ERDEMLİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ 2014 YILI EYLÜL AYI ADLİ ÖLÜM BELGESİ DÜZENLEME İCAP NÖBET LİSTESİ
NÖBET
TARİHİ
İCAPCI ASIL HEKİM
GÖREV YERİ
CEP TELEFONU
İCAPÇI ASIL HEKİM ADRESLERİ
İCAPÇI YEDEK HEKİM
01/09/2014
M.Yaşar KARABACAK
Alata Aile Sağlığı Merkezi
Cengizhan PEKTAŞ
02/09/2014
Cengizhan PEKTAŞ
Kocahasanlı Aile Sağlığı Merkezi
E. Erdal özKAYACAN
03/09/2014
E. Erdal özKAYACAN
Sarıkaya Aile Sağlığı Merkezi
Ali Hakan GÜLBAHAR
04/09/2014
Ali Hakan GÜLBAHAR
Tömük Aile Sağlığı Merkezi
Turgut TOKER
05/09/2014
Turgut TOKER
Koyuncu Aile Sağlığı Merkezi
A.Cem ACAR
06/09/2014
A.Cem ACAR
Edemli T.S.M.
Hava AKBULUT
07/09/2014
Hava AKBULUT
Kızkalesi Aile Sağlığı Merkezi
İ.Sedat DEVİREN
08/09/2014
İ.Sedat DEVİREN
Kargıpınarı Aile Sağlığı Merkezi
Meva YASTI
09/09/2014
Meva YASTI
Çamlık Aile Sağlığı Merkezi
Cevdet ULU
10/09/2014
Cevdet ULU
Erdemli T.S.M
Adnan ERDOĞAN
11/09/2014
Adnan ERDOĞAN
Tömük Aile Sağlığı Merkezi
Bilge ŞAHİN
12/09/2014
Bilge ŞAHİN
Limonlu Aile Sağlığı Merkezi
Berat YOĞUN
13/09/2014
Berat YOĞUN
Arpaçbahşiş Aile Sağlığı Merkezi
Yakup KÖSE
14/09/2014
Yakup KÖSE
Alata Aile Sağlığı Merkezi
Özlem ŞAHİN
15/09/2014
Özlem ŞAHİN
Alata Aile Sağlığı Merkezi
Zeliha ÖZAYDIN
16/09/2014
Zeliha ÖZAYDIN
Turunç Aile Sağlığı Merkezi
E.Erkin ÇAM
17/09/2014
E.Erkin ÇAM
Kocahasanlı Aile Sağlığı Merkezi
Aygül GEDİK GÖÇER
18/09/2014
Aygül GEDİK GÖÇER
Koyuncu Aile Sağlığı Merkezi
NİHAL ÇINAR
19/09/2014
NİHAL ÇINAR
TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
Ali Yücesan DURAN
20/09/2014
Ali Yücesan DURAN
Tömük Aile Sağlığı Merkezi
Ömer ASLAN
21/09/2014
Ömer ASLAN
Toros Aile Sağlığı Merkezi
Mehmet SÜRER
22/09/2014
Mehmet SÜRER
Kargıpınarı Aile Sağlığı Merkezi
Ali SERİN
23/09/2014
Ali SERİN
Çamlık Aile Sağlığı Merkezi
Sultan ŞENSOY
24/09/2014
Sultan ŞENSOY
1. NOLU Aile Sağlığı Merkezi
Asım GÜRSOY
25/09/2014
Asım GÜRSOY
1Nolu Aile Sağlığı Merkezi
Mahmut ÖZAYDIN
26/09/2014
Mahmut ÖZAYDIN
Limonlu Aile Sağlığı Merkezi
Yeşim SELÇUK
27/09/2014
Yeşim SELÇUK
Koyuncu Aile Sağlığı Merkezi
Metin GÜL
28/09/2014
Metin GÜL
Alata Aile Sağlığı Merkezi
Alpaslan KILIÇ
29/09/2014
Alpaslan KILIÇ
Koyuncu Aile Sağlığı Merkezi
Mehmet SEYREK
30/09/2014
Mehmet SEYREK
Kumkuyu Aile Sağlığı Merkezi
Ömer YILDIZ
CEP TELEFONU
NOT: Bu çizelge Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması Ve Çalıştırılmasına Dair Yönergenin 20.Maddesinde verilen yetkiyle hazırlanılmıştır. Erdemli Devlet Hastanesinde verilecek adli ölüm muayenesi
hizmeti hastanede görevli hekimler tarafından yerine getirilecektir. Yerinde adli ölüm muayenesi 25.01.2013 Tarih ve 28539 Sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 10.Maddesinin 5. Fıkrasına göre
mesai saatleri içerisinde Toplum Sağlığı Merkezimiz hekimlerince, mesai saatleri dışında nöbetçi hekim tarafından verilecektir. Yerinde ölüm muayenesi hizmeti verecek nöbetçi hekime ulaşılamazsa bir
sonraki gün nöbetçi olan hekim gidecektir. İcap nöbeti olan hekim ve yedek icapçı hekim, İl sınırlarını terk etmeden göreve çağırıldığında makul bir zamanda icap görevinde olabilecekleri bir mesafede
bulunmaları gerekmektedir.İcap Nöbeti Mesai günleri saat 17:00 de başlar,Ertesi gün saat 08:00 de sona erer.Hafta sonları ve resmi tatil günlerinde yerinde adli ölüm nöbetleri sabah 08:00 da başlar, ertesi
gün 08:00 da biter.Arife günleri ise resmi tatilin başladığı saat 13:00 de başlar,ertesi gün saat 08:00 de sona erer.(Dini bayramlar ve Cumhuriyet Bayramı) Adli görevini ihmal ettiği tespit edilen hekimler
hakkında adli ve idari yönden işlem yapılacaktır.
İCAPÇI YEDEK HEKİM ADRESLERİ
ONAYLAYAN
Dr.Mehmet Emin TÜZÜN
T.S.M Sorumlu Hekimi
Download

erdemli toplum sağlığı merkezi 2014 yılı eylül ayı adli ölüm belgesi