BELEDİYEMİZDE GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMEK İSTEYEN PERSONELLERE AİT LİSTE
S NO ADI VE SOYADI
KAD. ÜNV.
TALEP EDİL.KAD.
12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152-
Mühendis
Mühendis
Fizikçi
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Tekniker
ġef
Mühendis
Denizcilik ve Ġç Su Hiz.ġb.Md.
Denizcilik ve Ġç Su Hiz.ġb.Md.
Denizcilik ve Ġç Su Hiz.ġb.Md.
Denizcilik ve Ġç Su Hiz.ġb.Md.
Denizcilik ve Ġç Su Hiz.ġb.Md.
Denizcilik ve Ġç Su Hiz.ġb.Md.
Denizcilik ve Ġç Su Hiz.ġb.Md.
Denizcilik ve Ġç Su Hiz.ġb.Md.
Denizcilik ve Ġç Su Hiz.ġb.Md.
Hasar Tespit ġb.Md.
Hasar Tespit ġb.Md
Mimar
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Uzman
Uzman
ġef
Fizikçi
Mühendis
Yol ĠĢt.ġb.ġefi
Mimar
Mühendis
Mimar
Mimar
Mimar
Tekniker
Mühendis
Tekniker
Mühendis
Ġstatistikçi
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Mühendis
Memur
ġef
ġef
ġef
Sivil Sav.Uzm.
ġef
Muhasebeci
ġef
Ġhale ġb.Md.
Ġhale ġb.Md.
Ġhale ġb.Md.
Ġhale ġb.Md.
Kira ve Tahsisi ġb.Md.
Kira ve Tahsisi ġb.Md.
Kira ve Tahsisi ġb.Md.
Makine Ġkmal ve ĠĢĢletmeġb.Md.
Makine Ġkmal ve ĠĢĢletmeġb.Md.
Makine Ġkmal ve ĠĢĢletmeġb.Md.
Num. Ve Mev.Ayk.ġb.Md.
Num. Ve Mev.Ayk.ġb.Md.
Num. Ve Mev.Ayk.ġb.Md.
Num. Ve Mev.Ayk.ġb.Md.
Num. Ve Mev.Ayk.ġb.Md.
Num. Ve Mev.Ayk.ġb.Md.
Num. Ve Mev.Ayk.ġb.Md.
Num. Ve Mev.Ayk.ġb.Md.
Num. Ve Mev.Ayk.ġb.Md.
Num. Ve Mev.Ayk.ġb.Md.
Raylı Sistem ġb.Md.
Raylı Sistem ġb.Md.
Raylı Sistem ġb.Md.
Raylı Sistem ġb.Md.
Raylı Sistem ġb.Md.
Raylı Sistem ġb.Md.
Raylı Sistem ġb.Md.
Raylı Sistem ġb.Md.
Raylı Sistem ġb.Md.
Raylı Sistem ġb.Md.
Raylı Sistem ġb.Md.
Raylı Sistem ġb.Md.
Sağ.veFizik.Uyg.GeliĢ.ġb.Md.
Sağ.veFizik.Uyg.GeliĢ.ġb.Md.
Sosyal Yrd.ġb.Md.
Sosyal Yrd.ġb.Md.
Sosyal Yrd.ġb.Md.
Sosyal Yrd.ġb.Md.
Sosyal Yrd.ġb.Md.
Duran KAYA
Mehmet USLU
Meral AKAN
Tutgut HAYTA
A.AyĢen YILMAZ
Tuğba BARUT
Kandemir SAVAġ
Özlem ATASEVER
Hacer DENĠZ
Mükremin BAKIR
Sefa BOLAT
Ahmet BAYRAM
Ali YAKAN
IĢıl KAYAġ
Kemal BALIKÇI
Çağlar YILMAZ
Filiz ÜNLÜ
Cafer AKHARMAN
Eyup EĞE
Özden DELĠMAZI
Hasan AYDOĞAN
Kerem BOZDOĞAN
Remzi KANKILIÇ
Alirıza KÖRKÜN
F.Muhammet YILMAZ
Güney ÇABUK
Hülye GÜLER ULUSOY
Hüseyin ÖZÜ
Ġhsan Nisa GÜLEN
Uğur BOLAT
Nida TEMĠZ
Suphi CĠVELEK
N.Berna AKINLI
H.Hüseyin DÜNDAR
H.BarıĢ GEDĠK
Meftune GERÇEKER
Mehmet BOZDOĞAN
Muharrem EġSĠZOĞLU
Önder ALPAGOT
Yusuf GÜNDOĞDU
Zehra KABAHARNUP
Serhan TUMLUKOLÇU
Arman AYDOĞAN
Elife YORULMAZ
Serdal GÜLEÇ
A.Yıldıray ġĠMġEK
Mustafa DAĞ
F.Belgin BALKIZ
Mağfer YILDIRIM
Mehmet ÖZDEMĠR
Nadide TAġ
Ramazan BULUT
KABUL-RET GEREKÇESİ
Hayvan Sağlığı ve YetiĢtiriciliği ġb.Md.
