Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-45
Adı Soyadı : Hacer KURNAZ
Ders
T.C
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Şehit Üst. Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
(1)
08:30
09:10
7-A
KRN7
(2)
09:20
10:00
7-A
KRN7
(3)
10:10
10:50
5/C
KRN5
(4)
11:00
11:40
5/C
KRN5
Çarşamba
6/A
KRN6
6/A
KRN6
6/B
KRN6
6/B
KRN6
Perşembe
7/C
KRN7
7/C
KRN7
6/C
KRN6
6/C
KRN6
Cuma
5/A
KRN5
5/A
KRN5
Gün
Pazartesi
Toplam :
(5)
12:40
13:20
Saat
Saat
Saat
(6)
13:30
14:10
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma BİNA İÇİ
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
Ma. Üc
Salı
7/B
KRN7
7/B
KRN7
5/B
KRN5
5/B
KRN5
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
Kur`an-ı Kerim
6/A
KRN6
Kur`an-ı Kerim
4
6/B
5
7/C
7
5/A
8
9
Ders Adı
KRN7
5/C
6
Ders
7-A
2
3
....../....../............
Mehmet Ali KILIÇ
6/C
7/B
5/B
KRN5
KRN6
KRN7
KRN6
KRN5
KRN7
KRN5
Kur`an-ı Kerim
PZT
08:30
11:40
2
2
Kur`an-ı Kerim
SALI
ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 08:30
11:40 11:40 15:00
2
2
2
Kur`an-ı Kerim
2
Kur`an-ı Kerim
2
2
2
Kur`an-ı Kerim
Kur`an-ı Kerim
Kur`an-ı Kerim
Toplamlar
2
2
2
2
4
4
4
2
6
2
2
2
2
18
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-45
Adı Soyadı : Tahsin KIRLI
Ders
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
8/A
DİN8
(2)
09:20
10:00
8/A
DİN8
Salı
6/C
HZH6
6/C
HZH6
Çarşamba
5/C
HZH5
5/C
HZH5
Perşembe
7/B
HZH7
7/B
HZH7
Cuma
5/B
HZH5
5/B
HZH5
Gün
(3)
10:10
10:50
6/B
HZH6
T.C
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Şehit Üst. Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
(4)
11:00
11:40
6/B
HZH6
Toplam :
(5)
12:40
13:20
Saat
Saat
Saat
(6)
13:30
14:10
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma BAHÇE
(7)
14:20
15:00
6/A
HZH6
6/A
HZH6
7/B
DİN7
7-A
HZH7
7-A
HZH7
7/C
HZH7
7/C
HZH7
5/A
HZH5
8/B
DİN8
8/B
DİN8
7-A
DİN7
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
Ma. Üc
5/A
HZH5
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
5
6
7
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ2
6/A
HZH6
Hz. Muhammed'in Hayatı
6/C
5/C
7/B
7-A
7/B
10
5/B
12
13
Ders Adı
DİN8
7/C
11
Ders
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
10:00 15:00 15:00 15:50 15:00
8/A
8
9
....../....../............
Mehmet Ali KILIÇ
5/A
6/B
8/B
7-A
HZH6
HZH5
DİN7
HZH7
HZH7
HZH7
HZH5
HZH5
HZH6
DİN8
DİN7
Hz. Muhammed'in Hayatı
2
2
Hz. Muhammed'in Hayatı
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
1
Hz. Muhammed'in Hayatı
2
Hz. Muhammed'in Hayatı
Hz. Muhammed'in Hayatı
1
2
2
2
Hz. Muhammed'in Hayatı
2
Hz. Muhammed'in Hayatı
Hz. Muhammed'in Hayatı
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
2
2
2
2
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Toplamlar
2
2
4
5
6
1
7
2
2
2
2
1
24
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-45
Adı Soyadı : GÜL ÖZTAŞ
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
T.C
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Şehit Üst. Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
7-A
TDB7
7/B
TDB7
Toplam :
(5)
12:40
13:20
Saat
Saat
Saat
(6)
13:30
14:10
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba BİNA İÇİ
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
Ma. Üc
Pazartesi
Salı
Çarşamba
5/B
DİN5
5/B
TDB5
6/C
TDB6
6/B
TDB6
5/A
DİN5
5/C
DİN5
6/B
DİN6
6/A
DİN6
Perşembe
6/C
DİN6
5/A
TDB5
Cuma
6/A
TDB6
7/C
DİN7
5/C
TDB5
7/C
TDB7
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
Temel Dinî Bilgiler
6/B
TDB6
Temel Dinî Bilgiler
7/B
6
5/B
5/C
5/B
8
6/C
10
6/A
12
5/A
9
11
13
14
15
16
Ders Adı
TDB7
5/A
7
Ders
7-A
4
5
....../....../............
