ORGANİZASYON ŞEMASI (AKADEMİK)
(AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU )
M.Y.O. Kurulu
-Doç.Dr.Ahmet ÇETİN
(Bşk)
-Öğr.Gör.R.Onur UZUN
(Üye)
-Öğr.Gör.Cüneyt KARA
M.Y.O. Yönetim Kurulu
Doç.Dr.Ahmet ÇETİN
MÜDÜR
-Doç.Dr.Ahmet ÇETİN
(Bşk)
(Üye)
-Öğr.Gör.R.Onur UZUN
(Üye)
-Yrd.Doç.Dr.M.Emin MERTER (Üye)
-Öğr.Gör.Cüneyt KARA
(Üye)
-Yrd.Doç.Dr.T.KUNDURACI
(Üye)
-Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ
(Üye)
-Doç.Dr.Metin ÇABUK
(Üye)
-Yrd.Doç.Dr.Mesut ABUŞKA
(Üye)
-Öğr.Gör.Sadettin EKİN
(Üye)
-Yrd.Doç.Dr.Serdar ERATAK
Öğr.Gör.R.Onur UZUN
Müdür Yrd
Öğr.Gör.Cüneyt KARA
Müdür Yrd
Bitkisel ve Hayvansal
Üretim Bölümü
Böl.Bşk.Doç.Dr.M.ÇABUK
Bitkisel ve Hayvansal
Ürt.Böl.Bşk.Yrd.
Yrd.Doç.Dr.Özlem G.KILIÇ
Zeytin ve Zeytin
İşleme Tek.Prog.
(Ö.Ö.)
Öğr.Elemanları
-Yrd.Doç.Dr.
Nurdan
ZİNCİRCİOĞLU
-Yrd.Doç.Dr.
Emine ALÇITEPE
-Yrd.Doç.Dr.
Özlem Gürbüz
KILIÇ
Kümes Hay.Yet.
Tek.Prog. (Ö.Ö.)
Öğr.Elemenları
-Doç.Dr.Metin
ÇABUK
-Doç.Dr.Mustafa
MİDİLLİ (40/b)
-Yrd.Doç.Dr.
Serdar ERATAK
-Yrd.Doç.Dr.Mesut ABUŞKA
-M.Y.O. Sekreteri Ali SALIKER
-M.Y.O. Sek. Ali SALIKER (Raportör)
Pazarlama ve Rek.
Bölümü
Böl. Bşk.
Yrd.Doç.Dr.M.E.MERTER
Bilg.Tekn.Bölüm
Bşk.V.
Öğr.Gör.Volkan
ALTINTAŞ
Elek. Ve Ener.Bölüm
Bşk.
Yrd.Doç.Dr.
Tarık KUNDURACI
Mak. Ve Metal.
Tekn. Bölüm
Başkanı
Yrd.Doç.Dr.
Mesut ABUŞKA
Motorlu Araç.
Ve Ulaş.
Bölüm Başkan
V.
Öğr.Gör.
Sadettin EKİN
Başkan Yrd.
Öğr.Gör.Recep
ARICI
Pazarlama Programı
(Ö.Ö. ve İ.Ö. )
Öğretim Elemanları
-Yrd.Doç.Dr.M.Emin
MERTER
-Öğr.Gör.Sinem
KABASAKAL
Bilgis. Prog. Prog.
Öğretim
Elemanları
-Öğr.Gör.Volkan
ALTINTAŞ
-Öğr.Gör.Emine
KOCATAŞ
-Öğr.Gör.Mehmet
DİKMEN
Elektrik. Prog.
Öğretim
Elemanları
-Yrd.Doç.Dr.
Tarık KUNDURACI
-Öğr.Gör.Cüney
KARA
-Öğr.Gör.Yasin
AYDIN
Makine Prog.
Öğretim
Elemanları
-Yrd.Doç.Dr.Mesut
ABUŞKA
-Öğr.Gör. Recep
ARICI
-Öğr.Gör.R.Onur
UZUN
(Üye)
-Yrd.Doç.Dr. Nurdan ZİNCİRCİOĞLU (Üye)
(Üye)
(Raportör)
Kimya ve
Kimyasal
Tek.Böl.Bşk.
