KARAMAN İLİNDE 2014 YILINDA KURULACAK DEMONSTRASYONLARIN PROGRAMI
Form : 1
K o
n u s
u
Kurulacak Demonstrasyonun Faaliyet Amacı
1-Toprak Numunesinin Alımının Gösterilmesi Toprak numunesinin alımının gösterilmesi ve
yaygınlaştırılması
2-Toprak İşlemesiz Tarımın ve Anıza Ekim
Anıza Ekim Makinası ile doğrudan ekimi yaygınlaştırmak
Makinası ile Doğrudan Ekimin Gösterilmesi
3-Tarım Araçlarının Güvenli Kullanılması
Tarım araçlarının güvenli kullanımı konusunda üreticileri
bilinçlendirmek
4-Gıda Güvenirliliği açısından pestisit
İnsan sağlığının önemi hakkında üreticilerin
kalıntılarının önlenmesi için yapılacaklar
bilinçlendirilmesi ve tarım ilaçlarının doğru kullanımı
konusunda eğitilmesi.
5-Gıda muhafaza yöntemlerinin gösterilmesi
Gıda muhafazada yapılan yanlışlıkların giderilmesine
yönelik yöntemlerinin gösterilmesi
6-Buğday Çeşit Verim Demonstrasyonu
Yetiştiriciliği yapılacak çeşitlerin bölgeye uygunluğu ve
verime etkisi sonucu yaygınlaşmasının sağlanması
7-Arpa çeşit verim demonstrasyonu
Arpa yetiştiriciliğinde,yüksek verim özellikli farklı
çeşitlerin kullanılmasının sağlanarak,çiftçilerin
yönlendirilmesi
8-Nohut Çeşit Verim Demonstrasyonu
9-Nohutta gübreleme
Nohutta toprak analizi sonuçlarına göre gübrelemeyle
çiftçilerin yapmış olduğu gübrelemenin karşılaştırılarak
çiftçileri toprak analiz sonuçlarına uygun gübrelemeye
teşvik etmek.
10-Mercimek yetiştiriciliği
Çiftçilere mercimek yetiştiriciliğinin gösterilmesi
11-Aspir yetiştiriciliği
Bölgemizde aspir kıraç alanlarda altarnatif bir ürün olma
aday yağlı tohum bitkisidir çiftçilerin aspir üretimini
doğru bir şekilde yapmalarını sağlamak.
12-Kimyon yetiştiriciliğinin gösterilmesi
Bölgenin kimyon yetiştiriciliğine uygun olması ve
kimyon yetiştiriciliğinin çiftçilere gösterilmesi, tanıtılması
13-Kıraç alanlarda sarımsak yetiştiriciliği
İlçemizde sarımsak üretiminin uygunluğunun gösterilmesi
14-Tarla Faresi ile Mücadele Yöntemlerinin
Tarla Faresinin zararının önlenmesi
Gösterilmesi
15-Zirai mücadele ilaçları kullanırken dikkat
Bilinçli zirai ilaç kullanımı
edilecek hususlar
16-Bodur ve Yarıbodur Elma ağaçlarında
Bodur Elmalarda budamanın öğretilerek verimin
budamanın gösterilmesi
artırılmasını sağlamak
17-Kirazda Gübreleme ve Sulama Tekniği
Kiraz ağaçlarının gübrelemesinde yapılan yanlış
uygulamaları göstererek, uygun gübreleme yöntemlerinin
neler olduğunu uygulamalı olarak çiftçilere göstermek.
SAYFA TOPLAMI :
Kurulacak Demonstrasyonun Özelliği
Sonuç Demons.
Metod Demons.
Çiftçi Sayısı
Çiftçi Sayısı
Demons
Demons
Sayısı
Sayısı
E
K
E
K
1
75
Demonstrasyonda
Dağıtılacak
Kullanılacak
Basılı Yayın
Yayım
Çeşidi
Araçları
39
350
Liflet-Broşür
2
50
Slayt Seti
2
50
Slayt Seti
2
30
1
15
9
9
Liflet
1
1
Liflet
1
1
2
30
Liflet
1
2
1
2
Liflet
1
1
Broşür-Liflet
1
1
22
120
1
20
11
162
Liflet-Broşür
Liflet
1
1
2
30
18
18
83
842
Liflet
KARAMAN İLİNDE 2014 YILINDA KURULACAK DEMONSTRASYONLARIN PROGRAMI
Form : 1
K o
n u s
u
Kurulacak Demonstrasyonun Faaliyet Amacı
NAKLİ YEKÜN
Elma ağaçlarının gübrelemesinde yapılan yanlış
uygulamaları göstererek, uygun gübreleme yöntemlerinin
neler olduğunu uygulamalı olarak çiftçilere göstermek.
19-Elma bahçelerinde ilk bahar
Meyve bahçelerinde uygun gübrelemenin nasıl
gübrelemesinin uygulanması
yapılacağının gösterilmesi
20-Elmada uygun hasat yöntemlerinin
Bölgemizde önemli bir ürün olan elmanın iç ve dış
öğretilmesi
pazarda talep görmesi, uygun hasat yöntemleri ile
mümkündür.Bunun için çiftçilerimize doğru hasat
yöntemlerinin çiftçilerimize gösterilmesi amaçlamaktadır.
21-Meyve yetiştiriciliğinde uygun hasat
İhracat ve kalite kriterlerine uygun sebze ve meyveleri
zamanının belirlenmesi
piyasaya sürmek amacıyla çiftçilere uygun hasat
tekniklerini göstermek
22-Kiraz ve elma bahçesinde damla sulama
Basınçlı sulama sistemlerinin kullanılması uygun sulama
yönteminin uygulanması
yöntemlerini belirlenmesi
23-Elma bahçesinde damla sulama yönteminin Elma bahçesinde damla sulama yönteminin gösterilmesi
uygulanması
24-Kapama elma bahçesi kurulması
Elma bahçesi tesisi kurulumu konusunda bilinçlendirme
25-Bordo bulamacı uygulaması
Bordo bulamacı hazırlanması ve uygulama teknikleri
26-Bağlarda yeşil budamanın gösterilmesi
Verime etki eden yeşil budamanın çiftçilere gösterilmesi
27-Ceviz yetiştiriciliğinde gübre kullanımının Maksimum verim alabilmek için yapılacak uygun
gösterilmesi
gübreleme hakkında çiftçileri bilgilendirmek
28-Ceviz budama ve aşılama
Cevizde budama aşılama tekniklerinin gösterilmesi
29-Bağlarda Telli Terbiye Sistemlerde Kış
İlkel yöntemlerle bağcılık yapılan alanlarda yüksek sistem
Budamasının Gösterilmesi
bağcılığa geçmek için telli terbiye sistemlerinin nasıl
oluşturulacağını uygulamalı olarak çiftçilere göstermek.
30-Kiraz ağaçlarında budamanın gösterilmesi Kiraz ağaçlarının budanması esnasında çiftçiler tarafından
sıkça yapılan hatalı budamaları göstererek, en uygun şekil
ve ürün budamalarının nasıl yapılacağını uygulamalı
olarak çiftçilere göstermek.
31- Zeytinde Gübreleme Demonstrasyonu
Zeytin ağaçlarının gübrelemesinde yapılan yanlış
uygulamaları göstererek, uygun gübreleme yöntemlerinin
neler olduğunu, uygulamalı olarak çiftçilere göstermek.
32- Zeytinde budamanın gösterilmesi
Zeytin ağaçlarının budanması esnasında çiftçiler
tarafından sıkça yapılan hatalı budamaları göstererek, en
uygun şekil ve ürün budamalarının nasıl yapılacağını
uygulamalı olarak çiftçilere göstermek.
SAYFA TOPLAMI :
18-Elmada Gübreleme Tekniği
Kurulacak Demonstrasyonun Özelliği
Sonuç Demons.
Metod Demons.
Çiftçi Sayısı
Çiftçi Sayısı
Demons
Demons
Sayısı
Sayısı
E
K
E
K
18
18
18
18
Demonstrasyonda
Dağıtılacak
Kullanılacak
Basılı Yayın
Yayım
Çeşidi
Araçları
83
1
842
20
1
10
4
25
20
1
10
5
2
40
10
2
35
2
8
5
1
35
120
50
30
1
4
10
75
Liflet
2
55
Liflet
6
60
Liflet
10
100
Liflet
132
1517
Liflet
Liflet
15
15
65
KARAMAN İLİNDE 2014 YILINDA KURULACAK DEMONSTRASYONLARIN PROGRAMI
Form : 1
K o
n u s
u
Kurulacak Demonstrasyonun Faaliyet Amacı
NAKLİ YEKÜN
-Beslenme açısından süt ürünlerinin öneminin anlatılması
sağlıklı peynirin ve yoğurdun nasıl yapılacağı ve yapım
aşamasında dikkat edilecek hususları öğretmek
34-Cevizli pastırma yapımı
Ürettikleri üründen besin değeri yüksek ve değişik tatlar
elde etmek
35-Reçel yapımı
Reçelin beslenmemizdeki önemi, yaparken dikkat
edilmesi gereken hususlar ile ilgili bilgi vermek.
