İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
YÖNETİM KURULU KARARI
Toplantı No:2014/12
Toplantı Tarihi:07.05.2014
1)Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu İzmir İli Güney Bölgesi Genel Sekreterliği
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğinde
görevli asistanların “Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı” Jürilerinin uygunluğuna,
2)Doç.Dr.Orhan GÖKALP’in 1.Kasım.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre ile Almanya Kalp
Merkezinde (German Heartlnstitute Berlin, Department of Cardiothoracic and Vascular Surgery)
Prof.Dr.Roland Hetzer gözetiminde araştırmalar yapmak üzere, 2547 sayılı Kanunun 39.maddesine
göre yolluklu yevmiyeli, maaşlı, YÖK Burslu (sağlık sigortası giderleri dahil) ve izinli olarak
görevlendirilmesine ve konunun Rektörlük Makamına arzına,
3)Fakültemiz Dönem II öğrencisi 120801062 numaralı Ahmet MERSİN’in 21.04.2014 tarihinde
yapılan Anatomi ve Histoloji pratik sınavı ile 25.04.2014 tarihinde yapılan 4.kurul sınavına sağlık
sebebinden dolayı katılamadığından, mazeret sınav hakkı verilmesine,
4)Dönem I öğrencisi 120801037 numaralı Ahmet Orhun CANPOLAT’ın 30.04.2014 tarihinde
yapılan Anatomi pratik sınavı ile 02.05.2014 tarihinde yapılan 4.kurul sınavına sağlık sebebinden
dolayı katılamadığından, mazeret sınav hakkı verilmesine,
5)Fakültemiz Dönem II öğrencisi 120801084 numaralı Cansu SÜMER’in 25.04.2014 tarihinde
yapılan 4.kurul sınavına sağlık sebebinden dolayı katılamadığından, mazeret sınav hakkı
verilmesine,
6)Fakültemiz Dönem I öğrencisi 130801102 numaralı Yasemin YAZMAN’ın 02.05.2014 tarihinde
yapılan 4.kurul sınavına sağlık sebebinden dolayı katılamadığından, mazeret sınav hakkı
verilmesine,
7)Fakültemiz “Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi”nin 36.maddesi gereğince “Mezuniyet
Öncesi Tıp Eğitim Kurulu” üyesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Recep
SÜTÇÜ’nün yerine İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Barış Önder PAMUK’un
görev süresi dolmadan boşalan üyeliğin yerine seçilmesine,
8)Fakültemiz “Tıpta Uzmanlık/ Yan Dal Uzmanlık Yönergesi”nin 8.maddesi gereğince
“Mezuniyet Sonrası Tıp Eğitim Kurulu” üyesi Temel Tıp Bilimleri Bölümünden Tıbbi
Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Recep SÜTÇÜ’nün yerine aynı bölümden Tıbbi
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Erkan YULA’nın, Cerrahi Tıp Bilimleri
Bölümünden Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Orhan GÖKALP’in
yerine aynı bölümden Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Sacit Nuri GÖRGEL’in
görev süresi dolmadan boşalan üyeliklerin yerine yeni üyelerin seçilmesine,
9)Fakültemiz “Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Kurulu” üyesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim
Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Orhan GÖKALP’in yerine Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Yrd.Doç.Dr.Fatih Esad TOPAL’ın görev süresi dolmadan boşalan üyeliğin yerine seçilmesine,
10) Fakültemiz “Stratejik Planlama Kurulu”na üye olarak Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Başkanı Prof.Dr.Selçuk KAYA’nın seçilmesine,
Mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.
Download

YKK.07.05.2014 - İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi :: Tıp Fakültesi