T.C.
BAŞİSKELE KAYMAKAMLIĞI
BAŞİSKELE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
14.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : A9/A
BEKİR ÇİFTÇİ
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:45 14:35 15:25
Pazartesi
YBA9
İLAĞ
DİLA1 DİLA1
AYARS AYARS
MAT9 MAT9 TED9 TED9
AYKAR AYKAR AYARS AYARS
Salı
COĞ9 COĞ9 ARPA9 ARPA9
SAFTU SAFTU DERKU DERKU
MAT9 MAT9 BEDEN TAR9
AYKAR AYKAR MUÇİ HATOK
Çarşamba
MAT9 MAT9 SAĞ9
AYKAR AYKAR MUÇİ
YBA9
İLAĞ
YBA9 ARPA9 ARPA9 TAR9
İLAĞ DERKU DERKU HATOK
Perşembe
YBA9
İLAĞ
BİY9
EMUZ
BİY9
EMUZ
TED9 REH9
AYARS SULŞE
KKA9
AAZİZ
KKA9
AAZİZ
Cuma
TDBA9 BİY9
EGBY EMUZ
KİM9
SULŞE
KİM9
SULŞE
KKA9 KKA9
AAZİZ AAZİZ
FİZ9
DEB
FİZ9
DEB
Toplam
YBA9
İLAĞ
YBA9
İLAĞ
40
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ 9
COĞRAFYA 9
FİZİK 9
KİMYA 9
KUR'AN-I KERİM A9
MATEMATİK 9
MESLEKİ ARAPÇA A9
REHBERLİK VE YÖN. 9
SAĞLIK BİLGİSİ 9
TARİH 9
TEMEL DİNİ BİLGİLER A9
TÜRK EDEBİYATI 9
YABANCI DİL A9
DİL VE ANLATIM 9
HDS
1
3
2
2
2
4
6
4
1
1
2
1
3
6
2
Öğretmen
Derslik
MUAMMER ÇİMENCİ
EMİNE UZUN
SAFFET TUTEPE
DENİZ EBRU BALTA
SULTAN ŞEKERLİ
ABDÜLAZİZ ESKİN
A. YASEMİN KARAGÖZ
DERYA KUYRUKLUYILDIZ
SULTAN ŞEKERLİ
MUAMMER ÇİMENCİ
HARUN TOKSOY
EMİNE GÖKBAYRAK
AYSEL ARSLAN
İLKNUR AĞBULUT
AYSEL ARSLAN
T.C.
BAŞİSKELE KAYMAKAMLIĞI
BAŞİSKELE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
14.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : A9/B
BEKİR ÇİFTÇİ
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:45 14:35 15:25
Pazartesi
DİLA1 DİLA1 KKA9 KKA9
AYARS AYARS YUSŞA YUSŞA
TED9 TED9 MAT9 MAT9
AYARS AYARS AYKAR AYKAR
Salı
ARPA9 ARPA9 BİY9
DERKU DERKU EMUZ
YBA9
İLAĞ
YBA9 TDBA9 MAT9 MAT9
İLAĞ EGBY AYKAR AYKAR
Çarşamba
REH9 YBA9
HATOK İLAĞ
TAR9
MAT9 MAT9 BEDEN SAĞ9
HATOK AYKAR AYKAR MUÇİ MUÇİ
Perşembe
KKA9 KKA9 YBA9
YUSŞA YUSŞA İLAĞ
YBA9
İLAĞ
TAR9 TED9 FİZ9
HATOK AYARS DEB
Cuma
KİM9
SULŞE
BİY9
EMUZ
ARPA9 ARPA9 COĞ9 COĞ9
DERKU DERKU SAFTU SAFTU
Toplam
KİM9
SULŞE
YBA9
İLAĞ
BİY9
EMUZ
40
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ 9
COĞRAFYA 9
FİZİK 9
KİMYA 9
KUR'AN-I KERİM A9
MATEMATİK 9
MESLEKİ ARAPÇA A9
REHBERLİK VE YÖN. 9
SAĞLIK BİLGİSİ 9
TARİH 9
TEMEL DİNİ BİLGİLER A9
TÜRK EDEBİYATI 9
YABANCI DİL A9
DİL VE ANLATIM 9
HDS
1
3
2
2
2
4
6
4
1
1
2
1
3
6
2
Öğretmen
Derslik
MUAMMER ÇİMENCİ
EMİNE UZUN
SAFFET TUTEPE
DENİZ EBRU BALTA
SULTAN ŞEKERLİ
YUSUF ŞAHİN
A. YASEMİN KARAGÖZ
DERYA KUYRUKLUYILDIZ
HARUN TOKSOY
MUAMMER ÇİMENCİ
HARUN TOKSOY
EMİNE GÖKBAYRAK
AYSEL ARSLAN
İLKNUR AĞBULUT
AYSEL ARSLAN
FİZ9
DEB
T.C.
BAŞİSKELE KAYMAKAMLIĞI
BAŞİSKELE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
14.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : A9/C
BEKİR ÇİFTÇİ
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:45 14:35 15:25
Pazartesi
YBA9 YBA9 KİM9
AYKUŞ AYKUŞ SULŞE
Salı
TED9 TED9 YBA9 DİLA1
EMKAR EMKAR AYKUŞ AYARS
DİLA1 REH9 TAR9 SAĞ9
AYARS NECKE ATAKÇ MUÇİ
Çarşamba
ARPA9 ARPA9 YBA9 YBA9
DERKU DERKU AYKUŞ AYKUŞ
YBA9 TDBA9 MAT9 MAT9
AYKUŞ EGBY NECKE NECKE
Perşembe
BİY9
EMUZ
BİY9
EMUZ
COĞ9 COĞ9 MAT9 MAT9
SAFTU SAFTU NECKE NECKE
Cuma
BİY9
EMUZ
TAR9 ARPA9 ARPA9
ATAKÇ DERKU DERKU
Toplam
KİM9
SULŞE
KKA9
ZEAK
KKA9
ZEAK
KKA9 KKA9
ZEAK ZEAK
FİZ9
DEB
FİZ9
DEB
BEDEN TED9
MUÇİ EMKAR
MAT9 MAT9
NECKE NECKE
40
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ 9
COĞRAFYA 9
FİZİK 9
KİMYA 9
KUR'AN-I KERİM A9
MATEMATİK 9
MESLEKİ ARAPÇA A9
REHBERLİK VE YÖN. 9
SAĞLIK BİLGİSİ 9
TARİH 9
TEMEL DİNİ BİLGİLER A9
TÜRK EDEBİYATI 9
YABANCI DİL A9
DİL VE ANLATIM 9
HDS
1
3
2
2
2
4
6
4
1
1
2
1
3
6
2
Öğretmen
Derslik
MUAMMER ÇİMENCİ
EMİNE UZUN
SAFFET TUTEPE
DENİZ EBRU BALTA
SULTAN ŞEKERLİ
ZEKİ AKARSU
NECMETTİN KESKİN
DERYA KUYRUKLUYILDIZ
NECMETTİN KESKİN
MUAMMER ÇİMENCİ
ATTİLA AKÇAKAYA
EMİNE GÖKBAYRAK
EMRE KARABOYUN
AYLA KUŞÇU
AYSEL ARSLAN
T.C.
BAŞİSKELE KAYMAKAMLIĞI
BAŞİSKELE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
14.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : A10/A
BEKİR ÇİFTÇİ
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:45 14:35 15:25
Pazartesi
BİY10
EMUZ
MT10 MT10 YBA10
AYKAR AYKAR AYKUŞ
YBA10 BEDEN ARA10 ARA10
AYKUŞ MUÇİ AAÇAK AAÇAK
Salı
KKA10 KKA10 MT10 MT10
YUSŞA YUSŞA AYKAR AYKAR
DİLA2 DİLA2 TED10 TED10
EMKAR EMKAR AYARS AYARS
Çarşamba
BİY10
EMUZ
TAR10 TAR10 FIK10
HATOK HATOK AAZİZ
Perşembe
KİM10 KİM10 TED10 REH10
SULŞE SULŞE AYARS DEB
FİZ10 FİZ10
DEB DEB
Cuma
COĞ10 COĞ10 HDS10 HDS10
SAFTU SAFTU AAZİZ AAZİZ
SİY10 SİY10 KKA10 KKA10
ATAKÇ ATAKÇ YUSŞA YUSŞA
Toplam
BİY10
EMUZ
MT10 MT10
AYKAR AYKAR
ARA10 ARA10
AAÇAK AAÇAK
40
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ 10
COĞRAFYA 10
DİL VE ANLATIM 10
FIKIH 10
FİZİK 10
HADİS 10
KİMYA 10
KUR'AN-I KERİM A10
MATEMATİK 10
MESLEKİ ARAPÇA 10
REHBERLİK VE YÖN. 10
SİYER 10
TARİH 10
TÜRK EDEBİYATI 10
YABANCI DİL A10
HDS
1
3
2
2
2
2
2
2
4
6
4
1
2
2
3
2
FIK10
AAZİZ
Öğretmen
Derslik
MUAMMER ÇİMENCİ
EMİNE UZUN
SAFFET TUTEPE
EMRE KARABOYUN
ABDÜLAZİZ ESKİN
DENİZ EBRU BALTA
ABDÜLAZİZ ESKİN
SULTAN ŞEKERLİ
YUSUF ŞAHİN
A. YASEMİN KARAGÖZ
AYŞE ARSLAN ÇAKMAK
DENİZ EBRU BALTA
ATTİLA AKÇAKAYA
HARUN TOKSOY
AYSEL ARSLAN
AYLA KUŞÇU
T.C.
BAŞİSKELE KAYMAKAMLIĞI
BAŞİSKELE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
14.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 10/A TM
BEKİR ÇİFTÇİ
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:45 14:35 15:25
Pazartesi
HDS10 ARA10 ARA10 TED10 TED10 TAR10 TAR10 FIK10
ZEAK
AAÇAK AAÇAK EMKAR EMKAR HATOK HATOK AAZİZ
Salı
REH10 BİY10
EMUZ EMUZ
BEDEN YBD10
MUÇİ AYKUŞ
YBD10 HDS10 DİLA2 DİLA2
AYKUŞ ZEAK
NEBAİT NEBAİT
Çarşamba
MT10 MT10
SERKA SERKA
BİY10
EMUZ
COĞ10 COĞ10 SİY10 TED10
SAFTU SAFTU ATAKÇ EMKAR
Perşembe
FIK10
AAZİZ
ARA10 KİM10 KİM10
AAÇAK SULŞE SULŞE
KKA10 KKA10 MT10 MT10
KAZAR KAZAR SERKA SERKA
Cuma
FİZ10
DEB
FİZ10
DEB
KKA10 KKA10 MT10 MT10
KAZAR KAZAR SERKA SERKA
Toplam
BİY10
EMUZ
SİY10 ARA10
ATAKÇ AAÇAK
40
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ
BİYOLOJİ 10
COĞRAFYA 10
DİL VE ANLATIM 10
FIKIH 10
FİZİK 10
HADİS 10
KİMYA 10
KUR'AN-I KERİM A10
MATEMATİK 10
MESLEKİ ARAPÇA 10
REHBERLİK VE YÖN. 10
SİYER 10
TARİH 10
TÜRK EDEBİYATI 10
YABANCI DİL 10
HDS
1
3
2
2
2
2
2
2
4
6
4
1
2
2
3
2
Öğretmen
Derslik
MUAMMER ÇİMENCİ
EMİNE UZUN
SAFFET TUTEPE
NECLA OBAİT
ABDÜLAZİZ ESKİN
DENİZ EBRU BALTA
ZEKİ AKARSU
SULTAN ŞEKERLİ
KAZIM ARICI
SERKAN KARAGÖZ
AYŞE ARSLAN ÇAKMAK
EMİNE UZUN
ATTİLA AKÇAKAYA
HARUN TOKSOY
EMRE KARABOYUN
AYLA KUŞÇU
T.C.
BAŞİSKELE KAYMAKAMLIĞI
BAŞİSKELE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
14.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : A11/A
BEKİR ÇİFTÇİ
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:45 14:35 15:25
Pazartesi
TED11 TED11 YBA11 BEDEN
EMKAR EMKAR AYKUŞ MUÇİ
KKA11 KKA11 TEF 11 AKEL11
YUSŞA YUSŞA YUSŞA ZEAK
Salı
FEL11
HAAT
ARA11 YBA11 YBA11 TED11
DERKU AYKUŞ AYKUŞ EMKAR
Çarşamba
DİLA3 DİLA3 SMT11 SMT11 REH11 SMT11 SMT11 ARA11
NEBAİT NEBAİT SERKA SERKA DERKU SERKA SERKA DERKU
Perşembe
SGE11 SGE11
SERKA SERKA
Cuma
ARA11 ARA11 KKA11 KKA11
DERKU DERKU YUSŞA YUSŞA
Toplam
FEL11
HAAT
SOS11
HAAT
SOS11
HAAT
STA11 STA11 TEF 11 AKEL11 İNK11 İNK11
HATOK HATOK YUSŞA ZEAK
HATOK HATOK
SCĞ11 SCĞ11 HMU11 HMU11
SAFTU SAFTU KAZAR KAZAR
40
Dersin Adı
HDS
AKAİD VE KELAM 11
BEDEN EĞİTİMİ
DİL VE ANLATIM 11
FELSEFE 11
HİTABET VE MES. UYG 11
KUR'AN-I KERİM 11
MESLEKİ ARAPÇA A11
REHBERLİK VE YÖN. 11
SEÇMELİ COĞRAFYA 11
SEÇMELİ GEOMETRİ 11
SEÇMELİ MATEMATİK 11
SEÇMELİ TARİH 11
SOSYOLOJİ 11
TEFSİR 11
TÜRK EDEBİYATI 11
T.C. İNKILAP T. VE ATATÜRK11
YABANCI DİL A11
2
1
2
2
2
4
4
1
2
2
4
2
2
2
3
2
3
Öğretmen
Derslik
ZEKİ AKARSU
MUAMMER ÇİMENCİ
NECLA OBAİT
HALUK ATEŞ
KAZIM ARICI
YUSUF ŞAHİN
DERYA KUYRUKLUYILDIZ
DERYA KUYRUKLUYILDIZ
SAFFET TUTEPE
SERKAN KARAGÖZ
SERKAN KARAGÖZ
HARUN TOKSOY
HALUK ATEŞ
YUSUF ŞAHİN
EMRE KARABOYUN
HARUN TOKSOY
AYLA KUŞÇU
T.C.
BAŞİSKELE KAYMAKAMLIĞI
BAŞİSKELE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
14.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 11/A
BEKİR ÇİFTÇİ
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:45 14:35 15:25
Pazartesi
BEDEN SOSET
MUÇİ MUÇİ
Salı
İNK11 STA11 SCĞ11 SCĞ11
HATOK HATOK SAFTU SAFTU
Çarşamba
TEF 11 TEF 11 ARA11 ARA11 DİLA3 DİLA3 İNK11 YBD11
YUSŞA YUSŞA DERKU DERKU NEBAİT NEBAİT HATOK İLAĞ
Perşembe
KKA11 KKA11 SMT11 SMT11
ZEAK
ZEAK
SERKA SERKA
YBD11 REH11 TED11 TED11
İLAĞ SERKA AYARS AYARS
Cuma
SMT11 SMT11 SGE11 SGE11
SERKA SERKA SERKA SERKA
KKA11 KKA11 ARA11 ARA11
ZEAK ZEAK
DERKU DERKU
Toplam
HMU11 HMU11 FEL11 FEL11
ZEAK
ZEAK
HAAT HAAT
AKEL11 STA11
ZEAK
HATOK
AKEL11 TED11 SOS11
ZEAK AYARS HAAT
40
Dersin Adı
HDS
AKAİD VE KELAM 11
BEDEN EĞİTİMİ
DİL VE ANLATIM 11
FELSEFE 11
HİTABET VE MES. UYG 11
KUR'AN-I KERİM 11
MESLEKİ ARAPÇA A11
REHBERLİK VE YÖN. 11
SEÇMELİ COĞRAFYA 11
SEÇMELİ GEOMETRİ 11
SEÇMELİ MATEMATİK 11
SEÇMELİ TARİH 11
SOSYAL ETKİNLİK
SOSYOLOJİ 11
TEFSİR 11
TÜRK EDEBİYATI 11
T.C. İNKILAP T. VE ATATÜRK11
YABANCI DİL 11
2
1
2
2
2
4
4
1
2
2
4
2
1
2
2
3
2
2
Öğretmen
Derslik
ZEKİ AKARSU
MUAMMER ÇİMENCİ
NECLA OBAİT
HALUK ATEŞ
ZEKİ AKARSU
ZEKİ AKARSU
DERYA KUYRUKLUYILDIZ
SERKAN KARAGÖZ
SAFFET TUTEPE
SERKAN KARAGÖZ
SERKAN KARAGÖZ
HARUN TOKSOY
MUAMMER ÇİMENCİ
HALUK ATEŞ
YUSUF ŞAHİN
AYSEL ARSLAN
HARUN TOKSOY
İLKNUR AĞBULUT
SOS11
HAAT
T.C.
