalargüney Köyü
4 -Çorum-Kargı Gölköy Nargazan Deresi
5 -Düzce-Kaynaşlı Sığırlık Deresi
Ekonomik
33 156 647
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERI
DSİ 01. (BURSA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Fonksiyonel
5 000 000
PROJE VE INSAAT DAIRESI BASKANLIGI
TAŞKIN VE RUSUBAT KONTROLU (1977A010320)
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
1 999 000
1 999 000
940 000
3 500
3 500
150 000
1 000
1 000
936 500
149 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 069
61 05
170 000
320 000
120 000
180 000
1 000
500
500
500
1 000
500
500
500
169 000
319 500
119 500
179 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
61
61
61
61
2016
2016
2016
2016
5
5
5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
90
90
90
4 14 2 000 028
4 15 2 000 026
4 15 2 000 074
4 15 2 000 024
05
05
05
05
Sayfa No :174
DSİ 06. (ADANA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Adana-Ceyhan Hamdilli Narlık Köyü Arazileri BSO
Yandereleri Islahı
2 -Adana-Ceyhan Narlık İsalı Köyü Arazileri BSO
Yandereleri Islahı
3 -Adana-Pozantı Çakıt Çayı Belemedik Heyelan Islahı
2.Kısım
4 -Adana-Pozantı Horoz ve Alihoca Deresi Islahı
5 -Adana-Pozantı Kamışlı ve Hamidiye Köy Arazisi
Karadere
6 -Hatay-Samandağ Sutaşı Kasabası
7 -Hatay-Merkez Harbiye Kasabası Şelale Deresi Islahı
2.Kısım
8 -Hatay-İskenderun Belen Deresi 2.Kısım
9 -Hatay-Dörtyol Karakese Kasabası İlbaharın ve Aktaş
Deresi Islahı
10 -Hatay-Erzin İlçesi Erzin Deresi ve Yan Kolları Islahı
2.Kısım
Hatay-Erzin İlçesi Erzin Deresi ve Yan Kolları Islahı
2.Kısım Fiyat Farkı
11 -Hatay-Dörtyol İlçesi Özerli ve Rabat Çayı ile Yan
Kolları TRK
12 -Mersin-Merkez Efrenk 2.Kısım
Mersin-Merkez Efrenk 2.Kısım Fiyat Farkı
13 -Mersin-Tarsus Kusun Deresi 4.Kısım
14 -Mersin-Göksu Deltası Kıyı Erozyonu Önlenmesi
15 -Osmaniye-Bahçe İlçe Merkezi Horu Çayı
16 -Osmaniye-Düziçi Atalan Deresi Islahı
DSİ 07. (SAMSUN) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Samsun-Vezirköprü Çorakdere Köyü Osman Deresi
Mahallesi Osman Deresi
Samsun-Vezirköprü Çorakdere Köyü Osman Deresi
Mahallesi Osman Deresi Fiyat Farkı
2 -Samsun-Merkez Yılanlı Dere Yukarı Havza Islahı
Samsun-Merkez Yılanlı Dere Yukarı Havza Islahı
Fiyat Farkı
88 331 204
981 390
81 623 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 726 814
5 726 814
650 000
65 000
65 000
585 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 004
61 06
500 000
50 000
50 000
450 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 005
61 06
4 000 000
400 000
400 000
3 600 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 016
61 06
3 000 000
750 000
300 000
75 000
300 000
75 000
2 700 000
675 000
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 023
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 042
61 06
61 06
1 000 000
200 000
100 000
20 000
100 000
20 000
900 000
180 000
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 003
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 025
61 06
61 06
500 000
500 000
50 000
50 000
50 000
50 000
450 000
450 000
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 026
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 046
61 06
61 06
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 094
61 06
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 2 000 094
61 06
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 062
61 06
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2014 2015 5
5
2015 2016 5
2015 2017 5
2015 2016 5
2015 2016 5
61
61
61
61
61
61
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 077
61 07
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 2 000 077
61 07
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 088
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 2 000 088
61 07
61 07
1 389 000
785 099
603 901
603 901
372 229
196 291
175 938
175 938
20 000 000
2 000 000
2 000 000
249 000
70 975
150 000
30 000 000
15 000 000
10 000 000
249 000
70 975
15 000
1 000
1 500 000
1 000
249 000
70 975
15 000
1 000
1 500 000
1 000
65 134 380
8 215 312
4 902 434
4 302 434
1 497 066
1 485 296
11 770
11 770
400 000
395 314
4 686
4 686
1 047 743
272 413
761 910
141 555
285 833
130 858
285 833
130 858
18 000 000
135 000
29 999 000
13 500 000
9 999 000
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
91
90
90
90
90
4 13 2 000 014
4 13 2 000 014
4 13 2 000 027
4 13 2 000 125
4 14 2 000 001
4 14 2 000 087
06
06
06
06
06
06
52 016 634
Bİ
Sayfa No :175
3 -Samsun-Terme Kocaman Grubu (Miliç Irmağı ve
Kolları) Havzası
Samsun-Terme Kocaman Grubu (Miliç Irmağı ve
Kolları) Havzası Fiyat Farkı
4 -Samsun-Çarşamba Orduköyü Çaycağız Deresi
Samsun-Çarşamba Orduköyü Çaycağız Deresi Fiyat
Farkı
5 -Samsun-Büyükşehir Atakum İlçesi Sazak ve Yanbey
Dereleri
Samsun-Büyükşehir Atakum İlçesi Sazak ve Yanbey
Dereleri Fiyat Farkı
6 -Samsun-Vezirköprü Danabaş Köyü ve Tarım
Arazilerinin Suçıkan ve Ümürcük Dereleri Taşkın,
Kıyı Oyuntusu ve Rüsubat Zararlarından Koruması
7 -Samsun-Bafra Kolay Beldesinin Kolay ve İbişler
Dereleri
8 -Samsun Büyükşehir - Bafra Ozan ve Dereler Köyü
Darboğaz Deresi ve Yan Dereleri
9 -Samsun Büyükşehir-Bafra Bengü Köyü
Değirmenyanı ve Ambaryanı Mahallesi Karanlık Çayı
ve Yan Kolları
10 -Amasya-Taşova Borabay Beldesi Borabay Gölünün
Çalağın Deresi
Amasya-Taşova Borabay Beldesi Borabay Gölünün
Çalağın Deresi Fiyat Farkı
11 -Amasya-İli Deliçay Havzası Yukarı Havza Yamaç
Islahı
12 -Amasya-Merkez Ziyaret Kasabası ve Arazisinin
Dikenli Deresi
13 -Amasya-Merkez Yeşilyenice Beldesi İnişdibi Deresi
14 -Ordu-Merkez Akçaova Dereleri Islahı İkmali
Ordu-Merkez Akçaova Dereleri Islahı İkmali Fiyat
Farkı
15 -Ordu- İl Merkezinin Acısu Deresi
16 -Sinop-Erfelek İlçe Merkezi İşkembe Çayı (Kınık
Deresi) Erozyon ve Rüsubat Zararlarından Korunması
Sinop-Erfelek İlçe Merkezi İşkembe Çayı (Kınık
Deresi) Erozyon ve Rüsubat Zararlarından Korunması
Fiyat Farkı
600 000
300 000
3 065 044
1 896 949
620 359
150 000
150 000
1 126 590
112 168
20 190
82 000
18 000
82 000
18 000
30 168
2 190
444 250
444 250
144 250
79 965
79 965
79 965
2 750 000
500
500
2 749 500
1 500 000
500
500
5 000 000
500
3 700 000
Bİ
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2 415 760
Fonksiyonel
Tahakkuk
6 080 804
2015 YILI
NAKTİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2015 YILI
KEŞFİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 090
61 07
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 2 000 090
61 07
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 115
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 2 000 115
61 07
61 07
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 020
61 07
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 2 000 020
61 07
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 055
61 07
1 499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 063
61 07
500
4 999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 065
61 07
500
500
3 699 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 066
61 07
584 400
300 000
300 000
284 400
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 083
61 07
105 192
60 000
60 000
45 192
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 2 000 083
61 07
13 000 000
1 300 000
1 300 000
11 700 000
Bİ
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 022
61 07
1 250 000
500
500
1 249 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 057
61 07
350 000
1 177 000
358 468
500
399 101
136 293
500
399 101
136 293
349 500
777 899
222 175
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 058
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 013
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 2 000 013
61 07
61 07
61 07
800 000
1 943 871
291 095
500
500 000
500
500 000
799 500
1 152 776
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 062
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 021
61 07
61 07
356 129
69 855
120 000
120 000
166 274
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 2 000 021
61 07
Sayfa No :176
17 -Sinop-Durağan-Boyabat İlçeleri Arasındaki Tarım
Araz. Gökırmak ve Yan Dereleri (Kolaz, Çarşak,
Karasu, ve Arım) 1.Kısım
18 -Sinop-Türkeli Hamamlı Köyü Çayırlar Mahallesinin
Bolla Deresi Rüsubat Zararlarından Korunması
19 -Tokat-Merkez Karşıyaka Mahallesi Geksi Deresi
Tersip Bendi
20 -Tokat-Erbaa Üzümlü Köyü ve Arazisinin Yukarıpınar
Deresi Taşkın ve Kıyı Oyuntusundan Korunması
Tokat-Erbaa Üzümlü Köyü ve Arazisinin Yukarıpınar
Deresi Taşkın ve Kıyı Oyuntusundan Korunması
Fiyat Farkı
21 -Tokat-Erbaa Gökal Kasabasının Karakuş Çayı ve Yan
Dereleri
DSİ 08. (ERZURUM) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Erzurum-Oltu Anzav Vadisi 2.Kısım, Üniversite
Binaları ve YİBO Kuru Dereleri
Erzurum-Oltu Anzav Vadisi 2.Kısım, Üniversite
Binaları ve YİBO Kuru Dereleri Fiyat Farkı
2 -Erzurum-Aziziye Sorkunlu Köyü
Erzurum-Aziziye Sorkunlu Köyü Fiyat Farkı
3 -Erzurum-Pasinler Demirdöven ve Deliler Deresi
4 -Erzurum Tortum Serdarlı Beldesi Küçükdere Vadisi
İkmali
5 -Erzurum Uzundere Ulubağ Köyü İkmali
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
14 000 000
500
500
13 999 500
Bİ
2015 2019 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 060
61 07
1 100 000
500
500
1 099 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 061
61 07
2 000 000
1 000
1 000
1 999 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 002
61 07
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 127
61 07
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 2 000 127
61 07
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 056
61 07
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 045
61 08
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 2 000 045
61 08
1 034 080
820 010
214 070
214 070
273 692
214 084
59 608
59 608
500
500
2 000 000
6 383 374
1 849 389
524 985
524 985
1 617 617
1 354 717
262 900
262 900
450 000
351 492
98 508
98 508
127 757
38 000
1 400 000
1 250 000
113 236
29 944
14 521
8 056
140 000
500
14 521
8 056
140 000
500
1 500 000
1 999 500
4 009 000
Bİ
1 260 000
1 249 500
Bİ
Bİ
2013 2015 5
5
2015 2016 5
2015 2017 5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
90
4 13 2 000 069
4 13 2 000 069
4 13 2 000 071
4 15 2 000 027
61
61
61
61
08
08
08
08
1 499 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 028
61 08
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 2 000 026
61 09
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 2 000 026
61 09
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 004
61 09
500
500
DSİ 09. (ELAZIĞ) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
3 309 501
1 241 414
915 500
915 500
1 -Bingöl-Merkez Kaleönü Mahallesi Ev ve Arazileri
Bayram, Halhal, Koşan (Zelek) Dereleri
Bingöl-Merkez Kaleönü Mahallesi Ev ve Arazileri
Bayram, Halhal, Koşan (Zelek) Dereleri Fiyat Farkı
2 -Bingöl-Merkez Yukarıçavuşlar Köyünün Ev ve
Arazilerini Geleşek Deresi Ve Yan Dereleri 2. Kısım
DSİ 11. (EDIRNE) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 994 501
721 500
650 000
650 000
623 001
900 000
519 914
265 000
265 000
115 086
500
500
414 500
7 500 000
2 000
2 000
1 -Edirne-Enez Yenice Köyü Manastır Dere Yukarı
Havza Islahı
2 -Tekirdağ-Şarköy Hoşköy Deresi Yukarı Havza Islahı
3.Kısım
3 000 000
1 000
1 000
2 999 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 008
61 11
4 500 000
1 000
1 000
4 499 000
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 015
61 11
415 000
1 152 587
7 498 000
Sayfa No :177
749 000
750 000
1 000
1 000
150 000
600 000
500
500
500
500
DSİ 15. (ŞANLIURFA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
10 000 000
1 000
1 000
1 -Şanlıurfa-Harran Cullap Deresi Yukarı Havza
Tedbirleri
DSİ 17. (VAN) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
10 000 000
1 000
1 000
DSİ 12. (KAYSERI) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Nevşehir Kozaklı Kanlıca Kasabası Gölyeri Deresi
2 -Yozgat Akdağmadeni Tarhana Köyünün Çayderesi
1 671 627
1 386 783
219 397
219 397
702 500
251 000
217 650
83 000
272 030
68 000
65 633
11 814
700 111
220 502
214 008
48 354
172 718
31 090
2 389
30 498
3 642
34 646
99 312
36 910
9 840
2 160
2 389
30 498
3 642
34 646
99 312
36 910
9 840
2 160
DSİ 18. (ISPARTA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
54 217 055
4 495 033
2 513 519
2 513 519
1 -Isparta-Gönen İğdecik Köyü
Isparta-Gönen İğdecik Köyü Fiyat Farkı
2 -Isparta-Yalvaç Devret Çayı
1 301 480
312 367
1 944 429
1 234 509
286 522
1 480 166
66 971
25 845
464 263
66 971
25 845
464 263
547 624
785 750
331 120
402 152
440 820
105 372
145 472
344 930
225 748
145 472
344 930
225 748
500
500
88 238
34 052
88 238
34 052
160 000
16 000
16 000
11 000 000
500
2 500 000
11 000 000
4 977 000
500
500
900 000
1 -Van-Başkale Gelenler Köyü
Van-Başkale Gelenler Köyü Fiyat Farkı
2 -Van-Merkez Mermerciler Sitesi Kurudere
Van-Merkez Mermerciler Sitesi Kurudere Fiyat Farkı
3 -Van-Saray Bakışık Köyü
Van-Saray Bakışık Köyü Fiyat Farkı
4 -Hakkari-Merkez Serink ve Sulu Dereleri
Hakkari-Merkez Serink ve Sulu Dereleri Fiyat Farkı
Isparta-Yalvaç Devret Çayı Fiyat Farkı
3 -Isparta-Uluborlu Barajı Yukarı Havza Islahı 2.Kısım
Isparta-Uluborlu Barajı Yukarı Havza Islahı 2.Kısım
Fiyat Farkı
4 -Isparta-Yalvaç İlçe Merkezi İle Hisarardı Köyü
Yerleşim Yeri Ve Arazileri
5 -Afyonkarahisar-Çay Eber Deresi 2.Kısım
Afyonkarahisar-Çay Eber Deresi 2.Kısım Fiyat Farkı
6 -Afyonkarahisar-Başmakçı Çığrı Köyü Kocaçay
Deresi İkmali
7 -Afyonkarahisar-Emirdağ Dereköy Köyü
8 -Afyonkarahisar-Çay Kılıçkaya Köyü
9 -Afyonkarahisar-Hocalar Güre Köyü
10 -Burdur-İl Merkezi 4.Kısım
17 500 000
543 000
124 782
454 762
90 730
149 500
599 500
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 072
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 073
61 12
61 12
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 070
61 15
Bİ
2010 2015 5
5
2013 2015 5
5
2013 2015 5
5
2014 2016 5
5
61
61
61
61
61
61
61
61
9 999 000
9 999 000
65 447
Bİ
Bİ
55 793
9 654
Bİ
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
90
91
4 10 2 000 001
4 10 2 000 001
4 13 2 000 058
4 13 2 000 058
4 13 2 000 093
4 13 2 000 093
4 14 2 000 048
4 14 2 000 048
17
17
17
17
17
17
17
17
47 208 503
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 2 000 062
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 2 000 062
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 020
61 18
61 18
61 18
Bİ
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 2 000 020
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 095
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 2 000 095
61 18
61 18
61 18
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 003
61 18
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 2 000 047
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 2 000 047
61 18
61 18
144 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 068
61 18
500
10 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 030
61 18
500
500
900 000
2 499 500
10 999 500
4 077 000
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 031
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 032
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 028
61 18
61 18
61 18
Bİ
17 499 500
Sayfa No :178
Burdur-İl Merkezi 4.Kısım Fiyat Farkı
1 189 503
200 000
200 000
989 503
2 000 000
1 500
1 500
1 -Sivas-Ulaş İlçe Merkezi Tecer Deresi Yukarı Havza
Islahı
2 -Sivas Kutanözü Regülatörü Yukarı Havza Islahı
1 000 000
1 000
1 000
500
500
DSİ 20. (KAHRAMANMARAŞ) BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Kahramanmaraş-Merkez Fatih Kasabası Deliçay
Deresi ve Kolları 1.Kısım
Kahramanmaraş-Merkez Fatih Kasabası Deliçay
Deresi ve Kolları 1.Kısım Fiyat Farkı
2 -Kahramanmaraş-Türkoğlu Şekeroba Kasabası Kar
Deresi ve Kolları İkmali
Kahramanmaraş-Türkoğlu Şekeroba Kasabası Kar
Deresi ve Kolları İkmali Fiyat Farkı
3 -Kahramanmaraş-Merkez Beşenli Köyü ve
Arazilerinin Cacık, Gücük, Akbayır ve Kandil
Dereleri İkmali
Kahramanmaraş-Merkez Beşenli Köyü ve
Arazilerinin Cacık, Gücük, Akbayır ve Kandil
Dereleri İkmali Fiyat Farkı
4 -Kahramanmaraş-Nurhak Tatlar Kasabası Sulutekne
Deresi
Kahramanmaraş-Nurhak Tatlar Kasabası Sulutekne
Deresi Fiyat Farkı
5 -Kahramanmaraş-Merkez Kapıçam, Tevekkeli,
Kocalar, Öksüzlü ve Küpelikız Köyleri 1. Kısım
6 -Kilis-Musabeyli Balıklı Göleti Yukarı Havza Islahı
1.Kısım
Kilis-Musabeyli Balıklı Göleti Yukarı Havza Islahı
1.Kısım Fiyat Farkı
DSİ 21. (AYDIN) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
20 967 591
5 722 166
2 207 402
2 207 402
2 799 922
2 754 690
45 232
45 232
765 472
754 125
11 347
11 347
2 202 573
1 175 714
1 026 859
1 026 859
530 821
275 048
255 773
255 773
998 946
633 784
365 162
365 162
220 334
128 805
91 529
91 529
396 409
200 000
200 000
196 409
71 354
36 000
36 000
35 354
12 000 000
500
500
11 999 500
832 000
143 500
143 500
688 500
149 760
31 500
31 500
118 260
DSİ 19. (SIVAS) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Aydın-İli Taşkın ve Rusubat Kontrolu 1.Kısım
Aydın-İli Taşkın ve Rusubat Kontrolu 1.Kısım Fiyat
Farkı
2 -Aydın-Buharkent Feslek Çayı
Aydın-Buharkent Feslek Çayı Fiyat Farkı
1 000 000
37 773 814
3 410 665
5 566 567
5 566 567
1 191 235
369 253
639 850
161 884
551 385
207 369
551 385
207 369
516 600
113 400
516 600
113 400
773 790
139 282
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 2 000 028
61 18
1 998 500
999 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 079
61 19
999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 069
61 19
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 2 000 044
61 20
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 2 000 044
61 20
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 2 000 045
61 20
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 2 000 045
61 20
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 078
61 20
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 2 000 078
61 20
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 059
61 20
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 2 000 059
61 20
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 033
61 20
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 079
61 20
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 2 000 079
61 20
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 103
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 2 000 103
61 21
61 21
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 076
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 2 000 076
61 21
61 21
13 038 023
Bİ
Bİ
Bİ
28 796 582
257 190
25 882
Sayfa No :179
3 -Aydın-Buharkent Çağlayandere 7.Kısım
Aydın-Buharkent Çağlayandere 7.Kısım Fiyat Farkı
4 -Aydın-Bozdoğan Ovası Sulaması Yandereleri Yukarı
Havza 3.Kısım
Aydın-Bozdoğan Ovası Sulaması Yandereleri Yukarı
Havza 3.Kısım Fiyat Farkı
5 -Büyük Menderes Yandereleri Yukarı Havza Islahı
2.Kısım
Büyük Menderes Yandereleri Yukarı Havza Islahı
2.Kısım Fiyat Farkı
6 -Kemer Barajı Yandereleri Siltasyondan Koruma
2.Kısım
Kemer Barajı Yandereleri Siltasyondan Koruma
2.Kısım Fiyat Farkı
7 -Aydın-Köşk Koçak Deresi Yukarı Havza Islahı
8 -Aydın Sultanhisar Malgaç Çayı Yukarı Havza
9 -Denizli-İli Taşkın ve Rusubat Kontrolu 3.Kısım
Denizli-İli Taşkın ve Rusubat Kontrolu 3.Kısım Fiyat
Farkı
10 -Denizli-İli Taşkın ve Rusubat Kontrolu 2.Kısım
(Honaz-Menteş Bulancıkdere 5.Kısım, AydınlarAkbaş Barajı Siltasyondan Korunma)
Denizli-İli Taşkın ve Rusubat Kontrolu 2.Kısım
(Honaz-Menteş Bulancıkdere 5.Kısım, AydınlarAkbaş Barajı Siltasyondan Korunma) Fiyat Farkı
11 -Denizli-Acıpayam Dalaman Çayı İğdeli,
Pekmeztoprak, Değirmendere, Çatak, Derin, Sulu ve
Süleymanlar Yandereleri Yukarı Havza Islahı
12 -Denizili Çürüksu Sulaması Yandereleri Yukarı Havza
Islahı 2.Kısım
13 -Denizli Honaz Yokuşbaşı Kılıçdere Yukarı Havza
Islahı 3.Kısım
14 -Denizli Acıpayam Serinhisar ovaları Yandereleri
(Alaattin Değirmendere)
15 -Denizli Çüruksu Sulaması Sağ Sahil Yandereleri
(Çal Bayıralan Ahır deresi)
16 -Muğla-İli Taşkın ve Rusubat Kontrolu 2.Kısım
917 010
165 062
789 200
516 600
113 400
209 100
516 600
113 400
209 100
400 410
51 662
580 100
142 056
45 900
45 900
96 156
781 600
209 100
209 100
572 500
140 688
45 900
45 900
94 788
828 300
209 100
209 100
619 200
149 094
45 900
45 900
103 194
1 000 000
1 000 000
500
500
500
500
999 500
999 500
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 077
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 2 000 077
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 080
61 21
61 21
61 21
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 2 000 080
61 21
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 081
61 21
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 2 000 081
61 21
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 082
61 21
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 2 000 082
61 21
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 036
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 038
61 21
61 21
Bİ
Bİ
Bİ
798 025
270 447
217 150
51 323
580 875
219 124
580 875
219 124
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 036
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 2 000 036
61 21
61 21
1 000 000
473 166
526 834
526 834
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 080
61 21
331 907
128 740
203 167
203 167
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 2 000 080
61 21
4 500 000
500
500
4 499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 040
61 21
5 000 000
500
500
4 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 046
61 21
2 000 000
500
500
1 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 047
61 21
2 000 000
500
500
1 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 049
61 21
2 000 000
500
500
1 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 050
61 21
133 574
133 574
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 110
61 21
810 650
677 076
Sayfa No :180
Muğla-İli Taşkın ve Rusubat Kontrolu 2.Kısım Fiyat
Farkı
17 -Muğla-Fethiye Eşençayı Yandere Yukarı Havza Islahı
2.Kısım
Muğla-Fethiye Eşençayı Yandere Yukarı Havza Islahı
2.Kısım Fiyat Farkı
18 -Muğla Köyceğiz Kargıcak Deresi Yukarı Havza Islahı
2. Kısım
Muğla Köyceğiz Kargıcak Deresi Yukarı Havza Islahı
2. Kısım Fiyat Farkı
19 -Muğla-Fethiye Körfezi Yandereleri (Eldirek,
Çaylıboğaz, Karacasu, İplikçi, Kösebükü, Türbe ve
Sülüklü dereleri )
20 -Muğla Köyceğiz Kargıcak Deresi Yukarı Havza Islahı
3.Kısım
DSİ 22. (TRABZON) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
259 202
172 548
86 654
86 654
2 391 270
400 000
400 000
1 991 270
608 730
100 000
100 000
508 730
Bİ
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 2 000 110
61 21
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 039
61 21
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 2 000 039
61 21
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 073
61 21
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 2 000 073
61 21
1 148 350
740 045
408 305
408 305
268 663
148 883
119 780
119 780
2 000 000
500
500
1 999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 051
61 21
4 000 000
500
500
3 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 052
61 21
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 2 000 013
61 22
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 2 000 013
61 22
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 022
61 22
14 735 238
6 584 923
1 200 500
600 500
1 -Trabzon-Akçaabat Yıldızlı Sera Deresi Islahı
9 985 238
5 105 798
900 000
300 000
3 979 440
Trabzon-Akçaabat Yıldızlı Sera Deresi Islahı Fiyat
Farkı
2 -Bayburt-Merkez Taht Köyü İkmali
2 500 000
1 479 125
300 000
300 000
720 875
500
500
49 068 211
8 968 402
3 615 100
3 615 100
3 943 085
1 025 915
2 937 702
639 784
635 000
165 000
635 000
165 000
370 383
221 131
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 2 000 016
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 2 000 016
61 23
61 23
9 185 000
1 048 195
800 000
800 000
7 336 805
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 130
61 23
1 653 300
201 591
200 000
200 000
1 251 709
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 2 000 130
61 23
7 380 000
2 633 244
650 000
650 000
4 096 756
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 132
61 23
1 328 400
512 003
150 000
150 000
666 397
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 2 000 132
61 23
1 212 570
218 263
837 603
158 280
150 000
27 000
150 000
27 000
224 967
32 983
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 052
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 2 000 052
61 23
61 23
2 248 380
250 000
250 000
1 998 380
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 072
61 23
404 708
45 000
45 000
359 708
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 2 000 072
61 23
DSİ 23. (KASTAMONU) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Kastamonu-İnebolu İlçe Merkezi İnebolu Çayı
Kastamonu-İnebolu İlçe Merkezi İnebolu Çayı Fiyat
Farkı
2 -Kastamonu-Araç Çayı Yandereleri Üst Havza Islahı
1.Kısım
Kastamonu-Araç Çayı Yandereleri Üst Havza Islahı
1.Kısım Fiyat Farkı
3 -Kastamonu-Araç Çayı Yandereleri Üst Havza Islahı
2.Kısım
Kastamonu-Araç Çayı Yandereleri Üst Havza Islahı
2.Kısım Fiyat Farkı
4 -Kastamonu-Merkez İnceboğaz Köyü Kuru Dere
Kastamonu-Merkez İnceboğaz Köyü Kuru Dere Fiyat
Farkı
5 -Kastamonu-Hanönü Yenice Köyü Gözcü Dere
Kastamonu-Hanönü Yenice Köyü Gözcü Dere Fiyat
Farkı
2 250 000
6 949 815
2 249 500
36 484 709
Bİ
Sayfa No :181
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
11
12
13
14
15
16
17
18
DSİ 24. (KARS) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Kars-Susuz Aynalı Köyü
Kars-Susuz Aynalı Köyü Fiyat Farkı
2 -Kars-Aras Nehri ve Yan Dereler 1.Grup
3 -Kars-Aras Nehri ve Yan Dereler 2.Grup
4 -Ardahan-Göle Kuytuca Köyü
Ardahan-Göle Kuytuca Köyü Fiyat Farkı
5 -Ardahan-Göle Kayaaltı Köyü İkmali
6 -Iğdır-Mekez Gülpınar Köyü
Iğdır-Mekez Gülpınar Köyü Fiyat Farkı
DSİ 26. (ARTVIN) ÇORUH BÖLGE MÜDÜRLÜGÜ
1 -Artvin-Merkez Aşağımaden Köyünün Aşağımaden
Deresi 2.Kısım
Artvin-Merkez Aşağımaden Köyünün Aşağımaden
Deresi 2.Kısım Fiyat Farkı
1 000
1 000
500
500
500
499 000
6 999 000
2 999 500
449 500
599 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2017
2016
2016
2016
500 000
500
500
499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 017
61 23
300 000
300 000
500
500
500
500
299 500
299 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 018
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 019
61 23
61 23
1 797 590
1 900 000
250 000
250 000
250 000
250 000
1 547 590
1 650 000
Bİ
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 074
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 075
61 23
61 23
371 000
37 100
37 100
333 900
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 078
61 23
750 000
500
500
749 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 012
61 23
2 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 013
61 23
128 939
28 999
75 600 000
50 999 500
Bİ
349 500
Bİ
Bİ
2013 2016 5
5
2014 2018 5
2015 2019 5
2013 2015 5
5
2015 2016 5
2014 2015 5
5
61
61
61
61
61
61
61
61
61
3 000 000
138 363 253
128 940
29 000
84 000 000
51 000 000
1 125 003
350 000
350 000
1 095 310
285 000
1 322 597
807 456
234 296
233 745
47 100
2015 YILI
NAKTİ
500
500
9 933 718
9 933 718
1
1
8 400 000
500
317 547
115 704
500
861 565
237 900
1
1
8 400 000
500
317 547
115 704
500
861 565
237 900
Fonksiyonel
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
Ekonomik
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
Faaliyet
Yeri
1 000
1 000
500
500
500
2015 YILI
KEŞFİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
Tahakkuk
500 000
7 000 000
3 000 000
450 000
600 000
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
Finansal
-Bartın-İnkumu Yandereleri 2.Kısım
-Karabük-Safranbolu Araç Çayı Karıt Tersip Bendi
-Karabük Safranbolu Akçasu Deresi
-Karabük-Yenice Özal Mahallesi Bağbaşı Deresi
-Karabük-Yenice Tır Köyü Cumayeri Mahallesi Örenli
Dere
-Karabük-Yenice Yazıköy Çay Mahallesi Kuyucak
Deresi
-Karabük Ovacık Kayaboğazı
-Karabük-Merkez Aşağı Kızılcaören Köyü Yeni
Mahalle Kocadere Yukarı Havza Islahı
-Zonguldak-Ereğli Ormanlı Beldesi Karabalçık Deresi
-Zonguldak-Ereğli Çaylıoğlu Beldesi Hızarbendi
Deresi
-Zonguldak-Merkez Beycuma Beldesi Karadere Üst
Havza
-Zonguldak-Merkez İnağzı Mahallesi Karıncak Deresi
2. Kısım
-Zonguldak-Gökçebey İlçesi Agustu Deresi İkmali
BİTİŞ
TARİHİ
6
7
8
9
10
BAŞLAMA
TARİHİ
İŞİN ADI
E B İ M KODU
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
4 13 2 000 030
4 14 2 000 057
4 15 2 000 014
4 15 2 000 015
4 15 2 000 016
61
61
61
61
61
23
23
23
23
23
127 106 938
3 794 009
778 946
278 946
800 008
659 700
159 700
140 308
144 001
118 746
118 746
25 255
Bİ
Bİ
Bİ
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
90
90
91
90
90
91
4 13 2 000 120
4 13 2 000 120
4 14 2 000 042
4 15 2 000 009
4 13 2 000 009
4 13 2 000 009
4 15 2 000 070
4 13 2 000 007
4 13 2 000 007
24
24
24
24
24
24
24
24
24
3 015 063
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 2 000 065
61 26
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 2 000 065
61 26
Sayfa No :182
2 -Artvin-Borçka Karagöl Gölü Üst Havza Tedbirlerinin
Alınması
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERI
2 850 000
500
DSİ 04. (KONYA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Aksaray Üniversitesi Kampüs Alanı Drenajı
DSİ 19. (SIVAS) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Sivas-Okullar Bölgesi Drenajı
Sivas-Okullar Bölgesi Drenajı Fiyat Farkı
500
2 849 500
10 611 663
970 831
1 300 000
1 300 000
800 000
1 000 000
8 840 832
500
500
1 299 500
500
500
4 311 663
970 831
799 000
799 000
3 653 951
657 712
822 738
148 093
600 000
199 000
600 000
199 000
5 000 000
500
500
1 -Denizli-Tavas-Kızılca Ovası Drenajı
5 000 000
500
500
Mevkuf Tutulan Ödenek
1 299 500
2 231 213
310 619
4 999 500
Yeri
61 61
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 3 000 003
61 04
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 3 000 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 3 000 002
61 19
61 19
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 3 000 001
61 21
5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 3 000 001
61 61
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 4 000 011
61 01
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 4 000 011
61 01
Bİ
2010 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 11 4 000 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 11 4 000 002
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 4 000 023
61 03
61 03
61 03
Bİ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 4 000 027
61 04
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 4 000 038
61 05
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 4 000 038
61 05
200 000
27 802 632
110 000 000
300 323 936
DSİ 01. (BURSA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
8 001 325
1 657 216
900 000
900 000
5 444 109
1 -Bursa-Büyükorhan (Cuma) Barajı Sol Sahil Pompaj
Sulaması
Bursa-Büyükorhan (Cuma) Barajı Sol Sahil Pompaj
Sulaması Fiyat Farkı
DSİ 03. (ESKIŞEHIR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
6 457 000
1 379 921
750 000
750 000
4 327 079
1 544 325
277 295
150 000
150 000
1 117 030
11 636 143
9 134 269
1 002 374
1 002 374
1 -Kütahya-Örencik Sulaması
Kütahya-Örencik Sulaması Fiyat Farkı
2 -Kütahya-Örencik Sulaması Doğalgaz Geçişleri
7 640 106
2 496 037
1 500 000
6 818 232
2 316 037
821 874
180 000
500
821 874
180 000
500
500
500
1 -Ankara-Kızılcahamam Doğanözü Karakaya ve
Köprübaşı Regülatörleri Sulamaları
Ankara-Kızılcahamam Doğanözü Karakaya ve
Köprübaşı Regülatörleri Sulamaları Fiyat Farkı
5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 2 000 041
4 999 500
53 708 213
1 -Göksu Havzası Yamaç Arazileri Sulaması
61 26
2 541 832
381 834 781
DSİ 05. (ANKARA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Faaliyet
200 000
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERI
DSİ 04. (KONYA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Ekonomik
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 2 000 020
19 477 486
DSİ 21. (AYDIN) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
YERÜSTÜSUYU SULAMALARI (1977A010320)
Bİ
Fonksiyonel
19 477 486
Mevkuf Tutulan Ödenek (GAP)
DRENAJ (1977A010320)
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
70 000 000
70 000 000
Bİ
1 499 500
Bİ
1 499 500
69 999 500
500
500
17 456 607
2 585 641
2 000 000
2 000 000
69 999 500
13 456 607
2 149 945
1 600 000
1 600 000
9 706 662
4 000 000
435 696
400 000
400 000
3 164 304
12 870 966
Sayfa No :183
37 414 115
DSİ 06. (ADANA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
49 111 802
5 599 953
6 097 734
6 097 734
1 -Hatay-Samandağ Sulaması
Hatay-Samandağ Sulaması Fiyat Farkı
2 -Mersin-Mut Kurtsuyu Sulaması
6 867 111
1 630 576
24 249 250
4 653 959
945 994
2 213 152
684 582
1 600 000
2 213 152
684 582
1 600 000
22 649 250
Mersin-Mut Kurtsuyu Sulaması Fiyat Farkı
3 -Mersin-Anamur Anıtlı Sulaması (Regülatör)
4 364 865
12 000 000
400 000
1 200 000
400 000
1 200 000
3 964 865
10 800 000
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 4 000 046
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 4 000 046
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 4 000 017
61 06
61 06
61 06
Bİ
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 4 000 017
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 4 000 028
61 06
61 06
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 4 000 020
61 08
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 4 000 020
61 08
DSİ 08. (ERZURUM) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
2 190 506
1 610 954
579 552
579 552
1 -Erzurum-Aşkale Regülatör Sulaması
1 715 506
1 275 845
439 661
439 661
475 000
335 109
139 891
139 891
29 250 000
4 000
4 000
700 000
500
500
699 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 4 000 008
61 09
950 000
500
500
949 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 4 000 009
61 09
3 000 000
3 200 000
500
500
500
500
2 999 500
3 199 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 4 000 003
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 4 000 005
61 09
61 09
6 200 000
500
500
6 199 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 4 000 006
61 09
7 000 000
500
500
6 999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 4 000 007
61 09
5 200 000
500
500
5 199 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 4 000 010
61 09
2 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 4 000 004
61 09
Erzurum-Aşkale Regülatör Sulaması Fiyat Farkı
DSİ 09. (ELAZIĞ) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Elazığ-Palu Sipini Mikrohavzası
(Keklikdere,Karasalkım) Sulamaları
2 -Elazığ-Palu Büyükdere Mikrohavzası (Bozçanak
Havey Mezrası,Bozçanak Hanönü Mezrası,Baltaşı)
Sulamaları
3 -Bingöl-Kığı Adaklı Sulaması Yenilenmesi
4 -Bingöl-Merkez Çapakçur Mikrohavzası
(Alıncık,Aşağıköy,Balpınar,Ortaköy,Şaban,Üçyaka,Y
enimahalle,Kırkağu,Yelesen) Sulamaları
5 -Bingöl-Genç Lediz Mikrohavzası (Sürekli, Ardıçdibi,
Meşedalı, Dereköy, Balgöze, Yiğitbaşı, Şehittepe)
Sulamaları
6 -Bingöl-Genç Vahkin Mikrohavzası (Bayırlı, Binekli,
Çanakçı, Çaytepe, Dilektaşı, Doğanevler, Elmagünü,
Gözütok, Kepçeli, Koçsırtı, Meşedalı, Pınaraltı,
Sarmakaya, Yağızca, Yenisu, Garip) Sulamaları
7 -Bingöl-Ilıcalar Mikrohavzası (Ağaçeli, Alatepe,
Çobantası, Elmalı, Hacılar, Yenibaşlar) Sulamaları
8 -Tunceli-Ovacık Sulaması 2.İkmali
DSİ 11. (EDIRNE) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Edirne-Merkez Kemalköy Yamaç Arazileri Sulaması
Edirne-Merkez Kemalköy Yamaç Arazileri Sulaması
Fiyat Farkı
2 -Edirne-Cimra Ovası Sulaması İkmali
Edirne-Cimra Ovası Sulaması İkmali Fiyat Farkı
3 000 000
29 246 000
500
500
38 148 651
7 718 846
2 400 500
2 400 500
9 798 478
1 763 726
3 237 180
681 666
800 000
300 000
800 000
300 000
5 761 298
782 060
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 4 000 003
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 4 000 003
61 11
61 11
9 819 023
1 767 424
3 052 778
747 222
1 000 000
300 000
1 000 000
300 000
5 766 245
720 202
Bİ
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 4 000 008
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 4 000 008
61 11
61 11
28 029 305
Sayfa No :184
3 -Edirne Meriç Subaşı Sulaması
DSİ 12. (KAYSERI) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Kayseri-Sarız Sulaması Yenileme 2.Kısım
Kayseri-Sarız Sulaması Yenileme 2.Kısım Fiyat Farkı
2 -Kayseri-Pınarbaşı Altıkesek Sulaması İkmali
3 -Nevşehir-Ürgüp Damsa Sulaması Yenileme
Nevşehir-Ürgüp Damsa Sulaması Yenileme Fiyat
Farkı
4 -Yozgat-Boğazlıyan Oğulcuk Regülatörü ve İletim
Kanalı
Yozgat-Boğazlıyan Oğulcuk Regülatörü ve İletim
Kanalı Fiyat Farkı
DSİ 13. (ANTALYA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Antalya-Manavgat Belenobası Pompaj Sulaması
Antalya-Manavgat Belenobası Pompaj Sulaması Fiyat
Farkı
DSİ 18. (ISPARTA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Isparta-Eğirdir Sarıidris Sulaması
2 -Afyonkarahisar-Çay Devederesi Sulaması
3 -Burdur-Altınyayla Regülatörü ve Sulaması
Burdur-Altınyayla Regülatörü ve Sulaması Fiyat
Farkı
4 -Burdur-Yeşilova Harmanlı Regülatörü ve Sulaması
5 -Burdur-Bucak Anbahan Regülatörü ve Sulaması
6 -Konya-Akşehir Reis Depolaması Sulaması
Konya-Akşehir Reis Depolaması Sulaması Fiyat Farkı
DSİ 19. (SIVAS) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Sivas-Gürün Akınözü Regülatörü ve Sulaması
Sivas-Gürün Akınözü Regülatörü ve Sulaması Fiyat
Farkı
2 -Sivas-Divriği Yılanlıçay Regülatörü ve Sulaması
Sivas-Divriği Yılanlıçay Regülatörü ve Sulaması
Fiyat Farkı
3 -Sivas-Merkez Ağcainiş Regülatörü ve Sulaması
15 000 000
500
500
14 999 500
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
2015 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 4 000 022
61 11
21 717 364
719 962
2 725 000
2 725 000
1 470 000
383 000
116 575
23 425
600 000
150 000
600 000
150 000
753 425
209 575
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 4 000 031
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 4 000 031
61 12
61 12
75 000
700 000
200 000
75 000
700 000
200 000
675 000
11 178 484
2 888 406
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 4 000 035
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 4 000 016
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 4 000 016
61 12
61 12
61 12
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 4 000 047
61 12
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 4 000 047
61 12
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 4 000 005
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 4 000 005
61 13
61 13
750 000
11 878 484
3 088 406
18 272 402
3 195 280
443 925
800 000
800 000
1 951 355
952 194
136 037
200 000
200 000
616 157
10 352 287
3 444 994
1 000 000
1 000 000
7 498 397
2 853 890
2 706 371
738 623
800 000
200 000
800 000
200 000
11 727 885
2 784 218
1 633 669
1 633 669
1 477 696
424 660
500
1 000
1 060 000
198 146
500
1 000
1 060 000
198 146
1 499 500
2 999 000
85 304
27 194
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04
2015 2016 5 04
2013 2016 5 04
5 04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
90
90
91
4 15 4 000 012
4 14 4 000 007
4 13 4 000 025
4 13 4 000 025
61
61
61
61
18
18
18
18
1 500 000
1 200 000
998 950
255 935
500
500
277 592
95 431
1 499 500
1 199 500
721 358
160 504
500
500
277 592
95 431
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04
2015 2016 5 04
2013 2015 5 04
5 04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
90
90
91
4 15 4 000 016
4 15 4 000 019
4 13 4 000 022
4 13 4 000 022
61
61
61
61
18
18
18
18
20 149 722
9 546 836
1 500 000
3 000 000
2 623 000
650 000
5 907 293
3 992 026
1 915 267
7 309 998
5 001 366
5 001 366
1 389 000
250 020
328 000
72 000
328 000
72 000
1 061 000
178 020
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 4 000 008
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 4 000 008
61 19
61 19
4 290 000
1 072 500
800 000
200 000
800 000
200 000
3 490 000
872 500
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 4 000 009
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 4 000 009
61 19
61 19
26 134
26 134
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 4 000 014
61 19
1 790 000
1 763 866
5 601 520
Sayfa No :185
Sivas-Merkez Ağcainiş Regülatörü ve Sulaması Fiyat
Farkı
4 -Sivas-Gürün Sarıca Regülatörü ve Sulaması
Sivas-Gürün Sarıca Regülatörü ve Sulaması Fiyat
Farkı
5 -Sivas-Zara Habeşçayı Regülatörü ve Sulaması
Sivas-Zara Habeşçayı Regülatörü ve Sulaması Fiyat
Farkı
6 -Sivas-Merkez Zengi Regülatörü ve Sulaması
Sivas-Merkez Zengi Regülatörü ve Sulaması Fiyat
Farkı
DSİ 20. (KAHRAMANMARAŞ) BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Kahramanmaraş-Merkez Kale Kasabası Hartlap
(Elmacık) Köyü Arazisi Sır Baraj Gölünden Pompaj
Sulaması
Kahramanmaraş-Merkez Kale Kasabası Hartlap
(Elmacık) Köyü Arazisi Sır Baraj Gölünden Pompaj
Sulaması Fiyat Farkı
2 -Adıyaman-Atatürk Baraj Gölü Bebek 1 Pompaj
Sulaması
3 -Adıyaman-Çelikhan Sulaması Derivasyon Tesisleri
4 -Adıyaman-Çelikhan Sulaması Şebekesi
DSİ 21. (AYDIN) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Aydın-Yenipazar Katrancı Göleti Sulaması
2 -Muğla-Yatağan Alaşar Köyü Sulaması
Muğla-Yatağan Alaşar Köyü Sulaması Fiyat Farkı
3 -Muğla-Yatağan Nebiköy Sulaması
Muğla-Yatağan Nebiköy Sulaması Fiyat Farkı
4 -Muğla-Köyceğiz Çayhisar Sulaması
Muğla-Köyceğiz Çayhisar Sulaması Fiyat Farkı
5 -Muğla-Fethiye Yaylazorlar Sulaması
Muğla-Fethiye Yaylazorlar Sulaması Fiyat Farkı
6 -Muğla-Fethiye Yaylazorlar Sulaması 2.Kısım
Muğla-Fethiye Yaylazorlar Sulaması 2.Kısım Fiyat
Farkı
465 400
343 617
121 783
121 783
1 839 900
331 182
1 201 455
225 910
638 445
105 272
638 445
105 272
1 590 000
413 400
1 590 000
413 400
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 4 000 014
61 19
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 4 000 039
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 4 000 039
61 19
61 19
1 590 000
413 400
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 4 000 040
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 4 000 040
61 19
61 19
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 4 000 042
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 4 000 042
61 19
61 19
Bİ
1998 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 99 4 000 003
61 20
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 99 4 000 003
61 20
5 332 000
1 386 320
4 969 424
1 042 564
362 576
343 756
362 576
343 756
67 205 013
973 706
1 601 500
1 601 500
229 580
166 479
63 101
63 101
1 975 433
807 227
36 899
36 899
1 131 307
20 000 000
1 000
1 000
19 999 000
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 4 000 007
61 20
15 000 000
30 000 000
1 500 000
500
1 500 000
500
13 500 000
29 999 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 4 000 044
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 4 000 045
61 20
61 20
1 605 937
1 605 937
4 279 500
500
77 001
40 000
80 318
19 999
467 005
182 995
140 924
32 482
191 994
45 503
500
77 001
40 000
80 318
19 999
467 005
182 995
140 924
32 482
191 994
45 503
Bİ
Bİ
2015 2016 5
2014 2015 5
5
2014 2015 5
5
2013 2016 5
5
2013 2015 5
5
2014 2015 5
5
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
9 201 999
4 000 000
446 655
110 137
584 863
122 160
667 150
262 850
1 082 406
261 426
573 843
123 292
3 316 562
369 654
70 137
504 545
102 161
941 482
228 944
381 849
77 789
64 629 807
3 999 500
Bİ
200 145
79 855
Bİ
Bİ
Bİ
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
90
91
90
91
90
91
90
91
90
91
4 15 4 000 025
4 13 4 000 036
4 13 4 000 036
4 13 4 000 039
4 13 4 000 039
4 13 4 000 040
4 13 4 000 040
4 13 4 000 041
4 13 4 000 041
4 14 4 000 020
4 14 4 000 020
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
Sayfa No :186
7 -Muğla-Merkez Yemişendere Köyü Sulaması
Muğla-Merkez Yemişendere Köyü Sulaması Fiyat
Farkı
DSİ 23. (KASTAMONU) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Kastamonu-Merkez Kirenli Köyü Vayıslı Sulaması
DSİ 24. (KARS) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Iğdır-Karakoyunlu Sulaması
Iğdır-Karakoyunlu Sulaması Fiyat Farkı
794 252
172 965
532 414
107 587
261 838
65 378
261 838
65 378
750 000
500
500
750 000
500
500
14 935 477
4 615 056
1 250 000
1 250 000
12 657 184
2 278 293
3 692 857
922 199
1 000 000
250 000
1 000 000
250 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 4 000 021
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 4 000 021
61 21
61 21
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 4 000 024
61 23
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 4 000 028
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 15 4 000 028
61 24
61 24
5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 4 000 013
61 61
749 500
749 500
9 070 421
7 964 327
1 106 094
82 197 368
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERI
Mevkuf Tutulan Ödenek (GAP)
82 197 368
3 250 942
10 000 000
17 526 063
1 080 000
1 000
1 000
1 079 000
600 000
500
500
599 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 5 000 002
61 03
480 000
500
500
479 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 5 000 003
61 03
3 000 000
500
500
1 -Çorum-Mecitözü Sarıhasan, Işıklı ve Karacuma YAS
Sulama Şebekesi
DSİ 11. (EDIRNE) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
3 000 000
500
500
2 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 5 000 001
61 05
800 000
1 000
1 000
799 000
1 -Edirne-Havsa Bakışlar Sulama Kooperatifi (1.Kısım)
Açık Kanal Sulama Sistemlerinin Kapalı Şebekeye
Dönüştürülmesi
DSİ 12. (KAYSERI) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
800 000
1 000
1 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 5 000 005
61 11
648 149
366 967
281 182
281 182
1 -Kayseri-Kocasinan Sarımsaklı Elagöz ve Hasan Arpa
YAS Sulama Şebekesi
Kayseri-Kocasinan Sarımsaklı Elagöz ve Hasan Arpa
YAS Sulama Şebekesi Fiyat Farkı
DSİ 18. (ISPARTA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
496 869
298 630
198 239
198 239
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 5 000 021
61 12
151 280
68 337
82 943
82 943
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 5 000 021
61 12
20 710 657
5 094 834
2 967 260
2 967 260
560 000
56 000
319 400
319 400
184 600
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 5 000 008
61 18
140 000
140 000
1 260 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 5 000 010
61 18
YERALTISUYU SULAMA ŞEBEKELERİ
(1977A010320)
DSİ 03. (ESKIŞEHIR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Kütahya-Aslanapa Merkez YAS Sulama Şebekesi 1.
Kısım
2 -Kütahya-Aslanapa Çalköy YAS Sulama Şebekesi 3.
Kısım
DSİ 05. (ANKARA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Isparta-Keçiborlu Ardıçlı YAS Sulama Şebekesi
2.Kısım
2 -Isparta-Keçiborlu Senir YAS Sulama Şebekesi 1 ve
2.Kısım
26 238 806
1 400 000
5 461 801
2 999 500
799 000
12 648 563
Sayfa No :187
3 -Isparta-Merkez Büyükhacılar YAS Sulama Şebekesi
1.Kısım
4 -Isparta-Sütçüler Yeşilyurt YAS Sulama Şebekesi
1.Kısım
5 -Afyonkarahisar-Emirdağ Kurucaköy YAS Sulama
Şebekesi
6 -Afyonkarahisar-Emirdağ Aşağıpiribeyli YAS Sulama
Şebekesi 2.Kısım
7 -Afyonkarahisar-Sultandağı Yeşilçiftlik YAS Sulama
Şebekesi
8 -Afyonkarahisar-Başmakçı Yaka YAS Sulama
Şebekesi 1 ve 2.Kısım
9 -Afyonkarahisar-Emirdağ Karaağaç YAS Sulama
Şebekesi 1.Kısım
10 -Afyonkarahisar-Dinar Aktoprak YAS Sulama
Şebekesi 1.Kısım
11 -Afyonkarahisar-Çay Uyanık (Yeşilyurt) YAS Sulama
Şebekesi 1.Kısım
12 -Afyonkarahisar-Dazkırı Bozan YAS Sulama Şebekesi
1.Kısım
13 -Afyonkarahisar-Dinar Çakıcı YAS Sulama Şebekesi 1
ve 2.Kısım
14 -Afyonkarahisar-Şuhut Balçıkhisar YAS Sulama
Şebekesi 1.Kısım
15 -Afyonkarahisar-Sultandağı Doğancık YAS Sulama
Şebekesi 1.Kısım
16 -Afyonkarahisar-Başmakçı Merkez YAS Sulama
Şebekesi 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.Kısım
17 -Afyonkarahisar-Merkez İsmailköy 1.Kısım YAS
Sulama Şebekesi
18 -Afyonkarahisar-Merkez Bayatçık 2.Kısım YAS
Sulama Şebekesi
19 -Afyonkarahisar-Emirdağ Türkmenakören 1 ve
2.Kısım YAS Sulama Şebekesi
20 -Afyonkarahisar-Sultandağı Çamözü Akbaba 1 ve
2.Kısım YAS Sulama Şebekeleri
21 -Afyonkarahisar-Bolvadin Dişli YAS Sulama Şebekesi
1, 2 ve 3.Kısım
22 -Afyonkarahisar-Sultandağı Dereçine YAS Sulama
Şebekesi 1 ve 2.Kısım
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
620 000
62 000
62 000
558 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 5 000 011
61 18
250 000
25 000
25 000
225 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 5 000 012
61 18
425 000
337 480
1 000
1 000
86 520
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 5 000 001
61 18
420 000
42 000
1 000
1 000
377 000
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 5 000 012
61 18
2 287 860
2 286 860
1 000
1 000
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 5 000 013
61 18
760 000
76 000
1 000
1 000
683 000
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 5 000 022
61 18
550 000
55 000
1 000
1 000
494 000
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 5 000 023
61 18
250 000
25 000
1 000
1 000
224 000
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 5 000 027
61 18
500 000
50 000
1 000
1 000
449 000
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 5 000 030
61 18
250 000
25 000
1 000
1 000
224 000
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 5 000 034
61 18
250 000
25 000
1 000
1 000
224 000
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 5 000 035
61 18
350 000
35 000
1 000
1 000
314 000
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 5 000 038
61 18
140 000
14 000
1 000
1 000
125 000
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 5 000 040
61 18
4 043 443
225 000
500 000
500 000
3 318 443
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 5 000 042
61 18
300 000
30 000
1 000
1 000
269 000
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 5 000 019
61 18
120 000
12 000
1 000
1 000
107 000
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 5 000 025
61 18
810 000
81 000
1 000
1 000
728 000
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 5 000 027
61 18
1 434 494
1 433 494
1 000
1 000
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 5 000 040
61 18
1 260 000
126 000
1 000
1 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 5 000 006
61 18
1 879 860
160 000
1 719 860
1 719 860
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 5 000 007
61 18
1 133 000
Sayfa No :188
23 -Afyonkarahisar-Çay Deresinek (1. 2. ve 3.Kısım)
YAS Sulama Şebekeleri (İlave)
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERI
1 850 000
185 000
DSİ 01. (BURSA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Bursa-Keles Sorgun Göleti Sulaması
Bursa-Keles Sorgun Göleti Sulaması Fiyat Farkı
2 -Bursa-Keles Dağdibi Göleti Sulaması
Bursa-Keles Dağdibi Göleti Sulaması Fiyat Farkı
3 -Bursa-Yenişehir Çiçeközü Göleti Sulaması
Bursa-Yenişehir Çiçeközü Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
4 -Bursa-Nilüfer Güngören Göleti Sulaması
Bursa-Nilüfer Güngören Göleti Sulaması Fiyat Farkı
5 -Bursa-Kestel Gözede Göleti Sulaması
6 -Bursa-Büyükorhan Durhasan Göleti Sulaması
7 -Bursa-İznik Derbent Göleti Sulaması
8 -Bursa-Orhaneli Altıntaş Göleti Sulaması
9
10
11
12
13
14
15
16
-Bursa Yenişehir Gökçesu Göleti Sulaması
-Bursa Yenişehir Fethiye Göleti Sulaması
-Bursa Büyükorhan Ericek Göleti Sulaması
-Bursa Kestel Ağlaşan Kayacık Göleti Sulaması
-Bursa İnegöl Çavuşköy Göleti Sulaması
-Bursa Büyükorhan Aktaş Göleti Sulaması
-Kocaeli Karamürsel Tepeköy Göleti Sulaması
-Yalova-Çınarcık Ortaburun Göleti Sulaması
Yalova-Çınarcık Ortaburun Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
DSİ 02. (İZMIR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Manisa-Selendi Ayanlar Göleti Sulaması
Manisa-Selendi Ayanlar Göleti Sulaması Fiyat Farkı
2 -Manisa-Gördes Çiçekli Göleti Sulaması
185 000
1 665 000
Bİ
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
Fonksiyonel
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 5 000 009
61 18
5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 5 000 001
61 61
6 749 058
Mevkuf Tutulan Ödenek
GÖLET SULAMALARI (1977A010320)
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
6 749 058
1 025 673 950
215 506 764
75 710 079
94 000 000
734 457 107
49 517 289
10 150 413
3 559 173
3 559 173
35 807 703
1 151 000
311 436
4 376 000
1 302 814
10 552 664
3 176 695
1 029 493
270 751
2 831 838
818 157
121 507
40 685
750 000
250 000
800 000
200 000
121 507
40 685
750 000
250 000
800 000
200 000
755 686
203 653
1 600 000
2 200 000
455 235
115 623
300 451
88 030
1 000
1 000
300 451
88 030
1 000
1 000
1 599 000
2 199 000
650 000
800 000
1 000
1 000
1 000
1 000
3 500 000
2 800 000
900 000
6 000 000
1 250 000
1 000 000
1 000 000
4 660 617
1 326 724
3 634 024
995 292
1 000
1 000
500
500
500
500
500
750 000
250 000
1 000
1 000
500
500
500
500
500
750 000
250 000
29 247 515
4 132 999
3 323 811
3 323 811
800 000
200 000
800 000
800 000
200 000
800 000
7 999 955
2 600 000
4 741 750
Bİ
2013 2015 5
5
2013 2016 5
5
2013 2016 5
5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
4 13 6 000 018
4 13 6 000 018
4 13 6 000 066
4 13 6 000 066
4 13 6 000 067
4 13 6 000 067
61
61
61
61
61
61
01
01
01
01
01
01
Bİ
Bİ
2013 2015 5
5
2015 2016 5
2015 2016 5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
90
4 13 6 000 118
4 13 6 000 118
4 14 6 000 055
4 14 6 000 059
61
61
61
61
01
01
01
01
649 000
799 000
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 060
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 061
61 01
61 01
3 499 000
2 799 000
899 500
5 999 500
1 249 500
999 500
999 500
276 593
81 432
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2013
61
61
61
61
61
61
61
61
61
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 082
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 082
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 087
794 162
234 657
9 752 664
2 976 695
Bİ
Bİ
Bİ
2016
2016
2017
2017
2016
2016
2016
2016
5
5
5
5
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
90
90
90
91
4 14 6 000 062
4 14 6 000 063
4 15 6 000 065
4 15 6 000 066
4 15 6 000 067
4 15 6 000 068
4 15 6 000 069
4 13 6 000 064
4 13 6 000 064
01
01
01
01
01
01
01
01
01
21 790 705
7 199 955
2 400 000
3 941 750
Bİ
61 02
61 02
61 02
Sayfa No :189
Manisa-Gördes Çiçekli Göleti Sulaması Fiyat Farkı
3 -Uşak-Eşme Dereköy ve Eşme Güllübağ Göleti
Sulamaları
Uşak-Eşme Dereköy ve Eşme Güllübağ Göleti
Sulamaları Fiyat Farkı
4 -Uşak-Merkez Göğem Göleti Sulaması
Uşak-Merkez Göğem Göleti Sulaması Fiyat Farkı
5 -Uşak-Banaz Bahadır Göleti Sulaması
DSİ 03. (ESKIŞEHIR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Eskişehir-Sivrihisar Okçu Göleti Sulaması
Eskişehir-Sivrihisar Okçu Göleti Sulaması Fiyat Farkı
2 -Eskişehir-Seyitgazi Karaören Göleti Sulaması
Yenileme
Eskişehir-Seyitgazi Karaören Göleti Sulaması
Yenileme Fiyat Farkı
3 -Eskişehir-Sivrihisar Nasrettin Hoca Göleti Sulaması
4 -Eskişehir-Sarıcakaya Laçin Göleti Sulaması
5 -Bilecik-Gölpazarı Akçay Göleti Sulaması
6 -Bilecik-Söğüt Savcıbey Göleti Sulaması
7 -Kütahya-Tavşanlı Gölet Sulamaları (Şenlik Göleti
Sulaması ve Uluçam Göleti Sulaması)
Kütahya-Tavşanlı Gölet Sulamaları (Şenlik Göleti
Sulaması ve Uluçam Göleti Sulaması) Fiyat Farkı
8 -Kütahya-Emet Konuş Göleti Sulaması
Kütahya-Emet Konuş Göleti Sulaması Fiyat Farkı
9 -Kütahya-Hisarcık Güldüren Göleti Sulaması
Kütahya-Hisarcık Güldüren Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
10 -Kütahya-Gediz Yağmurlar Göleti Sulaması
11 -Kütahya-Simav Kiçir Göleti Sulaması
12 -Kütahya-Tavşanlı Doğanlar Göleti Sulaması
13 -Kütahya-Tavşanlı Şaphane Göleti Sulaması
14 -Sakarya-Ferizli Nalköy Göleti Sulaması
Sakarya-Ferizli Nalköy Göleti Sulaması Fiyat Farkı
15 -Sakarya-Taraklı Kayaboğazı Göleti Sulaması
1 450 000
1 936 453
1 831 588
200 000
104 865
200 000
104 865
503 547
427 043
76 504
76 504
2 393 500
622 310
7 000 000
1 497 517
376 851
895 983
245 459
1 000
895 983
245 459
1 000
89 159 748
13 763 893
4 219 014
4 219 014
3 988 428
947 405
683 949
3 467 050
807 404
665 721
521 378
140 001
18 228
521 378
140 001
18 228
140 465
135 465
5 000
5 000
4 680 000
7 500 000
8 000 000
3 500 000
1 636 302
1 278 649
800 000
500
500
500
357 653
800 000
500
500
500
357 653
487 617
317 048
170 569
170 569
441 159
121 054
991 965
262 298
292 102
71 926
985 012
260 298
69 058
29 128
6 953
2 000
69 058
29 128
6 953
2 000
79 999
20 000
1 000
1 000
1 000
1 000
613 705
189 788
800 000
6 499 000
5 499 000
4 499 000
3 499 000
2 791 427
681 477
1 247 600
1 000
1 000
1 000
1 000
613 705
189 788
800 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
12 901 400
Bİ
6 500 000
5 500 000
4 500 000
3 500 000
3 405 132
871 265
14 949 000
1 250 000
Bİ
Bİ
6 999 000
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 087
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 065
61 02
61 02
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 065
61 02
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 076
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 076
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 043
61 02
61 02
61 02
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 6 000 006
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 6 000 006
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 004
61 03
61 03
61 03
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 004
61 03
5
5
5
5
5
61
61
61
61
61
71 176 841
Bİ
Bİ
3 880 000
7 499 500
7 999 500
3 499 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2013
2016
2016
2016
2016
2015
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
4 13 6 000 102
4 15 6 000 042
4 15 6 000 043
4 15 6 000 044
4 13 6 000 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 002
Bİ
Bİ
03
03
03
03
03
61 03
2013 2016 5
5
2013 2015 5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
4 13 6 000 003
4 13 6 000 003
4 13 6 000 008
4 13 6 000 008
61
61
61
61
03
03
03
03
2015
2015
2015
2015
2012
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
91
90
4 14 6 000 046
4 14 6 000 047
4 14 6 000 048
4 14 6 000 049
4 12 6 000 008
4 12 6 000 008
4 13 6 000 061
61
61
61
61
61
61
61
03
03
03
03
03
03
03
2016
2016
2016
2016
2015
5
5
5
5
5
5
2013 2016 5
Sayfa No :190
Sakarya-Taraklı Kayaboğazı Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
16 -Sakarya-Merkez Kışlaköy Göleti Sulaması
17 -Sakarya-Kaynarca Turnalı Göleti Sulaması
Sakarya-Kaynarca Turnalı Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
18 -Sakarya-Pamukova Çilekli Göleti Sulaması
19 -Sakarya-Ferizli Nalköy İlave Sahalar Pompaj
Sulaması
DSİ 04. (KONYA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Konya-Seydişehir Oğlakcı Göleti Sulaması İkmali
2 -Karaman-Sarıveliler Göleti Sulaması
Karaman-Sarıveliler Göleti Sulaması Fiyat Farkı
3 -Karaman-Merkez Burhan Göleti Sulaması İkmali
Karaman-Merkez Burhan Göleti Sulaması İkmali
Fiyat Farkı
DSİ 05. (ANKARA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
4 454 802
251 860
200 000
200 000
4 002 942
6 500 000
644 800
1 000
214 895
1 000
214 895
6 499 000
429 905
154 107
80 949
73 158
73 158
500
500
500
500
12 562 771
1 470 501
1 470 501
9 499 029
500
406 561
500
406 561
113 440
717 400
232 600
113 440
717 400
232 600
7 545 582
7 545 582
4 000 000
800 000
17 532 772
3 500 000
9 905 590
3 177 182
717 400
232 600
3 063 742
138 920 766
27 939 667
3 999 500
799 500
3 499 500
Faaliyet
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 061
61 03
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 050
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 068
61 03
61 03
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 6 000 068
61 03
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 6 000 050
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 6 000 060
61 03
61 03
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 6 000 008
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 6 000 004
61 04
61 04
Bİ
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 6 000 004
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 082
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 6 000 082
61 04
61 04
61 04
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 036
61 05
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 036
61 05
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 056
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 056
61 05
61 05
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 068
61 05
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 068
61 05
Bİ
Bİ
103 435 517
1 473 000
246 000
246 000
1 227 000
265 140
54 000
54 000
211 140
508 520
199 258
508 520
199 258
3 -Ankara-Ayaş Göletleri (Başayaş, Gökler ve Tekke)
Sulamaları
Ankara-Ayaş Göletleri (Başayaş, Gökler ve Tekke)
Sulamaları Fiyat Farkı
4 -Ankara-Kızılcahamam Çeltikçi Kınık Göleti Sulaması
Ankara-Kızılcahamam Çeltikçi Kınık Göleti Sulaması
Fiyat Farkı
5 -Ankara-Haymana Türkşerefli Göleti Sulaması
Ankara-Haymana Türkşerefli Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
6 -Ankara-Çubuk Yukarı Çavundur Göleti Sulaması
7 -Ankara-Nallıhan Uzunöz Göleti Sulaması
8 -Ankara-Polatlı Karaahmetli Göleti Sulaması
1 463 775
287 000
287 000
1 176 775
263 479
63 000
63 000
200 479
7 792 480
2 089 572
Ekonomik
3 499 500
1 -Ankara-Çamlıdere Müsellim, Kazan Orhaniye
Göletleri Sulamaları
Ankara-Çamlıdere Müsellim, Kazan Orhaniye
Göletleri Sulamaları Fiyat Farkı
2 -Ankara-Ayaş Asartepe Sulaması
Ankara-Ayaş Asartepe Sulaması Fiyat Farkı
8 301 000
2 288 830
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
683 757
226 935
559 644
176 935
124 113
50 000
124 113
50 000
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 069
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 069
61 05
61 05
2 885 103
806 435
2 655 413
726 435
229 690
80 000
229 690
80 000
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 115
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 115
61 05
61 05
700 000
1 000
1 000
700 000
1 000
1 000
Bİ
Bİ
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 027
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 028
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 029
61 05
61 05
61 05
4 605 717
3 750 000
6 400 000
3 905 717
3 749 000
6 399 000
Sayfa No :191
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 500 000
9 500 000
4 250 000
1 337 264
240 708
7 500 000
500
500
1 000
410 000
90 000
1 000
500
500
1 000
410 000
90 000
1 000
5 499 500
9 499 500
4 249 000
927 264
150 708
7 499 000
14
15
16
17
18
19
20
7 500 000
9 000 000
3 200 000
5 300 000
3 200 000
4 800 000
18 748 259
3 117 505
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 600 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 600 000
7 499 000
8 999 000
3 199 000
5 299 000
3 199 000
4 799 000
14 030 754
4 950 000
581 816
400 000
400 000
3 968 184
2 080 230
1 994 360
85 870
85 870
694 617
572 937
121 680
121 680
2 376 000
1 484 847
891 153
891 153
400 000
261 424
138 576
138 576
1 599 496
600 000
600 000
999 496
450 000
200 000
200 000
250 000
129 722
75 000
250 000
1 000
129 722
75 000
250 000
1 000
-Çankırı-Merkez Dereçatı Göleti Sulaması
-Çankırı-Orta Kalfat Göleti Sulaması
-Çankırı-Şabanözü Kutluşar Göleti Sulaması
-Çankırı-Yapraklı Yukarıöz Göleti Sulaması
-Çankırı-Korgun Demirçevre Göleti Sulaması
-Çankırı-Korgun Yolkaya Göleti Sulaması
-Çorum-Mecitözü Köprübaşı Göleti Sulaması ve
Derivasyon Tesisleri
Çorum-Mecitözü Köprübaşı Göleti Sulaması ve
Derivasyon Tesisleri Fiyat Farkı
21 -Çorum-Merkez Şeyhmustafa, Sungurlu Aşağı Fındıklı
Göletleri Sulamaları
Çorum-Merkez Şeyhmustafa, Sungurlu Aşağı Fındıklı
Göletleri Sulamaları Fiyat Farkı
22 -Çorum-Mecitözü Göletleri (Figani ve Kozören)
Sulamaları
Çorum-Mecitözü Göletleri (Figani ve Kozören)
Sulamaları Fiyat Farkı
23 -Çorum-Mecitözü Göletleri (Bayındır ve Geykoca)
Sulamaları
Çorum-Mecitözü Göletleri (Bayındır ve Geykoca)
Sulamaları Fiyat Farkı
24 -Çorum-Boğazkale Evci Göleti Sulaması
Çorum-Boğazkale Evci Göleti Sulaması Fiyat Farkı
25 -Çorum-Ortaköy Daniş Göleti Sulaması
26 -Kırıkkale-Balışeyh Akçakavak, Yahşihan
Mahmutlarşarklısı Göletleri Sulamaları
DSİ 06. (ADANA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Adana-Pozantı Yağlıtaş Göleti Sulaması
4 930 875
1 200 146
2 500 000
4 250 000
4 801 153
1 125 146
6 706 077
3 448 772
857 805
857 805
1 583 683
1 141 879
441 804
441 804
Yeri
9
10
11
12
Tahakkuk
2015 YILI
NAKTİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2014
2016
2016
2016
2016
Bİ
5
5
5
5
5
2015 2016 5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
91
90
4 15 6 000 047
4 15 6 000 048
4 14 6 000 030
4 13 6 000 070
4 13 6 000 070
4 14 6 000 031
61
61
61
61
61
61
05
05
05
05
05
05
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
90
90
4 14 6 000 032
4 14 6 000 033
4 14 6 000 034
4 14 6 000 035
4 14 6 000 036
4 14 6 000 037
4 13 6 000 024
61
61
61
61
61
61
61
05
05
05
05
05
05
05
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2 250 000
4 249 000
Fonksiyonel
5
5
5
5
5
5
5
Finansal
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
BİTİŞ
TARİHİ
-Ankara-Bala Çavuşlu Göleti Sulaması
-Ankara-Bala Evciler Göleti Sulaması
-Bolu-Göynük Gökçesaray Göleti Sulaması
-Çankırı-Eldivan Ekinne Göleti Sulaması
Çankırı-Eldivan Ekinne Göleti Sulaması Fiyat Farkı
13 -Çankırı-Korgun Karatekin Göleti Sulaması
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BAŞLAMA
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
Ekonomik
Faaliyet
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 024
61 05
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 034
61 05
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 034
61 05
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 074
61 05
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 074
61 05
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 080
61 05
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 080
61 05
Bİ
Bİ
2013 2015 5
5
2014 2016 5
2015 2016 5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
90
4 13 6 000 083
4 13 6 000 083
4 14 6 000 038
4 13 6 000 059
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 011
61
61
61
61
05
05
05
05
2 399 500
61 06
Sayfa No :192
Adana-Pozantı Yağlıtaş Göleti Sulaması Fiyat Farkı
2 -Adana-Merkez Sarıçam Baklalı Göleti Sulaması
Adana-Merkez Sarıçam Baklalı Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
3 -Hatay Yayladağı Sulaması (Aydınbahçe-AyışığıÇabala-Leylekli-Kulaç)
4 -Mersin-Toroslar Değnek Göleti Sulaması İkmal
DSİ 07. (SAMSUN) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Samsun-Ladik Göleti Sulaması
Samsun-Ladik Göleti Sulaması Fiyat Farkı
2 -Samsun-Ladik Fındıcak Göleti Sulaması
Samsun-Ladik Fındıcak Göleti Sulaması Fiyat Farkı
3 -Samsun Hacıdede Göleti Sulaması İkmali
DSİ 08. (ERZURUM) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Erzurum Oltu Sivridere Göleti Sulaması
2 -Erzincan-Tercan Çadırkaya Göleti Sulaması
Erzincan-Tercan Çadırkaya Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
3 -Erzincan-Tercan Göktaş Göleti Sulaması
Erzincan-Tercan Göktaş Göleti Sulaması Fiyat Farkı
DSİ 09. (ELAZIĞ) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Elazığ-Kovancılar Kapıaçmaz Sulaması
Elazığ-Kovancılar Kapıaçmaz Sulaması Fiyat Farkı
2 -Malatya-Darende Sofular Sulaması Kesin Kabül
Eksikliklerinin Tamamlanması
DSİ 11. (EDIRNE) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Edirne-GÖLSU 2.Grup Gölet Sulamaları (Keşan
Çeltik, Keşan Suluca, Keşan Sazlıdere)
2 -Edirne-GÖLSU 3.Grup Gölet Sulamaları (Merkez
Tayakadın, Keşan Seydiköy)
3 -Edirne-GÖLSU 5.Grup Sulamaları (Enez Künkdere,
Enez Çavuşköy Manastırdere, Keşan Çelebi)
1 500 000
1 000 000
180 000
77 942
57 559
180 000
77 942
57 559
500
500
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
217 527
1 686 925
402 441
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
397 527
1 764 867
460 000
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 011
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 031
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 031
61 06
61 06
61 06
1 499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 6 000 037
61 06
900 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 105
61 06
Bİ
2013 2016 5
5
2014 2016 5
5
2015 2016 5
61
61
61
61
61
100 000
100 000
11 737 458
733 609
1 001 000
501 000
2 499 289
649 815
5 583 351
1 005 003
2 000 000
598 337
135 272
400 000
100 000
400 000
100 000
1 000
200 000
100 000
100 000
100 000
1 000
17 765 671
1 030 809
1 100 500
1 100 500
500
500 000
100 000
500
500 000
100 000
9 999 500
1 565 516
271 793
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 6 000 061
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 072
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 6 000 072
61 08
61 08
61 08
2 915 580
881 973
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 073
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 6 000 073
61 08
61 08
Bİ
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 125
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 125
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 6 000 005
61 09
61 09
61 09
10 000 000
2 065 516
371 793
10 002 849
1 500 952
414 543
5 183 351
905 003
1 999 000
Bİ
Bİ
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
4 13 6 000 009
4 13 6 000 009
4 14 6 000 058
4 14 6 000 058
4 14 6 000 080
07
07
07
07
07
15 634 362
4 188 362
1 140 000
872 782
158 027
400 000
100 000
400 000
100 000
11 235 140
2 979 341
256 299
256 299
2 385 140
850 000
8 000 000
2 226 803
752 538
158 337
97 462
500
158 337
97 462
500
47 505 870
2 917 000
2 917 000
8 996 294
900 000
900 000
8 096 294
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 025
61 11
2 491 576
600 000
600 000
1 891 576
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 026
61 11
3 996 578
800 000
800 000
3 196 578
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 040
61 11
7 999 500
7 999 500
44 588 870
Sayfa No :193
4 -Edirne-GÖLSU 6.Grup Gölet Sulamaları (Uzunköprü
Gazihalil Göleti Sulaması, Keşan Yenimuhacir Göleti
Sulaması, Merkez Keramettin Göleti Sulaması, Meriç
Merkez Göleti Sulaması)
5 -Kırklareli-Pınarhisar Kurudere Göleti Sulaması
Kırklareli-Pınarhisar Kurudere Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
6 -Kırklareli-Merkez Üsküp Göleti Sulaması
7 -Tekirdağ-GÖLSU 4.Grup Sulamaları (Merkez
Ferhadanlı, Malkara Karacahalil Gazi)
Tekirdağ-GÖLSU 4.Grup Sulamaları (Merkez
Ferhadanlı, Malkara Karacahalil Gazi) Fiyat Farkı
DSİ 12. (KAYSERI) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Kayseri-Felahiye Kayapınar Göleti Sulaması
Kayseri-Felahiye Kayapınar Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
2 -Kayseri-Bünyan Hazerşah Göleti Sulaması
Kayseri-Bünyan Hazerşah Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
3 -Kayseri-Bünyan Koyunabdal Göleti Sulaması
Kayseri-Bünyan Koyunabdal Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
4 -Kayseri-Sarız Çörekdere Göleti Sulaması
Kayseri-Sarız Çörekdere Göleti Sulaması Fiyat Farkı
5 -Kayseri-Felahiye Kepiç Göleti Sulaması
Kayseri-Felahiye Kepiç Göleti Sulaması Fiyat Farkı
6 -Kayseri-Pınarbaşı Çerkezsöğütlü Göleti Sulaması
Kayseri-Pınarbaşı Çerkezsöğütlü Göleti Sulaması
Fiyat Farkı
7 -Kayseri-Sarıoğlan Ebulhayır Göleti Sulaması
8 -Kayseri-Sarız Fettahdere Göleti Sulaması
Kayseri-Sarız Fettahdere Göleti Sulaması Fiyat Farkı
9 -Kırşehir-Mucur Aksaklı, Karacalı Göleti Sulaması
Kırşehir-Mucur Aksaklı, Karacalı Göleti Sulaması
Fiyat Farkı
10 -Kırşehir-Akçakent Boğazevci Göleti Sulaması
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
18 000 000
1 000
1 000
17 999 000
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 056
61 11
1 344 800
242 064
200 000
40 000
200 000
40 000
1 144 800
202 064
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 054
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 6 000 054
61 11
61 11
8 000 000
3 758 100
1 000
300 000
1 000
300 000
7 999 000
3 458 100
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 057
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 039
61 11
61 11
676 458
75 000
75 000
601 458
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 6 000 039
61 11
109 225 749
34 915 220
15 155 104
15 155 104
4 517 164
1 251 661
4 268 538
1 201 662
248 626
49 999
248 626
49 999
59 155 425
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 6 000 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 6 000 002
61 12
61 12
1 247 621
458 000
807 998
232 002
439 623
225 998
439 623
225 998
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 049
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 049
61 12
61 12
988 018
294 430
175 147
55 555
812 871
238 875
812 871
238 875
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 054
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 054
61 12
61 12
1 737 300
517 716
768 810
138 386
2 333 310
607 699
529 326
172 714
600 000
150 000
768 810
138 386
600 000
150 000
607 974
195 002
Bİ
1 040 710
267 077
600 000
150 000
768 810
138 386
600 000
150 000
692 600
190 622
Bİ
2013 2016 5
5
2014 2015 5
5
2013 2016 5
5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
4 13 6 000 060
4 13 6 000 060
4 13 6 000 077
4 13 6 000 077
4 13 6 000 109
4 13 6 000 109
61
61
61
61
61
61
12
12
12
12
12
12
3 000 000
994 020
178 924
8 105 547
2 893 681
1 000
200 000
40 000
800 000
200 000
2 999 000
794 020
138 924
2 380 337
972 431
Bİ
Bİ
4 925 210
1 721 250
1 000
200 000
40 000
800 000
200 000
2015 2016 5
2014 2016 5
5
2012 2016 5
5
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
90
91
90
91
4 14 6 000 074
4 14 6 000 075
4 14 6 000 075
4 12 6 000 021
4 12 6 000 021
61
61
61
61
61
12
12
12
12
12
2 300 000
1 557 172
742 828
742 828
Bİ
Bİ
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 051
61 12
Sayfa No :194
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Kırşehir-Akçakent Boğazevci Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
-Kırşehir-Akpınar Pekmezci Göleti Sulaması
Kırşehir-Akpınar Pekmezci Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
-Nevşehir-Avanos Sarılar Göleti Sulaması
Nevşehir-Avanos Sarılar Göleti Sulaması Fiyat Farkı
-Yozgat-Sarıkaya Karahallı Göleti Sulaması
Yozgat-Sarıkaya Karahallı Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
-Yozgat-Şefaatli Kumkuyu Göleti Sulaması
Yozgat-Şefaatli Kumkuyu Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
-Yozgat-Aydıncık Kösrelik Göleti Sulaması
Yozgat-Aydıncık Kösrelik Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
-Yozgat-Akdağmadeni Çalışkan Göleti Sulaması
Yozgat-Akdağmadeni Çalışkan Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
-Yozgat-Sorgun Gevrek Göleti Sulaması
Yozgat-Sorgun Gevrek Göleti Sulaması Fiyat Farkı
-Yozgat-Kadışehri Halıköy Göleti Sulaması
Yozgat-Kadışehri Halıköy Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
-Yozgat-Sorgun Erkekli Göleti Sulaması
Yozgat-Sorgun Erkekli Göleti Sulaması Fiyat Farkı
-Yozgat-Merkez Sarımbey Göleti Sulaması
Yozgat-Merkez Sarımbey Göleti Sulaması Fiyat Farkı
-Yozgat-Sorgun Araplı Göleti Sulaması
Yozgat-Sorgun Araplı Göleti Sulaması Fiyat Farkı
-Yozgat-Merkez Büyükmahal Göleti Sulaması
Yozgat-Merkez Büyükmahal Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
-Yozgat-Boğazlıyan Oğulcuk Göleti Sulaması
-Yozgat-Sorgun Taşlık Göleti Sulaması
598 000
459 288
138 712
138 712
2 147 104
558 396
889 978
269 181
600 000
150 000
600 000
150 000
869 603
436 397
2 577 455
744 981
737 031
138 969
2 399 971
730 896
132 572
297 428
177 484
14 085
1 487 061
557 000
1 430 507
354 421
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 051
61 12
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 055
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 055
61 12
61 12
132 572
297 428
177 484
14 085
Bİ
2014 2015 5
5
2013 2015 5
5
61
61
61
61
56 554
202 579
56 554
202 579
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 041
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 041
61 12
61 12
2 960 000
532 800
400 000
100 000
400 000
100 000
2 560 000
432 800
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 042
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 042
61 12
61 12
1 689 456
439 259
300 000
75 000
300 000
75 000
1 389 456
364 259
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 044
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 044
61 12
61 12
2013 2015 5
5
2013 2015 5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
4 13 6 000 045
4 13 6 000 045
4 13 6 000 052
4 13 6 000 052
61
61
61
61
12
12
12
12
2013 2015 5
5
2014 2016 5
5
2013 2015 5
5
2014 2016 5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
90
91
4 13 6 000 062
4 13 6 000 062
4 13 6 000 063
4 13 6 000 063
4 13 6 000 078
4 13 6 000 078
4 13 6 000 120
4 13 6 000 120
61
61
61
61
61
61
61
61
12
12
12
12
12
12
12
12
657 126
139 215
Bİ
2 982 827
1 000 000
2 387 138
800 000
2 004 731
510 983
2 239 285
648 014
978 096
489 017
147 853
151 986
978 096
489 017
147 853
151 986
Bİ
3 333 330
867 000
827 000
148 860
1 815 497
473 000
2 843 150
739 219
2 719 917
686 543
613 413
180 457
100 000
54 000
660 438
186 914
400 000
100 000
613 413
180 457
100 000
54 000
660 438
186 914
400 000
100 000
Bİ
2 198 035
584 335
Bİ
1 000 000
500 000
1 000 000
500 000
22 940 000
8 092 313
Bİ
Bİ
23 940 000
8 592 313
1 155 059
286 086
245 115
54 884
Bİ
727 000
94 860
Bİ
Bİ
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
4 13 6 000 091
4 13 6 000 091
4 13 6 000 040
4 13 6 000 040
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 121
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 077
12
12
12
12
61 12
61 12
Sayfa No :195
Yozgat-Sorgun Taşlık Göleti Sulaması Fiyat Farkı
25 -Yozgat-Şefaatli Kuzayca Göleti Derivasyon İletim
Kanalı İkmali
26 -Yozgat-Sorgun Gülşehri (Hoşumlu) Göleti Sulaması
İkmali
DSİ 13. (ANTALYA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Antalya-Elmalı Özdemir Göleti Sulaması İkmali
Antalya-Elmalı Özdemir Göleti Sulaması İkmali Fiyat
Farkı
2 -Antalya-Merkez Doyran Boyalı Göleti Sulaması
İkmali
Antalya-Merkez Doyran Boyalı Göleti Sulaması
İkmali Fiyat Farkı
3 -Antalya Finike Kapıçay Göleti Sulaması
DSİ 17. (VAN) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Van-Saray Sırımlı Göleti Sulaması
2 -Bitlis-Güroymak Göleti Sulaması
Bitlis-Güroymak Göleti Sulaması Fiyat Farkı
3 -Bitlis-Koçluköy Göleti Sulaması
DSİ 18. (ISPARTA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Isparta-Yenişarbademli Şehit Hüseyin Gökhan ERİÇ
Göleti Sulaması
2 -Isparta Yalvaç Çakırçal Göleti Sulaması
3 -Isparta Merkez Sav Göleti Sulaması
4 -Isparta Gölet Sulamaları İkmali
5 -Afyonkarahisar-Çobanlar Göynük Sulaması
6 -Afyonkarahisar-Sandıklı Bekdeş Göleti Sulaması
7 -Afyonkarahisar-Merkez Halımoru Göleti Sulaması
Afyonkarahisar-Merkez Halımoru Göleti Sulaması
Fiyat Farkı
8 -Afyonkarahisar-Çay Karamık Göleti ve Sulaması
İkmali
Afyonkarahisar-Çay Karamık Göleti ve Sulaması
İkmali Fiyat Farkı
9 -Afyonkarahisar Sandıklı Akın Göleti Sulaması
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
1 546 616
7 000 000
540 000
1 000
540 000
1 000
1 006 616
6 999 000
Bİ
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 6 000 077
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 078
61 12
61 12
2 000 000
500
500
1 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 6 000 085
61 12
36 267 972
1 500 500
1 500 500
4 976 612
1 248 134
600 000
150 000
600 000
150 000
4 376 612
1 098 134
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 069
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 6 000 069
61 13
61 13
4 032 000
600 000
600 000
3 432 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 070
61 13
1 011 226
150 000
150 000
861 226
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 6 000 070
61 13
24 999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 6 000 093
61 13
2 499 000
Bİ
Bİ
2 999 000
Bİ
2015 2016 5
2012 2015 5
5
2015 2016 5
61
61
61
61
25 000 000
34 767 472
500
500
10 533 224
4 645 263
389 961
389 961
2 500 000
3 744 599
1 288 625
3 000 000
3 710 063
935 200
1 000
34 536
353 425
1 000
1 000
34 536
353 425
1 000
80 181 189
199 988
3 942 180
3 942 180
23 000 000
1 000
1 000
22 999 000
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 022
61 18
2 000 000
2 000 000
7 000 000
300 000
3 000 000
1 319 180
345 000
200 000
200 000
500
1 000
1 000
1 319 180
345 000
200 000
200 000
500
1 000
1 000
1 319 180
345 000
1 800 000
1 800 000
6 999 500
299 000
2 999 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2013
61
61
61
61
61
61
61
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 085
61 18
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 6 000 085
61 18
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 097
61 18
5 498 000
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
90
91
90
4 14 6 000 023
4 13 6 000 025
4 13 6 000 025
4 14 6 000 024
17
17
17
17
76 039 021
6 727 873
166 465
600 000
600 000
5 961 408
1 607 962
33 523
150 000
150 000
1 424 439
400 000
400 000
3 600 000
4 000 000
04
04
04
04
Bİ
2016
2016
2016
2016
2016
2015
5
5
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
90
91
4 14 6 000 098
4 14 6 000 100
4 15 6 000 089
4 13 6 000 088
4 13 6 000 101
4 13 6 000 119
4 13 6 000 119
18
18
18
18
18
18
18
Sayfa No :196
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
16 -Burdur-Merkez Büğdüz Göleti Sulaması
17 -Burdur-Belenli Göleti Sulaması Yenilemesi
18 -Burdur Çeltikçi Bağsaray Göleti Sulaması
DSİ 19. (SIVAS) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Sivas-Yıldızeli Güneykaya Sulaması
Sivas-Yıldızeli Güneykaya Sulaması Fiyat Farkı
2 -Sivas-Ulaş Örenlice Göleti Sulaması
3 -Sivas-Ulaş Şenyurt Göleti Sulaması
4 -Sivas-Kangal Hüyüklüyurt Göleti Sulaması
5 -Sivas-Yıldızeli Kapıköy Göleti Sulaması
6 -Sivas-Yıldızeli Gündoğan Göleti Sulaması
7 -Sivas-Yıldızeli Kaman Göleti Sulaması
8 -Sivas-Gürün İncesu Göleti Sulaması
9
10
11
12
-Sivas-Yıldızeli Yakup Göleti Sulaması
-Sivas Gürün Eskihamal Göleti Sulaması
-Sivas Gürün Ayvalı Göleti Sulaması
-Sivas Yıldızeli Cizözü Göleti Sulaması
DSİ 20. (KAHRAMANMARAŞ) BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Kahramanmaraş-Elbistan Sarsap Göleti Sulaması
Kahramanmaraş-Elbistan Sarsap Göleti Sulaması
Fiyat Farkı
2 -Kahramanmaraş-Çağlayancerit Zorkun Göleti
Sulaması
Kahramanmaraş-Çağlayancerit Zorkun Göleti
Sulaması Fiyat Farkı
300 000
1 000
100 000
500
500
500
2 700 000
2 999 000
81 174
4 999 500
3 499 500
1 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
3 200 000
6 000 000
3 000 000
320 000
1 000
1 000
320 000
1 000
1 000
2 880 000
5 999 000
2 999 000
Bİ
Bİ
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 123
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 084
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 101
61 18
61 18
61 18
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
90
90
90
90
90
90
4 13 6 000 032
4 13 6 000 032
4 14 6 000 001
4 14 6 000 002
4 14 6 000 003
4 14 6 000 006
4 14 6 000 007
4 14 6 000 008
4 14 6 000 009
61
61
61
61
61
61
61
61
61
19
19
19
19
19
19
19
19
19
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
90
90
90
4 14 6 000 087
4 15 6 000 082
4 15 6 000 083
4 15 6 000 084
61
61
61
61
19
19
19
19
2015 YILI
NAKTİ
Fonksiyonel
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
Ekonomik
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
90
Faaliyet
Yeri
300 000
1 000
100 000
500
500
500
2015 YILI
KEŞFİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
Tahakkuk
3 000 000
3 000 000
181 174
5 000 000
3 500 000
2 000 000
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
Finansal
-Afyonkarahisar Sultandağı Doğancık Göleti Sulaması
-Afyonkarahisar Sandıklı Yunusemre Göleti Sulaması
-Afyonkarahisar Sinanpaşa Güney Göleti Sulaması
-18. Bölge Gölet Sulamaları İkmali 2.Kısım
-18. Bölge Gölet Sulamaları İkmali 3.Kısım
-18. Bölge Gölet Sulamaları İkmali 4.Kısım
BİTİŞ
TARİHİ
10
11
12
13
14
15
BAŞLAMA
TARİHİ
İŞİN ADI
E B İ M KODU
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
4 14 6 000 102
4 14 6 000 103
4 14 6 000 104
4 15 6 000 062
4 15 6 000 063
4 15 6 000 064
61
61
61
61
61
61
18
18
18
18
18
18
75 570 000
7 898 419
5 009 500
5 009 500
21 400 000
6 420 000
15 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
3 500 000
5 000 000
3 000 000
6 241 558
1 656 861
4 000 000
1 000 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
4 000 000
1 000 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
11 158 442
3 763 139
14 999 000
3 499 000
2 999 000
2 499 000
3 499 000
4 999 000
2 999 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2013 2016 5
5
2015 2016 5
2015 2016 5
2015 2016 5
2015 2016 5
2015 2016 5
2015 2016 5
2015 2016 5
1 000
500
500
500
1 000
500
500
500
3 249 000
1 999 500
3 999 500
2 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 006
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 006
61 20
61 20
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 015
61 20
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 015
61 20
3 250 000
2 000 000
4 000 000
3 000 000
67 911 715
35 312 257
10 202 729
10 202 729
5 147 091
1 795 239
287 548
74 475
900 000
400 000
900 000
400 000
3 909 031
2 632 877
1 276 154
1 276 154
1 064 291
744 417
319 874
319 874
62 662 081
2016
2016
2016
2016
5
5
5
5
22 396 729
3 959 543
1 320 764
Sayfa No :197
3 -Kahramanmaraş-Göksun Göletleri (Değirmendere,
Kemalpaşa, Kamışcık, Çardak, Esence) Sulaması ve
Kilis-Musabeyli Balıklı Göleti Sulaması
Kahramanmaraş-Göksun Göletleri (Değirmendere,
Kemalpaşa, Kamışcık, Çardak, Esence) Sulaması ve
Kilis-Musabeyli Balıklı Göleti Sulaması Fiyat Farkı
4 -Kahramanmaraş-Çağlayancerit Düzbağ Kuzgunkayası
Göleti Sulaması
5 -Gaziantep-Hacıaslan Göleti Sulaması
Gaziantep-Hacıaslan Göleti Sulaması Fiyat Farkı
6 -Gaziantep-Alleben Göleti Sulaması Tamamlaması
Gaziantep-Alleben Göleti Sulaması Tamamlaması
Fiyat Farkı
7 -Kilis-Sapkanlı Göleti Sulaması
Kilis-Sapkanlı Göleti Sulaması Fiyat Farkı
32 499 733
17 338 333
4 000 000
4 000 000
11 161 400
7 517 215
3 262 193
1 000 000
1 000 000
3 255 022
300 000
300 000
2 700 000
1 440 784
146 585
135 800
28 000
3 000 000
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 075
61 20
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 075
61 20
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 052
61 20
1 440 784
146 585
135 800
28 000
Bİ
2013 2015 5
5
2014 2015 5
5
61
61
61
61
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 6 000 020
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 6 000 020
61 20
61 20
2009 2015 5
5
2013 2015 5
5
61
61
61
61
6 539 254
1 562 882
135 800
28 000
5 098 470
1 416 297
3 637 092
1 076 087
3 397 370
1 060 277
239 722
15 810
239 722
15 810
135 204 420
15 465 257
8 971 399
4 521 399
1 -Bayburt-Merkez Taht Göleti Sulaması
Bayburt-Merkez Taht Göleti Sulaması Fiyat Farkı
2 -Bayburt-Kitre Göleti Sulaması
Bayburt-Kitre Göleti Sulaması Fiyat Farkı
820 674
233 735
773 778
198 820
712 841
206 735
723 445
185 820
107 833
27 000
50 333
13 000
107 833
27 000
50 333
13 000
Bİ
3 -Bayburt-Merkez Çayırözü Göleti Sulaması
Bayburt-Merkez Çayırözü Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
4 -Bayburt-Merkez Sakızlı Göleti Sulaması
Bayburt-Merkez Sakızlı Göleti Sulaması Fiyat Farkı
5 -Bayburt-Merkez Danişment Göleti Sulaması
Bayburt-Merkez Danişment Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
6 -Bayburt-Merkez Saraycık Göleti Sulaması
Bayburt-Merkez Saraycık Göleti Sulaması Fiyat Farkı
938 912
222 200
937 967
221 950
945
250
945
250
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 073
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 073
61 22
61 22
3 934 518
1 146 094
1 759 576
484 441
2 686 713
834 093
828 317
249 441
1 247 805
312 001
931 259
235 000
347 805
312 001
331 259
235 000
Bİ
2013 2015 5
5
2013 2015 5
5
61
61
61
61
2 065 945
594 010
1 297 476
399 009
768 469
195 001
368 469
195 001
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 093
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 093
61 22
61 22
2 480 000
684 042
13 442 014
3 360 000
2 153 711
602 048
1 825 727
366 987
326 289
81 994
1 500 000
350 000
126 289
81 994
200 000
350 000
Bİ
2013 2015 5
5
2014 2016 5
5
61
61
61
61
DSİ 22. (TRABZON) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
7 -Bayburt-Merkez Konursu Göleti Sulaması
Bayburt-Merkez Konursu Göleti Sulaması Fiyat Farkı
8 -Bayburt-Akşar Mehmet Aslan Göleti Sulaması
Bayburt-Akşar Mehmet Aslan Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
Bİ
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
4 13 6 000 081
4 13 6 000 081
4 14 6 000 053
4 14 6 000 053
20
20
20
20
110 767 764
Bİ
Bİ
10 116 287
2 643 013
Bİ
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
90
91
90
91
90
91
4 09 6 000 001
4 09 6 000 001
4 13 6 000 010
4 13 6 000 010
4 13 6 000 084
4 13 6 000 084
4 13 6 000 092
4 13 6 000 092
4 13 6 000 094
4 13 6 000 094
4 13 6 000 105
4 13 6 000 105
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
Sayfa No :198
DSİ 23. (KASTAMONU) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Kastamonu-Daday Bezirgan Hazım Kılıç Göleti
Sulaması
Kastamonu-Daday Bezirgan Hazım Kılıç Göleti
Sulaması Fiyat Farkı
654 544
147 473
325 232
105 728
Bİ
Fonksiyonel
14 999 000
2 999 500
1 199 500
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 091
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 6 000 021
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 6 000 091
61 22
61 22
61 22
21 000 000
11 000 000
3 000 000
2 200 000
10 500 000
7 500 000
2 200 568
560 000
1 000
1 000
300 000
500
500
500
500 000
150 000
1 000
1 000
300 000
500
500
500
100 000
150 000
20 999 000
10 999 000
2 700 000
2 199 500
10 499 500
7 499 500
1 700 568
410 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2014
2015
2015
2015
2014
61
61
61
61
61
61
61
61
2 327 566
585 000
500 000
150 000
150 000
150 000
1 827 566
435 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 096
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 096
61 22
61 22
2 233 830
560 000
500 000
150 000
200 000
150 000
1 733 830
410 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 117
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 6 000 117
61 22
61 22
3 500 000
2 200 000
3 950 000
4 500 000
1 900 000
1 350 000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
3 499 500
2 199 500
3 949 500
4 499 500
1 899 500
1 349 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
61
61
61
61
61
61
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 6 000 009
61 23
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 6 000 009
61 23
35 230 000
9 599 992
1 701 000
1 701 000
16 950 081
7 293 083
1 200 000
1 200 000
8 456 998
6 279 919
2 306 909
500 000
500 000
3 473 010
2016
2016
2017
2017
2016
2016
5
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
22
22
22
22
1 000
500
500
7
7
7
7
7
7
7
7
2
2
2
2
61
61
61
61
1 000
500
500
04
04
04
04
04
04
04
04
4
4
4
4
4 13 6 000 111
4 13 6 000 111
4 13 6 000 114
4 13 6 000 114
15 000 000
3 000 000
1 200 000
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
Faaliyet
232 965
59 001
218 482
55 272
2017
2016
2016
2016
2017
2017
2016
04
04
04
04
Ekonomik
232 965
59 001
218 482
55 272
Bİ
2013 2015 5
5
2013 2015 5
5
Finansal
2015 YILI
NAKTİ
Yeri
887 509
206 474
543 714
161 000
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Tahakkuk
9 -Bayburt-Merkez Suludere Göleti Sulaması
Bayburt-Merkez Suludere Göleti Sulaması Fiyat Farkı
10 -Bayburt-Merkez Kurugüney Göleti Sulaması
Bayburt-Merkez Kurugüney Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
11 -Bayburt-Demirözü Gökçedere Göleti Sulaması
12 -Bayburt-Merkez Uğrak Göleti Sulaması
13 -Bayburt-Merkez Yukarı Pınarlı Göleti Sulaması
İkmali
14 -Giresun-Şebinkarahisar Şaplıca Göleti Sulaması
15 -Giresun-Alucra Göleti Sulaması
16 -Giresun-Çamoluk Karadikmen Göleti Sulaması
17 -Giresun-Alucra Yeşilyurt Göleti Sulaması
18 -Giresun-Şebinkarahisar Dönençay Göleti Sulaması
19 -Giresun-Şebinkarahisar Ovacık Göleti Sulaması
20 -Gümüşhane-Kelkit Söğütlü Göleti Sulaması
Gümüşhane-Kelkit Söğütlü Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
21 -Gümüşhane-Köse Oylumdere Göleti Sulaması
Gümüşhane-Köse Oylumdere Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
22 -Gümüşhane-Kelkit Örenbel Göleti Sulaması
Gümüşhane-Kelkit Örenbel Göleti Sulaması Fiyat
Farkı
23 -Gümüşhane-Merkez Aktutan Göleti Sulaması
24 -Gümüşhane-Kelkit Güdül Göleti Sulaması
25 -Gümüşhane-Şiran Bahçeli Göleti Sulaması
26 -Gümüşhane-Köse Kabaktepe Göleti Sulaması
27 -Gümüşhane-Şiran Beydere Göleti Sulaması
28 -Gümüşhane-Kelkit Günbatur Göleti Sulaması
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
90
90
90
90
90
90
90
91
90
90
90
90
90
90
4 13 6 000 095
4 13 6 000 108
4 13 6 000 113
4 15 6 000 010
4 15 6 000 011
4 15 6 000 012
4 13 6 000 072
4 13 6 000 072
4 15 6 000 014
4 15 6 000 015
4 15 6 000 016
4 15 6 000 017
4 15 6 000 018
4 15 6 000 020
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
23 929 008
Sayfa No :199
2 -Karabük-Ovacık Hatipoğlu Göleti Sulaması
3 -Karabük-Merkez Düzçam Göleti Sulaması
6 000 000
6 000 000
DSİ 25. (BALIKESIR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
56 221 375
1 194 108
481 646
1 -Balıkesir-Susurluk Çataldağ Göleti Gürece Pompaj
Sulaması
Balıkesir-Susurluk Çataldağ Göleti Gürece Pompaj
Sulaması Fiyat Farkı
2 -Balıkesir-Merkez Kocaavşar Göleti Sulaması
Yenileme
Balıkesir-Merkez Kocaavşar Göleti Sulaması
Yenileme Fiyat Farkı
3 -Balıkesir-Merkez Kocaavşar Göleti Sulaması
Yenileme (Karesi Belediye Başkanlığı Katkısı)
Balıkesir-Merkez Kocaavşar Göleti Sulaması
Yenileme (Karesi Belediye Başkanlığı Katkısı) Fiyat
Farkı
4 -Çanakkale-Biga Ayıtdere Göleti Kemer Ovası
Sulaması
Çanakkale-Biga Ayıtdere Göleti Kemer Ovası
Sulaması Fiyat Farkı
5 -Çanakkale-Biga Kaynarca Göleti Batak Ovası
Sulaması
Çanakkale-Biga Kaynarca Göleti Batak Ovası
Sulaması Fiyat Farkı
6 -Çanakkale Bayramiç Zeytinli Göleti ve Sulaması,
Yenice Torhasan ve Biga Kaldırımbaşı Göleti
Sulamaları 2.Kısım
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERI
500
500
500
500
30 728 094
2 587 021
2 587 021
946 395
247 713
247 713
176 070
305 576
305 576
1 642 000
144 000
144 000
1 498 000
266 004
31 500
31 500
234 504
164 200
16 000
16 000
148 200
29 556
3 500
3 500
26 056
7 565 965
7 514 898
51 067
51 067
2 751 225
1 640 610
1 110 615
1 110 615
16 766 671
16 464 306
302 365
302 365
4 360 000
3 985 815
374 185
374 185
500
500
21 000 000
5 999 500
5 999 500
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
Fonksiyonel
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 6 000 087
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 6 000 088
61 23
61 23
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 065
61 25
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 6 000 065
61 25
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 106
61 25
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 6 000 106
61 25
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 6 000 107
61 25
Bİ
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 6 000 107
61 25
Bİ
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 6 000 007
61 25
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 6 000 007
61 25
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 6 000 019
61 25
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 6 000 019
61 25
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 6 000 040
61 25
5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 6 000 016
61 61
22 906 260
Bİ
Bİ
20 999 500
Bİ
23 239 921
Mevkuf Tutulan Ödenek
İDARE İMKANLARIYLA YAPILACAK İŞLER
(1977A010320)
1 -01.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
2 -02.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
3 -02.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler(Küçükmenderes Havzası Yeraltısuyu Suni
Besleme Yapımı)
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
23 239 921
110 400 000
110 400 000
1 000 000
1 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 049
61 01
3 000 000
3 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 4 15 9 000 032
61 02
5 000 000
5 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 9 01 4 15 9 000 054
61 02
Sayfa No :200
4 -03.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler (Bilecik-Pazaryeri Bozcaarmut Köyü Pompaj
Sulaması Malzeme Alımı)
5 -03.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
6 -03.Bölge Müdürlüğü İdari İmkanlarla Yapılacak İşler
(10 Adet Sondaj Kuyusunun Enerji Nakil Hattı ve
Motopomp Alım-Montajı)
7 -04.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
8 -04.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
9 -04.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler (Deliçay Barajı Kaçaklarının İyileştirilmesi)
10 -05.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
11 -06.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
12 -07.Bölge Müdürlüğü İdari İmkanlarla Yapılacak İşler
13 -07. Bölge Müdürlüğü İdare İmkanları İle Yapılacak
İşler (Duruçay Göleti Sulaması Arızalarının
Giderilmesi)
14 -08.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
15 -09.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
16 -10.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
17 -11.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
18 -12.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
19 -13.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
20 -14.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
21 -15.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
100 000
100 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 2 90 4 15 9 000 005
61 03
15 000 000
15 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 026
61 03
500 000
500 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 042
61 03
1 000 000
1 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 003
61 04
1 000 000
1 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 016
61 04
2 000 000
2 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 045
61 04
7 000 000
7 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 035
61 05
5 000 000
5 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 011
61 06
5 000 000
200 000
5 000 000
200 000
Bİ
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 021
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 051
61 07
61 07
6 500 000
6 500 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 027
61 08
1 000 000
1 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 024
61 09
5 000 000
5 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 015
61 10
15 000 000
15 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 007
61 11
1 100 000
1 100 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 008
61 12
1 000 000
1 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 020
61 13
1 500 000
1 500 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 006
61 14
1 000 000
1 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 050
61 15
Sayfa No :201
22 -17.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
23 -18.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
24 -19.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
25 -20.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
26 -21.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
27 -22.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
28 -Trabzon 221. Şube Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla
Yapılacak İşler
29 -Bayburt 225. Şube Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla
Yapılacak İşler
30 -Giresun 226. Şube Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla
Yapılacak İşler
31 -Gümüşhane 223. Şube Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla
Yapılacak İşler
32 -Rize 224. Şube Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla
Yapılacak İşler
33 -23.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
34 -24.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
35 -25.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
36 -26.Bölge Müdürlüğü İdare İmkanlarıyla Yapılacak
İşler
DOĞAL AFETLER VE TAŞKIN HASARLARI
(2000A010060) (2000 - 2018)
1 -01.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
2 -02.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
( Gediz Nehri Toplu Makina Çalışması 4. Kısım)
3 -03.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
4 -04.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
5 -05.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 000 000
5 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 025
61 17
5 000 000
5 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 028
61 18
1 000 000
1 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 019
61 19
1 000 000
1 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 022
61 20
5 000 000
5 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 009
61 21
5 000 000
5 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 023
61 22
1 000 000
1 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 043
61 22
1 000 000
1 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 055
61 22
1 000 000
1 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 057
61 22
1 000 000
1 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 044
61 22
1 000 000
1 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 052
61 22
1 000 000
1 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 010
61 23
2 000 000
2 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 048
61 24
1 000 000
1 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 014
61 25
1 500 000
1 500 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 9 000 013
61 26
Bİ
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 7 7 90 3 00 3 001 013
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 00 3 001 085
61 01
61 02
128 317 277
16 222 750
92 113 797
25 000 000
20 266 164
1 000 000
5 000 000
1 000 000
3 000 000
110 000
300 000
1 000 000
1 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 7 7 90 3 00 3 001 070
61 03
1 000 000
8 000 000
1 000 000
8 000 000
Bİ
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 7 7 90 3 00 3 001 015
2015 2015 5 04 7 4 2 06 7 7 90 3 00 3 001 016
61 04
61 05
2 000 000
Sayfa No :202
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2015
2015
2015
2015
2015
2015
8 000 000
800 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 7 7 90 3 00 3 001 087
61 11
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 00 3 001 025
61 11
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 00 3 001 025
61 11
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 00 3 001 034
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 00 3 001 034
61 11
61 11
2 000 000
1 000 000
1 000 000
2 000 000
2 500 000
5 000 000
8 000 000
Fonksiyonel
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
Ekonomik
06 7
06 7
06 7
06 7
06 7
06 7
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
90
Faaliyet
Yeri
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2 000 000
1 000 000
1 000 000
2 000 000
2 500 000
5 000 000
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
500 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015 YILI
KEŞFİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
Finansal
-06.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
-07.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
-08.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
-09.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları
-10.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
-10 Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
(Silopi Celali Deresi)
-11. Bölge İpsala 114. Şube Müdürlüğü Meriç Nehri
Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
-Kırklareli-Babaeski İlçesi Doğal Afet ve Taşkın
Hasarları
Kırklareli-Babaeski İlçesi Doğal Afet ve Taşkın
Hasarları Fiyat Farkı
-Kırklareli-Lüleburgaz Büyükkarıştıran Deresi
Kırklareli-Lüleburgaz Büyükkarıştıran Deresi Fiyat
Farkı
-11.Bölge Meriç ve Tunca Nehirleri Doğal Afet ve
Taşkın Hasarları Onarımı
-12.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
-13.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
-14.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
-15.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
-16.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
-17.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
-17 Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
( Van Erciş Deliçay İstifli Taş Tahkimatı )
17 Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
( Van Erciş Deliçay İstifli Taş Tahkimatı ) Fiyat Farkı
-17.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
( Van Erciş Zilan Çayı İstifli Taş Tahkimatı )
17.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
( Van Erciş Zilan Çayı İstifli Taş Tahkimatı ) Fiyat
Farkı
-17.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
( Van Gürpınar Engil Çayı İstifli Taş Tahkimatı )
BİTİŞ
TARİHİ
6
7
8
9
10
11
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
E B İ M KODU
BAŞLAMA
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
3 00 3 001 029
3 00 3 001 017
3 00 3 001 019
3 00 3 001 024
3 00 3 001 005
3 00 3 001 083
61
61
61
61
61
61
06
07
08
09
10
10
14 202 869
271 067
600 000
600 000
13 331 802
2 556 516
78 932
150 000
150 000
2 327 584
6 396 299
1 600 000
3 770 342
1 119 179
400 000
100 000
400 000
100 000
2 225 957
380 821
10 000 000
10 000 000
1 000 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 7 7 90 3 00 3 001 004
61 11
1 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
1 000 000
10 000 000
1 049 946
1 049 655
1 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
1 000 000
10 000 000
291
291
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2013
61
61
61
61
61
61
61
68 109
68 000
109
109
789 516
427 000
362 516
362 516
128 000
23 000
105 000
105 000
991 788
991 429
359
359
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
5
5
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
06 7
06 5
06 7
06 7
06 7
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
90
90
3 00 3 001 001
3 00 3 001 061
3 00 3 001 002
3 00 3 001 003
3 00 3 001 018
3 00 3 001 022
3 00 3 001 052
12
13
14
15
16
17
17
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 00 3 001 052
61 17
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 00 3 001 053
61 17
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 00 3 001 053
61 17
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 00 3 001 054
61 17
Sayfa No :203
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
17.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
( Van Gürpınar Engil Çayı İstifli Taş Tahkimatı )
Fiyat Farkı
-17.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
( Van Erciş İşbaşı Köyü Ilıca Deresi 2.Kısım Taş
Tahkimatlı Sedde Tanzimi )
-17.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
( Van Erçek Memedik Deresi İstifli Taş Tahkimatı )
17.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
( Van Erçek Memedik Deresi İstifli Taş Tahkimatı )
Fiyat Farkı
-17.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
(Van Gürpınar Sulaması Sakalar Arkı Yenileme
İnşaatı)
17.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
(Van Gürpınar Sulaması Sakalar Arkı Yenileme
İnşaatı) Fiyat Farkı
-17 Bölge Doğal Afet Ve Taşkın Hasarları Onarımı
( Bitlis Mutki İlçesi Yalıntaş Köyü ve Göztepe Köyü
Dereleri İstifli Taş Tahkimatı )
17 Bölge Doğal Afet Ve Taşkın Hasarları Onarımı
( Bitlis Mutki İlçesi Yalıntaş Köyü ve Göztepe Köyü
Dereleri İstifli Taş Tahkimatı ) Fiyat Farkı
-17. Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
(Muş 172. Şube Doğal Afet ve Taşkın Hasarları
Onarımı)
17. Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
(Muş 172. Şube Doğal Afet ve Taşkın Hasarları
Onarımı) Fiyat Farkı
-18.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
-19.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
-20.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
-21.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
-22.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
-22.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
(Rize-Köprüler ve Menfezler)
22.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
(Rize-Köprüler ve Menfezler) Fiyat Farkı
218 276
218 211
65
65
464 566
750 000
591 033
591 033
591 033
153 669
153 669
153 669
394 150
394 150
70 947
70 947
598 501
127 667
127 667
188 804
16 976
171 828
171 828
809 166
794 613
14 553
14 553
221 688
39 688
182 000
182 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
3 000 000
5 000 000
3 486 125
1 819 861
1 000 000
1 000 000
1 000 000
3 000 000
5 000 000
1 666 264
666 264
999 880
579 880
420 000
120 000
Ekonomik
Faaliyet
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 00 3 001 054
61 17
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 00 3 001 055
61 17
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 00 3 001 062
61 17
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 00 3 001 062
61 17
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 00 3 001 088
61 17
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 00 3 001 088
61 17
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 00 3 001 057
61 17
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 00 3 001 057
61 17
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 00 3 001 074
61 17
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 00 3 001 074
61 17
5
5
5
5
5
5
61
61
61
61
61
61
Bİ
726 168
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 7
06 7
06 7
06 5
06 7
06 7
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
90
3 00 3 001 069
3 00 3 001 006
3 00 3 001 007
3 00 3 001 041
3 00 3 001 031
3 00 3 001 072
5 04 7 4 2 06 7 7 91 3 00 3 001 072
18
19
20
21
22
22
61 22
Sayfa No :204
36 -22.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
(Rize-Merkez Çaykent ve Kendirli Beldeleri ile
Kalkandere ve İyidere İlçeleri)
22.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
(Rize-Merkez Çaykent ve Kendirli Beldeleri ile
Kalkandere ve İyidere İlçeleri) Fiyat Farkı
37 -23.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
38 -24.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
39 -25.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
40 -26.Bölge Doğal Afet ve Taşkın Hasarları Onarımı
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
BİNA VE TESİS YAPIMI (TARIM SEKTÖRÜ)
(1977A010390) (1977 - 2018)
DSİ 03. (ESKIŞEHIR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Eskişehir 3. Bölge Müdürlüğü 31. Şube, 32. Şube ve
34. Şube Tesisleri Güçlendirilmesi
DSİ 04. (KONYA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
4 898 675
3 417 519
1 481 156
481 156
1 311 087
938 897
372 190
172 190
2 500 000
1 000 000
1 000 000
5 000 000
Bİ
2 500 000
1 000 000
1 000 000
5 000 000
20 664 459
18 458 004
70 000 000
184 426 549
5 000 000
1 000
1 000
4 999 000
5 000 000
1 000
1 000
4 999 000
Ekonomik
Faaliyet
2013 2015 5 04 7 4 2 06 7 7 90 3 00 3 001 073
61 22
5 04 7 4 2 06 7 7 91 3 00 3 001 073
61 22
5
5
5
5
5
5
5
61
61
61
61
61
61
61
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2014
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 038
61 03
Bİ
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 1 1 01 3 77 2 001 154
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 108
61 04
61 04
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 77 2 001 108
61 04
6 740 910
10 000 000
1 150 390
223 549 012
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2015
2015
2015
2015
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
06 7
06 7
06 7
06 7
06 5
06 7
06 7
7
7
7
7
7
2
7
90
90
90
90
90
01
90
3 00 3 001 032
3 00 3 001 030
3 00 3 001 008
3 00 3 001 009
3 00 3 001 010
3 00 3 001 033
3 00 3 001 011
23
24
25
26
61
61
61
9 385 032
635 031
3 700 501
2 200 501
1 -04. Bölge Müdürlüğü Tesisleri Rehabilitasyon İkmali
2 -04. Bölge Müdürlüğü Tesisleri Rehabilitasyonu
1 500 000
4 141 000
522 793
1 500 000
1 618 207
1 618 207
2 000 000
04. Bölge Müdürlüğü Tesisleri Rehabilitasyonu Fiyat
Farkı
3 -4. Bölge Müdürlüğü Binalarının Depreme Karşı
Yapısal Risk Analizlerinin Yapılması ve
Değerlendirilmesi
4 -4. Bölge Ilgın İşletme Tesisleri Sıcak Su İletim
994 032
112 238
381 794
381 794
500 000
200 000
200 000
1 800 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 109
61 04
749 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 151
61 04
DSİ 05. (ANKARA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -DSİ Genel Müdürlüğü Ek Eğitim Tesisleri
2 -DSİ Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Laboratuvarı
Rehabilitasyonu
3 -DSİ 5. Bölge Müdürlüğü Tesisleri Network, Telefon
ve TV Kablolama Alt Yapı İşi
4 -DSİ Genel Müdürlüğü ve 5. Bölge Tesisleri
Güçlendirmesi
2 000 000
750 000
5 049 500
500
500
3 345 443
3 345 443
2 300 000
300 000
1 000
30 000
1 000
30 000
2 299 000
270 000
Bİ
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 050
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 122
61 05
61 05
3 150 000
500 000
500 000
2 650 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 7 7 90 3 77 2 001 022
61 05
3 500 000
1 000
1 000
3 499 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 7 7 90 3 77 2 001 036
61 05
24 228 850
631 835
20 251 572
Sayfa No :205
5 -DSİ Genel Müdürlüğü ve 5. Bölge Müdürlüğü
Tesisleri Doğalgaz Dönüşümü
DSİ Genel Müdürlüğü ve 5. Bölge Müdürlüğü
Tesisleri Doğalgaz Dönüşümü Fiyat Farkı
6 -5. Bölge Müdürlüğü Tesisleri Çevre İşleri
Rehabilitasyonu
5. Bölge Müdürlüğü Tesisleri Çevre İşleri
Rehabilitasyonu Fiyat Farkı
7 -TAKK Dairesi Başkanlığı Tesis ve Laboratuvar
Binaları 2. Merhale Rehabilitasyonu
8 -DSİ Genel Müdürlüğü ve 5.Bölge Müdürlüğü
Tesisleri Galeri İçi Kalorifer Borularının
Değiştirilmesi ve Otomasyonu Rehabilitasyonu
DSİ Genel Müdürlüğü ve 5.Bölge Müdürlüğü
Tesisleri Galeri İçi Kalorifer Borularının
Değiştirilmesi ve Otomasyonu Rehabilitasyonu Fiyat
Farkı
9 -DSİ Etlik Tesisleri Ambar, Arşiv, Isı Merkezi,
Yıkama, Bakım ve Akaryakıt İstasyonu Binaları
Reahabilitasyonu
10 -51. Şube, Kalite Kontrol ve Laboratuvar Şubesi İdare
Binası Rehabilitasyonu
11 -Düzce 55. Şube Eğitim Tesisleri
12 -56. Kırıkkale Şube İdare Binası Soğutma Sistemi
DSİ 06. (ADANA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Mersin-Silifke Kapızlı Eğitim ve Dinlenme Tesisleri
DSİ 07. (SAMSUN) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -7.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binaları OG-AG Elektirik
Tesisatı Revizyonu
2 -7.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binaları Yangın İhbar
Sistemi Tesisi
7.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binaları Yangın İhbar
Sistemi Tesisi Fiyat Farkı
3 -07.Bölge Merkez Atölye Binasında Otomatik
Havalandırma Sisteminin Kurulması
DSİ 08. (ERZURUM) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Erzurum 8. Bölge Tesislerinin Depreme Karşı
İyileştirilmesi
354 000
354 000
354 000
63 720
63 720
63 720
Bİ
Ekonomik
Faaliyet
2014 2015 5 04 7 4 2 06 7 7 90 3 77 2 001 054
61 05
5 04 7 4 2 06 7 7 91 3 77 2 001 054
61 05
2014 2015 5 04 7 4 2 06 7 7 90 3 77 2 001 068
61 05
5 04 7 4 2 06 7 7 91 3 77 2 001 068
61 05
893 563
169 356
724 207
724 207
200 000
30 484
169 516
169 516
300 000
300 000
2 700 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 7 7 90 3 77 2 001 099
61 05
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 7 7 90 3 77 2 001 119
61 05
5 04 7 4 2 06 7 7 91 3 77 2 001 119
61 05
3 000 000
Bİ
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
1 592 567
361 835
1 000 000
1 000 000
230 732
325 000
70 160
200 000
200 000
54 840
3 800 000
500
500
3 799 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 7 7 90 3 77 2 001 134
61 05
3 000 000
500
500
2 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 7 7 90 3 77 2 001 143
61 05
1 500 000
250 000
500
500
500
500
1 499 500
249 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 7 7 90 3 77 2 001 144
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 139
61 05
61 05
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 145
61 06
1 500 000
500
500
1 500 000
500
500
1 429 112
379 594
700 000
1 499 500
1 499 500
315 699
315 699
200 000
200 000
733 819
500 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 051
61 07
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 052
61 07
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 77 2 001 052
61 07
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 149
61 07
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 097
61 08
448 400
333 201
94 463
94 463
20 736
80 712
46 393
20 736
20 736
13 583
500
500
199 500
200 000
4 650 000
2 000
2 000
650 000
1 000
1 000
4 648 000
649 000
Sayfa No :206
DSİ 09. (ELAZIĞ) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Elazığ 9. Bölge Binalarının Depreme Karşı
Güçlendirilemeyen Tesislerin Yıkımı ve Yapımı
2 -09.Bölge Müdürlüğünün Prefabrik Binası
3 -09. Bölge Müdürlüğü Keban Su Ürünleri Şube
Müdürlüğüne ait Tesislerin Güçlendirilmesi
4 -9. Bölge Müdürlüğü ve Bağlı Şube Müdürlükleri
Altyapı ve Elektrifikasyon İşleri
5 -Tunceli-Merkez Batman Köprüsü Yapımı
DSİ 10. (DIYARBAKIR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Diyarbakır 10.Bölge Müdürlüğü 101 Şube Hizmet
Binası, Konferans Salonu, Lojman ve Sosyal Tesisleri
Diyarbakır 10.Bölge Müdürlüğü 101 Şube Hizmet
Binası, Konferans Salonu, Lojman ve Sosyal Tesisleri
Fiyat Farkı
2 -Diyarbakır 10.Bölge Müdürlüğü 8.Sondaj Ambar
Binası, Merkez Tesisleri Ek Isı Santrali ve Ek
İçmesuyu Tesisleri
3 -Diyarbakır 10.Bölge Müdürlüğü Laboratuar Ek
Hizmet Binası
4 -Silvan Proje Müdürlüğü Hizmet Binaları
DSİ 11. (EDIRNE) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Edirne 11. Bölge Müdürlüğü Tesisleri İkmali 2.Kısım
DSİ 13. (ANTALYA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -13.Bölge Müdürlüğü Tesisleri Altyapı ve Çevre
Düzenlemesi
2 -13.Bölge Alara Eğitim Tesisleri Yapımı
3 -Antalya 13.Bölge Müdürlüğü Tesisleri Isı Yalıtımı
İşleri
DSİ 15. (ŞANLIURFA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Atatürk Barajı Site Tesisleri Yenilenmesi
Atatürk Barajı Site Tesisleri Yenilenmesi Fiyat Farkı
1 000
1 000
3 999 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
4 000 000
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2 -Erzincan 82. Şube Müdürlüğü Tesisleri
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 057
61 08
38 400 000
4 500
4 500
30 000 000
1 000
1 000
38 395 500
29 999 000
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 110
61 09
4 000 000
800 000
1 000
1 000
1 000
1 000
3 999 000
799 000
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 111
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 112
61 09
61 09
100 000
1 000
1 000
99 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 115
61 09
3 500 000
500
500
3 499 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 133
61 09
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 116
61 10
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 77 2 001 116
61 10
31 592 000
15 020 222
5 392 778
5 392 778
18 112 000
11 548 900
3 563 100
3 563 100
11 179 000
3 000 000
7 000 000
3 471 322
1 528 678
1 528 678
2 000 000
2 980 000
300 000
300 000
2 680 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 117
61 10
500 000
500
500
499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 131
61 10
3 000 000
500
500
2 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 152
61 10
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 011
61 11
10 000 000
1 000
1 000
10 000 000
1 000
1 000
6 620 000
662 000
662 000
900 000
90 000
90 000
810 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 090
61 13
4 720 000
1 000 000
472 000
100 000
472 000
100 000
4 248 000
900 000
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 094
2014 2016 5 04 7 4 2 06 7 7 90 3 77 2 001 128
61 13
61 13
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 018
5 04 7 4 2 06 5 7 91 3 77 2 001 018
61 15
61 15
13 943 860
3 997 777
4 946 083
4 946 083
10 990 000
2 953 860
3 028 996
968 781
3 961 004
985 079
3 961 004
985 079
9 999 000
9 999 000
5 958 000
5 000 000
4 000 000
1 000 000
Sayfa No :207
DSİ 17. (VAN) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
75 000 000
1 000
1 -Orman ve Su İşleri Bakanlığı Van Yeni Yerleşkesi
(DSİ 17.Bölge Müdürlüğü, Meteoroloji Van Bölge
Müdürlüğü, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 14.Bölge
Müdürlüğü, Van Orman İşletme Müdürlüğü Tesisleri)
DSİ 19. (SIVAS) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
75 000 000
1 000
1 800 158
85 500
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
74 999 000
74 999 000
85 500
İ
2013 2016 5 06 1 0 2 07 1 9 03 3 77 2 001 120
31 17
1 714 658
1 -19.Bölge Müdürlüğü Akaryakıt İstasyonu Deplasesi
1 000 000
500
500
999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 153
61 19
2 -DSİ 19.Bölge Müdürlüğü Yardımcı Hizmet Binaları
Rehabilitasyonu
DSİ 19.Bölge Müdürlüğü Yardımcı Hizmet Binaları
Rehabilitasyonu Fiyat Farkı
PROJE VE INSAAT DAIRESI BASKANLIGI
678 100
69 700
69 700
608 400
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 7 7 90 3 77 2 001 123
61 19
122 058
15 300
15 300
106 758
5 04 7 4 2 06 7 7 91 3 77 2 001 123
61 19
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 103
31 31
5 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 001 105
5 04 7 4 2 06 7 7 90 3 77 2 001 104
61 61
61 61
Bİ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 002 067
61 09
20 000 000
Mevkuf Tutulan Ödenek
20 000 000
33 042 996
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERI
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
BİNA VE TESİS YAPIMI (ENERJİ SEKTÖRÜ)
(1977D400160) (1977 - 2017)
DSİ 09. (ELAZIĞ) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Tunceli 93.Şube Müdürlüğü Tesisleri Doğalgaz
Dönüşümü Yapım İşi
DSİ 18. (ISPARTA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -18. Bölge Sosyal Tesisler Güçlendirmesi
2 -18. Bölge Enerji Tesisleri Yenilenmesi 1. Kısım
18. Bölge Enerji Tesisleri Yenilenmesi 1. Kısım Fiyat
Farkı
3 -18.Bölge Müdürlüğü Yakıt İstasyonu Yapımı
4 -18.Bölge Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Yapımı
DSİ 19. (SIVAS) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -DSİ 19.Bölge 192.Şube Müdürlüğü Tesisleri
Rehabilitasyonu
2 -19.Bölge Müdürlüğü Altyapı Tesisleri ve Merkez
Atelye Çatı Rehabilitasyonu
26 541 939
6 501 057
84 721 167
4 616 281
20 000 000
74 577 000
500 000
500
500
499 500
500 000
500
500
312 536
473 539
473 539
35 000
353 139
84 400
315 000
264 861
47 675
35 000
353 139
84 400
Bİ
Bİ
2014 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 002 037
2014 2015 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 002 042
6 04 7 4 2 06 5 7 91 3 77 2 002 042
61 18
61 18
61 18
500
500
500
500
2 999 500
749 500
Bİ
Bİ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 002 065
2015 2017 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 002 074
61 18
61 18
4 850 075
350 000
618 000
132 075
3 000 000
750 000
5 527 886
499 500
4 064 000
1 500 000
2 000
2 000
500 000
1 000
1 000
1 498 000
499 000
Bİ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 7 7 90 3 77 2 002 035
61 19
1 000 000
1 000
1 000
999 000
Bİ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 7 7 90 3 77 2 002 038
61 19
Sayfa No :208
31 799 500
DSİ 20. (KAHRAMANMARAŞ) BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
1 -203. Şube Müdürlüğü Tesisleri
2 -202. Şube Müdürlüğü Tesisleri
32 000 000
200 500
200 500
30 000 000
2 000 000
500
200 000
500
200 000
DSİ 21. (AYDIN) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
32 179 180
3 687 402
2 443 278
2 443 278
1 -21.Bölge Müdürlüğü İdare Binası Yapımı
2 -DSİ (Aydın) 211.Şube Yemekhanesi Deprem
Güçlendirmesi ve Yenilenmesi
DSİ (Aydın) 211.Şube Yemekhanesi Deprem
Güçlendirmesi ve Yenilenmesi Fiyat Farkı
3 -DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Dizel Jenaratör,
Yıldırımdan Korunma ve Topraklama tesisatı Yapımı
4 -DSİ (Muğla) 213. Şube Müdürlüğü Hizmet Binası Ek
Tesisleri Yapımı
DSİ 22. (TRABZON) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
22 000 000
3 312 379
3 124 917
2 200 000
187 462
2 200 000
187 462
616 801
562 485
54 316
54 316
750 000
500
500
749 500
5 500 000
1 000
1 000
5 499 000
1 -Giresun-226.Şube Müdürlüğü Tesisleri İkmali
Giresun-226.Şube Müdürlüğü Tesisleri İkmali Fiyat
Farkı
DSİ 23. (KASTAMONU) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -23. Bölge Müdürlüğü Tesisleri İkmali
2 -Bartın 233. Şube Tesisi İkmali
3 -Bartın 233.Şube Tesisleri Doğalgaz Dönüşümü
DSİ 24. (KARS) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Ardahan 243.Şube Müdürlüğü Tesisleri
2 991 912
1 527 948
1 463 964
1 463 964
2 436 600
555 312
1 265 636
262 312
1 170 964
293 000
1 170 964
293 000
700 000
31 500
31 500
300 000
100 000
300 000
500
1 000
30 000
500
1 000
30 000
10 000 000
1 000
1 000
10 000 000
1 000
1 000
Ekonomik
Faaliyet
Bİ
Bİ
2015 2017 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 002 066
2015 2017 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 002 044
61 20
61 20
Bİ
Bİ
2015 2017 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 002 041
2014 2015 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 002 043
61 21
61 21
6 04 7 4 2 06 5 7 91 3 77 2 002 043
61 21
Bİ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 002 069
61 21
Bİ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 002 048
61 21
Bİ
2013 2015 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 002 045
6 04 7 4 2 06 5 7 91 3 77 2 002 045
61 22
61 22
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 002 077
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 002 051
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 002 052
61 23
61 23
61 23
Bİ
2014 2018 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 002 057
61 24
6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 77 2 002 034
6 04 7 4 2 06 7 7 90 3 77 2 002 033
61 61
61 61
26 048 500
19 800 000
668 500
299 500
99 000
270 000
9 999 000
9 999 000
15 383 719
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERI
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
DSİ DRENAJ PROJELERİ (1987A010510) (1987 2018)
1 -Adana-Yüreğir YS2 ve YD2 Kanalları Islahı
Adana-Yüreğir YS2 ve YD2 Kanalları Islahı Fiyat
Farkı
2 -Hatay İli Güzelburç Beldesi Mevcut Drenaj
Kanallarının Islahı
29 999 500
1 800 000
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
14 885 719
498 000
93 330 641
6 241 500
5 000 000
87 089 141
958 170
172 471
200 000
40 000
200 000
40 000
758 170
132 471
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 7 2 01 3 87 1 001 012
5 04 7 4 2 06 7 2 11 3 87 1 001 012
61 06
61 06
1 500 000
1 000
1 000
1 499 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 7 2 01 3 87 1 001 004
61 06
Sayfa No :209
500
3 000 000
3 000 000
500
3 000 000
1 758 500
699 500
27 000 000
57 000 000
Bİ
İ
Bİ
Fonksiyonel
2015 2016 5 04
2014 2016 5 04
2014 2016 5 04
5 04
7
7
7
7
4
4
4
4
Finansal
2015 YILI
NAKTİ
2
2
2
2
Ekonomik
06 5
06 7
06 7
06 7
2
2
2
2
01
01
01
01
Faaliyet
Yeri
700 000
30 000 000
60 000 000
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Tahakkuk
3 -13.Bölge Drenaj İşleri(Diğerleri)
4 -Van-Çaldıran Ovası Drenajı 1.Grup Köyler
5 -Van-Çaldıran Ovası Drenajı 2.Grup Köyler
Mevkuf Tutulan Ödenek
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
3 87 1 001 016
3 87 1 001 013
3 87 1 001 014
3 87 1 001 008
61
31
61
61
13
17
17
61
Sayfa No :210
2
2
2
2
2
2
Faaliyet
1 00 0 010 002
1 00 0 010 003
1 00 0 010 010
1 00 0 010 004
1 00 0 010 006
1 00 0 010 011
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
5 927 000
Temel Maaşlar
Zamlar ve Tazminatlar
Ödenekler
Sosyal Haklar
Sürekli İşçilerin Ücretleri
Sürekli İşçilerin İhbar ve Kıdem Tazminatları
2 300 000
3 190 000
13 000
140 000
105 000
111 000
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
35 000
33 000
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
01 1
01 1
01 1
01 1
01 3
01 3
1
2
3
4
1
2
01
01
01
01
01
01
1 04 7 4 2 01 3 3 01 1 00 0 010 009
1 04 7 4 2 01 3 5 01 1 00 0 010 001
32 32
32 32
1
1
1
1
1
32
32
32
32
32
962 000
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET
PRİMİ GİDERLERİ
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Sağlık Primi Ödemeleri
İşsizlik Sigortası Fonuna
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Sağlık Primi Ödemeleri
572 000
354 000
3 000
21 000
12 000
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
345 000
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları
İlan Giderleri
300 000
20 000
25 000
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
02 1
02 1
02 3
02 3
02 3
6
6
4
6
6
01
02
01
01
02
1 00 1 020 001
1 00 1 020 004
1 00 1 020 002
1 00 1 020 003
1 00 1 020 005
1 04 7 4 2 03 3 1 01 1 00 0 020 001
1 04 7 4 2 03 3 2 01 1 00 0 020 002
1 04 7 4 2 03 5 4 01 1 00 0 020 003
20 282 482 796
9 625 586 230
ETÜT VE PROJE (TARIM) (1985A010020)
303 226 774
84 006 649
48 062 930
53 000 000
171 157 195
PROJE YAPIMI (Tarım) (1985A010020)
105 617 626
16 880 608
13 421 971
16 000 000
75 315 047
1 175 000
328 865
1 195 000
301 130
1 190 000
490 061
1 220 000
528 750
118 865
1 053 751
234 414
476 000
104 262
927 200
646 250
210 000
141 249
66 716
500 000
125 000
292 800
646 250
210 000
141 249
66 716
500 000
125 000
292 800
1 -İzmir Karadere Barajı Proje Yapımı
İzmir Karadere Barajı Proje Yapımı Fiyat Farkı
2 -İzmir Musacalı Barajı Proje Yapımı
İzmir Musacalı Barajı Proje Yapımı Fiyat Farkı
3 -İzmir Sarıcalar Barajı Proje Yapımı
İzmir Sarıcalar Barajı Proje Yapımı Fiyat Farkı
4 -İzmir Kapıkaya Barajı Proje Yapımı
1
1
1
1
1
1
Ekonomik
1 994 913 037 2 079 360 000 8 661 983 529
PERSONEL GİDERLERİ
SERMAYE GİDERLERİ
Fonksiyonel
Yeri
9 625 586 230
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
20 282 482 796
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
32-BARAJLAR VE HES DAİRESİ BAŞKANLIĞI
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
32
32
32
32
32
32 32
32 32
32 32
1 994 913 037 2 072 126 000 8 661 983 529
İ
İ
214 000
260 799
Bİ
Bİ
2013 2015 5
5
2013 2015 5
5
2013 2016 5
5
2012 2015 5
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
1
1
1
01
11
01
11
01
11
01
3 13 8 006 031
3 13 8 006 031
3 13 8 006 032
3 13 8 006 032
3 13 8 006 047
3 13 8 006 047
3 13 8 006 052
32
32
32
32
61
61
61
02
02
02
02
02
02
02
Sayfa No :211
İzmir Kapıkaya Barajı Proje Yapımı Fiyat Farkı
5 -Manisa Gördes Barajından Sızan Suların
Değerlendirilmesi Planlama ve Proje Yapımı
Manisa Gördes Barajından Sızan Suların
Değerlendirilmesi Planlama ve Proje Yapımı Fiyat
Farkı
6 -Manisa Selendi Barajı Proje Yapımı
7 -Gördes Barajı Sağ Sahil Zemin İyileştirme Proje
Yapımı
8 -Uşak-Banaz Gökkaya Barajı Proje Yapımı
9 -Uşak-Eşme Kocabey Barajı Proje Yapımı
10 -Eskişehir-Yukarı Sakarya Gökpınar Barajı Proje
Yapımı
Eskişehir-Yukarı Sakarya Gökpınar Barajı Proje
Yapımı Fiyat Farkı
11 -Eskişehir-Merkez Gündüzler Barajı Projesi Yapımı
Eskişehir-Merkez Gündüzler Barajı Projesi Yapımı
Fiyat Farkı
12 -Bilecik-Gölpazarı Akçay Barajı Proje Yapımı
Bilecik-Gölpazarı Akçay Barajı Proje Yapımı Fiyat
Farkı
13 -Bilecik-Pazaryeri Dereköy Barajı Proje Yapımı
Bilecik-Pazaryeri Dereköy Barajı Proje Yapımı Fiyat
Farkı
14 -Kütahya-Simav Barajı Proje Yapımı
15 -Sakarya-Pamukova Ahiler Barajı Proje Yapımı
Sakarya-Pamukova Ahiler Barajı Proje Yapımı Fiyat
Farkı
16 -Ankara Beypazarı Uruş Barajı Proje Yapımı
Yenileme
Ankara Beypazarı Uruş Barajı Proje Yapımı
Yenileme Fiyat Farkı
17 -Çankırı-Çerkeş Hacılar Barajı Proje Yapımı
18 -Hatay-Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi Proje Yapımı
Hatay-Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi Proje Yapımı
Fiyat Farkı
19 -Mersin-Gülnar Sipahili Barajı Proje Yapımı
484 055
375 000
224 478
273 750
259 577
101 250
259 577
101 250
93 750
49 275
44 475
44 475
2 000 000
250 000
500
25 000
500
25 000
1 999 500
225 000
3 000 000
2 000 000
900 000
1 000
500
90 000
2 999 000
1 999 500
810 000
1 000
500
90 000
203 580
176 489
27 091
27 091
920 000
235 392
460 000
96 892
460 000
138 500
460 000
138 500
1 170 000
226 598
1 053 000
191 382
117 000
35 216
236 000
49 720
113 280
20 390
800 000
278 000
66 442
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 006 052
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 069
61 02
61 02
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 006 069
61 02
İ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 208
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 218
32 02
61 02
İ
İ
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 137
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 209
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 023
32 02
32 02
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 006 023
61 03
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 042
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 006 042
61 03
61 03
117 000
35 216
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 026
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 006 026
61 03
61 03
122 720
29 330
122 720
29 330
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 063
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 006 063
61 03
61 03
1 000
50 000
10 000
1 000
50 000
10 000
Bİ
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 040
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 059
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 006 059
61 03
61 03
61 03
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 018
61 05
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 006 018
61 05
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 210
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 062
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 006 062
61 05
61 06
61 06
İ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 025
32 06
Bİ
799 000
228 000
56 442
164 000
114 800
49 200
49 200
53 500
20 993
32 507
32 507
700 000
174 000
37 320
500
50 000
10 000
500
50 000
10 000
699 500
124 000
27 320
1 700 000
1 000
1 000
1 699 000
Sayfa No :212
25 -Yeni Merzifon Barajı Proje Yapımı
26 -Erzurum Çatalören Barajı Proje Yapımı
Erzurum Çatalören Barajı Proje Yapımı Fiyat Farkı
27 -Erzurum-Sancaktar Barajı Proje Yapımı
28 -Erzurum Yavi Barajı Proje Yapımı
29 -Erzurum Pasinler Alvar Barajı Proje Yapımı
30 -Söylemez Barajı Proje Yapımı
31 -Ağrı Aydıntepe Barajı Proje Yapımı
2 000 000
980 000
250 000
2 000 000
2 000 000
2 500 000
2 500 000
2 340 000
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Ağrı Aydıntepe Barajı Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Erzincan Ballı Barajı Proje Yapımı
-Diyarbakır-Dilaver Barajı Proje Yapımı
-Edirne-Çömlekköy Barajı Proje Yapımı
Edirne-Çömlekköy Barajı Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Tekirdağ-Çıkrıkçı Barajı Proje Yapımı
Tekirdağ-Çıkrıkçı Barajı Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Yozgat-Sorgun Yenice Barajı Proje Yapımı
-Antalya Alanya Obaçayı Barajı Proje Yapımı
Antalya Alanya Obaçayı Barajı Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Antalya Manavgat Yavrudoğan Barajı Proje Yapımı
