TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ, AST SUBAY MYO ve
POLİS MYO
Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Psikolojik Danışman Günhan GÖCECİ
AYDIN- 2015
TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
Teknoloji Fakültesi mühendislik bölümlerinin
müfredatı mezunlarına uygulama becerisi
kazandırılması öngörülerek diğer mühendislik
fakültesi müfredatlarından biraz farklılık
göstermektedir.
 Teorik dersler itibariyle, mühendislik fakülteleri
bünyesindeki mühendislik bölümleri
müfredatına eşdeğer düzeyde olacaktır.

TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
Mühendislik Fakültesi ile Teknoloji Fakülteleri
aynı eğitim ve öğretim müfredatına sahiptirler.
 Teknoloji Fakültesi öğrencileri; bir yarıyıl işyeri
eğitimi (8.yarıyıl) ve ayrıca yaz dönemlerinde
72 günlük endüstri stajı göreceklerdir.
 Kontenjanların %40’ı genel lise mezunlarına
yönelik kullanılırken, %60’ı meslek lisesi
mezunlarına yönelik kullanılmaktadır.

TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
Teknoloji fakültesinden mezun olan bir kişi de
Mühendislik fakültesinden mezun olan birisi
gibi “Mühendis” unvanını kullanmaktadır.
 Teknoloji fakültesinden mezun olan adayın
imza yetkisi ve MMOB’na üye olma hakkı
bulunmaktadır.
 Üniversitesine göre değişmekle birlikte
Teknoloji fakültesini kazanan adaylara bilimsel
hazırlık okutulmaktadır.

LYS MF PUAN TÜRLERİ
TESTLERĠN AĞIRLIKLARI (% OLARAK)
PUAN
TÜRÜ
TÜRKÇE
TEMEL
MATEMATĠK
SOSYAL
BĠLĠMLE
R
FEN BĠL.
MATEMATĠK
GEOMETR
Ġ
FĠZĠ
K
KĠMYA
BĠYOLOJĠ
MF-1
11
16
5
8
26
13
10
6
5
MF-2
11
11
5
13
16
7
13
12
12
MF-3
11
11
7
11
13
5
13
14
15
MF-4
11
14
6
9
22
11
13
9
5
BILIŞIM TEKNOLOJILERI BÖLÜMÜ (MTOK)
Adli Bilişim Mühendisliği
 Bilgisayar Mühendisliği
 Bilişim Sistemleri Mühendisliği
 Biyomedikal Mühendisliği
 Elektrik- Elektronik Mühendisliği
 Yazılım Mühendisliği

TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
ADLİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
(MTOK)
Fırat Üniversitesi
 Fırat Üniversitesi

(…….,..…..)
(İ.Ö)(…….,..…..)
(251,046)
(241,200)
TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)
Düzce Üniversitesi
(272,606)
 Düzce Üniversitesi (İ.Ö) (261,664)
 Gazi Üniversitesi
(312,374)
 Sakarya Üniversitesi
(297,898)
 Sakarya Üniversitesi (İ.Ö)(274,671)
 Selçuk Üniversitesi
(291,287)
 Selçuk Üniversitesi (İ.Ö) (272,139)

(264,053)
(255,465)
(308,683)
(291,726)
(270,869)
(279,196)
(260,807)
TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)
Kocaeli Üniversitesi
(…….,..…..) (273,167)
 Muğla Sıtkı Koçman Üniv. (264,276) (253,420)

TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)
Kocaeli Üniversitesi
 Pamukkale Üniv.
 Pamukkale Üniv. (İ.Ö)

(295,519)
(…….,..…..)
(…….,..…..)
(289,702)
(273,017)
(262,847)
TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)
Afyon Kocatepe Üni.
(271,023)
 Afyon Kocatepe Üni. (İ.Ö)(260,337)
 Amasya Üniversitesi
(265,169)
 Amasya Üniversitesi (İ.Ö)(254,850)
 Dumlupınar Üniv.
(267,847)
 Dumlupınar Üniv.
(İ.Ö)(254,153)

(262,528)
(248,430)
(256,801)
(245,422)
(254,874)
(244,160)
TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)
Düzce Üniversitesi
(274,581)
 Düzce Üniversitesi (İ.Ö)(260,948)
 Fırat Üniversitesi
(257,516)
 Fırat Üniversitesi
(İ.Ö)(249,455)
 Gazi Üniversitesi
(311,324)
 Marmara Üniversitesi
(321,413)

