07.11.2014
Gebe Muayene Yöntemleri ve Gebe
Bakımı
10.Sınıf
Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı
10.Hafta ( 17-21 / 11 / 2014 )
GEBE MUAYENE YÖNTEMLERİ
1.)Vaginal Muayene
2.)Laboratuvar Muayeneleri
3.) Gebe Bakımı ile ilgili Eğitim
4.) Doğum Öncesi Bakımda Hemşirenin Rolü
Slayt No: 12
5.) Vaginal Muayene
Vajinal muayene, gebeliğin ilk dört ayında gebeliği
saptamak ve genital organlarda anormal bir belirti
bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla yapılır.
Gebeliğin son aylarında ise, kollumun durumunu ve
önde gelen kısmı belirlemek için yapılır.
! Vajinal muayenenin yapılması
"Dış genital organlar antiseptik solüsyonla silinir. Sol
el ya da muayeneyi yapmayacak elin parmakları ile
labia ayrılır. Sağ elin orta ve işaret parmağı birleştirilir.
2
Gebe Muayene Yöntemleri ve Gebe
Bakımı
Başparmak dik tutulur. Vagina girişinden
bitişik iki parmak sokularak vajinanın şekline
uygun olarak önce önden arkaya ,,sonra
yukarıya doğru bir kavis porioya ulaşılır. Diğer
el ise karın üzerinden muayeneyi destekler.
Vajinal muayene dışında rektal muayeneyle de
kollum açıklığı ve başın ilerlemesi izlenebilir.
3
Gebe Muayene Yöntemleri ve Gebe
Bakımı
6.) Laboratuvar Muayeneleri
1.) Tam Kan Sayımı
2.) Kan Grubu ve Rh Faktörü
3.) İndirekt Coombs Testi
4.) İdrar Muayeneleri
5.) Glukoz Tolerans Testi
6.) Enfeksiyon Tarama Testleri
5
Gebe Muayene Yöntemleri ve Gebe
Bakımı
! Doğumda önemli pelvis çapları
! Diagonal konjugat: Promontorium ile pubis alt kenarı
arasındaki çaptır.
Klinik olarak ölçülür.
! Obstetrik konjugat: Promontorium ile pubis iç yüzü
arasındaki çaptır.
Klinik olarak ölçülemez. Diagonal konjugattan 2 cm
çıkarılarak hesaplanır.
! Konjugata vera anatomika: Promontorium ile pubis
üst kenarı arasındaki çap olup, yaklaşık 11 cm.dir.
Klinik olarak ölçülemez.
Diagonal konjugattan 1,5 cm4 çıkarılarak hesaplanır.
Gebe Muayene Yöntemleri ve Gebe
Bakımı
7.) PAP – Smear Testi
8.) Ultrason
9.) İkili Test ( down senromu riski saptanır)
10.) Üçlü Test ( down sendromu ve nöral tüp defekti
riski saptanır)
6
1
07.11.2014
Gebe Muayene Yöntemleri ve Gebe
Bakımı
Gebe Muayene Yöntemleri ve Gebe
Bakımı
2.) GEBE BAKIMI ile İLGİLİ EĞİTİM
1.) Beslenme
2.) Günlük beden faaliyetleri ve Egzersiz
3.) Günlük Bakım
4.)İlaçlar
5.) Meme Bakımı
7
Gebe Muayene Yöntemleri ve Gebe
Bakımı
9
Gebe Muayene Yöntemleri ve Gebe
Bakımı
11
8
Gebe Muayene Yöntemleri ve Gebe
Bakımı
10
Gebe Muayene Yöntemleri ve Gebe
Bakımı
12
2
07.11.2014
Gebe Muayene Yöntemleri ve Gebe
Bakımı
Gebe Muayene Yöntemleri ve Gebe
Bakımı
3.) Doğum Öncesi Bakımda Hemşirenin Rolü
Gebelik bakımı bir sağlık ekibi tarafından yapılmaktadır
ve bu ekibin bir üyesi olan hemşire, hastanelerin
doğum öncesi bakım polikliniklerinde, aile sağlığı
merkezlerinde gebe ile yakından ilişkilidir.
Hemşire doğumdan önceki dönemde gebe kadına ve
ailesine temel bakımı sağlayan
kişidir. En önemli sorumluluğu da fiziksel ve psikolojik
değerlendirme ile gebe kadın ve ailesine danışmanlık
yapmaktır.
13
14
Gebe Muayene Yöntemleri ve Gebe
Bakımı
Kadın hastalıkları ve doğum klinik, poliklinik, aile
sağlığı merkezlerinde çalışan hemşireler ; kadın ve
aile sağlığını korumak ve sürdürmek için danışman,
rehber ve sağlık eğitimcisi rolünü
üstlenmektedir. İyi bir şekilde verilen danışmanlık
hizmetleri ve hastaların duygusal yönden
desteklenmesi toplumun hemşirelik hizmetlerine
güven duymasını sağlayacaktır.
Hemşirelik hizmetlerine özel hasta beklentisini
izlemek, bakımın kalitesini arttırmada hemşirelere
değerli bilgiler sağlar.
15
planlanması ve değerlendirilmesinde önemli bir role
Gebe Muayene Yöntemleri ve Gebe
Bakımı
HAZIRLAYAN
HARİKA
ATA
16
3
Download

10.Sınıf Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı Gebe Muayene