Antalya Manavgat Yavrudoğan Barajı Proje Yapımı
Fiyat Farkı
-Kaş-Kasaba Projesi Kıbrıs Barajı KGM Yol
Rölekasyonu Proje Yapımı
Kaş-Kasaba Projesi Kıbrıs Barajı KGM Yol
Rölekasyonu Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Mardin Depolaması Proje Yapımı Yenilenmesi
1 267 031
264 434
444 655
86 457
911 657
1 000
210 000
232 969
85 566
1 000
150 000
1 000
210 000
232 969
85 566
1 000
150 000
4 399 000
1 290 000
İ
İ
İ
1 999 000
1 350 000
İ
Bİ
500
535 345
163 543
1 000
1 000
250 000
1 000
600 000
500
535 345
163 543
1 000
1 000
250 000
1 000
600 000
1 999 500
İ
İ
1 999 000
1 999 000
2 250 000
2 499 000
828 343
İ
İ
İ
İ
İ
200 000
1 000
1 000
600 000
200 000
150 000
30 000
264 400
628 024
359 504
54 492
1 999 000
1 899 000
955 500
79 204
579 070
101 233
2 379 600
Yeri
4 400 000
1 500 000
1 500 000
350 000
2 000 000
1 500 000
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
20 -Mut Barajı Proje Yapımı
21 -Osmaniye-Kadirli Savrun Barajı Proje Yapımı
22 -Samsun-Salıpazarı Barajı Proje Yapımı
Samsun-Salıpazarı Barajı Proje Yapımı Fiyat Farkı
23 -Samsun Alaçam Taşkelik Barajı Proje Yapımı
24 -Amasya Taşova Özbaraklı Barajı Proje Yapımı
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
2015 2016 5 04
2015 2016 5 04
2012 2015 5 04
5 04
2014 2016 5 04
2014 2016 5 04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
1
1
01
01
01
11
01
01
3 13 8 006 124
3 13 8 006 053
3 13 8 006 016
3 13 8 006 016
3 13 8 006 216
3 13 8 006 148
32
32
32
32
32
61
06
06
07
07
07
07
2015 2016 5
2013 2015 5
5
2014 2016 5
2014 2016 5
2015 2016 5
2015 2016 5
2014 2016 5
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
1
1
1
1
01
01
11
01
01
01
01
01
3 13 8 006 211
3 13 8 006 012
3 13 8 006 012
3 13 8 006 017
3 13 8 006 057
3 13 8 006 067
3 13 8 006 212
3 13 8 006 050
32
32
32
32
32
32
32
32
07
08
08
08
08
08
08
08
5 04
2014 2016 5 04
2015 2016 5 04
2013 2016 5 04
5 04
2014 2016 5 04
5 04
2015 2016 5 04
2013 2015 5 04
5 04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
01
01
01
11
01
11
01
01
11
3 13 8 006 050
3 13 8 006 066
3 13 8 006 007
3 13 8 006 051
3 13 8 006 051
3 13 8 006 060
3 13 8 006 060
3 13 8 006 122
3 13 8 006 024
3 13 8 006 024
32
32
32
32
32
61
61
32
32
32
08
08
10
11
11
11
11
12
13
13
Fonksiyonel
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Ekonomik
Faaliyet
421 200
2 000 000
1 900 000
1 830 000
329 400
834 950
150 291
2 644 000
1 190 000
452 914
166 708
561 976
93 410
200 000
1 000
1 000
600 000
200 000
150 000
30 000
264 400
628 024
359 504
1 225 000
567 420
1 010 625
251 749
214 375
315 671
214 375
315 671
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 030
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 006 030
61 13
61 13
226 900
204 210
22 690
22 690
İ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 043
32 13
40 842
36 758
4 084
4 084
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 006 043
32 13
270 000
175 500
94 500
94 500
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 136
61 15
274 500
50 196
105 880
19 058
İ
İ
İ
Bİ
İ
İ
Bİ
Sayfa No :213
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Mardin Depolaması Proje Yapımı Yenilenmesi Fiyat
Farkı
-Isparta Eğirdir Boğazova Projesi Çayköy Barajı Proje
Yapımı
Isparta Eğirdir Boğazova Projesi Çayköy Barajı Proje
Yapımı Fiyat Farkı
-Sivas Kangal Akçakale Barajı Proje Yapımı
Sivas Kangal Akçakale Barajı Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Sivas Şarkışla Bozkurt Barajı Proje Yapımı
Sivas Şarkışla Bozkurt Barajı Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Sivas Yıldızeli Kemerkaya Barajı Proje Yapımı
-Sivas Suşehri Serpinti Çataloluk Barajı Proje Yapımı
-Sivas-Merkez Kurtlapa Barajı Proje Yapımı
-Kahramanmaraş-Karakuz Barajı Proje Yapımı
Kahramanmaraş-Karakuz Barajı Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Kahramanmaraş-Kavaktepe Barajı Proje Yapımı
Kahramanmaraş-Kavaktepe Barajı Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Kahramanmaraş-Helete (Düzbağ) Barajı Proje
Yapımı
-Kahramanmaraş-Aşağı Haydarlı Barajı Proje Yapımı
-Kahramanmaraş-Göksun Salyan Barajı Proje Yapımı
-Adıyaman-Büyükçay Barajı Proje Yapımı
-Gaziantep-Ballıkaya Barajı Proje Yapımı
Gaziantep-Ballıkaya Barajı Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Gaziantep-Harmancık Barajı Proje Yapımı
-Gaziantep-Çatboğazı Barajı Proje Yapımı
-Karacasu Barajı Dolusavak Kapakları Proje Yapımı
Karacasu Barajı Dolusavak Kapakları Proje Yapımı
Fiyat Farkı
-Denizli-Eşeler (Yazır Dodurgalar) Barajı Proje
Yapımı
-Bayburt-Kırklartepe Barajı Proje Yapımı
48 600
17 010
385 000
50 000
50 000
335 000
69 300
10 000
10 000
59 300
500 000
125 000
500 000
125 000
511 500
57 070
1 268 000
228 240
100 000
25 000
100 000
25 000
1 800 000
1 800 000
1 300 000
1 872 650
404 780
917 599
165 168
1 000
1 000
1 000
400 000
100 000
1 300 000
333 547
195 000
38 567
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
Fonksiyonel
Tahakkuk
2015 YILI
NAKTİ
17 010
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 006 136
61 15
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 056
61 18
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 006 056
61 18
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 010
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 006 010
61 19
61 19
1 168 000
203 240
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 027
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 006 027
61 19
61 19
1 000
1 000
1 000
400 000
100 000
1 799 000
1 799 000
1 299 000
555 051
139 612
İ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2012
32
61
61
61
61
300 000
75 000
300 000
75 000
805 000
219 980
İ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 065
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 006 065
32 20
32 20
3 200 000
1 000
1 000
3 199 000
İ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 142
32 20
2 500 000
1 500 000
2 100 000
1 370 000
325 973
3 000 000
3 000 000
67 000
18 000
500
500
210 000
400 000
100 000
500
500
54 288
15 712
500
500
210 000
400 000
100 000
500
500
54 288
15 712
2 499 500
1 499 500
1 890 000
723 400
181 585
2 999 500
2 999 500
İ
Bİ
İ
Bİ
2015
2015
2014
2013
32
61
32
61
61
32
32
61
61
200 000
200 000
900 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 071
61 21
400 000
400 000
851 000
İ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 022
32 22
1 445 000
260 100
31 590
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
433 500
78 030
246 600
44 388
12 712
2 288
1 100 000
1 390 000
139 000
Bİ
İ
İ
Bİ
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2016
2016
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
2015 2017 5
2015 2017 5
2014 2015 5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
01
01
01
01
11
01
01
01
01
11
01
01
01
11
3 13 8 006 055
3 13 8 006 080
3 13 8 006 141
3 13 8 006 035
3 13 8 006 035
3 13 8 006 181
3 13 8 006 184
3 13 8 006 091
3 13 8 006 044
3 13 8 006 044
3 13 8 006 182
3 13 8 006 183
3 13 8 006 145
3 13 8 006 145
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
21
21
Sayfa No :214
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
63 -Kura Projesi Durançam Barajı Proje Yapımı
Kura Projesi Durançam Barajı Proje Yapımı Fiyat
Farkı
64 -Kars Selim Bayburt Barajı Su Kaçaklarının
Önlenmesi Proje Yapımı
65 -Tuzluca Barajı Proje Yapımı
66 -Çanakkale-Aşağıçavuş Barajı Proje Yapımı
Çanakkale-Aşağıçavuş Barajı Proje Yapımı Fiyat
Farkı
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
GÖLET VE SULAMASI PROJE YAPIMI
(1985A010020)
1 -Bursa-İnegöl Gedikpınar ile Alangünü Göletleri ve
Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje
Yapımı
Bursa-İnegöl Gedikpınar ile Alangünü Göletleri ve
Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje
Yapımı Fiyat Farkı
2 -Bursa-Osmangazi Kocakırdere ile Keles Kocayayla
Göletleri ve Sulamaları Planlama Mühendislik
Hizmetleri ve Proje Yapımı
Bursa-Osmangazi Kocakırdere ile Keles Kocayayla
Göletleri ve Sulamaları Planlama Mühendislik
Hizmetleri ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
3 -Bursa Harmancık Ballısaray Göleti ve Sulaması
Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı
Bursa Harmancık Ballısaray Göleti ve Sulaması
Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı
Fiyat Farkı
2015
2014
2015
2012
2016
2016
2016
2015
361 700
63 106
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 111
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 006 111
61 24
61 24
500
999 500
İ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 217
32 24
1 000
707 764
126 618
1 999 000
İ
İ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 143
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 038
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 006 038
32 24
32 25
32 25
5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 144
5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 006 008
32 32
61 61
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 073
61 01
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 073
61 01
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 074
61 01
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 074
61 01
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 166
61 01
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 166
61 01
175 000
2 399 000
133 500
2 499 500
1 018 480
197 492
200 000
1 000
20 000
500
141 520
58 507
24 300
4 374
100 000
20 000
100 000
20 000
500
1 000
707 764
126 618
1 000 000
2 000 000
980 000
176 400
Bİ
Bİ
İ
İ
200 000
1 000
20 000
500
141 520
58 507
272 236
49 782
2 344 251
233 778
197 609 148
67 126 041
34 640 959
37 000 000
680 000
503 200
176 800
176 800
188 414
124 492
63 922
63 922
720 000
414 000
295 200
295 200
10 800
221 518
114 118
74 800
74 800
32 600
840 000
16 800
100 000
100 000
723 200
279 872
3 072
20 000
20 000
256 800
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
Ekonomik
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
1
1
11
01
01
01
01
11
Faaliyet
Yeri
486 000
87 480
36 727
Fonksiyonel
Tahakkuk
411 727
2 400 000
153 500
2 500 000
1 160 000
255 999
2015 YILI
NAKTİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
Finansal
Bayburt-Kırklartepe Barajı Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Kastamonu-Taşköprü Barajı Proje Yapımı
-Aldeğirmen Barajı Proje Yapımı
-Karabük Aktaş Barajı Proje Yapımı
-Kars Digor Barajı Proje Yapımı
Kars Digor Barajı Proje Yapımı Fiyat Farkı
2015 YILI
KEŞFİ
BİTİŞ
TARİHİ
59
60
61
62
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
E B İ M KODU
BAŞLAMA
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
3 13 8 006 022
3 13 8 006 009
3 13 8 006 150
3 13 8 006 199
3 13 8 006 041
3 13 8 006 041
32
61
61
32
32
32
22
23
23
23
24
24
95 842 148
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :215
4 -Bursa Mudanya Yalıçiftlik Göleti ve Sulaması
Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı
Bursa Mudanya Yalıçiftlik Göleti ve Sulaması
Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı
Fiyat Farkı
5 -Bursa Gemlik Hamidiye Göleti ve Sulaması Planlama
Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı
Bursa Gemlik Hamidiye Göleti ve Sulaması Planlama
Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
6 -Bursa-Büyükorhan Gedikler Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
Bursa-Büyükorhan Gedikler Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
7 -Bursa İnegöl Olukman Tekke Göleti ve Sulaması
Proje Yapımı
8 -Bursa Büyükorhan Kocadere Göleti Proje Yapımı
9 -Bursa Osmangazi Güneybayır Göleti ve Sulaması
Proje Yapımı
10 -Bursa-Orhaneli Fadıl Projesi (Darıtarla Dere, Kovalı
Dere, Dağdere) Göletleri ve Sulamaları Planlama
Mühendislik Hizmetleri ve Göletlere Ait Proje
Yapımı
Bursa-Orhaneli Fadıl Projesi (Darıtarla Dere, Kovalı
Dere, Dağdere) Göletleri ve Sulamaları Planlama
Mühendislik Hizmetleri ve Göletlere Ait Proje
Yapımı Fiyat Farkı
11 -Kocaeli Kandıra Safalı Göleti Planlama Mühendislik
Hizmetleri ve Proje Yapımı
Kocaeli Kandıra Safalı Göleti Planlama Mühendislik
Hizmetleri ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
12 -Yalova-Çiftlikköy Çukurköy Göleti ve Sulaması
Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı
Yalova-Çiftlikköy Çukurköy Göleti ve Sulaması
Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı
Fiyat Farkı
13 -02. Bölge GÖLSU Projeleri Planlama ve Proje
Yapımı 2. Kısım (İzmir-Bergama-Seklik, BergamaNarlıca, Foça-Kışla, Kemalpaşa-Akalan, MenemenBozalan, Tire-Dereli, Tire-Sarılar Gölet ve
Sulamaları)
221 000
55 250
165 750
165 750
Bİ
76 648
12 398
64 250
64 250
193 000
142 820
32 810
32 810
17 370
50 114
34 381
13 141
13 141
2 592
270 000
70 200
100 000
100 000
99 800
62 040
12 636
20 000
20 000
29 404
1 000 000
500
500
999 500
1 000 000
500 000
500
500
500
500
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 202
61 01
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 202
61 01
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 229
61 01
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 229
61 01
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 276
61 01
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 276
61 01
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 367
61 01
999 500
499 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 368
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 369
61 01
61 01
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 370
61 01
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 370
61 01
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 240
61 01
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 240
61 01
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 128
61 01
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 128
61 01
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 193
61 02
486 000
14 580
100 000
100 000
371 420
131 204
2 624
20 000
20 000
108 580
232 000
102 080
129 920
129 920
72 985
22 905
50 080
50 080
246 000
29 520
100 000
100 000
116 480
84 406
9 031
20 000
20 000
55 375
2 650 000
371 000
600 000
600 000
1 679 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :216
14
15
16
17
18
19
02. Bölge GÖLSU Projeleri Planlama ve Proje
Yapımı 2. Kısım (İzmir-Bergama-Seklik, BergamaNarlıca, Foça-Kışla, Kemalpaşa-Akalan, MenemenBozalan, Tire-Dereli, Tire-Sarılar Gölet ve
Sulamaları) Fiyat Farkı
-02. Bölge Göletleri Planlama ve Proje Yapımı 3.
Kısım (İzmir-Kemalpaşa-Ansızca,SeferihisarYeniorhanlı, Beydağ-Ovacık, Manisa-MerkezBeydeğirmeni, Demirci-Boyacık, Demirci-Sayık,
Uşak-Banaz Şabanköy Göletleri)
02. Bölge Göletleri Planlama ve Proje Yapımı 3.
Kısım (İzmir-Kemalpaşa-Ansızca,SeferihisarYeniorhanlı, Beydağ-Ovacık, Manisa-MerkezBeydeğirmeni, Demirci-Boyacık, Demirci-Sayık,
Uşak-Banaz Şabanköy Göletleri) Fiyat Farkı
-02. Bölge GÖLSU Projeleri Planlama ve Proje
Yapımı 1. Kısım (İzmir-Dikili-Esentepe, ManisaDemirci-Mahmutlar, Demirci-Çanakçı, DemirciKuzuköy, Merkez-Mustafa Altundal, MerkezBeydere, Gördes-Kobaklar, Kula-İbrahimağa,
Alaşehir-Zeytinçay Gölet ve Sulamaları)
02. Bölge GÖLSU Projeleri Planlama ve Proje
Yapımı 1. Kısım (İzmir-Dikili-Esentepe, ManisaDemirci-Mahmutlar, Demirci-Çanakçı, DemirciKuzuköy, Merkez-Mustafa Altundal, MerkezBeydere, Gördes-Kobaklar, Kula-İbrahimağa,
Alaşehir-Zeytinçay Gölet ve Sulamaları) Fiyat Farkı
-Eskişehir-Beyazaltın (Sepetçi), Mihalıççık Güreş,
Alpu Dereköy, Sarıcakaya Laçin Göletleri Proje
Yapımı
Eskişehir-Beyazaltın (Sepetçi), Mihalıççık Güreş,
Alpu Dereköy, Sarıcakaya Laçin Göletleri Proje
Yapımı Fiyat Farkı
-Eskişehir-Alpu Büğdüz Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
-Eskişehir-Sarıcakaya Çatak Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
-Eskişehir-Seyitgazi Gökbahçe Göleti ve Sulaması
Proje Yapımı
454 000
66 780
150 000
150 000
237 220
2 925 000
526 500
800 000
800 000
1 598 500
439 000
94 770
150 000
150 000
194 230
3 150 000
1 000
1 000
3 149 000
570 000
1 000
1 000
569 000
Bİ
Bİ
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 193
61 02
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 318
61 02
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 318
61 02
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 232
61 02
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 232
61 02
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 054
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 054
61 03
1 470 000
1 161 300
308 700
308 700
364 776
289 809
74 967
74 967
400 000
500
500
399 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 324
61 03
450 000
500
500
449 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 325
61 03
400 000
500
500
399 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 326
61 03
Sayfa No :217
20 -Bilecik-İnhisar Tarpak, Çaltı, OsmaneliSoğucakpınar, Kütahya-Simav Yağmurlar Göletleri
Projeleri Yapımı
Bilecik-İnhisar Tarpak, Çaltı, OsmaneliSoğucakpınar, Kütahya-Simav Yağmurlar Göletleri
Projeleri Yapımı Fiyat Farkı
21 -Bilecik-Söğüt-Savcıbey Göleti Proje Yapımı
Bilecik-Söğüt-Savcıbey Göleti Proje Yapımı Fiyat
Farkı
22 -Bilecik-Bayırköy Göleti ve Sulaması Proje Yapımı
Bilecik-Bayırköy Göleti ve Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
23 -Bilecik-Gölpazarı Demirhanlar Göleti Proje Yapımı
Bilecik-Gölpazarı Demirhanlar Göleti Proje Yapımı
Fiyat Farkı
24 -Bilecik-Merkez Elmabahçe Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
25 -Bilecik-İnhisar Samrı Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
26 -Bilecik-Pazaryeri Alınca Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
27 -Bilecik-Yenipazar Yukarıçaylı Göleti ve Sulaması
Proje Yapımı
28 -Kütahya-Emet, Kütahya-Gediz-Gürkuyu, Üzümlü
Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı
Kütahya-Emet, Kütahya-Gediz-Gürkuyu, Üzümlü
Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Fiyat Farkı
29 -Kütahya-Tavşanlı Kayı Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
Kütahya-Tavşanlı Kayı Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
30 -Kütahya-Domaniç Çamlıca Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
Kütahya-Domaniç Çamlıca Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
31 -Kütahya-Gediz Yunuslar Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
Kütahya-Gediz Yunuslar Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
300 000
300 000
205 600
480 935
264 714
100 000
100 000
116 221
62 000
13 500
55 800
12 231
6 200
1 269
6 200
1 269
79 500
16 655
51 675
9 302
27 825
7 353
70 000
16 064
49 000
11 045
Faaliyet
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 070
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 070
61 03
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 288
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 288
61 03
61 03
27 825
7 353
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 289
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 289
61 03
61 03
21 000
5 019
21 000
5 019
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 317
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 317
61 03
61 03
400 000
500
500
399 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 327
61 03
400 000
500
500
399 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 328
61 03
400 000
500
500
399 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 329
61 03
450 000
500
500
449 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 330
61 03
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 270
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 270
61 03
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 277
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 277
61 03
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 278
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 278
61 03
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 279
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 279
61 03
840 000
285 600
300 000
300 000
254 400
209 669
52 226
100 000
100 000
57 443
94 740
14 211
80 529
80 529
21 808
2 558
19 250
19 250
167 500
33 500
134 000
134 000
40 000
6 030
33 970
33 970
104 000
15 600
88 400
88 400
24 900
2 808
22 092
22 092
Bİ
Ekonomik
Yeri
1 074 400
Fonksiyonel
Tahakkuk
1 580 000
2015 YILI
NAKTİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2015 YILI
KEŞFİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :218
32 -Kütahya-Gediz Muratdağı Göleti Proje Yapımı
Kütahya-Gediz Muratdağı Göleti Proje Yapımı Fiyat
Farkı
33 -Kütahya-Tavşanlı-Kışlademirli Göleti Proje Yapımı
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Kütahya-Tavşanlı-Kışlademirli Göleti Proje Yapımı
Fiyat Farkı
-Kütahya-Simav Dağardı Göleti Proje Yapımı
-Kütahya-Tavşanlı Sekbandemirli Göleti ve Sulaması
Proje Yapımı
-Kütahya-Simav Kızılcık Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
-Kütahya-Simav Örenli Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
-Kütahya-Merkez Yanıkhisar Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
-Kütahya-Tavşanlı Tunçbilek Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
-Kütahya-Pazarlar Orhanlar Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
-Kütahya-Tavşanlı Karacakaş Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
-Sakarya-Merkez Kışlaköy Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
Sakarya-Merkez Kışlaköy Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
-Sakarya-Kaynarca Topçu Göleti ve Sulaması Projesi
Yapımı
Sakarya-Kaynarca Topçu Göleti ve Sulaması Projesi
Yapımı Fiyat Farkı
-Sakarya-Merkez-Beşevler Göleti Proje Yapımı
Sakarya-Merkez-Beşevler Göleti Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Sakarya-Pamukova-Çilekli Göleti Proje Yapımı
Sakarya-Pamukova-Çilekli Göleti Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Sakarya-Kemaliye (Deveboynu) Göleti Proje Yapımı
Sakarya-Kemaliye (Deveboynu) Göleti Proje Yapımı
Fiyat Farkı
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
92 000
17 104
82 800
14 904
9 200
2 200
9 200
2 200
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 290
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 290
61 03
61 03
57 900
52 110
5 790
5 790
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 292
61 03
13 543
11 098
2 445
2 445
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 292
61 03
250 000
400 000
500
500
500
500
249 500
399 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 331
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 332
61 03
61 03
400 000
500
500
399 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 333
61 03
400 000
500
500
399 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 334
61 03
400 000
500
500
399 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 335
61 03
400 000
500
500
399 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 336
61 03
450 000
500
500
449 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 337
61 03
400 000
40 000
40 000
360 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 374
61 03
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 094
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 094
61 03
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 246
61 03
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 246
61 03
168 000
55 440
112 560
112 560
58 643
13 043
45 600
45 600
120 000
30 000
90 000
90 000
28 700
6 236
22 464
22 464
59 000
13 762
53 100
11 186
5 900
2 576
5 900
2 576
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 284
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 284
61 03
61 03
59 000
13 762
53 100
11 464
5 900
2 298
5 900
2 298
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 285
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 285
61 03
61 03
70 000
15 980
49 000
10 959
21 000
5 021
21 000
5 021
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 287
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 287
61 03
61 03
Bİ
Sayfa No :219
47 -Sakarya-Söğütlü Kantar Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
48 -Sakarya-Geyve Doğantepe Göleti Proje Yapımı
Sakarya-Geyve Doğantepe Göleti Proje Yapımı Fiyat
Farkı
49 -Sakarya-Merkez Elmalı Göleti Projesi Yapımı
Sakarya-Merkez Elmalı Göleti Projesi Yapımı Fiyat
Farkı
50 -Sakarya-Pamukova Turgutlu Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
51 -Konya İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 4.Kısım (Hadim-Yarıcak, TaşkentBalcılar ve Taşkent-Afşar)
Konya İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 4.Kısım (Hadim-Yarıcak, TaşkentBalcılar ve Taşkent-Afşar) Fiyat Farkı
52 -Konya İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 3. Kısım (Hüyük-İlmen, Güneysınır,
Derebucak-Çamlık, Bozkır-Dereiçi ve SeydişehirBostandere)
Konya İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 3. Kısım (Hüyük-İlmen, Güneysınır,
Derebucak-Çamlık, Bozkır-Dereiçi ve SeydişehirBostandere) Fiyat Farkı
53 -Konya İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 5.Kısım (Doğanhisar-Deveyolu,
Seydişehir-Ortakaraören, Ilgın-Aşağıçiğil 2 ve
Hüyük-Çamlıca)
Konya İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 5.Kısım (Doğanhisar-Deveyolu,
Seydişehir-Ortakaraören, Ilgın-Aşağıçiğil 2 ve
Hüyük-Çamlıca) Fiyat Farkı
54 -Konya İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 6.Kısım (Meram-Yeşildere, SelçukluTepekent, Bozkır-Harmanpınarı, Hadim-Bolat ve
Taşkent-Borboğazı)
Konya İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 6.Kısım (Meram-Yeşildere, SelçukluTepekent, Bozkır-Harmanpınarı, Hadim-Bolat ve
Taşkent-Borboğazı) Fiyat Farkı
600 000
60 000
60 000
6 950
1 665
45 100
10 780
400 000
69 500
12 924
62 550
11 259
540 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 296
61 03
6 950
1 665
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 315
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 315
61 03
61 03
45 100
10 780
45 100
10 780
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 320
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 320
61 03
61 03
500
500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 338
61 03
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 121
61 04
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 121
61 04
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 171
61 04
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 171
61 04
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 181
61 04
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 181
61 04
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 203
61 04
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 203
61 04
399 500
867 000
546 210
320 790
320 790
176 145
98 318
77 827
77 827
1 211 000
399 630
400 000
400 000
411 370
240 563
71 933
100 000
100 000
68 630
1 121 000
1 031 320
89 680
89 680
201 912
185 638
16 274
16 274
1 800 000
810 000
400 000
400 000
590 000
355 800
145 800
100 000
100 000
110 000
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :220
55 -Aksaray İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 3. Kısım (Ortaköy-Harmandalı ve
Gülağaç-Sofular)
Aksaray İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 3. Kısım (Ortaköy-Harmandalı ve
Gülağaç-Sofular) Fiyat Farkı
56 -Karaman İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 2. Kısım (Sarıveliler-Arkbendi ve
Merkez-Çukur)
Karaman İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 2. Kısım (Sarıveliler-Arkbendi ve
Merkez-Çukur) Fiyat Farkı
57 -Karaman İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 3. Kısım (Merkez-Yılangömü, MerkezYollarbaşı, Merkez-Taşkale ve Başyayla Üzümlü)
Karaman İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 3. Kısım (Merkez-Yılangömü, MerkezYollarbaşı, Merkez-Taşkale ve Başyayla Üzümlü)
Fiyat Farkı
58 -Niğde İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 2. Kısım (Ulukışla-Handeresi, ÇamardıÖren, Bor-Kılavuz ve Çiftlik-Kayırlı)
Niğde İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 2. Kısım (Ulukışla-Handeresi, ÇamardıÖren, Bor-Kılavuz ve Çiftlik-Kayırlı) Fiyat Farkı
59 -Niğde İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 3. Kısım (Çamardı-Bademdere ve
Merkez-Hacuabdullah)
Niğde İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 3. Kısım (Çamardı-Bademdere ve
Merkez-Hacuabdullah) Fiyat Farkı
60 -Niğde İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 4.Kısım (Ulukışla-Aktoprak, Ulukışlaİmrahor, Bor-Halaç ve Bor-Kemerhisar)
Niğde İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 4.Kısım (Ulukışla-Aktoprak, Ulukışlaİmrahor, Bor-Halaç ve Bor-Kemerhisar) Fiyat Farkı
61 -Ankara Bala Göletleri (Çavuşlu, Evciler ve
Süleymanlı) ve Sulamaları Proje Yapımı
680 000
605 200
70 000
70 000
4 800
122 404
108 936
13 468
13 468
623 000
548 240
74 760
74 760
113 923
98 683
15 240
15 240
1 400 000
700 000
400 000
400 000
300 000
295 600
126 000
100 000
100 000
69 600
1 080 000
928 800
151 200
151 200
195 984
167 184
28 800
28 800
613 000
465 880
147 120
147 120
111 738
83 858
27 880
27 880
1 300 000
936 000
364 000
364 000
234 480
168 480
66 000
66 000
1 110 000
266 400
400 000
400 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
443 600
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 046
61 04
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 046
61 04
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 127
61 04
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 127
61 04
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 190
61 04
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 190
61 04
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 033
61 04
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 033
61 04
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 169
61 04
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 169
61 04
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 196
61 04
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 196
61 04
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 013
61 05
Sayfa No :221
62
63
64
65
66
67
68
69
Ankara Bala Göletleri (Çavuşlu, Evciler ve
Süleymanlı) ve Sulamaları Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Ankara Göletleri (Kalecik Yalım Mahallesi,
Kızılcahamam Bağören, Nallıhan Çalıcaalan,
Nallıhan Uluhan) Proje Yapmı
Ankara Göletleri (Kalecik Yalım Mahallesi,
Kızılcahamam Bağören, Nallıhan Çalıcaalan,
Nallıhan Uluhan) Proje Yapmı Fiyat Farkı
-Ankara (Güdül Çukurören ve Kazan Tekkeköy)
Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı
Ankara (Güdül Çukurören ve Kazan Tekkeköy)
Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Ankara-Haymana Sırçasaray Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
Ankara-Haymana Sırçasaray Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
-Ankara Göletleri (Şereflikoçhisar Karabük,
Şereflikoçhisar Seymenli, Haymana Evliyafakı ve
Haymana Yeniköy) Proje Yapımı
Ankara Göletleri (Şereflikoçhisar Karabük,
Şereflikoçhisar Seymenli, Haymana Evliyafakı ve
Haymana Yeniköy) Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Ankara-Ayaş Göletleri(Arıklar Bağı, Bayram) ve
Sulamaları Proje Yapımı
Ankara-Ayaş Göletleri(Arıklar Bağı, Bayram) ve
Sulamaları Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Ankara-Kızılcahamam Üçbeş ve Karagüney Göletleri
Yenileme Proje Yapımı
-Bolu Göletleri (Göynük Dedeler, Değirmenözü ve
Hasanlar) ve Düzce Çilimli Yenivakıf Göleti Proje
Yapımı
Bolu Göletleri (Göynük Dedeler, Değirmenözü ve
Hasanlar) ve Düzce Çilimli Yenivakıf Göleti Proje
Yapımı Fiyat Farkı
-Çankırı Göletleri (Orta Özlü, Yapraklı Sarıkaya,
Çerkeş Saçak ve Kurşunlu Hocahasan) Proje Yapımı
Çankırı Göletleri (Orta Özlü, Yapraklı Sarıkaya,
Çerkeş Saçak ve Kurşunlu Hocahasan) Proje Yapımı
Fiyat Farkı
288 987
68 987
200 000
200 000
20 000
1 632 000
32 640
200 000
200 000
1 399 360
405 890
5 969
50 000
50 000
349 921
480 000
208 800
271 200
271 200
123 940
46 898
77 042
77 042
610 000
280 600
329 400
329 400
160 000
63 084
96 916
96 916
1 548 000
178 020
300 000
300 000
1 069 980
400 000
32 553
75 000
75 000
292 447
320 000
124 800
195 200
195 200
68 780
27 995
40 785
40 785
1 000
1 000
109 000
110 000
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 040
61 05
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 040
61 05
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 071
61 05
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 071
61 05
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 095
61 05
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 095
61 05
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 133
61 05
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 133
61 05
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 178
61 05
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 178
61 05
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 250
61 05
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 047
61 05
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 047
61 05
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 077
61 05
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 077
61 05
Bİ
Bİ
Bİ
300 000
300 000
1 294 460
400 000
5 950
75 000
75 000
319 050
1 190 000
150 000
150 000
1 040 000
320 000
30 000
30 000
290 000
Faaliyet
61 05
Bİ
32 540
Ekonomik
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 013
Bİ
1 627 000
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
Sayfa No :222
70 -Çankırı Göletleri (Korgun Karatekin ve Merkez
Dereçatı) ve Sulamaları Proje Yapımı
Çankırı Göletleri (Korgun Karatekin ve Merkez
Dereçatı) ve Sulamaları Proje Yapımı Fiyat Farkı
71 -Çankırı-Korgun Demirçevre Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
Çankırı-Korgun Demirçevre Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
72 -Çankırı Şabanözü-Kutluşar Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
Çankırı Şabanözü-Kutluşar Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
73 -Çankırı-Korgun Yolkaya Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
Çankırı-Korgun Yolkaya Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
74 -Çorum-İskilip Derekargın, Oğuzlar ve Osmancık
Dereboğazı Göletleri Planlama ve Proje Yapım
Çorum-İskilip Derekargın, Oğuzlar ve Osmancık
Dereboğazı Göletleri Planlama ve Proje Yapım Fiyat
Farkı
75 -Çorum Göletleri (Merkez Serban, Dağkarapınar,
Alaca Küçükhırka ve Ortaköy Aşdavul) Proje Yapımı
Çorum Göletleri (Merkez Serban, Dağkarapınar,
Alaca Küçükhırka ve Ortaköy Aşdavul) Proje Yapımı
Fiyat Farkı
76 -Çorum-Sungurlu Ortakışla Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
Çorum-Sungurlu Ortakışla Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
77 -Kırıkkale-Keskin Büyükceceli Göleti ve Sulaması
Proje Yapımı
Kırıkkale-Keskin Büyükceceli Göleti ve Sulaması
Proje Yapımı Fiyat Farkı
78 -Samsun İli Gölet Projeleri Yapımı (Vezirköprü
Doluca, Asarcık Armutlu)
79 -Amasya İli Gölet Projeleri Yapımı (2. Grup) (Amasya
Gümüşhacıköy Beden, Gümüşhacıköy, Merkez
Ziyaret Saraycık, Göynücek Ağılönü Ortaköy, Taşova
Kozluca)
550 000
148 500
150 000
150 000
251 500
159 250
33 318
40 000
40 000
85 932
228 000
40 000
228 000
188 000
53 287
10 000
53 287
43 287
240 000
94 800
145 200
145 200
60 380
21 055
39 325
39 325
210 000
69 300
140 700
140 700
53 454
15 345
38 109
38 109
1 044 000
991 800
52 200
52 200
299 573
257 097
42 476
42 476
1 414 250
300 000
300 000
1 114 250
400 000
75 000
75 000
325 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Ekonomik
Faaliyet
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 081
61 05
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 081
61 05
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 152
61 05
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 152
61 05
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 226
61 05
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 226
61 05
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 244
61 05
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 244
61 05
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 037
61 05
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 037
61 05
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 039
61 05
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 039
61 05
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 078
61 05
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 078
61 05
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 089
61 05
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 089
61 05
290 000
89 900
100 000
200 100
100 100
82 249
23 307
50 000
58 942
8 942
240 000
48 000
192 000
192 000
68 475
10 733
57 742
57 742
100 000
100 000
2 900 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 235
61 07
500 000
500 000
698 285
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 122
61 07
3 000 000
1 800 000
601 715
Bİ
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
Sayfa No :223
80
81
82
83
84
85
86
87
88
Amasya İli Gölet Projeleri Yapımı (2. Grup) (Amasya
Gümüşhacıköy Beden, Gümüşhacıköy, Merkez
Ziyaret Saraycık, Göynücek Ağılönü Ortaköy, Taşova
Kozluca) Fiyat Farkı
-Amasya İli Göl-Su Gölet Projeleri Yapımı (1.Grup)
(Merkez Duruca Göleti)
Amasya İli Göl-Su Gölet Projeleri Yapımı (1.Grup)
(Merkez Duruca Göleti) Fiyat Farkı
-Ordu Gölet Projeleri Yapımı (Ordu Müslümsarıca,
Çağlayan, Korgan, İlküvez, Üniversite)
Ordu Gölet Projeleri Yapımı (Ordu Müslümsarıca,
Çağlayan, Korgan, İlküvez, Üniversite) Fiyat Farkı
-Ordu-Kumru Göleti Proje Yapımı
Ordu-Kumru Göleti Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Sinop İli Gölet Projeleri Yapımı (Sinop Gerze
Yenikent, Erfelek Balıfakı,Türkeli Zimarı)
Sinop İli Gölet Projeleri Yapımı (Sinop Gerze
Yenikent, Erfelek Balıfakı,Türkeli Zimarı) Fiyat Farkı
-Sinop-Boyabat Ilıksu Göleti Proje Yapımı
Sinop-Boyabat Ilıksu Göleti Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Sinop Balıfaki Göleti Proje Yapımı
-Tokat Merkez Musullu Göleti Proje Yapımı
Tokat Merkez Musullu Göleti Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-7. Bölge Müdürlüğü İçmesuyu Göletleri Proje Yapımı
(Tokat Zile Yünlü, Tokat Niksar Çamiçi, Tokat
Merkez Dartaş Göleti, Ordu Gölköy)
7. Bölge Müdürlüğü İçmesuyu Göletleri Proje Yapımı
(Tokat Zile Yünlü, Tokat Niksar Çamiçi, Tokat
Merkez Dartaş Göleti, Ordu Gölköy) Fiyat Farkı
-Tokat ili Gölet Projeleri Yapımı (2.Grup) (Tokat Zile
Üçkaya, Niksar Arpaören, Artova Yağcımusa,
Reşadiye Bereketli, Erbaa Sokutaş, Niksar Gürçeşme,
Niksar Sorhun)
Tokat ili Gölet Projeleri Yapımı (2.Grup) (Tokat Zile
Üçkaya, Niksar Arpaören, Artova Yağcımusa,
Reşadiye Bereketli, Erbaa Sokutaş, Niksar Gürçeşme,
Niksar Sorhun) Fiyat Farkı
324 000
171 439
100 000
100 000
52 561
90 000
20 000
20 000
70 000
16 200
5 000
5 000
11 200
Bİ
1 821 340
954 156
500 000
500 000
367 184
Bİ
500 000
241 728
200 000
200 000
58 272
145 000
27 000
999 500
82 365
14 826
585 138
62 635
12 174
200 000
62 635
12 174
200 000
214 362
250 000
159 007
50 000
50 000
40 993
146 000
26 000
1 500 000
397 320
100 000
115 870
20 857
39 732
7 152
30 130
5 143
1 000
100 000
20 000
30 130
5 143
1 000
100 000
20 000
1 499 000
257 588
72 848
Bİ
Bİ
1 373 550
740 141
300 000
300 000
333 409
Bİ
316 006
192 654
75 000
75 000
48 352
2 069 475
1 050 300
500 000
500 000
519 175
600 000
235 573
200 000
200 000
164 427
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 122
61 07
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 189
61 07
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 189
61 07
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 183
61 07
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 183
61 07
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 271
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 271
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 117
61 07
61 07
61 07
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 117
61 07
2013 2015 5
5
2015 2016 5
2011 2016 5
5
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
1
01
11
01
01
11
3 13 8 031 268
3 13 8 031 268
3 13 8 031 307
3 13 8 031 002
3 13 8 031 002
61
61
61
61
61
07
07
07
07
07
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 086
61 07
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 086
61 07
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 114
61 07
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 114
61 07
Sayfa No :224
89 -Tokat ili Gölet Projeleri Yapımı (1. Grup) (Tokat
Merkez Batmantaş, Niksar Serenli, Niksar Gökçeli,
Merkez Günçalı, Sulusaray-Çime)
Tokat ili Gölet Projeleri Yapımı (1. Grup) (Tokat
Merkez Batmantaş, Niksar Serenli, Niksar Gökçeli,
Merkez Günçalı, Sulusaray-Çime) Fiyat Farkı
90 -Tokat Sulusaray Çime Göleti Proje Yapımı
91 -Tokat Reşadiye Bereketli Göleti Proje Yapımı
92 -Erzurum İli Göletleri ve Sulamaları Planlama Raporu
ve Proje Yapımı 1. Kısım
Erzurum İli Göletleri ve Sulamaları Planlama Raporu
ve Proje Yapımı 1. Kısım Fiyat Farkı
93 -Erzurum İli Göletleri ve Sulama Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 3. Kısım (Maden-Köprübaşı, PasinlerTaşkaynak Göletleri ve Sulamaları)
Erzurum İli Göletleri ve Sulama Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 3. Kısım (Maden-Köprübaşı, PasinlerTaşkaynak Göletleri ve Sulamaları) Fiyat Farkı
94 -Erzurum İli Göletleri ve Sulama Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 2. Kısım (Tortum-Bağbaşı,
Büyükbahçe, Pehlivanlı, Çiftlik, Uzundere Göletleri
ve Sulamaları)
Erzurum İli Göletleri ve Sulama Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 2. Kısım (Tortum-Bağbaşı,
Büyükbahçe, Pehlivanlı, Çiftlik, Uzundere Göletleri
ve Sulamaları) Fiyat Farkı
95 -Erzurum Pasinler Küçüktüy Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
96 -Erzurum Merkez Nebi Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
97 -Ağrı İli Göletleri ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 1.Kısım
Ağrı İli Göletleri ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 1.Kısım Fiyat Farkı
98 -Erzincan Merkez Ağılözü Göleti Planlama ve Proje
Yapımı
Erzincan Merkez Ağılözü Göleti Planlama ve Proje
Yapımı Fiyat Farkı
1 629 361
854 232
400 000
400 000
375 129
370 639
195 292
100 000
100 000
75 347
1 000 000
1 000 000
2 460 000
1 435 656
1 000
1 000
500 000
1 000
1 000
500 000
999 000
999 000
524 344
813 645
380 874
200 000
200 000
232 771
715 000
328 900
200 000
200 000
186 100
260 000
64 925
75 000
75 000
120 075
1 710 000
1 132 106
300 000
300 000
277 894
451 000
292 357
100 000
100 000
58 643
400 000
1 000
1 000
399 000
350 000
500
500
Ekonomik
Faaliyet
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 163
61 07
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 163
61 07
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 304
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 308
2011 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 051
61 07
61 07
61 08
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 051
61 08
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 107
61 08
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 107
61 08
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 119
61 08
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 119
61 08
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 267
61 08
349 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 372
61 08
Bİ
2011 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 154
61 08
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 154
61 08
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 055
61 08
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 055
61 08
1 568 000
699 328
500 000
500 000
368 672
518 616
178 482
200 000
200 000
140 134
205 000
30 000
30 000
175 000
57 000
10 000
10 000
47 000
Bİ
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :225
99 -Erzincan İli Göletleri ve Sulama Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 2. Kısım (Merkez-Keklik Kayası,
Kemah-Karadağ, Tuzla Köy Göletleri ve Sulamaları)
Erzincan İli Göletleri ve Sulama Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 2. Kısım (Merkez-Keklik Kayası,
Kemah-Karadağ, Tuzla Köy Göletleri ve Sulamaları)
Fiyat Farkı
100 -Erzincan İli Göletleri ve Sulamaları Planlama Raporu
ve Proje Yapımı 1.Kısım
Erzincan İli Göletleri ve Sulamaları Planlama Raporu
ve Proje Yapımı 1.Kısım Fiyat Farkı
101 -GÖL-SU Projeleri (Bingöl-Ilıcalar, Genç Doğanca;
Malatya-Güzelyurt Karamahmut) Göl.ve Sul.
