1
2




A.Sözcük halindeki zamirler:
1.Ben bugün okula gittim. Sen neden
gelmedin? (Kişi zamirleri)
2.Bunu buradan götür. Şu çok ucuz. (İşaret
zamirleri)
3.Hanginiz misafirleri gezdirecek? Bunu sana
kim söyledi? (Soru zamirleri)
4.Birçoğu sıcaktan bunaldı. Başkalarına
yardımcı olunuz. (Belgisiz zamirler)
3



B.Ek halindeki zamirler:
1.Kalemimi çok severim.(kalem kimin?)Kalemin
çok güzel.(senin)
2.Bülent’in çantası çok güzel Ali’ninki güzel
değil.
4
ZAMiR ÇEŞiTLERi
EK HALİNDEKİ
KELİME HALİNDEKi
KİŞİ ZAMİRLERİ
İLGİ ZAMİRİ
İŞARET ZAMİRLERİ
İYELİK ZAMİRİ
BELGİSİZ ZAMİRLER
SORU ZAMİRLERİ
13.12.2015
5
SÖZCÜK HALİNDEKİ ZAMİRLER
KİŞİ ZAMİRLERİ
Kişi isimlerinin yerine kullanılan zamirlerdir.
13.12.2015
6
TEKİL KİŞİ ZAMİRLERİ
BEN
SEN
O
7
ÇOĞUL KİŞİ ZAMİRLERİ

BİZ
SİZ
ONLAR
8



1.KİŞİ ZAMİRLERİ:
1.tekil kişi zamiri: ben
1.Çoğul kişi zamiri: biz
2.tekil kişi zamiri: sen
2.Çoğul kişi zamiri: siz
3.tekil kişi zamiri: o
3.Çoğul kişi zamiri: onlar
9



Ben bugün derse geldim. (ben Mustafa
yerine kullanılmıştır.)
Sen ayağa kalkar mısın? (kişi adı yerine
kullanılmıştır.)
O bugün derse gelmedi. (kişi adı yerine
kullanılmıştır.)
10



Biz bugün çok iyiyiz. (kişi adları yerine
kullanılmıştır.)
Siz çok mutlusunuz. (kişi adları yerine
kullanılmıştır.)
Onlar bugün ders çalışacaklar. (kişi adları
yerine kullanılmıştır.)
11





"Bunu ancak ben yaparım."
"Yarın onlara da uğrayacağız."
"Siz nerede oturuyorsunuz?"
"Sana daha kaç kere söylemem gerekiyor?"
"O, bu işe ne diyecek dersin?"
13.12.2015
12
Ben………………………
Sen……………………….
O…………………………
Biz………………………..
Siz……………………….
Onlar……
Cümle kurunuz.………………..
13.12.2015
13
14
……………………………..OKULA GİDECEĞİM.
…………………………….NEREYE GİDECEKSİN?
……………………………NEREYE GİDECEK?
………………………..ÇARŞIYA GİDECEĞİZ.
………………………..ÖDEVİNİZİ YAPTINIZ MI?
………………………..ÖDEVLERİNİ YAPMIŞLAR.
15
Bunların dışında bir de her şahısa göre çekimlenebilen
"kendi" (dönüşlülük) zamiri vardır. Bu zamirin
şahıslara göre çekimleri şöyledir:
I. tekil şahıs: kendi - m
II. tekil şahıs: kendi - n
III. tekil şahıs: kendi - si
I. çoğul şahıs: kendi - miz
II. çoğul şahıs: kendi - niz
III. çoğul şahıs: kendi - leri
16
Dönüşlülük zamiri
Şahısları pekiştirerek bildiren ve fiildeki işin, özne
tarafından bizzat yapıldığını ya da yapana
dönüşünü bildiren zamirdir. Şahıs zamiri olarak
da bilinir:
Dönüşlülük zamiri “kendi”dir.
Bu zamir diğer zamirlerden farklı olarak bütün
iyelik eklerini alabilir. İyelik eklerini üzerine hâl
ekleri getirilebilir.
13.12.2015
17






