HAFTALIK NÖBET ÇİZELGESİ
Ortaokul Bahçe
Nöbet Yerleri ->
SABAH
Ortaokul Koridor
Ortaokul Bahçe
ÖĞLE
Ortaokul Koridor
Pazartesi
Ş.ÖZTÜRK
M.KAYA
Ş.ÖZTÜRK
M.KAYA
Salı
M.KAYA
M.ÖZÜNALMIŞ
A.İLDİZ
M.ÖZÜNALMIŞ
Çarşamba
H.ÖZTAŞ
S.SARICA
H.ÖZTAŞ
S.SARICA
Perşembe
H.BAŞALP
A.İLDİZ
H.BAŞALP
A.İLDİZ
Cuma
Ş.ÖZTÜRK
M.ÖZÜNALMIŞ
S.SARICA
H.BAŞALP
NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ
1. Nöbetçi öğretmenin görevleri ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son dersten 30 dakika sonra sona
erer.
2. Nöbetçi olduğu yerin temizliğini ve herhangi bir eksiği olup olmadığını kontrol eder, eksiklik varsa okul
idaresine bildirir.
3. Boş dersi olan sınıfların yoklamalarını alır, dersi boş ise boş bir sınıfın dersine girer.
4. Nöbetçi öğretmen nöbetçi olduğu gün öğle arasında okulda kalır, taşımalı öğrencilerin yemeğini verirken
yardımcı olur.
5. Okul taşıtlarını denetler, her gün sabah ve akşam sürücüleri kontrol eder ve eksiklerini idareye bildirir.
6. Nöbetçi öğrencileri kontrol eder.
7. Günlük vakit çizelgesini uygulamak.
8. Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediğini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul
yönetimine bildirmek ve bu sınıflara nezaret etmek.
9. Bahçedeki, koridorlardaki ve sınıflardaki öğrencileri gözetlemek.
10. Beklenmedik olaylar karşısında gerekli tedbirleri almak ve bu durumu ilgililere bildirmek.
11. Nöbet süresince okulun eğitim öğretim disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek bu hususlarda günlük tedbirleri
almak.
12. Son dersten sonra nöbeti bırakacağı zaman elektrik sistemini kontrol eder, gördüğü bir eksiklik varsa okul
idaresine bildirir ve nöbet defterini işler.
Bilgi Edindim:
1.Serkan SARICA
2.Havva Nur BAŞALP
3.Ayşe İLDİZ
4.Ş.Nalan ÖZTÜRK
5.Muaz KAYA
6.Mehmet ÖZÜNALMIŞ
7.Hasan ÖZTAŞ
EMRE YILDIRIM
Okul Müdürü V.
Download

16/02/2015 Tarihli Nöbet Çizelgesi