Mehmet Ali KILIÇ
6/B
6/C
5/C
6/A
7/C
7/C
TDB7
DİN5
DİN5
DİN5
TDB5
TDB6
DİN6
DİN6
DİN6
TDB5
TDB5
TDB6
DİN7
TDB7
PZT
Temel Dinî Bilgiler
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
10:10 08:30 12:40 12:40
15:00 15:00 15:50 15:00
1
1
1
1
1
1
1
1
Temel Dinî Bilgiler
1
1
1
1
1
Temel Dinî Bilgiler
1
1
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1
1
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
1
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Temel Dinî Bilgiler
1
1
1
Temel Dinî Bilgiler
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
Toplamlar
1
1
Temel Dinî Bilgiler
Temel Dinî Bilgiler
1
1
1
1
5
5
3
1
3
1
1
1
1
16
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-45
Adı Soyadı : Güliz GÜNDÜZ
Ders
T.C
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Şehit Üst. Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Toplam :
Saat
(2)
09:20
10:00
5/C
TRK5
(3)
10:10
10:50
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
5/C
TRK5
(4)
11:00
11:40
7/B
TRK7
Salı
7-A
TRK7
7-A
TRK7
5/B
TRK5
5/B
TRK5
7/B
TRK7
7/B
TRK7
Çarşamba
7-A
TRK7
7-A
TRK7
7/B
TRK7
7/B
TRK7
7/C
TRK7
5/C
TRK5
Perşembe
5/B
TRK5
5/B
TRK5
7/C
TRK7
7/C
TRK7
Cuma
7/C
TRK7
7/C
TRK7
5/C
TRK5
5/C
TRK5
Gün
(5)
12:40
13:20
5/B
TRK5
Saat
Saat
(6)
13:30
14:10
5/B
TRK5
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi BİNA İÇİ
(7)
14:20
15:00
7-A
TRK7
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
Ma. Üc
5/C
TRK5
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
5
....../....../............
Mehmet Ali KILIÇ
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
Ders
5/C
TRK5
TÜRKÇE
5/B
TRK5
TÜRKÇE
7/B
7-A
7/C
TRK7
TRK7
TRK7
Ders Adı
TÜRKÇE
TÜRKÇE
TÜRKÇE
Toplamlar
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
15:00 14:10 15:00 11:40 11:40
2
2
1
2
1
2
2
6
7
2
6
2
2
1
2
2
2
4
6
5
6
2
4
5
5
27
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-45
Adı Soyadı : Hasan Ali KESKİN
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
6/C
TRK6
Salı
Çarşamba
8/A
TRK8
6/B
TRK6
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Toplam :
Saat
(6)
13:30
14:10
6/A
TRK6
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba BAHÇE
(3)
10:10
10:50
5/A
TRK5
(4)
11:00
11:40
5/A
TRK5
5/A
TRK5
5/A
TRK5
6/A
TRK6
6/A
TRK6
8/A
TRK8
8/A
1
6/C
TRK6
6/C
TRK6
6/B
TRK6
6/B
TRK6
6/B
TRK6
6/B
TRK6
8/A
TRK8
8/A
TRK8
6/C
TRK6
8/A
TRK8
5/A
TRK5
5/A
TRK5
6/A
TRK6
6/A
TRK6
6/B
TRK6
(5)
12:40
13:20
6/A
TRK6
Saat
Saat
(2)
09:20
10:00
6/C
TRK6
Perşembe
Cuma
T.C
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Şehit Üst. Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
Ma. Üc
6/C
TRK6
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
5
6
....../....../............
