EV HIZMETLERINDE ÇALIŞANLAR
• EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARA YÖNELİK İKİLİ BİR
DÜZENLEMEYE GİDİLDİ.
1.AYNI İŞVEREN YANINDA 10 GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞANLAR
2.AYNI İŞVEREN YANINDA 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR
•
DÜZENLEME NİSAN 2015’DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK
EV HIZMETLERINDE ÇALIŞANLAR
• 10 GÜN VE DAHA FAZLA ÇALIŞANLAR
• 4/A SIGORTALISI SAYILACAKLAR
• BUNLARDA SADECE ILK BAŞTA BIR BILDIRIM FORMU DOLDURULARAK SGK’YA
ÇALIŞMANIN GEÇTIĞI AYIN SONUNA KADAR VERILECEK.
• KURUMCA BELIRLENEN BELGEYI VERMEYENLER HAKKINDA BIR AYLIK ASGARI
ÜCRET TUTARINDA İPC UYGULANACAKTIR.
EV HIZMETLERINDE ÇALIŞANLAR
• BİR KİŞİ YANINDA AYDA 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR
• SPEK ALT SINIRININ %2’Sİ
ORANINDA İKMH PRİMİ EV SAHİPLERİNCE
ÖDENECEKTİR.
• ÇALIŞANLAR, İSTEMELERİ HALİNDE 30 GÜN ÜZERİNDEN MYÖ VE GSS PRİMİNİ SPEK
ALT SINIRININ % 32,5’İ ÜZERİNDEN ÖDEYEBİLECEKTİR.
• ÇALIŞAN VE ÇALIŞTIRAN İMZALARINI İHTİVA EDEN SGK TARAFINDAN HAZIRLANAN
BELGENİN EN GEÇ ÇALIŞMANIN GEÇTİĞİ AYIN SONUNA KADAR VERİLMESİ İLE
TESCİL SAĞLANACAKTIR.
EV HIZMETLERINDE ÇALIŞANLAR
• BİR KİŞİ YANINDA AYDA 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR
• BUNLARI ÇALIŞTIRANLAR 5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İŞVEREN
•
SAYILMAYACAKTIR. İKMH’DE HERHANGİ BİR SORUMLULUK YOK.
SİGORTALININ İKMH SİGORTA KOLLARINDAN SAĞLANAN YARDIMLARDAN
YARARLANABİLMESİ İÇİN İŞ KAZASININ OLDUĞU TARİHTEN EN AZ ON GÜN
ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLMASI VE SİGORTALILIĞININ SONA ERMEMİŞ
OLMASI GEREKMEKTEDİR.
EV HIZMETLERINDE ÇALIŞANLAR
• BİR KİŞİ YANINDA AYDA 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLAR
• ÖDENEK, GELİR VE AYLIK BAĞLANABİLMESİ İÇİN PRİM VE PRİME İLİŞKİN HER
TÜRLÜ BORÇLARININ ÖDENMİŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR.
• BUNLARIN SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANABİLMELERİ İÇİN SAĞLIK
HİZMETİ SUNUCUSUNA BAŞVURDUĞU TARİHTEN ÖNCEKİ SON BİR YIL İÇİNDE
TOPLAM 30 GÜN GSS PRİM ÖDEME GÜN SAYISININ OLMASI VE 60 GÜNDEN
FAZLA BORCUNUN BULUNMAMASI GEREKMEKTEDİR.
GEÇICI GÖREVLE ÇALIŞAN YABANCILAR
• 5510 SAYILI KANUN’UN 6 NCI MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK İLE;
• SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ İMZALANMAMIŞ ÜLKELERDEN O ÜLKEDE KURULU
HERHANGİ BİR KURULUŞ TARAFINDAN VE O KURULUŞ ADINA VE HESABINA ÜÇ
AYDAN FAZLA SÜREYLE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE ÜLKEMİZE GÖNDERİLENLER
SOSYAL GÜVENLİK KAPSAMINA ALINMIŞTIR.
