T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
İKTİSAT ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI
İKTİSAT ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI
2014-2015 YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI
Kodu
Dersin Adı
Saati
K
ECTS
Türü
Öğretim Üyesi
Ders Günü/Saati
511412001
İleri Makro İktisadi Analiz
3+0
3
6
Seçmeli
Prof.Dr. Selami SEZGİN
Çarşamba 14.00-17.00
511412002
Uluslararası İktisat Analizi
3+0
3
6
Seçmeli
Doç.Dr. Füsun YENİLMEZ
Salı 14.00-17.00
511412003
Büyüme ve Bölüşüm Teorileri
3+0
3
6
Seçmeli
Prof.Dr. Özcan DAĞDEMİR
Perşembe 09.00-12.00
3+0
3
6
Seçmeli
Doç. Dr. Zeki KARTAL
Çarşamba 09.00-12.00
3+0
3
6
Seçmeli
Doç. Dr.Etem H. ERGEÇ
Perşembe 14.00-17.00
511412004
511412005
Gelişme Teorileri Politika ve
Stratejileri
Parasal İktisat
Programın Ders Yükü ve Mezuniyet: İktisat Doktora Programı toplam 10 ders (30 krediden az olmamak koşuluyla), yeterlilik sınavı, tez önerisi,
ve Doktora tez çalışması ile tamamlanır. Doktora tez çalışması tamamlanana kadar ilgili yönetmelikte belirlenen süre çerçevesinde her dönem açılır.
uzmanlık alan dersi
Download

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT ANABİLİM