Philips PerfectCare Silence
Akıllı Çip özelliği ve
Çıkarılabilir su haznesine
sahip buhar kazanlı ütü, 6
bar
ECO, 290 g șok buhar
Tașıma Kilidi
Oto. Kapanma
Isı ayarı yok, yanma derdi yok!
Optimal TEMP ve Sessiz Buhar Teknolojisi ile
Gürültüden rahatsız olmadan, ailenizle birlikte televizyon izlerken ütü yapmanın keyfini
yaşayın. Buharlı Philips SilentCare Akıllı Ütü GC9540/02, son derece sessiz çalışarak güçlü
bir performans sunan ilk buhar kazanlı ütüdür.
Isı ayarı yok, yanma derdi yok!
• Akıllı Çip Teknolojisi: Buhar ve sıcaklığın mükemmel kombinasyonu
• %100 kullanım kolaylığı, ayar gerektirmez
• Tüm ütülenebilir kumașlarda %100 güvenlidir
• Tüm kumașlarda %100 hızlı, hiçbir ütü bu hıza yetișemez
• Bağımsız tekstil uzmanları tarafından test edildi ve onaylandı
GC9540/02
Hızlı ve güçlü ütüleme
• 6 bar'a kadar buhar basıncı
• 120 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar ve 290 g șok buhar
• 2 saate kadar ütü yapmanıza imkan veren 1,5 litrelik ayrılabilir su haznesi
• Kesintisiz doldurma özelliğiyle 2 dakikada kullanıma hazır
• Kolay kireç giderme, zahmetsiz ve etkili kireç çözücü sistem
• Ütünüzü emniyetli bir șekilde kilitleyin ve kolayca tașıyın
Güçlü ütü keyfini sessiz yașayın
• Sessiz ve güçlü
Akıllı Çip özelliği ve Çıkarılabilir su haznesine sahip buhar kazanlı ütü, 6 bar
GC9540/02
ECO, 290 g șok buhar Tașıma Kilidi, Oto. Kapanma
Özellikler
Akıllı Çip Teknolojisi
%100 hızlı
En zor kumașlarda bile %100 hızlı; ütüleme
ișinin bașından sonuna, hiçbir ütü ona
yetișemez.
En fazla 6 bar
%100 güvenli
Tüm giysileriniz için mükemmel tek bir ayar.
Buhar ve sıcaklığın her zaman mükemmel
kombinasyonu: 1) Gelișmiș Smart Control
İșlemcisi mükemmel bir buhar ve sıcaklık
kombinasyonu sağlar 2) Ultra güçlü siklonik
buhar bölmesi tüm kumașlarınız için güçlü ve
sürekli buhar sağlar
Yüksek performans, düșük ses
Basınçlı buhar en zor kumașlara bile
derinlemesine nüfuz ederek ütü sürenizi
kısaltır, ișinizi kolaylaștırır.
120 g/dk buhar ve 290 g șok buhar
İpek, kașmir, yün ve polyester gibi en hassas
kumașlar da dahil tüm kumașlarda %100
güvenilir ve garantilidir. Konusunda uzman olan
ve ütüleri test eden bağımsız kurulușlar, Akıllı
Ütü'yü en hassas giysilerde test etmiș ve bu
ütünün kusursuz performansını onaylamıștır.
Test edildi ve onaylandı:
Buhar kazanına sürekli gönderilen su sayesinde
120 g/dk'ya kadar kesintisiz buhar çıkıșı ve 290
g'a kadar buhar püskürtme. Kırıșıklıkları
kusursuz ve hızlı bir biçimde gidermek için.
Minimum ses, maksimum performans
%100 kullanım kolaylığı
%100 kolay kullanım, ayar gerektirmez. Artık
beklemek veya ütü sıcaklığını ayarlamak
zorunda kalmadan ütülenebilen tüm giysilerinizi
art arda ütüleyebilirsiniz.
Bu ütü mükemmel ütüleme performansı
bakımından DWI, IWTO, Woolmark gibi
bağımsız tekstil uzmanı kurulușlar tarafından
test edilmiș ve onaylanmıștır. Woolmark Giysi
Bakım programı, tüketicilerin The Woolmark
Company tarafından yünlü ürünlerde kullanımı
onaylanan kaliteli ürünleri ayırt edebilmesine
olanak sağlar. Akıllı Çip teknolojisi sayesinde
Philips, șimdiye kadar Woolmark Gold
standardını almaya layık görülen tek markadır.
Woolmark tarafından onaylanan giysi bakım
ürünlerinin tüm yünlü kumașlarda kullanıma
uygun olduğuna emin olabilirsiniz.
Philips Yeșil Logosu
Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji
tüketimini ve CO2 emisyonlarını
azaltabiliyor. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji
verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli
maddeler, Ağırlık, Geri dönüșüm ve atıklar
ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi
Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az
birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.
Akıllı Çip özelliği ve Çıkarılabilir su haznesine sahip buhar kazanlı ütü, 6 bar
ECO, 290 g șok buhar Tașıma Kilidi, Oto. Kapanma
Teknik Özellikler
Hızlı ve güçlü kırıșıklık giderme özelliği
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Taban: SteamGlide
Akıllı Çip Teknolojisi
Buhar çıkıșı
Sürekli buhar çıkıșı: 120 g/dk
Șok buhar: 290 g
Dikey buhar
Basınç: 6 adete kadar
Sivri buhar ucu
Güç: 2400 W
Kullanım kolaylığı
• Su haznesi kapasitesi: 1500 ml
• Su doldurma ve boșaltma: Çıkarılabilir su haznesi,
Ekstra geniș doldurma deliği
• Her zaman doldurulabilme özelliği
• Isınma süresi: 2 dk
• Otomatik kapanma
• Saklama çözümü: Tașıma kilidi
• Hortum saklama: Hortum saklama bölmesi
• Kablo Saklama: Kablo saklama bölmesi
• Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
• Kablo özgürlüğü (dönüș): 180 derece kablo
özgürlüğü
• Hortum uzunluğu: 1,7 m
• Her kumaș için güvenlidir: İpek gibi hassas kumașlar
için bile
Sürdürülebilirlik
• ECO ayarı: %20 enerji tasarrufu
Kireç önleme
• Musluk suyu kullanılabilir
• Kireç temizleme solüsyonu: Kolay kireç giderme
• Kireç temizleme hatırlatıcısı
Teknik spesifikasyonlar
•
•
•
•
Ürün boyutları: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm
Ütü ağırlığı: 1,2 kg
Ütü + taban ağırlığı: 5,4 kg
Ambalaj boyutları: 33,5 x 30,5 x 49,1 cm
•
Yayın tarihi 2014-12-11
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.
Sürüm: 16.2.1
Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden
değișiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips
N.V. șirketi veya ilgili kurulușlara aittir.
EAN: 08 71010 36078 78
www.philips.com
GC9540/02
Download

GC9540/02 Philips Akıllı Çip özelliği ve Çıkarılabilir su haznesine