13.12.2015
Kendi-m-de
Kendi-n-den
Kendi-si-n-i
Kendi-miz-in
Kendi-niz-le
Kendi-leri-n-ce
18



13.12.2015
Kendi gelip yanıma oturdu.
Kendin anlatmıştın.
Kendim söyledim.
19
İŞARET ZAMİRLERİ
İsimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir.
bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki,
beriki, bura, şura, ora, burası, şurası,
orası,vb.
13.12.2015
20
…………….kim yaptı?
……………. ne var?
Benim kitabım …………… değil.
……………… size ait.
Bunlar
13.12.2015
Bunu
Şunda
o
21
Onlar
………………. da sizin olsun.
……………….. kime kaldı?
………………… bana ver.
……………….. sende kalsın.
Beriki
Şunlar
Ötekini
13.12.2015
22
…………………….nasıl?
…………………. daha iyi.
………………… da fena değil.
……………………. yakın sayılır.
Burası
13.12.2015
Ora
Burası
Şura
23
………………..çok uzak.
……………….., insanı rahatsız eder.
………………… de doğru olmaz ki.
………………….. her zaman kaçarım.
Böylesi
13.12.2015
Öylelerinden
Orası
Şöylesi
24
………….. biliyor musun?
…………. görmüştüm.
…………… benim elmam.
Şunu
13.12.2015
Bunu
O
25
…………..güzel değil, öteki kalemi alalım.
……………. buzdolabına koyalım.
……………, bahçemize geçen yıl dikildi.
……………ötekilerden daha ekşiymiş.
Onları
13.12.2015
Şu
O
Bu
26
…………… nereden buldunuz?
…………….. birkaç tane alalım.
Şunlardan
13.12.2015
Bunları
27
28
BELGİSİZ ZAMİRLER
Birden fazla ismin yerini tutan ya da hangi ismin yerini
tuttuğu açıkça belli olmayan zamirlerdir.
“biri, birisi, hepsi, kimi, kimisi, hepsi,
tamamı, herkes, kimse, hiç kimse, çoğu,
bazısı, birkaçı, birazı, birçoğu, başkası, her
biri, öteberi, şey. Vb.”
13.12.2015
29
…………….. tekrar çağırdılar.
…………..….. de gelmeyi hiç düşünmedi.
Buraya …………… gelmesi gerekiyordu.
………………… sen sorumlusun.
………………….. böyle düşünmez.
Kimi
13.12.2015
Tamamından
Herkes
hepsinin
hepsini
30
…………… senin gibi olamaz zaten.
Çarşıdan ne kadar …………… aldın?
……………….. dün de gelmişti.
…………….. bu sabah gelmeyi düşündüler.
öteberi
13.12.2015
Birkaçı
Bazıları
Kimse
31
…...…yer …...…. bakar; kıyamet ondan kopar.
İnsanların ……………bu konuda bilinçsizdir.
Çalışanların …………..hak ettiğini alır.
……………. da hep mağdurdur.
biri
13.12.2015
Bazısı
Pek azı
Biri
Pek çoğu
32
Elindekilerin ….………….. yere bırak.
……………. görmeden bir şey diyemem.
………………..görmekle karar verilmez.
………………ayrı özellikler taşır.
Bir kısmını
13.12.2015
Her biri
tümünü
Bütününü
33
……………… yerine konuşamam.
………………. bunu uygun görmez.
………………..ne dediği önemli değil.
…………………. bir şey söyleyecektim.
Hiçbiri
13.12.2015
Kendisine
Falanın filanın
Başkasının
34
SORU ZAMİRLERİ
Soru yoluyla isimlerin yerini tutan
zamirlerdir. Cümledeki soru anlamı soru
zamirleriyle de sağlanır.
Buraya nereden geldiniz?
Nereden gelip nereye gidiyoruz?
Burada kimi bekliyorsun?
Bu masa neden yapılmış? (─tahtadan)
13.12.2015
35
Bunları ………….. getirdi?
Yanında ……………. var?
…………. sizinle gelecek?
Bu soruyu ………… yanıtlayacak?
kim
13.12.2015
kim
ne
Hangisi
36
…………….. gitmiş?
……………. alacak parayı?
……………… benimle gelmek ister?
Bu işi …………….. danışalım?
Kim
13.12.2015
Nereye
Hangisi
kime
37
