2015-2016 Eğitim–Öğretim Yılı
Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği
Başvuru İlanı
Başvurular 16.02.2015’de başlayıp, 16.03.2015 tarihinde mesai sonunda (17:00)
bitecektir. Başvuru yapacak öğrencilerimiz aşağıdaki esasları izlemelidirler.
Başvuru Şartları :
• Başvuru yapacak öğrencilerin tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir.
• Necmettin Erbakan Üniversitesinde okuyan tüm önlisans, lisans, yüksek lisans ve
doktora öğrencileri başvurabilirler.
• En az bir ders dönemini tamamlamış olması gerekiyor.(hazırlık sınıfı öğrencileri
başvuruda bulunamaz.)
• Öğrencinin alttan dersi olması Erasmus programına başvurmasına mani değildir.
• Önlisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0 veya 58/100; lisansüstü-doktora
öğrencileri için en az 2.5/4.0 veya 65/100 not ortalamasına sahip olması gerekir.
Başvuru Prosedürü:
•
•
•
Bütün adayların online başvuruda verilen PDF belgesinin çıktısını almaları
gerekmektedir.
Online
başvurusunu
yapan
öğrenciler transkriptlerini
öğrenci
işlerinden alarak başvuru belgelerinin PDF çıktıları ile birlikte Erasmus Ofisi’ne
bırakacaklardır. Form doldurulurken bir hata yapılmışsa, söz konusu hata form
teslimi sırasında belirtilecek, formlar teslim edildikten sonra herhangi bir
değişiklik yapmak mümkün olmayacaktır.
Bütün
adayların
başvuruları,
Erasmus
Koordinatörlüğü
tarafından
http://www.konya.edu.tr/fakulteler/erasmus/genel/453
adresinde
yayınlanan “Necmettin Erbakan Üniversitesi Erasmus+ Programı Yönergesi”ndeki
kriterlerin sağlanıp sağlanmadığını ölçen bir “Uygunluk Kontrolü”nden geçecek,
uygun olan adaylar üniversitemizin ilgili birimlerinde yapılacak dil sınavına
katılabileceklerdir.
•
Uygunluk Kontrolünden geçerek dil sınavına girebilecek öğrencilerin
listesi 20.03.2015 tarihinde http://www.konya.edu.tr/koordinatorlukler/erasmus adresin
de yayınlanacaktır.
•
Başvuran bütün adayların Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından
yapılacak dil sınavına girmeleri gerekmektedir. Başka bir dil sınavının belgesi kabul
edilmeyecektir.
•
Erasmus+ Dil Sınavları Avrupa Dil Portfolyosu’na göre B1 düzeyinde NEÜ Yabancı
Diller Yüksekokulu tarafından yapılacaktır.
•
2015–2016 Dönemi Erasmus+ Dil Sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olup
aşağıdaki tarihlerde ve belirtilen yerlerde yapılacaktır.
Erasmus Dil Sınav Tarihi
23-25 Mart 2015
Not: Bu sınav Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilecektir. Sınav
yerleri ve listeler sınavdan
önce http://www.konya.edu.tr/koordinatorlukler/erasmus adresinden ilan
edilecektir.
Sınav Sonuç Açıklama Tarihi
31 Mart 2015
Yabancı Dil sınav sonuçları Koordinatörlüğümüzün
http://www.konya.edu.tr/koordinatorlukler/erasmus adresinden ilan
edilecektir.
•
2014/2015 akademik yılı başvurularını değerlendirmede
değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
Akademik başarı düzeyi : %50
Dil seviyesi : %50
Daha önce yararlanma : -10 puan (Toplam 100 puan üzerinden)
kullanılacak
(-10 puan uygulaması hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim
kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.)
•
•
•
Erasmus+ Öğrenim ve Staj hareketliliği programından hibeli ya da hibesiz
olarak yararlanılması mümkündür.
Staj Hareketliliği programından yararlanmak isteyen öğrencilerin okudukları
bölümlere ilişkin Erasmus ikili anlaşması olma zorunluluğu yoktur. Sınava
sadece staj hareketliliğini seçerek başvurabilirler.
Erasmus+ Programı Erasmus Öğrenci-Staj Hareketlilik faaliyeti 1 Haziran
2015 - 30 Eylül 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilebilmektedir.
•
Öğrenim Hareketliliğinde, hibe hesaplamalarında baz alınan ülke kategorileri ve
hibe miktarları aşağıdaki gibidir (€):
Hayat
Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler*
Pahalılığına
Göre Ülke
Türleri
Aylık
Öğrenci
Öğrenim
Hibesi (€)
1.
Grup Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İngiltere 500
Program
(Birleşik Krallık), İrlanda, İsveç, İtalya, Lihtenştayn,
Ülkeleri
Norveç
2.
Grup Almanya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, 400
Program
Hollanda, İspanya, İzlanda, Kıbrıs Rum Kesimi,
Ülkeleri
Lüksemburg, Portekiz, Slovenya, Yunanistan
3.
Grup Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, 300
Program
Makedonya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya
Ülkeleri
* 2015-2016 hibe miktarlarında değişiklik olması durumunda web sayfamızda
yayınlanacaktır.
Başvurular için http://onlinebasvuru.konya.edu.tr/ adresini tıklayınız.
Erasmus+ Programı Tanıtım Toplantıları
AKEF
Erol Güngör Konferans Salonu (Saat 14:00)
27 Şubat 2015
Köyceğiz Kampüsü
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Konferans Salonu(Saat 10:30)
04 Mart 2015
Download

2015-2016 Eğitim–Öğretim Yılı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj