İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı: PROGRAM GELİŞTİRME I
Dersin Kodu: ÇGP1007
Programın Adı: ÇOCUK GELİŞİMİ
Teorik
Uygulama
Laboratuar
Toplam
Dersin Dersin
Yarıyıl
Kredisi AKTS
Saati
Saati
Saati
Saat
Dili
Türü
I
1
2
3
2
4
Türkçe Mesleki
0
Teorik
Uygulama
Laboratuar
Devam
Zorunluluğu
%70
%80
Dersin
ÖĞR. GÖR. MİNE PEKBİLEK
Öğretim
Elemanı
Ders Kitabı
Okul Öncesi Eğitim Programı(36-72 Aylık Çocuklar İçin) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi
Eğitimi Genel Müdürlüğü,Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim
Programı,Prof.Dr.Neriman ARAL,Doç.Dr.Adalet KANDIR,Dr. Münevver CAN
YAŞAR(2011),Eğitimde program Geliştirme,Doç.Dr.Hasan ŞEKER,Doç.Dr.İzzet
Önerilen
GÖRGER,ydr.Doç.Dr.İbrahim TUNCEL,Yrd.Doç.Dr.Bülent ALCI,Yrd.Doç.Dr.Zeynel
Kaynaklar
KABLAN,Yrd.Doç.Dr.Kevser BAYKARA,Dr.Coşkun KÜÇÜKTEPE,Dr.Hakan TURAN
(2012),Okul Öncesi Eğitimi Programı ve Öğretmen Kılavuzu ,Nebiha ÇELİK,Özer DAŞCAN
(2012) Okul Öncesi Eğitimde Montessorri Yaklaşımı,Emel ÇAKIROĞLU WİLBRANDT
(2012),Okul Öncesinde Çoklu Zeka,Asiye KARADAĞ (2009)
Okul öncesi öğretim programını hazırlayabilme.
Dersin Amacı
1.Okul Öncesi Eğitimi tanıma.
2.Okul Öncesi eğitimde Kullanılan Yöntemleri Kavrama.
3.Okul Öncesi Programı İle ilgili Temel Kavramları Uygulama,
Dersin
4.Program Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususları Kavrama.
Öğrenme
5.Günlük Plan,Yıllık Planı Kavrama,Yazma.
Çıktıları
6.Günlük ve Yıllık Planı Uygulama
(X) Sözel Anlatım
( ) Tartışma
(X) Problem Çözme
( ) Deney
Araçlar
Ara Sınavlar
Ara Sınav (Vize Sınavı)
Ödev(ler)/seminer(ler)
Proje
Dönem Ödevi
Uygulama
Diğer (……..)
Dönem Sonu Sınavı (Final Sınavı)
Toplam
ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
(X) Örnek Olay
( ) Drama
(X) Buluş Yoluyla
(X) Proje
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yöntem
(X) Bilgisayar Destekli
( ) Laboratuar
(X) Gösterip Yaptırma
( ) ……………..
Yüzde
X
X
%40
X
%60
%100
HAFTALIK KONULAR
DERSİN TEORİK KONU BAŞLIKLARI
HAFTA
1
Tanışma,dersin amacı,.içeriği ve kaynaklarını tanıtılması
2
Planın tanımı ve önemi, Eğitim öğretim programı
3
Okul ve ders programı
4
Eğitim durumları,değerlendirme,planlı çalışmanın amacı ve önemi
5
Planın öğretimdeki önemi öğretim programında dikkat edilecek hususlar
6
Yıllık ve günlük plan
7
Yıllık ve günlük plan
8
Ara sınav
9
Yeni müfredat planı
10
Günlük plan etkinlikleri
11
Günlük plan etkinlikleri
12
13
14
HAFTA
DERSİN UYGULAMA KONU BAŞLIKLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Proje/ Günlük plan uygulamaları
13
Proje/ Günlük plan uygulamaları
14
Proje/ Günlük plan uygulamaları
Download

program Geliştirme - İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu