HAFTALIK NÖBET ÇİZELGESİ
Nöbet Yerleri ->
BAHÇE
B BLOK
SABAH
C-BLOK
D BLOK
E-BLOK
BAHÇE
B BLOK
ÖĞLE
C-BLOK
D BLOK
E-BLOK
Pazartesi
O.ANTİTOROS E.ORUÇHAN
M.KAVAS
Ö.AKSEL
B.ÖZKAN BAŞINHAN
O.ANTİTOROS E.ORUÇHAN
M.KAVAS
Ö.AKSEL
B.ÖZKAN BAŞINHAN
Salı
İ.GÖKTAŞ
B.MANİSALI
A.MANİSALI
S.GÜRPINAR
S.TEZCAN
S.TEZCAN
Çarşamba
E.KARAMAN
N.SEYHAN
S.TANYERİ
Perşembe
O.GÜVEN
S.ALTINDAĞ
Cuma
S.KÖNEY
M.AVCU
İ.GÖKTAŞ
B.MANİSALI
A.MANİSALI
S.GÜRPINAR
T.BÜYÜKİNAL F.KAYA
E.KARAMAN
N.SEYHAN
S.TANYERİ
T.BÜYÜKİNAL F.KAYA
F.ÖZKAN
Y.YANMAZ
G.TUNCEL
O.GÜVEN
S.ALTINDAĞ
F.ÖZKAN
Y.YANMAZ
G.TUNCEL
T.ŞAHİN
C.YILDIRIM
N.ATAK DEMİRAL
S.KÖNEY
M.AVCU
T.ŞAHİN
C.YILDIRIM
N.ATAK DEMİRAL
NÖBETÇİ ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ
1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak.
2- Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediğini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek.
3- Isıtma elektrik ve sıhhı tesislerin çalışıp çalışmadığını okul içi temizliğin yapılıp yapılmadığının okul bina ve tesislerinin yangından koruma önlemlerinin alınıp
alınmadığının günlük kontrollerini yapmak giderilebildiği eksikleri gidermek gerekli olanları ilgililere duyurmak.
4- Bahçedeki, koridorlardaki ve sınıflardaki öğrencileri gözetlemek.
5- Beklenmedik olaylar karşısında gerekli tedbirleri almak ve bu durumu idareye bildirmek.
6- Nöbet süresince okulun eğitim öğretim disiplin gibi çeşitli işlerini izlemek bu hususlarda günlük tedbirleri almak.
7- Nöbet sonunda okul nöbet defterine nöbet süresi içerisinde önemli olayları ve aldığı tedbirleri belirten raporu yazmak.
8- Öğretmeni olmayan veya mazereti sebebiyle derse girmeyen öğretmenlerin sınıflarına girmek,ders süresince sınıfın düzenini sağlamak.
9- Bahçe nöbetçisi öğle arasında bütün sınıflardaki öğrencileri okul binasından çıkarır ve okul binasına girişleri engeller,okulun öğle arası sorumlusudur.
10- Nöbet görevi 08:00'de başlar,17:15'da sona erer.
11-Nöbetçi Öğretmenler nöbet mahallindeki dersler bitse bile nöbet bitim satinden önce okuldan ayrılmayacaklardır.
12-Bahçe nöbetçisi ile B-Blok nöbetçisi öğretmenler taşımalı öğrencilerin karşılanmasından, gönderilmesinden ve öğle arasında yemek yedirilmelerinden sorumludur.
13- Nöbetler dönüşümlüdür.
İsmail GÜDÜL
Okul Müdürü
Download

İsmail GÜDÜL Okul Müdürü 1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak