SİNOP TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ HİZMET SUNUM STANDARTLARI TABLOSU
SUNULAN HİZMETİN ADI
S.N
1
2
Hekim Şeçme
HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)
BAŞVURUDA İSTENNEN BELGELER
1-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı 2-Seçilen Hekim İsmi
10 Dk.
3
Acil Poliklinik Muayenesi
4
Laboratuar Tetkikleri
1-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı 2-Yeşil Kartlılardan Onaylı
Belge
1-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı 2-Yeşil Kartlılardan Onaylı
Belge
1-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, 2-Hekim İstemi
5
Ultrasonografik Tetkikler
1-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, 2-Hekim İstemi
20 Dk.
6
Röntgen Çekimi
1-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, 2-Hekim İstemi
10 Dk.
8
7
EKG
Evlilik Raporu
Poliklinik muayenesi sonrası hekim istemi
1-Belediye Başkanlığı ya da Muhtarlık tarafından düzenlenerek
tarafınıza verilen evlilik Raporu İsteme Belgesi
2- T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı + 3-Hekim İstemi
1-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı 2-Hastanın Tüm Tetkikleri,
3-Hekim İstemi
1-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı
2-Hekim İstemi + 3-Dilekçe + 4-3 Adet Vesikalı Fotoğraf
1-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, 2-Hekim İstemi
1-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, 2-Hekim İstemi
1 Saat
Poliklinik Muayene İşlemleri
8
İlaç Muafiyet Raporu
9
Ehliyet Raporu
10
11
İstirahat Raporları
Silah Kullanım Raporu
12
13
İşe Giriş Raporu
Kurumlardan Talep Edilen Rapor
14
Hasta Yatış İşlemi
15
16
Taburcu İşlemi
Doğum Raporu
17
18
19
20
21
22
Ölüm Raporu
Organ Bağışı
Hasta Hakları Başvurusu
Patolojik Tetkikler
Epikriz Raporu
Günübirlik Tedavi Kapsamında
Küçük Cerrahi Müdahele
Solunum Fonksiyon Testi
23
1 SAAT
10 Dk.
3 SAAT
1 SAAT
1 SAAT
1 SAAT
1 SAAT
1 SAAT
1-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, 2-Hekim İstemi
1-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, 2-İlgili Kurumun Talep
yazısı(Noter, Adliye vb.)
3-Hekim İstemi
1-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı 2-Hekim İstemi + 3-Hasta
Dosyası (Varsa)
1-Hekim İstemi
1-Hekim İstemi
1 SAAT
Vefat edene ait T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı
T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı + 2 Adet Şahit
T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanı 2,Başvuru Formu
1-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, 2-Hekim İstemi
1-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, 2-Dilekçe
1-T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı, 2-Hastanın tüm tetkikleri
15 Dk.
10 dk.
10 Dk.
1 Hafta
30 Dk.
Poliklinik muayenesi sonrası hekimin istemi (otomasyon
üzerinden yapılır),
1 SAAT
1 SAAT
30 Dk.
15 Dk.
30 Dk.
30 Dk.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen
hizmetin
belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da
ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
Hastane Müdürlüğü
İkinci Müracaat Yeri
İsim
:
:
İsmail BEZİRGANOĞLU
İsim
:
:
Başhekimlik
Uzm.Dr.Eda KÖROĞLU
Unvan
:
Hastane Müdürü
Unvan
:
Başhekim
Adres
:
Türkeli Devlet Hastanesi
Adres
:
Türkeli Devlet Hastanesi
Tel
:
03686714300
Tel
:
03686714300
Faks
:
03686713800
Faks
:
03686713800
e-Posta
:
[email protected]
e-Posta
:
[email protected]
Download

sinop türkeli devlet hastanesi hizmet sunum standartları tablosu