36-Ahır gübresinin yakılması ve uygulanması İlimizdeki kadın çiftçilerin çiftlik gübresinin önemi ve
yakılması konusunda bilgi eksikliği olması nedeniyle,
çiftlik gübresinin usulüne uygun bir şekilde nasıl
yakılacağını yaptırmak suretiyle öğretmek.
37-Tarhana Yapımı
Ürettikleri ürünleri değerlendirmek besin değeri yüksek
tatlar elde etmek ve aile ekonomisine katkıda bulunmak
38-Pekmez yapımı
Pekmez yapım tekniklerinin gösterilmesi
39-Gıdaların Tuz ile Muhafazası
Soframızda çeşitleri artırmak amacıyla turşu
zeytin yapımı yapım aşamalarının gösterilmesi
40-Konserve Yapımı
Yazın ürettikleri taze meyve ve sebzeleri değerlendirerek
aile ekonomisine katkıda bulunmak
41-Baklava yapımı
Çiftçi bayanların sofralarına koyabilecekleri değişik
lezzetleri öğretmek
42-Yaş pasta- Peynirli poğaça yapımı
Çiftçi bayanların sofralarına koyabilecekleri değişik
lezzetleri öğretmek
43-Patatesli ve Ispanaklı Kol böreğiÇiftçi bayanların sofralarına koyabilecekleri değişik
Tatlı kurabiye yapımı
lezzetleri öğretmek
44-Haşhaşlı revani- Tuzlu kurabiye
Çiftçi bayanların sofralarına koyabilecekleri değişik
lezzetleri öğretmek
45-Sebzelerin kurutulması
Güvenli gıda tekniklerinin öğretilmesi
46-Küçükbaş hayvanlarda Coenurus
Çoban köpeklerinden , küçükbaş hayvanlara bulaşan
Cerebralis (dönme hastalığı) na karşı
Coenurus Cerebralis (dönme hastalığı) nın
mücadele
epidemiyolojisi ve korunma yollarının anlatılması ve
gösterilmesi için çoban köpeklerine ilaçlama
47-Süt Sağım Makinesinin Süt Sağım Hijyeni Hayvancılığın sağlıklı yapılmasının sağlanması, sütün
açısından kullanımının öğretilmesi
kalitesinin artırılması ve meme sağlığının korunmasını
sağlamak
SAYFA TOPLAMI :
33-Peynir yapımı
Kurulacak Demonstrasyonun Özelliği
Sonuç Demons.
Metod Demons.
Çiftçi Sayısı
Çiftçi Sayısı
Demons
Demons
Sayısı
Sayısı
E
K
E
K
18
18
132
6
18
65
70
6
60
9
100
10
18
1517
5
Demonstrasyonda
Dağıtılacak
Kullanılacak
Basılı Yayın
Yayım
Çeşidi
Araçları
90
5
50
3
4
30
40
5
50
1
10
1
10
1
10
1
10
1
1
15
20
21
125
222
75
1662
837
Liflet
Liflet
Slayt Seti
KARAMAN İLİNDE 2014 YILINDA KURULACAK DEMONSTRASYONLARIN PROGRAMI
Form : 1
K o
n u s
u
Kurulacak Demonstrasyonun Faaliyet Amacı
NAKLİ YEKÜN
Östrusdaki bir ineğin östrus belirtilerinin yetiştiricilere
gösterilmesi ve hayvanın östrusun hangi döneminde
tohumlanacağının gösterilmesi.
49-Ahır dezenfeksiyonu Gösterilmesi.
Dezenfeksiyon yetersizliğinden oluşan verim kayıplarının
en aza indirilmesi amacıyla ahır dezenfeksiyonunu
üreticilerimize göstermek.
50-Serada sebze fidesi yetiştiriciliği
Çiftçilere serada fide yetiştirme teknikleri öğretmek
51-Örtü altında sertifikalı sebze tohumunu
Kadın çiftçiler başta olmak üzere çiftçilere sertifikalı
çimlendirme yönteminin uygulanması
tohum tanıtımı
52-Domates Yetiştiriciliği
Domatesin bölge şartlarında yetiştiriciliğinin
yapılabileceğinin gösterilmesi ve alternatif ürün olarak
yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasının sağlanması
İL TOPLAMI :
48-İneklerde östrus ve doğru tohumlama
zamanının tespiti.
Formu Tanzim Eden:
Adı Soyadı: Mehmet KOÇAK
Ünvanı: Mühendis
06.09.2013 Tarih İmza
Kontrol Eden:
Adı Soyadı:Refik KİRAZ
Ünvanı:KTV Şb. Md.
06.09.2013 Tarih İmza
Kurulacak Demonstrasyonun Özelliği
Sonuç Demons.
Metod Demons.
Çiftçi Sayısı
Çiftçi Sayısı
Demons
Demons
Sayısı
Sayısı
E
K
E
K
18
3
18
3
1
1
22
22
75
1
1662
15
837
4
30
10
1
2
20
35
20
83
1762
867
Demonstrasyonda
Dağıtılacak
Kullanılacak
Basılı Yayın
Yayım
Çeşidi
Araçları
Onaylayan:
Adı Soyadı:Mehmet ÖZTİRYAKİ
Ünvanı: İl Müdür V.
06.09.2013 Tarih İmza Mühür
KARAMAN İLİNDE 2014 YILINDA DÜZENLENECEK TARLA GÜNLERİNİN PROGRAMI
Form:2
K o
n
u
s
u
1-Toprak İşlemesiz Tarımın ve Anıza
Ekim Makinası ile Doğrudan Ekimin
Gösterilmesi Demonstrasyonu
2- Buğday Çeşit Verim Demonstrasyonu
Düzenlenecek Tarla Gününün Faaliyet Amacı
Anıza Ekim Makinası ile doğrudan ekimi yaygınlaştırmak
Yetiştiriciliği yapılan çeşitlerin bölgeye uygunluğu ve verime
etkisi sonucu yaygınlaşmasının sağlanması
3-Arpa çeşit verim demonstrasyonu
Köyde demostrasyonu yapılan arpa yetiştiriciliğinin çiftçilere
gösterilmesi
4-Nohut Çeşit Verim Demonstrasyonu
Yeni nohut çeşitlerinin ürün kalitesi, verimi ve
adaptasyonunu üreticiye göstermek
5-Mercimek yetiştiriciliği
Köyde demonstrasyonu yapılan mercimek bitkisinin çiftçilere
gösterilmesi
6-Aspir yetiştiriciliği
Aspir tarımının bölge şartlarında yetiştirilebileceğini
çiftçilere göstermek
7-Kimyon yetiştiriciliğinin gösterilmesi
Köyde demostrasyonu yapılan kimyon yetiştiriciliğinin
çiftçilere gösterilmesi
8-Kıraç alanlarda sarımsak yetiştiriciliği
İlçemizde sarımsak üretiminin uygunluğunun gösterilmesi
9-Kiraz bahçesinde sulama ve gübreleme
kiraz bahçesin de zamanında yapılan sulama ve bitkinin
teknikleri
ihtiyaç duyduğu miktarda kimyasal gübre verilmenin
verimdeki arışın çiftçilere gösterilmesi
10-Serada sebze fidesi yetiştiriciliği
Seraların avantajlarının çifçilere gösterilmesi
11-Domates yetiştiriciliği
Domatesin bölge şartlarında yetiştiriciliğinin
yapılabileceğinin gösterilmesi
İL TOPLAMI :
Formu Tanzim Eden:
Adı Soyadı: Mehmet KOÇAK
Ünvanı: Mühendis
06.09.2013 Tarih İmza
Kontrol Eden:
Adı Soyadı:Refik KİRAZ
Ünvanı:KTV Şb. Md.
06.09.2013 Tarih İmza
Düzenlenecek
Tarla
Günü
Sayısı
Katılması Planlanan
Çiftçi Sayısı
Düzenlenen
Çevre
Köyden
Köylerden
1
E
15
K
5
E
5
4
52
10
23
1
15
1
20
1
20
2
25
1
20
1
1
15
10
2
3
1
35
15
25
17
242
42
K
Tarla Gününde
Dağıtılacak
Basılı Yayın
Çeşidi
Kullanılacak
Yayım Araçları
Liflet
Liflet
15
5
10
4
5
63
4
Onaylayan:
Adı Soyadı:Mehmet ÖZTİRYAKİ
Ünvanı: İl Müdür V.