BAŞİSKELE KAYMAKAMLIĞI
BAŞİSKELE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
14.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 11/B
BEKİR ÇİFTÇİ
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:45 14:35 15:25
Pazartesi
ARA11 AKEL11 BEDEN YBD11
AAÇAK ZEAK
MUÇİ İLAĞ
Salı
SOS11
MUÇİ
Çarşamba
SDİL
SDİL
DİLA3 DİLA3
TED11 TED11 SCĞ11 SCĞ11
EMKAR EMKAR EMKAR EMKAR EMKAR EMKAR SAFTU SAFTU
Perşembe
STA11 STA11 SCĞ11 SCĞ11
HATOK HATOK SAFTU SAFTU
ARA11 İNK11 KKA11 KKA11
AAÇAK HATOK ZEAK
ZEAK
Cuma
TEF 11 TEF 11 KKA11 KKA11
YUSŞA YUSŞA ZEAK
ZEAK
ARA11 ARA11 HMU11 HMU11
AAÇAK AAÇAK ZEAK
ZEAK
Toplam
SOS11
MUÇİ
YBD11 STE11 FEL11
İLAĞ EMKAR HAAT
FEL11
HAAT
STA11 STA11 REH11 İNK11 TED11 AKEL11
HATOK HATOK MUÇİ HATOK EMKAR ZEAK
40
Dersin Adı
HDS
AKAİD VE KELAM 11
BEDEN EĞİTİMİ
DİL VE ANLATIM 11
FELSEFE 11
HİTABET VE MES. UYG 11
KUR'AN-I KERİM 11
MESLEKİ ARAPÇA A11
REHBERLİK VE YÖN. 11
SEÇMELİ COĞRAFYA 11
SEÇMELİ TARİH 11
SEÇ DİL VE ANLATIM 11
SEÇ. TÜRK EDEBİYATI 11
SOSYOLOJİ 11
TEFSİR 11
TÜRK EDEBİYATI 11
T.C. İNKILAP T. VE ATATÜRK11
YABANCI DİL 11
2
1
2
2
2
4
4
1
4
4
2
1
2
2
3
2
2
Öğretmen
Derslik
ZEKİ AKARSU
MUAMMER ÇİMENCİ
EMRE KARABOYUN
HALUK ATEŞ
ZEKİ AKARSU
ZEKİ AKARSU
AYŞE ARSLAN ÇAKMAK
MUAMMER ÇİMENCİ
SAFFET TUTEPE
HARUN TOKSOY
EMRE KARABOYUN
EMRE KARABOYUN
MUAMMER ÇİMENCİ
YUSUF ŞAHİN
EMRE KARABOYUN
HARUN TOKSOY
İLKNUR AĞBULUT
T.C.