Mehmet Ali KILIÇ
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
Ders
6/C
TRK6
TÜRKÇE
6/A
TRK6
TÜRKÇE
5/A
8/A
8/A
6/B
TRK5
TRK8
1
TRK6
Ders Adı
TÜRKÇE
TÜRKÇE
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 09:20 08:30 10:10 08:30
14:10 13:20 15:00 15:50 15:00
2
2
2
2
2
SEÇMELİ DERS
TÜRKÇE
Toplamlar
2
2
2
2
2
1
6
4
2
7
6
2
2
1
2
7
6
6
6
5
1
6
30
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-45
Adı Soyadı : Fatma ÖZTÜRK SAĞLAM
Ders
(2)
09:20
10:00
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Toplam :
(5)
12:40
13:20
Saat
Saat
Saat
Pazartesi
(4)
11:00
11:40
6/B
İNG6
Salı
6/A
İNG6
5/A
İNG5
5/A
İNG5
6/C
İNG6
6/C
İNG6
Çarşamba
6/A
İNG6
6/A
İNG6
8/A
İNG8
8/A
İNG8
5/B
İNG5
Perşembe
5/B
İNG5
5/B
İNG5
6/C
İNG6
5/C
İNG5
Cuma
5/A
İNG5
8/A
İNG8
6/B
İNG6
8/A
İNG8
(6)
13:30
14:10
5/C
İNG5
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe BİNA İÇİ
(3)
10:10
10:50
6/B
İNG6
Gün
(1)
08:30
09:10
T.C
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Şehit Üst. Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu
(7)
14:20
15:00
5/C
İNG5
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
Ma. Üc
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
YABANCI DİL
6/A
İNG6
YABANCI DİL
4
5/A
6
7
Ders Adı
İNG6
5/C
5
Ders
6/B
2
3
....../....../............
Mehmet Ali KILIÇ
6/C
8/A
5/B
İNG5
İNG5
İNG6
İNG8
İNG5
YABANCI DİL
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
10:10 10:10 10:10 10:10 10:10
15:00 15:00 15:00 15:00 15:00
2
2
YABANCI DİL
2
YABANCI DİL
2
YABANCI DİL
YABANCI DİL
Toplamlar
1
4
5
2
2
1
5
1
1
2
4
1
1
2
4
3
3
3
3
3
4
3
22
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-45
Adı Soyadı : OLGU YAVUZER DEMİRÖZEN
Ders
T.C
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Şehit Üst. Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Toplam :
(5)
12:40
13:20
7-A
MAT7
Saat
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
6/B
MAT6
(2)
09:20
10:00
7/B
MAT7
(3)
10:10
10:50
7/B
MAT7
Salı
6/A
MAT6
6/A
MAT6
6/C
MAT6
Çarşamba
6/B
MAT6
6/B
MAT6
7-A
MAT7
7-A
MAT7
Perşembe
6/A
MAT6
6/A
MAT6
7/B
MAT7
7/B
MAT7
7-A
MAT7
7-A
MAT7
Cuma
6/C
MAT6
6/C
MAT6
7/B
MAT7
6/A
MAT6
6/B
MAT6
6/B
MAT6
Gün
(4)
11:00
11:40
Saat
Saat
(6)
13:30
14:10
6/C
MAT6
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe BİNA İÇİ
(7)
14:20
15:00
6/C
MAT6
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
Ma. Üc
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
5
....../....../............
