Burs, Ödül ve Plaketler
Türk Nöroşirürji Derneği Dr. Aysima Altınok Nöroşirürji Uzmanlık
Tez Ödülü - 2015
Türk Nöroşirürji Derneği 2015 yılı Bilimsel Kongresi’nde bir uzmanlık tezi ödüllendirilecektir. Seçilen
uzmanlık bilimsel tezine, ödülü ve beratı 29. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi’nde verilecektir.
Ödül miktarı 250 USD’dır.
Başvuru Koşulları:
1. Ödül için başvuran kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.
2. Ödül için başvuran kişi Türk Nöroşirürji Derneği üyesi ve Nöroşirürji Uzmanı olmalıdır.
3. Uzmanlık tezi çalışması Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bir merkezde yapılmış olmalıdır.
4. Uzmanlık tezi deneysel ve klinik alanda yapılmış olabilir.
5. Uzmanlık tezi 2014 yılı içerisinde basılmış olmalıdır.
6. Başvuru mektubu ile birlikte dört nüsha tez, Türk Nöroşirürji Derneği adresine gönderilir ya da elden
teslim edilir. Faks, disket veya e-posta ile başvuru geçerli değildir.
7. Ödül başvuran kişiye verilir.
SON BAŞVURU TARİHİ
1 Mart 2015
Download

Burs, Ödül ve Plaketler Türk Nöroşirürji Derneği Dr. Aysima Altınok