(266,086)
(249,386)
(244,406)
(239,350)
(311,409)
(329,223)
TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)
Sakarya Üniversitesi
(295,884)
 Sakarya Üniversitesi (İ.Ö)(277,720)
 Selçuk Üniversitesi
(292,230)
 Selçuk Üniversitesi (İ.Ö)(271,217)
 Süleyman Demirel Üniv. (277,711)
 Süleyman Dem. Üni. (İ.Ö)(264,847)

(295,190)
(273,909)
(287,426)
(267,612)
(265,019)
(251,293)
TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)
Celal Bayar Üniversitesi (270,546)
 Celal Bayar Üniv.
(İ.Ö)(260,350)
 Fırat Üniversitesi
(258,370)
 Fırat Üniversitesi
(İ.Ö)(245,313)
 KATÜ
(…….,..…..)

(269,745)
(255,269)
(243,967)
(234,222)
(266,084)
ELEKTRİK- ELEKTRONİK BÖLÜMÜ (MTOK)









Adli Bilişim Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Elektrik- Elektronik Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
ADLİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
(MTOK)
Fırat Üniversitesi
 Fırat Üniversitesi

(…….,..…..)
(İ.Ö)(…….,..…..)
(251,046)
(241,200)
TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)
Düzce Üniversitesi
(272,606)
 Düzce Üniversitesi (İ.Ö) (261,664)
 Gazi Üniversitesi
(312,374)
 Sakarya Üniversitesi
(297,898)
 Sakarya Üniversitesi (İ.Ö)(274,671)
 Selçuk Üniversitesi
(291,287)
 Selçuk Üniversitesi (İ.Ö) (272,139)

(264,053)
(255,465)
(308,683)
(291,726)
(270,869)
(279,196)
(260,807)
TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
ADLİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
(MTOK)
Fırat Üniversitesi
 Fırat Üniversitesi

(…….,..…..)
(İ.Ö)(…….,..…..)
(251,046)
(241,200)
TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)
Kocaeli Üniversitesi
 Pamukkale Üniv.
 Pamukkale Üniv. (İ.Ö)

(295,519)
(…….,..…..)
(…….,..…..)
(289,702)
(273,017)
(262,847)
TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)
Afyon Kocatepe Üni.
(271,023)
 Afyon Kocatepe Üni. (İ.Ö)(260,337)
 Amasya Üniversitesi
(265,169)
 Amasya Üniversitesi (İ.Ö)(254,850)
 Dumlupınar Üniv.
(267,847)
 Dumlupınar Üniv.
(İ.Ö)(254,153)

(262,528)
(248,430)
(256,801)
(245,422)
(254,874)
(244,160)
TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)
Düzce Üniversitesi
(274,581)
 Düzce Üniversitesi (İ.Ö)(260,948)
 Fırat Üniversitesi
(257,516)
 Fırat Üniversitesi
(İ.Ö)(249,455)
 Gazi Üniversitesi
(311,324)
 Marmara Üniversitesi
(321,413)

(266,086)
(249,386)
(244,406)
(239,350)
(311,409)
(329,223)
TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)
Sakarya Üniversitesi
(295,884)
 Sakarya Üniversitesi (İ.Ö)(277,720)
 Selçuk Üniversitesi
(292,230)
 Selçuk Üniversitesi (İ.Ö)(271,217)
 Süleyman Demirel Üniv. (277,711)
 Süleyman Dem. Üni. (İ.Ö)(264,847)

(295,190)
(273,909)
(287,426)
(267,612)
(265,019)
(251,293)
TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)
Fırat Üniversitesi
(235,908)
 Fırat Üniversitesi
(İ.Ö)(230,307)
 Gazi Üniversitesi
(268,384)
 Karabük Üniversitesi
(244,092)
 Karabük Üniversitesi(İ.Ö)(235,137)

(220,780)
(200,432)
(258,521)
(231,393)
(225,640)
TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)
Karadeniz Teknik Üniv. (249,783)
 Kocaeli Üniversitesi
(264,218)
 Muğla Sıtkı Koçman Üni. (247,996)
 Süleyman Demirel Üniv. (252,039)
 Süleyman Dem. Üni. (İ.Ö)(239,641)