Mehmet Ali KILIÇ
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
6/B
MAT6
MATEMATİK
7-A
MAT7
MATEMATİK
7/B
6/C
6/A
MAT7
MAT6
MAT6
MATEMATİK
MATEMATİK
MATEMATİK
Toplamlar
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
15:00 10:50 11:40 14:10 14:10
1
2
1
2
2
2
1
6
3
2
4
2
2
2
6
2
1
2
1
6
5
5
5
5
5
25
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-45
Adı Soyadı : Özlem PAMUKÇU
Ders
T.C
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Şehit Üst. Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Toplam :
Saat
(6)
13:30
14:10
5/A
MAT5
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Salı BİNA İÇİ
(2)
09:20
10:00
5/B
MAT5
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
5/B
MAT5
Salı
5/B
MAT5
5/B
MAT5
7/C
MAT7
7/C
MAT7
5/C
MAT5
5/C
MAT5
5/A
MAT5
Çarşamba
8/B
MAT8
8/B
MAT8
7/C
MAT7
7/C
MAT7
5/C
MAT5
5/A
MAT5
5/A
MAT5
Perşembe
8/B
MAT8
8/B
MAT8
8/A
MAT8
8/A
MAT8
5/C
MAT5
5/C
MAT5
Cuma
8/A
MAT8
8/A
MAT8
5/B
MAT5
Gün
(5)
12:40
13:20
7/C
MAT7
Saat
Saat
(7)
14:20
15:00
5/A
MAT5
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
Ma. Üc
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
MATEMATİK
5/A
MAT5
MATEMATİK
4
5/C
6
Ders Adı
MAT5
7/C
5
Ders
5/B
2
3
....../....../............
Mehmet Ali KILIÇ
8/B
8/A
MAT7
MAT5
MAT8
MAT8
MATEMATİK
MATEMATİK
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 08:30 08:30 08:30
15:00 15:00 15:00 14:10 10:50
2
2
2
1
1
MATEMATİK
MATEMATİK
Toplamlar
5
2
2
2
1
7
2
2
7
1
2
6
5
5
2
2
5
5
2
3
4
4
28
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-45
Adı Soyadı : Bilge ÇANKAYA
Ders
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
8/B
FEN8
(2)
09:20
10:00
8/B
FEN8
Salı
7/C
FEN7
7/C
FEN7
Perşembe
8/A
FEN8
8/A
FEN8
Cuma
7/B
FEN7
7/B
FEN7
Gün
(3)
10:10
10:50
7/C
FEN7
T.C
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Şehit Üst. Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
(4)
11:00
11:40
7/C
FEN7
Toplam :
(5)
12:40
13:20
7/B
FEN7
Saat
Saat
Saat
(6)
13:30
14:10
7/B
FEN7
8/A
FEN8
8/A
FEN8
7-A
FEN7
8/B
FEN8
8/B
FEN8
8/A
REH8
7-A
FEN7
7-A
FEN7
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi BİNA İÇİ
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
Ma. Üc
Çarşamba
7-A
FEN7
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
Ders Adı
FEN8
FEN BİLİMLERİ
7/B
FEN7
FEN BİLİMLERİ
7/C
4
8/A
6
8/A
5
Ders
8/B
2
3
....../....../............
Mehmet Ali KILIÇ
7-A
FEN7
FEN8
FEN7
REH8
FEN BİLİMLERİ
FEN BİLİMLERİ
PZT
SALI
08:30 08:30
14:10 14:10
2
2
2
FEN BİLİMLERİ
REHBERLİK VE KARİYER PLANLAMA
Toplamlar
6
2
2
4
ÇAR.
PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30
14:10 14:10
2
2
4
2
2
2
6
5
1
4
4
4
4
1
21
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-45
Adı Soyadı : Arzu TEKEROĞLU
Ders
T.C
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Şehit Üst. Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
6/A
FEN6
(3)
10:10
10:50
6/A
FEN6
(4)
11:00
11:40
6/C
FEN6
Çarşamba
5/A
FEN5
5/A
FEN5
5/B
FEN5
5/B
FEN5
Perşembe
6/B
FEN6
6/B
FEN6
5/C
FEN5
5/C
FEN5
Cuma
5/C
FEN5
5/C
FEN5
Gün
Pazartesi
Toplam :
(5)
12:40
13:20
6/C
FEN6
Saat
Saat
Saat
(6)
13:30
14:10
6/B
FEN6
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Cuma BAHÇE
(7)
14:20
15:00
6/B
FEN6
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
Ma. Üc
Salı
5/B
FEN5
6/C
FEN6
6/C
FEN6
6/A
FEN6
5/B
FEN5
5/A
FEN5
6/A
FEN6
5/A
FEN5
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
6/A
FEN6
FEN BİLİMLERİ
6/B
FEN6
FEN BİLİMLERİ
6/C
4
5/A
6
5/C
5
....../....../............