06.09.2013 Tarih İmza Mühür
İşbirliği
Yapılacak
Kuruluşlar
KARAMAN İLİNDE 2014 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI
Form : 3
K
o
n
u
s
u
1-Toprak Analizinin Önemi ve Numune alma şekli
Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı
Toprak analizinin önemini ve analiz için numune alımının nasıl
yapılacağını anlatmak
2-Anız Yakmanın Zararları
Anız yakmanın çevreye ve toprağa zararlarını anlatmak
3-Modern Sulama Yöntemleri
Suyun ekonomik kullanımını öğretmek ve modern sulama sistemlerinin
yaygınlaşmasını sağlamak
4-Toprak İşlemesiz Tarım ve Anıza Ekim Makinası ile
Toprak işlemesiz tarımın avantajlarını anlatarak Anıza Ekim Makinası
Doğrudan Ekim
ile doğrudan ekimi yaygınlaştırmak
5-Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı
Çiftçileri Tarım Araçlarının güvenli kullanımı konusunda
bilgilendirmek
6-Ekmek İsrafının Önlenmesi
Kadın çiftçilere ekmek israfını önlemenin yollarını ve bayat ekmekten
yapılabilecek tarifleri anlatmak
7-Gıda Güvenilirliği
Kadın çiftçileri ve tüketicileri gıda güvenilirliği konusunda
bilinçlendirmek
8-Tarımsal Desteklemeler
2014 Yılı Tarımsal Desteklemeleri hakkında çiftçileri bilgilendirmek
9-Organik tarım
İlçemizdeki çiftçileri organik tarım konusunda bilinçlendirerek organik
tarım alanlarını arttırmak
10-Uygun gübre çeşitlerinin zamanında kullanılarak tarımsal Uygun çeşide göre uygun gübrelemenin yapılarak minimum giderle
giderlerin düşürülmesi
maksimum verim elde etmek
11-Pazarlama ve pazarlamada yaşanan problemler
Çiftçilerde örgütleme bilincini oluşturma ( kooperatifçilik) ürünlerinde
kalite verimini arttırıcı önlemleri almaları konusunda bilgilendirmek
12-Ticari Gübrelerin Özellikleri ve Kullanım Şekilleri.
Kültür bitkileri yetiştiriciliğinde kullanılan ticari gübrelerin neler
olduğunu, bu gübrelerin ne zaman, ne kadar ve hangi yöntemlerle
verilmesi gerektiğini, fazla gübre kullanımının olumsuz etkilerini
çiftçilere anlatmak.
13-İyi tarım uygulamaları
Bilinçsiz ve kayıt dışı yanlış tarım uygulamalarının sakıncalarını, iyi
tarım uygulamalarının gerekliliğini çiftçilere anlatmak.
14- Bilinçsiz gübreleme ve Toprakta organik madde
Topraktaki bitki besin elementlerinin bilinmemesi nedeniyle yapılan
eksikliği
yanlış gübrelemeler ve çiftlik gübresinin yanlış kullanılmasının
önlenmesini çiftçilere anlatmak.
15-Tarımsal örgütlenme
Örgütlenmenin nasıl yapılabileceği ve faydalarının aktarımı.
16-Tarımsal Amaçlı Kooperatifler ve Dikey Teşkilatlanması Tarımsal Amaçlı Kooperatiflerin Kuruluşu, Amaç ve Konuları,
Kooperatif Bünyesinde Uygulanacak Projeler Hakkında
Bilinçlendirmek.
17-Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının Uygulama
Esasları Hakkında Bilinçlendirmek.
18- Kooperatif Yöneticilerinin Eğitimi
Kooperatif Yöneticilerini Genel Kooperatifçilik, Kooperatif
Muhasebesi, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev
ve Sorumlulukları Hakkında Bilinçlendirmek
19- Genel Kooperatifçilik
Kooperatif Ortaklarını Kooperatifçilik Hakkında Bilinçlendirmek
SAYFA TOPLAMI:
Düzenle
necek
Toplantı
Sayısı
Katılması
Planlanan
Çiftçi Sayısı
Çiftçi Toplantısında
Dağıtılacak
Basılı Yayın
Çeşidi
Kullanılacak
Yayım
Araçları
E
K
72
1024
110
Liflet
Slayt Seti
36
490
35
Liflet
Slayt Seti
30
499
46
Liflet
Slayt Seti
9
115
Liflet
Slayt Seti
93
1170
85
Liflet
Slayt Seti
48
577
250
Liflet
Slayt Seti
67
835
405
Liflet
Slayt Seti
73
996
22
490
40
16
315
20
3
45
8
57
15
Liflet
Slayt Seti
17
195
40
Liflet
Slayt Seti
4
50
Liflet
Slayt Seti
2
30
3
75
15
Slayt Seti
8
140
25
Slayt Seti
4
160
5
Slayt Seti
65
580
1855
9118
350
1441
Slayt Seti
Liflet-Broşür Slayt Seti
Liflet
Slayt Seti
Slayt Seti
Slayt Seti
Slayt Seti
KARAMAN İLİNDE 2014 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI
Form : 3
K
o
n
u
s
Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı
u
20-Kırsal kalkınma yatırımları tanıtılmasına yönelik
programlar
21-Su kaynaklarının etkin kullanımı
NAKLİ YEKÜN
Tarımsal destekler hakkında çiftçileri bilgilendirmek
22-İklim değişikliğinin yarattığı etkiler.
23-Tarım Sigortalarının Önemi
24-Tarımsal üretimde bitki besleme hataları
25-Tarımsal danışmanlık sistemi nedir?
26-Korumalı toprak işleme yöntemleri
27-Bitki atıklarının yakarak imhasının iklim değişikliği
üzerine etkileri
28-Üretim fazlası ürünlerde yaşanan pazarlama sıkıntıları
29-Üreticilerin gübreleme konusunda bilgi eksikliği
30-Yağlık Ayçiçeği Tarımının Anlatılması
31-Korunga yetiştiriciliği
32-Hububat yetiştiriciliğinde yabancı otlarla mücadele
zamanı
33-Ürün kalitesi için tarla bitkilerinde gübrelemenin önemi
34-Aromatik Bitki Yetiştiriciliği
35- Kıraç alanlarda alternatif ürünlerin çoğaltılması.
(Çavdar,yulaf ürünlerinin tanıtılması.)
36- Mısır Hastalık Ve Zararlıları ile Mücadele
37- Nohut Hastalık Ve Zararlıları ile Mücadele
38-Yağlı tohumlu bitki yetiştiriciliği hakkında bilgi.
Küresel ısınma ve yanlış sulama sebebi topraklarımızı ve su kaynaklarını
koruma ve suyun etkin kullanma yöntemlerinin anlatılması
Çiftçileri muhtemel iklim değişiklikleri ve etkileri konusunda
bilgilendirmek.
Tarım sigortasının kapsamı ve üreticiye faydaları hakkında bilgi
vermek.
Toprak tahlilinin önemi ve bitki besleme hataları konularında çiftçileri
bilgilendirmek
Çiftçinin tarımsal danışmanlık hizmetleri hakkında her yıl
bilgilendirilmesi.
Korumalı toprak işleme yöntemleri ve kullanılan makineler hakkında
çiftçileri bilgilendirmek.
Bitki atıklarının çevreye zarar vermeden imha yöntemlerinin
öğretilmesi
Üreticileri çeşitli gıda muhafaza yöntemleri konusunda bilgilendirmek.
Doğru gübrelemenin anlatılması
Yağlık ayçiçeği yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması
Yaylalardaki boş bırakılan arazilere korunga ekilip değerlendirilmesini
sağlayarak kaba yem ihtiyacını karşılamak.
Yabancı otlarla mücadele zamanı tespit etmek ve doğru ilaç kullanımını
sağlamak
Ürün miktar ve kalitesinde pazar değerinin arttırılmasını sağlamak
Üretimi bölgemiz koşullarına uygun olan aromatik bitkilerin ticari
anlamda yetiştirilmesi amacıyla aromatik bitki yetiştiriciliğini
çiftçilerimize anlatmak
Kıraç alanlarda yetiştiriciliği yapılabilecek ürünler hakkında bilgi sahibi
olunması.
Mısır yetiştiriciliğinde verim kaybına sebep olan önemli hastalık ve
zararlıların tanımı ve mücadelesi konularını çiftçilere ayrıntılı şekilde
anlatmak.
Nohut yetiştiriciliğinde verim kaybına sebep olan önemli hastalık ve
zararlıların tanımı ve mücadelesi konularını çiftçilere ayrıntılı şekilde
anlatmak
Aspir ve ayçiçeği yetiştiriciliği hakkında çiftçiyi bilgilendirmek.
SAYFA TOPLAMI:
Düzenle
necek
Toplantı
Sayısı
Katılması
Planlanan
Çiftçi Sayısı
E
K
580
9118
1441
5
100
20
186
13
165
53
768
8
Çiftçi Toplantısında
Dağıtılacak
Basılı Yayın
Çeşidi
Kullanılacak
Yayım
Araçları
Slayt Seti
Liflet
Slayt Seti
Liflet
Slayt Seti
80
Liflet
Slayt Seti
80
40
Liflet
Slayt Seti
26
364
10
Liflet
Slayt Seti
12
115
65
Liflet
Slayt Seti
2
30
Liflet
Slayt Seti
1
2
7
10
50
67
Liflet
Liflet
Liflet
Slayt Seti
Slayt Seti
Slayt Seti
5
75
25
Liflet
Slayt Seti
6
90
Slayt Seti
9
170
Slayt Seti
3
50
2
35
4
80
Kitap
Slayt Seti
5
85
Kitap
Slayt Seti
215
20 Liflet
11843 1901
Slayt Seti
17
780
195
15
Liflet
Slayt Seti
Slayt Seti
KARAMAN İLİNDE 2014 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI
Form : 3
K
o
n
u
s
u
Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı
NAKLİ YEKÜN
39-Biçerdöverle hububat hasadında dane kayıplarının önüne Biçerdöverle hasatta tane kaybı hakkında çiftçileri bilgilendirmek.
geçmek
40-Makarnalık buğdayda dönme ve protein değerini
Makarnalık buğdayda kaliteli üretime dönük yetiştirme tekniklerini
etkileyen faktörler.
öğretmek.
41-Kaliteli ekmeklik ve bisküvilik buğday çeşitleri
Ekmeklik buğdayda kaliteli üretime dönük ekmeklik ve bisküvilik
çeşitleri tanımak
42-Hububatta kullanılan yabancı ot ilaçlarının bağ alanlarına Üreticileri yabancı ot ilaçlarının doğru ve bilinçli kullanılması
zarar vermesi
konusunda bilinçlendirmek
43-Buğdayda kaliteli üretimin yapılması ve yeni çeşitlerin
Buğdayda kaliteli üretim yapma teknikleri ve yeni çeşitlerin tanıtılması
tanıtılması
44-Nohut yetiştiriciliği ve verimli çeşitler
Nohutta yüksek verim nasıl edilir.
45-Hububat,mısır, fasulye ve şekerpancarı hastalık ve
Hastalık-zararlılar konusunda üreticileri bilgilendirmek
zaralıları
46-Hububatta, nohutta ve patateste toprak analiz sonucuna
Hububatta, nohutta ve patateste toprak analiz sonucuna göre doğru
göre gübreleme
gübreleme programını uygulamasını öğretmek
47-Mercimek yetiştiriciliği
Geleneksel olarak yetiştirilen düşük gelir getiren ürünler yerine daha
fazla gelir getiren mercimek bitkisinin yetiştirilmesini yaygınlaştırmak.
48-Bölgede yaygın olarak üretilen ayçiçeği ve mısırda
Toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının düzeltilmesi için
bilinçli gübreleme
üreticilerin bilinçli gübreleme yapmasını sağlamak
49-Kimyon yetiştiriciliği
Geleneksel olarak yetiştirilen düşük gelir getiren ürünler yerine daha
fazla gelir getiren kimyon bitkisinin ekimini göstermek
50-Mısır yetiştiriciliği
Mısır tarımını öğretmek
51-Zirai Mücadele İlaçlarının Doğru Kullanımı
Tarımsal üretimde kullanılan zirai ilaçların insan sağlığına ve çevreye
zara vermeden ve ekolojik dengeyi bozmadan kullanımını sağlamak
52-Tarla Faresi ile Mücadele Yöntemleri
Çiftçileri Tarla Faresi ile Mücadele Yöntemleri hakkında
bilgilendirmek
53-Domates Güvesi ile mücadele tekniği
Domates üretimi yapılan alanlarda çok ciddi zararlar oluşturan, ürün
miktarına ve kalitesine olumsuz etkisi olan Domates Güvesi zararlısına
karşı doğru mücadele yöntemlerini öğretmek
54-Bitki Koruma Ürünleri reçeteli kullanımı
Yetiştirilen ürünlerde kullanılan ilaçların kayıt altına alınması ve
izlenebilirliği hakkında bilgi vermek
55-Bitki zararlıları ile mücadelede kullanılan feromon
Feromon tuzak kullanımının öğretilmesi ve yaygınlaştırılması
tuzaklar kullanımın önemi
56-Tarımsal ürünlerde kullanılan kimyasallar ve insan
Üretici ve tüketicileri gıda güvenilirliği hakkında bilgilendirmek
sağlığına etkileri
57-Elma ve kirazda gübreleme
İlçemizde yetiştirilen elma ve kiraz ağaçlarının gübrelemesinde yanlış
uygulamalar yapılmakta olup, elma ve kirazlara gübre verme şekilleri,
verilecek gübrelerin miktar ve oranları, gübreleme zamanını öğretmek.
SAYFA TOPLAMI:
Düzenle
necek
Toplantı
Sayısı
Katılması
Planlanan
Çiftçi Sayısı
780
11843 1901
E
K
Çiftçi Toplantısında
Dağıtılacak
Basılı Yayın
Çeşidi
Kullanılacak
Yayım
Araçları
2
20
Liflet
9
125
Liflet
3
45
Liflet
Slayt Seti
1
25
Liflet
Slayt Seti
10
105
Liflet
Slayt Seti
7
105
Liflet
Slayt Seti
6
75
Liflet
Slayt Seti
2
20
Liflet
Slayt Seti
1
20
Liflet
Slayt Seti
1
15
Liflet
Slayt Seti
1
40
Liflet
Slayt Seti
4
80
Liflet
Slayt Seti
20
272
Liflet
Slayt Seti
22
200
Liflet
Slayt Seti
5
75
25
Liflet
Slayt Seti
7
150
20
3
70
4
60
25
Liflet
Slayt Seti
5
75
25
Liflet
Slayt Seti
893
20
Slayt Seti
Slayt Seti
Slayt Seti
Slayt Seti
13420 2016
KARAMAN İLİNDE 2014 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI
Form : 3
K
o
n
u
s
u
Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı
NAKLİ YEKÜN
58-Bodur Elma Yetiştiriciliği
Bodur Elma yetiştiriciliği hakkında çiftçileri bilgilendirmek
59-Elma bahçelerinde damlama sulama uygulamaları ve
Kıt su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasında damlama
önemi
sulamanın önemini anlatmak ve damla sulama yöntemini özendirmek
60-Elma ve kiraz fidanı dikim teknikleri ve önemi
İlçemizde elma ve kiraz fidanı dikiminde yanlışlıklar yaygın olarak
görüldüğünden, doğru dikim tekniklerini anlatarak uygulatmak.
61-Elma yetiştiriciliği hakkında bilgi vermek
Bölgeye uygun elma çeşit seçimi ve maksimum verim elde etme
yöntemleri
62-Elma ağaçlarında hasat teknikerleri ve depolama
Ürün kalitesini korumak pazar değerinin düşmesini önlemek
63-Elma ve Kirazda Hastalık ve Zararlılarla Mücadele
Elma ve Kiraz ağaçlarında yaygın olarak görülen ve ekonomik zarar
neden olan önemli hastalık ve zararlıların neler olduğunu ve bunlardan
nasıl korunması gerektiğini çiftçilere detaylı olarak anlatmak.
64- Elma Bahçelerinde Uygulanan Bakım İşlemleri
Elma bahçelerinde bahçe tesisi, gübreleme, sulama, seyreltme ve hasat
gibi kültürel işlemlerin nasıl yapılması gerektiğini çiftçilere ayrıntılı
olarak anlatmak
65-Bahçe Bitkilerinde Toprak analizinin önemi
Toprak analizi yapılmadan rasgele yapılan gübrelemenin yanlışlıklarını
anlatmak ve toprak analiz sonuçlarına uygun olarak yapılan
gübrelemenin faydalarını anlatarak çiftçilere toprak analizinin önemini
kavratmak
66-Kiraz bahçelerinde entegre mücadele yöntemleri ve
Entegre mücadelenin önemi anlatılarak çiftçilerin bahçelerinde entegre
önemi
mücadele yöntemlerini denemesini sağlamak ve Kiraz bahçelerinde
entegre mücadeleye geçişi kolaylaştırmak.
