SEMİNER PROGRAMI
Jeoloji Mühendisliği Bölümü 24172: UYJ 596, Seminer Dersi
Bilgi: Arş. Gör. Zeynep Döner Gsm: 0507-245 37 58 E-mail: [email protected]
Tarih
Konuşmacı
Konu
25.04.2014
Ayşegül Oylum Kayalar
Safaalan (Tekirdağ-Saray) Bölgesi Terkedilmiş Kömür
Sahalarındaki Yeraltı ve Yüzey Sularının Hidrojeokimyasal
Özellikleri ve Çevresel Etkileri
25.04.2014
Mert Balamir
Resifal Çökellli Ortamlar. Soğucak Formasyonu
02.05.2014
Murat Şahin
Nallıhan Kamasının Tektonik Evrimi
02.05.2014
Ahmet Can Özbek
Orta Toroslar Pb-Zn Cevher Oluşumları İle İlişkili
Alterasyon Mineralojisi ve Jeokimyası
02.05.2014
Tuba Islam
Gökçeada-Bozcaada Gelibolu Yarımadası Arasında Kalan
Deniz Alanının Kuvaterner Stratigrafisi ve Jeolojik Evrimi
09.05.2014
Yasemin Bağlan
Şirinoğlu
Türkiye’de Üretilen Talkın Jeokimyasal Karakteristikleri ve
Kozmetik Sanayiinde ve Farmakolojide Kullanılabilme
Potansiyeli
09.05.2014
Berna Akgür
Üçüncü Köprü Batı Yakasındaki Otoyol Kazılarından
Çıkacak Andezitin Mühendislik Özellikleri
09.05.2014
Can Kutluay
Konu daha sonra ilan edilecektir.
16.05.2014
Ayça Aydın
Çanakkale-Çan Kaolin Yataklarının Kökensel İncelenmesi,
Duraylı İzotop ve Mineral Köken Karakterizasyonu
16.05.2014
Gizem Şenol
Kuzey Marmara Otoyolu (3.Köprü Dahil) Projesi. Avrupa
Ayağı Garipçe Geçişi ve Dolayının Mühendislik Jeolojisi
ve Jeomekanik Açıdan Değerlendirilmesi
16.05.2014
Ali Durmuş
Kuzey Marmara Otoyolu Tünellerinin Mühendislik
Jeolojisi ve Jeomekanik Değerlendirmesi
*Tüm seminerler saat 10.30’da Galip Sağıroğlu Seminer Salonu’nda yapılacaktır. Derse
kayıtlı öğrencilerimizin seminerlere katılması zorunludur. Bölümümüz öğretim üye ve
elemanları seminerlere davetlidir ve katılmaları arzu edilmektedir.
*Öğrenciler sunumlarını şu ana başlıklar altında yapacaktır: Konu, Amaç, Seçilen Araştırma
Yöntemleri, Elde Edilen Bulgular, Elde Edilen Bulguların Yorumlanması, Sonuçlar ve
Öneriler.
Prof.Dr. M. Sezai KIRIKOĞLU
Bölüm Başkanı 
Download

seminer programı - İTÜ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ana Sayfa