Bilim Tarihi Ders Notları
Öğr. Gör. Dr. Serhat KÜÇÜK
KISA BİLİM TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI

























ACOT, Pascal, Bilim Tarihi, Dost Kitabevi, 2005.
ADIVAR, A. Adnan, Tarih Boyunca İlim ve Din, Remiz Kitabevi, İstanbul, 2000.
AKDOĞAN, Cemil, Bilim Tarihi, Eskişehir 1993.
AKSOY, Yavuz, Bilim Tarihi ve Felsefesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Yay., İstanbul,
1994.
BERRY, Adrian, Bilimin Arka Yüzü, Çev. R.Levent Aysever, 9.bsk., Tübitak Yay.,
İstanbul, 2000.
CONNER, Clifford D., Halkın Bilim Tarihi, Çev. Zeynep Çiftçi Kanburoğlu,
Tübitak Yay., İstanbul, 2013.
DEMİR, Remzi, Bilim Tarihi Kılavuzu, Buluşlar ve Yapıtlar, (Melek Dosay
Gökdoğan, Hüseyin Gazi Topdemir, Yavuz Unat, İnan Kalaycıoğulları ve Yasemin
Emlü ile birlikte), Ankara 2001.
DEMİR, Remzi, Bilim Tarihi, (Sevim Tekeli, Esin Kâhya, Hüseyin Gazi Topdemir,
Yavuz Unat ile birlikte), Nobel Yay., Ankara 1999.
KOYRE, Alexandre, Bilim Tarihi Yazıları 1 . Çeviren: Kurtuluş DİNÇER. Ankara,
TÜBİTAK Yayınları, 2002, 277 s.
KOESTLER, Arthur, Bir Bilim Tarihi Kitabı: Uyurgezerler, Çev. Ekrem Berkay
Ersöz, Phoenix Yay., Ankara, 2013.
KOYRE, Alexandre, Bilim Tarihi Yazıları 1 . Çeviren: Kurtuluş DİNÇER. Ankara,
TÜBİTAK Yayınları, 2002, 277 s.
KOYRE, Alexandre, Yeniçağ Biliminin Doğuşu, Çeviren: Kurtuluş Dinçer, İstanbul
1989.
KURT, İhsan, Bilim Tarihinde Keşiflerin İç Yüzü, 2.bşk., Mikro Yay., Konya,
1997.
MASON, Stephen F., Bilimler Tarihi, Çev. Umur Daybelge, TTK Yay., Ankara,
2013.
RONAN, Colin A., Bilim Tarihi: Dünya Kültürlerinde Bilimin Tarihi ve
Gelişmesi. Çeviren: Ekmeleddin İHSANOĞLU, Feza GÜNERGUN. Ankara,
TÜBİTAK Yayınları, 2003.
ROSSI, Paolo. Modern Bilimin Doğuşu. Çev: Neşenur DOMANİÇ. Literatür
Yayınları, İstanbul, 2009.
SARTON, George, Antik Bilim ve Modern Uygarlık=Ancient Science and Modern
Civilazation, 1. Baskı. Çeviren: Melek DOSAY, Remzi DEMİR. Ankara, Gündoğan
Yayınları, 1995.
SARTON,George, Bilim Tarihinde Yöntem. Derleyen: Remzi DEMİR. Ankara,
Doruk Yayımcılık, 1997.
SARAÇ, Celâl, Bilim Tarihi, MEB Yay., İstanbul, 1983.
TAMEROĞLU, S. Sacit, Bilimlerin Tarihi, Birsen Yay., İstanbul, 2001.
TEZ, Zeki, Bilimde ve Sanayide Kimya Tarihi, Nobel Yay., Ankara, 2010.
URAL, Şafak, Bilim Tarihi . 3. baskı. İstanbul, Çantay Kitabevi, 2000.
VICO, Giambattista, Yeni Bilim, Çev. Sema ÖNAL, Doğu-Batı Yay., Ankara, 2007.
YILDIRIM, Cemal, Bilim Tarihi, 7. Basım. İstanbul, Remzi Kitabevi, 2001.
YILDIRIM, Cemal, Bilimin Öncüleri, 19. basım. Ankara, TÜBİTAK Yayınları,
2003, 218 s.
Download

KISA BİLİM TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI ACOT, Pascal, Bilim Tarihi