T.C
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI
15.10.2014
Sayın Yönetim Kurulu Üyelerine,
Fakülte Yönetim Kurulu 16.10.2014 Perşembe günü, saat 12.00’de aşağıdaki gündem
maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.
Toplantıya katılmanızı rica ederim.
Prof.Dr. Öcal USTA
Dekan
G Ü N D E M:
Önceki toplantı tutanağının imzalanması.
1- Doçentlik sınavına jüri üyesi olarak katılmak üzere, Fakültemiz İşletme Bölümü
öğretim üyesi Prof.Dr. Nergis TEK’in 22/10/2014 tarihinde (yol dahil) Boğaziçi
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde görevlendirilmesi.
2- Fakültemiz Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim elemanlarından Araş.Gör. Can
AYDIN’nın, 16-17 Ekim 2014 tarihleri arasında (yol hariç) İstanbul’da düzenlenecek
olan “YBS 2014-Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi”nde tebliğ/bildiri sunmak üzere
görevlendirilmesi.
3- Fakültemiz Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim görevlilerinden Öğr.Gör.Dr.
Kutan KORUYAN’ın, 16-17 Ekim 2014 tarihleri arasında (yol dahil) İstanbul’da
düzenlenecek olan “YBS 2014-Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi”nde tebliğ/bildiri
sunmak üzere görevlendirilmesi.
4- Fakültemiz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyelerindenden
Doç.Dr. Özlem ÇAKIR’ın, 17-19 Ekim 2014 tarihleri arasında (yol dahil) Ankara’da
düzenlenecek olan “Ulusal ve Uluslararası Araştırma Projeleri Hazırlama ve Yönetimi
Eğitimi Semineri”ne Eğitimci olarak katılmak üzere görevlendirilmesi.
5- Fakültemiz İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Prof.Dr. Berna TANER’in, 17-18
Ekim 2014 tarihleri arasında (yol hariç) Denizli’de düzenlenecek olan “18. Ulusal
Finans Sempozyumu”nda oturum başkanı olarak görevlendirilmesi.
6- Fakültemiz İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Doç.Dr. Erhan DEMİRELİ’nin, 17-18
Ekim 2014 tarihleri arasında (yol hariç) Denizli’de düzenlenecek olan “18. Ulusal
Finans Sempozyumu”nda tebliğ/bildiri sunmak üzere görevlendirilmesi.
7- Fakültemiz İşletme Bölümü öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Sevinç ÖZÇALIK’ın,
17-18 Ekim 2014 tarihleri arasında (yol hariç) Denizli’de düzenlenecek olan “18.
Ulusal Finans Sempozyumu”nda tebliğ/bildiri sunmak üzere görevlendirilmesi.
8- Fakültemiz Kamu Yönetimi Bölümü öğretim elemanlarından Araş.Gör. Adil
ÇAMUR’un, 06-08 Kasım 2014 tarihleri arasında (yol hariç) İstanbul’da düzenlenecek
olan “Dünya Şehircilik Günü 38. Kolokyumu”nda tebliğ/bildiri sunmak üzere
görevlendirilmesi.
9- Fakültemiz Maliye Bölümü 2010466042 numaralı 4. sınıf öğrencisi Can Berk
GÖZCÜ’nün, mazereti nedeni ile 2014-2015 öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyılı
öğrencilik haklarının saklı tutulmasını istemesi.
10- Fakültemiz İşletme Bölümü (İ.Ö) 2014472039 numaralı hazırlık sınıfı öğrencisi Rabia
Serenay BAYGIN’ın, mazereti nedeni ile 2014-2015 öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyılı
öğrencilik haklarının saklı tutulmasını istemesi.
11- Fakültemiz İşletme Bölümü 2014462055 numaralı hazırlık sınıfı öğrencisi Devran
DENİZLİ’nin, mazereti nedeni ile 2014-2015 öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyılı
öğrencilik haklarının saklı tutulmasını istemesi.
12- Fakültemiz İktisat Bölümü (İ.Ö) 2014471227 numaralı hazırlık sınıfı öğrencisi Deniz
İŞLER’in, mazereti nedeni ile 2014-2015 öğretim yılı Güz ve Bahar yarıyılı öğrencilik
haklarının saklı tutulmasını istemesi.
13- Fakültemiz İktisat Bölümü (İ.Ö) 2005471008 numaralı öğrencisi Emre Çınar Mustafa
AKYÜREK’in 2013-2014 öğretim yılı sonunda, IKT 3008 Tarım Ekonomisi dersinin
Tek Ders Sınav notunun yanlış girilmesi.
14- Fakültemizde kayıtlı öğrenci olup, kendi istekleriyle kayıtlarının silinmesini isteyen
öğrenciler.
15- Gündem dışı gelen evrak.
Download

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER