T.C.
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
KAMU HİZMET STANDARTI
Sıra
No
Hizmetin Adı
Başvuruda İstenilecek Belgeler
Hizmetin Ortalama
Tamamlanma Süresi
1
2
3
Öğrenci Belgesi
1-Öğrenci Kimliği
Aynı Gün İçerisinde
Transkript Belgesi
1-Öğrenci Kimliği
Aynı Gün İçerisinde
Öğrenci Yeni Kayıt İşlemleri
İlan Edilen Tarihler İçerisinde
4
Kayıt Yenileme
5
6
Yatay Geçiş İşlemleri
1-Aday Bilgi Formu, 2-ÖSYM Sonuç
Belgesi, 3-Lise Diploması, 4-Öğrenim Harcı
Dekontu, 5-Hizmet Bedeli Dekontu, 6-Nüfus
Cüzdanı Fotokopisi, 7-Fotoğraf, 8-İkametgah,
9- Askerlik Durum Belgesi
1-Harç Ücreti Dekontu, 2-Elektronik
Ortamda Ders Seçiminin Yapılması, 3Kaydının Danışman Tarafından Onaylanması,
4-Öğrenci Tarafından Formun İmzalanması
1-Dilekçe, 2-Transkript, 3-Ders İçerikleri
Yeniden Öğrenci Kimlik Kartının
Düzenlenmesi
1-Dilekçe, 2-Kayıp İlanı ve Tutanak, 3Fotoğraf, 4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 Hafta
7
8
Mezuniyet Belgesinin Verilmesi
1-İlişik Kesme Belgesi, 2-Dilekçe
Aynı Gün İçerisinde
Mezuniyet Tek Ders Sınav
Başvurusu
Sınav Sonuçlarına İtiraz
1-Dilekçe
1-Dilekçe
Akademik Takvimde
Belirtilen Süreler İçerisinde
10 Gün İçerisinde
Mazeret Sınavları
1-Dilekçe, 2- Mazeret Belgesi
10 Gün İçerisinde
Yeniden Askerlik Belgesi
Düzenlenmesi
1-Dilekçe
Aynı Gün İçerisinde
12
Kaydın Saklı Tutulması (Kayıt
Dondurma)
1-Dilekçe, 2- Mazeret Belgesi
Başvuru Süresi Bitiminden
İtibaren 10 Gün İçerisinde
13
14
15
Kayıt Silme
1-Dilekçe
Aynı Gün İçerisinde
Derslerden Muaf Olma
1-Dilekçe, 2- Mazeret Belgesi
2 Hafta
Mezuniyet İşlemleri(Diploma)
1-İlişik Kesme Belgesi
16
İzin İsteği
17
18
19
20
21
22
Yurtiçi Görevlendirme İsteği
1-Yıllık İzinlerde İzin Formunun
Dondurulması, 2-Hastalık İzinlerinde
Raporun Dekanlığımıza Ulaştırılması, 3Ücretsiz İzinlerde ise Dilekçe ile
Başvurulması
1-Dilekçe, 2-Kabul Belgesi
İlgili Evrakların Öğrenci İşleri
Dairesi Başkanlığına
Gönderilmesinden Sonra
Aynı Gün İçerisinde
Yurtdışı Görevlendirme İsteği
1-Dilekçe, 2-Kabul Belgesi
15 Gün İçerisinde
Belge Talebi
1-Dilekçe
Aynı Gün İçerisinde
Maaş ve Haciz Belgesi İsteği
1-Dilekçe
Aynı Gün İçerisinde
Bağış Talepleri
1- Şartlı veya Şartsız Talep Dilekçesi
Aynı Gün İçerisinde
Taşınır Mal İşlemleri
(Satın Almalarda) 1-Fatura,2-Satıcıya Ait
Hesap Dilekçesi
Aynı Gün İçerisinde
23
Yurt İçi ve Yurt Dışı Geçici
Görev Yollukları
(Seminer veya Konferansta) 1-Görevlendirme
Uygunluk Yazısı, 2-Katılım Belgesi
1 Hafta İçerisinde
24
25
26
27
Askerlik Tecil İsteği
1-Dilekçe
Aynı Gün İçerisinde
Sürekli Görev Yollukları
1-Dilekçe
Aynı Gün İçerisinde
Sınav Ücretleri
1-Dilekçe
Aylık Olarak
Personel Nakil İşlemleri-İşe
1-Personel Atama Onayı, 2-Nakil Bildirimi,
1 Gün İçerisinde
9
10
11
Akademik Takvimde
Belirtilen Süreler İçerisinde
Aynı Gün İçerisinde
1 Hafta İçerisinde
Başlama ve Ayrılma
28
29
Kütüphaneden Yararlanma
3-Görevden Ayrılış-Göreve Başlama Yazısı,
4-İlişik Kesme Belgesi, 5-SGK Giriş-Çıkış
Belgesi
1-Öğrenci Kimlik Kartı
Aynı Gün İçerisinde
Bilgi Edinme İsteği
1-Dilekçe
1 Hafta İçerisinde
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,
hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İkinci Müracaat Yeri
Adı soyadı: Mustafa TEKİN
Adı-Soyadı: Prof. Dr. Reha Metin ALKAN
Ünvanı: Fakülte Sekreteri
Adres: İktisadi ve İd.Bil. Fak. Dekanlığı
ÇORUM
Telefon: (364) 2257700-01
Ünvanı: Dekan V.
Faks: (364)2257710-11
Faks: (364)2257710-11
E-Posta: [email protected]
E-Posta: [email protected]
Adres: İktisadi ve İd.Bil. Fak. Dekanlığı ÇORUM
Telefon: (364)2257700-01
Download

Kamu Hizmet Standartı İndirmek İçin Tıklayınız