• İKİLİ SÖZLEŞMEMİZ OLMAYAN ÜLKELERDEN GELEN VE KENDİ ÜLKELERİNDE
SİGORTALI OLDUĞUNU BELGELEYEN İŞÇİLERİN TÜRKİYE’DE 3 AY SİGORTALI
OLMAYABİLECEĞİ, 3 AYDAN SONRA NORMAL SİGORTALI OLACAĞI
DÜZENLENMİŞTİR.
TÜP BEBEK TEDAVILERI
• TÜP BEBEK TEDAVISINDEKI EN FAZLA IKI DENEME SINIRI ÜÇE ÇIKARILDI.
• TÜP BEBEK TEDAVISINDE KATILIM PAYI ILK DENEMEDE YÜZDE 30, IKINCI
DENEMEDE YÜZDE 25, ÜÇÜNCÜ DENEMEDE YÜZDE 20 ORANINDA
UYGULANACAKTIR.
• AYRICA HARP MALULLERI ILE VAZIFE MALULLERINE TÜP BEBEK TEDAVISI
NOKTASINDA BAZI AYRICALIKLAR TANINIYOR. BUNLAR IÇIN TÜP BEBEK
TEDAVISINDE SON 3 YIL IÇINDE DIĞER TEDAVI YÖNTEMLERINDEN SONUÇ
ALAMAMA VE EN AZ 5 YILDIR GENEL SAĞLIK SIGORTALISI OLMA ŞARTLARI
ARANMAYACAK.
DOĞUM BORÇLANMASI
• DOĞUM BORÇLANMASI HAKKI 4/B’LI VE 4/C’LI KADINLAR
IÇIN DE MÜMKÜN OLACAK.
• DOĞUM BORÇLANMASI ÜÇ ÇOCUK IÇIN YAPILABILECEK.
• ANCAK ÇALIŞMAYA BAŞLAMADAN ÖNCEKI DOĞUMLARIN
BORÇLANILAMAMASI SORUNU YINE ÇÖZÜME
KAVUŞTURULMADI.
GECIKME ZAMMI UYGULAMASI
• SİGORTALILAR ADINA SONRADAN TAHAKKUK
ETTİRİLEN FARK PRİM TAHAKKUKLARININ,
SİGORTALILAR İLE TÜZEL KİŞİLERİN KASIT, KUSUR,
HATA VEYA YANILTICI BEYANINDAN
KAYNAKLANMAMASI ŞARTIYLA GECİKME CEZASI VE
GECİKME ZAMMI UYGULANMAKSIZIN TAHSİL
EDİLECEK.
DIĞER BAZI YENILIKLER
• YURTDIŞINDAKİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE GÖTÜRÜLEN İŞÇİLERİN
SPEK ÜST SINIRI 6,5'DAN 3 KATINA İNDİRİLDİ.
• 5510 SAYILI KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN SONRA İŞE BAŞLAYAN
MADEN İŞÇİLERİNİN 55 OLAN EMEKLİLİK YAŞI 50’YE DÜŞÜRÜLDÜ.
• ÜYE KAYITLARININ MEVZUATA UYGUN YAPILMADIĞININ TESPİTİ ÜZERİNE 4/B VE
TARIM BAĞKUR SİGORTALILIK SÜRELERİ İPTAL EDİLEN SİGORTALILARDAN
PRİMLERİ ÖDENMİŞ OLMASI KAYDIYLA HİZMETLERİ GEÇERLİ SAYILACAK.
GELIR TESTINDE IKINCI ŞANS
• EĞER HİÇ GELİR TESTİ YAPTIRILMAMIŞSA VE BU SEBEPLE BORÇ ORTAYA ÇIKMIŞSA, 31
MART 2015 TARİHİNE KADAR GELİR TESTİ YAPTIRILABİLECEK. GELİR TESTİ SONUCUNDA,
GELİR ASGARİ ÜCRETİN ÜÇTE BİRİNDEN AZ ÇIKARSA PRİM BORCU TAMAMEN SİLİNECEK.