BAŞİSKELE KAYMAKAMLIĞI
BAŞİSKELE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
14.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : A12/A
BEKİR ÇİFTÇİ
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:45 14:35 15:25
Pazartesi
ÇTDT ÇTDT
MAN12 MAN12 ARA12 ARA12 SMT12 SMT12
MEHKU MEHKU
HAAT HAAT
AAÇAK AAÇAK NECKE NECKE
R
R
Salı
TED12 DİLA3 DİLA3 KKE12
AYARS AYARS AYARS YUSŞA
Çarşamba
YBA12 TRF12
İLAĞ
MUÇİ
Perşembe
TED12 TED12 TEF12 TEF12
AYARS AYARS YUSŞA YUSŞA
Cuma
ARA12 KLM12 SCĞ12 SCĞ12
AAÇAK ZEAK
SAFTU SAFTU
Toplam
KKE12 KKE12
YUSŞA YUSŞA
KKE12 BEDEN KLM12 REH12
YUSŞA MUÇİ ZEAK
İLAĞ
İST12
SMT12 SMT12
MEHKU
NECKE NECKE
R
KDT12
ARA12 YBA12
MEHKU
AAÇAK İLAĞ
R
KDT12
SGE12 HMU12
MEHKU
NECKE AAZİZ
R
40
Dersin Adı
HDS
BEDEN EĞİTİMİ
ÇAĞDAŞ T. VE DÜNYA TAR. 12
DİL VE ANLATIM 12
HİTABET VE MES. UYG. 12
İSLAM TARİHİ 12
KARŞILAŞTIRMALI DİN. TAR.12
KELAM 12
KUR'AN-I KERİM 12
MANTIK 12
MESLEKİ ARAPÇA A12
REHBERLİK VE YÖN. 12
SEÇMELİ COĞRAFYA 12
SEÇMELİ GEOMETRİ 12
SEÇMELİ MATEMATİK 12
TEFSİR 12
TRAFİK VE İLK YARDIM 12
TÜRK EDEBİYATI 12
YABANCI DİL A12
1
2
2
2
2
2
2
4
2
4
1
2
1
4
2
1
3
3
Öğretmen
Derslik
MUAMMER ÇİMENCİ
MEHMET KURTARAN
AYSEL ARSLAN
ABDÜLAZİZ ESKİN
MEHMET KURTARAN
MEHMET KURTARAN
ZEKİ AKARSU
YUSUF ŞAHİN
HALUK ATEŞ
AYŞE ARSLAN ÇAKMAK
İLKNUR AĞBULUT
SAFFET TUTEPE
NECMETTİN KESKİN
NECMETTİN KESKİN
YUSUF ŞAHİN
MUAMMER ÇİMENCİ
AYSEL ARSLAN
İLKNUR AĞBULUT
İST12
MEHKU
R
YBA12
İLAĞ
HMU12
AAZİZ
T.C.
BAŞİSKELE KAYMAKAMLIĞI
BAŞİSKELE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
14.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 12/A
BEKİR ÇİFTÇİ
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:45 14:35 15:25
Pazartesi
KKE12 KKE12 TED12 ARP12
YUSŞA YUSŞA EMKAR AAÇAK
Salı
HMU12 HMU12 TED12 TED12 MAN12 MAN12 SMT12 SMT12
ZEAK
ZEAK
EMKAR EMKAR HAAT HAAT NECKE NECKE
Çarşamba
İST12 SMT12 SMT12 SGE12
ATAKÇ NECKE NECKE NECKE
Perşembe
Cuma
Toplam
BEDEN YBD12 YBD12 TRF12
MUÇİ AYKUŞ AYKUŞ MUÇİ
KKE12 KKE12 DİLA3 DİLA3
YUSŞA YUSŞA NEBAİT NEBAİT
KDT12
KDT12
REH12
ARP12 ARP12 KLM12
SCĞ12 SCĞ12
MEHKU
MEHKU
AAÇAK
AAÇAK AAÇAK ZEAK
SAFTU SAFTU
R
R
ÇTDT
ÇTDT
KLM12 ARP12 ARP12
TEF12 TEF12 İST12
MEHKU
MEHKU
ZEAK
AAÇAK AAÇAK
YUSŞA YUSŞA ATAKÇ
R
R
40
Dersin Adı
HDS
BEDEN EĞİTİMİ
ÇAĞDAŞ T. VE DÜNYA TAR. 12
DİL VE ANLATIM 12
HİTABET VE MES. UYG. 12
İSLAM TARİHİ 12
KARŞILAŞTIRMALI DİN. TAR.12
KELAM 12
KUR'AN-I KERİM 12
MANTIK 12
MESLEKİ ARAPÇA 12
REHBERLİK VE YÖN. 12
SEÇMELİ COĞRAFYA 12
SEÇMELİ GEOMETRİ 12
SEÇMELİ MATEMATİK 12
TEFSİR 12
TRAFİK VE İLK YARDIM 12
TÜRK EDEBİYATI 12
YABANCI DİL 12
1
2
2
2
2
2
2
4
2
5
1
2
1
4
2
1
3
2
Öğretmen
Derslik
MUAMMER ÇİMENCİ
MEHMET KURTARAN
NECLA OBAİT
ZEKİ AKARSU
ATTİLA AKÇAKAYA
MEHMET KURTARAN
ZEKİ AKARSU
YUSUF ŞAHİN
HALUK ATEŞ
AYŞE ARSLAN ÇAKMAK
AYŞE ARSLAN ÇAKMAK
SAFFET TUTEPE
NECMETTİN KESKİN
NECMETTİN KESKİN
YUSUF ŞAHİN
MUAMMER ÇİMENCİ
EMRE KARABOYUN
AYLA KUŞÇU
T.C.
BAŞİSKELE KAYMAKAMLIĞI
BAŞİSKELE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
14.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : A12/B
BEKİR ÇİFTÇİ
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:45 14:35 15:25
Pazartesi
SKM12 SKM12 SBY12
SULŞE SULŞE EMUZ
SBY12
EMUZ
SFZ12
DEB
SFZ12
DEB
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
6
Dersin Adı
SEÇMELİ BİYOLOJİ 12
SEÇMELİ FİZİK 12
SEÇMELİ KİMYA 12
HDS
Öğretmen
2 EMİNE UZUN
2 DENİZ EBRU BALTA
2 SULTAN ŞEKERLİ
Derslik
T.C.
BAŞİSKELE KAYMAKAMLIĞI
BAŞİSKELE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
14.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : A11/B
BEKİR ÇİFTÇİ
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:45 14:35 15:25
Pazartesi
Salı
SDİL
SDİL
NEBAİT NEBAİT
Çarşamba
Perşembe
GİR
MUÇİ
STE11
EMKAR
Öğretmen
MUAMMER ÇİMENCİ
SAFFET TUTEPE
NECLA OBAİT
EMRE KARABOYUN
Derslik
SCOĞ SCOĞ
SAFTU SAFTU
Cuma
Toplam
6
Dersin Adı
GİRİŞİMCİLİK
SEÇ COĞ 11 +2
SEÇ DİL VE ANLATIM 11
SEÇ. TÜRK EDEBİYATI 11
HDS
1
2
2
1
T.C.
BAŞİSKELE KAYMAKAMLIĞI
BAŞİSKELE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ
14.02.2015
Sayı
Konu
:
: Haftalık Ders Dağıtım Programı
Sınıfın Adı : 12/B
BEKİR ÇİFTÇİ
Okul Müdürü
1
2
3
4
5
6
7
8
09:00 09:50 10:40 11:30 12:20 13:45 14:35 15:25
Pazartesi
ÇTDT ÇTDT
MEHKU MEHKU
R
R
Salı
SCĞ12 SCĞ12 GİR
SAFTU SAFTU MUÇİ
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Toplam
5
Dersin Adı
HDS
Öğretmen
ÇAĞDAŞ T. VE DÜNYA TAR. 12
2 MEHMET KURTARAN
GİRİŞİMCİLİK
1 MUAMMER ÇİMENCİ
SEÇMELİ COĞRAFYA 12
2 SAFFET TUTEPE
Derslik
Download

Sayı : Konu : Haftalık Ders Dağıtım Programı 1 09:00 2 09:50 3 10:40