Mehmet Ali KILIÇ
5/B
FEN6
FEN5
FEN5
FEN5
FEN BİLİMLERİ
FEN BİLİMLERİ
PZT
09:20
15:00
2
2
2
FEN BİLİMLERİ
FEN BİLİMLERİ
Toplamlar
SALI
ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 08:30 08:30
15:00 15:50 15:00
2
2
2
6
6
2
4
2
4
2
6
4
2
2
2
6
4
4
4
24
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-45
Adı Soyadı : Levent KORKMAZ
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
T.C
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Şehit Üst. Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
8/A
BED8
Pazartesi
Toplam :
(5)
12:40
13:20
8/A
BED8
Saat
Saat
Saat
(6)
13:30
14:10
7/C
BED
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Perşembe BAHÇE
(7)
14:20
15:00
7/C
BED
6/B
BED
Salı
Çarşamba
6/C
BED
6/C
BED
Perşembe
5/A
BED
5/A
BED
8/B
BED8
8/B
BED8
7-A
BED
Cuma
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
Ma. Üc
6/B
BED
6/A
BED
6/A
BED
5/B
BED
5/B
BED
7/B
BED
5/C
BED
5/C
BED
7-A
BED
(8)
15:10
15:50
7/B
BED
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
6/B
BED
BEDEN EĞİTİMİ
7/C
6
6/A
8
5/B
9
10
11
Ders Adı
BED8
6/C
7
Ders
8/A
4
5
....../....../............
Mehmet Ali KILIÇ
8/B
5/A
7/B
7-A
5/C
BED
BED
BED8
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BEDEN EĞİTİMİ
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
11:00 13:30 08:30 08:30 10:10
15:00 15:00 14:10 15:50 15:00
2
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
2
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
2
2
2
2
2
BEDEN EĞİTİMİ
2
BEDEN EĞİTİMİ
Toplamlar
2
2
BEDEN EĞİTİMİ
BEDEN EĞİTİMİ
2
4
2
6
6
2
2
2
4
2
2
2
22
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-45
Adı Soyadı : Mesut KURAL
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
T.C
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Şehit Üst. Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Toplam :
(3)
10:10
10:50
(4)
11:00
11:40
(5)
12:40
13:20
5/C
BLŞT5
5/C
BLŞT5
5/B
BLŞT5
5/A
BLŞT5
5/A
BLŞT5
6/C
BLŞT6
6/C
BLŞT6
Saat
Saat
Saat
(6)
13:30
14:10
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Salı BİNA İÇİ
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
6/B
BLŞT6
6/B
BLŞT6
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
Ma. Üc
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
6/A
BLŞT6
6/A
BLŞT6
5/B
BLŞT5
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
....../....../............
Mehmet Ali KILIÇ
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
PZT
5/C
BLŞT5
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
3
5/A
BLŞT5
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
5
6/A
2
4
6
5/B
6/B
6/C
BLŞT5
BLŞT6
BLŞT6
BLŞT6
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
SALI
ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
10:10 11:00 09:20
14:10 15:50 13:20
2
2
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
Toplamlar
4
2
2
2
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM
2
4
2
2
2
4
2
2
2
12
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-45
Adı Soyadı : Hüseyin ONAT
Ders
T.C
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Şehit Üst. Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
(2)
09:20
10:00
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
7/C
MÜZ7
(3)
10:10
10:50
5/B
MÜZ5
(4)
11:00
11:40
7-A
MÜZ7
Salı
5/A
MÜZ5
6/B
MÜZ6
7/B
MÜZ7
5/C
MÜZ5
6/C
MÜZ6
8/B
MÜZ8
Gün
Toplam :
(5)
12:40
13:20
8/B
REH8
Saat
Saat
Saat
(6)
13:30
14:10
8/A
MÜZ8
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Pazartesi BAHÇE
(7)
14:20
15:00
6/A
MÜZ6
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
Ma. Üc
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
MÜZ7
MÜZİK
7-A
MÜZ7
MÜZİK
5/B
8/B
8/A
7
5/A
8
9
6/A
6/B
7/B
10
5/C
12
8/B
11
Ders
7/C
5
6
....../....../............