GELİR DAHA YÜKSEK ÇIKARSA, BUNA GÖRE HESAPLANACAK BORÇ YA FAİZSİZ OLARAK
PEŞİN YA DA 18 TAKSİTLE VADELİ OLARAK ÖDENEBİLECEK.
• GELİR TESTİ YAPTIRILMIŞ FAKAT HESAPLANAN PRİM BORCU ÖDENMEMİŞSE, AYNI
ŞEKİLDE BORCUN FAİZSİZ OLARAK PEŞİN YA DA 18 TAKSİTTE ÖDENMESİ MÜMKÜN
OLABİLECEK.
• ÇIKAN BORÇLARINI PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDEMEK İSTEYENLERİN 30 NİSAN 2015
TARİHİNE KADAR SGK’YA BAŞVURMALARI GEREKİYOR.
BAZI IPC’LERE AF
• ŞİRKET TÜZEL KİŞİLİKLERİ TARAFINDAN ORTAKLAR VE/VEYA YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ORTAKLAR İÇİN VERİLMESİ GEREKEN KAĞIT FORMATLI İŞE GİRİŞ VE İŞTEN ÇIKIŞ
BİLDİRGELERİNİN 11/12/2014 TARİHİNE KADAR VERİLMESİ HALİNDE İLGİLİ BİLDİRGELER
KANUNİ SÜRESİNDE VERİLMİŞ SAYILACAK VE İPC UYGULANMAYACAKTIR.
• AYNI DURUM TİCARET SİCİL MEMURLUKLARINCA VERİLEN İŞYERİ BİLDİRGELERİ İÇİNDE
GEÇERLİDİR.
• İŞKUR TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN KURSİYERLER İÇİN İSE İŞE GİRİŞ BİLDİRGELERİ 11
MART 2015 TARİHİNE KADAR VERİLİRSE İPC UYGULANMAYACAK.
SIGORTALILIK SÜRESI DURDURULANLAR
• PRİM BORCU OLDUĞU İÇİN SİGORTALILIK SÜRESİ DURDURULAN
BAĞKURLULARIN 31 ARALIK 2014’E KADAR SGK’YA BAŞVURUDA
BULUNMALARI VE DURDURULMUŞ SÜRELERE İLİŞKİN HESAPLANAN
TUTARLARI EN GEÇ 2 ŞUBAT 2015’E KADAR ÖDEMELERİ HALİNDE, BU
SÜRELER SİGORTALILIK SÜRESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK.
• DOLAYISIYLA PRİMLERİ EKSİK OLDUĞU İÇİN EMEKLİ OLAMAYAN BU BAĞKURLULAR BORÇLARINI PEŞİN ÖDEYEREK HEMEN EMEKLİ OLABİLECEKLER.
YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ
KAPSAM
• ŞART 1 – 2014 NİSAN VE ÖNCEKİ AYLARA AİT OLACAK
• ŞART 2 – 10/09/2014 VE ÖNCESİNDE TAHAKKUK ETMİŞ
OLACAK
KAPSAM
• HER TÜRLÜ SİGORTA PRİMİ
• DAMGA VERGİSİ, ÖİV VE EKP
• ASGARİ İŞÇİLİK BORÇLARI (TAHAKKUK ETMESE DE
10/09/2014’E KADAR DİLEKÇE İLE BAŞVURULMUŞSA
KAPSAMDADIR)
• GELİR TESTİNDEN KAYNAKLANAN GSS BORÇLARI
KAPSAM
• AYRICA
• KAMUDA ÇALIŞMALARI NEDENİYLE AYLIKLARI
KESİLENLERE YAPILAN YERSİZ ÖDEMELER
• 30/04/2014’E KADAR İŞLENEN FİİLLERE İLİŞKİN İPC’LER
• TÜM BORÇLARA AİT GECİKME CEZASI, GECİKME ZAMMI VE
KANUNİ FAİZ ALACAKLARI
KAPSAM
• ŞAYET 2014/NİSAN AYINDAN ÖNCESİNE İLİŞKİN OLUP
11/09/2014’DEN SONRA KURUMA VERİLEN APHB’LER;
• MAHKEME İLAMINA İLİŞKİN VE İLAM TARİHİ 11/09/2014 ÖNCESİ İSE
• DENETİME İLİŞKİN VE RAPOR TARİHİ 11/09/2014 ÖNCESİ İSE
• RESMİ KURUMLARDAN ALINAN BİLGİYE İLİŞKİN VE YAZI 11/09/2014
ÖNCESİ İSE
PRİM BORÇLARI YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİRECEKTİR.
BAŞVURU SÜRESI
• ANA KURAL : EN GEÇ 31/12/2014’E KADAR BAŞVURULMALI
• GELIR TESTI NEDENIYLE DOĞAN GSS PRIM BORÇLARI IÇIN
EN GEÇ 30/04/2015’E KADAR BAŞVURULMALI
BAŞVURUDA ÖNEMLI NOKTALAR
• İŞVERENİN BİRDEN FAZLA İŞYERİ VARSA HER İŞYERİ İÇİN
AYRI BAŞVURUDA BULUNMASI GEREKİYOR.
• BAZI İŞYERLERİ İÇİN BAŞVURU UNUTULURSA SÜRESİ İÇİNDE
YAPILAN BAŞVURU FORMU İBRAZ EDİLEREK VE YAZILI
TALEPLE, UNUTULAN İŞYERİ İÇİN DE BAŞVURU YAPILMIŞ
SAYILACAK
BAŞVURUDA ÖNEMLI NOKTALAR
• BİRDEN FAZLA İŞYERİ VARSA HER İŞYERİ İÇİN FARKLI TAKSİT
SÜRELERİ TERCİH EDİLEBİLİR.
• ANCAK BU YÖNDEKİ BAŞVURULARIN EN GEÇ 2/6/2015’E
KADAR YAPILMASI GEREKİYOR.
BAŞVURUDA ÖNEMLI NOKTALAR
• E-SİGORTA KANALIYLA YAPILACAK BAŞVURULAR
WWW.SGK.GOV.TR ADRESİNDEN E-SİGORTA KULLANICI KODU VE
ŞİFRESİ İLE YAPILACAK.
• KANUN KAPSAMINDAN ÇIKMIŞ YA DA ŞİFRESİNİ UNUTMUŞ
İŞVERENLER BAŞVURULARINI ELDEN VEYA POSTA YOLUYLA
YAPABİLECEK. (ADİ POSTAYA DİKKAT)
• E-SİGORTA YOLUYLA YAPILACAK BAŞVURULARDA MUTLAKA
BARKOD ÇIKTISI ALINMALI
YENIDEN YAPILANDIRILACAK TUTAR
• PRİM, DAMGA VERGİSİ, ÖİV VE EKP’LERDE
• 11/09/2014’E KADAR GEÇEN SÜRE İÇİN GECİKME CEZASI VE GECİKME
ZAMMI YERİNE Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI ESAS ALINARAK
TUTAR HESAPLANACAK
YENIDEN YAPILANDIRILACAK TUTAR
• İPC’LERDE
• İPC’LERİN ALACAK ASILLARININ %50’Sİ SİLİNECEK.
• KALAN TUTARA Yİ-ÜFE AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI UYGULANACAK.
YENIDEN YAPILANDIRILACAK TUTAR
• ASLI ÖDENMİŞ FERİ BORÇLAR
• BU ALACAKLARIN %40’I PEŞİNEN VEYA Yİ-ÜFE İLE TAKSİTLE
ÖDENİRCE %60’I SİLİNECEK.
ÖDEME ŞEKLI
•PEŞİN ÖDEME
•TAKSİTLER HALİNDE ÖDEME
ÖDEME ŞEKLİ- PEŞİN ÖDEME
•PRIMLERIN ALACAK ASLI
•İPC’LERIN %50’SI
•ÖDEME SÜRESININ BITTIĞI TARIHTEN 10/09/2014’E
KADAR YI-ÜFE TUTARI
•2 ŞUBAT 2015’E KADAR ÖDENECEK
ÖDEME ŞEKLİ- PEŞİN ÖDEME
•ŞAYET TAKSİTLE ÖDEME TALEBİNDE
BULUNULMUŞ AMA 2 ŞUBAT 2015’E KADAR
BORCUN TAMAMI ÖDENMİŞSE PEŞİN ÖDEME
TALEBİNDE BULUNULMUŞ KABUL EDİLECEK.
ÖDEME ŞEKLİ- PEŞİN ÖDEME
• GELIR TESTINDEN KAYNAKLANAN GSS PRIM
BORÇ ASLININ TAMAMI 1 HAZIRAN 2015’E KADAR
ÖDENIRSE HIÇ FAIZ ALINMAYACAK.
ÖDEME ŞEKLI- TAKSITLE ÖDEME
• BORÇLU TERCİHİNE GÖRE İKİŞER AYLIK 6-9-12-18
TAKSİTTE ÖDEME YAPABİLECEK.
• BAŞVURU FORMUNDA TAKSİT SAYISI BELİRTİLMEZSE 18
TAKSİT UYGULANACAK.
• BORÇLULAR HER BİR BORÇ TÜRÜ İÇİN FARKLI
TAKSİTLER SEÇEBİLİR.
ÖDEME ŞEKLI- TAKSITLE ÖDEME
• İL ÖZEL İDARESİ, BELEDİYE, KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİ
BORÇLARI 36 TAKSİTTE
• SPOR KULÜPLERİNİN BORÇLARI İSE 42 TAKSİTTE
ÖDENEBİLECEK
ÖDEME ŞEKLI- TAKSITLE ÖDEME
• PRIMLERIN ALACAK ASLI
•YI-ÜFE’YE GÖRE HESAPLANACAK TUTARLAR
•BUNLARIN TOPLAMI TAKSIT SAYISINA GÖRE
BELIRLENEN KATSAYI ILE ÇARPILACAK.
ÖDEME ŞEKLI- TAKSITLE ÖDEME
• ILK TAKSIT ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 2 ŞUBAT 2015
•GELIR TESTINDEN KAYNAKLANAN GSS PRIM
BORÇLARI IÇIN 1 HAZIRAN 2015
PEŞİN ÖDEME YAPILAMAZSA
• PEŞİN ÖDEME YOLUNU TERCİH EDENLER 2 ŞUBATA
KADAR ÖDEME YAPMAZLARSA VE BİR TAKVİM YILI İÇİNDE
2’DEN FAZLA İHLAL OLUŞMADAN BAŞVURUDA
BULUNURLARSA TAKSİTLİ ÖDEMEYE GEÇEBİLİRLER.
• YANİ PRİM BORÇLULARININ 1 HAZİRAN 2015’E KADAR,
60/G BORÇLULARININ 30 EYLÜL 2015’E KADAR
BAŞVURMASI GEREKİYOR.
ÖDEME YAPMAMA VE İHLAL
• TAKSITLER VADESINDEN SONRA ÖDENIRSE
6183/51. MADDE UYARINCA GEÇ ÖDEME ZAMMI
HESAPLANACAK.
ÖDEME YAPMAMA VE İHLAL
• PEŞİN ÖDEME TERCİH EDENLER;
• SÜRESİNDE ÖDEMEMELERİ
• TAKSİTLİ ÖDEMEYE ÇEVİRMEMELERİ HALİNDE
YAPILANDIRMA HAKLARINI KAYBEDERLER…
ÖDEME YAPMAMA VE İHLAL
• TAKSİTLE ÖDEME YOLUNU SEÇENLER;
• BİR TAKVİM YILINDA İKİDEN FAZLA TAKSİTİ ÖDEMEME/EKSİK
ÖDEME/GEÇ ÖDEME OLURSA YAPILANDIRMA HAKKI
KAYBEDİLECEK.
