BARTIN BİLİM VE SANAT MERKEZİ
FORM DÜZENLEME TAKVİMİ
BİRİMLER İLE ÖĞRETMENLERE AİT FORMLAR VE DÜZENLEME DÖNEMLERİ
FORMLAR
BİLSEM
(İDARE)
FORM-1
PERFORMANS GÖZLEM
FORMU
FORM-2
VELİ GÖZLEM FORMU
FORM-3
ÖĞRETMEN GÖZLEM
FORMU
FORM-4
KENDİ İLGİ
YETENEKLERİNİ
TANIMA ÖLÇEĞİ
FORM-5
KİŞİSEL SOSYAL VE
PSİKOLOJİK GELİŞİM
BİLGİLERİ FORMU
FORM-6
ÖĞRENCİ GÖZLEM
KAYIT BELGESİ
FORM-7
EBEVEYN TANIMA
FORMU
FORM-8
PERFORMANS GÖZLEM
FORMU
FORM-9
İLGİ-YETENEK GÖZLEM
FORMU
FORM-10
ÖĞRENCİ GÖZLEM
KAYIT BELGESİ
FORM-11 PERFORMANS
DERECELENDİRME
ÖLÇEĞİ
FORM-12
DİSİPLİN HEDEF
DEĞERLENDİRME
FORMU
PDR BİRİMİ
UYUM
EĞİTİM
PROGRAMI
(UYP)
Ocak
(Uygulamanın
sona erdiği hafta)
DESTEK EĞİTİM
PROGRAMI (DEP)
BİREYSEL
YETENEKLERİ FARK
ETTİRİCİ EĞİTİM
PROGRAMI (BYFEP)
AĞUSTOSEYLÜL
(Öğrenci Kayıt
İşlemleri)
EKİM (Ekim Ayı
içerisinde)
OCAK (Ocak
Ayının İlk
Haftası)
UYGULAMALAR
SONUNDA (Her Disipline Ait
Uygulamanın Sona Erdiği
Hafta)
AĞUSTOSEYLÜL
(Öğrenci Kayıt
İşlemleri)
OCAK
(Uygulamanın
Sona Erdiği Hafta)
EKİM (Ekim Ayı
İçerisinde)
UYGULAMALAR
SONUNDA (Her Disipline Ait
Uygulamanın Sona Erdiği
Hafta)
TÜM DİSİPLİN
PROGRAMLARININ
SONUNDA (Ortak
Düzenlenecek)
UYGULAMALAR
SONUNDA (Her Disipline Ait
Uygulamanın Son8a Erdiği
Hafta)
NİSAN (Her Yılın Nisan Ayı
İçerisinde)
TÜM YIL BOYUNCA
(Eğitim Yılı Süresince
Disiplin Öğretmenince
Hazırlanacaktır)
ÖZEL YETENEKLERİ
GELİŞTİRİCİ EĞİTİM
PROGRAMI (ÖYGEP)
PROJE ÜRETİMİ
ve HAZIRLAMA
PROGRAMI
(PÜHP)
FORM-13
PROJE DEĞERLENDİRME
FORMU
FORM-14
ÖĞRENCİ GÖZLEM
KAYIT BELGESİ
FORM-15 PERFORMANS
DERECELENDİRME
ÖLÇEĞİ
FORM-16
ÖĞRENCİ GÖZLEM
KAYIT BELGESİ
FORM-17
PROJE DEĞERLENDİRME
ÖLÇEĞİ
FORM-18
DİSİPLİN HEDEF
DEĞERLENDİRME
FORMU
FORM-20
VELİ BİLGİLENDİRME
FORMU
NİSAN (Her Yılın Nisan Ayı
İçerisinde)
NİSAN (Her Yılın Nisan Ayı
İçerisinde)
MAYIS (Her Yılın Nisan
Ayı İçerisinde)
MAYIS (Her Yılın Nisan
Ayı İçerisinde)
MAYIS (Her Yılın Nisan
Ayı İçerisinde)
TÜM YIL BOYUNCA
(Eğitim Yılı Süresince
Disiplin Öğretmenince
Hazırlanacaktır)
OCAK
FORM-21
VELİ BİLGİLENDİRME
FORMU
HAZİRAN
FORM-22
VELİ BİLGİLENDİRME
FORMU
HAZİRAN
FORM-23
ÖĞRENME SİTİLİ TESTİ
EYLÜL AYI
TÜM
ÖĞRENCİLER
FORM-24
UYUM
EĞİT.PROG.DÖNEM
SONU VERİ FORMU
FORM-25
DESTEK SONU ÖĞRENCİ
ALAN YÖNLENDİRME
FORMU
FORM-26
DESTEK SONU ÖĞRENCİ
İLGİ-YETENEK PUAN
LİSTESİ
OCAK AYI
PROGRAM
SONU
DESTEK PROGRAMI SONU
(HAZİRAN AYI)
DESTEK PROGRAMI SONU
(HAZİRAN AYI)
Yavuz ÇİÇ EK
Bartın Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü
Download

bartın bilim ve sanat merkezi form düzenleme takvimi