Mehmet Ali KILIÇ
6/C
MÜZ5
REH8
MÜZ8
MÜZ6
MÜZ5
MÜZ6
MÜZ7
MÜZ5
MÜZ6
MÜZ8
Ders Adı
MÜZİK
PZT
SALI
08:30 08:30
15:00 11:40
1
ÇAR.
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
10:10
11:40
1
1
1
1
1
REHBERLİK VE KARİYER PLANLAMA
1
MÜZİK
MÜZİK
MÜZİK
1
1
MÜZİK
1
1
1
1
1
MÜZİK
1
MÜZİK
Toplamlar
1
1
MÜZİK
MÜZİK
1
6
4
1
1
1
2
1
1
1
12
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-45
Adı Soyadı : Murat YEŞİLBURSA
Ders
Gün
Pazartesi
T.C
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Şehit Üst. Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
(1)
08:30
09:10
6/A
SOS6
(2)
09:20
10:00
6/B
SOS6
(3)
10:10
10:50
6/C
SOS6
(4)
11:00
11:40
5/B
SOS5
6/C
SOS6
6/C
SOS6
6/A
SOS6
6/A
SOS6
Toplam :
(5)
12:40
13:20
Saat
Saat
Saat
(6)
13:30
14:10
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
5/B
SOS5
5/B
SOS5
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
Ma. Üc
Salı
Çarşamba
Perşembe
6/B
SOS6
6/B
SOS6
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
....../....../............
Mehmet Ali KILIÇ
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
6/A
SOS6
SOSYAL BİLGİLER
6/C
SOS6
SOSYAL BİLGİLER
6/B
5/B
SOS6
SOS5
SOSYAL BİLGİLER
SOSYAL BİLGİLER
Toplamlar
PZT
08:30
11:40
1
1
1
1
4
SALI
ÇAR.
PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30
15:50
2
3
2
3
2
2
8
3
3
12
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-45
Adı Soyadı : Muhammet Aydın KOCAMAN
Ders
T.C
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Şehit Üst. Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Toplam :
Saat
(6)
13:30
14:10
8/B
VAT8
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Salı BAHÇE
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
5/A
SOS5
(2)
09:20
10:00
5/A
SOS5
(3)
10:10
10:50
8/B
İNK8
(4)
11:00
11:40
8/B
İNK8
Salı
5/C
SOS5
5/C
SOS5
8/A
İNK8
8/A
İNK8
7/C
SOS7
7-A
SOS7
7-A
SOS7
Çarşamba
7/C
SOS7
7/C
SOS7
5/A
SOS5
8/A
VAT8
7-A
SOS7
7/B
SOS7
7/B
SOS7
Gün
(5)
12:40
13:20
5/C
SOS5
Saat
Saat
(7)
14:20
15:00
7/B
SOS7
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
Ma. Üc
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
....../....../............
Mehmet Ali KILIÇ
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
PZT
SALI ÇAR.