• BİR TAKVİM YILINDA İKİDEN FAZLA CARİ AYA İLİŞKİN SİGORTA
PRİMİNİN ÇOK ZOR DURUM HALİ OLMAKSIZIN
ÖDENMEMESİ/GEÇ ÖDENMESİ/EKSİK ÖDENMESİ HALİNDE
YAPILANDIRMA HAKKI KAYBEDİLECEK.
ÖDEME YAPMAMA VE İHLAL
• TAKSIT TUTARININ %10’U AŞILMAMAK ŞARTIYLA
5 TL’YE KADAR YAPILMIŞ EKSIK ÖDEMELER IHLAL
SAYILMAYACAKTIR.
DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR
• ADI ORTAKLIKLARDA ORTAKLARDAN BIRININ
BAŞVURUSU HALINDE ORTAKLIĞIN TÜM BORCU
YAPILANDIRILACAK.
DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR
• DEVİR VE İNTİKALDE;
• DEVİR ALAN VEYA İNTİKAL EDEN İŞVEREN
BAŞVURUDA BULUNURSA ÖNCEKİ VE SONRAKİ
BORÇLAR YAPILANDIRILIR.
• DEVREDEN BAŞVURUDA BULUNURSA DEVİRDEN
ÖNCEKİ BORÇLAR YAPILANDIRILIR.
DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR
• ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE ŞİRKET ORTAKLARININ
BAŞVURUSU HALİNDE YAPILANDIRMA SADECE
SORUMLU OLDUKLARI DÖNEM VE BORÇLAR İÇİN
YAPILACAKTIR.
DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR
• ASIL İŞVERENİN BAŞVURUSU HALİNDE ALT İŞVERENİN BORÇLARI
DA YAPILANDIRMAYA DAHİL EDİLECEKTİR.
• ANCAK ALT İŞVERENİN TAAHHÜTNAMESİNİN SUNULMASI
GEREKMEKTE.
• ALT İŞVEREN AYRICA YAPILANDIRMA TALEBİNDE BULUNABİLİR. BU
DURUMDA ASIL İŞVERENDEN TAAHHÜTNAME ALINIR.
DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR
• YAPILANDIRMA HALİNDE, BAŞKACA BORÇLARININ BULUNMAMASI
ŞARTIYLA 5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ VE DİĞER TEŞVİKLERDEN
YARARLANILACAKTIR.
• İHALELERE KATILAMA, HAKEDİŞ ÖDEMELERİ, BORCU YOKTUR
YAZISI ALMA NOKTASINDA YAPILANDIRMA YAPANLAR VE DÜZENLİ
ÖDEME YAPANLAR SORUN YAŞAMAYACAKTIR.
DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR
• YAPILANDIRMA KAPSAMINA GIREN ALACAKLARLA ILGILI HACIZLER
YAPILAN ÖDEMELER NISPETINDE KALDIRILACAKTIR, TEMINATLAR
DA IADE EDILECEKTIR.
DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR
• YAPILANDIRMADAN FAYDALANMAK IÇIN DAVA AÇILMAMIŞ OLMASI,
AÇILMIŞ DAVALARDAN VAZGEÇILMESI VE KANUN YOLLARINA
BAŞVURULMAMASI ŞARTTIR.
• DAVADAN VAZGEÇILMEZSE DAVA KONUSU OLMAYAN BORÇLAR
IÇIN YAPILANDIRMA MÜMKÜNDÜR.
• YAPILANDIRMADAN SONRA DA DAVA AÇMAK MÜMKÜN DEĞIL.
DIKKAT EDILMESI GEREKEN HUSUSLAR
• YAPILANDIRMA TAKSITLERI BANKA ARACILIĞIYLA VEYA KREDI
KARTI/BANKA KARTI ILE ÖDENEBILECEKTIR.
• SON OLARAK; ÖDEMELERINIZI MÜMKÜN OLDUĞUNCA SON GÜNE
BIRAKMAYINIZ…
TEŞEKKÜRLER
YRD. DOÇ. DR. MEHMET BULUT
[email protected]
Download

6552 sayılı yasa ıle ılgılı bılgılendırme egıtım çalısması toplantısı