Melikşah Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü I. Sınıf Ders Programı
Saat
Pazartesi
Salı
Çarşamba
Perşembe
Cuma
08:30-09:15
09:30-10:15
İŞL 101 İşletmeye Giriş-I
Yrd. Doç. Dr. Sema BABAYİĞİT
Derslik Z06
İŞL 111 Davranış Bilimleri
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 210
10:30- 11:15
İŞL 101 İşletmeye Giriş-I
Yrd. Doç. Dr. Sema BABAYİĞİT
Derslik Z06
İŞL 111 Davranış Bilimleri
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 210
11:30-12:15
İŞL 101 İşletmeye Giriş-I
Yrd. Doç. Dr. Sema BABAYİĞİT
Derslik Z06
İŞL 111 Davranış Bilimleri
Dr.Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 210
ÖĞLE ARASI
İKT 101 İktisada Giriş-I
Yrd.Doç.Dr.Nadide Sevil
TÜLÜCE
Derslik 111
İKT 101 İktisada Giriş-I
Yrd. Doç. Dr. Nadide Sevil
TÜLÜCE
Derslik 111
13:00-13:45
14:00-14:45
ING 103 Genel İngilizce-I
Derslik
15:00-15:45
16:00-16:45
ING 101 Akademik Okuma ve
Yazma
ING 103 Genel İngilizce-I
Derslik
ING 101 Akademik Okuma ve
Yazma Derslik
İKT 101 İktisada Giriş-I
Yrd. Doç. Dr. Nadide Sevil
TÜLÜCE
Derslik 111
MAT 103 Matematik I
Derslik 109
MAT 103 MatematikI
Derslik 109
ING 103 Genel İngilizce-I
Derslik
ING 101 Akademik Okuma ve
Yazma Derslik
MAT 103 MatematikI
Derslik 109
ING 103 Genel İngilizce-I
Derslik
TÜRK 101 Türk Dili I dersi uzaktan eğitim olup ders programında yer almamaktadır. Ders ile ilgili duyuruları üniversitemizin web sayfasından takip ediniz.
Melikşah Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü II. Sınıf Ders Programı
Saat
Pazartesi
Salı
Çarşamba
10:30- 11:15
11:30-12:15
Cuma
ARP101 Temel Arapça I
Hanan DİMAK
08:30-09:15
09:30-10:15
Perşembe
Derslik Z-07
İKT 207 Mikro İktisat
Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN
Derslik Z-08
RUS101 Temel Rusça I
Yuliya YAŞAR
İŞL 207 Muhasebe I
Yrd. Doç. Dr. Aynur AKPINAR
ARP101 Temel Arapça I
Hanan DİMAK
Derslik 108
Derslik 112
Derslik Z-07
İKT 207 Mikro İktisat
Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN
Derslik Z-08
RUS101 Temel Rusça I
Yuliya YAŞAR
İŞL 207 Muhasebe I
Yrd. Doç. Dr. Aynur AKPINAR
ARP101 TemelArapça I
Hanan DİMAK
Derslik 108
Derslik 112
Derslik Z-07
İKT 207 Mikro İktisat
Yrd. Doç. Dr. Hasan GÖCEN
Derslik Z-08
RUS101 Temel Rusça I
Yuliya YAŞAR
İŞL 207 Muhasebe I
Yrd. Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 108
Derslik 112
HUK 215 Borçlar Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Sinan OKUR
Derslik ANFİ
HUK 215 Borçlar Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Sinan OKUR
Derslik ANFİ
HUK 215 Borçlar Hukuku
Yrd. Doç. Dr. Sinan OKUR
Derslik ANFİ
ÖĞLE ARASI
13:00-13:45
14:00-14:45
UTİ 201 Dış Ticaretin
Temelleri, Yrd. Doç. Dr.
İŞL 209 Pazarlama
Yrd.Doç. Dr. Sema
BABAYİĞİT
Derslik 210
Sema BABAYİĞİT
Derslik 210
UTİ 201 Dış Ticaretin
Temelleri, Yrd. Doç. Dr.
