Ders
Gün
Sınıf : 10A GL
(1)
08:40
09:20
SBİLTK
Pazartesi
M.ÖZHN
BİL1
(2)
09:30
10:10
(3)
10:20
11:00
(4)
11:10
11:50
M.ÖZHN
D.YŞLDL
D.YŞLDL
SBİLTK
BİL1
FİZ10
BED10
BED10
(5)
12:50
13:30
(6)
13:40
14:20
İNGL10
İNGL10
O.KRM
O.KRM
(7)
14:30
15:10
DANL10
FİZ10
BİYO10
Ş.ATŞ
F. KVRK
F. KVRK
MAT 10
YNTB10
Z. KRC
R.ONY
COĞ10
COĞ10
KİM10
KİM10
REHB10
GSNM10
YNTB10
TAR10
TAR10
G.CNB
F. KVRK
F. KVRK
MAT 10
TED10
TED10
TED10
DANL10
BİYO10
BİYO10
MAT 10
MAT 10
STDB10
STDB10
N.AHL
Perşembe
G.CNB
H.TRK
N.AHL
Ş.ATŞ
G. ERKT
G. ERKT
MAT 10
Ş.ATŞ
F. KVRK
F. KVRK
M.KBÇ
F. KVRK
G.CNB
M.KBÇ
R.ONY
(8)
15:20
16:00
H.TRK
R.YER
Çarşamba
MAT 10
Sınıf Öğretmeni : FİRDEVS KIVRAK
R.YER
Salı
Cuma
Toplam Ders Saati : 35
DİN10
Z. KRC
M.KBÇ
R.ONY
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Bayram AYHAN
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BED10
BEDEN EĞİTİMİ 10
3 COĞ10
COĞRAFYA 10
2 BİYO10
4 DANL10
5 DİN10
6 FİZ10
7 GSNM10
8 KİM10
9 MAT 10
10 REHB10
11 SBİLTK
12 STDB10
13 TAR10
14 TED10
15 İNGL10
16 YNTB10
BİYOLOJİ 10
DİL VE ANLATIM 10
DİN KÜLTRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
10
FİZİK 10
GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK 10
KİMYA 10
MATEMATİK 10
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
10
SEÇMELİ BİLGİ VE İLETİŞİM
TEKNOLOJİSİ
SEÇMELİ TEMEL DİNİ BİLGİLER
10
TARİH 10
TÜRK EDEBİYATI 10
İNGİLİZCE 10
YÖNETİM BİLİMİ (SEÇMELİ 10)
Hs
2
Yer
3
NAMIK AHILIK
2
HALİL TERK
1
RABİA ONAY
2
RABİA YERLİ
GÜLHANIM
CANBOLAT
1
2
GÜL EROKTAY
6
2
2
2
3
2
2
DİLEK YEŞİLDAL
ŞEBNEM ATEŞLER
2
1
Dersin
Öğretmeni
FİRDEVS KIVRAK
BİL1
FİRDEVS KIVRAK
MUSTAFA
ÖZHANOĞLU
RABİA ONAY
GÜLHANIM
CANBOLAT
MUHAMMET
KABUKÇU
ONUR KARAMAN
ZAFER KARACA
Okul Müdürü
(9)
16:10
16:50
(10)
17:00
17:40
Ders
Gün
Sınıf : 10B IH
(1)
08:40
09:20
Pazartesi
(2)
09:30
10:10
(3)
10:20
11:00
(4)
11:10
11:50
N.AHL
ARPÇ10
ARPÇ10
K.DĞN
M.ÖĞM
KRKR10
KRKR10
BİYO10
BİYO10
İNGL10
İNGL10
O.KRM
G. ERKT
G. ERKT
COĞ10
DANL10
FKH10
K.DĞN
Salı
Toplam Ders Saati : 40
R.ONY
Çarşamba
R.ONY
Ş.ATŞ
Perşembe
Ş.ATŞ
O.KRM
Cuma
N.AHL
H.TRK
SİY10
(5)
12:50
13:30
Sınıf Öğretmeni : KEVSER DOĞAN
(6)
13:40
14:20
(7)
14:30
15:10
(8)
15:20
16:00
M.KBÇ
M.KBÇ
M.KBÇ
COĞ10
BİYO10
REHB10
DANL10
ARPÇ10
ARPÇ10
K.DĞN
D.YŞLDL
R.YER
SİY10
KRKR10
KRKR10
MAT 10
MAT 10
MAT 10
KİM10
HDS10
R.ONY
F. KVRK
F. KVRK
F. KVRK
FKH10
TAR10
TAR10
FİZ10
HDS10
K.DĞN
H.TRK
M.ÖĞM
R.ONY
KİM10
R.ONY
R.ONY
Ş.ATŞ
K.DĞN
R.ONY
G.CNB
TED10
F. KVRK
MAT 10
G.CNB
TED10
BGSM10
F. KVRK
MAT 10
R.YER
TED10
FİZ10
F. KVRK
MAT 10
R.ONY
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Bayram AYHAN
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
BED. EĞ. GÖRSL SNTLAR MÜZİK
10
1
1 ARPÇ10
ARAPÇA 10
3 BİYO10
BİYOLOJİ 10
2 BGSM10
4 COĞ10
5 DANL10
6 FKH10
7 FİZ10
8 HDS10
9 KRKR10
10 KİM10
11 MAT 10
12 REHB10
13 SİY10
14 TAR10
15 TED10
16 İNGL10
COĞRAFYA 10
DİL VE ANLATIM 10
FIKIH 10
FİZİK 10
HADİS 10
KURANI KERİM 10
KİMYA 10
MATEMATİK 10
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
10
SİYER 10
TARİH 10
TÜRK EDEBİYATI 10
İNGİLİZCE 10
4
3
2
2
2
2
2
4
2
6
1
2
2
3
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
KEVSER DOĞAN
DİLEK YEŞİLDAL
ŞEBNEM ATEŞLER
NAMIK AHILIK
HALİL TERK
RABİA ONAY
RABİA YERLİ
RABİA ONAY
RABİA ONAY
