KUMRU ŞEHİT ZEKERİYA ÇALIŞICI ANAOKULU
2014–2015
EKO-OKULLAR
PROJESİ 1. DÖNEM RAPORU
KONU: SU
EYLÜL
1) 2014-2015 Eko okul eylem planı hazırlık çalışmalarına başlandı ve plan hazırlandı.
Okulumuzda yeni göreve başlayan öğretmenler ve eko koordinatör öğretmen değiştirilerek Eko Okul
bilgilendirme toplantısı yapıldı.
2) Eko Okul eylem planı hazırlanarak eko okul tim ve komite şubeler bazında belirlendi.
3) 2013-2014 eko okul 1. Dönem toplantısının yapıldı. Zümrelerden konuya ilişkin planlarında yer alan
çalışmalarla ilgili bilgi alındı
4) Hayvanları Koruma Günü’yle ilgili tüm sınıfların bilgilendirildi ve pano hazırlandı.
5) ‘’Atık Kâğıt, plastik ve metal kutularının’’ temin edildi ve okulda tüm sınıflara ve uygun yerlere
yerleştirildi.
6) ‘’Atık Pil Kutuları’’ okulda uygun yerlere yerleştirildi.
EKİM
1)Eko – okul eylem planı çıkarıldı ve plan okul çalışanlarına duyuruldu.
2) Eko slogan ‘Geleceğe Bir Damla Sakla’ ve eko panomuz öğrencilerimize tanıtıldı.
3) Su konulu sloganların uygun yerlere asıldı.
4) Tüm velilere eko okul projesi hakkında bilgi veren broşür gönderildi.
5) Eko okul panosu hazırlandı.
6) Geri Dönüşüm Logosunun tanıtımı ve atık malzemelerle Geri Dönüşüm Logoları yapılarak okulun
görülen yerlerine asıldı.
7) Geri dönüşüm için atık maddeler toplandı ve geri dönüşüme gönderildi.
8) Pet şişe kapaklarından araba yapıldı.
9) Çöplerin çeşitlerine göre ayrı toplanması ile ilgili kısa film izletildi.
10) “Geri Dönüşüm nedir” konusu hakkında tüm sınıfların bilgilendirildi. Geri dönüşümle ilgili hikâye
okundu ve video izletildi ve tiyatro yapıldı.
KASIM
1) Okul web ve sınıf facebook sayfalarından aracılığıyla veliler ve kamuoyu eko okul hakkında
bilgilendirildi.
2) Eko – okul panosu güncelleştirildi.
3) Konuyla ilgili sloganlar güncellenip uygun yerlere asıldı.
4) Tema vakfıyla iletişime geçirilerek minik tema çalışmalarının yürütüldü.
5) Okul facebook sayfalarından eko çalışmalarının yayınlanmaya başlandı.
6) Su nedir? Suyun insan için önemi nedir? ve Suda hangi canlılar yaşar? Konuları ilgili öğretmenlerce
derste işlendi.
7) Su ile ilgili kitaplar sınıflarda okundu.
8) Cd lerden hayvan ve ağaç yapıldı.
9) Sınıflarda yağmurun oluşumu ile ilgili deneyin ve dramalar yapıldı
10) Çöplerin çeşitlerine göre kaç yılda yok olduklarını anlatan Bülten hazırlandı.
11) Eti puf kutusundan “kaplumbağa” yapıldı.
12) Öğrencilere sınıfları için geri dönüşüm kutuları hazırlatıldı ve gerekliliklerinin anlatıldı.
ARALIK
1)Konuyla ilgili sloganların güncellenip uygun yerlere asıldı.
2)Su kirliliğinin neden olduğu hastalıklar anlatıldı.
3)Su olmasaydı? Konusu ile ilgili beyin fırtınası yapıldı.
4)Suda yaşayan canlılarla ilgili film izletildi.
5)Atık malzemelerden fincan yapıldı.
6)Suyun bitkiler için öneminin anlatıldı.
7)Suda açan çiçekler adlı deney sınıflarda yapıldı.
OCAK
1)Eko – okul panosunun güncelleştirildi.
2) Okul facebook sayfalarından veliler ve kamuoyu eko okul hakkında bilgilendirildi.
3) Konuyla ilgili sloganların güncellenip uygun yerlere asıldı.
4) Okulda ve evde su tasarrufu nasıl yapıldığı ile ilgili etkinlikler yapıldı ve broşür hazırlanıp velilere
gönderildi.
5) Okulda ve evde su tasarrufu nasıl yapılabilir konusunda beyin fırtınası yapıldı.
6) Pet şişelerden balina ve kum saati yapıldı.
7) Su tasarrufu ile ilgili afiş hazırlandı.
8) Kağıtların geri dönüşümü ile ilgili kısa film izletildi.
9) Dünyanın suya duyduğu ihtiyaçla ilgili kitaplar sınıflarda okundu
Semra ÇAY
Koordinatör Öğretmen
Selami ATAMAN
Okul Müdürü
Download

kumru şehit zekeriya çalışıcı anaokulu 2014–2015 eko