67-Zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadele
Zeytin hastalık ve zararlılarına karşı çiftçilere mücadele yöntemleri
hakkında bilgi vermek
68-Telli terbiye sistemli Bağ yetiştiriciliği
Bağ yetiştiriciliğinin Telli terbiye sisteminin yaygınlaştırılması
69-Meyvecilikte budama teknikleri
Meyve ağaçlarında doğru zamanda uygun budama teknikleri ve
zamanlarının verime etkisi
70-Ceviz yetiştiriciliği hakkında bilgi vermek
Bölgeye uygun ceviz çeşit seçimi ve maksimum verim elde etme
yöntemleri
71-Badem yetiştiriciliği hakkında bilgi vermek
Bölgeye uygun badem çeşit seçimi ve maksimum verim elde etme
yöntemleri
72-Kiraz yetiştiriciliği hakkında bilgi vermek
Bölgeye uygun kiraz çeşit seçimi ve maksimum verim elde etme
yöntemleri
73-Meyvecilikte hastalık ve zararlılarda mücadelede uygun Mücadelede uygun zamanın ekonomik olarak iş gücünün azaltılması ve
zamanın belirlenmesi
kaliteli ürün elde etmek
74-Meyvecilikte sertifikalı fidan kullanımın önemi
Hastalık ve zararlılara dayanıklı fidan çeşitlerinin kullanımı için
çiftçileri yönlendirmek
75-Meyve bahçelerinde kış bakımı
Meyve bahçelerinin bahara hazırlanması ve kaliteli ürün almak için
yapılması gereken yöntemlerin anlatılması
SAYFA TOPLAMI:
Düzenle
necek
Toplantı
Sayısı
893
4
Katılması
Planlanan
Çiftçi Sayısı
E
K
Çiftçi Toplantısında
Dağıtılacak
Basılı Yayın
Çeşidi
13420 2016
50
Liflet
Kullanılacak
Yayım
Araçları
Slayt Seti
5
75
25
Liflet
Slayt Seti
5
75
25
Liflet
Slayt Seti
4
78
Slayt Seti
3
45
Slayt Seti
15
180
13
212
5
75
5
75
12
Liflet-Kitap
Slayt Seti
Liflet
Slayt Seti
25
Liflet
Slayt Seti
25
Liflet
Slayt Seti
220
Liflet
Slayt Seti
6
120
Liflet
Slayt Seti
10
200
15
12
190
20
5
80
20
3
65
Slayt Seti
4
75
Slayt Seti
3
55
4
60
1011
5
15
15350 2191
Slayt Seti
Liflet
Slayt Seti
Slayt Seti
Slayt Seti
Slayt Seti
KARAMAN İLİNDE 2014 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI
Form : 3
K
o
n
u
s
u
Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı
NAKLİ YEKÜN
76-Meyvecilikte bahçe yeri tespitinin önemi
Minimum giderlerle kaliteli ürün elde etmek amacı ile uygun yerlere
bahçe tesisi kurmak
77-Bordo bulamacı yapılması bitkiye atılış şekli zamanın
Bordo bulmacı kullanımı hakkında bilgi vermek
önemi
78-Kiraz ağaçlarında hasat teknikerleri ve depolama
Ürün kalitesini korumak pazar değerinin düşmesini önlemek
79- Sofralık üzüm üretiminin anlatılması.
80- Yaş sebze meyve yetiştirme teknikleri. (Elma-İncirDomates ürünlerinde)
81- Yaş sebze meyve hasat sonrası işlemeler. (Salçalık
domates)
82- Bağ hastalık ve zararlıları ile mücadele
83- Bodur ve yarı bodur elma bahçelerinde budama
sistemleri
84- Kiraz bahçelerinde budama sistemleri
85- Kiraz Bahçelerinde Uygulanan Kültürel İşlemler
86- Zeytinde Gübrelemenin Anlatılması
87-Kirazda bahçe tesisinin anlatılması
88-Zeytin yetiştiriciliği
89-Bağlarda verim düşüklüğünün nedenleri
90-Bağda entegre mücadele yöntemlerinin bilinmemesi
91-Bağlarda budama teknikleri
92-Üzümün pazarlanması konusunda problemler
93-Sebze hastalık ve zararlılar ı
Bağcılığın geliştirilmesi.
Yaş sebze meyve üretiminin arttırılması
Yaş sebze meyve üretiminin arttırılması
Bağlarda yaygın olarak görülen ve ekonomik zarara neden olan önemli
hastalık ve zararlıların neler olduğunu ve bunlardan nasıl korunulması
gerektiğini çiftçilere detaylı olarak anlatmak
M-9 ve MM-106 anaçlı bahçelerdeki elma ağaçlarında çokça görülen
budama hatalarını gidermek amacı ile modifiye lider ve ince iğ terbiye
sistemlerini çiftçilere detaylı olarak anlatmak
Elma bahçesi olan veya kurmak isteyen çiftçilerimize bakım ve yeni
bahçe tesisi konularında bilgi vermek.
Kiraz bahçelerinde bahçe tesisi, gübreleme, sulama ve hasat gibi
kültürel işlemlerin nasıl yapılması gerektiğini çiftçilere ayrıntılı olarak
anlatmak.
Zeytinde gübrelemenin ne zaman, ne kadar ve hangi yöntemler ile
yapılması gerektiğini ve önceden yapılan yanlışların neler olduğu
konusunda ayrıntılı bilgi vermek.
Kiraz bahçelerinin ilk tesisi esnasında fidan seçiminde, dölleyicilerin
yerleştirilmesinde ve dikim tekniğinde yapılan hataları en aza indirmek
için neler yapılması gerektiği konularında çiftçileri bilgilendirmek.
Zeytinde budama aşı yöntemlerinin anlatılması
Bağlardaki verim düşüklüğünü en aza indirmek
Entegre mücadele konusunda üreticileri bilinçlendirmek
Bağlarda görülen budama hatalarını gidermek amacı ile budama
tekniklerini çiftçilere detaylı olarak anlatmak
Üreticileri üzümün alternatif pazarlanma yöntemleri hakkında
değerlendirmek
Tarımsal çeşitliliğin arttırılması ve ürün veriminde etkili olacak şekilde
zirai mücadelenin öğretilmesi
SAYFA TOPLAMI:
Düzenle
necek
Toplantı
Sayısı
Katılması
Planlanan
Çiftçi Sayısı
1011
15350 2191
E
K
Çiftçi Toplantısında
Dağıtılacak
Basılı Yayın
Çeşidi
Kullanılacak
Yayım
Araçları
1
30
Slayt Seti
1
30
Slayt Seti
2
30
Slayt Seti
2
30
Slayt Seti
2
35
Slayt Seti
2
40
Slayt Seti
5
110
Kitap
Slayt Seti
3
60
Liflet
Slayt Seti
2
40
Liflet
Slayt Seti
2
40
Liflet
Slayt Seti
6
120
Liflet
Slayt Seti
2
35
Liflet
Slayt Seti
6
7
1
85
125
25
Liflet
Liflet
Liflet
Slayt Seti
Slayt Seti
Slayt Seti
1
20
Liflet
Slayt Seti
2
45
Liflet
Slayt Seti
15
165
Kitap
Slayt Seti
1073
50
190
16415 2431
KARAMAN İLİNDE 2014 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI
Form : 3
K
o
n
u
s
u
Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı
NAKLİ YEKÜN
94-Sebze yetiştiriciliğinde sertifikalı fide ve tohumluk
Sebze yetiştiriciliğinde sertifikalı tohumluk, torf ve viyol kullanımının
kullanımının önemi
verim kalite üzerinde etkilerini anlatmak.
95-Domates yetiştiriciliği
Alternatif ürün çeşidi olarak domates yetiştiriciliği hakkında çiftçileri
bilgilendirmek.
96-Gıda Muhafaza Yöntemleri
Kadın çiftçileri gıda muhafaza yöntemleri hakkında bilgilendirmek
97-Beslenme ve Besin Grupları
Kadın çiftçileri beslenme ve besin grupları konusunda bilinçlendirmek
98-Hijyenik Koşullarda Yoğurt ve Peynir Yapımı
Kadın çiftçilere hijyenik koşullarda yoğurt ve peynir yapımını
öğretmek
99-Reçel Yapımı
Reçelin beslenmemizdeki önemi, yaparken dikkat edilmesi gereken
hususlar ile ilgili bilgi vermek.