GÜL EROKTAY
FİRDEVS KIVRAK
KEVSER DOĞAN
MUSA ÖĞMEN
GÜLHANIM
CANBOLAT
MUHAMMET
KABUKÇU
ONUR KARAMAN
Okul Müdürü
(9)
16:10
16:50
(10)
17:00
17:40
Ders
Gün
Sınıf : 10E MH
(1)
08:40
09:20
Pazartesi
(4)
11:10
11:50
(5)
12:50
13:30
(6)
13:40
14:20
MAT 10
MAT 10
REHB10
TED10
TED10
FİZ10
DANL10
BİYO10
BİYO10
Ş.ATŞ
D.YŞLDL
D.YŞLDL
G. ERKT
G. ERKT
BKLK10
BKLK10
BKLK10
DANL10
COĞ10
Salı
M.KBÇ
Çarşamba
G.GLER
M.KBÇ
R.YER
A.KSP
Ş.ATŞ
Cuma
(3)
10:20
11:00
Sınıf Öğretmeni : ZÜLÜHA KOÇ
MAT 10
G.GLER
Perşembe
(2)
09:30
10:10
Toplam Ders Saati : 42
M.DVL
M.DVL
(7)
14:30
15:10
M.KBÇ
DİN10
R.ONY
MUH110
TED10
BİYO10
İNGL10
İNGL10
O.KRM
R.YER
COĞ10
TAR10
TAR10
G.GLER
M.KBÇ
Ş.ATŞ
N.AHL
G.CNB
BED10
BED10
M.DVL
A.KSP
O.KRM
G.CNB
KİM10
N.AHL
(8)
15:20
16:00
MUH110
OFPR10
OFPR10
FİZ10
OFPR10
OFPR10
MAT 10
MAT 10
MAT 10
KİM10
MUH110
MUH110
MUH110
MUH110
MUH110
Z.KOÇ
G.GLER
Z.KOÇ
Z.KOÇ
G.GLER
Z.KOÇ
Z.KOÇ
Z.KOÇ
Z.KOÇ
G.GLER
Z.KOÇ
Z.KOÇ
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Bayram AYHAN
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BED10
BEDEN EĞİTİMİ 10
3 BİYO10
BİYOLOJİ 10
2 BKLK10
4 COĞ10
5 DANL10
6 DİN10
7 FİZ10
8 KİM10
9 MAT 10
10 MUH110
11 OFPR10
12 REHB10
13 TAR10
14 TED10
15 İNGL10
BİLGİSAYARDA KLAVYE
KULLANIMI 10
COĞRAFYA 10
DİL VE ANLATIM 10
DİN KÜLTRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
10
FİZİK 10
KİMYA 10
MATEMATİK 10
MUHASEBE1 10
BİLGİSAYARDA OFİS
PROGRAMLARI 10
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
10
TARİH 10
TÜRK EDEBİYATI 10
İNGİLİZCE 10
Hs
2
3
3
2
2
1
2
2
6
7
4
1
2
3
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
DİLEK YEŞİLDAL
MİNE DAVULCU
ŞEBNEM ATEŞLER
NAMIK AHILIK
AYŞE KASAP
RABİA ONAY
RABİA YERLİ
GÜL EROKTAY
HACER UYSAL
ZÜLÜHA KOÇ
ZÜLÜHA KOÇ
MUHAMMET
KABUKÇU
GÜLHANIM
CANBOLAT
MUHAMMET
KABUKÇU
ONUR KARAMAN
(9)
16:10
16:50
Okul Müdürü
Z.KOÇ
Z.KOÇ
(10)
17:00
17:40
Ders
Gün
Sınıf : 11A GL
(1)
08:40
09:20
TED11
(2)
09:30
10:10
Toplam Ders Saati : 37
(3)
10:20
11:00
(4)
11:10
11:50
Sınıf Öğretmeni : GÜL EROKTAY
(5)
12:50
13:30
(6)
13:40
14:20
(7)
14:30
15:10
(8)
15:20
16:00
STED11
SCOĞ11
DANL11
SOS11S
BİY11S
BİY11S
Ş.ATŞ
R.ONY
SMTM11
Pazartesi
Ş. BRDK
Ş. BRDK
Salı
Ş. BRDK
TED11
SDAN11
FLES11
FLES11
SCOĞ11
SCOĞ11
SMTM11
BED11
BED11
İNG11
GRRS11
İNKT11
İNKT11
SCOĞ11
Çarşamba
N.AHL
H.TRK
H.TRK
H.ALT
H.ALT
N.AHL
Ş.ATŞ
N.AHL
D.YŞLDL
M.KSCİ
FZK11S
FZK11S
STAR11
STAR11
SDAN11
DANL11
H.TRK
M.KSCİ
TED11
KİM11S
KİM11S
SOS11S
REH11
SMTM11
SMTM11
R.YER
Cuma
Ş. BRDK
R.YER
G. ERKT
Z. KRC
Z. KRC
G. ERKT
Z. KRC
Z. KRC
Z. KRC
F. KVRK
D.YŞLDL
Perşembe
A.KSP
Z. KRC
H.TRK
G. ERKT
F. KVRK
DİN11
F. KVRK
N.AHL
İNG11
F. KVRK
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Bayram AYHAN
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BED11
BEDEN EĞİTİMİ 11
3 DANL11
DİL VE ANLATIM 11
2 BİY11S
4 DİN11
5 FLES11
6 FZK11S
7 GRRS11
8 KİM11S
9 REH11
10 SCOĞ11
11 SDAN11
12 SMTM11
13 SOS11S
14 STAR11
15 STED11
16 TED11
17 İNG11
18 İNKT11
BİYOLOJİ 11 (SEÇMELİ)
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ 11
FELSEFE 11
FİZİK 11 (SEÇMELİ)
GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK 11
KİMYA 11 (SEÇMELİ)
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
11
SEÇMELİ COĞRAFYA 11