(237,677)
(253,534)
(237,708)
(237,642)
(237,642)
TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)
GaziÜniversitesi
 Karabük Üniversitesi

(…….,..…..)
(223,010)
(234,380)
(212,016)
TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)
Batman Üniversitesi
(223,700)
 Batman Üniversitesi (İ.Ö)(…….,…….)
 Cumhuriyet Üniversitesi
(199,635)
 Cumhuriyet Üniv.
(İ.Ö)(222,520)
 Dumlupınar Üniversitesi
(225,129)
 Dumlupınar Üniv.
(İ.Ö)(216,324)
 Düzce Üniversitesi
(229,316)
 Düzce Üniversitesi
(İÖ.)(219,421)

(…….,……)
(…….,……)
(…….,……)
(…….,……)
(200,381)
(…….,……)
(218,669)
(…….,……)
TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)
Gazi Üniversitesi
(244,964)
 Karabük Üniversitesi
(227,372)
 Karabük Üniversitesi (İ.Ö)(212,664)
 Pamukkale Üniversitesi
(234,697)
 Pamukkale Üniv.
(İ.Ö)(224,078)
 Süleyman Demirel Üniv.
(229,962)
 Süleyman Demirel Ü. (İ.Ö)(229,962)

(239,584)
(203,495)
(…….,……)
(230,477)
(…….,……)
(220,449)
(…….,……)
TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)
Afyon Kocatepe Üniv.
(270,782)
 Afyon Kocatepe Üniv. (İ.Ö)(255,142)
 Celal Bayar Üniversitesi
(…….,……)
 Celal Bayar Üniv.
(İ.Ö)(…….,……)
 Cumhuriyet Üniversitesi
(…….,……)
 Cumhuriyet Üniv.
(İ.Ö)(…….,……)

(256,422)
(243,336)
(254,208)
(241,477)
(239,683)
(232,045)
TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)
Fırat Üniversitesi
(249,780)
 Fırat Üniversitesi
(İ.Ö)(242,471)
 Karabük Üniversitesi
(262,482)
 Karabük Üniversitesi (İ.Ö)(252,963)
 Kırklareli Üniversitesi
(…….,……)
 Marmara Üniversitesi
(316,800)

(232,008)
(223,142)
(246,104)
(234,507)
(242,798)
(307,929)
TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)
Pamukkale Üniversitesi
(280,768)
 Pamukkale Üniversitesi(İ.Ö)(263,025)
 Sakarya Üniversitesi
(296,125)
 Sakarya Üniversitesi
(İ.Ö)(275,304)
 Süleyman Demirel Üniv.
(…….,……)
 Süleyman Demirel Ü. (İ.Ö)(…….,……)

(263,761)
(255,919)
(279,724)
(261,702)
(249,766)
(237,973)
İNŞAAT TEKNOLOJILERI BÖLÜMÜ (MTOK)
İnşaat Mühendisliği
 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)










Düzce Üniversitesi
Düzce Üniversitesi İ.Ö.
Fırat Üniversitesi
Fırat Üniversitesi İ.Ö.
Gazi Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniv.
Sakarya Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi İ.Ö.
Süleyman Demirel Ü.
Süleyman Demirel Ü. İ.Ö.
(227,126)
(203,671)
(215,100)
(…….,….…)
(251,795)
(230,731)
(242,122)
(224,012)
(227,161)
(227,161)
(231,696)
(213,679)
(216,643)
(212,334)
(257,845)
(236,926)
(245,424)
(224,639)
(230,490)
(217,020)
TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (MTOK)




Dumlupınar Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi İ.Ö.
Düzce Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniv.
(225,669)
(…….,….…)
(…….,….…)
(…….,….…)
(…….,….…)
(…….,….…)
(…….,….…)
(…….,….…)
ASTSUBAY MYO







TSK’ya muvazzaf astsubay yetiştirmek amacıyla
kurulmuşlardır.
Öğrenci başvuruları YGS sınavından sonra ve
elektronik ortamda yapılmaktadır.
Seçimler aşamalı olarak yapılmaktadır.
Hava Astsubay MYO (Gaziemir- İZMİR)
Deniz Astsubay MYO (Tuzla- İSTANBUL)
Kara Astsubay MYO (BALIKESİR)
Jandarma Astsubay MYO(Beytepe- ANKARA)
ASTSUBAY MYO BAŞVURU KOŞULLARI



