1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :38.43
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
830
BÜTÇE GİDERLERİ HESABI
830
01
830
01
01
830
01
01
830
830
01
01
01
01
01
02
830
01
01
02
830
01
01
03
830
830
01
01
03
01
01
04
830
01
01
04
830
01
01
05
830
830
01
01
05
01
02
830
01
02
01
830
01
02
01
830
830
01
02
01
01
03
830
01
03
01
830
01
03
01
830
01
03
03
830
830
01
03
03
01
03
05
830
01
03
05
830
01
04
830
01
04
01
830
830
01
04
01
01
04
830
01
04
01
01
01
01
01
01
1
Cari Yıl (N)
13.064.468,02
PERSONEL GİDERLERİ
10.945.622,15
MEMURLAR
10.696.314,09
Temel Maaşlar
4.512.268,92
Temel Maaşlar
4.512.268,92
Zamlar ve Tazminatlar
3.790.234,50
Zamlar ve Tazminatlar
3.790.234,50
Ödenekler
2.148.078,58
Ödenekler
2.148.078,58
Sosyal Haklar
243.133,69
Sosyal Haklar
243.133,69
Ek Çalışma Karşılıkları
2.598,40
Ek Çalışma Karşılıkları
2.598,40
96.628,44
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
Ücretler
96.628,44
01
657 S.K. 4/B Sözleşmeli Personel Ücretleri
91.128,44
04
Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Personelin Ücretleri
01
01
01
5.500,00
İŞÇİLER
17.423,78
Ücretler
8.247,04
Sürekli İşçilerin Ücretleri
8.247,04
Sosyal Haklar
1.293,54
Sürekli İşçilerin Sosyal Hakları
1.293,54
Ödül ve İkramiyeler
7.883,20
Sürekli İşçilerin Ödül ve İkramiyeleri
7.883,20
77.827,70
GEÇİCİ PERSONEL
Ücretler
77.827,70
04
657 S.K.4/C Kaps.Çalışanlara Yapılacak Ödemeler
56.892,10
01
05
Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrencilerin Ücretleri
19.950,00
01
90
Diğer Geçici Personele Yapılacak Ödemeler
985,60
26/02/2015 15:24
Sayfa 1 / 3
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :38.43
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
830
01
05
830
01
05
01
830
01
05
01
830
02
830
02
01
830
02
01
06
830
02
01
06
830
830
02
01
06
02
02
830
02
02
04
830
02
02
04
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
1
Cari Yıl (N)
57.428,14
Diğer Personel
830
02
02
06
830
830
02
02
06
02
02
06
830
02
03
830
02
03
04
830
830
02
03
04
02
03
06
830
02
03
06
830
02
04
830
02
04
04
830
830
02
04
04
02
04
06
830
02
04
06
830
830
02
04
06
02
05
830
02
05
06
830
02
05
06
830
03
04
Ücret ve Diğer Ödemeler
57.428,14
Öğrenci Harçlıkları
57.428,14
Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
1.855.325,93
Memurlar
1.818.616,40
Sosyal Güvenlik Kurumuna
1.818.616,40
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
1.117.389,09
02
Sağlık Primi Ödemeleri
701.227,31
Sözleşmeli Personel
19.808,24
110,00
İşsizlik Sigortası Fonuna
01
110,00
İşsizlik Sigortası Fonuna
Sosyal Güvenlik Kurumuna
19.698,24
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
19.285,74
02
Sağlık Primi Ödemeleri
412,50
3.857,37
İşçiler
01
01
İşsizlik Sigortası Fonuna
342,91
İşsizlik Sigortası Fonuna
342,91
Sosyal Güvenlik Kurumuna
3.514,46
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
3.514,46
11.193,61
Geçici Personel
01
İşsizlik Sigortası Fonuna
19,71
İşsizlik Sigortası Fonuna
19,71
Sosyal Güvenlik Kurumuna
11.173,90
01
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
11.099,98
02
Sağlık Primi Ödemeleri
73,92
1.850,31
Diğer Personel
01
1.850,31
Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
26/02/2015 15:24
1.850,31
Sosyal Güvenlik Kurumuna
263.519,94
Sayfa 2 / 3
1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU
Adı :
Kurum Kodu :38.43
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Yılı : 2015
Ay :
Ekonomik Kodlar
830
03
02
830
03
02
02
830
03
02
02
830
03
02
03
830
830
03
02
03
03
02
06
830
03
02
06
830
03
03
830
03
03
01
830
830
03
03
01
03
04
830
03
04
02
830
03
04
02
830
03
05
830
03
05
02
830
830
03
05
02
03
05
02
830
03
05
03
830
830
03
05
03
03
05
09
830
03
05
09
BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları
01
03
01
1
Cari Yıl (N)
257.922,35
Su ve Temizlik Malzemesi Alımları
431,19
Su Alımları
431,19
Enerji Alımları
256.949,56
Elektrik Alımları
256.949,56
Özel Malzeme Alımları
541,60
Laboratuvar Malzemesi ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme Alıml
541,60
765,30
Yolluklar
01
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
765,30
Yurtiçi Geçici Görev Yollukları
765,30
870,55
Görev Giderleri
04
Yasal Giderler
870,55
Mahkeme Harç ve Giderleri
870,55
3.961,74
Hizmet Alımları
Haberleşme Giderleri
2.162,10
02
Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri
2.089,10
03
Bilgiye Abonelik Giderleri (İnternet abonelik ücretleri dahi
150,00
Taşıma Giderleri
04
03
150,00
Geçiş Ücretleri
Diğer Hizmet Alımları
1.649,64
Kurslara Katılma Giderleri
1.649,64
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI :
26/02/2015 15:24
73,00
13.064.468,02
Sayfa 3 / 3
Download

Bütçe Giderlerinin Ekonomik Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu T