T.C.
ÇANAKKALE VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 83477825/903.02/3731322
Konu: Yönetici Atama Duyurusu
04/09/2014
................................... İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE
ÇANAKKALE
Müdürlükte dört yıllık veya aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık müdürlük süresini
tamamlayıp yapılan değerlendirme sonucunda 75 ve daha üstü puan alanlardan görev
süresinin başka eğitim kurumunda uzatılmasını isteyen yöneticilerin başvuruları Milli Eğitim
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin
Yönetmeliğin 17. maddesine göre alınacak olup, ihtiyaç listeleri http://canakkale.meb.gov.tr
adresinde yayınlanmıştır.
Bilgilerinizi ve ilgililere gerekli duyurunun yapılarak başvuru formlarının belirtilen
tarihlerde Müdürlüğümüz İnsan Kaynakları Atama bölümüne gönderilmesini rica ederim.
Ramazan AYDOĞDU
Müdür a.
Şube Müdürü
Dağıtım :
11 İlçe MEM
Mrk.Okul ve Kurum Md.ne
——————————————————————————————————————————————————
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 8505-f8c4-3afe-83ba-4cd1 kodu ile yapılabilir.
——————————————————————————————————————————————————
Vilayet Konağı 3.Kat 17100-ÇANAKKALE
Ayrıntılı bilgi için: S.GİRŞEN VHKİ.
Elektronik Ağ: canakkale.meb.gov.tr
Tel: (0 286) 217 12 72
e-posta: [email protected]
Faks: (0 286) 217 29 72
Download

Yönetici Atama Duyurusu Üst Yazısı