GÜÇ ELEKTRONİĞİ ARASINAV VE ÖDEV SORULARI
Şekil 1
Arasınav 1) Şekil 1’de verilen devrede kaynaktan çekilen ortalama güç (aktif güç) değerini bulunuz.
Arasınav 2) Şekil 1’de verilen devrede diyoda ilişkin ortalama akım değerini bulunuz.
Ödev )
Şekil 1’de kaynağa ilişkin S (görünür güç) değerini bulunuz.
Yukarıda verilen her bir soru 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
GÜÇ ELEKTRONİĞİ VİZE SINAV SORULARI
Soru 1)
Şekil 2
Şekil 2’de verilen devrede yük akımının  radyan civarında sıfıra gittiği bilindiğine göre;
R

wt
V
E
i( wt )  m sin(wt  )   Ce wL
Amper (yük akımı)
Z
R
a) Yük akımı ve yük geriliminin dalga şeklini çiziniz.
b) Yük akımının ortalama değerini bulunuz.
c) Yük geriliminin ortalama değerini bulunuz.
Soru 2) Bir fazlı tam dalga- tam kontrollü köprü doğrultucu devresi bir doğru akım motorunu tahrik
etmektedir. Doğrultucu 220 V’luk 50 Hz lik şebekeye direkt olarak bağlanmıştır. Motorun EMK değeri
E=50 V olup, L=0.001 H, R=0 ohm kabul edilecektir. Motor bir yükü tahrik ediyorken motorun uyarma
uçları ters çevrilerek frenleme moduna geçiş yapılmaktadır.Motorun generatör çalışmada müsaade
edilebilen ortalama akım değeri 23 A olduğuna göre;
a) Devre montajını,doğrultucu çıkışı akım ve gerilime ilişkin değişimleri çiziniz.
b) Tetikleme açısının minimum değeri kaç derece olmalıdır?
Soru 3) Şekil 1’de yük uçlarındaki ortalama gerilimi;
a) Bir fazlı tam dalga tam kontrollü (şebekeye direkt olarak bağlı) köprü doğrultucu çıkışında elde
edebilmek için tristörler hangi tetikleme açısında tetiklenmelidir? (şekil 1’deki yük aynı
kalacak).
b) Üç fazlı kontrollü yarım dalga (şebekeye direkt olarak bağlı) bir doğrultucu çıkışında elde
edebilmek için tristörler hangi tetikleme açısında tetiklenmelidir? (şekil 1’deki yük aynı
kalacak).
c) Üç fazlı tam dalga tam kontrollü (şebekeye direkt olarak bağlı) köprü doğrultucu çıkışında elde
edebilmek için tristörler hangi tetikleme açısında tetiklenmelidir? (şekil 1’deki yük aynı
kalacak).
Toplam sınav süresi 120 dakikadır. Notlar kapalıdır.
Vize not baremi: 1-30 2-40 3-30
Download

Güç Elektroniği Vize – 2005 (Çözüm Yok)