C
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY
UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ
INSTITUTE OF APPLIED MATHEMATICS
Neden Uygulamalı Matematik Enstitüsü?
Matematik yaratıcı, heyecan verici ve geleceğe yönelik bilim
dalıdır. Günümüzdeki m odem teknolojiler Matematik
olmadan düşünülemez.
Uygulamalı Matematik Enstitüsü (UME) 2002 yılında Orta
Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde, temel bilimler,
mühendislik, fınans ve endüstride karşılaşılan problemlerin
çözümü için araştırmalar yürütmek ve lisansüstü eğitim
vermek amacıyla kurulmuştur.
BİLİMSEL HESAPLAMA PROGRAMI
ODTÜ’nün geçen yıl ilk 200 üniversite arasına girdiği sekiz
bilim alanına, bu yıl Bilgisayar Bilimleri ve Bilgi Sistemleri
alanının da eklenmesi, ODTÜ’nün temsil edildiği bilim alanı
sayısını dokuza yükseltmiştir. Bu alanlar enstitümüzün
bilimler arası araştırma konuları içindedir.
ODTÜ bilimler arası eğitim ve araştırma konularında
uzman, tanınmış ve değerli akademisyenlere sahiptir. Eğitim
dili İngilizcedir.
2004 yılından beri Bilimsel Hesaplama programından
mezun olan yüksek lisans ve doktora öğrenci sayısı 46’dır.
Farklı alanlardan yaklaşık 50 bilim insanı U M E’de
gerçekleştirilen eğitim ve araştırma çalışmalarına katkıda
bulunmaktadır. Enstitü 2004 yılından bu yana 4 5 ’i doktora
derecesi olmak üzere 277 m ezun vermiştir.
Neden Bilimsel Hesaplama?
Bilimsel
Hesaplama
bilim/mühendislik,
uygulamalı
matematik, sayısal analiz ve bilgisayar bilimi uygulamalarım
kapsayan çok disiplinli bir bilim dalıdır.
Günümüzde, bilim ve mühendislik ile ilgili birçok sorun
sadece
bilgisayarların
verimli
kullanılması
ile
çözülebilmektedir.
Bilimsel Hesaplama, günümüzde deney ve teori yanında
temel bilimler ve mühendislikte üçüncü bir paradigma haline
gelmiştir.
Türkiye’de Bilimsel Hesaplamanın Önemi
Önde gelen sanayi ülkeleri tarafından ekonomik büyümede
ve rekabette, verimli ve doğru hesaplama tekniklerinin
kullanımı önemli bir faktör olarak kabul edilmiştir.
Yeni enerji kaynaklarının bulunması, enerji tasarrufu
cihazlarının geliştirilmesi, büyük ölçekli endüstriyel prob­
lemlerin çözümlenmesi ve sürdürülebilir bir çevrenin
geliştirilmesi ülkemizde Bilimsel Hesaplamanın öncelikli
araştırma alanlarıdır.
Neden ODTÜ?
ODTÜ, her yıl dünya üzerindeki tüm üniversiteler ve eğitim
kurum lan tarafından takip edilen Times Higher Education
“World Reputation Rankings” (Dünya Saygınlık Sıralaması)
listesinde, dünyanın en saygın 80 üniversitesi arasına
girmiştir.
ODTÜ üç alanda (İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Makine-Havacılık-Üretim Mühendisliği) ilk
100 üniversite, iki alanda (Eğitim, İstatistik-Yöneylem
Araştırması)
ilk
150 üniversite ve dört alanda
(İktisat-Ekonometri, Kimya Mühendisliği, Matematik, Bilgi­
sayar Bilimleri ve Bilgi Sistemleri) ilk 200 üniversite
arasında yer aldı.
BİLİMSEL HESAPLAMA
Bilimsel Hesaplama Programının Amaçları
► Matematiksel modelleme ve gelişmekte olan verimli ve
güvenilir algoritmalar programın ana unsurlarıdır.
► Farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin, temel bilimlerde
ve endüstride karşılaşılan problemlerin
güvenilir
algoritmalarla, az bilgisayar zamanı ve belleği gerektirir
şekilde çözüm yönemlerini öğrenmeleri ve uygulamaları.