100-Tarhana yapımı
Ürettikleri ürünleri değerlendirmek besin değeri yüksek tatlar elde
etmek ve aile ekonomisine katkıda bulunmak
101-Okul öncesi ve okul çağı çocukların beslenmesi
Sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla okul öncesi çocukların tüketmesi
gereken besinler hakkında bilgi vermek.
102-Gıdaları hazırlarken ve pişirirken dikkat edilmesi gereken
hususlar
103-İyotlu tuz kullanımının önemi
-Gıdaların hazırlanma ve pişirme sırasındaki oluşan besin kayıplarının
önlenmesi
104-Zeytinin olgunlaştırılması
105-Gıdaların tuz ile muhafazası
Siyah ve yeşil zeytin tatlandırılması hakkında bilgilendirmek
Soframızda çeşitleri artırmak amacıyla turşu yapım aşamalarının gösterilmesi
Ürünlerin ucuz olduğu mevsiminde alınıp işlenerek aile ekonomisine katkıda
bulunmak
Anenin fizyolojik gereksinimlerini karşılayarak besin öğelerini dengede tutmak,
karnındaki bebeğin normal büyümesini sağlamak.
Ergenlik dönemi ve yaşlılıkta yeterli, dengeli beslenmeyle sağlıklı gelişim ve
sağlıklı bir vücut yapısı kazandırmak
106-Gıdaların dondurularak ve konserve yaparak muhafazası
107-Hamile ve emzikli kadınların beslenmesi
108-Ergenlik dönemi ve Yaşlılıkta beslenme
109-Yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığının olmaması
110-Ev yönetim idaresi
111-Sığır Yetiştiriciliğinde Mastitis Hastalığı
112-Hayvan Hastalıklarından Kaynaklanan Verim
Kayıplarının Önlenmesinin Yöntemleri
113- Büyük ve küçükbaş hayvanlarda paraziter hastalıklar
ve mücadelesi
İyot eksikliğinden kaynaklanan hastalıkların önlenmesi, iyotlu tuzun
saklanması ve kullanılması ile ilgili bilgi vermek
Sağlıklı ve zeki çocukların yetiştirilmesi amacı ile kadın çiftçileri
bilgilendirmek.
Kırsal kesimdeki insanlara ev yönetim ve idaresi hakkında bilgiler
vererek, hayat standartlarını yükseltmek.
Sığır yetiştiriciliğinde bakım, besleme ve yetiştirme tekniklerinin
anlatılması, Mastitis hastalığında kaynaklanan süt verimindeki
azalmaların önlenmesi
Şap, Brucella, Tüberküloz, Koyun Keçi Çiçek, Koyun Keçi Veba,
Enteretoxemi, Agalaxi hastalıkları konusunda çiftçileri bilinçlendirmek
Sığırlarda paraziter mücadele yapmayan yetiştiricilere bilgiler verilerek
paraziter mücadelenin yaygınlaştırılmasını sağlamak
SAYFA TOPLAMI:
Düzenle
necek
Toplantı
Sayısı
Katılması
Planlanan
Çiftçi Sayısı
1073
16415 2431
E
10
55
1
20
21
9
125
30
9
40
K
Kullanılacak
Yayım
Araçları
Liflet
Slayt Seti
Liflet
Slayt Seti
60
Liflet
Liflet
Slayt Seti
Slayt Seti
60
Liflet
Slayt Seti
8
80
Liflet
Slayt Seti
5
50
Liflet
Slayt Seti
165
Liflet
Slayt Seti
7
70
Liflet
Slayt Seti
7
70
Liflet
Slayt Seti
6
4
60
40
Liflet
Liflet
Slayt Seti
Slayt Seti
5
50
Liflet
Slayt Seti
7
70
Liflet
Slayt Seti
7
70
Liflet
Slayt Seti
17
85
75
Çiftçi Toplantısında
Dağıtılacak
Basılı Yayın
Çeşidi
55
92
401
Liflet
Slayt Seti
2
12
6
Liflet
Slayt Seti
17
98
125
Liflet
Slayt Seti
12
172
Liflet
Slayt Seti
13
164
Liflet
Slayt Seti
1295
48
17308 3931
KARAMAN İLİNDE 2014 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI
Form : 3
K
o
n
u
s
u
Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı
NAKLİ YEKÜN
114-Arılarda Hastalık Ve Zararlılarla Mücadele
İlçemizde yaygın olarak görülen arı hastalık ve zararlılarının neler
olduğunu, tanınmasını, alınması gereken kültürel önlem ve kimyasal
mücadelenin nasıl yapılacağını çiftçilere ayrıntılı olarak anlatmak.
115-Sığırlarda Bakım ve Beslenme
Süt sığırlarından elde edilen süt miktarını artırmak amacı ile, bakım ve
beslemede konularında nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili
çitçilere ayrıntılı bilgiler vermek.
116-Sürü Yöneticilerinin Eğitimi
Sürü yönetiminde görülen aksaklıkların giderilmesi sürünün
gençleştirilmesi ve popülasyon büyüklüğünün ayarlanması konularında
bilgi vermek.
117-Brucella hastalığı ve korunmak için yapılması
Brucella hastalığı hakkında bilgi vererek hayvanlardan çeşitli yollarla
gerekenler
insanlara bulaşan bu hastalığın görülme riskini en aza indirmek
118-Doğum sonrası buzağı ölümlerinin önlenmesi ve buzağı Doğum sonrası meydana gelen ölümlerin önüne geçmek için koruyucu
beslenmesi
aşılama uygulamaları ve beslenme yöntemleri hakkında bilgilendirmek
119-Dehorning yöntemi ile boynuz köreltme uygulaması
İşletmelerdeki hayvanların boynuzsuzlaştırılarak hayvan veriminin
arttırılması
120-Süt sağımı ve sağım hijyeni
Süt sağım metotları öğretilmesi hayvanların en uygun şekilde sağılarak
hayvan sağlığının korunması
121-Büyükbaş hayvanlarda suni tohumlama önemi
Hayvansal ürün miktarını arttırmak için hayvanların genetik değerini
yükseltmek
122-Süt ineklerinde gebelik döneminde ortaya çıkan
Gebelik döneminde hastalıkları en aza indirmek hayvan kayıplarının ve
metabolik hastalıklar
verim düşüklüğünün önüne geçilerek et ve süt veriminde artış sağlamak
123-Küçükbaş hayvanlarda koruyucu aşılama
Küçükbaş hayvanları hastalıklardan korunması için yapılması gereken
uygulamaların çiftçiye aktarılması
124-Sığırlarda ve Koyunlarda Bulaşıcı Hastalıkların
Hayvanlardan bulaşan hastalıkların riskini azaltmak için sağım hijyeni,
Belirtileri ve Korunma Yöntemleri.
aşılamaların ne zaman yapılacağı ve hayvan barınakların temizliğinde
nelerin yapılması gerektiği konusunda geniş bilgiler vermek.
125- Yeni Doğan Buzağılarda Kolostrumun Önemi
Yeni doğan buzağıların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine yönelik
bilgiler verilmesi.
126-Hayvanların bakım ve beslenmesi
Hayvan besleme konusunda bilgilendirmek ve kooperatif ortaklarına
hayvan bakım beslenmesini öğretmek
127-Modern hayvan barınaklarının hayvancılığa katkısı
Modern barınakların üretime pozitif katkısının anlatılması.
128-Hayvanlarda döl verim düşüklüğü
Beslenme hatalarının anlatılması, kızgınlığın iyi takip edilmesi,
Tohumlamanın zamanında yapılması
129-Süt sığırlarında Süt verimini arttırmanın yöntemleri
Süt verimini arttırmak
130-Ahır gübresinin doğru şekilde yakılması
Çiftlik gübresinin doğru yakılmadan kullanılmasından dolayı oluşan
problemleri engellemek
SAYFA TOPLAMI:
Düzenle
necek
Toplantı
Sayısı
Katılması
Planlanan
Çiftçi Sayısı
1295
17308 3931
E
K
Çiftçi Toplantısında
Dağıtılacak
Basılı Yayın
Çeşidi
Kullanılacak
Yayım
Araçları
7
80
15
228
23
312
3
20
2
50
Slayt Seti
1
15
Slayt Seti
58
509
552
Slayt Seti
8
142
20
Slayt Seti
1
20
20
Slayt Seti
1
30
12
60
3
50
7
190
2
30
55
Liflet
Slayt Seti
Liflet
Slayt Seti
Liflet
Slayt Seti
40
Slayt Seti
Slayt Seti
90
Liflet
Slayt Seti
Liflet
Slayt Seti
105
Slayt Seti
Slayt Seti
4
40
Liflet
Slayt Seti
4
40
Liflet
Slayt Seti
96
Liflet
Slayt Seti
9
1455
25
19069 4989
KARAMAN İLİNDE 2014 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ TOPLANTILARININ PROGRAMI
Form : 3
K
o
n
u
s
u
Düzenlenecek Toplantının Faaliyet Amacı
NAKLİ YEKÜN
131-Büyük ve Küçükbaş hayvanlarda koruyucu hekimliğin Yetiştiricileri, koruyucu aşılamanın faydaları ve önemi konusunda
önemi
bilgilendirmek.
