İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ – REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı
Haftalık Ders Programı
1. Sınıf
Dersin Adı
Psikofizyoloji
Gelişim Psikolojisi I
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Sosyal Antropoloji
Bilgisayar II
Eğitim Felsefesi
Türkçe II: Sözlü Anlatım
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Il
T
3
3
2
3
2
2
2
2
Yabancı Dil II
3 0 Öğr. Gör. Nalan Tur
2. Sınıf
Dersin Adı
Öğretim İlke ve Yöntemleri
İstatistik II
İnsan İlişkileri ve İletişim
Öğrenme Psikolojisi
Sosyal Psikoloji
Test Dışı Teknikler
Türk Eğitim Tarihi
T
3
3
2
3
3
3
2
U
0
0
2
0
0
0
0
3. Sınıf
Dersin Adı
Grupla Psikolojik Danışma
Rehberlikte Program Geliştirme
Psikolojik Danışma Kuramları
Karşılaştırmalı Eğitim
Davranış Bozuklukları
Eğitim Psikolojisi:Kuram ve Uygulama
Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulamaları
Çocuk Psikolojisi Uygulamaları
T
3
3
3
3
3
3
1
3
4. Sınıf
Dersin Adı
Rehb. ve Psi. Dan. Semineri
Kurum Deneyimi
Rehberlik ve Psi. Dan. Alan Çalışması
Rehberlik ve Psi. Dan. Alan Çalışması
Rehberlik ve Psi. Dan. Alan Çalışması
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Meslek Etiği ve Yasal Konular
Kurum Deneyimi
Kurum Deneyimi
Çatışma Çözümü
Afet Kültürü
Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı
Kültürel Psikoloji
T
2
1
1
1
1
2
2
1
1
3
2
3
3
U
0
0
0
0
2
0
0
0
Öğretim Üyesi
Gün
Salı
Prof. Dr. Öget Öktem Tanör
Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Kılıçaslan ÇelikkoSalı
Çarşamba
Öğr. Gör. Esin Tezbaşaran
Çarşamba
Yrd.Doç.Dr. Gamze Sart
Perşembe
Yrd.Doç.Dr. Özgür Yılmaz
Yrd.Doç.Dr.Cengiz Poyraz
Perşembe
Cuma
Öğ.Gör.Büşra Sürgit
Ok.Ertuğrul Dolmuş
Cuma
Saat
09:00-11:15
13:45-16:00
08:30-10:00
12:15-14:30
08:30-11:30
12:15-13:45
15:15-16:45
16:45-18:15
Yer
Çapa Tıp F.
B Blok B-1
V1
V4
Bilg.Lab.1
B Blok B-2
V4
interaktif danışma
Çarşamba 10:00-11:30
interaktif danışma
Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Coşkun Küçüktepe
Öğ.Gör Esin Tezbaşaran
Yrd.Doç.Dr. Hatice Ergin
Yrd.Doç.Dr. Tamer Ergin
Doç.Dr. İlkay Demir
Doç.Dr. Armağan Köseoğlu
Doç.Dr. Filiz Meşeci Giorgetti
Gün
Pazartesi
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cuma
Saat
10:45-13:00
15:15-17:30
10:45-13:45
14:30-16:45
13:00-15:15
10:00-12:15
13:00-14:30
Yer
B Blok B-2
B Blok B-2
B Blok B-1
V4
A1
B Blok B-2
V1
U
0
0
0
0
0
0
4
0
Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr. Çare Sertelin Mercan
Yrd.Doç.Dr. Coşkun Küçüktepe
Doç.Dr. İlkay Demir
Yrd.Doç.Dr. Gamze Sart
Yrd.Doç.Dr. Hatice Ergin
Yrd.Doç.Dr. Gamze İnan Kaya
Doç.Dr. Esra İşmen Gazioğlu
Doç.Dr. Esra İşmen Gazioğlu
Gün
Pazartesi
Salı
Salı
Salı
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
Perşembe
Saat
15:15-17:30
08:30-10:45
11:30-13:45
15:15-17:30
09:15-11:30
15:15-17:30
09:15-10:00
10:00-12:15
Yer
V4
B Blok B-1
A1
A4
A1
A4
B Blok B-2
B Blok B-2
U
2
4
4
4
4
0
0
4
4
0
0
0
0
Öğretim Üyesi
Gün
Prof.Dr. A. Esra Aslan
Salı
Yrd.Doç.Dr. Ayşegül Kılıçaslan ÇelikkoSalı
Salı
Doç.Dr. Armağan Köseoğlu
Salı
Yrd.Doç.Dr. Gamze İnan Kaya
Yrd. Doç. Dr. Cengiz Poyraz
Salı
Çarşamba
Öğr.Gör. Esin Tezbaşaran
Çarşamba
Doç.Dr. Armağan Köseoğlu
Çarşamba
Yrd.Doç.Dr. Tamer Ergin
Çarşamba
Doç.Dr. İlkay Demir
Yrd.Doç.Dr. Gamze Sart
Çarşamba
Dr. Levent Erel
Perşembe
Perşembe
Yrd.Doç.Dr. Tamer Ergin
Perşembe
Yrd.Doç.Dr. Çare Sertelin Mercan
Saat
08:30-11:30
13:00-13:45
12:15-13:00
15:15-16:00
16:45-17:30
08:30-10:00
10:45-12:15
12:15-13:00
13:45-14:30
15:15-17:30
08:30-10:00
10:45-13:00
15:15-17:30
Yer
A1
Adalet MYO D2
A4
A5
A1
V1
V5
B Blok B-1
A1
B Blok B-1
V4
A1
A1
Download

2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı 1. Sınıf Dersin Adı T U