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 11
SEÇMELİ MATEMATİK 11
SOSYOLOJİ 11 (SEÇMELİ)
SEÇMELİ TARİH 11
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 11
TÜRK EDEBİYATI 11
İNGİLİZCE 11
T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK 11
Hs
2
2
2
1
2
2
1
2
1
4
2
4
2
2
1
3
2
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
DİLEK YEŞİLDAL
ŞEBNEM ATEŞLER
HALİL TERK
RABİA ONAY
HURİYE
ALTIPARMAK
RABİA YERLİ
AYŞE KASAP
GÜL EROKTAY
GÜL EROKTAY
NAMIK AHILIK
HALİL TERK
FİRDEVS KIVRAK
ZAFER KARACA
ZAFER KARACA
ŞEFİKA BARDAKÇI
ŞEFİKA BARDAKÇI
MELTEM KESİCİ
ZAFER KARACA
Okul Müdürü
(9)
16:10
16:50
(10)
17:00
17:40
Ders
Gün
Sınıf : 11B IH
(1)
08:40
09:20
Pazartesi
(3)
10:20
11:00
SMTM11
SMTM11
TFSR11
TFSR11
K.DĞN
Ş. BRDK
SMTM11
G.AYD
SDAN11
(6)
13:40
14:20
(7)
14:30
15:10
(8)
15:20
16:00
BEGS11
STAR11
KRKR11
KRKR11
D.YŞLDL
DANL11
MSAR11
REH11
STED11
İNKT11
İNKT11
SMTM11
MSAR11
MSAR11
KRKR11
KRKR11
TED11
FLES11
TED11
TED11
MSAR11
K.DĞN
M.KSCİ
M.KSCİ
İNG11
SOS11S
Z. KRC
Ş. BRDK
DANL11
FLES11
HBET11
HBET11
SCĞR11
SCĞR11
STAR11
AKEL11
AKEL11
SOS11S
G.AYD
Perşembe
H.TRK
Cuma
SDAN11
(5)
12:50
13:30
Ş. BRDK
K.DĞN
R.ONY
G.AYD
(4)
11:10
11:50
Sınıf Öğretmeni : HALİL TERK
Ş. BRDK
Salı
Çarşamba
(2)
09:30
10:10
Toplam Ders Saati : 40
G.AYD
H.TRK
R.ONY
K.DĞN
K.DĞN
K.DĞN
İNG11
N.AHL
N.AHL
H.TRK
K.DĞN
Z. KRC
Z. KRC
H.TRK
K.DĞN
B.AYHN
K.DĞN
Z. KRC
H.TRK
B.AYHN
K.DĞN
Z. KRC
M.KVK
M.KVK
Z. KRC
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Bayram AYHAN
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
BED. EĞ. GÖRSL SNTLAR MÜZİK
11
1
1 AKEL11
AKAİD VE KELAM 11
3 DANL11
DİL VE ANLATIM 11
2 BEGS11
4 FLES11
5 HBET11
6 KRKR11
7 MSAR11
8 REH11
9 SCĞR11
10 SDAN11
11 SMTM11
12 SOS11S
13 STAR11
14 STED11
15 TED11
16 TFSR11
17 İNG11
18 İNKT11
FELSEFE 11
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
KURANI KERİM 11
MESLEKİ ARAPÇA 11
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
11
SEÇMELİ COĞRAFYA 11
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 11
SEÇMELİ MATEMATİK 11
SOSYOLOJİ 11 (SEÇMELİ)
SEÇMELİ TARİH 11
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 11
TÜRK EDEBİYATI 11
TEFSİR 11
İNGİLİZCE 11
T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK 11
2
2
2
2
4
4
1
2
2
4
2
2
1
3
2
2
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
BAYRAM AYHAN
DİLEK YEŞİLDAL
ŞEFİKA BARDAKÇI
MUSTAFA KAVAK
RABİA ONAY
KEVSER DOĞAN
KEVSER DOĞAN
HALİL TERK
NAMIK AHILIK
ŞEFİKA BARDAKÇI
GAMZE AYDOĞAN
ZAFER KARACA
ZAFER KARACA
HALİL TERK
HALİL TERK
KEVSER DOĞAN
MELTEM KESİCİ
ZAFER KARACA
Okul Müdürü
(9)
16:10
16:50
(10)
17:00
17:40
Ders
Gün
Sınıf : 11C BL
(1)
08:40
09:20
DANL11
Pazartesi
H.TRK
(4)
11:10
11:50
(5)
12:50
13:30
Z. KRC
A.KSP
A.KSP
M.ÖZHN
M.ÖZHN
M.ÖZHN
BED11
SMAT11
SMAT11
SCĞR11
SCĞR11
VRTB11
VRTB11
VRTB11
İNKT11
Z. KRC
TED11
H.ALT
D.YŞLDL
D.YŞLDL
NSTP11
NSTP11
NSTP11
İNG11
BED11
TED11
G.AYD
(6)
13:40
14:20
NSTP11
BİL1
G.AYD
(7)
14:30
15:10
NSTP11
BİL1
N.AHL
M.ÖZHN
M.ÖZHN
M.ÖZHN
M.KSCİ
O.SLMN
O.SLMN
O.SLMN
NSTP11
NSTP11
NSTP11
DİN11
TED11
İNG11
DANL11
BİL1
BİL1
BİL1
BİL1
M.ÖZHN
M.ÖZHN
M.ÖZHN
R.ONY
NSTP11
NSTP11
NSTP11
REH11
BİL1
Cuma
İNKT11
Sınıf Öğretmeni : DERYA İMRE
(3)
10:20
11:00
FLES11
H.ALT
Perşembe
(2)
09:30
10:10
FLES11
Salı
Çarşamba