T.C. Vatandaşı olmak
Lise ve dengi okullardan mezun olmak yada mezun olabilecek
durumda olmak
Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
1) Tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasî, yıkıcı, irticaî,
bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde
bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması,
2) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge
düşürmemiş ve askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak
fiil ve hareketlerde bulunmamış olması,
3) Toplumca tasvip edilmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve
hâlen çalışmamakta olması,
ASTSUBAY MYO BAŞVURU KOŞULLARI
4) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli
zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin,
cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek
kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve
istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere kaçakçılık, resmi ihale ve
alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma
suçlarından birinden mahkûmiyetinin bulunmaması,
5) Yapılacak arşiv araştırması ve resmî güvenlik soruşturması
sonucunda şüpheli ya da sakıncalı hâllerinin bulunmaması
ASTSUBAY MYO BAŞVURU KOŞULLARI





Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına
uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş
hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa
bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma
altında olmamak
Nişanlı, evli, dul, hamile, çocuklu olmamak veya herhangi bir
kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,
Bir askerî okuldan çıkmış veya çıkarılmamış; sivil okullardan ise
çıkarılmamış olmak,
Okula karşı yönergede belirtilen uygun nitelikte sorumlu bir veli
göstermek,
Kuvvet özelliklerine göre, Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği
Yönetmeliğine uygun olarak, tam teşekküllü bir
askerîhastahaneden "Askerî Öğrenci Olur" raporu almak,
ASTSUBAY MYO BAŞVURU KOŞULLARI

Astsubay meslek yüksek okullarında yapılacak olan sınav,
mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme
sıralamasında, önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak,

"Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silâhlı Kuvvetler Hesabına
Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme
Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle
Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata
Dair Yönetmelik"de belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini
düzenlemek
ASTSUBAY MYO SEÇİM AŞAMALARI









Başvuruların Değerlendirilmesi
İlk Kontrol
Kişilik Testi
Ön Sağlık Muayenesi
Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi
Mülakat
Nihai Kurul Kararı
Hastane Sevk
İntibak
YGS
Puan Türü
Testlerin Ağırlıkları (% olarak)
Türkçe
Tem. Mat.
Sos. Bil.
Fen Bil.
YGS-1
20
40
10
30
YGS-2
20
30
10
40
YGS-3
40
20
30
10
YGS-4
30
20
40
10
YGS-5
37
33
20
10
YGS-6
33
37
10
20
HAMYO GİRİŞ KOŞULLARI

Tüm TSK öğrenci alım yönetmelik maddelerine
ek olarak;
ALAN AYRIMSIZ
FEN ALANI
TÜRKÇE- MATEMATİK
BİLİŞİM TEK. ALANI
ELEKTRİK- ELEKT. TEK.
*2013 HAMYO verilerine göre yazılmıştır.
(206, 894)
(207, 663)
(217, 143)
(216, 881)
(207,799)
YGS 1-2-5-6
YGS 1-2
YGS 5-6
YGS 1-2
YGS 1-2
DAMYO GIRIŞ KOŞULLARı

Tüm TSK öğrenci alım yönetmelik maddelerine
ek olarak;
Teknik ve muharip astsubaylık için
YGS 1-2
İdari birim astsubaylığı için
Bakım astsubaylığı için
Seyrüsefer ve Yardımcı hizmetler
YGS 3-4
YGS 3-4
YGS 5-6
puan türlerinden kabul
yapılmaktadır.
JAMYO GIRIŞ KOŞULLARı

Tüm TSK öğrenci alım yönetmelik maddelerine
ek olarak;
YGS- 5 puan türüne göre kabul yapılmaktadır.
KAMYO GİRİŞ KOŞULLARI