Doç.Dr.Harun
ÇOBAN
-Laboratvar
Tek. Prog.
Otomotiv
Tekn. Prog.
Öğretim
Elemanları
Öğr.Gör.
Sadettin
EKİN<
-Doç.Dr.Harun
ÇOBAN
-Öğr.Gör.E.
EROĞLU
Not:Henüz
öğrenci kaydı
yoktur.
M.Y.O.Sekre
teri
Ali SALIKER
-Öğrenci
İşleri
-Personel
İşleri
-İdarî ve
Malî İşler
-Destek
Hizmetleri
-Güvenlik
Hizmetler
ORGANİZASYON ŞEMASI (İDARÎ)
( AKHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU)
-Doç.Dr.Ahmet ÇETİN
(Bşk)
-Öğr.Gör.R.Onur UZUN
(Üye)
-Öğr.Gör.Cüneyt KARA
(Üye)
-Doç.Dr.Metin ÇABUK
(Üye)
-Yrd.Doç.Dr.M.Emin MERTER
(Üye)
-Yrd.Doç.Dr.Tarık KUNDURACI
(Üye)
-Öğr.Gör.Volkan ALTINTAŞ
(Üye)
-Yrd.Doç.Dr.Mesut ABUŞKA
(Üye)
-Öğr.Gör.Sadettin EKİN
(Üye)
Evrak Kayıt ;
-Alim Ceylan (Teknisyen)
-Doç.Dr.Ahmet ÇETİN
(Bşk)
-Öğr.Gör.R.Onur UZUN
(Üye)
-Öğr.Gör.Cüneyt KARA
(Üye)
-Yrd.Doç.Dr.Serdar ERATAK
(Üye)
-Yrd.Doç.Dr. Nurdan ZİNCİRCİOĞLU (Üye)
-Yrd.Doç.Dr.Mesut ABUŞKA
-M.Y.O. Sekreteri Ali SALIKER
(Üye)
(Raportör)
Ali SALIKER
Yüksekokul Sekreteri
Personel İşleri
Birimi
Öğrenci İşleri
Personeli
-M.Karaoğlıu (Şef)
-E.Kiraz
(Bil.İşl.)
-Sibel YÜCE (Memur)
-A.Varnalı (Teknisyen)
Öğr.Gör.Cüneyt KARA
Müdür Yrd.
Öğr.Gör.R.Onur UZUN
Müdür Yrd.
-M.Y.O. Sekreteri Ali SALIKER (Raportör)
Öğrenci İşleri
Birimi
M.Y.O. Yönetim Kurulu
Doç.Dr.Ahmet ÇETİN
MÜDÜR
M.Y.O. Kurulu
Personel İşleri
Personeli
-L.Elikbank
(Bilg.İşletmeni)
İdarî-Malî İşler
Birimi
İdarî-Malî İşler
Personeli
-Mehmet ÇEVİK –
(Bilg.İşlm.Ayniyat Say.V.Muhasebe )
-Şahin AKKAŞOĞLU
(Memur) (MuhtelifÖSYM)
-Ferda GÜLBENLİ –
Hizmetli (Muhtelif
İşler)
Destek İşleri
Birimi
Destek İşleri Personeli
Teknik İşler ;
-İsmail Atar (Teknisyen)
-Alpay Araslan (13/b
Teknisyen)
-Tarık Kara (13/b
Teknisyen)
Yardımcı Hizmetler
-B.Özder (Danışma)
Taşoran İşciler
-Ali Osman Eroğlu
-Mustafa Gürlek
-Hüseyin Uzunoğlu
Geçici İşci;
Yüksel DERE
İlhami GÜL
Sürekli İşci:
Haşmet BEYOĞLU
Kısmi Zamanlı Çalışan
Öğrenciler
9 Öğrenci
Güvenlik İşleri
Birimi
Güvenlik İşleri
Personeli
Kadrolu :
-Ramazan ÇİFTÇİ
Taşoran Görevliler:
-Tunay UMUTLU
-Meryem YILDIZ
-Gürkan ÖZKAN
-Hakan ONAY
-Erkan UYSAL
Download

organizasyon şeması - Akhisar Meslek Yüksekokulu