Toplam Ders Saati : 37
M.ÖZHN
BİL1
BİL1
M.ÖZHN
BİL1
BİL1
M.ÖZHN
D.İMRE
BİL1
BİL1
BİL1
A.KSP
M.KSCİ
VRTB11
VRTB11
O.SLMN
BİL1
BİL1
O.SLMN
BİL1
(8)
15:20
16:00
NSTP11
BİL1
N.AHL
BİL1
H.TRK
VRTB11
O.SLMN
BİL1
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Bayram AYHAN
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BED11
BEDEN EĞİTİMİ 11
3 DİN11
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ 11
2 DANL11
4 FLES11
5 NSTP11
6 REH11
7 SCĞR11
8 SMAT11
9 TED11
10 VRTB11
11 İNG11
12 İNKT11
DİL VE ANLATIM 11
FELSEFE 11
NESNE TABANLI
PROGRAMLAMA 11
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
11
SEÇMELİ COĞRAFYA 11
SEÇMELİ MATEMATİK 11
TÜRK EDEBİYATI 11
VERİ TABANI 11
İNGİLİZCE 11
T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK 11
Hs
2
Yer
2
12
1
RABİA ONAY
BİL1
2
6
2
2
HURİYE
ALTIPARMAK
MUSTAFA
ÖZHANOĞLU
DERYA İMRE
NAMIK AHILIK
2
3
DİLEK YEŞİLDAL
HALİL TERK
1
2
Dersin
Öğretmeni
GAMZE AYDOĞAN
BİL1
BİL1
AYŞE KASAP
OZAN SALMAN
MELTEM KESİCİ
ZAFER KARACA
Okul Müdürü
(9)
16:10
16:50
(10)
17:00
17:40
Ders
Gün
Sınıf : 11E MH
(1)
08:40
09:20
Pazartesi
(2)
09:30
10:10
(3)
10:20
11:00
(4)
11:10
11:50
(5)
12:50
13:30
N.AHL
Z.KOÇ
Z.KOÇ
Z.KOÇ
SCĞR11
SCĞR11
TED11
MUH211
MUH211
İNG11
İNG11
N.AHL
Salı
H.TRK
Çarşamba
Z.KOÇ
MLY11
MLY11
Sınıf Öğretmeni :
(6)
13:40
14:20
(7)
14:30
15:10
REH11
SMAT11
SMAT11
MUH211
FLES11
FLES11
DANL11
DİN11
TED11
TED11
STED11
DANL11
Z.KOÇ
Z.KOÇ
BİMH11
BİMH11
BİMH11
BİMH11
BİMH11
M.BCK
D.YŞLDL
D.YŞLDL
MUH211
MUH211
MUH211
GRİY11
GRİY11
İNKT11
İNKT11
Z.KOÇ
Z.KOÇ
M.BCK
M.BCK
Z.KOÇ
M.DVL
M.DVL
H.TRK
A.KSP
R.ONY
M.BCK
H.TRK
H.ALT
BED11
Z. KRC
(8)
15:20
16:00
G.GLER
M.KSCİ
M.BCK
H.TRK
H.ALT
G.GLER
M.KSCİ
Perşembe
Cuma
Toplam Ders Saati : 35
A.KSP
BED11
Z. KRC
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Bayram AYHAN
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BED11
BEDEN EĞİTİMİ 11
3 DANL11
DİL VE ANLATIM 11
2 BİMH11
4 DİN11
5 FLES11
6 GRİY11
7 MLY11
8 MUH211
9 REH11
10 SCĞR11
11 SMAT11
12 STED11
13 TED11
14 İNG11
15 İNKT11
BİLGİSAYARLI MUHASEBE 11
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ 11
FELSEFE 11
GİRİŞİMCİLİK VE İŞLETME
YÖNETİMİ 11
MALİYE 11
MUHASEBE 2 11
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
11
SEÇMELİ COĞRAFYA 11
SEÇMELİ MATEMATİK 11
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 11
TÜRK EDEBİYATI 11
İNGİLİZCE 11
T.C. İNKILAP TARİHİ VE
ATATÜRKÇÜLÜK 11
Hs
2
5
2
1
2
2
2
6
1
2
2
1
3
2
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
DİLEK YEŞİLDAL
MUSTAFA BAĞCIK
AYŞE KASAP
RABİA ONAY
HURİYE
ALTIPARMAK
MİNE DAVULCU
ZÜLÜHA KOÇ
ZÜLÜHA KOÇ
ZÜLÜHA KOÇ
NAMIK AHILIK
HACER UYSAL
HALİL TERK
HALİL TERK
MELTEM KESİCİ
ZAFER KARACA
Okul Müdürü
(9)
16:10
16:50
(10)
17:00
17:40
Ders
Gün
Sınıf : 12A GL
(1)
08:40
09:20
Pazartesi
SCĞR12
GRRS12
H.TRK
D.İMRE
D.YŞLDL
D.YŞLDL
DANL12
SMAT12
SMAT12
SCĞR12
SCĞR12
REH12
SDAN12
SDAN12
BİY12S
BİY12S
Ş.ATŞ
Ş. BRDK
TED12
DANL12
İNG12
STED12
SÇTD12
SÇTD12
TED12
TED12
A.KSP
Cuma
D.İMRE
N.AHL
R.YER
R.YER
A.KSP
Ş. BRDK
R.YER
İNG12
R.YER
N.AHL
Ş.ATŞ
G.CNB
G.CNB
SMAT12
(6)
13:40
14:20
SCĞR12
R.YER
SMAT12
(5)
12:50
13:30
SGEO12
A.KSP
Perşembe
(4)
11:10
11:50
SGEO12
N.AHL
Çarşamba
(3)
10:20
11:00
Sınıf Öğretmeni : AYŞE KASAP
TRİY12
D.YŞLDL
Salı
(2)
09:30
10:10
Toplam Ders Saati : 30
R.YER
BED12
N.AHL
Ş. BRDK
DİN12
(7)
14:30
15:10
(8)
15:20
16:00
R.ONY
BED12
A.KSP
A.KSP
Ş. BRDK
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Bayram AYHAN
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BED12
BEDEN EĞİTİMİ 12
3 DANL12
DİL VE ANLATIM 12
2 BİY12S
4 DİN12
5 GRRS12
6 REH12
7 SCĞR12
8 SÇTD12
9 SDAN12
10 SGEO12
11 SMAT12
12 STED12
13 TED12
14 TRİY12
15 İNG12
BİYOLOJİ 12 (SEÇMELİ)
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ 12
GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK 12
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
12
SEÇMELİ COĞRAFYA 12
SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE
DÜNYA TARİHİ 12
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 12
SEÇMELİ GEOMETRİ 12
SEÇMELİ MATEMATİK 12
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 12
TÜRK EDEBİYATI 12
TRAFİK VE İLK YARDIM 12
İNGİLİZCE 12
Hs
2
2
2
1
1
1
4
2
2
2
4
1
3
1
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
DİLEK YEŞİLDAL
ŞEBNEM ATEŞLER
AYŞE KASAP
RABİA ONAY
HALİL TERK
AYŞE KASAP
NAMIK AHILIK
GÜLHANIM
CANBOLAT
AYŞE KASAP
RABİA YERLİ
RABİA YERLİ
ŞEFİKA BARDAKÇI
ŞEFİKA BARDAKÇI
DİLEK YEŞİLDAL
DERYA İMRE
Okul Müdürü
(9)
16:10
16:50
(10)
17:00
17:40
Ders
Gün
Sınıf : 12B IH
(1)
08:40
09:20
DANL12
Pazartesi
Salı
(5)
12:50
13:30
A.KSP
D.YŞLDL
MARP12
MARP12
SDAN12
SDAN12
SMTM12
MARP12
MARP12
TED12
Cuma
(4)
11:10
11:50
MARP12
K.DĞN
Perşembe
(3)
10:20
11:00
BGSM12
A.KSP
Çarşamba
(2)
09:30
10:10
Toplam Ders Saati : 40
A.KSP
K.DĞN
Sınıf Öğretmeni : DİLEK YEŞİLDAL
(6)
13:40
14:20
(7)
14:30
15:10
(8)
15:20
16:00
K.DĞN
TED12
Ş. BRDK
İTAR12
İTAR12
SMTM12
KELM12
KELM12
HMUY12
HMUY12
TRH12S
TRH12S
Z. KRC
İNG12
D.İMRE
İNG12
KDNT12
KDNT12
K.DĞN
K.DĞN
R.YER
R.YER
Z. KRC
R.ONY
R.ONY
D.İMRE
Z. KRC
K.DĞN
B.AYHN
Z. KRC
K.DĞN
B.AYHN
Ş. BRDK
Ş. BRDK
TED12
DANL12
TFSR12
TFSR12
K.DĞN
Ş. BRDK
STED12
KRKR12
KRKR12
SÇTD12
SÇTD12
KRKR12
KRKR12
REH12
TRİY12
COĞ12S
COĞ12S
Z. KRC
Z. KRC
A.KSP
K.DĞN
K.DĞN
K.DĞN
D.YŞLDL
D.YŞLDL
K.DĞN
N.AHL
K.DĞN
N.AHL
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Bayram AYHAN
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BGSM12
BED. EĞ. GÖRSL SNTLAR MÜZİK
12
3 DANL12
DİL VE ANLATIM 12
2 COĞ12S
4 HMUY12
5 KDNT12
6 KELM12
7 KRKR12
8 MARP12
9 REH12
10 SÇTD12
11 SDAN12
12 SMTM12
13 STED12
14 TED12
15 TFSR12
16 TRH12S
17 TRİY12
18 İNG12
19 İTAR12
COĞRAFYA 12 (SEÇMELİ)
HİTABET VE MESLEKİ
UYGULAMA
KARŞ. DİN. TARİHİ 12
KELAM 12
KURANI KERİM 12
MESLEKİ ARAPÇA 12
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
12
SEÇMELİ ÇAĞDAŞ TÜRK VE
DÜNYA TARİHİ 12
SEÇMELİ DİL VE ANLATIM 12
SEÇMELİ MATEMATİK 12
SEÇMELİ TÜRK EDEBİYATI 12
TÜRK EDEBİYATI 12
TEFSİR 12
TARİH 12 (SEÇMELİ)
TRAFİK VE İLK YARDIM 12
İNGİLİZCE 12
İSLAM TARİHİ 12
Hs
1
2
2
2
2
2
4
5
1
2
2
2
1
3
2
2
1
2
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
DİLEK YEŞİLDAL
NAMIK AHILIK
AYŞE KASAP
KEVSER DOĞAN
BAYRAM AYHAN
RABİA ONAY
KEVSER DOĞAN
KEVSER DOĞAN
DİLEK YEŞİLDAL
ZAFER KARACA
AYŞE KASAP
RABİA YERLİ
ŞEFİKA BARDAKÇI
ŞEFİKA BARDAKÇI
KEVSER DOĞAN
ZAFER KARACA
DİLEK YEŞİLDAL
DERYA İMRE
ZAFER KARACA
Okul Müdürü
(9)
16:10
16:50
(10)
17:00
17:40
Gün
Ders
Sınıf : 12C BL
(1)
08:40
09:20
DİN12
Pazartesi
R.ONY
DANL12
H.TRK
REH12
Salı
(2)
09:30
10:10
M.ÖZHN
SGİU12
M.ÖZHN
BİL1
Toplam Ders Saati : 14
(3)
10:20
11:00
(4)
11:10
11:50
WTPR12
WTPR12
BİL1
BİL1
M.ÖZHN
M.ÖZHN
SGİU12
TED12
M.ÖZHN
M.KBÇ
BİL1
(5)
12:50
13:30
Sınıf Öğretmeni : MUSTAFA ÖZHANOĞLU
(6)
13:40
14:20
(7)
14:30
15:10
COĞ12S
COĞ12S
N.AHL
D.YŞLDL
TED12
TED12
DANL12
N.AHL
M.KBÇ
M.KBÇ
TRİY12
(8)
15:20
16:00
H.TRK
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Bayram AYHAN
S.No
Ders
1 COĞ12S
2 DANL12
3 DİN12
4 REH12
5 SGİU12
6 TED12
7 TRİY12
8 WTPR12
Dersin Adı
COĞRAFYA 12 (SEÇMELİ)
DİL VE ANLATIM 12
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ 12
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
12
SEÇMELİ GELİŞMİŞ İNTERNET
UYGULAMALARI 12
TÜRK EDEBİYATI 12
TRAFİK VE İLK YARDIM 12
WEB TASARIMI VE
PROGRAMLAMA
Hs
2
Yer
2
2
3
1
2
NAMIK AHILIK
HALİL TERK
1
1
Dersin
Öğretmeni
RABİA ONAY
BİL1
BİL1
MUSTAFA
ÖZHANOĞLU
MUSTAFA
ÖZHANOĞLU
MUHAMMET
KABUKÇU
DİLEK YEŞİLDAL
MUSTAFA
ÖZHANOĞLU
Okul Müdürü
(9)
16:10
16:50
(10)
17:00
17:40
Gün
Ders
Sınıf : 12D ÇG
(1)
08:40
09:20
(2)
09:30
10:10
M.KBÇ
M.KBÇ
TED12
Pazartesi
ANM12
Salı
M.KŞÇ
Toplam Ders Saati : 14
(3)
10:20
11:00
(4)
11:10
11:50
(5)
12:50
13:30
Sınıf Öğretmeni : MEHTAP KUŞÇU
(6)
13:40
14:20
(7)
14:30
15:10
TED12
DANL12
SMTM12
SMTM12
G.GLER
D.YŞLDL
R.ONY
ANM12
EÇÖB12
EÇÖB12
REH12
DANL12
TED12
M.KŞÇ
A.KSP
G.GLER
M.KŞÇ
M.KŞÇ
M.KŞÇ
TRİY12
A.KSP
DİN12
(8)
15:20
16:00
M.KBÇ
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Bayram AYHAN
S.No
Ders
1 ANM12
2 DANL12
3 DİN12
4 EÇÖB12
5 REH12
6 SMTM12
7 TED12
8 TRİY12
Dersin Adı
ANİMASYON 12
DİL VE ANLATIM 12
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ 12
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZ BAKIM
12
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
12
SEÇMELİ MATEMATİK 12
TÜRK EDEBİYATI 12
TRAFİK VE İLK YARDIM 12
Hs
2
2
1
2
1
2
3
1
Yer
Dersin
Öğretmeni
MEHTAP KUŞÇU
AYŞE KASAP
RABİA ONAY
MEHTAP KUŞÇU
MEHTAP KUŞÇU
HACER UYSAL
MUHAMMET
KABUKÇU
DİLEK YEŞİLDAL
Okul Müdürü
(9)
16:10
16:50
(10)
17:00
17:40
Gün
Ders
Sınıf : 12E MH
Toplam Ders Saati : 14
Sınıf Öğretmeni :
(1)
08:40
09:20
(2)
09:30
10:10
(3)
10:20
11:00
(4)
11:10
11:50
(5)
12:50
13:30
(6)
13:40
14:20
(7)
14:30
15:10
TED12
TED12
TED12
COĞ12S
COĞ12S
N.AHL
R.ONY
DİN12
DANL12
SGEO12
SGEO12
SMTM12
SMTM12
DANL12
REH12
TRİY12
(8)
15:20
16:00
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
M.KBÇ
Cuma
R.YER
M.KBÇ
R.YER
M.KBÇ
N.AHL
R.YER
R.YER
A.KSP
N.AHL
A.KSP
D.YŞLDL
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Bayram AYHAN
S.No
Ders
1 COĞ12S
2 DANL12
3 DİN12
4 REH12
5 SGEO12
6 SMTM12
7 TED12
8 TRİY12
Dersin Adı
COĞRAFYA 12 (SEÇMELİ)
DİL VE ANLATIM 12
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ 12
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME
12
SEÇMELİ GEOMETRİ 12
SEÇMELİ MATEMATİK 12
TÜRK EDEBİYATI 12
TRAFİK VE İLK YARDIM 12
Hs
2
2
1
1
2
2
3
1
Yer
Dersin
Öğretmeni
NAMIK AHILIK
AYŞE KASAP
RABİA ONAY
NAMIK AHILIK
RABİA YERLİ
RABİA YERLİ
MUHAMMET
KABUKÇU
DİLEK YEŞİLDAL
Okul Müdürü
(9)
16:10
16:50
(10)
17:00
17:40
Sınıf : 9A AGL
Ders
Gün
(1)
08:40
09:20
(2)
09:30
10:10
(3)
10:20
11:00
(4)
11:10
11:50
(5)
12:50
13:30
R.YER
R.ONY
Ş.ATŞ
D.İMRE
D.İMRE
ASUZB9
Pazartesi