Veteriner Hekim Hayvan Sağlığı ve YetiĢtiriciliği ġb.Md.
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
Yönet.7/a-1 - RET
Yönet.7/a-1 - RET
Yönet.7/a-1 - RET
Yönet.7/a-1 - RET
Yönet. 7/a-1 - RET
KABUL
Yönet. 7/a-2 - RET
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
Yönet.7/a-1 - RET
Yönet.7/a-1 - RET
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
Yönet.7/a-1 - RET
Yönet.7/a-1 - RET
Yönet.7/a-1 - RET
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
Yönet.7/a-1 - RET
Yönet.7/a-1 - RET
Yönet.7/a-1 - RET
Yönet.7/a-2-4 RET
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
5354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107-
Mete ġAHĠN
Nuran SEÇME
Onur ÖZKALE
Selami OĞUZHAN
Kenan ÖZTÜRK
Nesrin DERBENT
Ġsmail DĠKĠLĠTAġ
Ġ. Göktekin HERGÜNER
Hüseyin KARALAR
Alirıza GÖKDAM
Ali UÇAR
Aydın GÖÇER
Cem DUMAN
Ali ÖZBULAT
Ġsmail SÖĞÜT
Mesut ÇETĠNER
Ulviye KALKANCI
Nilay ÇĠRAY
Y.Samet SEVĠNDĠK
Murat BAY
Ġsmail ASLAN
Adnan BÜYÜKÖZTÜRK
A.Hakkı COġAR
Bekir ÇAY
Murat DEMĠRCĠOĞLU
Hasan KILINÇ
Ahmet ÜNSAL
M.Tuncer ĠNCEOĞLU
Ġslam SARI
Uğur ÜLKER
Yakup AKGÜL
Kadir GÜL
Esra SARI
Ömer DEMĠREL
Ali BÜLBÜL
Recep ġinasi KOCA
A.Yavuz KIREKER
Suat UTKU
Sercan SAKAL
Suzan ÖCAL
Ahmet BULUT
Çağrı ÇELĠK
Çiğdem DĠKYOL
Çiğdem AKGÜN
ġahin DEVECĠ
Burak TOLU
Ġsmail TAYMAZ
Ġsmail ÖZBEK
Hakan AKGÜL
K.EmiĢ AVAN
Serkan KELEġ
Kamil BUCAN
Haydar ÇANKAYA
Feyzullah KARA
Hamide DĠNÇGEZER
ġef
ġef
Mimar
Mühendis
Mühendis
Sağ. Tekni
Memur
VHKĠ.
Memur
Bilgisayar ĠĢl.
VHKĠ.
VHKĠ.
Memur
VHKĠ.
Memur
Tahsildar
Memur
Veznedar
Tekniker
Tekniker
Tekniker
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
Memur
VHKĠ.
Memur
Bilgisayar ĠĢl.
ġoför
Memur
Memur
Memur
VHKĠ.
Tekniker
Bilgisayar ĠĢl.
Bilgisayar ĠĢl.
Memur
Bilgisayar ĠĢl.
Memur
Bilgisayar ĠĢl.
Memur
Bilgisayar ĠĢl.
ġoför
Memur
VHKĠ.
Memur
Memur
VHKĠ.
Memur
Teknisyen
Bilgisayar ĠĢl.
Memur
VHKĠ.
Sosyal Yrd.ġb.Md.
Sosyal Yrd.ġb.Md.
Temizlik ĠĢleri ġb.Md.
Temizlik ĠĢleri ġb.Md.
Kaynak GeliĢ.veĠĢt.ġb.Md.
Psikolojik ve Sos.Reh.ġb.Md.
Psikolojik ve Sos.Reh.ġb.Md.
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
Yönet. 7/a-4 - RET
Yönet. 7/a-2 - RET
KABUL
KABUL
Yönet. 7/a-4 - RET
Yönet. 7/a-4 - RET
Yönet. 7/a-4- RET
KABUL
Yönet. 7/e-1- RET
Yönet. 7/e-1- RET
KABUL
KABUL
Yönet. 7/e-2- RET
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
Yönet. 7/e-2- RET
Yönet. 7/e-2- RET
Yönet. 7/e-2 RET
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
Yönet. 7/e-1- RET
Yönet. 7/e-2- RET
Yönet. 7/e-1- RET
KABUL
KABUL
KABUL
Yönet. 7/e-2- RET
KABUL
Yönet. 7/e-2- RET
KABUL
Yönet. 7/e-2- RET
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
Yönet. 7/e-2- RET
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
Yönet. 7/e-2- RET
Yönet. 7/e-1- RET
Yönet. 7/e-2- RET
KABUL
KABUL
KABUL
Yönet. 7/e-2- RET
KABUL
Yönet. 7/e-2 RET
Yönet. 7/e-1- RET
108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161-
Ahmet SEYHAN
Sezai DAĞHAN
Hacı TURGUT
Adem ÇÜRÜK
Evrim ÖZMEN
Ġbrahim TOKUÇ
Kerim KIRAT
Ferdi ARIKAN
Bekir DOĞAN
Abdurrezzak IġIK
AyĢe ENES
Burcu TUZCU
Kenan KANDĠL
Mustafa TEPEGÖZ
B.ġevki ÖZVEREN
Nilifer ÖZCAN
Yasin YÜKSEKBAġ
Bahadır DĠNÇER
Ġ.Onur NOYANER
M.UlaĢ AKTAN
Güler KUL
Eylem GÖK
Tahsildar
Memur
Tahsildar
Memur
Memur
VHKĠ.
Bilgisayar ĠĢl.
Memur
Tekniker
Teknisyen
Mutemet
Mühendis
Tekniker
Memur
Memur
VHKĠ.
Memur
Memur
Mütercim
Bilgisayar ĠĢl.
Bilgisayar ĠĢl.
Kameraman
U.Pınar UĞUR ÇOKÖREKLER Memur
Güven ġENSOY
Teknisyen
A.Ömür KUġ
Tahsildar
Selim KAHRAMAN
Zabıta Mem.
Jülide TURĞUT
Tekniker
Muzaffer AKTAġ
Memur
Serpil KURGUN
Bilgisayar ĠĢl.
Ġ.Gencay DĠNĞĠL
Memur
Ahmet SAVAġ
Memur
Osman KURT
Teknisyen
Halil MALATYALI
Memur
Ġlhami ORHAN
Memur
Mahmut ġEKER
Memur
Süleyman KARAMIK
Bilgisayar ĠĢl.
Leyla YÜZMEÇ
Memur
Ahmet ĠLHAN
Tekniker
AyĢe KÜÇÜKERAN
Bilgisayar ĠĢl.
Mehmet DURNA
VHKĠ.
Tarık BÜYÜKÇĠÇEK
VHKĠ.
Mustafa ÇAKAR
Memur
Ergin BÜYÜKTAġ
Bekçi
Ġsmail AKTÜRK
Bekçi
M.Halit ERKAN
Hizmetli
Erhan YÜCEKUL
Fotoğrafçı
Mahmut ġANLI
Bekçi
Ġlknur KARĞI
VHKĠ.
Latif KILINÇ
Ġtfaiye ÇavuĢu
Nursen YILDIRIM
Hizmetli
Tahir KESGĠN
Bahçıvan
ġaziye BEREKE
Hizmetli
Metin KIZILAY
Hizmetli
Musa KARAKÖSE
Hizmetli
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
ġef
Bilgisayar ĠĢl.
Bilgisayar ĠĢl.
Çözümleyici
Memur
Memur
Muhasebeci
VHKĠ.
VHKĠ.
VHKĠ.
Memur
Hukuk MüĢaviri
VHKĠ.
Yönet. 7/e-1- RET
Yönet.7/e-1- RET
Yönet. 7/e-1- RET
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
Yönet. 7/e-1- RET
Yönet. 7/e-2 RET
Yönet. 7/e-1-2RET
KABUL
(FERAGAT)
Yönet. 7/e-2- RET
Yönet. 7/e-2- RET
KABUL
KABUL
KABUL
Yönet. 7/e-2- RET
Yönet. 7/e-2- RET
Yönet. 7/e-2- RET
KABUL
Yönet. 7/e-2- RET
KABUL
Yönet. 7/e-2- RET
KABUL
Yönet. 7/e-2- RET
Yönet. 7/e-2- RET
Yönet. 7/e-2- RET
Yönet. 7/e-1- RET
KABUL
Yönet. 7/e-2- RET
Yönet. 7/e-2- RET
Yönet.7/e-1-2RET
KABUL
KABUL
Yönet. 7/e-2- RET
KABUL
Yönet. 7/e-2- RET
KABUL
KABUL
KABUL
Yönet. 7/e-2 - RET
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
KABUL
Yönet. 7/i-1- RET
Uygun Kadro Bulunmadığından RET
Yönet. 7/i-3- RET
Download

1- Duran KAYA Mühendis Denizcilik ve Ġç Su Hiz.ġb.Md. KABUL 2