ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU ÖĞRENİM
ÜCRETLERİ
Y.U.
FAKÜLTELER
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
1 SAATLİK
AZAMİ DERS
ÜCRETİ
Birinci
Öğretim
Öğrenciler
Birinci
Öğretim
Özel Öğrenciler**
(Diğer Üniversite
Öğrencileri)
Yabancı Dil
Hazırlık (210
Saat)
1,46
2,56
20,44
35,84
61,32
107,52
102,2
179,2
306,6
537,6
FEN FAKÜLTESİ
2,56
1,46
1,46
35,84
20,44
20,44
107,52
61,32
61,32
179,2
102,2
102,2
537,6
306,6
306,6
HUKUK FAKÜLTESİ
1,59
22,26
66,78
111,3
333,9
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
1,46
20,44
61,32
102,2
306,6
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
1,46
20,44
61,32
102,2
306,6
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
2,06
28,84
86,52
144,2
432,6
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
1,46
20,44
61,32
102,2
306,6
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
1,59
3,16
22,26
44,24
66,78
132,72
111,3
221,2
333,9
663,6
VETERİNER FAKÜLTESİ
1,76
24,64
73,92
123,2
369,6
ZİRAAT FAKÜLTESİ
2,06
3,16
28,84
44,24
86,52
132,72
144,2
221,2
432,6
663,6
1,03
14,42
43,26
72,1
216,3
H.F.ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
1,14
15,96
47,88
79,8
239,4
BAŞKENT MESLEK YÜKSEKOKULU
1,14
15,96
47,88
79,8
239,4
BEYPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU
1,14
15,96
47,88
79,8
239,4
SAĞLIK HİZ.MESLEK YÜKSEKOKULU
1,14
1,14
15,96
15,96
47,88
47,88
79,8
79,8
239,4
239,4
1,14
1,14
1,14
1,14
1,33
15,96
15,96
15,96
15,96
18,62
47,88
47,88
47,88
47,88
55,86
79,8
79,8
79,8
79,8
93,1
239,4
239,4
239,4
239,4
279,3
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
ECZACILIK FAKÜLTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
DEVLET KONSERVATUVARI
BEDEN EĞİTİM VE SPOR
YÜKSEKOKULU
KALECİK MESLEK YÜKSEKOLU
ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU
HAYMANA MESLEK YÜKSEKOKULU
NALLIHAN MESLEK YÜKSEKOKULU
GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU
LİSANSÜSTÜ EĞİTİM
Y.U.: Yabancı Uyruklu
Not : Tabloda, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu için belirlenen 1 saatlik azami ders ücretlerinin, öğrencilerin
öğretim durumlarına göre hesaplanmış hali verilmektedir.
*İkinci Öğretim programına kayıtlı olmakla birlikte birinci öğretim programına kayıtlı öğrencilerle beraber yaz okuluna
devam eden ikinci öğretim öğrencilerinden de birinci öğretim öğrencilerinin ödedikleri tutarda yaz okulu ücreti alınması
13/05/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile uygun görülmüştür.
**Özel öğrenciler, Ankara Üniversitesi’nin eğitim-öğretim programlarından birine kayıtlı olmadıkları halde, yaz okulu
kapsamında Ankara Üniversitesi fakülte/yüksekokul/enstitülerinden ders alan başka bir üniversiteye kayıtlı öğrencilerdir.
Üniversitemizin eğitim dilinin Türkçe olması ve yabancı dille eğitim yapan kurumumuz (Fakülte/Yüksekokul/Enstitü)
bulunmaması nedeni ile "Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülen Yaz Okulları Programları Uygulama Esas ve
Usulleri"nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bendlerinin konu ile ilgili hükümlerine göre hesaplama
yapılmamıştır.
Bakanlıklar ve kamu kuruluşları adına mecburi hizmet karşlığı öğrenim gören öğrenciler, Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve
Akraba Toplulukları öğrencilerinden Devlet (Milli Eğitim Bakanlığı) burslusu olarak yükseköğretim gören öğrenciler ile
normal örgün öğretimde ve ikinci öğretimde lisansüstü öğretim yapan araştırma görevlilerinden yaz okulu öğrenim ücreti
alınmaz.
Özel öğrenci statüsünde ders alacak diğer üniversite öğrencileri yukarıda ilan edilen ücretlerin 5 katını ödeyeceklerdir.
ÖRNEK HESAPLAMA:
Fen fakültesi 4saatlik bir ders için ödenecek ücret 4x20,44=81.76 tl
Download

Ücretler için tıklayınız.