EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
11 EYLÜL 2014 TRABZON
OKUL ADI
VAKFIKEBİR ÇAVUŞLU ORTAOKULU
ÖĞRETMEN ADI
Şenol SARIHAN
PROJE ADI
MATEMATİK SAATİ
ALANI
Matema k
1
2
3
4
5
6
7
8
12
ÇALIŞMAYA DAİR BİLGİLER:
ÇALIŞMANIN NASIL SUNULACAĞINI İŞARETLEYİNİZ.
Sunum
:( x )
Atölye çalışması :( x )
UYGULAMADA YER ALAN DİĞER PAYDAŞLAR (DERSLER/KURUMLAR VB.)
Ortaokul 5.,6.,7.,8.sınıf ders kitapları;www.matematigiseviyorum.com,www.projeokulu.net,
www.maviokul.com
www.ilkmat.net, H.İbrahim ERDEM(8/A öğrencisi), Okul Müdürü Osman BOZALİ, Müdür
Yrd.Şevket UÇAR
Matematik Öğretmeni Şenol SARIHAN, Görsel Sanatlar Öğretmeni M.Levent KARAFATOĞLU
ÇALIŞMANIN ÖZETİ:
Sayıların yerine ,tam sayıların kuvveti(1=90),dar açıların trigonometrik oranları(sin300=0,5),
sayıların negatif kuvveti[ 2=(sin300=0,5)-1 ], kesirlerde bölme işlemi[ 3=(12:2):(8:4)],ondalık kesirlerde
bölme- işlemi-kesirlerde genişletme( 4=10:2,5), tam kare sayıların karekökleri-karesel sayılar (5=? 25),
doğal sayıların faktöriyelleri-doğal sayılarla çarpma işlemi(6=3!=3.2.1),tam sayılarda mutlak değer
(7=|-7|), bir bilinmeyenli denklemler(8-->2x=16),doğal sayıların üslü gösterimi( 9=32 ), kareköklü
sayılarda çarpma işlemi
( 10=? 20.5 ),tam sayıların kareleri-doğal sayılarda çıkarma işlemi( 11=42 -5 ),tam sayılarda çarpma
işlemi [12=(-3).(-4)] konularıyla ilgili ilginç örneklerin yer aldığı bir duvar saati oluşturuldu.
ÇALIŞMANIN YAPILMA NEDENİ/HANGİ İHTİYACA CEVAP VERECEĞİ HAKKINDA BİLGİ
VERİNİZ
Öğrencilere matematik kazanımlarını eğlenceli bir şekilde daha iyi kavratabilmek amacıyla daha
eğlenceli yollardan matematiğin öğretilmesi,sevdirilmesi ve öğrenmede akılda kalıcılığın sağlanması
hedeflenmiştir.
GELİŞTİRİLEN MATERYAL YA DA UYGULAMA HAKKINDA BİLGİ VERİNİZ
Malzemeler(1 adet dosya klasörü,1 adet oluklu mukavva,5 adet el işi kağıdı,1 adet sessiz çalışan duvar
saati akrep-yelkovan-pil yatağı sistemi, 5 adet uhu,2 adet bant,1 adet siyah beyaz tahta kalemi,1 adet
makas) temin edildi.Matematiksel bilgiler hazırlandıktan sonra proje yapılmaya başlandı. 1 adet dosya
klasörünü oluklu mukavva ile kapladık.Farklı renklerdeki el işi kağıtlarından 12 adet dairesel bölgeler
elde ettik.Bu dairesel bölgeleri duvar saatinde sayıların yer alacağı kısımlara uhu ile yapıştırdık.Daha
sonra ise,sayıların yerlerine yukarıdaki gibi karşılıkları olan matematiksel bilgileri yazdık. Akrepyelkovan-pil yatağı sistemini ilave ettik.
ÇALIŞMA İLE ULAŞILAN SONUÇLAR:
5.,6.,7.,8.sınıf düzeyinde birçok matematik kazanımını kapsayan ve bu kazanımların unutulmadan
akılda kalıcı olacak şekilde öğretilebileceği bir matematik saati çalışması gerçekleştirilmiştir.
UYGULAMANIZ HAKKINDA GÖRÜŞÜNÜZÜ AÇIKLAYINIZ.
Matematik Saati sayesinde öğrencilerimizin matematik kazanımlarına karşı ilgi ve istekleri artmış;
öğrencilerimizin özgüven,sorumluluk bilinci ve görev yapma düzeylerinde gelişme tespit edilmiştir.
MATERYALLERİNİZİ EKLEYİNİZ.
1 adet proje raporu,1 adet çalışan matematik duvar saati,saatteki sayıların yerine yazılan kazanım bilgi
şeritleri
EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER
11 EYLÜL 2014 TRABZON
OKUL ADI
VAKFIKEBİR ÇAVUŞLU ORTAOKULU
ÖĞRETMEN ADI
Şenol SARIHAN
PROJE ADI
MATEMATİK SAATİ
ALANI
Matema k
12
Download

eğitimde iyi örnekler eğitimde iyi örnekler