T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 74686402/410.07/1717100
Konu: Sayısallaştırılmış Kimlik Bilgisi
Doğrulama Sistemi
ACELE VE GÜNLÜ
16/02/2015
.............................. KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 11/02/2015
tarihli ve 1533872 sayılı Sayısallaştırılmış Kimlik Bilgisi Doğrulama Sistemi ile ilgili yazısı
ekte gönderilmiştir.
Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde sayısallaştırılmış kimlik doğrulama sistemi
kurulmuş, uygulamanın yapılacağı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kurulması
gereken teknik altyapı 01/04/2015 tarihi itibariyle uygulama başlatılmıştır.
Sistem teknik özellikleri doğrultusunda sayısallaştırılmış kimlik bilgisi doğrulama
sistemi uygulamasına 01/05/2015 tarihinde başlanacaktır. Böylece 01/05/2015 tarihinde
Hatay İli de uygulamaya dahil edilmiş olacaktır. Kurumların, mağdur olmamaları için
teknik alt yapı ve cihaz bağlanması ile ilgili birimlere en az 45 iş günü öncesinden
başvuru yapmaları gerekmektedir.
İlçenizde faaliyette bulunan Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine
duyurularak gereğinin yazı doğrultusunda yapılmasını önemle rica ederim.
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK: Bakanlık Yazısı (1 Sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara (İlçe MEM)
(Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezleri Bulunan Tüm İlçeler)
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ürgenpaşa Mah. Hüseyin Özbuğday
Anadolu Lisesi Yanı 31030 Antakya/HATAY
Elektronik Ağ: www.hatay.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: A. ÖZDEMİR Memur
Dahili Telefon : 1094
Tel: (0 326) 227 68 68
Faks: (0 326) 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenb4eb-2d63-3ca7-a058-0ca5 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Sayı : 35235946/410.07/1533872
Konu: Sayısallaştırılmış Kimlik Bilgisi
Doğrulama Sistemi
11/02/2015
……………………………VALİLİĞİNE
( İl Milli Eğitim Müdürlüğü )
İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği,
b) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 05.06.2014 tarihli ve 2296439 sayılı
yazısı.
c) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 09.01.2015 tarihli ve 257900 sayılı
yazısı.
Bakanlığımıza bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere
verilen destek eğitimleri ile bu eğitim giderlerinin Bakanlığımızca karşılanmasına ilişkin iş ve
işlemlerin ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütüldüğü bilinmektedir. Buna
göre, rehberlik ve araştırma merkezlerinde sayısallaştırılmış kimlik doğrulama sistemi
kurulmuş, ilgi (b) yazı ile de ilgi (a) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda uygulamanın
yapılacağı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kurulması gereken teknik altyapı ile
uygulamanın başlatılacağı illerin listesi valiliklere gönderilerek uygulama başlatılmış ve ilgi
(c) yazı ile ekindeki illerde de 01/04/2015 tarihi itibariyle uygulama başlatılmıştır.
İlgi (b) yazı ekindeki açıklamalar ve sistem teknik özellikleri doğrultusunda
sayısallaştırılmış kimlik bilgisi doğrulama sistemi uygulamasına 01/05/2015 tarihinde ekte
yer alan illerde de başlanacaktır. Böylece 01/05/2015 tarihinde tüm iller uygulamaya dahil
edilmiş olacaktır. Kurumların, mağdur olmamaları için teknik alt yapı ve cihaz bağlanması ile
ilgili birimlere en az 45 iş günü öncesinden başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Yusuf TEKİN
Bakan a.
Müşteşar
EK:
Uygulama yapılacak illerin listesi
DAĞITIM:
B Planı
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için:Ceyhun AY Eğitim Uz. ( Şahsa Bağlı)
Tel: (0 312) 4133463
Faks: (0 312) 2239926
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenbeb0-1d85-3152-95ef-ba87 kodu ile teyit edilebilir.
01/05/2015 TARİHİNDE SAYISALLAŞTIRILMIŞ KİMLİK BİLGİSİ
DOĞRULAMA SİSTEMİ UYGULAMASI BAŞLAYACAK İLLERE AİT ÇİZELGE
SIRA NO
İL ADI
1
ADANA
2
ANTALYA
3
AYDIN
4
BALIKESİR
5
BURSA
6
DENİZLİ
7
DİYARBAKIR
8
ESKİŞEHİR
9
GAZİANTEP
10
HATAY
11
İSTANBUL
12
İZMİR
13
KAHRAMANMARAŞ
14
KAYSERİ
15
KOCAELİ
16
KONYA
17
MANİSA
18
MERSİN
19
SAMSUN
20
ŞANLI URFA
21
VAN
22
ZONGULDAK
Download

Sayısallaştırılmış Kimlik Bilgisi Doğrulama Sistemi(Özel Eğitim ve...)