08:30 08:30 08:30
15:00 15:00 15:00
5/A
SOS5
SOSYAL BİLGİLER
3
5/C
SOS5
SOSYAL BİLGİLER
1
5
7/B
SOSYAL BİLGİLER
1
2
4
8/B
8/B
6
8/A
8
7-A
7
9
7/C
8/A
İNK8
VAT8
SOS7
İNK8
SOS7
SOS7
VAT8
2
T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK
2
VATANDAŞLIK
1
1
2
T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2
SOSYAL BİLGİLER
1
SOSYAL BİLGİLER
VATANDAŞLIK
Toplamlar
2
7
7
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
3
2
3
2
2
1
1
7
1
3
2
3
3
1
21
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-45
Adı Soyadı : Ferhan ÇELİK
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
T.C
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Şehit Üst. Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
(4)
11:00
11:40
Toplam :
(5)
12:40
13:20
Saat
Saat
Saat
(6)
13:30
14:10
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
7/C
İNG7
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
Ma. Üc
Pazartesi
Salı
8/B
İNG8
8/B
İNG8
8/B
İNG8
7/B
İNG7
7/B
İNG7
7/C
İNG7
7/C
İNG7
7/C
İNG7
7/B
İNG7
7/B
İNG7
Çarşamba
Perşembe
7-A
İNG7
7-A
İNG7
Cuma
7-A
İNG7
7-A
İNG7
8/B
İNG8
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
....../....../............
Mehmet Ali KILIÇ
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
8/B
İNG8
YABANCI DİL
7/B
İNG7
YABANCI DİL
7-A
7/C
İNG7
İNG7
YABANCI DİL
YABANCI DİL
Toplamlar
PZT
SALI
ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
12:40 08:30 08:30
14:10 15:50 15:00
2
2
2
2
2
2
8
2
2
2
6
4
4
4
4
16
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-45
Adı Soyadı : Gizem TOSUN
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
(3)
10:10
10:50
8/B
1
8/B
TRK8
8/B
TRK8
8/B
TRK8
8/B
TRK8
8/B
TRK8
T.C
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Şehit Üst. Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
(4)
11:00
11:40
Toplam :
(5)
12:40
13:20
Saat
Saat
Saat
(6)
13:30
14:10
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
Ma. Üc
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
....../....../............
Mehmet Ali KILIÇ
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
8/B
8/B
1
Ders
TRK8
Ders Adı
SEÇMELİ DERS
TÜRKÇE
Toplamlar
PZT
SALI
08:30
10:50
1
2
3
ÇAR.
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30
10:50
3
3
1
5
6
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-45
Adı Soyadı : Nilden SOYLAR
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
8/A
TTAS8
8/A
TTAS8
(3)
10:10
10:50
T.C
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Şehit Üst. Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
(4)
11:00
11:40
Toplam :
(5)
12:40
13:20
Saat
Saat
Saat
(6)
13:30
14:10
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
Ma. Üc
Pazartesi
Salı
8/B
TTAS8
8/B
TTAS8
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
....../....../............
Mehmet Ali KILIÇ
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
8/A
8/B
Ders
TTAS8
TTAS8
Ders Adı
TEKNOLOJİ VE TASARIM
TEKNOLOJİ VE TASARIM
Toplamlar
PZT
SALI
08:30
13:20
ÇAR.
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
2
2
4
4
2
2
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-45
Adı Soyadı : Hülya USLU
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
Pazartesi
Salı
6/B
GRS6
(2)
09:20
10:00
7/C
GRS7
T.C
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Şehit Üst. Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
(3)
10:10
10:50
8/A
GRS8
(4)
11:00
11:40
6/A
GRS6
5/C
GRS5
6/C
GRS6
Toplam :
(5)
12:40
13:20
5/A
GRS5
Saat
Saat
Saat
5/B
GRS5
(6)
13:30
14:10
7-A
GRS7
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:20
15:00
8/B
GRS8
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
Ma. Üc
7/B
GRS7
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
5
6
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
GÖRSEL SANATLAR
6/A
GRS6
GÖRSEL SANATLAR
8/A
5/A
7-A
6/B
9
5/B
11
Ders Adı
GRS7
5/C
10
Ders
7/C
7
8
....../....../............
Mehmet Ali KILIÇ
6/C
8/B
7/B
GRS8
GRS5
GRS7
GRS6
GRS5
GRS6
GRS5
GRS8
GRS7
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
PZT
SALI
09:20 08:30
14:10 15:00
CUMA C.TESİ PAZAR HS
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
GÖRSEL SANATLAR
1
GÖRSEL SANATLAR
1
GÖRSEL SANATLAR
Toplamlar
PRŞ
1
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR
ÇAR.