132-Süt sağım makineleri ve sağım tekniği
Süt sağım makinesi seçimi ve kullanımı konusunda çiftçileri
bilgilendirmek.
133-Büyükbaş ve Küçükbaş hayvanlarda salgın hastalıklar
Salgın hastalıklardan korunma konusunda bilinçlendirmek.
134-Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
Çiftçilere keçi ve koyun yetiştiriciliği hakkında bilgi vermek
135-Büyükbaş hayvanlarda bakım ve besleme
Büyükbaş hayvanlarda bakım ve beslenmesi öğretilerek et ve süt
veriminin arttırılması
136-Gebe sığırların ve buzağıların bakım ve beslenmesi
Gebe sığırların ve buzağıların bakım ve beslenmesini öğretmek
Beslenme sonu görülebilecek hastalıkların önlenmesi
İL TOPLAMI:
Formu Tanzim Eden:
Adı Soyadı: Mehmet KOÇAK
Ünvanı: Mühendis
06.09.2013 Tarih İmza
Kontrol Eden:
Adı Soyadı:Refik KİRAZ
Ünvanı:KTV Şb. Md.
06.09.2013 Tarih İmza
Düzenle
necek
Toplantı
Sayısı
Katılması
Planlanan
Çiftçi Sayısı
1455
19069 4989
E
K
Çiftçi Toplantısında
Dağıtılacak
Basılı Yayın
Çeşidi
Kullanılacak
Yayım
Araçları
26
341
70
Liflet
Slayt Seti
5
70
35
Liflet
Slayt Seti
6
13
70
145
40
65
Liflet
Liflet
Slayt Seti
Slayt Seti
1
10
Liflet
Slayt Seti
2
50
Liflet
Slayt Seti
1508
19755 5199
Onaylayan:
Adı Soyadı:Mehmet ÖZTİRYAKİ
Ünvanı: İl Müdür V.
06.09.2013 Tarih İmza Mühür
KARAMAN İLİNDE 2014 YILINDA AÇILACAK ÇİFTÇİ KURSLARININ PROGRAMI
n
u
s
u
Tarımsal Üretim Tekniklerine ait Diğer Kurslar
1-Sürü Yöneticiliği
2-Süt hijyeni eğitimi
3-Meyve ağaçlarında budama
4-Arı yetiştiriciliği
5-Organik tarım
6-Koyun yetiştiriciliği
7-Zeytin ağacı budama
Formu Tanzim Eden:
Adı Soyadı: Mehmet KOÇAK
Ünvanı: Mühendis
06.09.2013 Tarih İmza
Açılacak Kursun Faaliyet Amacı
İL TOPLAMI:
Sürü bakıcılarını sürü yönetimi, sürü bakım ve beslemesi, hayvan refahı
konularında eğitmek
Bölgemizde koyunculuk geleneksel olarak yapılmaktadır. Süt hijyeni
konusunda kadın çiftçilere modern tekniklerin anlatılarak beceri
kazanmalarını sağlamak.
Elma ağaçlarında verim ve kaliteyi etkileyen en önemli unsurlardan
olan budamanın çiftçiler tarafından daha düzgün ve gerektiği şekilde
yapılması.
Arıcılık konusunda bölge insanını bilgilendirme ve bölgede arıcılık
faaliyetini arttırma
Bölgede başlayan organik bağcılık faaliyetlerinde katkı sağlamak ve
yetiştiriciyi bu konuda bilinçlendirmek.
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde besleme, bakım ile birlikte barınak
şartlarına da dikkat çekilerek, hastalıklar ve aşılamalar hakkında
yetiştiricilerimiz eğitilecektir.
Zeytinde budamanın öğretilmesi
İL TOPLAMI:
İL GENELTOPLAMI:
Kontrol Eden:
Adı Soyadı:Refik KİRAZ
Ünvanı:KTV Şb. Md.
06.09.2013 Tarih İmza
Form:4
Çiftçi Kursunda
Süresi
(Saat)
o
Mekanizasyon Kursları
K
Katılması
Planlanan
Çiftçi
Sayısı
E
K
Açılac
ak
Kurs
Sayısı
40
19
260
10
Liflet
Slayt Seti
24
8
65
40
Liflet
Slayt Seti
88
4
35
3
Liflet
Slayt Seti
80
1
10
Slayt Seti
88
1
10
Slayt Seti
64
2
30
32
2
37
37
50
460
460
Dağıtılacak
Basılı Yayın
Çeşidi
Liflet
53
53
Onaylayan:
Adı Soyadı:Mehmet ÖZTİRYAKİ
Ünvanı: İl Müdür V.
06.09.2013 Tarih İmza Mühür
Kullanılacak
Yayım
Araçları
Slayt Seti
KARAMAN İLİNDE 2014 YILINDA DÜZENLENECEK ÇİFTÇİ İNCELEME GEZİLERİ, TEŞVİK MÜSABAKALARI, SERGİLER,
KONFERANSLAR, PANELLER VE DİĞER BENZERİ FAALİYETLERİN PROGRAMI
Form:5
1-Tarımsal Fuar Gezileri
2-Kırsal alanda çiftçi kadınlarımızın üretim,
girişimcilik ve pazarlama konularında eğitimi
3-çiftçilere serada fide yetiştiriciliğinin
gösterilmesi
4-Keçi sayısı mera genişliğine bakarak yeterli
değil.
Düzenlenecek Faaliyetin Amacı
Katılması
Planlanan
Çiftçi Sayısı
Yarışmacı
İzleyici
Katılımcı
E
K
E
K
İlçe çiftçilerimizin bilgi düzeylerinin artırılması
Kırsal alanda kadının emeğiyle üretilen yerel ürünlerin
değerlendirilmesi, kırsal turizm ve benzeri alanları
yaygınlaştırarak istihdam ve gelir alanları oluşturulması
Seracılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde yetiştirme
tekniklerinin gösterilmesi
TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesine bir inceleme gezisi
düzenleyerek küçükbaş hayvancılığı köylüye tanıtılacak.
9
1
1
14
Merkez ilçede gıda üretiminde etiketlemedeki sorunların
çözümü
Okullarda hijyenik tüketimin sağlanması
Satış yerlerinde gıda güvenilirliği ve güvenilir gıda tüketimi
Yem güvenilirliği ve yem hijyeni yönetmeliği içeriğinin
daha iyi öğrenilmesi
Et ve et mamulleri satan küçük işletmelerde hijyeniteyi
artırmak
Kadın Çiftçilere düzenlenen eğitim yayım çalışmalarının
sonuçlarını görmek
IL TOPLAMI:
Kontrol Eden:
Adı Soyadı:Refik KİRAZ
Ünvanı:KTV Şb. Md.
06.09.2013 Tarih İmza
1
25
15
2
2
5
60
60
10
40
40
1
25
5
105
1
30
21
10
Faaliyetin Düzenlenmesinde
İşbirliği Yapılacak
Kurum-Kuruluşlar Ve
Faaliyetin Düzenleneceği Yer
Konya Tarım Fuarı
İl Ziraat Odası
İl Özel İdaresi
ANKARA- BEYPAZARI
İl Gıda,Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğü
BİFA Bisküvi AŞ. ve
Ceylanpınar Tarım İşl.
Diğer Benzeri Faaliyetler
Pan
el
Konferan
s
Sergile
r
Teşvik
Müsabakaları
Çifti İnceleme Gezileri
K o n u s u
Düzenlen
ecek
Faaliyet
Sayısı
1-Ambalajlı gıdalarda etiketleme ve hijyen
yönetmeliği
2-Okul kantinlerinde hijyen yönetmeliği
3-Gıda güvenilirliği
4-Yem güvenilirliği ve yem hijyeni
yönetmeliği
5-Et ve et mamulleri satan küçük işletmeler
için iyi hijyen uygulamaları
6-Kadın Çiftçiler Yarışıyor” Bilgi ve Proje
Yarışması
Formu Tanzim Eden:
Adı Soyadı: Mehmet KOÇAK
Ünvanı: Mühendis
06.09.2013 Tarih İmza
1
24
10
299
KARSİAD, OSB
Müdürlüğü
Milli eğitim Müdürlüğü
İlgili oda başkanlıkları
Yumurtacılar birliği
150
İl Özel İdaresi
171
150
Onaylayan:
Adı Soyadı:Mehmet ÖZTİRYAKİ
Ünvanı: İl Müdür V.