Pln.Rp.ve Proje Yapımı
GÖL-SU Projeleri (Bingöl-Ilıcalar, Genç Doğanca;
Malatya-Güzelyurt Karamahmut) Göl.ve Sul.
Pln.Rp.ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
102 -Elazığ-Bingöl İli(GÖL-SU) Gölet ve Sulamaları
Planlama Raporu ve Proje Yapımı(Elazığ-KarakoçanYukarıovacık, Bingöl-Genç-Çaytepe Gölet ve
Sulamaları)
Elazığ-Bingöl İli(GÖL-SU) Gölet ve Sulamaları
Planlama Raporu ve Proje Yapımı(Elazığ-KarakoçanYukarıovacık, Bingöl-Genç-Çaytepe Gölet ve
Sulamaları) Fiyat Farkı
103 -Malatya İli (GÖL-SU) Gölet ve Sulamaları Planlama
Raporu ve Proje Yapımı(Akçadağ-Taşevler, DarendeÇınarköy Gölet ve Sulamaları)
Malatya İli (GÖL-SU) Gölet ve Sulamaları Planlama
Raporu ve Proje Yapımı(Akçadağ-Taşevler, DarendeÇınarköy Gölet ve Sulamaları) Fiyat Farkı
104 -Malatya-Kale Göleti ve Sulaması Planlama ve Proje
Yapımı Mühendislik Hizmetleri
105 -Batman-Bahçeli Göleti Proje Yapımı
106 -Edirne 2. Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu
Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı (Keşan
Altıntaş, Keşan Lalacık, İpsala Karaağaç, Uzunköprü
Salarlı, Meriç Umurca, Lalapaşa Büyüköğünlü,
Lalapaşa Doğanköy)
980 000
615 440
200 000
200 000
164 560
257 250
156 072
50 000
50 000
51 178
1 400 000
1 191 050
208 950
208 950
463 000
319 887
143 113
143 113
900 000
715 306
184 694
184 693
300 000
71 280
228 720
228 720
450 000
50 000
50 000
400 000
90 000
10 000
10 000
80 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Ekonomik
Faaliyet
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 120
61 08
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 120
61 08
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 160
61 08
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 160
61 08
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 105
61 09
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 105
61 09
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 216
61 09
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 216
61 09
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 145
61 09
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 145
61 09
670 000
485 750
184 250
184 250
125 000
87 435
37 565
37 565
500
500
499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 348
61 09
1 000
400 000
1 000
400 000
999 000
456 558
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 316
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 026
61 10
61 11
500 000
1 000 000
1 525 611
669 053
Bİ
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Sayfa No :226
107
108
109
110
111
112
Edirne 2. Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu
Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı (Keşan
Altıntaş, Keşan Lalacık, İpsala Karaağaç, Uzunköprü
Salarlı, Meriç Umurca, Lalapaşa Büyüköğünlü,
Lalapaşa Doğanköy) Fiyat Farkı
-Kırklareli 1. Grup Gölet ve Sulamaları Planlama
Raporu Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı
(Merkez Kadıköy, Pınarhisar Yenice, Kofçaz-1,
Kofçaz-2, Demirköy Sivriler)
Kırklareli 1. Grup Gölet ve Sulamaları Planlama
Raporu Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı
(Merkez Kadıköy, Pınarhisar Yenice, Kofçaz-1,
Kofçaz-2, Demirköy Sivriler) Fiyat Farkı
-Tekirdağ 1.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama
Raporu Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı
(Merkez Kılavuzlu, Merkez Hüsünlü, Merkez
Karaevli, Şarköy Güzelköy, Malkara Çimendere-1,
Malkara Çimendere-2, Malkara Gözsüz)
Tekirdağ 1.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama
Raporu Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı
(Merkez Kılavuzlu, Merkez Hüsünlü, Merkez
Karaevli, Şarköy Güzelköy, Malkara Çimendere-1,
Malkara Çimendere-2, Malkara Gözsüz) Fiyat Farkı
-Tekirdağ-Şarköy Eriklice Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
Tekirdağ-Şarköy Eriklice Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
-Kayseri-Pınarbaşı Aşağıborandere ve Yozgat Sorgun
Eymir Göletleri ve Sulamaları Planlama ve Proje
Yapımı
Kayseri-Pınarbaşı Aşağıborandere ve Yozgat Sorgun
Eymir Göletleri ve Sulamaları Planlama ve Proje
Yapımı Fiyat Farkı
-Yozgat-Merkez -Sarımbey ve Aydıncık-Kösrelik
Göletleri ve Sulamaları Planlama ve Proje Yapımı
Yozgat-Merkez -Sarımbey ve Aydıncık-Kösrelik
Göletleri ve Sulamaları Planlama ve Proje Yapımı
Fiyat Farkı
-Antalya İli Gölet ve Sulamaları 2.Kısım Planlama
Raporu ve Proje Yapımı
421 550
145 783
150 000
150 000
125 767
1 478 645
677 381
400 000
400 000
401 264
419 121
146 846
150 000
150 000
122 275
1 657 450
637 899
400 000
400 000
619 551
530 384
141 926
150 000
150 000
238 458
366 500
820
820
365 680
65 970
180
180
65 790
750 000
201 000
300 000
300 000
249 000
179 250
36 691
75 000
75 000
67 559
620 000
544 360
75 640
75 640
174 753
120 104
54 649
54 649
1 620 000
1 508 058
111 942
111 942
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 026
61 11
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 003
61 11
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 003
61 11
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 030
61 11
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 030
61 11
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 275
61 11
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 275
61 11
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 214
61 12
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 214
61 12
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 182
61 12
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 182
61 12
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 110
61 13
Sayfa No :227
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
Antalya İli Gölet ve Sulamaları 2.Kısım Planlama
Raporu ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Antalya İli Gölet ve Sulamaları 1.Kısım Planlama
Raporu ve Proje Yapımı
Antalya İli Gölet ve Sulamaları 1.Kısım Planlama
Raporu ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Antalya İli Gölet ve Sulamaları 4. Kısım Planlama
Raporu Yapımı
-Antalya İli Gölet ve Sulamaları 3. Kısım Planlama
Raporu Yapımı
Antalya İli Gölet ve Sulamaları 3. Kısım Planlama
Raporu Yapımı Fiyat Farkı
-Antalya-Kaş Sütleğen Göleti ve Sulaması
Kamulaştırma Planı ve Proje Yapımı
Antalya-Kaş Sütleğen Göleti ve Sulaması
Kamulaştırma Planı ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Antalya Korkuteli Osmankalfalar Göleti Tamamlama
İnşaatı Proje ve Kamulaştırma Planı Yapımı
-Saray Kurucan Göleti Proje Yapımı
-Isparta İli Gölet ve Sulamaları Planlama ve Proje
Yapımı 5. Kısım
Isparta İli Gölet ve Sulamaları Planlama ve Proje
Yapımı 5. Kısım Fiyat Farkı
-Isparta İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 6. Kısım
Isparta İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 6. Kısım
Fiyat Farkı
-Isparta İli Gölet ve Sulamaları Planlama ve Proje
Yapımı 4. Kısım
Isparta İli Gölet ve Sulamaları Planlama ve Proje
Yapımı 4. Kısım Fiyat Farkı
-Isparta İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 3. Kısım (Eğirdir-Yukarı Gökdere,
Gönen-Gölbaşı, Şarkikaraağaç-Belceğiz Gölet ve
Sulamaları)
Isparta İli Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve
Proje Yapımı 3. Kısım (Eğirdir-Yukarı Gökdere,
Gönen-Gölbaşı, Şarkikaraağaç-Belceğiz Gölet ve
Sulamaları) Fiyat Farkı
-Isparta İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 7. Kısım
450 300
412 021
38 279
38 279
1 650 000
1 649 999
1
1
446 852
446 851
1
1
1 000
1 000
2 499 000
2 500 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 110
61 13
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 118
61 13
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 118
61 13
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 173
61 13
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 176
61 13
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 176
61 13
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 254
61 13
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 254
61 13
Bİ
1 044 000
216 108
300 000
300 000
527 892
397 346
39 518
75 000
75 000
282 828
217 000
162 750
54 250
54 250
82 590
29 761
52 829
52 829
500
500
499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 373
61 13
999 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 376
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 062
61 17
61 18
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 062
61 18
500 000
Bİ
1 000 000
2 250 000
2 173 838
500
76 162
500
76 162
629 302
599 910
29 392
29 392
1 210 000
262 062
459 800
82 764
300 000
75 000
300 000
75 000
450 200
104 298
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 066
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 066
61 18
61 18
2 000 000
1 533 300
300 000
300 000
166 700
Bİ
2011 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 093
61 18
688 253
473 150
75 000
75 000
140 103
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 093
61 18
1 025 000
946 637
78 363
78 363
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 112
61 18
273 112
238 105
35 007
35 007
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 112
61 18
65 000
65 000
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 286
61 18
610 000
Bİ
545 000
Bİ
Sayfa No :228
124
125
126
127
128
129
130
131
Isparta İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 7. Kısım
Fiyat Farkı
-Isparta İli Gölet ve Sulamaları 8.Kısım Planlama
Raporu ve Proje Yapımı
-Isparta İli Gölet ve Sulamaları 9.Kısım Planlama
Raporu ve Proje Yapımı
-Burdur İli Gölet ve Sulamaları 8.Kısım Planlama
Raporu ve Proje Yapımı
-Afyonkarahisar İli Gölet ve Sulamaları Planlama ve
Proje Yapımı 7. Kısım
Afyonkarahisar İli Gölet ve Sulamaları Planlama ve
Proje Yapımı 7. Kısım Fiyat Farkı
-Afyonkarahisar İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı
9. Kısım
Afyonkarahisar İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı
9. Kısım Fiyat Farkı
-Afyonkarahisar İli Gölet ve Sulamaları Planlama ve
Proje Yapımı 8. Kısım
Afyonkarahisar İli Gölet ve Sulamaları Planlama ve
Proje Yapımı 8. Kısım Fiyat Farkı
-Afyonkarahisar İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı
10.Kısım (Dazkırı-Hisaralan Göleti ve Sulaması,
Sandıklı-Ballık Göleti ve Sulaması, SinanpaşaElvanpaşa Göleti ve Sulaması, Sinanpaşa-Kılıçarslan
Göleti ve Sulaması, Sultandağı-Dereçine Regülatörü,
İhsaniye-Kayıhan Göleti ve Sulaması)
Afyonkarahisar İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı
10.Kısım (Dazkırı-Hisaralan Göleti ve Sulaması,
Sandıklı-Ballık Göleti ve Sulaması, SinanpaşaElvanpaşa Göleti ve Sulaması, Sinanpaşa-Kılıçarslan
Göleti ve Sulaması, Sultandağı-Dereçine Regülatörü,
İhsaniye-Kayıhan Göleti ve Sulaması) Fiyat Farkı
-Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Koçyatağı Göleti ve
Sulaması Proje Yapımı
Afyonkarahisar İli Şuhut İlçesi Koçyatağı Göleti ve
Sulaması Proje Yapımı Fiyat Farkı
109 800
25 000
25 000
84 800
2 500 000
500
500
2 499 500
2 000 000
500
500
2 000 000
500
500
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 286
61 18
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 343
61 18
1 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 344
61 18
1 999 500
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 375
61 18
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 018
61 18
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 018
61 18
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 067
61 18
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 067
61 18
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 076
61 18
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 076
61 18
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 097
61 18
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 097
61 18
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 113
61 18
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 113
61 18
1 532 000
1 521 428
10 572
10 572
290 897
286 817
4 080
4 080
1 550 000
155 000
200 000
200 000
1 195 000
372 000
27 900
50 000
50 000
294 100
1 910 000
1 384 655
300 000
300 000
225 345
545 035
342 300
75 000
75 000
127 735
2 150 000
215 000
250 000
250 000
1 685 000
559 000
38 700
50 000
50 000
470 300
425 000
42 500
50 000
50 000
332 500
102 000
7 650
10 000
10 000
84 350
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :229
132 -Afyonkarahisar İli Gölet ve Sulamaları Planlama
Raporu ve Proje Yapımı 6. Kısım (Deresinek
Regülatör, Karamık-Karacaören, Sandıklı-Akin,
Sultandağı-Kırca, İhsaniye-Beyköy Gölet ve
Sulamaları)
Afyonkarahisar İli Gölet ve Sulamaları Planlama
Raporu ve Proje Yapımı 6. Kısım (Deresinek
Regülatör, Karamık-Karacaören, Sandıklı-Akin,
Sultandağı-Kırca, İhsaniye-Beyköy Gölet ve
Sulamaları) Fiyat Farkı
133 -Afyonkarahisar İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı
11. Kısım
Afyonkarahisar İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı
11. Kısım Fiyat Farkı
134 -Afyonkarahisar İli Gölet ve Sulamaları 12.Kısım
Planlama Raporu ve Proje Yapımı
135 -Burdur İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 6.Kısım
(Bucak-Taşyayla Göleti ve Sulaması, Tefenni-Sazak
Göleti ve Sulaması, Ağlasun-Mamak Göleti ve
Sulaması, Yeşilova-Örencik Regülatörü)
Burdur İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 6.Kısım
(Bucak-Taşyayla Göleti ve Sulaması, Tefenni-Sazak
Göleti ve Sulaması, Ağlasun-Mamak Göleti ve
Sulaması, Yeşilova-Örencik Regülatörü) Fiyat Farkı
136 -Burdur İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 5. Kısım
Burdur İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 5. Kısım
Fiyat Farkı
137 -Burdur İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 4. Kısım
Burdur İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 4. Kısım
Fiyat Farkı
138 -Burdur İli Gölet ve Sulamaları Planlama ve Proje
Yapımı 3. Kısım
Burdur İli Gölet ve Sulamaları Planlama ve Proje
Yapımı 3. Kısım Fiyat Farkı
139 -Burdur İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 7. Kısım
140 -Konya Akşehir İlçesi Gölet ve Sulamaları Planlama
Raporu ve Proje Yapımı 2. Kısım
Konya Akşehir İlçesi Gölet ve Sulamaları Planlama
Raporu ve Proje Yapımı 2. Kısım Fiyat Farkı
105 698
105 698
512 913
465 695
47 218
47 218
1 890 000
200 000
200 000
1 690 000
340 200
50 000
50 000
290 200
2 000 000
500
500
1 999 500
Bİ
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
1 804 302
Fonksiyonel
Tahakkuk
1 910 000
2015 YILI
NAKTİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2015 YILI
KEŞFİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 124
61 18
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 124
61 18
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 280
61 18
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 280
61 18
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 345
61 18
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 004
61 18
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 004
61 18
Bİ
1 080 000
210 600
300 000
300 000
569 400
194 400
37 908
75 000
75 000
81 492
1 150 000
207 000
316 250
56 925
400 000
100 000
400 000
100 000
433 750
50 075
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 064
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 064
61 18
61 18
1 654 895
297 881
579 214
104 258
600 000
120 000
600 000
120 000
475 681
73 623
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 068
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 068
61 18
61 18
1 300 000
1 057 290
242 710
242 710
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 090
61 18
272 807
196 755
76 052
76 052
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 090
61 18
1 240 000
547 000
504 494
130 000
42 506
130 000
42 506
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 293
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 016
61 18
61 18
109 724
93 321
16 403
16 403
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 016
61 18
1 110 000
Bİ
Bİ
Sayfa No :230
Ekonomik
Faaliyet
141 -Sivas-Ulaş Karataş, Kangal Davulbaz, Merkez
Armutlu, Tatlıcak, Hayranlı Gölet ve Sulamaları
Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı
Sivas-Ulaş Karataş, Kangal Davulbaz, Merkez
Armutlu, Tatlıcak, Hayranlı Gölet ve Sulamaları
Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
142 -Sivas-Gürün-İncesu, Gürün-Eskimahal, GürünAyvalı, Yıldızeli-Cizözü Gölet ve Sulamaları
Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı
Sivas-Gürün-İncesu, Gürün-Eskimahal, GürünAyvalı, Yıldızeli-Cizözü Gölet ve Sulamaları
Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
143 -Sivas Merkez Demiryazı, Yıldızeli Eşmebaşı, Zara
Girit Göletleri ve Sulamaları Planlama Mühendislik
Hizmetleri ve Proje Yapımı
Sivas Merkez Demiryazı, Yıldızeli Eşmebaşı, Zara
Girit Göletleri ve Sulamaları Planlama Mühendislik
Hizmetleri ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
144 -Sivas Zara Akören, Divriği Güresin, Merkez Elbeyli,
Ulaş Karacalar Göletleri ve Sulamaları Planlama
Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı
Sivas Zara Akören, Divriği Güresin, Merkez Elbeyli,
Ulaş Karacalar Göletleri ve Sulamaları Planlama
Mühendislik Hizmetleri ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
145 -Sivas Divriği Kevendüzü, Ulaş Küpeli Göletleri ve
Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje
Yapımı
Sivas Divriği Kevendüzü, Ulaş Küpeli Göletleri ve
Sulamaları Planlama Mühendislik Hizmetleri ve Proje
Yapımı Fiyat Farkı
146 -Sivas Gemerek Yumağın Göleti Proje Yapımı
147 -Sivas Kangal Mancılık Göleti Proje Yapımı
148 -Sivas Ulaş Baharözü Göleti Proje Yapımı
149 -Sivas Zara Kanlıgöl Göleti Proje Yapımı
2 044 000
363 730
400 000
400 000
1 280 270
531 440
81 231
100 000
100 000
350 209
1 086 000
698 434
387 566
387 566
282 360
156 096
126 264
126 264
1 080 000
108 000
150 000
150 000
822 000
280 800
24 029
30 000
30 000
226 771
1 520 000
291 460
300 000
300 000
928 540
395 200
64 846
75 000
75 000
255 354
870 000
264 480
300 000
300 000
305 520
226 200
58 843
75 000
75 000
92 357
1 000
500
500
500
1 000
500
500
500
749 000
749 500
749 500
499 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
150 -Kahramanmaraş Göksun Bozhüyük ile Andırın Geben
Kaleboynu Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı
Kahramanmaraş Göksun Bozhüyük ile Andırın Geben
Kaleboynu Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı
Fiyat Farkı
780 000
405 600
200 000
200 000
174 400
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 125
61 20
175 469
81 624
50 000
50 000
43 845
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 125
61 20
750 000
750 000
750 000
500 000
Bİ
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 024
61 19
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 024
61 19
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 136
61 19
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 136
61 19
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 179
61 19
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 179
61 19
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 234
61 19
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 234
61 19
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 237
61 19
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 237
61 19
5
5
5
5
61
61
61
61
2016
2016
2016
2016
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
01
01
01
01
3 13 8 031 311
3 13 8 031 346
3 13 8 031 347
3 13 8 031 371
19
19
19
19
Sayfa No :231
151 -Kahramanmaraş Merkez Başderviş ile Pazarcık
Sakarkaya Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı
Kahramanmaraş Merkez Başderviş ile Pazarcık
Sakarkaya Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Fiyat
Farkı
152 -Kahramanmaraş Nurhak Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
Kahramanmaraş Nurhak Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
153 -Kahramanmaraş-Merkez Çamlıbel, GöksunYeniyapan ve Afşin-Binboğa Göletleri ile Sulamaları
Planlama Raporları ve Proje Yapımı
Kahramanmaraş-Merkez Çamlıbel, GöksunYeniyapan ve Afşin-Binboğa Göletleri ile Sulamaları
Planlama Raporları ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
154 -Kahramanmaraş-Pazarcık-Armutlu, Gaziantepİslahiye Bozgüney, Adıyaman-Gölbaşı Çınarlıgöl
Göletleri ile Sulamaları Planlama Raporları ve Proje
Yapımı
Kahramanmaraş-Pazarcık-Armutlu, Gaziantepİslahiye Bozgüney, Adıyaman-Gölbaşı Çınarlıgöl
Göletleri ile Sulamaları Planlama Raporları ve Proje
Yapımı Fiyat Farkı
155 -Kahramanmaraş Merkez-Çokyaşar ve PazarcıkBüyüknacar Göletleri ile Sulamaları Proje Yapımı
Kahramanmaraş Merkez-Çokyaşar ve PazarcıkBüyüknacar Göletleri ile Sulamaları Proje Yapımı
Fiyat Farkı
156 -Adıyaman-Merkez Pınaryayla ile Gerger Çifthisar
Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı
Adıyaman-Merkez Pınaryayla ile Gerger Çifthisar
Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Fiyat Farkı
157 -Adıyaman-Çelikhan Yeşiltepe Göleti ve Sulaması
Proje Yapımı
Adıyaman-Çelikhan Yeşiltepe Göleti ve Sulaması
Proje Yapımı Fiyat Farkı
158 -Adıyaman-Merkez Akçalı 2 ve Adıyaman Sincik
Arıkonak Göleti ve Sulamaları Proje Yapımı
159 -Gaziantep-İslahiye Bayraktepe, Güneş ve Yesemek
Göletleri ile Sulamaları Proje Yapımı
627 000
269 610
150 000
150 000
207 390
150 282
60 228
40 000
40 000
50 054
364 000
240 240
123 760
123 760
84 840
53 819
31 021
31 021
1 260 000
113 400
200 000
200 000
946 600
308 137
20 737
50 000
50 000
237 400
890 000
195 800
200 000
200 000
494 200
218 032
35 244
50 000
50 000
132 788
330 000
105 600
150 000
150 000
74 400
75 255
19 008
40 000
40 000
16 247
625 000
375 000
250 000
250 000
147 237
83 879
63 358
63 358
267 000
160 200
106 800
106 800
55 606
28 836
26 770
26 770
70 000
70 000
200 080
200 080
700 000
488 000
287 920
Bİ
Ekonomik
Faaliyet
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 175
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 175
61 20
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 215
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 215
61 20
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 241
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 241
61 20
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 249
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 249
61 20
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 266
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 266
61 20
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 174
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 174
61 20
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 253
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 253
61 20
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 319
61 20
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 255
61 20
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
630 000
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Sayfa No :232
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
Gaziantep-İslahiye Bayraktepe, Güneş ve Yesemek
Göletleri ile Sulamaları Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Gaziantep-Merkez Burç Çamlık Göleti ve Sulaması
Proje Yapımı
Gaziantep-Merkez Burç Çamlık Göleti ve Sulaması
Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Gaziantep-Merkez Yamaçoba Göleti Proje Yapımı
-Kilis-Merkez Demirciler Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
Kilis-Merkez Demirciler Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
-Kilis-Merkez Narlıca Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı
Kilis-Merkez Narlıca Göleti ve Sulaması Proje
Yapımı Fiyat Farkı
-Büyükmenderes ve Batı Akdeniz Havzaları Gölet
Planlama ve Proje Yapımı
Büyükmenderes ve Batı Akdeniz Havzaları Gölet
Planlama ve Proje Yapımı Fiyat Farkı
-21.Bölge GÖLSU Projeleri Planlama ve Proje Yapımı
1.Kısım
21.Bölge GÖLSU Projeleri Planlama ve Proje Yapımı
1.Kısım Fiyat Farkı
-21.Bölge GÖLSU Projeleri Planlama ve Proje Yapımı
2.Kısım
21.Bölge GÖLSU Projeleri Planlama ve Proje Yapımı
2.Kısım Fiyat Farkı
-Büyük Menderes ve Batı Akdeniz Havzaları Gölet ve
Sulamaları Proje Yapımı 9.Kısım
-Büyük Menderes ve Batı Akdeniz Havzaları Gölet ve
Sulamaları Proje Yapımı 10.Kısım
Büyük Menderes ve Batı Akdeniz Havzaları Gölet ve
Sulamaları Proje Yapımı 10.Kısım Fiyat Farkı
-Giresun-Alucra Göleti ve Sulaması Proje Yapımı
Giresun-Alucra Göleti ve Sulaması Proje Yapımı
Fiyat Farkı
-Giresun İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı
Giresun İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı Fiyat
Farkı
106 803
51 825
54 978
54 978
345 000
213 900
131 100
131 100
80 779
47 918
32 861
32 861
500 000
284 000
204 480
50 000
79 520
50 000
79 520
65 730
45 798
19 932
19 932
358 000
207 640
150 360
150 360
83 529
45 841
37 688
37 688
1 906 770
1 144 062
300 000
300 000
462 708
566 902
257 548
75 000
75 000
234 354
1 425 000
114 000
200 000
200 000
1 111 000
364 846
20 846
50 000
50 000
294 000
3 540 000
300 000
300 000
3 240 000
930 000
75 000
75 000
855 000
1 000 000
100 000
100 000
900 000
290 000
82 000
82 000
208 000
52 200
18 000
18 000
34 200
Ekonomik
Faaliyet
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 255
61 20
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 257
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 257
61 20
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 309
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 192
61 20
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 192
61 20
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 261
61 20
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 261
61 20
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 148
61 21
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 148
61 21
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 231
61 21
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 231
61 21
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 259
61 21
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 259
61 21
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 313
61 21
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 314
61 21
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 314
61 21
Bİ
450 000
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
580 700
123 320
419 182
88 626
161 518
34 694
161 518
34 694
Bİ
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 100
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 100
61 22
61 22
550 000
117 470
407 000
73 260
143 000
44 210
143 000
44 210
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 167
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 167
61 22
61 22
Sayfa No :233
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
171 -Giresun İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 1.Grup
Giresun İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 1.Grup
Fiyat Farkı
172 -Giresun İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 2.Grup
600 000
113 040
528 000
95 040
72 000
18 000
72 000
18 000
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 242
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 242
61 22
61 22
195 000
60 450
134 550
134 550
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 243
61 22
Giresun İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı 2.Grup
Fiyat Farkı
-Gümüşhane İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı
5.Grup
-Gümüşhane İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı
Gümüşhane İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı
Fiyat Farkı
-Gümüşhane İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı
4.Grup
Gümüşhane İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı
4.Grup Fiyat Farkı
-Gümüşhane İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı
2.Grup
Gümüşhane İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı
2.Grup Fiyat Farkı
-Gümüşhane İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı
3.Grup
Gümüşhane İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı
3.Grup Fiyat Farkı
-Gümüşhane İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı
1.Grup
Gümüşhane İli Gölet ve Sulamaları Proje Yapımı
1.Grup Fiyat Farkı
-Balıkesir-Dursunbey Akçagüney Dada ve BalıkesirKepsut Yaylabaşı Göletleri ve Sulamaları Proje
Yapımı
Balıkesir-Dursunbey Akçagüney Dada ve BalıkesirKepsut Yaylabaşı Göletleri ve Sulamaları Proje
Yapımı Fiyat Farkı
-Balıkesir-Balya Narlı ve Balıkesir Balya Gökmusa
Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı
Balıkesir-Balya Narlı ve Balıkesir Balya Gökmusa
Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Balıkesir-Dursunbey Ericek ve Balıkesir-Dursunbey
Odaköy Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı
48 510
10 881
37 629
37 629
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 243
61 22
1 000
1 000
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 151
61 22
173
174
175
176
177
178
179
180
181
1 000 000
999 000
585 000
108 876
538 200
96 876
46 800
12 000
46 800
12 000
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 184
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 184
61 22
61 22
335 000
164 150
170 850
170 850
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 199
61 22
72 547
29 547
43 000
43 000
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 199
61 22
574 000
436 240
137 760
137 760
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 210
61 22
113 523
78 523
35 000
35 000
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 210
61 22
380 000
300 200
79 800
79 800
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 211
61 22
74 036
54 036
20 000
20 000
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 211
61 22
610 000
323 300
286 700
286 700
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 230
61 22
130 194
58 194
72 000
72 000
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 230
61 22
140 000
42 793
97 207
97 207
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 282
61 25
36 400
7 703
28 697
28 697
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 282
61 25
120 000
36 000
84 000
84 000
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 283
61 25
31 200
6 480
24 720
24 720
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 283
61 25
140 000
35 000
105 000
105 000
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 291
61 25
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :234
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
Balıkesir-Dursunbey Ericek ve Balıkesir-Dursunbey
Odaköy Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Balıkesir-Merkez Bayat ve Balıkesir-Merkez
Bahçedere Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı
-Balıkesir-Merkez Sarıalan Dallımandıra ve BalıkesirMerkez Küpeler Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı
Balıkesir-Merkez Sarıalan Dallımandıra ve BalıkesirMerkez Küpeler Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı
Fiyat Farkı
-Balıkesir-Balya Dörtyol ve Balıkesir-İvrindi
Çukurlar Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı
Balıkesir-Balya Dörtyol ve Balıkesir-İvrindi
Çukurlar Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Balıkesir-Savaştepe Çavlu ve Balıkesir-Savaştepe
Tütünlük Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı
Balıkesir-Savaştepe Çavlu ve Balıkesir-Savaştepe
Tütünlük Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Balıkesir-Balya Değirmendere ve Balıkesir-Balya
Kayapınar Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı
Balıkesir-Balya Değirmendere ve Balıkesir-Balya
Kayapınar Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Balıkesir-Balya Orhanlar ve Balıkesir-Balya Dereköy
Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı
Balıkesir-Balya Orhanlar ve Balıkesir-Balya Dereköy
Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Balıkesir-Gönen Geyikli ve Balıkesir-Sındırgı
Yusufçam Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı
-Balıkesir-Gönen Muratlar ve Balıkesir-Gönen
Koçbayır Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı
-Balıkesir-Susurluk Ümiteli ve Balıkesir-Susurluk
Dereköy Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı
-Çanakkale-Bayramiç Karaköy ve ÇanakkaleBayramiç Çavuşlu Göletleri ve Sulamaları Proje
Yapımı
-Çanakkale-Çan Karlı ve Çanakkale-Çan Yaykın
Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı
36 400
7 292
29 108
29 108
114 000
20 000
20 000
94 000
90 000
20 000
20 000
70 000
20 000
5 000
5 000
15 000
97 000
20 000
20 000
77 000
20 000
5 000
5 000
15 000
93 000
20 000
20 000
73 000
20 000
5 000
5 000
15 000
98 000
20 000
20 000
78 000
20 000
5 000
5 000
15 000
92 000
20 000
20 000
72 000
20 000
5 000
5 000
15 000
700 000
500
500
699 500
700 000
500
500
700 000
500
700 000
700 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 291
61 25
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 297
61 25
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 298
61 25
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 298
61 25
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 299
61 25
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 299
61 25
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 300
61 25
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 300
61 25
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 301
61 25
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 301
61 25
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 302
61 25
5 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 031 302
61 25
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 350
61 25
699 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 351
61 25
500
699 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 352
61 25
500
500
699 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 353
61 25
500
500
699 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 354
61 25
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :235
193 -Çanakkale-Lapseki Güreci ve Çanakkale-Lapseki
Çavuş Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı
194 -Çanakkale-Merkez Kemalmusa Göleti ve Sulaması
Proje Yapımı
195 -Çanakkale-Yenice Kovancı ve Çanakkale-Yenice
Yukarıinova Göletleri ve Sulamaları Proje Yapımı
Mevkuf Tutulan Ödenek
Ekonomik
Faaliyet
700 000
500
500
699 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 355
61 25
500 000
500
500
499 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 356
61 25
700 000
500
500
699 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 357
61 25
5 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 031 102
61 61
İ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 007 003
32 03
İ
2012 2015 6 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 007 002
32 06
6 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 007 002
32 06
2012 2015 6 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 007 004
32 16
6 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 007 004
32 16
2014 2016 6 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 007 013
32 16
6 04 7 4 2 06 5 1 11 3 13 8 007 013
32 16
2 018 713
ETÜT VE PROJE (ENERJİ) (1986D090020)
34 893 517
5 939 653
2 506 265
5 245 000
26 447 599
PROJE YAPIMI (Enerji) (1986D090020)
34 893 517
5 939 653
2 506 265
5 245 000
26 447 599
1
1
1 -Eskişehir-Gürsöğüt Barajı ve HES Proje Yapımı
Yenilenmesi
2 -Mersin-Kayraktepe Barajı ve HES Proje Yapımı
Yenilenmesi
Mersin-Kayraktepe Barajı ve HES Proje Yapımı
Yenilenmesi Fiyat Farkı
3 -Mardin-Hasankeyf Antik Kentinin Jeolojik-Jeoteknik
Bakımdan Araştırılması ve Güçlendirilmesi Proje
Yapımı
Mardin-Hasankeyf Antik Kentinin Jeolojik-Jeoteknik
Bakımdan Araştırılması ve Güçlendirilmesi Proje
Yapımı Fiyat Farkı
4 -Hasankeyfte Bulunan Anıt Eserlerin Taşıma ve
Koruma Proje Yapımı
Hasankeyfte Bulunan Anıt Eserlerin Taşıma ve
Koruma Proje Yapımı Fiyat Farkı
5 -Ilısu Barajı ve HES Projesi Su Altında Kalacak Olan
Köy ve Mezraların Yeniden Yerleşim Altyapı Proje
Yapımı
6 -Ilısu Barajı ve HES Göl Altında Kalacak Köy
Yollarının Rölekasyonu Proje Yapımı
7 -Yusufeli Barajı Köy Yolları Proje Yapımı
8 -Yusufeli Barajı Kültür ve Tabiat Varlıklarının
Korunması Proje Yapımı
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
4 000 000
3 999 999
3 514 000
2 736 273
777 727
777 726
848 440
705 403
143 037
143 037
2 225 000
2 002 500
222 500
222 500
555 477
495 477
60 000
60 000
2 670 000
246 000
246 000
2 424 000
480 600
54 000
54 000
426 600
3 000 000
1 000
1 000
2 999 000
Bİ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 8 007 010
61 16
15 000 000
1 000 000
1 000 000
14 000 000
Bİ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 8 007 011
61 16
2 100 000
500 000
1 000
1 000
1 000
1 000
2 099 000
499 000
Bİ
Bİ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 007 008
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 007 009
61 26
61 26
6 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 007 001
6 04 7 4 2 06 5 1 01 3 13 8 007 014
32 32
61 61
2 496 736
242 000
İ
İ
Sayfa No :236
3
4
5
6
7
8
Bursa-İznik Barajı Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Bursa-İnegol Hocaköy Barajı Proje Yapımı
Bursa-İnegol Hocaköy Barajı Proje Yapımı Fiyat
Farkı
-Kocaeli-Karamürsel Avcıdere ve İhsaniye Barajı
Proje Yapımı
Kocaeli-Karamürsel Avcıdere ve İhsaniye Barajı
Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Manisa Çağlayan Barajı Proje Yapımı
Manisa Çağlayan Barajı Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Bolu Çele Barajı Proje Yapımı
Bolu Çele Barajı Proje Yapımı Fiyat Farkı
-Tekirdağ-Hayrabolu Projesi İnecik-Dedecik Barajları
Proje Yapımı
Tekirdağ-Hayrabolu Projesi İnecik-Dedecik Barajları
Proje Yapımı Fiyat Farkı
-İstanbul-Osmangazi Barajı Proje Yapımı
İstanbul-Osmangazi Barajı Proje Yapımı Fiyat Farkı
9 -İstanbul-Sungurlu Barajı Proje Yapımı