Tüm TSK öğrenci alım yönetmelik maddelerine
ek olarak;
YGS puan türlerinden herhangi birinden alınan en yüksek dilime göre
öğrenci alınır.
BİLİŞLİM TEK. ALANI
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi
Teknik Bölümler
Elektrik
Elektronik Hab.
Bilgisayar Tek.
Mekatronik
Otomotiv Tek.
Yapı Tesisat Tek.
İnşaat Tek.
KAMYO GİRİŞ KOŞULLARI
İşletme Yönetimi
ELEKTRİK- ELEKT. TEK. ALANI
Elektrik
Elektronik Hab.
Bilgisayar Tek.
Mekatronik
Otomotiv Tek.
Yapı Tesisat Tek.
İnşaat Tek.
İşletme Yönetimi
İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI
Teknik Bölümler
Teknik Bölümler
Yapı Tesisat Tek.
İnşaat Tek.
POLİS MYO





Polis Teşkilatına polis memuru yetiştirmek amacıyla
kurulmuşlardır.
Öğrenci başvuruları YGS sınavından sonra ve elektronik
ortamda yapılmaktadır.
Seçimler aşamalı olarak yapılmaktadır.
2013 yılında 6760 erkek, 250 bayan öğrenci alınırken; 2014
yılında 3250 erkek, 250 bayan öğrenci PMYO’ya kayıt hakkı
kazandı.
Ankara, Afyon, Adana, Balıkesir, Elazığ, Hatay, İzmir,
Kastamonu, Konya/ Ereğli, Niğde, Trabzon, Diyarbakır, Aksaray,
Aydın, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale,
Malatya, Samsun ve Yozgat
illerinde okulları bulunmaktadır.
PMYO BAŞVURU KOŞULLARI
a)T.C. vatandaşı olmak,
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak veya Lise 4.sınıfta okuyor olmak,
c) Herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
ç) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından ilgili yıl içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş
Sınavı puan türlerinin herhangi birinden (YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az
(250.000) puan almış olmak,
d) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Ölçme Seçme ve
Yerleştirme Merkezi tarafından İlgili yıl içinde yapılan Yükseköğretime Geçiş sınavından,
(YGS-1,YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5 ve YGS-6 ) en az (140.000) puan almış olmak,
e) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli
olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve
askerlik yapmamış erkek adaylar için 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini
yapmış erkek adaylar için 26 yaşından gün almamış olmak.
PMYO BAŞVURU KOŞULLARI
f) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18
(dahil ) ile 27 (dahil) arasında olmak,
g) Sağlık durumu yönünden, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları
taşımak, ğ) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında, genelev, birleşme evi, randevu evi, tek başına
fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak,
genel ahlaka aykırı oyun temsil, film, video bant, teyp kaseti, vcd, şarkı sözü ve teknolojinin
gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar,
uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma
devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle
hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fiillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla
sonuçlandırılmamış veya bu fillerden herhangi birisi ile ilgili olarak mahkemece hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş
olmak,
PMYO BAŞVURU KOŞULLARI
h) Kasten işlenen ve Kanunundaki suçun ilgili maddesinde suçun ceza üst sınırı en az 1 yıl hapis
cezası olan suçlar ile Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan
suçlardan dolayı,
1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak, (Adli
Para Cezası dahil)
2- Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
3- Devam etmekte olan bir kovuşturma bulunmamak,
4- Kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
ı) (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan şartlar adayın eşinde de aranır,
i) Eğitim-Öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye
bulunmamak,
j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
l) Askerlikle ilişiği bulunmamak,
m)Sağlık şartları Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokulundan
çıkmış veya çıkarılmamış olmak,
n) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak şartları aranır.
PMYO SEÇİM AŞAMALARI







Başvuruların Değerlendirilmesi
Evrak Sunum
Ön Sağlık Muayenesi
Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi
Mesleki Psikolojik Değerlendirme
Mülakat Sınavı
PMYO Giriş Yazılı Sınavı
120 soruluk ve 120 dakikalık Genel Kültür ve Genel Yetenek sınavı.
Türkçe
Matematik
İnkılap Tarihi
Türkiye ve Dünya Coğrafyası
Temel Yurttaşlık Bilgisi
Güncel ve Kültürel Konular
36 Soru
36 Soru
12 Soru
12 Soru
12 Soru
12 Soru
TEŞEKKÜR EDER
BAŞARILAR DİLERİZ
Download

TEKNOLOJİ FAKÜLTELERİ, AST SUBAY MYO ve POLİS MYO