……………….gideceksin?
………….beğendin?
………….. geliyorsun?
Şimdi …………….. gidiyoruz?
Neyi
13.12.2015
Nereden
nereye
nereye
38
39
40
13.12.2015
Y. Fazıl EKER
41
Bisiklet----------------
Bisiklet…………………
Bisiklet……………….
Bisiklet………………..
Bisiklet…………………..
Bisiklet……………………..
13.12.2015
42
"Böyle olmasını kendin istedin" cümlesinde kendi
adılı(zamiri)kaçıncı kişi yerine kullanılmıştır?
A) 1.tekil kişi
B) 2. tekil kişi
C) 3. tekil kişi
D) 1.çoğul kişi
43
"Böyle olmasını kendin istedin" cümlesinde kendi
adılı(zamiri)kaçıncı kişi yerine kullanılmıştır?
A) 1.tekil kişi
B) 2. tekil kişi *
C) 3. tekil kişi
D) 1.çoğul kişi
44
"Hepimiz, yakında oraya gelmeyi ve seni görmeyi
çok istiyoruz."cümlesinde işaret zamiri olan
kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hepimiz
B) Oraya
C) Yakında
D) seni
45
"Hepimiz, yakında oraya gelmeyi ve seni görmeyi
çok istiyoruz."cümlesinde işaret zamiri olan
kelime aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hepimiz
B) Oraya *
C) Yakında
D) seni
46
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zamir yoktur?
A) Kendi düşen ağlamaz.
B) Buraları çok sevdim.
C) Yandaki masaya oturabilirsiniz.
D) Ondaki akıl kimsede yok.
47
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zamir yoktur?
A) Kendi düşen ağlamaz.
B) Buraları çok sevdim.
C) Yandaki masaya oturabilirsiniz. *
D) Ondaki akıl kimsede yok.
48
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şahıs zamiri
yoktur?
A) Bu şiiri kendim yazdım.
B) Tiyatroya sensiz gitmeyiz.
C) Bana bu konuda söz verdi.
D) Arkadaşımı hiç unutamam.
49
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şahıs zamiri
yoktur?
A) Bu şiiri kendim yazdım.
B) Tiyatroya sensiz gitmeyiz.
C) Bana bu konuda söz verdi.
D) Arkadaşımı hiç unutamam.*
50
"O" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde
zamir olarak kullanılmıştır?
A) O kitabı bende okudum.
B) Sen o soruyu nasıl çözdün.
C) Toplantıya o da gelecekmiş.
D) O kızı görünce tanır gibi oldum
51
"O" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangisinde
zamir olarak kullanılmıştır?
A) O kitabı bende okudum.
B) Sen o soruyu nasıl çözdün.
C) Toplantıya o da gelecekmiş. *
D) O kızı görünce tanır gibi oldum
52
"Herkes başkalarına yük olmaktan
çekinmelidir."cümlesinde geçen "herkes"
zamirinin çeşidi hangisidir?
A) Belgisiz
B) Şahıs
C) İşaret
D) Soru
53
"Herkes başkalarına yük olmaktan
çekinmelidir."cümlesinde geçen "herkes"
zamirinin çeşidi hangisidir?
A) Belgisiz *
B) Şahıs
C) İşaret
D) Soru
54
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, farklı
görevde kullanılmıştır?
A) Ders notlarını benden aldı.
B) Anne sevgisini onda buldu.
C) Başkan, sizi toplantıya çağırdı.
D) Öğretmen, kitaplarını bize verdi.
55
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir, farklı
görevde kullanılmıştır?
A) Ders notlarını benden aldı.
B) Anne sevgisini onda buldu.*
C) Başkan, sizi toplantıya çağırdı.
D) Öğretmen, kitaplarını bize verdi.
56
Download

tekil kişi zamirleri