İŞL 209 Pazarlama
Yrd.Doç. Dr. Sema
BABAYİĞİT
Derslik 210
Sema BABAYİĞİT
Derslik 210
15:00-15:45
UTİ 201 Dış Ticaretin
Temelleri, Yrd. Doç. Dr.
Sema BABAYİĞİT
Derslik 210
16:00-16:45
ING 203 Genel İng.-I
Derslik
ING 201 Akademik Yazma ve
Sunum Becerileri-I
Derslik
ING 203 Genel İng.-I
Derslik
ING 201 Akademik Yazma ve
Sunum Becerileri-I
Derslik
İŞL 209 Pazarlama
Yrd.Doç. Dr. Sema
BABAYİĞİT
Derslik 210
ING 203 Genel İng.-I
Derslik 205 & 210
ING 203 Genel İng.-I
Derslik 205 & 210
AIIT101 Atatürk İlkeleri İnk. Tar. I dersi uzaktan eğitim olup ders programında yer almamaktadır. Ders ile ilgili duyuruları üniversitemizin web sayfasından takip ediniz.
Melikşah Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü III. Sınıf Ders Programı
Saat
Pazartesi
Salı
08:30-09:15
ARP 201 Orta Düzey Arapça I
Hanan DİMAK
Derslik 205
09:30-10:15
ARP 201 Orta Düzey Arapça I
Hanan DİMAK
Derslik 205
Çarşamba
Perşembe
Cuma
İŞL 405 Süreç Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Derslik 108
UTİ 303
İthalat ve İhracat Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Sema
BABAYİĞİT
UTİ309 Uygulamalı Eğitm I
Fatih Kalpaklıoğlu
Derslik Z-07
UTİ 303
İthalat ve İhracat Yönetimi
Yrd.Doç. Dr. Sema
BABAYİĞİT
UTİ309 Uygulamalı Eğitm I
Fatih Kalpaklıoğlu
Derslik Z-07
UTİ 303
İthalat ve İhracat Yönetimi
Yrd.Doç. Dr. Sema
BABAYİĞİT
UTİ309 Uygulamalı Eğitm I
Fatih Kalpaklıoğlu
Derslik Z-07
Derslik 110
ARP 201 Orta Düzey Arapça I
Hanan DİMAK
Derslik 205
10:30- 11:15
İŞL 405 Süreç Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Derslik 108
Derslik 110
İŞL 405 Süreç Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Derslik 108
11:30-12:15
Derslik 110
ÖĞLE ARASI
13:00-13:45
14:00-14:45
15:00-15:45
16:00-16:45
UTİ 307 Mesleki İngilizce I
Gökhan TANERİ
Derslik Z-08
RUS 201 Orta Düzey Rusça I
Yulya YAŞAR
Derslik 205
UTİ 305 Proje Yazım Tek.
Yrd. Doç. Dr.Erdal CANIYILMAZ
UTİ 307 Mesleki İngilizce I
Gökhan TANERİ
Derslik Z-08
RUS 201 Orta Düzey Rusça I
Yulya YAŞAR
Derslik 205
UTİ 305 Proje Yazım Tek.
Yrd. Doç. Dr.Erdal CANIYILMAZ
UTİ 307 Mesleki İngilizce I
Gökhan TANERİ
Derslik Z-08
RUS 201 Orta Düzey Rusça I
Yulya YAŞAR
Derslik 205
UTİ 305 Proje Yazım Tek.