İstanbul-Sungurlu Barajı Proje Yapımı Fiyat Farkı
10 -Kahramanmaraş-Kısık Barajı Proje Yapımı
11 -Yukari Afrin Barajının Maden Ocağı ile Etkileşiminin
Önlenmesi Teknik Raporu ve Proje Yapımı
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
BÜYÜK SU İŞLERİ
2015 YILI
NAKTİ
4 936 515
5 193 840
7 500 000
12 060 615
4 936 515
5 193 840
7 500 000
12 060 615
1 425 000
500 000
536 560
158 209
600 000
200 000
600 000
200 000
288 440
141 791
İ
2012 2016 7 06 3 0 2 06 5 1 01 3 13 8 008 004
7 06 3 0 2 06 5 1 11 3 13 8 008 004
32 01
32 01
2 300 000
345 000
600 000
600 000
1 355 000
İ
2014 2016 7 06 3 0 2 06 5 1 01 3 13 8 008 010
32 01
462 764
1 000 000
231 685
67 764
870 000
193 345
200 000
130 000
38 340
200 000
130 000
38 340
195 000
Bİ
7 06 3 0 2 06 5 1 11 3 13 8 008 010
2013 2015 7 06 3 0 2 06 5 1 01 3 13 8 008 012
7 06 3 0 2 06 5 1 11 3 13 8 008 012
32 01
61 01
61 01
2 643 000
1 321 500
600 000
600 000
721 500
İ
2013 2016 7 06 3 0 2 06 5 1 01 3 13 8 008 011
32 01
622 411
296 771
200 000
200 000
125 640
7 06 3 0 2 06 5 1 11 3 13 8 008 011
32 01
1 730 000
512 000
1 100 000
386 710
1 930 000
259 500
47 453
275 000
61 511
210 370
300 000
75 000
300 000
100 000
600 000
300 000
75 000
300 000
100 000
600 000
1 170 500
389 547
525 000
225 199
1 119 630
347 400
17 370
150 000
150 000
180 030
1 500 000
150 000
400 000
400 000
950 000
380 000
1 670 000
450 000
2 000 000
1 000 000
27 632
83 500
15 030
100 000
400 000
100 000
500
100 000
100 000
400 000
100 000
500
100 000
252 368
1 186 500
334 970
1 999 500
900 000
1 949 500
356 660
13 143 311 851
8 134 729 631
Bİ
İ
İ
İ
İ
İ
Bİ
Fonksiyonel
2013 2016 7
7
2013 2016 7
7
2014 2016 7
06
06
06
06
06
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
Ekonomik
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
1
01
11
01
11
01
Faaliyet
3 13 8 008 017
3 13 8 008 017
3 13 8 008 013
3 13 8 008 013
3 13 8 008 015
61
61
32
32
32
Yeri
22 190 970
Tahakkuk
22 190 970
PROJE YAPIMI (Hizmet) (1998K050010)
1 -Bursa Karacabey Gölecik Barajı Proje Yapımı
Bursa Karacabey Gölecik Barajı Proje Yapımı Fiyat
Farkı
2 -Bursa-İznik Barajı Proje Yapımı
2015 YILI
KEŞFİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
Finansal
ETÜT VE PROJE (HİZMETLER) (1998K050010)
İŞİN ADI
E B İ M KODU
BİTİŞ
TARİHİ
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
02
02
05
05
11
7 06 3 0 2 06 5 1 11 3 13 8 008 015
32 11
2014 2016 7 06 3 0 2 06 5 1 01 3 13 8 008 034
32 14
7
2014 2016 7
7
2015 2016 7
2014 2016 7
32
32
32
32
61
06
06
06
06
06
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
1
1
1
1
1
11
01
11
01
01
3 13 8 008 034
3 13 8 008 035
3 13 8 008 035
3 13 8 008 039
3 13 8 008 036
7 06 3 0 2 06 5 1 01 3 13 8 008 018
7 06 3 0 2 06 5 1 01 3 13 8 008 003
14
14
14
20
20
32 32
61 61
1 409 554 101 1 443 502 000 3 599 028 119
Sayfa No :237
SAKARYA - GÜRSÖĞÜT BARAJI VE HES PROJESİ
(2000D020070) (2000 - 2018)
1 -Gürsöğüt Barajı ve HES
Mevkuf Tutulan Ödenek
KIĞI BARAJI VE HES PROJESİ (DAP) (1997D020090)
(1997 - 2016)
1 -Kığı Barajı ve HES Tesisleri
Kığı Barajı ve HES Tesisleri Fiyat Farkı
2 -Kığı Barajı Elektromekanik Teçhizatı
Kığı Barajı Elektromekanik Teçhizatı Fiyat Farkı
3 -Topraklı Kilisesi Rölevesi
4 -Müteferrik İşler
5 -Kığı Barajı ve HES Özel Güvenlik Tesisleri
6 -Gümrük, Vergi vs. Giderleri
TUNCA BARAJI VE HES PROJESİ (2009D020030)
(2009 - 2018)
1 -Tunca Barajı ve HES
Mevkuf Tutulan Ödenek
ILISU BARAJI VE HES PROJESİ (GAP)
(1996D020080) (1996 - 2017)
1 -Ilısu Barajı ve HES (Büro Mefruşatı Alımları)
2 -Ilısu Barajı ve HES Mühendislik Müşavirlik
Hizmetleri Uzman Görevlendirme
3 -Ilısu Barajı ve HES Mühendislik Müşavirlik
Hizmetleri KDV Karşılığı
4 -Zeynel Bey Türbesinin Taşıma ve Koruma Yapımı
Belgesel Çekim İşi
5 -Ilısu Barajı ve HES (Elektrik Alımları)
6 -Ilısu Barajı ve HES (Telefon Abonelik ve Kullanım
Ücretleri)
7 -Ilısu Barajı ve HES (Taşıt Kiralama Giderleri)
8 -Ilısu Barajı ve HES (Özel Güvenlik Giderleri)(Taşıt
Kiralaması Giderleri)
9 -Ilısu Barajı Rezervuar Çevresi ve Depo Yerlerinin
Ağaçlandırılması
10 -Halkın Katılımı ve Danışmanlık
259 999 999
260 000 000
1
1 000
260 000 000
1
1
999
1 652 498 404
150 000 000
150 000 000
55 096 522
53 514 778
1 745 000 000 1 583 615 404
72 914 400
15 368 222
21 874 320
75 000
60 000
50 000
250 000
1 581 744
117 994 536
20 114 400
9 874 320
75 000
60 000
50 000
250 000
1 581 744
117 994 536
20 114 400
9 874 320
75 000
60 000
50 000
250 000
10 000 000
1
1 000 000
10 000 000
1
1
999 999
1 895 320 242
259 999 999
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
İ
2014 2017 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 00 0 001 001
6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 00 0 001 006
32 03
32 32
İ
1998 2015 6
6
2013 2016 6
6
2015 2015 6
2015 2015 6
2015 2015 6
2015 2015 6
32
32
32
32
61
61
61
32
92 821 838
43 390 060
37 431 778
12 000 000
İ
Bİ
Bİ
Bİ
İ
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
90
90
90
3 97 0 001 002
3 97 0 001 002
3 97 0 001 003
3 97 0 001 003
3 97 0 001 004
3 97 0 001 005
3 97 0 001 006
3 97 0 001 007
09
09
09
09
09
09
09
09
9 999 999
9 999 999
İ
2015 2017 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 09 0 001 001
6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 09 0 001 002
32 11
32 32
Bİ
İ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 1 1 01 3 96 0 001 055
2008 2015 6 04 7 4 2 06 5 1 02 3 96 0 001 002
61 16
32 16
5 587 427 445
3 014 665 418
960 442 098
200 000
220 000
28 579
200 000
191 421
200 000
191 421
29 011 824
23 612 092
5 399 732
3 806 532
İ
2004 2015 6 04 7 4 2 06 5 1 02 3 96 0 001 018
32 16
200 000
200 000
İ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 1 90 3 96 0 001 065
32 16
2 500 000
10 000
2 500 000
Bİ
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 4 03 3 96 0 001 052
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 5 02 3 96 0 001 022
61 16
61 16
3 000 000
700 000
3 000 000
700 000
500 000
Bİ
Bİ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 6 02 3 96 0 001 045
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 6 02 3 96 0 001 048
61 16
61 16
200 000
2 500 000
150 000
14 322
3 500 000
700 000
972 509 000 1 612 319 929
125 678
1 000 000
15 000
500 000
500 000
485 000
Bİ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 001
61 16
3 000 000
1 000
500 000
500 000
2 499 000
Bİ
2008 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 003
61 16
Sayfa No :238
11 -Ilısu Barajı Park Bahçe Tanzimi
12 -Ilısu Barajı ve HES (Özel Güvenlik Tesisleri) (Diğer
Giderler)
13 -16.Bölge ve Güvenlik Tesisleri Bakım-Onarım
Hizmet Alımı Giderleri
14 -Harici İzleme ve Uzmanlar Komitesi Ödemeleri
15 -Hasankeyf Antik Kentinin Jeolojik-Jeoteknik
Bakımdan Araştırılması ve Güçlendirilmesi Projesi
Kontrolluk Hizmetleri
16 -Ilısu Barajı ve HES KDV Karşılığı
17 -Saha Hazırlığı ve Planlama
18 -Ilısu barajı ve HES (Diğer Giderler)
19 -Ilısu Barajı ve HES (Elektrik Tesisatı Giderleri)
20 -Ilısu Barajı ve HES (Akaryakıt ve yağ alımı)
21 -Midyat-Dargeçit Geçişi-Ilısu Şantiye Ana Ulaşım
Yolu Otokorkuluk ve Trafik İşaretleri Yapımı
Midyat-Dargeçit Geçişi-Ilısu Şantiye Ana Ulaşım
Yolu Otokorkuluk ve Trafik İşaretleri Yapımı Fiyat
Farkı
22 -Ilısu Baraj Gölü Altında Kalacak Kültür Varlıklarının
Korunması ve Belgelenmesi
23 -Kültürel Varlıkların Taşınması
24 -Ilısu Barajı Ölçüm İşleri
25 -Proje Uygulaması (Çevre, Kültürel Varlıklar ve
Yeniden Yerleşim)
26 -Genel Altyapı
27 -Hasankeyf İlçesi Arazi Düzenlemesi
28 -Gelir İyileştirme (Teşkilatlanma ve Destekleme Genel
Müdürlüğü)
29 -Zeynel Bey Türbesinin Taşıma ve Koruma Projesi
Tatbikatı Kontrollük Hizmetleri
30 -Zeynel Bey Türbesinin Taşıma ve Koruma Yapımı
31 -Hasankeyf Antik Kentinin Jeolojik-Jeoteknik
Bakımdan Araştırılması ve Güçlendirilmesi Yapımı
32 -Ilısu Barajı Kuyu Açılması ve Açtırılması Motopomp
Alımı
33 -16. Bölge Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri
1 000 000
3 500 000
220 727
1 453 822
500 000
2 000 000
500 000
2 000 000
800 000
800 000
50 000
400 000
50 000
400 000
450 000
101 582 332
500 000
1 000 000
83 582 332
500 000
1 000 000
500 000
550 000
634 290 606
3 700 000
2 000 000
150 000
325 761 021
279 273
46 178
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
800 000
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
Bİ
2010 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 005
2012 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 007
61 16
61 16
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 008
61 16
İ
İ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 009
2012 2015 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 011
32 16
32 16
206 947 253
3 200 000
1 000 000
İ
İ
Bİ
2004 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 016
2014 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 019
2010 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 020
32 16
32 16
61 16
500 000
1 000 000
180 110
200 000
4 000 000
Bİ
Bİ
Bİ
2013 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 023
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 024
2013 2015 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 025
61 16
61 16
61 16
6 04 7 4 2 06 5 7 91 3 96 0 001 025
61 16
İ
1998 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 031
30 16
700 000
5 000 000
2 759 155
2 579 045
500 000
1 000 000
180 110
698 118
464 228
200 000
200 000
33 890
140 000 000
83 289 840
50 000 000
50 000 000
6 710 160
987 915
1 000
168 071
1 000 000
168 071
1 000 000
124 999 000
331 929
33 633 308
KB
Bİ
İ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 032
2013 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 033
2008 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 034
30 16
61 16
32 16
4 900 000
18 500 000
40 000 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
4 899 000
18 499 000
39 999 000
İ
İ
İ
2014 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 035
2014 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 036
2014 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 038
32 16
32 16
32 16
1 500 000
700 000
700 000
800 000
İ
2014 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 039
32 16
30 000 000
80 000 000
10 000 000
8 000 000
10 000 000
8 000 000
20 000 000
72 000 000
İ
İ
2014 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 057
2014 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 058
32 16
32 16
200 000
200 000
200 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 059
61 16
369 432
369 432
369 432
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 062
61 16
125 000 000
500 000
35 621 223
Sayfa No :239
34 -Hasankeyfte Bulunan Anıt Eserlerin Taşıma ve
Koruma Yapımı
35 -Yeni Hasankeyf İlçesi Kültür Aksı
36 -Ilısu Barajı ve HES (Müteahhitlik Hizmetleri)
37 -Ilısu Barajı ve HES(Müteahhitlik Hizmetleri)
38 -Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler(Proje Giderleri)
39 -Ilısu Barajı Eğitim Hizmetleri (Yurt İçi Geçici Görev
Yollukları)
40 -Ilısu Barajı Eğitim Hizmetleri (Diğer Sermaye
Giderleri)
41 -Ilısu Barajı ve HES Mühendislik Müşavirlik
Hizmetleri Kredi Karşılığı
Ilısu Barajı ve HES Mühendislik Müşavirlik
Hizmetleri Kredi Karşılığı Kur Farkı
42 -Ilısu Barajı ve HES Kredi Karşılığı
Ilısu Barajı ve HES Kredi Karşılığı Kur Farkı
43 -Ilısu Barajı ve HES Elektromekanik Teçhizatı Kredi
Karşılığı
Ilısu Barajı ve HES Elektromekanik Teçhizatı Kredi
Karşılığı Kur Farkı
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
10 000 000
1 000
1 000
9 999 000
13 000 000
750 000
1 300 000
750 000
1 300 000
750 000
11 700 000
750 000
KİRAZLIKÖPRÜ PROJESİ (ZBK) (2002D020070)
(2002 - 2018)
1 -Kirazlıköprü Barajı ve HES İkmali
Kirazlıköprü Barajı ve HES İkmali Fiyat Farkı
Ekonomik
Faaliyet
İ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 069
32 16
Bİ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 070
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 9 01 3 96 0 001 047
61 16
61 16
2012 2016 6 04 7 4 2 06 6 7 01 3 96 0 001 014
2012 2015 6 04 7 4 2 06 7 1 01 3 96 0 001 021
2008 2016 6 04 7 4 2 06 9 2 01 3 96 0 001 010
61 16
61 16
61 16
1 500 000
500 000
4 000 000
200 000
250 000
1 016 677
550 000
250 000
1 000 000
550 000
250 000
1 000 000
1 983 323
Bİ
Bİ
Bİ
3 000 000
1 340 610
600 000
600 000
1 059 390
Bİ
2008 2016 6 04 7 4 2 06 9 9 01 3 96 0 001 004
61 16
60 833 187
30 627 270
15 809 161
15 809 161
14 396 756
İ
2008 2016 6 04 7 4 7 06 5 1 02 3 96 0 001 030
32 16
59 924 158
32 413 668
14 190 839
3 728 118
13 319 651
6 04 7 4 7 06 5 1 12 3 96 0 001 030
32 16
1 187 491 848
1 252 621 054
972 374 356
873 753 908
617 679 974
537 678 034
160 646 622
339 353 378
95 559 352
160 646 622
339 353 378
95 559 352
153 091 318
295 587 702
339 136 970
2004 2016 6 04 7 4 7 06 5 7 90 3 96 0 001 015
6 04 7 4 7 06 5 7 91 3 96 0 001 015
2008 2016 6 04 7 4 7 06 5 7 90 3 96 0 001 029
32 16
32 16
32 16
848 862 484
481 127 686
138 076 648
138 076 648
229 658 150
6 04 7 4 7 06 5 7 91 3 96 0 001 029
32 16
6 04 7 4 2 06 5 1 90 3 96 0 001 063
6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 96 0 001 042
32 32
32 32
6
6
6
6
32
61
61
61
İ
İ
1 800 000
2 592 200
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
ZAP (HAKKARİ BARAJI VE HES) PROJESİ (DAP)
(1998D020060) (1998 - 2019)
1 -Hakkari Barajı ve HES
Mevkuf Tutulan Ödenek
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
10 452 721
800 000
26 338 902
150 000
800 000 000
1
1 000
800 000 000
1
1
999
54 131 000
5 489 471
12 000 000
12 000 000
46 331 000
7 800 000
4 353 098
1 136 373
10 000 000
2 000 000
10 000 000
2 000 000
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
7
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
6
7
9
90
02
90
01
3 96 0 001 067
3 96 0 001 068
3 96 0 001 053
3 96 0 001 066
32
61
61
61
799 999 999
799 999 999
İ
2014 2017 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 98 0 001 001
6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 98 0 001 002
32 17
32 32
Bİ
2013 2018 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 02 0 001 005
6 04 7 4 2 06 5 7 91 3 02 0 001 005
61 23
61 23
36 641 529
31 977 902
4 663 627
Sayfa No :240
DERİNER BARAJI VE HES PROJESİ (DOKAP)
(1993D020070) (1993 - 2016)
1 -Deriner Barajı Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri
KDV
2 -Deriner Barajı Gümrük, Vergi vs. Giderleri
3 -Deriner Barajı Kültür ve Tabiat Varlıklarının
Korunması 2.Kısım (Zeytinlik Köyü Yukarı ve Aşağı
Türbe)
Deriner Barajı Kültür ve Tabiat Varlıklarının
Korunması 2.Kısım (Zeytinlik Köyü Yukarı ve Aşağı
Türbe) Fiyat Farkı
4 -Artvin Erzurum-Ardahan-Ardanuç Devlet Yolları
Tamamlama
Artvin Erzurum-Ardahan-Ardanuç Devlet Yolları
Tamamlama Fiyat Farkı
5 -Deriner Barajı Rekreasyon Sahası Çalışmaları İkmali
Deriner Barajı Rekreasyon Sahası Çalışmaları İkmali
Fiyat Farkı
6 -Deriner Baraj Gölünden Etkilenen Zeytinlik ve
Sakalar Köy Yolları ve Çoruh Ana Kol Sağ ve Sol
Sahil Grup Köy Yolları Yapımı Eksikliklerinin
Tamamlanması
Deriner Baraj Gölünden Etkilenen Zeytinlik ve
Sakalar Köy Yolları ve Çoruh Ana Kol Sağ ve Sol
Sahil Grup Köy Yolları Yapımı Eksikliklerinin
Tamamlanması Fiyat Farkı
7 -Deriner Barajı ve HES İlave Vinç Arabası Yapılması
Deriner Barajı ve HES İlave Vinç Arabası Yapılması
Fiyat Farkı
8 -Deriner Barajı Kapsamında Yapılan Karayolu Ripaj
Tünelleri Elektromekanik İşlerin Yapılması
9 -Köy Yolları Tamamlama İnşaatı
10 -Deriner Barajı Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri
Kredi Karşılığı
Deriner Barajı Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri
Kredi Karşılığı Fiyat Farkı
11 -Deriner Barajı ve HES Kredi Karşılığı
Deriner Barajı ve HES Kredi Karşılığı Fiyat Farkı
66 678 505
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
3 309 305 802
3 195 515 297
47 112 000
67 991 000
41 225 874
39 449 827
1 776 047
276 047
İ
2001 2015 6 04 7 4 2 06 5 1 02 3 93 0 001 009
32 26
491 101 230
1 949 605
491 099 950
1 202 525
1 280
747 080
1 280
747 080
İ
Bİ
1997 2015 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 001 013
2013 2015 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 001 025
32 26
61 26
506 897
302 929
203 968
203 968
6 04 7 4 2 06 5 7 91 3 93 0 001 025
61 26
52 313 386
17 777 230
11 739 993
11 739 993
22 796 163
2013 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 001 027
61 26
11 500 000
4 538 522
3 278 131
3 278 131
3 683 347
6 04 7 4 2 06 5 7 91 3 93 0 001 027
61 26
7 124 281
1 969 539
7 124 281
1 969 539
7 124 281
1 969 539
Bİ
2014 2015 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 001 032
6 04 7 4 2 06 5 7 91 3 93 0 001 032
61 26
61 26
3 481 500
3 481 500
3 481 500
Bİ
2014 2015 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 001 033
61 26
1 239 500
1 239 500
1 239 500
6 04 7 4 2 06 5 7 91 3 93 0 001 033
61 26
124 890
22 480
124 890
22 480
Bİ
2014 2015 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 001 034
6 04 7 4 2 06 5 7 91 3 93 0 001 034
61 26
61 26
3 400 000
3 400 000
30 000 000
Bİ
2014 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 001 037
61 26
9 999 000
Bİ
İ
2013 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 001 038
1997 2015 6 04 7 4 7 06 5 1 02 3 93 0 001 014
61 26
32 26
6 04 7 4 7 06 5 1 12 3 93 0 001 014
32 26
1997 2016 6 04 7 4 7 06 5 7 90 3 93 0 001 008
6 04 7 4 7 06 5 7 91 3 93 0 001 008
32 26
32 26
416 300
74 934
291 410
52 454
33 400 000
10 000 000
32 209 282
29 297 791
1 000
2 911 491
1 000
2 911 491
89 485 740
88 530 510
955 230
955 230
49 633 574
49 433 300
2 469 456 143 2 469 449 143
279
7 000
279
7 000
199 995
Bİ
İ
Sayfa No :241
12 -Gümüşhane-Derinköy, Ferhatlı-Gümüşhane ve
Soğanlı Köy Yolları Tamamlama İşi
Gümüşhane-Derinköy, Ferhatlı-Gümüşhane ve
Soğanlı Köy Yolları Tamamlama İşi Fiyat Farkı
Mevkuf Tutulan Ödenek
Mevkuf Tutulan Ödenek
YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ (DOKAP)
(1997D020050) (1997 - 2019)
1 -Yusufeli Barajı Geçici Servis Yollarındaki Tünellerin
Aydınlatma, Havalandırma, Yangın Söndürme ve
Sinyalizasyon Sistemlerinin Yapılması
Yusufeli Barajı Geçici Servis Yollarındaki Tünellerin
Aydınlatma, Havalandırma, Yangın Söndürme ve
Sinyalizasyon Sistemlerinin Yapılması Fiyat Farkı
2 -Yusufeli Barajı ENH (AG-OG Hattı)
3 -Yusufeli Barajı ENH (YG Hattı)
4 -Yusufeli Barajı Kültür ve Tabiat Varlıklarının
Korunması
5 -Yusufeli Barajı Eko Sistem Değerlendirme Raporu
6 -Yusufeli Barajı ve HES
Yusufeli Barajı ve HES Fiyat Farkı
7 -Yusufeli Barajı Köy Yolları Yapımı
8
9
10
11
12
13
14
15
16
-Yusufeli Barajı ve HES (Taşıt Kiralama Giderleri)
-Yusufeli Barajı Malzeme Alımı
-Yusufeli Barajı Elektromekanik Teçhizatı
-Yusufeli Barajı Gölü Altında Kalan Telekoma Ait
Hatların Deplasesi
-Yusufeli Barajı Müteferrik Tesis İşleri
-Yusufeli Barajı Yan Dereler ve Rezervuar Islahı
Yusufeli Barajı Yan Dereler ve Rezervuar Islahı Fiyat
Farkı
-Halkın Katılımı ve Danışmanlık (Birim Komisyonu
Konaklama)
-Yusufeli Barajı Eğitim Hizmetleri (Yurtiçi Geçici
Görev Yollukları)
-Yusufeli Barajı ve HES Mühendislik Müşavirlik
Hizmetleri
8 765 750
3 198 613
5 567 137
5 567 137
3 452 267
891 093
2 561 174
1 227 127 362
Ekonomik
Faaliyet
2013 2015 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 001 028
61 26
2 561 174
6 04 7 4 2 06 5 7 91 3 93 0 001 028
61 26
19 000 000
3 379 000
6 04 7 4 7 06 5 7 90 3 93 0 001 039
6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 93 0 001 036
32 32
61 61
2012 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 002 001
61 26
6 04 7 4 2 06 5 7 91 3 97 0 002 001
61 26
240 000 000
240 000 000
7 760 000
5 000 000
5 000 000
2 760 000
4 000 000
2 435 000
2 435 000
1 565 000
6 700 000
5 000 000
1 000
1 000
1 000
1 000
6 699 000
4 999 000
Bİ
Bİ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 002 003
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 002 004
61 26
61 26
2 887 500
1 000
1 000
2 886 500
Bİ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 002 006
61 26
60 000
130 000 000
33 081 188
1 000
60 000
130 000 000
33 081 188
1 000
161 075 947
47 680 157
99 999 000
Bİ
İ
Bİ
2015 2015 6
2012 2018 6
6
2013 2016 6
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
90
91
90
3 97 0 002 007
3 97 0 002 009
3 97 0 002 009
3 97 0 002 010
61
32
32
61
26
26
26
26
2 000 000
500 000
35 000 000
1 000
2 000 000
500 000
35 000 000
1 000
18 000 000
5 475 002
315 000 000
3 149 000
Bİ
Bİ
İ
Bİ
2015
2014
2014
2015
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
90
90
90
3 97 0 002 011
3 97 0 002 012
3 97 0 002 013
3 97 0 002 015
61
61
32
61
26
26
26
26
1 000 000
2 000 000
418 812
1 000 000
2 000 000
418 812
1 100 000
3 166 132
1 263 158
Bİ
Bİ
2015 2017 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 002 017
2013 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 002 018
6 04 7 4 2 06 5 7 91 3 97 0 002 018
61 26
61 26
61 26
3 000 000
500 000
500 000
2 500 000
Bİ
2015 2018 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 002 022
61 26
4 000 000
1 000 000
1 000 000
3 000 000
Bİ
2015 2018 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 002 023
61 26
25 000 000
10 000 000
10 000 000
15 000 000
Bİ
2015 2018 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 002 024
61 26
60 000
486 875 000
150 000 000
100 000 000
20 000 000
6 000 000
350 000 000
3 150 000
2 100 000
6 346 437
2 000 000
266 561 041
Bİ
Fonksiyonel
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
195 799 053
69 238 655
24 998
1 180 305
318 030
720 566 321
Bİ
2016
2016
2016
2017
6
6
6
6
Sayfa No :242
17 -Yusufeli Barajı ve HES (İş İlerleyişi Gözlemleri için
Kamera Yerleştirilmesi)
18 -Yusufeli İlçesi Yeniden Yerleşim Yeri Altyapı
Çalışmaları
19 -Yusufeli Barajı Göl Alanında Kalan Köylerin Yeni
Mezarlık Yerlerine Ulaşım Yolu
20 -Yusufeli Barajı Yan Dereler ve Rezervuar Islahı
2.Kısım
TAMAMLAMA PROJELERİ (1983D020070)
TUNCELİ MUNZUR UZUNÇAYIR (DAP)
(1983D020070)
1 -Tunceli-Aşağıtarlacık Köyünün Uzunçayır Baraj Gölü
Sularından Korunması İçin Kıyı Koruma
Tahkimatlarının Yapımı
KARAKAYA PROJESİ (GAP) (1983D020070)
1 -Karakaya Barajı Drenaj ve Galeri Islahı
2 -Karakaya Barajı Topografik Ölçüm İşleri
3 -Karakaya Barajı Kıyı Oyulması ve Yatak Islahı
ALPASLAN I BARAJI VE HES PROJESİ (DAP)
(1983D020070)
1 -Alpaslan 1.Barajı Enjeksiyon İkmali
SINIR FIRAT (KARKAMIŞ BARAJI VE HES)
PROJESİ (GAP) (1983D020070)
1 -Karkamış Barajı Sol Sahil Koruma Seddeleri Pompa
İstasyonu ve Drenaj Kanalları Gideri
MEVKUF TUTULAN ÖDENEK (1983D020070)
3 500 000
1 000 000
1 000 000
10 000 000
10 000 000
1 000 000
2 500 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 002 025
61 26
10 000 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 002 026
61 26
1 000 000
1 000 000
Bİ
2015 2015 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 002 027
61 26
27 748 425
5 000 000
5 000 000
22 748 425
Bİ
2015 2017 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 97 0 002 028
61 26
4 450 000
401 000
12 879 000
4 049 000
450 000
1 000
1 000
449 000
450 000
1 000
1 000
449 000
Bİ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 090 002
61 09
600 000
300 000
58 000 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
599 000
299 000
57 999 000
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 056 001
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 056 002
2015 2018 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 056 003
61 10
61 10
61 10
3 000 000
300 000
300 000
3 000 000
300 000
300 000
2 700 000
Bİ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 91 0 001 008
61 17
1 000 000
100 000
100 000
900 000
1 000 000
100 000
100 000
Bİ
2015 2016 6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 068 001
61 20
6 04 7 4 2 06 5 7 90 3 13 0 101 001
61 61
2 700 000
900 000
12 478 000
Mevkuf Tutulan Ödenek
12 478 000
KÜÇÜK SU İŞLERİ (1977A010320)
6 774 409 684
1 395 973 782
529 194 901
550 000 000 4 849 241 001
GÖLET VE SULAMALARI (1977A010320)
6 774 409 684
1 395 973 782
529 194 901
550 000 000 4 849 241 001
173 561 320
35 323 527
10 657 453
10 657 453
3 587 295
1 016 058
2 242 880
522 964
700 000
300 000
700 000
300 000
644 415
193 094
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 7 000 072
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 7 000 072
61 01
61 01
2 391 803
565 563
1 309 019
312 486
400 000
100 000
400 000
100 000
682 784
153 077
Bİ
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 7 000 094
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 7 000 094
61 01
61 01
DSİ 01. (BURSA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Bursa-Kestel Nüzhetiye Göleti ve Sulaması
Bursa-Kestel Nüzhetiye Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
2 -Bursa-Kestel Gözede Göleti
Bursa-Kestel Gözede Göleti Fiyat Farkı
127 580 340
Sayfa No :243
Tahakkuk
Yeri
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
4 13 7 000 026
4 13 7 000 026
4 13 7 000 201
4 13 7 000 201
4 13 7 000 213
4 13 7 000 213
61
61
61
61
61
61
01
01
01
01
01
01
2014 2016 5
5
2013 2016 5
5
2013 2015 5
5
2013 2015 5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
90
91
4 13 7 000 231
4 13 7 000 231
4 13 7 000 269
4 13 7 000 269
4 13 7 000 287
4 13 7 000 287
4 13 7 000 288
4 13 7 000 288
61
61
61
61
61
61
61
61
01
01
01
01
01
01
01
01
Bİ
Bİ
2014 2016 5
5
2014 2015 5
5
2014 2016 5
2015 2017 5
2015 2017 5
2015 2017 5
2015 2017 5
2015 2017 5
2015 2017 5
2015 2016 5
2014 2016 5
5
2014 2016 5
2015 2017 5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
90
90
90
90
90
90
90
90
91
90
90
4 13 7 000 420
4 13 7 000 420
4 13 7 000 423
4 13 7 000 423
4 14 7 000 134
4 14 7 000 135
4 14 7 000 136
4 14 7 000 137
4 14 7 000 138
4 14 7 000 139
4 14 7 000 140
4 15 7 000 114
4 13 7 000 406
4 13 7 000 406
4 14 7 000 141
4 14 7 000 142
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Bİ
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 143
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 144
1 819 890
533 427
4 280 289
1 244 827
301 092
80 160
600 000
200 000
608 600
211 400
380 000
120 000
600 000
200 000
608 600
211 400
380 000
120 000
1 913 221
559 369
1 385 580
412 903
Bİ
6 -Bursa-Büyükorhan Ericek Göleti
Bursa-Büyükorhan Ericek Göleti Fiyat Farkı
7 -Bursa-Kestel Ağlaşan Kayacık Göleti
Bursa-Kestel Ağlaşan Kayacık Göleti Fiyat Farkı
8 -Bursa-Orhaneli Altıntaş Göleti
Bursa-Orhaneli Altıntaş Göleti Fiyat Farkı
9 -Bursa-Yenişehir Fethiye Göleti
Bursa-Yenişehir Fethiye Göleti Fiyat Farkı
8 683 945
1 982 135
4 240 000
1 200 165
3 582 521
1 112 029
2 290 980
637 555
6 819 314
1 447 229
2 382 391
616 878
3 144 233
972 767
1 687 838
499 104
790 000
210 000
600 000
200 000
438 288
139 262
603 142
138 451
790 000
210 000
600 000
200 000
438 288
139 262
603 142
138 451
1 074 631
324 906
1 257 609
383 287
Bİ
10 -Bursa-Büyükorhan Aktaş Göleti
Bursa-Büyükorhan Aktaş Göleti Fiyat Farkı
11 -Bursa-İnegöl Çavuşköy Göleti
Bursa-İnegöl Çavuşköy Göleti Fiyat Farkı
12 -Bursa-Gemlik Küçükkumla Göleti
13 -Bursa-İnegöl Gedikpınar Göleti
14 -Bursa-İnegöl Alangünü Göleti
15 -Bursa-Osmangazi Kocakırdere Göleti
16 -Bursa-Keles Kocayayla Göleti
17 -Bursa-Gemlik Hamidiye Göleti
18 -Bursa-Mudanya Yalıçiftlik Göleti
19 -Bursa Yenişehir Gökçesu Göleti İkmali
20 -Kocaeli-Karamürsel Tepeköy Göleti
Kocaeli-Karamürsel Tepeköy Göleti Fiyat Farkı
21 -Kocaeli-Karamürsel İnebeyli Göleti
22 -Kocaeli-Kandıra Safalı Göleti
3 598 000
846 320
3 044 440
660 735
12 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
10 000 000
8 000 000
4 000 000
6 331 371
1 139 647
7 000 000
10 000 000
759 817
152 571
1 898 118
401 247
400 000
100 000
1 146 322
259 488
500 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000 000
1 000
500
400 000
100 000
2 000
1 000
400 000
100 000
1 146 322
259 488
500 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000 000
1 000
500
400 000
100 000
2 000
1 000
2 438 183
593 749
11 500 000
9 999 000
9 999 000
9 999 000
9 999 000
9 000 000
7 999 000
3 999 500
4 382 204
693 828
6 998 000
9 999 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
23 -Yalova-Armutlu Yumrudere Göleti
24 -Yalova-Armutlu Sarpdere Göleti
11 000 000
10 000 000
2 000
2 000
2 000
2 000
10 998 000
9 998 000
1 549 167
345 819
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Fonksiyonel
Finansal
7
7
7
7
7
7
4 333 111
1 292 796
4 888 889
1 456 227
2 066 672
613 063
2015 YILI
NAKTİ
BİTİŞ
TARİHİ
04
04
04
04
04
04
3 -Bursa-Büyükorhan Durhasan Göleti
Bursa-Büyükorhan Durhasan Göleti Fiyat Farkı
4 -Bursa-Yenişehir Gökçesu Göleti
Bursa-Yenişehir Gökçesu Göleti Fiyat Farkı
5 -Bursa-İznik Derbent Göleti
Bursa-İznik Derbent Göleti Fiyat Farkı
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
2013 2016 5
5
2013 2015 5
5
2013 2016 5
5
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
İŞİN ADI
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Ekonomik
Faaliyet
61 01
61 01
Sayfa No :244
DSİ 02. (İZMIR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -İzmir-Kiraz Çatak Göleti
İzmir-Kiraz Çatak Göleti Fiyat Farkı
2 -İzmir-Bergama Karalar ve Bornova Karaçam Gölet ve
Sulamaları
İzmir-Bergama Karalar ve Bornova Karaçam Gölet ve
Sulamaları Fiyat Farkı
3 -İzmir-Torbalı Aslanlar ve Karakızlar Gölet ve
Sulamaları
İzmir-Torbalı Aslanlar ve Karakızlar Gölet ve
Sulamaları Fiyat Farkı
4 -İzmir-Kemalpaşa Bağyurdu ve Yukarıkızılca Gölet ve
Sulamaları
İzmir-Kemalpaşa Bağyurdu ve Yukarıkızılca Gölet ve
Sulamaları Fiyat Farkı
5 -İzmir-Tire Eskioba Göleti ve Sulaması
İzmir-Tire Eskioba Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
6 -İzmir-Menderes Özdere Göleti ve Sulaması
İzmir-Menderes Özdere Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
7 -İzmir-Bergama Çamavlu Göleti ve Sulaması
İzmir-Bergama Çamavlu Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
8 -İzmir-Menderes Gümüldür Göleti ve Sulaması
İzmir-Menderes Gümüldür Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
9 -İzmir-Kemalpaşa Savanda Göleti ve Sulaması
İzmir-Kemalpaşa Savanda Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
10 -İzmir-Dikili Çandarlı Göleti
İzmir-Dikili Çandarlı Göleti Fiyat Farkı
11 -İzmir-Karaburun Bozköy Göleti
İzmir-Karaburun Bozköy Göleti Fiyat Farkı
12 -İzmir-Karaburun Salman Göleti ve Sulaması
13 -İzmir-Bergama Bayramcılar Göleti ve Sulaması
14 -İzmir-Bergama Çamtepe Göleti ve Sulaması
330 802 653
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
582 733 416
179 908 940
72 021 823
72 021 823
5 266 151
2 208 081
7 943 861
5 117 310
1 330 803
3 217 657
148 841
877 278
2 200 000
148 841
877 278
2 200 000
2 526 204
2 715 708
921 164
500 000
500 000
1 294 544
7 941 278
7 890 206
51 072
51 072
2 060 283
2 040 283
20 000
20 000
7 606 819
4 644 380
2 962 439
2 962 439
2 144 824
1 277 400
867 424
867 424
3 494 841
1 086 227
6 207 360
1 846 358
2 934 904
862 226
4 714 249
1 278 976
559 937
224 001
1 493 111
567 382
559 937
224 001
1 493 111
567 382
Bİ
9 555 957
3 177 983
9 002 352
2 838 770
553 605
339 213
553 605
339 213
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 174
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 174
61 02
61 02
4 470 904
1 606 343
2 177 991
666 342
2 292 913
940 001
2 292 913
940 001
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 216
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 216
61 02
61 02
5 952 296
1 978 205
5 538 142
1 625 526
414 154
352 679
414 154
352 679
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 262
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 262
61 02
61 02
3 764 000
1 048 470
6 262 847
1 836 455
30 000 000
9 000 000
10 000 000
2 743 274
950 157
5 435 213
1 513 678
1 020 726
98 313
827 634
322 777
1 000
1 000
1 000
1 020 726
98 313
827 634
322 777
1 000
1 000
1 000
Bİ
2013 2015 5
5
2013 2015 5
5
2015 2017 5
2015 2016 5
2015 2016 5
61
61
61
61
61
61
61
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
29 999 000
8 999 000
9 999 000
Bİ
Bİ
Bİ
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 11 7 000 007
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 11 7 000 007
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 033
61 02
61 02
61 02
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 033
61 02
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 046
61 02
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 046
61 02
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 097
61 02
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 097
61 02
2013 2015 5
5
2013 2015 5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
90
91
90
90
90
4 13 7 000 145
4 13 7 000 145
4 13 7 000 163
4 13 7 000 163
4 13 7 000 282
4 13 7 000 282
4 13 7 000 365
4 13 7 000 365
4 14 7 000 067
4 14 7 000 069
4 14 7 000 070
61
61
61
61
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
Sayfa No :245
5 000 000
5 169 694
2 586 432
862 130
4 919 536
1 745 954
522 022
500 000
250 158
840 478
340 108
500 000
250 158
840 478
340 108
352 586
192 736
159 850
159 850
5 816 300
3 326 901
2 489 399
2 489 399
1 356 281
847 002
509 279
509 279
5 496 968
1 523 000
1 001 206
272 444
1 200 000
300 000
1 200 000
300 000
4 755 000
1 429 554
4 105 911
1 018 085
649 089
411 469
649 089
411 469
5 117 340
1 790 660
4 281 407
1 647 948
1 310 833
398 556
657 597
205 625
1 200 000
300 000
1 200 000
300 000
1 200 000
300 000
1 200 000
300 000
7 743 505
2 578 088
10 665 050
3 770 668
957 631
7 774 533
1 500 000
500 000
2 890 517
1 500 000
500 000
2 890 517
1 946 706
1 529 195
417 511
417 511
10 683 648
3 086 150
10 189 500
2 830 951
494 148
255 199
494 148
255 199
4 435 000
1 098 384
2 146 423
612 822
1 200 000
300 000
1 200 000
300 000
4 983 000
1 250 000
3 265 683
912 355
1 000 000
250 000
1 000 000
250 000
4 500 000
Bİ
Bİ
Bİ
Fonksiyonel
2015 2016 5
2011 2015 5
5
2012 2015 5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
Ekonomik
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
90
91
90
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Finansal
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Tahakkuk
15 -İzmir-Ödemiş Bademli Göleti ve Sulaması İkmali
16 -Manisa-Alaşehir Kavaklıdere Göleti
Manisa-Alaşehir Kavaklıdere Göleti Fiyat Farkı
17 -Manisa-Kavaklıdere Göleti Rölekasyon Yolu ve Sathi
Kaplaması Yapımı
Manisa-Kavaklıdere Göleti Rölekasyon Yolu ve Sathi
Kaplaması Yapımı Fiyat Farkı
18 -Manisa-Merkez İlyasçılar ve Maldan Gölet ve
Sulamaları
Manisa-Merkez İlyasçılar ve Maldan Gölet ve
Sulamaları Fiyat Farkı
19 -Manisa-Demirci Durhasan Göleti ve Sulaması
Manisa-Demirci Durhasan Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
20 -Manisa-Saruhanlı Gevenlik Göleti ve Sulaması
Manisa-Saruhanlı Gevenlik Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
21 -Manisa-Soma Yağcılı Göleti ve Sulaması
Manisa-Soma Yağcılı Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
22 -Manisa-Gördes Karayağcı Göleti ve Sulaması
Manisa-Gördes Karayağcı Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
23 -Manisa-Kula Saraçlar Göleti ve Sulaması
Manisa-Kula Saraçlar Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
24 -Manisa-Alaşehir Kemaliye ve Kula Yurtbaşı Gölet ve
Sulamaları
Manisa-Alaşehir Kemaliye ve Kula Yurtbaşı Gölet ve
Sulamaları Fiyat Farkı
25 -Manisa-Merkez Bağyolu Göleti ve Sulaması
Manisa-Merkez Bağyolu Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
26 -Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması
Manisa-Kula Gökçeören Dutluca Göleti ve Sulaması
Fiyat Farkı
27 -Manisa-Kırkağaç Küçükdere Göleti ve Sulaması
Manisa-Kırkağaç Küçükdere Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
4 14 7 000 209
4 11 7 000 004
4 11 7 000 004
4 12 7 000 049
61
61
61
61
02
02
02
02
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 7 000 049
61 02
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 044
61 02
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 044
61 02
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 047
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 047
61 02
61 02
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 049
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 049
61 02
61 02
2 606 507
1 092 104
2 423 810
1 142 323
Bİ
2013 2016 5
5
2013 2016 5
5
61
61
61
61
2 472 837
1 120 457
Bİ
Bİ
3 295 762
950 556
Bİ
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
4 13 7 000 074
4 13 7 000 074
4 13 7 000 102
4 13 7 000 102
02
02
02
02
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 103
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 103
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 104
61 02
61 02
61 02
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 104
61 02
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 127
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 127
61 02
61 02
1 088 577
185 562
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 146
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 146
61 02
61 02
717 317
87 645
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 154
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 154
61 02
61 02
Bİ
Sayfa No :246
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
28 -Manisa-Alaşehir Örencik Göleti ve Sulaması
Manisa-Alaşehir Örencik Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
29 -Manisa-Kula Eroğlu Göleti ve Sulaması
3 759 055
1 494 170
235 622
72 595
1 200 000
300 000
1 200 000
300 000
2 323 433
1 121 575
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 175
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 175
61 02
61 02
6 987 955
4 003 151
1 200 000
1 200 000
1 784 804
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 193
61 02
Manisa-Kula Eroğlu Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
30 -Manisa-Kula Bebekli, Kırkağaç Aydıncık ve Alaşehir
Kavaklıdere Göletleri Rölekasyon Yollarının Sathi
Kaplama Yapımı
Manisa-Kula Bebekli, Kırkağaç Aydıncık ve Alaşehir
Kavaklıdere Göletleri Rölekasyon Yollarının Sathi
Kaplama Yapımı Fiyat Farkı
31 -Manisa-Alaşehir Gülpınar Göleti ve Sulaması
32 -Manisa-Demirci Alaağaç Göleti ve Sulaması
33 -Manisa-Demirci Ayvaalanı Göleti ve Sulaması
34 -Manisa-Demirci Güveli Göleti ve Sulaması
35 -Manisa-Demirci Hüdük Göleti ve Sulaması
36 -Manisa-Kula Konurca Göleti ve Sulaması
37 -Manisa-Merkez İlyasçılar ve Maldan Gölet ve
Sulamaları İkmali
38 -Manisa-Köprübaşı Döğüşören Göleti ve Sulaması
39 -Manisa-Merkez Sarma Göleti
40 -Manisa-Akhisar Gürdük Göleti
1 809 000
612 927
1 112 480
211 220
300 000
401 707
300 000
401 707
396 520
Bİ
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 193
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 341
61 02
61 02
163 027
42 515
120 512
120 512
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 341
61 02
15 000 000
17 000 000
18 000 000
13 500 000
15 000 000
12 000 000
4 000 000
1 000
1 000
1 800 000
1 000
1 000
1 000
500
1 000
1 000
1 800 000
1 000
1 000
1 000
500
14 999 000
16 999 000
16 200 000
13 499 000
14 999 000
11 999 000
3 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
5
5
5
5
5
5
5
61
61
61
61
61
61
61
15 000 000
35 000 000
30 000 000
500
500
500
500
500
500
14 999 500
34 999 500
29 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 7 000 073
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 7 000 074
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 7 000 075
61 02
61 02
61 02
1 500 000
150 000
150 000
1 350 000
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 7 000 187
61 02
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 010
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 010
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 140
61 02
61 02
61 02
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 140
61 02
41 -Manisa-Kavaklıdere Göleti Rölekasyon Yolu ve Sathi
Kaplaması Yapımı İkmali
42 -Uşak-Merkez Çevre Göleti ve Sulaması
Uşak-Merkez Çevre Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
43 -Uşak-Merkez İlyaslı ve Karakuyu Gölet ve
Sulamaları
Uşak-Merkez İlyaslı ve Karakuyu Gölet ve
Sulamaları Fiyat Farkı
44 -Uşak-Merkez Alanyurt Göleti ve Sulaması
Uşak-Merkez Alanyurt Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
45 -Uşak-Eşme Karacaömerli Göleti ve Sulaması
Uşak-Eşme Karacaömerli Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
46 -Uşak-Merkez Uzundere Göleti
4 451 935
1 123 947
7 330 872
4 228 941
1 073 948
6 343 540
222 994
49 999
987 332
222 994
49 999
987 332
1 994 145
1 618 959
375 186
375 186
4 668 100
931 603
4 138 456
1 289 167
3 218 463
889 671
2 578 859
696 520
1 449 637
41 932
1 559 597
592 647
1 449 637
41 932
1 559 597
592 647
13 777 000
1 528 047
2 000 000
2 000 000
Bİ
Bİ
Bİ
10 248 953
Bİ
2016
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2013 2015 5
5
2013 2015 5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
90
90
90
91
90
91
4 14 7 000 071
4 14 7 000 072
4 14 7 000 073
4 14 7 000 074
4 14 7 000 075
4 14 7 000 076
4 15 7 000 072
4 13 7 000 143
4 13 7 000 143
4 13 7 000 223
4 13 7 000 223
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 235
61
61
61
61
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
02
61 02
Sayfa No :247
51
52
53
54
55
56
57
58
Uşak-Merkez Derbent Göleti İkmali Fiyat Farkı
59 -Uşak-Merkez Eskisaray Göleti ve Sulaması
60 -Uşak-Merkez Selvioğlu Göleti ve Sulaması
61 -Uşak-Eşme Ahmetler Göleti Yükseltilmesi ve
Sulaması
DSİ 03. (ESKIŞEHIR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Eskişehir-Mihallıççık Bahtiyar Göleti ve Sulaması
303 393
3 224 398
745 348
1 794 801
445 431
400 000
1 600 000
400 000
1 600 000
400 000
600 000
400 000
1 600 000
400 000
1 600 000
400 000
600 000
3 500 000
5 583 342
1 867 328
2 272 973
955 541
5 189 090
200 000
1 966 010
135 282
1 236 482
350 000
1 908 320
959 166
1 600 000
Bİ
Bİ
Bİ
5
2013 2016 5
5
2013 2016 5
5
2014 2016 5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
91
90
91
90
91
90
4 13 7 000 235
4 13 7 000 236
4 13 7 000 236
4 13 7 000 243
4 13 7 000 243
4 13 7 000 271
61
61
61
61
61
61
02
02
02
02
02
02
5
2013 2015 5
5
2013 2015 5
5
2013 2015 5
5
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
91
90
91
90
91
90
91
4 13 7 000 271
4 13 7 000 273
4 13 7 000 273
4 13 7 000 284
4 13 7 000 284
4 13 7 000 289
4 13 7 000 289
61
61
61
61
61
61
61
02
02
02
02
02
02
02
2013 2016 5
5
2013 2015 5
5
2013 2015 5
5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
4 13 7 000 297
4 13 7 000 297
4 13 7 000 299
4 13 7 000 299
4 13 7 000 302
4 13 7 000 302
61
61
61
61
61
61
02
02
02
02
02
02
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
4 13 7 000 312
4 13 7 000 312
4 13 7 000 313
4 13 7 000 313
4 13 7 000 323
61
61
61
61
61
02
02
02
02
02
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
91
90
90
90
4 13 7 000 323
4 14 7 000 078
4 14 7 000 079
4 14 7 000 195
61
61
61
61
02
02
02
02
Fonksiyonel
Finansal
2015 YILI
NAKTİ
Yeri
50
Uşak-Merkez Kocadere Göleti Fiyat Farkı
-Uşak-Eşme Bozlar Göleti ve Sulaması
Uşak-Eşme Bozlar Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
-Uşak-Ulubey Kışla Göleti ve Sulaması
Uşak-Ulubey Kışla Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
-Uşak-Merkez Aşağıkaracahisar Göleti ve Sulaması
Uşak-Merkez Aşağıkaracahisar Göleti ve Sulaması
Fiyat Farkı
-Uşak-Banaz Halaçlar Göleti ve Sulaması
Uşak-Banaz Halaçlar Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
-Uşak-Banaz Düzkışla Göleti ve Sulaması
Uşak-Banaz Düzkışla Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
-Uşak-Banaz Gedikler Derbent Göleti ve Sulaması
Uşak-Banaz Gedikler Derbent Göleti ve Sulaması
Fiyat Farkı
-Uşak-Merkez İllez Göleti
Uşak-Merkez İllez Göleti Fiyat Farkı
-Uşak-Merkez Akkeçili Göleti ve Sulaması
Uşak-Merkez Akkeçili Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
-Uşak-Merkez Derbent Göleti İkmali
4 203 393
10 407 740
3 012 676
5 667 774
1 800 972
5 789 090
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Tahakkuk
Uşak-Merkez Uzundere Göleti Fiyat Farkı
47 -Uşak-Banaz Bahadır Göleti
Uşak-Banaz Bahadır Göleti Fiyat Farkı
48 -Uşak-Eşme Dervişli Göleti ve Sulaması
Uşak-Eşme Dervişli Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
49 -Uşak-Merkez Kocadere Göleti
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Ekonomik
Faaliyet
1 800 000
2 593 748
295 779
4 666 410
1 212 631
5 566 300
2 226 094
627 738
160 497
3 429 928
862 631
3 657 980
1 266 928
200 000
1 966 010
135 282
1 236 482
350 000
1 908 320
959 166
5 592 070
1 632 685
3 687 263
1 065 928
4 387 000
1 335 304
3 326 844
907 095
2 766 886
765 929
2 444 711
636 079
1 800 000
450 000
920 377
299 999
1 942 289
699 225
1 800 000
450 000
920 377
299 999
1 942 289
699 225
465 226
275 590
600 000
200 000
1 848 134
702 291
600 000
6 872 000
2 200 000
768 769
210 681
393 927
600 000
200 000
1 848 134
702 291
600 000
4 754 073
Bİ
2014 2016 5
5
2013 2015 5
5
2014 2016 5
200 000
1 000
1 000
150 000
200 000
1 000
1 000
150 000
1 500 000
17 999 000
9 999 000
1 350 000
Bİ
Bİ
Bİ
5 04
2015 2017 5 04
2015 2016 5 04
2014 2016 5 04
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 009
7 472 000
2 400 000
2 616 903
912 972
5 748 000
1 779 243
18 000 000
10 000 000
1 500 000
79 243
373 172 732
46 500 141
18 299 169
18 299 169
6 796 888
5 854 551
400 000
400 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
308 373 422
542 337
61 03
Sayfa No :248
100 000
7 031 110
1 996 000
6 687 046
1 880 395
344 064
115 605
344 064
115 605
7 684 150
2 151 561
8 000 000
8 000 000
47 000 000
20 000 000
12 000 000
16 275 000
4 231 500
25 000 000
38 000 000
8 129 134
2 230 634
3 335 826
833 169
6 643 308
2 022 050
400 000
100 000
800 000
800 000
2 000
2 000 000
1 200 000
800 000
200 000
500
500
400 000
100 000
400 000
100 000
800 000
800 000
2 000
2 000 000
1 200 000
800 000
200 000
500
500
400 000
100 000
6 794 167
1 864 319
6 994 000
1 818 440
2 486 633
497 978
4 807 235
993 463
400 000
100 000
400 000
100 000
15 -Kütahya-Şaphane Göleti
Kütahya-Şaphane Göleti Fiyat Farkı
6 939 461
1 904 188
3 718 976
754 693
16 -Kütahya-Tavşanlı Doğanlar Göleti
Kütahya-Tavşanlı Doğanlar Göleti Fiyat Farkı
17 -Kütahya-Domaniç Çukurca Göleti ve Sulaması
Kütahya-Domaniç Çukurca Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
18 -Kütahya-Gediz Muratdağı Göleti
Kütahya-Gediz Muratdağı Göleti Fiyat Farkı
19 -Kütahya-Tavşanlı Kışlademirli Göleti
20 -Kütahya-Şenlik Göleti Sulaması Boru Alımı
5 175 000
1 420 000
9 180 000
2 194 000
1 567 682
332 318
1 550 811
297 580
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
13 842 000
2 491 560
6 494 300
800 000
841 451
150 935
150 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
100 000
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
1 244 041
Eskişehir-Mihallıççık Bahtiyar Göleti ve Sulaması
Fiyat Farkı
-Eskişehir-Mihalıççık Diközü Göleti ve Sulaması
Eskişehir-Mihalıççık Diközü Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
-Eskişehir-Sivrihisar Nasrettin Hoca Göleti
Eskişehir-Sivrihisar Nasrettin Hoca Göleti Fiyat Farkı
-Eskişehir-Alpu Dereköy Göleti
-Eskişehir-Mihalıçcık Güreş Göleti
-Bilecik-Gölpazarı Demirhanlar Göleti
-Bilecik-Bayırköy Göleti ve Sulaması
-Bilecik-Söğüt Savcıbey Göleti
-Bilecik-Gölpazarı Akçay Göleti
Bilecik-Gölpazarı Akçay Göleti Fiyat Farkı
-Bilecik-Osmaneli Soğucakpınar Göleti
-Bilecik-Pazaryeri Dereköy Göleti
-Kütahya-Simav Yemişli Göleti ve Sulaması
Kütahya-Simav Yemişli Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
-Kütahya-Gediz Yağmurlar Göleti
Kütahya-Gediz Yağmurlar Göleti Fiyat Farkı
-Kütahya-Simav Kiçir Göleti
Kütahya-Simav Kiçir Göleti Fiyat Farkı
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
1 494 041
İŞİN ADI
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 009
61 03
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 034
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 034
61 03
61 03
3 948 324
1 218 392
7 200 000
7 200 000
46 998 000
18 000 000
10 800 000
14 633 549
3 880 565
24 999 500
37 999 500
1 085 826
108 584
Bİ
2013 2016 5
5
2015 2016 5
2015 2016 5
2014 2018 5
2015 2017 5
2015 2016 5
2014 2016 5
5
2015 2017 5
2015 2016 5
2013 2016 5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
90
90
90
90
90
91
90
90
90
91
4 13 7 000 328
4 13 7 000 328
4 14 7 000 196
4 14 7 000 197
4 14 7 000 094
4 14 7 000 095
4 14 7 000 096
4 14 7 000 177
4 14 7 000 177
4 15 7 000 055
4 15 7 000 189
4 13 7 000 242
4 13 7 000 242
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
400 000
100 000
400 000
100 000
3 907 534
1 266 341
1 786 765
724 977
Bİ
2014 2016 5
5
2014 2016 5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
4 13 7 000 407
4 13 7 000 407
4 13 7 000 408
4 13 7 000 408
61
61
61
61
03
03
03
03
400 000
100 000
400 000
100 000
2 820 485
1 049 495
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 416
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 416
61 03
61 03
400 000
100 000
600 000
150 000
400 000
100 000
600 000
150 000
3 207 318
987 682
7 029 189
1 746 420
Bİ
2014 2016 5
5
2014 2016 5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
4 13 7 000 426
4 13 7 000 426
4 14 7 000 097
4 14 7 000 097
61
61
61
61
03
03
03
03
1 640
360
2 000 000
80 000
1 640
360
2 000 000
80 000
13 840 360
2 491 200
4 494 300
720 000
Bİ
2014 2017 5
5
2015 2017 5
2014 2016 5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
90
4 14 7 000 098
4 14 7 000 098
4 14 7 000 099
4 14 7 000 188
61
61
61
61
03
03
03
03
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :249
Fonksiyonel
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
90
91
90
90
91
61
61
61
61
61
61
03
03
03
03
03
03
500 000
400 000
100 000
3 500 000
1 640
360
500 000
400 000
100 000
3 500 000
1 640
360
4 500 000
4 586 090
1 151 000
31 500 000
5 339 410
961 029
Bİ
Bİ
25 -Sakarya-Pamukova Kemaliye (Deveboynu) Göleti
26 -Sakarya-Merkez Beşevler Göleti
27 -Sakarya-Kaynarca Topçu Göleti
12 000 000
17 701 750
7 000 000
1 200 000
2 000
500
1 200 000
2 000
500
10 800 000
17 699 750
6 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 102
2014 2018 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 103
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 7 000 113
61 03
61 03
61 03
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 7 000 052
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 7 000 052
2012 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 7 000 053
61 04
61 04
61 04
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 7 000 053
61 04
1 -Konya-Meram İnlice Göleti ve Sulaması
Konya-Meram İnlice Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
2 -Konya-Bozkır Çağlayan Göleti Yükseltilmesi ve
Sulaması
Konya-Bozkır Çağlayan Göleti Yükseltilmesi ve
Sulaması Fiyat Farkı
3 -Konya-Meram Gökyurt Göleti ve Sulaması
Konya-Meram Gökyurt Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
4 -Konya-Güneysınır Alanözü Göleti ve Sulaması
Konya-Güneysınır Alanözü Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
5 -Konya-Doğanhisar İlyaslar Göleti ve Sulaması
Konya-Doğanhisar İlyaslar Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
6 -Konya-Ilgın Balkı Göleti ve Sulaması
Konya-Ilgın Balkı Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
7 -Konya-Hadim Göynükışla Göleti ve Sulaması
Konya-Hadim Göynükışla Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
8 -Konya-Seydişehir Karacaören Göleti ve Sulaması
Konya-Seydişehir Karacaören Göleti ve Sulaması
Fiyat Farkı
9 -Konya-Güneysınır Göleti ve Sulaması
10 -Konya-Meram Güneydere Göleti ve Sulaması
7
7
7
7
7
7
4 15 7 000 063
4 13 7 000 427
4 13 7 000 427
4 14 7 000 100
4 14 7 000 101
4 14 7 000 101
5 000 000
4 986 090
1 251 000
35 000 000
5 341 050
961 389
DSİ 04. (KONYA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
04
04
04
04
04
04
Faaliyet
21 -Kütahya-Simav Yemişli Göleti ve Sulaması İkmali
22 -Sakarya-Merkez Kışlaköy Göleti
Sakarya-Merkez Kışlaköy Göleti Fiyat Farkı
23 -Sakarya-Geyve Doğantepe Göleti
24 -Sakarya-Pamukova-Çilekli Göleti
Sakarya-Pamukova-Çilekli Göleti Fiyat Farkı
Bİ
Bİ
2015 2016 5
2014 2016 5
5
2015 2017 5
2014 2016 5
5
Ekonomik
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
380 304 059
106 004 822
45 312 956
30 612 956
3 189 000
805 929
16 949 300
2 498 102
596 826
1 980 000
690 898
209 103
2 000 000
690 898
209 103
1 000 000
12 969 300
5 490 298
459 598
600 000
600 000
4 430 700
4 441 000
1 203 899
3 632 943
1 011 956
808 057
191 943
808 057
191 943
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 002
61 04
61 04
10 434 868
2 873 307
7 672 256
2 135 919
2 762 612
737 388
1 262 612
737 388
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 094
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 094
61 04
61 04
10 491 000
3 069 162
9 337 831
2 722 331
1 153 169
346 831
653 169
346 831
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 095
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 095
61 04
61 04
5 801 760
1 637 587
12 696 693
3 303 307
5 569 874
1 569 473
231 886
68 114
1 300 000
400 000
231 886
68 114
800 000
400 000
Bİ
11 396 693
2 903 307
Bİ
2013 2015 5
5
2014 2016 5
5
61
61
61
61
1 000 000
250 000
500 000
250 000
3 097 242
852 758
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 113
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 113
61 04
61 04
1 000
1 187 756
1 000
687 756
6 999 000
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 126
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 252
61 04
61 04
4 097 242
1 102 758
7 000 000
5 945 000
4 757 244
228 986 281
Bİ
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
4 13 7 000 105
4 13 7 000 105
4 13 7 000 106
4 13 7 000 106
04
04
04
04
Sayfa No :250
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Konya-Meram Güneydere Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
-Konya-Hüyük Burunsuz Göleti ve Sulaması
Konya-Hüyük Burunsuz Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
-Konya-Hüyük Göçeri Göleti ve Sulaması
Konya-Hüyük Göçeri Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
-Konya-Sarayönü Ertuğrul Göleti ve Sulaması
Konya-Sarayönü Ertuğrul Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
-Konya-Beyşehir Karaali Göleti ve Sulaması
Konya-Beyşehir Karaali Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
-Konya-Hüyük Mutlu Göleti ve Sulaması
Konya-Hüyük Mutlu Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
-Konya-Hadim Yarıcak Göleti
-Konya-Ilgın Belekler Göleti ve Sulaması İkmali
-Konya Taşkent Balcılar Göleti ve Sulaması
-Konya Seydişehir Ortakaraören Göleti ve Sulaması
-Konya Hüyük Çamlıca Göleti ve Sulaması
-Konya Hadim Bolat Göleti ve Sulaması
22 -Konya Hüyük İlmen Göleti ve Sulaması
23 -Konya Derebucak Çamlık Göleti ve Sulaması
24 -Aksaray-Merkez Sağırkaraca Göleti ve Sulaması ile
Ağaçören Kütüklü Göleti ve Sulaması
Aksaray-Merkez Sağırkaraca Göleti ve Sulaması ile
Ağaçören Kütüklü Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
25 -Aksaray-Sarıyahşi Sırabük 2 Göleti ve Sulaması
Aksaray-Sarıyahşi Sırabük 2 Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
26 -Aksaray-Merkez Kalebalta Göleti ve Sulaması
Aksaray-Merkez Kalebalta Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
27 -Aksaray-Merkez Altınkaya Göleti ve Sulaması
Aksaray-Merkez Altınkaya Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
312 244
312 244
1 880 000
643 121
1 879 982
483 139
18
159 982
18
159 982
1 382 475
336 538
1 877 362
422 560
941 152
177 860
1 093 733
206 187
441 323
158 678
783 629
216 373
1 395 000
614 367
1 362 694
346 671
2 750 000
1 154 412
9 500 000
4 500 000
7 000 000
10 000 000
7 500 000
10 000 000
2 741 216
713 195
Ekonomik
Faaliyet
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 252
61 04
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 304
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 304
61 04
61 04
441 323
158 678
783 629
216 373
Bİ
2014 2015 5
5
2014 2015 5
5
61
61
61
61
32 306
267 696
32 306
267 696
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 332
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 332
61 04
61 04
8 784
441 217
950 000
500
500
500
500
500
8 784
441 217
950 000
500
500
500
500
500
Bİ
61
61
61
61
61
61
61
61
500
500
1 361 931
9 000 000
4 000 000
10 498 380
7 636 449
500
500
2 861 931
3 165 564
2 227 494
938 070
938 070
650 000
200 000
650 000
200 000
2 732 709
767 291
Fonksiyonel
Yeri
1 391 617
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
1 703 861
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Bİ
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
90
90
90
90
90
90
4 13 7 000 305
4 13 7 000 305
4 13 7 000 322
4 13 7 000 322
4 13 7 000 334
4 13 7 000 334
4 14 7 000 206
4 15 7 000 041
4 15 7 000 152
4 15 7 000 154
4 15 7 000 156
4 15 7 000 157
04
04
04
04
8 550 000
4 499 500
6 999 500
9 999 500
7 499 500
9 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2013 2015 5
5
2015 2016 5
2015 2016 5
2015 2017 5
2015 2017 5
2015 2017 5
2015 2017 5
8 999 500
3 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 7 000 166
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 7 000 167
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 7 000 074
61 04
61 04
61 04
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 7 000 074
61 04
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 114
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 114
61 04
61 04
2 082 709
567 291
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
04
04
04
04
04
04
04
04
3 946 281
1 120 309
3 573 079
993 510
373 202
126 799
373 202
126 799
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 318
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 318
61 04
61 04
4 666 000
1 304 955
1 320 951
350 003
3 345 049
954 952
845 049
954 952
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 338
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 338
61 04
61 04
Sayfa No :251
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
28 -Aksaray Ortaköy Harmandalı Göleti ve Sulaması
29 -Karaman-Merkez Akın Göleti ve Sulaması
Karaman-Merkez Akın Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
30 -Karaman-Sarıveliler Göktepe Göleti ve Sulaması
Karaman-Sarıveliler Göktepe Göleti ve Sulaması
Fiyat Farkı
31 -Karaman-Ermenek Kazancı Göleti ve Sulaması
Karaman-Ermenek Kazancı Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
32 -Karaman-Sarıveliler Arkbendi Göleti ve Sulaması
33 -Karaman-Merkez Çukur Göleti ve Sulaması
34 -Karaman Merkez Yılangömü Göleti ve Sulaması
35 -Karaman Merkez Taşkale Göleti ve Sulaması
36 -Niğde-Çiftlik Azatlı Göleti ve Sulaması ile Merkez
Hançerli Göleti ve Sulaması
Niğde-Çiftlik Azatlı Göleti ve Sulaması ile Merkez
Hançerli Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
37 -Niğde-Ulukışla Handeresi Göleti ve Sulaması
12 500 000
9 738 376
2 573 103
1 812 150
499 563
500
1 200 000
350 000
500
700 000
350 000
12 499 500
6 726 226
1 723 540
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 7 000 160
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 115
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 115
61 04
61 04
61 04
11 955 336
3 860 641
2 963 522
852 455
2 000 000
500 000
1 000 000
500 000
6 991 814
2 508 186
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 147
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 147
61 04
61 04
11 266 765
2 932 284
3 154 290
544 759
1 500 000
400 000
1 000 000
400 000
6 612 475
1 987 525
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 344
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 344
61 04
61 04
10 000 000
5 293 152
7 500 000
25 000 000
9 995 590
1 000 000
500 000
500
500
781 416
9 000 000
4 293 152
7 499 500
24 999 500
8 214 174
1 000 000
1 000 000
500
500
1 781 416
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2014
2014
2015
2015
2012
61
61
61
61
61
2 835 072
2 316 487
518 585
518 585
6 416 289
3 992 926
2 423 363
923 363
Niğde-Ulukışla Handeresi Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
-Niğde-Bor Kılavuz Göleti ve Sulaması
Niğde-Bor Kılavuz Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
-Niğde-Çamardı Ören Göleti
Niğde-Çamardı Ören Göleti Fiyat Farkı
-Niğde-Merkez Kayırlı Göleti ve Sulaması
Niğde-Merkez Kayırlı Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
-Niğde-Merkez Hacıabdullah Göleti ve Sulaması
Niğde-Merkez Hacıabdullah Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
-Niğde-Çamardı Bademdere Göleti ve Sulaması
-Niğde Ulukışla Kılan Gelindileği Göleti ve Sulaması
1 628 397
1 106 314
522 083
522 083
4 918 485
1 518 538
9 807 000
2 602 107
3 970 589
1 099 040
4 977 500
1 522 500
4 064 692
1 172 332
2 410 753
447 492
832 249
237 379
853 793
346 206
1 500 000
400 000
900 000
200 000
600 000
150 000
853 793
346 206
1 000 000
400 000
500 000
200 000
300 000
150 000
5 896 247
1 754 615
2 238 340
661 661
4 377 500
1 372 500
Bİ
1 000
500
1 000
500
9 999 000
11 999 500
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 171
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 7 000 158
61 04
61 04
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 7 000 014
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 7 000 014
61 05
61 05
38
39
40
41
42
43
DSİ 05. (ANKARA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Ankara-Haymana Türkşerefli Göleti
Ankara-Haymana Türkşerefli Göleti Fiyat Farkı
10 000 000
12 000 000
574 568 643
50 986 992
26 935 877
26 935 877
7 082 259
2 205 188
6 394 384
2 006 007
687 875
199 181
687 875
199 181
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2016
2016
2017
2018
2015
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
4 13 7 000 399
4 13 7 000 432
4 15 7 000 162
4 15 7 000 164
4 12 7 000 089
04
04
04
04
04
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 7 000 089
61 04
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 035
61 04
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 035
61 04
2013 2015 5
5
2014 2016 5
5
2013 2016 5
5
2014 2016 5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
90
91
4 13 7 000 131
4 13 7 000 131
4 13 7 000 132
4 13 7 000 132
4 13 7 000 248
4 13 7 000 248
4 13 7 000 415
4 13 7 000 415
61
61
61
61
61
61
61
61
04
04
04
04
04
04
04
04
496 645 774
Sayfa No :252
Tahakkuk
BİTİŞ
TARİHİ
E B İ M KODU
4 630 187
1 345 600
3 817 582
1 128 322
812 605
217 278
812 605
217 278
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 7 000 097
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 7 000 097
61 05
61 05
2 979 352
2 571 229
408 123
408 123
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 108
61 05
Ankara-Çamlıdere Müsellim Göleti Fiyat Farkı
4 -Ankara-Kazan Orhaniye Göleti
Ankara-Kazan Orhaniye Göleti Fiyat Farkı
5 -Ankara-Polatlı Karaahmetli Göleti
Ankara-Polatlı Karaahmetli Göleti Fiyat Farkı
6 -Ankara-Nallıhan Uzunöz Göleti
700 000
3 374 963
826 130
8 811 599
1 962 000
3 728 000
478 268
3 339 551
816 130
3 930 225
939 511
198 067
221 732
35 412
10 000
1 000 000
250 000
700 000
221 732
35 412
10 000
1 000 000
250 000
700 000
5
2013 2015 5
5
2013 2016 5
5
2014 2016 5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
91
90
91
90
91
90
4 13 7 000 108
4 13 7 000 121
4 13 7 000 121
4 13 7 000 377
4 13 7 000 377
4 13 7 000 401
61
61
61
61
61
61
05
05
05
05
05
05
737 940
11 490 914
3 312 000
25 000 000
25 000 000
45 000 000
25 000 000
5 000 000
8 000 000
9 000 000
7 700 000
3 500 000
7 500 000
4 500 000
6 350 111
2 168 555
37 939
972 823
227 256
200 000
1 600 000
400 000
2 000
1 000
1 000
2 500 000
1 000
1 000
900 000
1 000
500
500
500
2 076 084
438 999
200 000
1 600 000
400 000
2 000
1 000
1 000
2 500 000
1 000
1 000
900 000
1 000
500
500
500
2 076 084
438 999
500 001
8 918 091
2 684 744
24 998 000
24 999 000
44 999 000
22 500 000
4 999 000
7 999 000
8 100 000
7 699 000
3 499 500
7 499 500
4 499 500
5
2014 2016 5
5
2014 2017 5
2014 2017 5
2015 2018 5
2014 2017 5
2014 2016 5
2014 2016 5
2014 2017 5
2015 2016 5
2015 2017 5
2015 2017 5
2015 2017 5
2011 2015 5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
91
90
91
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
91
4 13 7 000 401
4 13 7 000 413
4 13 7 000 413
4 14 7 000 056
4 14 7 000 057
4 14 7 000 058
4 14 7 000 059
4 14 7 000 060
4 14 7 000 061
4 14 7 000 062
4 14 7 000 063
4 15 7 000 122
4 15 7 000 124
4 15 7 000 125
4 11 7 000 009
4 11 7 000 009
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
05
800 000
200 000
500
1 200 000
300 000
1 250 000
800 000
200 000
500
1 200 000
300 000
1 250 000
6 298 827
1 800 000
3 999 500
3 655 821
1 061 001
11 250 000
2014 2016 5
5
2015 2017 5
2013 2016 5
5
2014 2016 5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
91
90
90
91
90
4 13 7 000 414
4 13 7 000 414
4 15 7 000 128
4 13 7 000 186
4 13 7 000 186
4 13 7 000 400
61
61
61
61
61
61
05
05
05
05
05
05
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Ankara-Nallıhan Uzunöz Göleti Fiyat Farkı
-Ankara-Güdül Kırkkavak Göleti
Ankara-Güdül Kırkkavak Göleti Fiyat Farkı
-Ankara-Bala Çavuşlu Göleti
-Ankara-Bala Evciler Göleti
-Ankara-Bala Süleymanlı Göleti
-Ankara-Haymana Sırçasaray Göleti
-Ankara-Güdül Çukurören Göleti
-Ankara-Kazan Tekkeköy Göleti
-Ankara-Ayaş Arıklar Bağı Göleti
-Ankara-Ayaş Bayram Göleti
-Ankara-Şereflikoçhisar Karabük Göleti
-Ankara-Haymana Evliyafakı Göleti
-Ankara-Haymana Yeniköy Göleti
-Bolu-Kıbrıscık Alanhimmetler Göleti ve Sulaması
Bolu-Kıbrıscık Alanhimmetler Göleti ve Sulaması
Fiyat Farkı
-Bolu-Göynük Gökçesaray Göleti
Bolu-Göynük Gökçesaray Göleti Fiyat Farkı
-Bolu-Göynük Dedeler Göleti
-Çankırı-Eldivan Ekinne Göleti
Çankırı-Eldivan Ekinne Göleti Fiyat Farkı
-Çankırı-Yapraklı Yukarıöz Göleti
7 098 827
2 000 000
4 000 000
7 276 326
1 942 000
12 500 000
4 274 027
1 729 556
2 420 505
580 999
2015 YILI
NAKTİ
Bİ
3 881 374
772 489
2 829 933
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2 -Ankara-Kızılcahamam Çeltikçi Kınık Göleti
Ankara-Kızılcahamam Çeltikçi Kınık Göleti Fiyat
Farkı
3 -Ankara-Çamlıdere Müsellim Göleti
2015 YILI
KEŞFİ
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
İŞİN ADI
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Sayfa No :253
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
-Çankırı-Şabanözü Kutluşar Göleti
-Çankırı-Korgun Yolkaya Göleti
-Çankırı-Korgun Karatekin Göleti
-Çankırı-Korgun Demirçevre Göleti
Çankırı-Korgun Demirçevre Göleti Fiyat Farkı
28 -Çankırı-Merkez Dereçatı Göleti
10 000 000
6 000 000
15 000 000
4 784 947
1 100 000
10 000 000
1 000
1 000
1 500 000
600 000
200 000
1 000
1 000
1 000
1 500 000
600 000
200 000
1 000
9 999 000
5 999 000
13 500 000
4 184 947
900 000
9 999 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2014
2014
2014
2014
2016
2016
2016
2016
29 -Çankırı-Orta Kalfat Göleti
Çankırı-Orta Kalfat Göleti Fiyat Farkı
30 -Çankırı-Orta Özlü Göleti
31 -Çankırı-Yapraklı Sarıkaya Göleti
32 -Çankırı-Kurşunlu Hocahasan Göleti
33 -Çankırı-Kurşunlu İğdir Göleti
34 -Çorum-Sungurlu Aşağı Fındıklı Göleti
Çorum-Sungurlu Aşağı Fındıklı Göleti Fiyat Farkı
3 946 514
1 100 000
13 000 000
4 000 000
5 000 000
13 000 000
2 996 763
839 941
600 000
200 000
500
500
500
500
997 410
301 338
600 000
200 000
500
500
500
500
997 410
301 338
3 346 514
900 000
12 999 500
3 999 500
4 999 500
12 999 500
Bİ
35 -Çorum-Ortaköy Daniş Göleti
Çorum-Ortaköy Daniş Göleti Fiyat Farkı
36 -Çorum-Sungurlu Ortakışla Göleti
37 -Çorum-Bayat Kunduzlu Göleti
Çorum-Bayat Kunduzlu Göleti Fiyat Farkı
38 -Çorum-Alaca Kızkaraca Göleti Yükseltilmesi ve
Sulaması
Çorum-Alaca Kızkaraca Göleti Yükseltilmesi ve
Sulaması Fiyat Farkı
39 -Çorum-Osmancık Dereboğazı Göleti
40 -Çorum-Osmancık İncesu Göleti
41 -Çorum-İskilip Derekargın Göleti
4 344 444
1 246 556
8 000 000
18 340 000
4 726 840
1 170 117
3 769 834
975 339
3 064 600
619 208
320 326
574 610
271 217
1 000
2 000 000
500 000
849 791
574 610
271 217
1 000
2 000 000
500 000
849 791
74 119
59 678
14 441
14 441
15 000 000
30 000 000
35 000 000
1 500 000
500
500
1 500 000
500
500
13 500 000
29 999 500
34 999 500
42
43
44
45
46
47
48
6 000 000
6 000 000
2 500 000
9 000 000
45 000 000
8 500 000
3 262 900
500
500
500
500
500
500
348 782
500
500
500
500
500
500
348 782
5 999 500
5 999 500
2 499 500
8 999 500
44 999 500
8 499 500
-Çorum-Bayındır Göleti İkmali
-Çorum-Geykoca Göleti İkmali
-Çorum-Bayat Kunduzlu Göleti Rölekasyon Yolu
-Çorum-Şeyhmustafa Göleti İkmali
-Çorum-Sungurlu Göleti
-Düzce-Çilimli Yenivakıf Göleti
-Kırıkkale-Balışeyh Akçakavak Göleti
1 999 353
538 603
2 914 118
2015 YILI
KEŞFİ
2015 YILI
NAKTİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
7 999 000
13 275 400
3 607 632
Bİ
Bİ
Bİ
5
5
5
5
5
2015 2017 5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
91
90
4 13 7 000 409
4 13 7 000 410
4 13 7 000 417
4 13 7 000 434
4 13 7 000 434
4 14 7 000 064
61
61
61
61
61
61
05
05
05
05
05
05
2014 2016 5
5
2015 2017 5
2015 2017 5
2015 2017 5
2015 2017 5
2012 2015 5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
90
90
90
90
91
4 14 7 000 065
4 14 7 000 065
4 15 7 000 132
4 15 7 000 133
4 15 7 000 134
4 15 7 000 135
4 12 7 000 039
4 12 7 000 039
61
61
61
61
61
61
61
61
05
05
05
05
05
05
05
05
2013 2015 5
5
2014 2016 5
2014 2016 5
5
2014 2015 5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
91
90
90
91
90
4 13 7 000 234
4 13 7 000 234
4 13 7 000 421
4 13 7 000 431
4 13 7 000 431
4 14 7 000 066
61
61
61
61
61
61
05
05
05
05
05
05
Fonksiyonel
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
Yeri
BİTİŞ
TARİHİ
24
25
26
27
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
Tahakkuk
BAŞLAMA
TARİHİ
E B İ M KODU
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
Ekonomik
Faaliyet
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 7 000 066
61 05
Bİ
Bİ
Bİ
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 191
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 7 000 097
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 7 000 140
61 05
61 05
61 05
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2013
61
61
61
61
61
61
61
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2015
5
5
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
90
90
4 15 7 000 146
4 15 7 000 147
4 15 7 000 172
4 15 7 000 177
4 15 7 000 186
4 15 7 000 142
4 13 7 000 016
05
05
05
05
05
05
05
Sayfa No :254
1 -Adana-Aladağ Kasımlı Göleti ve Sulaması
Adana-Aladağ Kasımlı Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
2 -Adana-Kozan Bağtepe Göleti ve Sulaması
Adana-Kozan Bağtepe Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
3 -Adana-Kozan Zerdali Göleti ve Sulaması
Adana-Kozan Zerdali Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
4 -Adana-Kozan Postkabasakal Göleti ve Sulaması
Adana-Kozan Postkabasakal Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
5 -Adana-Karaisalı Demirçit Göleti ve Sulaması
Adana-Karaisalı Demirçit Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
6 -Adana-Kozan Meletmez Göleti ve Sulaması
Adana-Kozan Meletmez Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
7 -Adana-Karaisalı Demirçit Göleti ve Sulaması ENH ve
Yol Geçişi
8 -Adana-Merkez Sarıçam Karlık Göleti ve Sulaması
ENH ve Yol Geçişi
9 -Adana-Kozan Postkabasakal Göleti ve Sulaması ENH
ve Yol Geçişi
10 -Adana-Kozan Zerdali Göleti ve Sulaması ENH ve Yol
Geçişi
11 -Adana-Atınova-Demirçit Göleti ve Sulaması
12 -Adana-Karaisalı Çocuklar Göleti ve Sulaması
13 -Adana Aladağ Dölekli Göleti İkmali
14 -Adana-Pozantı Yağlıtaş Göleti ve Sulaması İkmali
15 -Hatay-Mustafa Kemal Paşa Göleti
16 -Hatay-Altınözü Altınkaya Göleti ve Sulaması
863 552
525 061 660
49 999
1 000
500
500
49 999
1 000
500
500
9 999 000
4 999 500
7 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
5 04
2014 2017 5 04
2015 2017 5 04
2015 2016 5 04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
91
90
90
90
4 13 7 000 016
4 14 7 000 168
4 15 7 000 144
4 15 7 000 145
61
61
61
61
05
05
05
05
2014 2016 5
5
2013 2015 5
5
2013 2015 5
5
2013 2015 5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
90
91
4 13 7 000 061
4 13 7 000 061
4 13 7 000 089
4 13 7 000 089
4 13 7 000 090
4 13 7 000 090
4 13 7 000 096
4 13 7 000 096
61
61
61
61
61
61
61
61
06
06
06
06
06
06
06
06
Fonksiyonel
Finansal
2015 YILI
NAKTİ
Yeri
DSİ 06. (ADANA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
913 551
10 000 000
5 000 000
8 000 000
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Tahakkuk
Kırıkkale-Balışeyh Akçakavak Göleti Fiyat Farkı
49 -Kırıkkale-Keskin Büyükceceli Göleti
50 -Kırıkkale-Merkez Ulaş Göleti
51 -Kırıkkale-Mahmutlar Şarklısı Göleti İkmali
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Ekonomik
Faaliyet
76 401 816
39 163 220
39 163 220
17 440 000
3 139 200
5 240 122
1 527 818
4 926 434
1 398 691
4 740 810
1 391 990
1 800 000
500 000
78 766
21 234
381 525
68 475
167 776
32 224
15 640 000
2 639 200
5 161 356
1 506 584
4 544 909
1 330 216
4 573 034
1 359 766
1 800 000
500 000
78 766
21 234
381 525
68 475
167 776
32 224
409 496 624
14 908 000
3 876 000
4 398 235
1 239 534
1 400 000
350 000
1 400 000
350 000
9 109 765
2 286 466
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 137
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 137
61 06
61 06
14 496 210
3 439 269
2 083 171
416 826
1 400 000
350 000
1 400 000
350 000
11 013 039
2 672 443
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 390
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 390
61 06
61 06
50 000
50 000
50 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 009
61 06
50 000
50 000
50 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 010
61 06
50 000
50 000
50 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 013
61 06
50 000
50 000
50 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 014
61 06
20 000 000
24 000 000
2 000 000
1 000 000
6 000 000
2 177 306
1 000
1 000
500
500
1 000
600 000
1 000
1 000
500
500
1 000
600 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2014
2013
61
61
61
61
61
61
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
19 999 000
23 999 000
1 999 500
999 500
5 999 000
1 577 306
2017
2017
2016
2016
2016
2016
5
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
90
4 14 7 000 124
4 14 7 000 125
4 15 7 000 044
4 15 7 000 178
4 13 7 000 057
4 13 7 000 068
06
06
06
06
06
06
Sayfa No :255
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Hatay-Altınözü Altınkaya Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
-Hatay-Kırıkhan Kurtlusoğuksu Göleti ve Sulaması
Hatay-Kırıkhan Kurtlusoğuksu Göleti ve Sulaması
Fiyat Farkı
-Hatay-İskenderun Pirinççik Göleti ve Sulaması
Hatay-İskenderun Pirinççik Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
-Hatay-Merkez Tanışma Göleti ve Sulaması
Hatay-Merkez Tanışma Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
-Hatay-Samandağ Çökek Göleti ve Sulaması
Hatay-Samandağ Çökek Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
-Hatay-Merkez Ballıöz Göleti ve Sulaması
Hatay-Merkez Ballıöz Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
-Hatay-Merkez Tanışma Göleti ve Sulaması ENH ve
Yol Geçişi
-Hatay-Merkez Kisecik Göleti ve Sulaması
-Hatay-Kırıkhan Kurtlusoğuksu Göleti ve Sulaması
ENH ve Yol Geçişi
-Hatay-Altınözü Altınkaya Göleti ve Sulaması ENH ve
Yol Geçişi
-Hatay-Hassa Yoluklar Göleti ve Sulaması
-Hatay-Merkez Yaylacık Göleti ve Sulaması
-Hatay-Samandağ Eriklisuyu Göleti ve Sulaması
-Mersin-Merkez Değirmendere Göleti ve Sulaması
Mersin-Merkez Değirmendere Göleti ve Sulaması
Fiyat Farkı
-Mersin-Mut Dereyurt Göleti ve Sulaması
Mersin-Mut Dereyurt Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
-Mersin-Toroslar Güzelyayla Göleti ve Sulaması
Mersin-Toroslar Güzelyayla Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
-Mersin-Merkez Cemilli Çevlik Göleti ve Sulaması
650 000