1
5
1
6
1
1
1
1
1
1
1
11
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-45
Adı Soyadı : Erkan GİTMEZ
Ders
Gün
(1)
08:30
09:10
(2)
09:20
10:00
7/B
TTAS7
7/B
TTAS7
(3)
10:10
10:50
T.C
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Şehit Üst. Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
(4)
11:00
11:40
Toplam :
(5)
12:40
13:20
Saat
Saat
Saat
(6)
13:30
14:10
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri :
(7)
14:20
15:00
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
Ma. Üc
Pazartesi
Salı
7-A
TTAS7
7-A
TTAS7
7/C
TTAS7
7/C
TTAS7
Çarşamba
Perşembe
Cuma
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
....../....../............
Mehmet Ali KILIÇ
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
Ders
Ders Adı
7/B
TTAS7
TEKNOLOJİ VE TASARIM
7/C
TTAS7
TEKNOLOJİ VE TASARIM
7-A
TTAS7
TEKNOLOJİ VE TASARIM
Toplamlar
PZT
SALI
08:30
15:00
ÇAR.
PRŞ
CUMA C.TESİ PAZAR HS
2
2
2
2
2
6
2
6
Sayı : B.08.4.MEM.2.06.64.LG.121-45
Adı Soyadı : Gözde GÖKALP
Ders
Gün
Pazartesi
(1)
08:30
09:10
7/B
ARAP7
(2)
09:20
10:00
Salı
Çarşamba
7/B
ARAP7
7/B
ARAP7
Perşembe
5/C
ARAP5
5/C
ARAP5
Cuma
6/A
ARAP6
T.C
BERGAMA KAYMAKAMLIĞI
Şehit Üst. Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu
Maaş Karşılığı :
Ücretli Dersi :
Toplam :
(5)
12:40
13:20
6/B
ARAP6
Saat
Saat
Saat
(6)
13:30
14:10
Sınıf Öğretmenliği :
Eğitici Kolu(Kulüp) :
Nöbet Günü ve Yeri : Çarşamba BİNA İÇİ
(3)
10:10
10:50
7-A
ARAP7
(4)
11:00
11:40
(7)
14:20
15:00
5/B
ARAP5
6/B
ARAP6
6/B
ARAP6
6/C
ARAP6
5/B
ARAP5
5/B
ARAP5
5/A
ARAP5
5/A
ARAP5
7/C
ARAP7
7/C
ARAP7
5/A
ARAP5
6/A
ARAP6
6/A
ARAP6
7-A
ARAP7
7/C
ARAP7
5/C
ARAP5
6/C
ARAP6
6/C
ARAP6
(8)
15:10
15:50
(9)
16:00
16:40
(10)
16:50
17:30
Ma. Üc
7-A
ARAP7
Cumartesi
Pazar
Yukarıdaki dersler 07/02/2015 tarihinde şahsınıza verilmiştir. Bilgilerinizi rica ederim.
....../....../............
Aslını aldım.
S.
Yer
No
1
2
3
4
Okul Müdürü
Yer Adı
Sınıf
ARAP7
ARAPÇA
6/B
ARAP6
ARAPÇA
7-A
5/B
6/C
7
7/C
8
9
Ders
7/B
5
6
....../....../............
Mehmet Ali KILIÇ
5/A
5/C
6/A
ARAP7
ARAP5
ARAP6
ARAP5
ARAP7
ARAP5
ARAP6
Ders Adı
ARAPÇA
ARAPÇA
ARAPÇA
PZT
SALI ÇAR. PRŞ CUMA C.TESİ PAZAR HS
08:30 10:10 08:30 08:30 08:30
15:00 15:00 15:00 15:50 15:00
1
1
1
1
ARAPÇA
2
2
ARAPÇA
Toplamlar
2
2
ARAPÇA
ARAPÇA
4
2
2
1
5
6
3
1
2
2
7
3
3
2
1
1
1
5
3
3
3
3
3
3
27
Download

T.C BERGAMA KAYMAKAMLIĞI Şehit Üst. Cemil Canan Çiçek