TC
YILDIRIM KAYMAKAMLIĞI
YILDIRIM İMKB KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2014/2015 HAFTALIK NÖBET ÇİZELGESİ
A BLOK SABAH
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
B.ZEMİN
FATĠH AKGÜNGÖR
ÜMĠT DAMAR
TALĠP DEMĠR
EMEL VATANSEVER
1.KAT
LEYLA BAYRAK
ESRA ġAHĠN
2.KAT
SĠBEL AYRANCI
KÜBRA EFE
ġENOL
YORGANCI
SEMĠHA ÖZTÜRK
MEHMET
KARATAġTAN
ESMA ERTÜRK
YILDIRIM
SEMRA DEMĠREL
3.KAT
SELĠME PITIR
AYġE KAYA
PAZARTESİ
SALI
B.ZEMİN
NURAY ELÜSTÜ
GÜVEN ÖNDER
1.KAT
SELMA ġĠMġEK
2.KAT
3.KAT
ZEKERĠYA
SARIBUDAK
A BLOK ÖĞLE
ÇARŞAMBA
HATĠCE ALTUNTAġ
MUAMMER ÖZTUNÇ
NESLĠHAN HĠTAY
RUKĠYE
GÜVELĠOĞLU
PERŞEMBE
CUMA
BEHZAT ġENGÖZ
YILDIZ DOĞAN
ERDEM AKSOY
ÇĠĞDEM KILIÇ
BEHZAT ġENGÖZ
TURAN AYDIN
SĠNEM KAYA
MESUDE ÖZÜġ
SUNA KOÇ
NAZAN
DEĞĠRMENCĠOĞLU
ġERĠFE BALCIOĞLU
ELVAN SAĠTOĞLU
SĠNEM KAYA
MESUDE ÖZÜġ
SUNA KOÇ
CANAN FERĠK
ELVAN SAĠTOĞLU
B BLOK SABAH
ÇARŞAMBA
PAZARTESİ
SALI
B.ZEMİN
SAĠT KRTULAN
ZAFER ġAHĠN
1.KAT
ERDOĞAN DURMUġ
HURĠYE KARALI
2.KAT
YASEMĠN SARISOY
NERMĠN ÖNER
3.KAT
NEZĠHE BURHAN
SEZGĠN ÖZTÜRK
PAZARTESİ
SALI
B.ZEMİN
MUSTAFAKORKMAZ
MERAY ASAN
1.KAT
BETÜL GÜMÜġ
PERŞEMBE
CUMA
ELĠF YILDIZ
TURAY BAYAR
ÖZLEM ÖZDEMĠR
RUHĠ ERCAN
AVCI
MĠNE
CAMBAZGĠL
KADRĠYE
ALPTEKĠN
GÖNÜL ġĠMġEK
ASLIHAN GÖVER
NAGĠHAN KOVAN
SEVDA ATALAY
GÜLCAN CENGĠZ
AYġE KAYA
B BLOK ÖĞLE
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
HASAN SEÇKĠN
ALĠ FĠDAN
FĠLĠZ SOĞANCI
HAYEL BĠLĠCAN
AYġEGÜL ERĠNÇ
NURAY YÖRÜTEN
SERVET GÜLMEZ
2.KAT
SERPĠL ÜSTÜNEL
MELEK SEVĠMLĠ
SERPĠL ERTORUN
KADRĠYE
BAĞRIYANIK
LEMAN NURÇĠN
3.KAT
SERPĠL ÜSTÜNEL
MELEK SEVĠMLĠ
SERPĠL ERTORUN
LEMAN NURÇĠN
SERVET GÜLMEZ
NÖBET İÇİN AÇIKLAMALAR:
1-Sabah nöbeti 07:30’da baĢlar, 13:40’da sona erer.
2-Öğlen nöbeti 13:30’da baĢlar, 19:40’da sona erer.
3-Nöbet baĢlangıcında ve bitiminde nöbet yeri kontrol edilerek durum nöbet defterine yazılır ve imzalanır.
4-BoĢ geçen dersler nöbetçi öğretmen tarafından doldurulur, yoklama fiĢi ve ders defteri imzalanır.
5-Nöbetler ilgili mevzuatta belirtilen kurallar doğrultusunda tutulur.
6-Hava muhalefeti olmadıkça sabah öğrenciler tören yapılarak alınır ve tüm nöbetçi öğretmenler tören alanında
bulunur. Öğlen gerekli olduğunda tören yapılır.
13/02/2015
Sibel ÖZMEN
Okul Müdürü
Download

tc yıldırım kaymakamlığı yıldırım imkb kız teknik ve meslek lisesi