6 MAYIS 2014 DÜNYA ASTIM GÜNÜ
Her yıl Mayıs ayının ilk Salı günü Dünya Sağlık Örgütünce ’’Dünya Astım Günü”
olarak kabul edilmiştir.Bu yıl 6 Mayıs 2014 tarihinde yapılacak etkinliklerin sloganı
“Astımınızı Kontrol Altına Alabilirsiniz” ve “Şimdi Astımınızı Kontrol Altına Alma
Zamanı” olarak belirlenmiştir.
ASTIM, her yaştan bireyi etkileyebilen, doğru tedavi ile kontrol altına alınabilen,
kontrol altına alınmadığında ise günlük aktiviteleri ciddi olarak kısıtlayabilen, solunum
yollarında oluşan kronik (müzmin) bir hastalıktır.
Hastalığın belirtileri, akciğerlerdeki hava yollarının
etrafındaki kasların beraberce daralması ya da
kasılmasıyla meydana gelir. Soluk borusundaki bu
daralma ve beraberinde oluşan iltihaplanma, hırıltılı
solunum, öksürük, nefes darlığı, göğüste baskı hissi
gibi sonuçlara yol açar. Bu belirtiler tekrarlayıcıdır ve
nöbetler halinde gelir. Tedavi edilmezse uzun
dönemde akciğer fonksiyonlarının kaybına neden
olabilir. Dünyada yaklaşık 235-300 milyon kadar
astımlı hasta olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde
ise yaklaşık her 100 erişkinden 5-7’sinde, her 100 çocuktan 13-15’inde görülmektedir.
Astım belirtilerini tetikleyen faktörler; ailesel yatkınlık, alerjenler (ev tozu akarları,
polenler, mantar sporları, hayvan tüy ve döküntüleri, hamamböcekleri), sigara, hava kirliliği,
enfeksiyonlar, mesleksel etkenler, ilaçlar ve besin katkı maddeleridir.
Astım olduğu bilinen kişilerin bazı şeylere dikkat etmesi gereklidir. Özellikle alerjik
astımda saptanan alerjenlerden uzak kalınmalıdır. Hava kirliliğinin arttığı, polenlerin yoğun
olduğu ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde dış ortamlarda
bulunulmamalıdır. Sigara içmekten kaçınılmalıdır. Sigara
içilen evlerdeki çocuklarda astım hastalığı görülme sıklığı ve
şiddeti artmaktadır. Bu nedenle anne ve babaların çocukların
olduğu ortamda sigara içmemeleri gerekmektedir. Evde
beslenen hayvanların tüyleri alerjik reaksiyonlara neden
olduğu için, evde hayvan beslememelidir. Solunum yolları
enfeksiyonlarına karsı dikkatli olunmalıdır. Havalandırması iyi
olmayan, nem oranı yüksek ve kalabalık binalarda önceden
tanısı konulmamış astım ortaya çıkabilmekte veya var olan astımın şiddetinde artış
olabilmektedir. Bu tür sağlıklı olmayan yerlerden olabildiğince
uzak durulmalıdır.
Astım tedavisinin amacı hastalığı kontrol altına
almak ve sağlanan iyilik halinin devamını sağlamaktır.
Dünyada ve ülkemizde bu hastalığın tedavisi ile ilgili
gereken her türlü ilaç bulunmaktadır. Uygun ilaç tedavisi
ve astım hastalarının eğitimi ile hastalık kontrol altına
alınabilir ve astımlılar yaşamlarına hastalık nedeni ile
kısıtlanmadan devam edebilirler. Astım tedavisinde en
önemli
nokta
hastalığı
başlatan
etkenlerden
sakınılmasıdır. İlaçlar doğru ve düzenli kullanılmalıdır.
Düzenli hekim kontrolüne gidilmeli ve fiziksel aktivitelerini aksatmamalıdırlar. Yalnız
egzersiz öncesi ısınma hareketlerinin yapılması, egzersiz yaparken burundan nefes alınıp
verilmesi, soğuk havalarda egzersiz yapılırken maske takılması, egzersizden 15 dakika önce
hızlı etkili nefes açıcıların inhaler yolla alınmaları astımlı hastaların daha rahat egzersiz
yapmalarına olanak sağlayacaktır.
Astımın tedavi programını özetleyecek olursak;
- Hasta eğitimi,
-Tetikleyici etkenlerin uzaklaştırılması,
-Hastalığın ağırlığının ve kontrol durumunun belirlenmesi,
-Uzun süreli tedavi için plan yapılması,
-Atak için tedavi planı yapılması,
-Hastanın düzenli takibidir.
ŞİMDİ
ASTIMINIZI KONTROL ALTINA ALMA
ZAMANI
TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
Download

6 mayıs 2014 dünya astım günü - Tekirdağ Halk Sağlığı Müdürlüğü