150 000
150 000
500 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 068
61 06
6 448 685
1 921 014
520 491
132 270
1 400 000
350 000
1 400 000
350 000
4 528 194
1 438 744
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 071
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 071
61 06
61 06
6 142 841
1 830 259
1 538 075
488 401
1 400 000
350 000
1 400 000
350 000
3 204 766
991 858
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 072
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 072
61 06
61 06
3 640 340
1 000 000
720 977
200 867
1 500 000
400 000
1 500 000
400 000
1 419 363
399 133
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 076
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 076
61 06
61 06
10 485 610
3 313 323
3 377 206
1 050 023
1 800 000
500 000
1 800 000
500 000
5 308 404
1 763 300
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 081
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 081
61 06
61 06
11 593 957
3 450 000
50 000
1 400 000
350 000
50 000
1 400 000
350 000
50 000
10 193 957
3 100 000
Bİ
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 164
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 164
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 265
61 06
61 06
61 06
30 000 000
50 000
1 000
50 000
1 000
50 000
29 999 000
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 301
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 004
61 06
61 06
50 000
50 000
50 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 007
61 06
30 000 000
3 500 000
19 500 000
5 919 609
1 828 022
2 467 347
789 449
1 000
1 000
1 000
1 150 000
250 000
1 000
1 000
1 000
1 150 000
250 000
29 999 000
3 499 000
19 499 000
2 302 262
788 573
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2013
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
90
90
90
91
4 14 7 000 123
4 14 7 000 126
4 14 7 000 128
4 13 7 000 098
4 13 7 000 098
61
61
61
61
61
06
06
06
06
06
14 950 147
2 690 820
8 728 666
8 918 000
1 200 000
300 000
1 455 328
544 672
13 750 147
2 390 820
4 998 800
7 771 581
Bİ
2 274 538
601 747
1 200 000
300 000
1 455 328
544 672
2014 2016 5
5
2013 2016 5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
4 13 7 000 138
4 13 7 000 138
4 13 7 000 184
4 13 7 000 184
61
61
61
61
06
06
06
06
7 320 000
1 560 597
1 000 000
1 000 000
4 759 403
Bİ
Bİ
2017
2016
2017
2016
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 198
61 06
Sayfa No :256
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Mersin-Merkez Cemilli Çevlik Göleti ve Sulaması
Fiyat Farkı
-Mersin-Erdemli Avgadı Aydınlar Göleti ve Sulaması
Mersin-Erdemli Avgadı Aydınlar Göleti ve Sulaması
Fiyat Farkı
-Mersin-Mut Dereyurt Göleti ve Sulaması ENH ve Yol
Geçişi
-Mersin-Gülnar Yassıbağ Göleti ve Sulaması
Mersin-Gülnar Yassıbağ Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
-Mersin-Erdemli Güzeloluk Göleti ve Sulaması
Mersin-Erdemli Güzeloluk Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
-Mersin-Gülnar Taşoluk Göleti ve Sulaması
Mersin-Gülnar Taşoluk Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
-Mersin-Mut Hacınuhlu Kelce Göleti ve Sulaması
Mersin-Mut Hacınuhlu Kelce Göleti ve Sulaması
Fiyat Farkı
-Mersin-Aydıncık Göleti ve Sulaması
Mersin-Aydıncık Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
-Mersin-Toroslar Yüksekoluk Göleti ve Sulaması
Mersin-Toroslar Yüksekoluk Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
-Mersin-Mezitli Fındıkpınarı Göleti ve Sulaması
-Mersin-Silifke Kıca Göleti ve Sulaması
Mersin-Silifke Kıca Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
-Mersin-Toroslar Gözne Göleti ve Sulaması
Mersin-Toroslar Gözne Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
-Mersin-Tarsus Karaevli Göleti ve Sulaması
Mersin-Tarsus Karaevli Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
-Mersin-Merkez Değirmendere Göleti ve Sulaması
ENH ve Yol Geçişi
-Mersin-Anamur Demirören Göleti ve Sulaması
2 170 000
411 112
250 000
250 000
1 508 888
7 553 109
2 149 716
2 603 412
686 250
1 200 000
300 000
1 200 000
300 000
3 749 697
1 163 466
50 000
50 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 198
61 06
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 199
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 199
61 06
61 06
50 000
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 204
61 06
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 206
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 206
61 06
61 06
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 208
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 208
61 06
61 06
2 836 747
783 042
2 735 894
743 268
100 853
39 774
100 853
39 774
5 690 000
1 609 717
1 495 037
380 016
800 000
200 000
800 000
200 000
4 140 117
1 185 726
3 323 004
904 938
817 113
280 788
817 113
280 788
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 211
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 211
61 06
61 06
4 909 462
1 363 465
3 922 981
1 047 779
986 481
315 686
986 481
315 686
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 220
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 220
61 06
61 06
10 733 000
2 829 461
7 568 590
1 657 154
342 596
348 392
1 200 000
300 000
1 200 000
1 200 000
300 000
1 200 000
7 875 846
2 186 865
6 020 198
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 221
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 221
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 233
61 06
61 06
61 06
2 224 656
65 087
300 000
300 000
1 859 569
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 233
61 06
2 400 000
262 418
94 107
1 500 000
400 000
2 400 000
262 418
94 107
1 500 000
400 000
21 600 000
Bİ
Bİ
6 170 000
1 900 000
Bİ
19 481 408
3 506 653
820 000
180 000
820 000
180 000
18 661 408
3 326 653
Bİ
2014 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 371
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 371
61 06
61 06
50 000
50 000
50 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 008
61 06
16 000 000
1 000
1 000
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 129
61 06
24 000 000
3 729 566
1 076 897
7 670 000
2 300 000
3 467 148
982 790
3 394 963
1 029 701
15 999 000
Bİ
2015 2017 5
2013 2015 5
5
2014 2016 5
5
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
90
91
90
91
4 13 7 000 254
4 13 7 000 276
4 13 7 000 276
4 13 7 000 360
4 13 7 000 360
61
61
61
61
61
06
06
06
06
06
Sayfa No :257
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
Osmaniye-Düziçi Karacaören Göleti ve Sulaması
Fiyat Farkı
53 -Osmaniye-Merkez Köyyeri Göleti ve Sulaması
Osmaniye-Merkez Köyyeri Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
54 -Osmaniye-Merkez Bahçeköy Göleti ve Sulaması
Osmaniye-Merkez Bahçeköy Göleti ve Sulaması
Fiyat Farkı
55 -Osmaniye-Merkez Bahçeköy Göleti ve Sulaması
ENH ve Yol Geçişi
56 -Osmaniye-Düziçi Karacaören Göleti ve Sulaması
ENH ve Yol Geçişi
DSİ 07. (SAMSUN) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
11 999 000
18 999 000
10 499 000
9 499 000
8 999 000
1 934 236
581 610
2 592 785
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 100 000
1 703 250
821 640
300 000
300 000
2 270 000
670 340
2 268 351
669 989
1 649
351
1 649
351
2 422 690
773 884
2 009 717
586 857
412 973
187 027
50 000
50 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2016
2017
2016
2016
2016
2016
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
2
2
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
Ekonomik
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
90
Faaliyet
Yeri
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 100 000
12 000 000
19 000 000
10 500 000
9 500 000
9 000 000
5 627 021
Fonksiyonel
Tahakkuk
2015 YILI
NAKTİ
Finansal
-Mersin-Anamur Uçarı Göleti ve Sulaması
-Mersin-Erdemli Kargıcak Göleti ve Sulaması
-Mersin-Gülnar Çukurasma Göleti ve Sulaması
-Mersin-Gülnar Üçoluk Göleti ve Sulaması
-Mersin-Erdemli Üçtepe Göleti
-Osmaniye-Düziçi Karacaören Göleti ve Sulaması
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
BİTİŞ
TARİHİ
47
48
49
50
51
52
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BAŞLAMA
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
4 14 7 000 130
4 14 7 000 131
4 14 7 000 132
4 14 7 000 133
4 14 7 000 148
4 13 7 000 030
61
61
61
61
61
61
06
06
06
06
06
06
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 030
61 06
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 069
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 069
61 06
61 06
412 973
187 027
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 082
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 082
61 06
61 06
50 000
50 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 005
61 06
50 000
50 000
Bİ
2015 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 006
61 06
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
272 397 495
8 833 033
3 060 500
2 060 500
260 503 962
1 -Samsun-Ladik Göleti
Samsun-Ladik Göleti Fiyat Farkı
2 -Samsun-Ladik Fındıcak Göleti
Samsun-Ladik Fındıcak Göleti Fiyat Farkı
3 -Amasya-Merkez Duruca Göleti
4 -Ordu İli Üniversite,İlküvez,Müslümsarıca Göletleri
5 -Ordu İli Kumru,Korgan,Çağlayan Göletleri
6 -Ordu-Gölköy Kırtaş Göleti
7 -Sinop-Boyabat Ilıksu Göleti
8 -Sinop Zimari Göleti
9 -Sinop-Boyabat Kurusaray Göleti İkmali
10 -Tokat-Merkez Musullu Göleti
11 -Tokat-Merkez Dartaş Göleti
10 723 000
3 000 000
5 297 218
1 377 277
8 000 000
40 000 000
40 000 000
20 000 000
10 000 000
15 000 000
5 000 000
25 000 000
15 000 000
3 294 261
990 487
3 648 798
899 487
800 000
200 000
600 000
150 000
500
1 000
1 000
500
1 000
1 000
500 000
1 000
1 000
200 000
200 000
200 000
150 000
500
1 000
1 000
500
1 000
1 000
500 000
1 000
1 000
6 628 739
1 809 513
1 048 420
327 790
7 999 500
39 999 000
39 999 000
19 999 500
9 999 000
14 999 000
4 500 000
24 999 000
14 999 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2013 2016 5
5
2013 2016 5
5
2015 2017 5
2015 2017 5
2015 2017 5
2015 2017 5
2015 2016 5
2015 2016 5
2014 2016 5
2015 2017 5
2015 2017 5
12 -Tokat-Artova Yağcımusa Göleti
13 -Tokat-Niksar Sorhun Göleti
8 000 000
10 000 000
1 000
1 000
1 000
1 000
7 999 000
9 999 000
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 161
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 162
Bİ
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
90
90
90
90
90
90
90
90
4 13 7 000 006
4 13 7 000 006
4 13 7 000 037
4 13 7 000 037
4 15 7 000 106
4 14 7 000 166
4 14 7 000 167
4 15 7 000 108
4 14 7 000 159
4 14 7 000 160
4 14 7 000 173
4 13 7 000 038
4 14 7 000 158
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
61 07
61 07
Sayfa No :258
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
-Erzurum-Oltu Şendurak Göleti
-Erzurum-Şenkaya Tütenocak Göleti
-Erzurum-Merkez Karagöbek Göleti
-Erzurum-Merkez Köşk Göleti
-Erzurum-Oltu Sivridere Göleti
Erzurum-Oltu Sivridere Göleti Fiyat Farkı
-Erzurum Tortum Bağbaşı Göleti
-Erzurum Tortum Pehlivanlı Göleti
-Erzurum Uzundere Göleti
-Erzurum İspir Maden Köprübaşı Göleti
-Ağrı-Patnos Yukarıgöçmez Göleti
-Ağrı-Patnos Yeşilhisar Göleti
-Erzincan-Merkez Ağılözü Göleti
-Erzincan-Merkez Davarlı Göleti
14 -Erzincan-Tercan Çadırkaya Göleti
Erzincan-Tercan Çadırkaya Göleti Fiyat Farkı
15 -Erzincan-Kemah Doğanbeyli Göleti
Erzincan-Kemah Doğanbeyli Göleti Fiyat Farkı
16 -Erzincan-Refahiye Yurtbaşı Göleti
17 -Erzincan-Tercan Çatakdere Göleti
DSİ 09. (ELAZIĞ) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Elazığ-Kovancılar Tatar Göleti
Elazığ-Kovancılar Tatar Göleti Fiyat Farkı
2 -Elazığ-Baskil Akuşağı Göleti ve Sulaması
Elazığ-Baskil Akuşağı Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
3 -Elazığ-Baskil İçlikaval Göleti ve Sulaması
Elazığ-Baskil İçlikaval Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
168 520 841
7 000 000
17 000 000
5 000 000
8 500 000
7 489 313
1 415 480
14 000 000
11 000 000
23 000 000
12 000 000
8 000 000
9 000 000
3 000 000
10 000 000
6 590 030
2 050 072
399 926
800 000
500
500
500
7 200 000
7 999 500
7 999 500
31 999 500
4 479 753
4 479 753
1 000
1 000
1 000
1 000
800 000
200 000
500
500
500
500
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
800 000
200 000
500
500
500
500
1 000
1 000
1 000
1 000
2 143 859
573 894
600 000
150 000
1 000
1 000
2 143 859
573 894
600 000
150 000
1 000
1 000
5 387 785
1 470 000
5 749 119
1 509 144
11 000 000
7 000 000
3 243 926
896 106
389 031 072
43 743 370
29 124 995
29 124 995
3 268 098
1 600 000
4 680 499
1 650 000
9 775 250
2 450 000
2 591 695
901 398
2 708 893
370 492
541 000
8 997
676 403
698 602
600 000
150 000
800 000
200 000
676 403
698 602
600 000
150 000
800 000
200 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
5
5
5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
90
90
90
4 14 7 000 163
4 15 7 000 109
4 15 7 000 184
4 15 7 000 196
61
61
61
61
07
07
07
07
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2014
2016
2017
2016
2016
2016
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2016
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
91
90
90
90
90
90
90
90
90
4 13 7 000 160
4 13 7 000 214
4 13 7 000 319
4 13 7 000 342
4 14 7 000 156
4 14 7 000 156
4 15 7 000 065
4 15 7 000 067
4 15 7 000 068
4 15 7 000 069
4 13 7 000 148
4 13 7 000 320
4 13 7 000 142
4 13 7 000 218
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
Bİ
2013 2015 5
5
2014 2016 5
5
2015 2016 5
2015 2016 5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
90
4 13 7 000 219
4 13 7 000 219
4 13 7 000 222
4 13 7 000 222
4 13 7 000 270
4 13 7 000 290
61
61
61
61
61
61
08
08
08
08
08
08
2011 2015 5
5
2013 2016 5
5
2014 2016 5
5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
4 11 7 000 030
4 11 7 000 030
4 13 7 000 027
4 13 7 000 027
4 13 7 000 041
4 13 7 000 041
61
61
61
61
61
61
09
09
09
09
09
09
Fonksiyonel
Finansal
800 000
500
500
500
Yeri
DSİ 08. (ERZURUM) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
8 000 000
8 000 000
8 000 000
32 000 000
Tahakkuk
-Tokat-Niksar Serenli Göleti
-Tokat-Niksar Çamiçi Göleti
-Tokat-Merkez Günçalı Göleti
-Tokat-Zile Yünlü Göleti
2015 YILI
NAKTİ
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
BİTİŞ
TARİHİ
14
15
16
17
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BAŞLAMA
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
Ekonomik
Faaliyet
157 451 058
6 999 000
16 999 000
4 999 000
8 499 000
4 639 241
815 554
13 999 500
10 999 500
22 999 500
11 999 500
7 999 000
8 999 000
2 999 000
9 999 000
5 149 119
1 359 144
10 999 000
6 999 000
Bİ
Bİ
Bİ
316 162 707
Bİ
1 371 606
1 129 508
8 434 250
2 241 003
Bİ
Bİ
Sayfa No :259
Faaliyet
Tahakkuk
Yeri
4 -Elazığ-Baskil Odabaşı Göleti ve Sulaması
Elazığ-Baskil Odabaşı Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
5 -Elazığ-Maden Durmuştepe Göleti ve Sulaması
Elazığ-Maden Durmuştepe Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
6 -Elazığ-Kovancılar Tatar Sulaması
7 -Elazığ-Alacakaya Esenlik Göleti ve Sulaması
Elazığ-Alacakaya Esenlik Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
8 -Elazığ-Karakoçan Bazlama Göleti ve Sulaması
Elazığ-Karakoçan Bazlama Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
9 -Elazığ-Karakoçan Sarıcan Göleti
10 -Elazığ-Kovancılar Kapıaçmaz Göleti Köy Ulaşım
Yolları Yapımı Protokol Bedeli
11 -Bingöl-Karlıova Kale Göleti
Bingöl-Karlıova Kale Göleti Fiyat Farkı
12 -Bingöl-Solhan Şimşirpınarı Göleti ve Sulaması
Bingöl-Solhan Şimşirpınarı Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
13 -Bingöl-Karlıova Kale Sulaması
Bingöl-Karlıova Kale Sulaması Fiyat Farkı
14 -Bingöl-Genç Servi Göleti ve Sulaması
Bingöl-Genç Servi Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
15 -Bingöl-Karlıova Kale Göleti ENH Deplasesi
Bingöl-Karlıova Kale Göleti ENH Deplasesi Fiyat
Farkı
16 -Bingöl-Göltepesi Göleti ve Sulaması
Bingöl-Göltepesi Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
17 -Bingöl-Yamaç Göleti
18 -Bingöl-Genç Çaytepe Göleti
19 -Bingöl-Karlıova Kale Göleti Rezevuar Sahasında
Kalan ENH Deplasesi Protokol Bedeli
20 -Malatya-Kuluncak Bicir Göleti ve Sulaması
E B İ M KODU
BİTİŞ
TARİHİ
4 13 7 000 075
4 13 7 000 075
4 13 7 000 139
4 13 7 000 139
61
61
61
61
09
09
09
09
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
2015 YILI
KEŞFİ
2015 YILI
NAKTİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
3 581 000
317 187
600 000
300 000
1 000 000
250 000
600 000
150 000
1 000 000
250 000
600 000
150 000
17 330 574
6 932 813
7 514 426
1 750 000
Bİ
3 150 000
11 022 014
3 850 000
1 000
900 000
200 000
1 000
900 000
200 000
3 149 000
10 122 014
3 650 000
Bİ
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 225
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 316
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 316
61 09
61 09
61 09
6 332 265
1 600 000
600 000
150 000
600 000
150 000
5 732 265
1 450 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 379
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 379
61 09
61 09
9 136 654
1 250 000
2 150 000
500
2 150 000
500
6 986 654 Bİ 2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 198
1 249 500 PRO 2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 7 000 011
61 09
61 09
3 672 250
1 308 975
6 192 000
205 317
701 965
991 025
800 000
200 000
701 965
991 025
800 000
200 000
2 262 178
2 844 683
Bİ
800 000
200 000
800 000
200 000
500 000
150 000
9 187 887
3 300 000
8 075 000
3 100 000
967 000
200 000
Bİ
800 000
200 000
800 000
200 000
800 000
200 000
500 000
150 000
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
21 911 574
7 500 000
8 714 426
2 200 000
4 374 215
2 300 000
9 254 178
3 250 000
9 987 887
3 500 000
9 675 000
3 500 000
1 467 000
350 000
9 062 597
2 300 000
18 000 000
19 000 000
150 000
925 472
800 000
200 000
1 800 000
500
500
800 000
200 000
1 800 000
500
500
4 990 464
2 770 000
600 000
600 000
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
7 337 125 Bİ
2 100 000
16 200 000 Bİ
18 999 500 Bİ
149 500 PRO
1 620 464
Bİ
Fonksiyonel
2013 2016 5
5
2014 2016 5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
Finansal
İŞİN ADI
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2
2
2
2
Ekonomik
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
2010 2015 5
5
2013 2016 5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
4 10 7 000 003
4 10 7 000 003
4 13 7 000 042
4 13 7 000 042
61
61
61
61
09
09
09
09
2013 2016 5
5
2013 2016 5
5
2014 2016 5
5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
4 13 7 000 087
4 13 7 000 087
4 13 7 000 101
4 13 7 000 101
4 13 7 000 152
4 13 7 000 152
61
61
61
61
61
61
09
09
09
09
09
09
2014 2016 5
5
2015 2017 5
2015 2017 5
2015 2016 5
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
91
90
90
90
4 14 7 000 011
4 14 7 000 011
4 14 7 000 199
4 15 7 000 008
4 15 7 000 112
61
61
61
61
61
09
09
09
09
09
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 043
61 09
Sayfa No :260
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Malatya-Kuluncak Bicir Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
-Malatya-Kuluncak Karaçayır Göleti ve Sulaması
Malatya-Kuluncak Karaçayır Göleti ve Sulaması
Fiyat Farkı
-Malatya-Merkez Yaygın Göleti ve Sulaması
Malatya-Merkez Yaygın Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
-Malatya-Hekimhan Kurşunlu Göleti ve Sulaması
Malatya-Hekimhan Kurşunlu Göleti ve Sulaması
Fiyat Farkı
-Malatya-Doğanşehir Erkenek Göleti ve Sulaması
Malatya-Doğanşehir Erkenek Göleti ve Sulaması
Fiyat Farkı
-Malatya-Doğanşehir Elmalı Göleti
-Malatya-Darende Ayvalı Göleti
-Malatya-Hekimhan Karadere Göleti
-Malatya-Hekimhan Budaklı Göleti
-Malatya-Hekimhan-Güzelyurt Karamahmut Göleti
30 -Malatya-Akçadağ Taşevler Göleti
31 -Malatya-Darende Çınarköy Göleti
32 -Malatya-Arapgir Göleti Göl Alanı Membran
Kaplanması
33 -Malatya-Doğanşehir Söğüt Göleti Göl Alanının
Membran Kaplaması
34 -Tunceli-Pertek Biçmekaya Göleti ve Sulaması
Tunceli-Pertek Biçmekaya Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
35 -Tunceli-Çemişgezek Göleti ve Sulaması
Tunceli-Çemişgezek Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
36 -Tunceli-Hozat Uzundal Göleti
37 -Tunceli-Pertek Kacarlar Göleti ve Sulaması İşinin
Geçici Kabul Eksikliklerinin Tamamlanması
DSİ 10. (DIYARBAKIR) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Diyarbakır-Çınar İlçesi Leblebitaş Köyü Göleti
1 750 000
379 998
150 000
150 000
1 220 002
5 371 732
1 900 000
2 620 000
699 999
600 000
150 000
600 000
150 000
2 151 732
1 050 001
9 116 000
2 300 000
5 852 000
47 618
800 000
200 000
800 000
200 000
4 915 834
1 250 000
1 980 000
19 996
600 000
150 000
31 302 597
8 000 000
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 043
61 09
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 054
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 054
61 09
61 09
2 464 000
2 052 382
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 001
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 7 000 001
61 09
61 09
600 000
150 000
2 335 834
1 080 004
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 7 000 002
61 09
61 09
2 000 000
500 000
2 000 000
500 000
29 302 597
7 500 000
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 003
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 7 000 003
61 09
61 09
6 986 509
6 591 522
4 444 444
7 551 730
15 000 000
2 000 000
1 500 000
1 100 000
1 000
500
2 000 000
1 500 000
1 100 000
1 000
500
4 986 509
5 091 522
3 344 444
7 550 730
14 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
Bİ
2015
2015
2015
2015
2015
61
61
61
61
61
17 500 000
18 000 000
4 000 000
500
500
500
500
500
500
17 499 500
17 999 500
3 999 500
Bİ
Bİ
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 7 000 004
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 7 000 005
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 7 000 012
61 09
61 09
61 09
4 000 000
500
500
3 999 500
Bİ
2015 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 15 7 000 013
61 09
600 000
150 000
600 000
150 000
2 597 000
1 670 917
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 067
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 067
61 09
61 09
600 000
150 000
500
500
600 000
150 000
500
500
8 231 583
2 050 000
14 999 500
2 599 500
Bİ
Bİ
Bİ
2014 2016 5
5
2015 2017 5
2015 2016 5
61
61
61
61
990 000
990 000
8 797 738
50 000
50 000
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 296
7 317 000
1 850 000
4 120 000
29 083
8 831 583
2 200 000
15 000 000
2 600 000
11 356 960
455 000
1 569 222
405 000
2017
2016
2016
2017
2017
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
90
90
90
90
90
90
91
90
90
4 14 7 000 200
4 14 7 000 201
4 14 7 000 202
4 14 7 000 203
4 15 7 000 003
4 13 7 000 170
4 13 7 000 170
4 15 7 000 007
4 15 7 000 020
09
09
09
09
09
09
09
09
09
61 10
Sayfa No :261
Diyarbakır-Çınar İlçesi Leblebitaş Köyü Göleti Fiyat
Farkı
2 -Diyarbakır-Hani Güçlü Göleti
Diyarbakır-Hani Güçlü Göleti Fiyat Farkı
145 000
15 000
15 000
130 000
4 127 739
1 200 000
100 000
25 000
100 000
25 000
4 027 739
1 175 000
3 -Siirt-Veysel Karani Göleti
Siirt-Veysel Karani Göleti Fiyat Farkı
3 844 669
1 584 552
1 231 036
338 186
600 000
200 000
600 000
200 000
2 013 633
1 046 366
132 941 349
87 274 522
12 323 412
12 323 412
3 184 076
1 213 813
3 032 530
1 156 043
151 546
57 770
151 546
57 770
17 777 249
4 623 000
2 898 354
780 364
10 715 585
2 867 936
1 955 026
524 097
1 200 000
300 000
943 328
256 267
1 200 000
300 000
943 328
256 267
3 149 867
937 314
2 212 993
638 943
936 874
298 371
936 874
298 371
6 982 027
1 700 000
4 079 538
4 583 629
1 066 361
3 428 174
600 000
150 000
651 364
600 000
150 000
651 364
1 044 016
925 015
119 001
119 001
4 930 677
4 500 113
430 564
430 564
1 282 000
1 207 224
74 776
74 776
7 576 926
4 278 161
800 000
800 000
2 498 765
1 971 000
1 158 479
200 000
200 000
612 521
DSİ 11. (EDIRNE) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Edirne-Uzunköprü Gazimehmet Göleti ve Sulaması
Edirne-Uzunköprü Gazimehmet Göleti ve Sulaması
Fiyat Farkı
2 -Edirne-Lalapaşa 1-2 Göletleri ve Sulaması
Edirne-Lalapaşa 1-2 Göletleri ve Sulaması Fiyat Farkı
3 -Edirne-Uzunköprü Kırkkavak Göleti ve Sulaması
Edirne-Uzunköprü Kırkkavak Göleti ve Sulaması
Fiyat Farkı
4 -Edirne-Uzunköprü Harmanlı Göleti ve Sulaması
Edirne-Uzunköprü Harmanlı Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
5 -Edirne-Keşan Mercan Göleti (Revize)
Edirne-Keşan Mercan Göleti (Revize) Fiyat Farkı
6 -Edirne-Gölsu 1.Grup Gölet ve Sulamaları (Uzunköprü
Kavacık, Meriç Küpdere)
Edirne-Gölsu 1.Grup Gölet ve Sulamaları (Uzunköprü
Kavacık, Meriç Küpdere) Fiyat Farkı
7 -GÖLSU 1.Grup Göletler (Edirne-Enez Künkdere +
Edirne-Enez Çavuşköy Manastırdere + Edirne-Keşan
Çelebi)
GÖLSU 1.Grup Göletler (Edirne-Enez Künkdere +
Edirne-Enez Çavuşköy Manastırdere + Edirne-Keşan
Çelebi) Fiyat Farkı
8 -GÖLSU 5.Grup Göletler (Edirne-Merkez Tayakadın,
Kırklareli-Pınarhisar Kurudere, Kırklareli-Merkez
Üsküp Göleti (Revize))
GÖLSU 5.Grup Göletler (Edirne-Merkez Tayakadın,
Kırklareli-Pınarhisar Kurudere, Kırklareli-Merkez
Üsküp Göleti (Revize)) Fiyat Farkı
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 296
61 10
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 372
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 372
61 10
61 10
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 331
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 331
61 10
61 10
Bİ
2009 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 09 7 000 002
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 09 7 000 002
61 11
61 11
Bİ
2013 2016 5
5
2013 2015 5
5
61
61
61
61
33 343 415
5 861 664
1 455 064
Bİ
1 798 398
483 639
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
4 13 7 000 003
4 13 7 000 003
4 13 7 000 007
4 13 7 000 007
11
11
11
11
Bİ
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 020
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 020
61 11
61 11
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 065
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 065
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 187
61 11
61 11
61 11
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 187
61 11
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 298
61 11
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 298
61 11
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 310
61 11
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 310
61 11
Bİ
Bİ
Bİ
Sayfa No :262
9 -GÖLSU 3.Grup Göletler (Edirne-Keşan Yenimuhacir
Gökyar + Edirne-Keşan Bahçeköy + Edirne-Keşan
Çamlıca Ihlamurdere + Edirne-Keşan Seydiköy)
GÖLSU 3.Grup Göletler (Edirne-Keşan Yenimuhacir
Gökyar + Edirne-Keşan Bahçeköy + Edirne-Keşan
Çamlıca Ihlamurdere + Edirne-Keşan Seydiköy) Fiyat
Farkı
10 -GÖLSU 2.Grup Göletler (Edirne-Keşan Çeltik +
Edirne-Keşan Suluca + Edirne-Keşan Sazlıdere)
GÖLSU 2.Grup Göletler (Edirne-Keşan Çeltik +
Edirne-Keşan Suluca + Edirne-Keşan Sazlıdere) Fiyat
Farkı
11 -Edirne-Havsa Osmanlı Göleti (Revize)
Edirne-Havsa Osmanlı Göleti (Revize) Fiyat Farkı
12 -Tekirdağ-Merkez Nusratlı Göleti ve Sulaması
Tekirdağ-Merkez Nusratlı Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
13 -Tekirdağ-Merkez Yazır Göleti (Revize)
Tekirdağ-Merkez Yazır Göleti (Revize) Fiyat Farkı
14 -Tekirdağ-GÖLSU 4.Grup Göletler (Merkez
Ferhedanlı, Malkara Karacahalil Gazi)
Tekirdağ-GÖLSU 4.Grup Göletler (Merkez
Ferhedanlı, Malkara Karacahalil Gazi) Fiyat Farkı
15 -Tekirdağ-Saray Ayvacık Göleti
Tekirdağ-Saray Ayvacık Göleti Fiyat Farkı
7 117 377
1 000 000
1 000 000
3 452 925
3 010 000
1 865 626
300 000
300 000
844 374
21 940 000
21 040 935
899 065
899 065
6 019 063
5 719 064
299 999
299 999
1 569 837
661 163
7 759 185
2 094 981
1 403 829
377 169
166 008
283 994
84 745
15 255
166 008
283 994
84 745
15 255
2 149 023
555 680
7 553 373
1 181 110
319 108
3 148 963
967 913
236 572
650 000
967 913
236 572
650 000
3 754 410
1 359 607
851 032
150 000
150 000
358 575
84 745
15 255
84 745
15 255
2 092 301
376 613
2 177 046
391 868
165 947 421
52 458 421
20 617 394
20 617 394
1 -Kayseri-Melikgazi Kıranardı Göleti
Kayseri-Melikgazi Kıranardı Göleti Fiyat Farkı
9 630 396
1 968 793
8 575 393
1 797 796
1 055 003
170 997
1 055 003
170 997
2 -Kayseri-Pınarbaşı Çerkezsöğütlü Göleti
Kayseri-Pınarbaşı Çerkezsöğütlü Göleti Fiyat Farkı
3 -Kayseri-Sarız Çörekdere Göleti
Kayseri-Sarız Çörekdere Göleti Fiyat Farkı
4 -Kayseri-Sarız Fettahdere Göleti
Kayseri-Sarız Fettahdere Göleti Fiyat Farkı
5 -Kayseri-Felahiye Kepiç Göleti
Kayseri-Felahiye Kepiç Göleti Fiyat Farkı
3 913 000
1 018 000
4 489 500
1 065 844
4 398 182
791 673
1 526 399
327 784
1 239 890
329 329
2 607 959
719 919
600 000
150 000
1 881 541
345 925
500 000
120 000
497 916
31 808
600 000
150 000
1 881 541
345 925
500 000
120 000
497 916
31 808
DSİ 12. (KAYSERI) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 028 483
295 976
Bİ
Bİ
Bİ
7 674 440
2 079 726
Bİ
Bİ
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
11 570 302
Fonksiyonel
Tahakkuk
2015 YILI
NAKTİ
E B İ M KODU
Finansal
2015 YILI
KEŞFİ
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 311
61 11
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 311
61 11
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 339
61 11
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 339
61 11
2013 2015 5
5
2013 2017 5
5
04
04
04
04
7
7
7
7
4
4
4
4
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
90
91
90
91
4 13 7 000 345
4 13 7 000 345
4 13 7 000 056
4 13 7 000 056
61
61
61
61
11
11
11
11
2013 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 264
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 264
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 267
61 11
61 11
61 11
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 267
61 11
Bİ
2013 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 13 7 000 327
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 327
61 11
61 11
Bİ
2012 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 12 7 000 009
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 12 7 000 009
61 12
61 12
Bİ
2013 2016 5
5
2013 2015 5
5
2014 2016 5
5
2013 2015 5
5
61
61
61
61
61
61
61
61
Bİ
92 871 606
2 073 110
538 671
Bİ
3 898 182
671 673
Bİ
Bİ
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
90
91
4 13 7 000 050
4 13 7 000 050
4 13 7 000 118
4 13 7 000 118
4 13 7 000 156
4 13 7 000 156
4 13 7 000 253
4 13 7 000 253
12
12
12
12
12
12
12
12
Sayfa No :263
600 000
150 000
600 000
150 000
600 000
150 000
600 000
150 000
600 000
150 000
600 000
150 000
9 -Kırşehir-Kaman Değirmenözü Göleti İkmali
Kırşehir-Kaman Değirmenözü Göleti İkmali Fiyat
Farkı
10 -Kırşehir-Akpınar Pekmezci Göleti İkmali
2 259 070
474 000
1 097 463
174 626
1 161 607
299 374
1 161 607
299 374
3 343 600
713 086
600 000
600 000
2 030 514
601 848
6 200 000
7 857 989
2 280 642
15 650 000
4 934 114
7 179 308
1 866 108
2 910 500
901 201
3 200 000
4 368 350
1 044 034
4 328 500
1 125 410
5 029 700
1 307 722
12 600 000
114 651
150 000
500
1 200 000
400 000
1 100 000
300 000
800 000
300 000
301 721
60 000
1 000
600 000
150 000
600 000
150 000
600 000
150 000
1 000
150 000
500
1 200 000
400 000
1 100 000
300 000
800 000
300 000
301 721
60 000
1 000
600 000
150 000
600 000
150 000
600 000
150 000
1 000
337 197
6 199 500
3 124 941
950 946
11 671 694
3 876 497
1 801 058
294 719
600 000
150 000
600 000
150 000
1 356 760
600 000
150 000
600 000
150 000
1 356 760
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Kırşehir-Akpınar Pekmezci Göleti İkmali Fiyat Farkı
-Kırşehir-Boztepe Çamalak Göleti
-Yozgat-Sorgun Taşlık Göleti
Yozgat-Sorgun Taşlık Göleti Fiyat Farkı
-Yozgat-Boğazlıyan Oğulcuk Göleti
Yozgat-Boğazlıyan Oğulcuk Göleti Fiyat Farkı
-Yozgat-Kadışehri Halıköy Göleti
Yozgat-Kadışehri Halıköy Göleti Fiyat Farkı
-Yozgat-Sarıkaya Karahallı Göleti
Yozgat-Sarıkaya Karahallı Göleti Fiyat Farkı
-Yozgat-Merkez Sarımbey Göleti
-Yozgat-Sorgun Erkekli Göleti
Yozgat-Sorgun Erkekli Göleti Fiyat Farkı
-Yozgat-Şefaatli Kumkuyu Göleti
Yozgat-Şefaatli Kumkuyu Göleti Fiyat Farkı
-Yozgat-Akdağmadeni Çalışkan Göleti
Yozgat-Akdağmadeni Çalışkan Göleti Fiyat Farkı
-Yozgat-Aydıncık Kösrelik Göleti
21 -Yozgat-Sorgun Araplı Göleti
Yozgat-Sorgun Araplı Göleti Fiyat Farkı
22 -Yozgat-Sorgun Gevrek Göleti
Yozgat-Sorgun Gevrek Göleti Fiyat Farkı
23 -Yozgat-Merkez Büyükmahal Göleti İkmali
6 940 300
1 804 478
7 168 450
1 713 258
3 960 500
3 533 048
929 696
2 878 306
757 617
4 578 250
1 271 389
2 608 779
841 201
1 042 572
302 427
1 807 932
446 067
2 198 622
499 923
348 497
90 278
2 603 740
2 444 807
548 547
5 306 319
932 248
2 194 095
740 560
Bİ
Bİ
Bİ
Fonksiyonel
2013 2016 5
5
2014 2016 5
5
2012 2016 5
5
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
Ekonomik
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
91
Faaliyet
Yeri
1 613 873
393 818
1 040 381
168 158
2 694 205
667 813
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
4 658 680
1 092 365
6 946 700
1 250 406
5 488 300
1 558 373
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
6 -Kayseri-Bünyan Koyunabdal Göleti
Kayseri-Bünyan Koyunabdal Göleti Fiyat Farkı
7 -Kayseri-Sarıoğlan Ebulhayır Göleti
Kayseri-Sarıoğlan Ebulhayır Göleti Fiyat Farkı
8 -Kırşehir-Akçakent Boğazevci Göleti
Kırşehir-Akçakent Boğazevci Göleti Fiyat Farkı
İŞİN ADI
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
4 13 7 000 386
4 13 7 000 386
4 13 7 000 393
4 13 7 000 393
4 12 7 000 068
4 12 7 000 068
61
61
61
61
61
61
12
12
12
12
12
12
Bİ
2014 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 151
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 14 7 000 151
61 12
61 12
Bİ
2014 2016 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 165
61 12
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
91
90
90
91
90
91
90
91
90
91
90
90
91
90
91
90
91
90
4 14 7 000 165
4 15 7 000 151
4 12 7 000 076
4 12 7 000 076
4 12 7 000 079
4 12 7 000 079
4 12 7 000 093
4 12 7 000 093
4 13 7 000 123
4 13 7 000 123
4 13 7 000 144
4 13 7 000 150
4 13 7 000 150
4 13 7 000 151
4 13 7 000 151
4 13 7 000 169
4 13 7 000 169
4 13 7 000 232
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
04
04
04
04
04
7
7
7
7
7
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
06 5
06 5
06 5
06 5
06 5
7
7
7
7
7
90
91
90
91
90
4 13 7 000 286
4 13 7 000 286
4 13 7 000 291
4 13 7 000 291
4 13 7 000 418
61
61
61
61
61
12
12
12
12
12
Bİ
Bİ
2015 2017
2012 2016
Bİ
2012 2016
Bİ
2012 2016
Bİ
2013 2015
3 199 000
2 725 778
591 607
1 920 568
529 343
2 231 078
657 799
12 599 000
Bİ
Bİ
2015 2017
2013 2016
Bİ
2013 2016
Bİ
2013 2016
Bİ
2015 2017
6 340 300
1 654 478
6 219 953
1 472 980
Bİ
2013 2016 5
5
2013 2016 5
5
2014 2015 5
Bİ
Bİ
Sayfa No :264
Yozgat-Merkez Büyükmahal Göleti İkmali Fiyat
Farkı
24 -Yozgat-Aydıncık Baydiğin Göleti
DSİ 13. (ANTALYA) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1 -Antalya-Merkez Doyran Boyalı Göleti ve Sulaması
Antalya-Merkez Doyran Boyalı Göleti ve Sulaması
Fiyat Farkı
2 -Antalya-Serik Akbaş Göleti ve Sulaması
Antalya-Serik Akbaş Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
3 -Antalya-Kaş İkizce Göleti ve Sulaması
Antalya-Kaş İkizce Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı
4 -Antalya-Manavgat Çardak Topsurlar Göleti ve
Sulaması
Antalya-Manavgat Çardak Topsurlar Göleti ve
Sulaması Fiyat Farkı
5 -Antalya-Manavgat Yeşilbağ Göleti ve Sulaması
Antalya-Manavgat Yeşilbağ Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
6 -Antalya-Manavgat Çaltepe Saçıdere Göleti ve
Sulaması
Antalya-Manavgat Çaltepe Saçıdere Göleti ve
Sulaması Fiyat Farkı
7 -Antalya-Elmalı Özdemir Göleti ve Sulaması
Antalya-Elmalı Özdemir Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
8 -Antalya-Konyaaltı Geyikbayırı Karadere Göleti ve
Sulaması
Antalya-Konyaaltı Geyikbayırı Karadere Göleti ve
Sulaması Fiyat Farkı
9 -Antalya-Aksu Karaöz Çepeli Göleti ve Sulaması
Antalya-Aksu Karaöz Çepeli Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
10 -Antalya-Serik Kırkgeçit Göleti ve Sulaması
Antalya-Serik Kırkgeçit Göleti ve Sulaması Fiyat
Farkı
11 -Antalya-Korkuteli Mamatlar Göleti ve Sulaması
1 029 500
447 258
3 744 444
582 242
582 242
650 000
650 000
3 094 444
342 678 849
103 707 951
24 961 500
24 961 500
11 510 817
6 010 950
11 173 140
2 838 664
337 677
162 323
337 677
162 323
11 727 422
5 432 142
9 461 321
4 382 484
8 996 692
10 986 585
2 919 576
7 786 811
2 034 361
402 435
740 837
459 163
1 674 510
525 490
1 000 000
740 837
459 163
1 674 510
525 490
1 000 000
4 120 948
137 558
300 000
300 000
3 683 390
10 124 951
4 689 877
3 100 135
835 535
1 000 000
300 000
1 000 000
300 000
6 024 816
3 554 342
8 179 450
4 291 270
1 000 000
1 000 000
2 888 180
3 788 721
996 011
300 000
300 000
2 492 710
12 081 220
5 596 021
8 796 776
2 747 286
1 000 000
300 000
1 000 000
300 000
2 284 444
2 548 735
8 974 034
7 463 461
800 000
800 000
710 573
4 156 773
2 283 971
200 000
200 000
1 672 802
10 615 183
4 916 953
7 294 266
1 890 726
1 000 000
300 000
1 000 000
300 000
2 320 917
2 726 227
12 488 000
5 784 442
2 972 791
636 992
1 000 000
300 000
1 000 000
300 000
8 515 209
4 847 450
5 292 053
4 996 289
295 764
295 764
Fonksiyonel
Ekonomik
Faaliyet
Yeri
2015 YILI
NAKTİ
Tahakkuk
2015 YILI
KEŞFİ
E B İ M KODU
Finansal
TOPLAM
KEŞİF VEYA
İHALE BEDELİ
2016 VE
SONRASI
KEŞİF
BEDELİ
BİTİŞ
TARİHİ
İŞİN ADI
2014 YILI
SONUNA
KADAR
HARCAMA
BAŞLAMA
TARİHİ
2015 YILI PROGRAMINDA BULUNAN İŞİN (TL)
YAPILIŞ
ŞEKLİ
2015 MALİ YILI PERSONEL, MAL VE HİZMET ALIMI, CARİ TRANSFER, SERMAYE (YATIRIM+KAMULAŞTIRMA) GİDERLERİ
PROGRAMI VE UYGULAMA PLANI
5 04 7 4 2 06 5 7 91 4 13 7 000 418
61 12
Bİ
2015 2017 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 14 7 000 189
61 12
Bİ
2011 2015 5 04 7 4 2 06 5 7 90 4 11 7 000 037
5 0