BİY9
BİY9
SAĞL9
YDİL6
(8)
15:20
16:00
R.YER
G.AYD
G.AYD
FİZ9
MAT 9
Ş. BRDK
R.YER
FİZ9
İYDİL2
İYDİL2
TDNBL9
TDNBL9
TED9
ASUZB9
MAT 9
MAT 9
YDİL6
YDİL6
COĞR9
COĞR9
S.AKN
H.TRK
Ş. BRDK
G.CNB
G.CNB
G.AYD
G.AYD
BED9
BED9
REHB9
TED9
GRRS9
BİY9
YDİL6
YDİL6
S.AKN
D.YŞLDL
D.YŞLDL
H.TRK
R.YER
TED9
DANL9
Ş. BRDK
H.TRK
DANL9
MAT 9
G. ERKT
M.ÖĞM
KİM9
(7)
14:30
15:10
G. ERKT
Perşembe
KİM9
YDİL6
(6)
13:40
14:20
Ş.ATŞ
M.ÖĞM
Cuma
DİN 9
Sınıf Öğretmeni : ŞEFİKA BARDAKÇI
Ş.ATŞ
Salı
Çarşamba
Toplam Ders Saati : 40
G.AYD
TAR9
G.AYD
Ş.ATŞ
TAR9
Ş.ATŞ
E.ÇRP
D.İMRE
MAT 9
D.İMRE
E.ÇRP
D.İMRE
MAT 9
D.İMRE
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Bayram AYHAN
S.No
Ders
Dersin Adı
1 ASUZB9
ASTRONOMİ VE UZAY
BİLİMLERİ 9
3 BİY9
BİYOLOJİ 9
2 BED9
4 COĞR9
5 DANL9
6 DİN 9
7 FİZ9
8 GRRS9
9 KİM9
10 MAT 9
11 REHB9
12 SAĞL9
13 TAR9
14 TDNBL9
15 TED9
16 YDİL6
17 İYDİL2
BEDEN EĞİTİMİ 9
COĞRAFYA 9
DİL VE ANLATIM 9
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ 9
FİZİK 9
GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK 9
KİMYA 9
MATEMATİK 9
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME 9
SAĞLIK BİLGİSİ 9
TARİH 9
TEMEL DİNİ BİLGİLER 9
TÜRK EDEBİYATI 9
YABANCI DİL 9
İKİNCİ YABANCI DİL
Hs
2
2
3
2
2
1
2
1
2
6
1
1
2
2
3
6
2
Yer
Dersin
Öğretmeni
RABİA YERLİ
DİLEK YEŞİLDAL
ŞEBNEM ATEŞLER
SEMİH AKIN
ŞEFİKA BARDAKÇI
RABİA ONAY
RABİA YERLİ
ŞEBNEM ATEŞLER
GÜL EROKTAY
GAMZE AYDOĞAN
ŞEFİKA BARDAKÇI
ŞEBNEM ATEŞLER
GÜLHANIM
CANBOLAT
MUSA ÖĞMEN
HALİL TERK
DERYA İMRE
EZGİ ÇIRPAN
Okul Müdürü
(9)
16:10
16:50
(10)
17:00
17:40
Sınıf : 9A AIH
Ders
Toplam Ders Saati : 40
(1)
08:40
09:20
(2)
09:30
10:10
Pazartesi
Ş.ATŞ
Ş.ATŞ
Salı
G.AYD
G.AYD
G.AYD
TDBL9
TED9
Gün
BİY9
MAT 9
Çarşamba
MAT 9
R.ONY
H.TRK
MAT 9
Perşembe
Cuma
BİY9
MAT 9
(3)
10:20
11:00
(4)
11:10
11:50
(5)
12:50
13:30
R.ONY
H.TRK
(6)
13:40
14:20
(7)
14:30
15:10
H.TRK
R.YER
KRKER9
MAT 9
COĞR9
N.AHL
G. ERKT
G. ERKT
D.İMRE
D.İMRE
BİY9
SAĞL9
DANL9
A.KSP
FİZ9
R.YER
ARPÇ9
ARPÇ9
Ş.ATŞ
Ş.ATŞ
YDİL6
K.DĞN
COĞR9
N.AHL
YDİL6
K.DĞN
G.AYD
G.AYD
D.İMRE
D.İMRE
YDİL6
REHB9
KRKER9
KRKER9
ARPÇ9
ARPÇ9
DANL9
BGRSN9
YDİL6
YDİL6
TAR9
TAR9
K.DĞN
YDİL6
KİM9
FİZ9
G.AYD
K.DĞN
MAT 9
KİM9
TED9
(8)
15:20
16:00
KRKER9
R.ONY
TED9
Sınıf Öğretmeni : ESRA ÇETİN
A.KSP
D.YŞLDL
D.İMRE
N.AHL
D.İMRE
R.ONY
G.CNB
R.ONY
G.CNB
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Bayram AYHAN
S.No
Ders
Dersin Adı
Hs
BED. EĞ. GÖRSL SNTLAR MÜZİK
9
1
1 ARPÇ9
ARAPÇA
3 BİY9
BİYOLOJİ 9
2 BGRSN9
4 COĞR9
5 DANL9
6 FİZ9
7 KRKER9
8 KİM9
9 MAT 9
10 REHB9
11 SAĞL9
12 TAR9
13 TDBL9
14 TED9
15 YDİL6
COĞRAFYA 9
DİL VE ANLATIM 9
FİZİK 9
KURANI KERİM 9
KİMYA 9
MATEMATİK 9
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME 9
SAĞLIK BİLGİSİ 9
TARİH 9
TEMEL DİNİ BİLGİLER 9
TÜRK EDEBİYATI 9
YABANCI DİL 9
4
3
2
2
2
4
2
6
1
1
2
1
3
6
Yer
Dersin
Öğretmeni
KEVSER DOĞAN
DİLEK YEŞİLDAL
ŞEBNEM ATEŞLER
NAMIK AHILIK
AYŞE KASAP
RABİA YERLİ
RABİA ONAY
GÜL EROKTAY
GAMZE AYDOĞAN
NAMIK AHILIK
ŞEBNEM ATEŞLER
GÜLHANIM
CANBOLAT
RABİA ONAY
HALİL TERK
DERYA İMRE
Okul Müdürü
(9)
16:10
16:50
(10)
17:00
17:40
Sınıf : 9A MLA
Ders
Gün
(1)
08:40
09:20
TDNBL9
Pazartesi
M.ÖĞM
TAR9
(3)
10:20
11:00
(4)
11:10
11:50
(5)
12:50
13:30
M.ÖĞM
G.AYD
G.AYD
Ş. BRDK
TDNBL9
MAT 9
MAT 9
TED9
(6)
13:40
14:20
(7)
14:30