► Endüstride ve çeşitli mühendislik dallarında hesaplamalı
yöntemler ve uygulamaları konularında
çalışan
araştırmacılarla ortak
disiplinerarası
araştırmalar
yürütmek.
Kimler programa katılabilir?
Bilimsel Hesaplama disiplinler arası projeler üzerinde
çalışacak olan temel bilimler ve mühendislik fakültesi
öğrencileri için uygundur. Öğrenciler, endüstri ile ortak
projeler üzerinde çalışmak için teşvik edilmektedir.
D
ORTA DOGU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY
UYGULAMALI MATEMATİK ENSTİTÜSÜ
INSTITUTE OF APPLIED MATHEMATICS
Lisansüstü Programın Yapısı
Program tezli yüksek
sunmaktadır.
lisans ve
Öğrenciler İçin Destekler
doktora
seçenekleri
Zorunlu Dersler
IAM
IAM
IAM
IAM
BİLİM SEL H ESAPLAM A PROGRAM I
561 Scientific Computing I
562 Scientific Computing II
566 Numerical Optimization
572 Finite Elements for Partial Differential Equations
► Asistanlık ve yarı-zamanlı öğrenci asistanlığı olanakları
(sadece T.C. vatandaşları için)
>■ TÜBİTAK bursu
► TÜBİTAK Araştırma Proj eleri Asistanlığı
► Tekno-Tez: ODTÜ Teknopark ile Ortak Tez Projesi
► Programda başarılı olan uluslararası öğrenciler için %50
YÖK bursu ile öğrenim harcında indirim.
Seçmeli Dersler*
IAM
IAM
IAM
IAM
IAM
IAM
529 Applied Nonlinear Dynamics
557 Inverse Problems
557 Statistical Learning and Simulation
573 Parameter Estimation and Applications
664 Inverse Problems
667 Control and Optimization of Differential Equations
*Öğrenciler ilgili bölümlerinden seçmeli ders almak için teşvik
edilmektedir.
http://iam.metu.edu.tr/courses
Ortak Yürütülen
Değişimi
Çalışmalar
ve
Öğrenci
> Avrupa’da 13’ten fazla üniversite ile Erasmus değişim
anlaşması
► SIAM Öğrenci Topluluğu (http://siam.metu.edu.tr/)
>• EUROPT- Avrupa Yöneylem Araştırmaları Demeği,
Optimizasyon Çalışma Grubu
(http ://europt.iam.metu. edu.tr/)
Projeler
►Volkswagen Kurum Projesi - Karıştırıcı Yapılandırmaları
Optimizasyonu (2003 - 2005)TÜBIKTAK Projesi ►Nükleer Füzyon Reaktörü Sorunları, Üretim Kalite
Değerlendirmesi, Sürekli Optimizasyon Yöntemleri Veri
Madenciliği Teknikleri (2005-2008)
>■ NSF- TÜBİTAK Projesi - Melez Sistemler (2005-2008)
►Sürekli Optimizasyon Uygulamaları (2007-2011)
Konferanslar
►Workshop On Continuous Optimization, 2003
►EURO Summer Institute Optimization and Data Mining,
2004
►Networks in Computational Biology, 2006
►Workshop on Hybrid Systems: Modeling, Simulation and
Optimization, 2008
►ICACM - International Conference on Applied and
Computational Mathematics, 2012
BİLİMSEL HESAPLAMA
Kabul Şartları ve Başvuru
Başvuru için aşağıdaki belgeler gereklidir:
ODTÜ-İYS (İngilizce Yeterlilik Sınavı) > 65 ya da
TOEFL-IBT > 79
ALES > 75 ya da GRE-Sayısal Puan >713
En az 2 referans mektubu
Niyet mektubu
Programa son başvuru tarihi: 20 Haziran 2014
IYS Son başvuru tarihi: 10 Haziran, 2014
Gerekli görüldüğü takdirde mülakat yapılabilir.
Daha fazla bilgi için:
http://iam.metu.edu.tr/universitys-application-page
Download

Bilimsel Hesaplama TR - Iam - Middle East Technical University