06.09.2013 Tarih İmza Mühür
KARAMAN İLİNDE 2014 YILI KİTLE YAYIM VASITALARI ÜRETİMİNİN PROGRAMI
Form : 6
İlde Hazırlanacak veya
Hazırlattırılacak
Görüntülü Yayınlar
(Adet)
İlde Üretilecek Basılı Yayınlar ( Adet )
K
o
n
u
s
u
Sirküler
Mektup
1-Gıda Güvenirliliği
2-Toprak Tahlilinin Önemi ve Toprak Numunesi Alımı
3-Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı
4-Basınçlı Sulama Sistemlerinin Kullanılmaması.
5-Ticari Gübrelerin Özellikleri ve Kullanım Şekilleri.
6-Organik Tarım
7-İyi tarım uygulamaları
8-Bilinçsiz gübreleme ve Toprakta organik madde eksikliği
9-Ambalajlı gıdalarda etiketleme ve hijyen yönetmeliği
10-Okul kantinlerinde hijyen yönetmeliği
11-Yem güvenilirliği ve yem hijyeni yönetmeliği
12-Et ve et mamulleri satan küçük işletmeler için iyi hijyen uygulamaları
13-Ekmek muhafaza şartları ve israfın önlenme yöntemleri
14-İklim değişikliğinin yarattığı etkiler
15-Tarımsal destekler
16-Gıda muhafaza yöntemleri
17-Tarım sigortası hakkında bilgi
18-Tarımsal üretimde bitki besleme hataları
19- Tarımsal danışmanlık sistemi nedir?
20-Biçerdöverle hububat hasadında dane kayıplarının önüne geçmek
21-Anız Yakmanın zararları
22-Korumalı toprak işleme yöntemleri
23-Üretim fazlası ürünlerde yaşanan pazarlama sıkıntıları
24-Bitki atıklarının yakarak imhasının iklim değişikliği üzerine etkileri
25-Su kaynaklarının etkin kullanımı
26-Aromatik Bitki Yetiştiriciliği ve Önemi.
27-Mısır Hastalık ve Zararlıları
28-Nohut Hastalık ve Zararlıları
29- Yağlı tohumlu bitkiler yetiştiriciliği
30-Makarnalık buğdayda dönme ve protein değerini etkileyen faktörler
31-Hububat,mısır, fasulye ve şekerpancarı hastalık ve zaralıları
32-Kimyon yetiştiriciliği
33-Buğdayda kaliteli üretim ve yeni çeşitler
34-Nohut yetiştiriciliği ve verimli çeşitler
35-Hububatta, nohutta ve patateste toprak analiz sonucuna göre gübreleme
SAYFA TOPLAMI:
Broşür
Liflet
Kitap
Dergi
Gazete
Afiş
Slayt
Seti
961
860
875
60
80
295
360
80
40
25
1
17
721
180
545
135
911
120
340
20
60
160
10
20
175
65
21
3
13
5
26
1
10
CD
2
2
1
100
10
30
25
2
4
1
2
1
1
1
7
250
250
260
155
55
165
255
70
35
7903
500
4
3
1
1
7
3
1
157
1
1
11
Yerel Veya Bölgesel
Olarak Yayınlanacak
Radyo
Programı
Adet
TV
Programı
Adet
KARAMAN İLİNDE 2014 YILI KİTLE YAYIM VASITALARI ÜRETİMİNİN PROGRAMI
Form : 6
İlde Hazırlanacak veya
Hazırlattırılacak
Görüntülü Yayınlar
(Adet)
İlde Üretilecek Basılı Yayınlar ( Adet )
K
o
n
u
s
u
Sirküler
Mektup
NAKLİ YEKÜN:
36-Mercimek yetiştiriciliği
37-Mısır yetiştiriciliği
38-Ayçiçeği, mısır ve buğday bitkilerinin gübrelenmesi
39-Zirai Mücadele İlaçlarının Bilinçli Kullanılması
40-Hastalık ve zararlılarla mücadele hataları
41-Tarımsal ürünlerde kullanılan kimyasallar ve insan sağlığına etkileri
42-Sebze Yetiştiriciliğinde Sertifikalı Tohumluk Kullanımın Önemi.
43-Sebze Hastalık Ve Zararlıları
44-Domates yetiştiriciliği
45-Bahçe Bitkilerinde Hastalık ve Zararlılarla Mücadelede Yapılan Hatalar
46-Ceviz Yetiştiriciliği
47-Zeytin Yetiştiriciliği
48-Bodur Elma Bahçelerinde Budama
49-Yarıbodur Elma Bahçelerinde Budama
50-Bağlarda Budama
51-Kiraz Yetiştiriciliği
52-Bağ Hastalık ve Zararlıları
53-Elma Hastalık ve Zararlıları
54-Kiraz Hastalık ve Zararlıları
55-Elma bahçelerinde bakım işlemleri
56-Kiraz bakım ve besleme
57-Bağlarda verim düşüklüğünün nedenleri
58-Elma yetiştiriciliğindeki problemler
59-Peynir yapımı
60-Cevizli pastırma yapımı
61-Reçel yapımı
62-Tarhana Yapımı
63-Gıdaların Tuz ile Muhafazası
64-Konserve Yapımı
65-Okul öncesi ve çağı çocukların beslenmesi
66-Okul çağındaki çocuklarda süt tüketiminin önemi
67-Yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığının olmaması
68-Ev idaresi ve ev hijyeni hakkında bilgilendirme
69-Sürü yönetimi
SAYFA TOPLAMI:
Liflet
Kitap
165
7903
500
157
1
20
20
75
60
30
20
90
310
5
1
30
100
55
270
250
250
280
250
Dergi
Gazete
Afiş
Slayt
Seti
Broşür
CD
11
1
1
1
500
580
330
35
16
25
30
30
261
650
20
40
20
100
100
100
100
100
100
100
85
355
24
410
11987
3
1
5
3
30
2250
1
15
2
11
208
1
1
13
Yerel Veya Bölgesel
Olarak Yayınlanacak
Radyo
Programı
Adet
TV
Programı
Adet
KARAMAN İLİNDE 2014 YILI KİTLE YAYIM VASITALARI ÜRETİMİNİN PROGRAMI
Form : 6
İlde Hazırlanacak veya
Hazırlattırılacak
Görüntülü Yayınlar
(Adet)
İlde Üretilecek Basılı Yayınlar ( Adet )
K
o
n
u
s
u
NAKLİ YEKÜN:
70-Ahır gübresinin yakılması ve uygulanması
71-Sağım öncesi ve sonrası hijyen koşulları
72-Brucella hastalığı
73-Süt sağım makineleri ve sağım tekniği
74-Küçükbaş hayvanlarda bulaşıcı hastalıkların belirtileri korunma yöntm.
75-Küçükbaş hayvanlarda paraziter hastalıklar
76-Büyükbaş hayvanlarda suni tohumlama
77-Gebe sığırların ve buzağıların bakım ve beslenmesi
78-Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda salgın hastalıklar
79-Koyunlarda et ve süt verimi düşük
80-Büyükbaş hayvanlarda bakım ve besleme
81-İneklerde döl tutmama
82-Arıcılık
83-Süt sığırı yetiştiriciliği
84-Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
85- Hayvan Hastalıklarından Kaynaklanan Verim Kayıplarının
Önlenmesinin Yöntemleri
86-Büyük ve küçükbaş hayvanlarda koruyucu hekimliğin önemi
İ L G E N E L İ T O P L A M I:
Formu Tanzim Eden:
Adı Soyadı: Mehmet KOÇAK
Ünvanı: Mühendis
06.09.2013 Tarih İmza
Sirküler
Mektup
Broşür
Liflet
Kitap
30
261
11987
100
932
20
110
245
20
100
150
91
15
100
21
15
30
45
2250
25
50
30
286
Kontrol Eden:
Adı Soyadı:Refik KİRAZ
Ünvanı:KTV Şb. Md.
06.09.2013 Tarih İmza
146
14177
Dergi
Gazete
Afiş
Slayt
Seti
CD
208
13
20
1
3
3
1
3
3
5
1
1
1
2
2
2
Yerel Veya Bölgesel
Olarak Yayınlanacak
1
2250
3
258
15
Onaylayan:
Adı Soyadı:Mehmet ÖZTİRYAKİ
Ünvanı: İl Müdür V.
06.09.2013 Tarih İmza Mühür
Radyo
Programı
Adet
TV
Programı
Adet
Download

bitkisel üretimde son üç yıldır kullandığınız sulama yöntemi veya