15:10
(8)
15:20
16:00
A.KSP
D.İMRE
D.İMRE
DANL9
REHB9
G.CNB
Ş. BRDK
TED9
DANL9
A.KSP
Ş.ATŞ
G.AYD
G.AYD
MSGL 9
MSGL 9
MAT 9
MAT 9
FİZ9
KİM9
KİM9
GRRS9
BED9
G.AYD
G.AYD
R.YER
G. ERKT
G. ERKT
D.YŞLDL
D.YŞLDL
BED9
COĞR9
COĞR9
SAĞL9
Ş.ATŞ
Ş.ATŞ
D.İMRE
BİY9
YDİL6
YDİL6
SDKHT9
DİN 9
FİZ9
TED9
Cuma
Ş.ATŞ
D.İMRE
S.AKN
S.AKN
D.İMRE
Ş. BRDK
R.ONY
BİY9
MAT 9
YDİL6
TAR9
M.KŞÇ
BİY9
YDİL6
G.CNB
M.KŞÇ
Perşembe
(2)
09:30
10:10
Sınıf Öğretmeni : GÜLHANIM CANBOLAT
G.CNB
Salı
Çarşamba
Toplam Ders Saati : 39
R.YER
YDİL6
MAT 9
Z. KRC
YDİL6
D.İMRE
Ş. BRDK
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Bayram AYHAN
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BED9
BEDEN EĞİTİMİ 9
3 COĞR9
COĞRAFYA 9
2 BİY9
4 DANL9
5 DİN 9
6 FİZ9
7 GRRS9
8 KİM9
9 MAT 9
10 MSGL 9
11 REHB9
12 SAĞL9
13 SDKHT9
14 TAR9
15 TDNBL9
16 TED9
17 YDİL6
BİYOLOJİ 9
DİL VE ANLATIM 9
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ 9
FİZİK 9
GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK 9
KİMYA 9
MATEMATİK 9
MESLEKİ GELİŞİM 9
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME 9
SAĞLIK BİLGİSİ 9
SEÇMELİ DİKSİYON VE HİTABET
9
TARİH 9
TEMEL DİNİ BİLGİLER 9
TÜRK EDEBİYATI 9
YABANCI DİL 9
Hs
2
3
2
2
1
2
1
2
6
2
1
1
1
2
2
3
6
Yer
Dersin
Öğretmeni
DİLEK YEŞİLDAL
ŞEBNEM ATEŞLER
SEMİH AKIN
AYŞE KASAP
RABİA ONAY
RABİA YERLİ
ZAFER KARACA
GÜL EROKTAY
GAMZE AYDOĞAN
MEHTAP KUŞÇU
GÜLHANIM
CANBOLAT
ŞEBNEM ATEŞLER
ŞEFİKA BARDAKÇI
GÜLHANIM
CANBOLAT
MUSA ÖĞMEN
ŞEFİKA BARDAKÇI
DERYA İMRE
Okul Müdürü
(9)
16:10
16:50
(10)
17:00
17:40
Sınıf : 9B MLA
Ders
Toplam Ders Saati : 39
Sınıf Öğretmeni : ZAFER KARACA
(1)
08:40
09:20
(2)
09:30
10:10
(3)
10:20
11:00
(4)
11:10
11:50
(5)
12:50
13:30
Pazartesi
D.İMRE
D.İMRE
H.TRK
Ş.ATŞ
G.AYD
Salı
D.YŞLDL
D.YŞLDL
A.KSP
A.KSP
D.İMRE
D.İMRE
Ş.ATŞ
R.ONY
YDİL6
YDİL6
GRRS9
MSGL 9
MSGL 9
COĞR9
MAT 9
MAT 9
Gün
YDİL6
BED9
Çarşamba
Perşembe
YDİL6
DANL9
BED9
BİY9
TED9
TED9
YDİL6
TDNBL9
TDNBL9
M.ÖĞM
G.CNB
G.CNB
G.AYD
G.AYD
TED9
COĞR9
DANL9
BİY9
FİZ9
A.KSP
N.AHL
TAR9
TAR9
H.TRK
Ş.ATŞ
M.KŞÇ
G.AYD
D.İMRE
Cuma
M.KŞÇ
YDİL6
MAT 9
D.İMRE
M.ÖĞM
D.YŞLDL
MAT 9
(6)
13:40
14:20
MAT 9
R.YER
(7)
14:30
15:10
(8)
15:20
16:00
Ş. BRDK
R.YER
SDKHT9
BİY9
FİZ9
DİN 9
N.AHL
G.AYD
G.AYD
MAT 9
SAĞL9
REHB9
KİM9
KİM9
G. ERKT
Ş.ATŞ
Z. KRC
G. ERKT
Cumartesi
Pazar
..../..../.......
.Bayram AYHAN
S.No
Ders
Dersin Adı
1 BED9
BEDEN EĞİTİMİ 9
3 COĞR9
COĞRAFYA 9
2 BİY9
4 DANL9
5 DİN 9
6 FİZ9
7 GRRS9
8 KİM9
9 MAT 9
10 MSGL 9
11 REHB9
12 SAĞL9
13 SDKHT9
14 TAR9
15 TDNBL9
16 TED9
17 YDİL6
BİYOLOJİ 9
DİL VE ANLATIM 9
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BİLGİSİ 9
FİZİK 9
GÖRSEL SANATLAR / MÜZİK 9
KİMYA 9
MATEMATİK 9
MESLEKİ GELİŞİM 9
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME 9
SAĞLIK BİLGİSİ 9
SEÇMELİ DİKSİYON VE HİTABET
9
TARİH 9
TEMEL DİNİ BİLGİLER 9
TÜRK EDEBİYATI 9
YABANCI DİL 9
Hs
2
3
2
2
1
2
1
2
6
2
1
1
1
2
2
3
6
Yer
Dersin
Öğretmeni
DİLEK YEŞİLDAL
ŞEBNEM ATEŞLER
NAMIK AHILIK
HALİL TERK
RABİA ONAY
RABİA YERLİ
DİLEK YEŞİLDAL
GÜL EROKTAY
GAMZE AYDOĞAN
MEHTAP KUŞÇU
ZAFER KARACA
ŞEBNEM ATEŞLER
ŞEFİKA BARDAKÇI
GÜLHANIM
CANBOLAT
MUSA ÖĞMEN
AYŞE KASAP
DERYA İMRE
Okul Müdürü
(9)
16:10
16:50
(10)
17:00
17:40
Download

Sınıf : 10A GL Toplam Ders Saati : 35 Sınıf Öğretmeni : FİRDEVS