Yrd. Doç .Dr. Erdal CANIYILMAZ
Derslik Z-08
Derslik Z-08
Derslik Z-08
Melikşah Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü IV. Sınıf Ders Programı
Saat
Pazartesi
Salı
Çarşamba
İŞL409 Finansal Tablolar
Analizi
Yrd. Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 112
İŞL 311 Marka Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Emin EMİRZA
Derslik 210
Perşembe
Cuma
İŞL 303 Örgütsel Davranış
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 111
RUS 301 Mesleki RusçaI
Yulya YAŞAR
Derslik 108
İŞL 303 Örgütsel Davranış
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 111
RUS 301 Mesleki RusçaI
Yulya YAŞAR
Derslik 108
İŞL 303 Örgütsel Davranış
Dr. Tuğba DEDEOĞLU
Derslik 111
RUS 301 Mesleki RusçaI
Yulya YAŞAR
Derslik 108
08:30-09:15
09:30-10:15
10:30-11:15
11:30-12:15
UTİ 403 Gümrük Uygulamaları
Abdurrahim YILDIZ
Derslik Z-06
UTİ 403 Gümrük Uygulamaları
Abdurrahim YILDIZ
Derslik Z-06
UTİ 403 Gümrük Uygulamaları
Abdurrahim YILDIZ
Derslik Z-06
İŞL 421 Kurumsal Kaynak
Planlaması, Melih SARICA
Derslik 110
İŞL409 Finansal Tablolar
Analizi
Yrd.Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 112
İŞL 421 Kurumsal Kaynak
Planlaması, Melih SARICA
Derslik 110
İŞL409 Finansal Tablolar
Analizi
Yrd.Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 112
İŞL 421 Kurumsal Kaynak
Planlaması, Melih SARICA
Derslik 110
İKT 423 Para ve Banka
Yrd. Doç. Dr. Nadide Sevil
TÜLÜCE
Derslik 110
İŞL 311 Marka Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Emin EMİRZA
Derslik 210
İKT 423 Para ve Banka
Yrd. Doç. Dr. Nadide Sevil
TÜLÜCE
Derslik 110
İŞL 311 Marka Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Emin EMİRZA
Derslik 210
İKT 423 Para ve Banka
Yrd. Doç. Dr. Nadide Sevil
TÜLÜCE
Derslik 110
ÖĞLE ARASI
13:00-13:45
İŞL301Finansal Yönetim I
Yrd. Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 112
ARP301 MeslekiArapça I
Hanan DİMAK
Room 205
İŞL 305 Operasyon Yönetimi
Yrd.Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Derslik 108
İŞL 425 Girişimcilik
Prof. Dr. Mahmut
ÖZDEVECİOĞLU
Derslik 112
14:00-14:45
İŞL301 Finansal Yönetim I
Yrd. Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 112
ARP301 MeslekiArapça I
Hanan DİMAK
Room 205
İŞL 305 Operasyon Yönetimi
Yrd.Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Derslik 108
İŞL 425 Girişimcilik
Prof. Dr. Mahmut
ÖZDEVECİOĞLU
Derslik 112
15:00-15:45
İŞL301Finansal Yönetim I
Yrd. Doç. Dr. Aynur AKPINAR
Derslik 112
16:00-16:45
İŞL 417 Türk Vergi Sistemi
Avni ARİFOĞLU
Derslik 109
17:00-17:45
İŞL 417 Türk Vergi Sistemi
Avni ARİFOĞLU
Derslik 109
18:00-18:45
İŞL 417 Türk Vergi Sistemi
Avni ARİFOĞLU
Derslik 109
ARP301 MeslekiArapça I
Hanan DİMAK
Room 205
İŞL 305 Operasyon Yönetimi
Yrd.Doç. Dr. Fazıl CANBULUT
Derslik 108
İŞL 425 Girişimcilik
Prof. Dr. Mahmut
ÖZDEVECİOĞLU
Derslik 112
İŞL 423Pazarlama Araştırması
Yrd. Doç. Dr. Emin EMİRZA
Derslik 205
İŞL 425 Girişimcilik
Prof. Dr. Mahmut
ÖZDEVECİOĞLU
Derslik 112
İŞL 423Pazarlama Araştırması
Yrd. Doç. Dr. EminEMİRZA
Derslik 205
İŞL 423Pazarlama Araştırması
Yrd. Doç. Dr. EminEMİRZA
Derslik 205
İŞL 425 Girişimcilik
Prof. Dr. Mahmut
ÖZDEVECİOĞLU
Derslik 112
Download

Melikşah Üniversitesi / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014